landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Tekening planten boom

Subsidiëring aanvraag / onderhoud kleine landschapselementen en bomen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor het aanplanten van kleine landschapselementen en bomen en ook voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen. De subsidie moet een aanzet zijn om de aanwezigheid van karakteristieke kleine landschapselementen in het Roosdaalse landschap en in het bijzonder fruitbomen, knotwilgen en hagen te behouden en te herwaarderen.

Hieronder vindt u de nodige documenten:

Kleine landschapselementen: aanvraagformulier aanplanting en onderhoud

Kleine landschapselementen en fruitbomen – aanplanting: subsidiereglement

Kleine landschapselementen (onderhoud) en knotten van bomen: subsidiereglement

Kleine landschapselementen: lijst gesubsidieerde planten