Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen 2024

21 juni 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 juni 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Timmy L'Ecluse voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband (lot 3 wordt uit de verkaveling gesloten) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN (O.V.2024/6 - nr. omgevingsloket OMV_2024035745).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juni 2024 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 10 juni 2024, akte genomen van de melding, digitaal ontvangen op 30 mei 2024, van Jürgen Van Den Houwe namens Motorcrossteam De Willemsvrienden VZW, Gasthuisstraat 40, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning klasse 3 - motorcross Roosdaal 2024 - plan B op percelen gelegen: (afd. 1) sectie C 9 _, 10 _, 11 C, 12 _, 13 _, 21 D, 21 E, 22 B, 23 D, 24 D, 24 E, 25 C, 30 _, 31 B, 31 A, 32 B, 32 A, 33 A, 33 C, 34 _, 35 _, 36 _, 38 A, 40 B, 41 C, 42 _, 43 _ en 44 _ (O.2024/76 en OMV_2024078564).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

6 juni 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nick Devooght voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Lostraat 118, (afd. 2) sectie B 63 E2 (O.2024/50 - nr. omgevingsloket OMV_2024050546).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juni 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Sophie De Velaer voor het kappen van 4 hoogstammige bomen op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 55, (afd. 1) sectie C 122 E (O.2024/41 - nr. omgevingsloket OMV_2024041123).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juni 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van André Eylenbosch voor het isoleren van gevels, maken van deuropening in voorgevel op een perceel gelegen: Kattemstraat 64, (afd. 1) sectie C 485 T (O.2024/40 - nr. omgevingsloket OMV_2024041065).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juni 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bert Van Vreckem voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie) op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 10, (afd. 2) sectie B 123 B2 (O.2024/22 - nr. omgevingsloket OMV_2024021163).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 juni 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jente Schoonians voor het verbouwen van een eengezinswoning met aanhorigheden op een perceel gelegen: Weverstraat 127, (afd. 4) sectie C 126 B (O.2024/19 - nr. omgevingsloket OMV_2024017344).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 juni 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 juni 2024 tot 12 juli 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 mei 2024, van Hilde De Cort en Katrien De Cort tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, (afd. 2) sectie B 80 V en (afd. 2) sectie B 80 S2 (O.V.2024/9 en OMV_2024070408).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 juni 2024 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 27 mei 2024, akte genomen van omgevingsvergunning (melding klasse 3), digitaal ontvangen op 16 mei 2024, van mevrouw Audrey Monteyne, Piezelstraat 102 te 1760 Roosdaal, voor de exploitatie van een bronbemaling op een perceel gelegen: Piezelstraat 102, (afd. 1) sectie A 524 C (O.2024/69 en OMV_2024070976).

30 mei 2024 – openbaar onderzoek planologisch attest

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 juni 2024 tot 8 juli 2024 over de aanvraag, tegen ontvangstbewijs ontvangen op 8 april 2024, van Philippe Vandenberghe (namens PVDB Collections), Ninoofsesteenweg 205 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een planologische attest op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 205, kadastraal gekend (afd. 2) sectie B nr. 117 L 2, (afd. 2) sectie B nr. 117 F 2, (afd. 2) sectie B nr. 117 E 2 en (afd. 2) sectie B nr. 117 Z (PA.2024/1).

Affiche openbaar onderzoek planologisch attest

29 mei 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 juni 2024 tot 9 juli 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 april 2024, van mevrouw Marian Matthys tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van verhardingen en aanbouw ( garage en veranda) op een perceel gelegen: Espenveldstraat 22, (afd. 1) sectie E 240 Z2 (O.2024/63 en OMV_2024059300).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Beckwée voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Dalstraat ZN te 1761 Roosdaal, (afd. 4) sectie C 291 C (O.V.2024/4 - nr. omgevingsloket OMV_2024029370).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 mei 2024 – beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Cemal Hocalar voor het wijzigen van raam- en deuropeningen in de voorgevel op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 59, (afd. 1) sectie C 556 L6 (O.2024/38 - nr. omgevingsloket OMV_2024038900).

Affiche beslissing omgevingsvergunning

23 mei 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 juni 2024 tot 3 juli 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 maart 2024, van Kris Van den Borre (namens Roels Projectontwikkeling BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 9 woningen en 5 meergezinswoningen (21 wooneenheden) met aanleg van private wegenis, na sloop van bestaande woning (rooilijn) op een perceel gelegen: Hoogstraat ZN / Ledebergstraat ZN, (afd. 1) sectie C 527 P3, (afd. 1) sectie C 527 N5, (afd. 1) sectie C 527 E5, (afd. 1) sectie C 527 P5, (afd. 1) sectie C 527 F2 en (afd. 1) sectie C 527 W4 (O.2024/42 en OMV_2023167191).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jean-Pierre Van Laethem voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met nieuwe rooilijn van 5 meter uit de as van de Bievegemberg op een perceel gelegen: Bievegemberg 26, (afd. 1) sectie C 744 F, (afd. 1) sectie C 753 H, (afd. 1) sectie C 756 L, (afd. 1) sectie C 756 M, (afd. 1) sectie C 759 E, (afd. 1) sectie C 817 K en (afd. 1) sectie C 817 E (O.V.2024/2 - nr. omgevingsloket OMV_2024007246).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2024 bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 mei 2024 tot 26 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 april 2024, van Lutgarde Vande Gaer tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het omvormen van 3 appartementen naar kantoorruimte (functiewijziging) op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 50, (afd. 1) sectie D 275 L (O.2024/55 en OMV_2024053260).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2024 bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Roger Segers voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen waarvan 2 in halfopen verband en 1 in gesloten verband op een perceel gelegen: Kapellestraat ZN  (O.V.2024/3 - nr. omgevingsloket OMV_2024022502).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2024 bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 mei 2024 tot 20 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 april 2024, van Hanna Blomme (namens Hyboma NV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, (afd. 1) sectie E 389 R2, (afd. 1) sectie E 389 P2 en (afd. 1) sectie E 389 N2 (O.2024/64 en OMV_2024042705).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

14 mei 2024 bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jonathan De Metter  voor het vernieuwen van bestaande terrasverharding op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 39, (afd. 1) sectie E 425 N (O.2024/31 - nr. omgevingsloket OMV_2024033192).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

14 mei 2024 bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 29 april 2024, akte genomen van een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van de nieuwe gescheiden riolering in het kader van riolerings-en wegeniswerken (Ramerstraat, Bundermeersweg en Tenbrugskensweg)., digitaal ontvangen op 16 april 2024, van Björn Feyaerts namens BESIX Infra NV, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, op percelen gelegen: Ramerstraat zn, Bundermeersweg zn en Tenbrugskensweg zn. kadastraal gekend afd. 2 sectie B 80 K2, 80 L2, 93 G, 94 G, 96 H, 101 E, 102 F, 103 R, 103 S, 104 H2, 104 E3, 106 M, 106 P, 107 L, 112 W4, 112 E3, 112 M4, 136 P2, 136 L2, 146 E3, 147 E, 147 F, 148 D, 148 C, 149 D, 150 A en 151 A. (O.2024/57 - nr. omgevingsloket OMV_2024054974).

14 mei 2024 bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 29 april 2024, akte genomen van een tijdelijke bronbemaling + werfinstallatie voor de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding, digitaal ontvangen op 17 april 2024, van Jo Troch namens LITRAN NV, Langerbruggekaai 3, 9000 Gent, op percelen gelegen: Eikauterstraat en Rotstraat, kadastraal gekend (afd. 4) sectie A 192 A, 208 B, 269 G, 271 B, 373 N3, 373 A3, 373 K3, 414 H9, 414 K9, 414 P9, 414 P7, 414 M7, 414 D7, 414 G8, 418 F2, 418 G2 en 439 G (O.2024/58 - nr. omgevingsloket OMV_2024052926).

14 mei 2024 bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Manu Renard (namens Unicas NV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Borrekets 19, (afd. 1) sectie C 911 W (O.2024/36 - nr. omgevingsloket OMV_2024037362).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2024 bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kevin Calis voor het plaatsen van een keermuur met reliëfwijzigingen op een perceel gelegen: Zavelstraat 11, Zavelstraat 13 en Zavelstraat 15, (afd. 1) sectie B 355/2 L, (afd. 1) sectie B 368 D, (afd. 1) sectie B 406 H en (afd. 1) sectie B 408 Y (O.2024/28 - nr. omgevingsloket OMV_2024029796).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2024 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mathias Seghaye (namens Hofkes Mathias BV) voor het slopen van een eengezinswoning (met handelszaak) en nieuwbouw van een meergezinswoning (2 wooneenheden) met achterliggende loods op een perceel gelegen: Pamelse Klei 51, 51 bus 1 en 51 bus 2, (afd. 1) sectie C 542 Z2 en (afd. 1) sectie C 542 Y2 (O.2024/13 - nr. omgevingsloket OMV_2024012474).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2024 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Vicky Vanhuylenbroeck voor het aanleggen van verharding naast de woning op een perceel gelegen: Kapellestraat 31, (afd. 1) sectie C 198 P (O.2024/24 - nr. omgevingsloket OMV_2024025414).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2024 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mathias Vandaele (namens Hectaar NV) voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Borrekets 1 en 3, (afd. 1) sectie C 911 A en (afd. 1) sectie C 911 B (O.2024/30 - nr. omgevingsloket OMV_2024027114).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nicolas Bodson voor het schilderen en isoleren van gevels op een perceel gelegen: Kattemstraat 50 en 52, (afd. 1) sectie C 913 A en (afd. 1) sectie C 914 A (O.2024/33 - nr. omgevingsloket OMV_2024036178).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 mei 2024 - tweede openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een tweede openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 mei 2024 tot 14 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 maart 2024, van  tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 6 nieuwe kavels voor halfopen en gesloten bebouwing op een perceel gelegen: Strijtemplein 22, (afd. 2) sectie A 84 C2 (O.V.2024/5 en OMV_2024021850).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

2 mei 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 mei 2024 tot 11 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 april 2024, van Stefan Van Cleemputte en Christel Wijns tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Knoddelstraat 19, (afd. 4) sectie A 331 P (O.2024/49 en OMV_2024048418).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

2 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dries Siccama en mevrouw Gwen Billens voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding) op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 55, (afd. 3) sectie B 297 H (O.2023/125 - nr. omgevingsloket OMV_2023127623).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kristoff Van Houte en Françoise Cardinas voor de afbraak van bestaande eengezinswoning en het kappen van bomen op een perceel gelegen: Herststraat 27, (afd. 4) sectie C 396 D (O.2024/25 - nr. omgevingsloket OMV_2024017600).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maxime Uyttersprot namens Fluvius System Operator CV voor het plaatsen van een hoogspanningscabine op een perceel gelegen: Molenveldstraat ZN, (afd. 1) sectie C 74 A (O.2024/26 - nr. omgevingsloket OMV_2024028644).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Britt Droeshout voor het verbouwen van een eengezinswoning (aanbouw) op een perceel gelegen: Kapellestraat 27, (afd. 1) sectie C 198 S (O.2024/20 - nr. omgevingsloket OMV_2024024614).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 mei 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Christiaan De Roo voor het verbouwen van een woning door het aanbouwen van een veranda op een perceel gelegen: Lostraat 20, (afd. 1) sectie D 35 A2 (O.2024/6 - nr. omgevingsloket OMV_2024007716).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Beckwée voor een verkavelingswijziging voor het uitvoeren van reliëfwijzigingen op een perceel gelegen: Grotstraat 16, 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie E 573 F2 (O.V.2023/14 - nr. omgevingsloket OMV_2023163290).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Roger Segers voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen waarvan 1 in open verband en 2 loten in halfopen verband op een perceel gelegen: Kapellestraat 28, 1760 Roosdaal, kadastraal gekend: (afd. 1) sectie C 178 E, (afd. 1) sectie C 180 F en (afd. 1) sectie C 181 C (O.V.2024/1 - nr. omgevingsloket OMV_2023105605).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 april 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 mei 2024 tot 7 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 maart 2024, van Willy De Rouck namens IMMO - INVEST tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband (nieuwe aanvraag wegens verjaring vorige aanvraag) op een perceel gelegen: Monnikveldstraat ZN, (afd. 4) sectie C 469 R2 en (afd. 4) sectie C 469 S2 (O.V.2024/8 en OMV_2024046959).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 april 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 mei 2024 tot 7 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 maart 2024, van Anna Maria Van Saene en Johanna Van Saene tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband (met nieuwe rooilijn uit de as van de Sint-Apolloniaweg) op een perceel gelegen: Kapellestraat ZN, (afd. 1) sectie C 248 L (O.V.2024/7 en OMV_2024030862).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 april 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 mei 2024 tot 4 juni 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 maart 2024, van Daan en Leen Lams-Clottemans tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende inplanting) op een perceel gelegen: Abeelstraat ZN te Roosdaal, (afd. 4) sectie C 294 C (O.2024/43 en OMV_2024039227).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 april 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 april 2024 tot 29 mei 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 maart 2024, van Erik Bellemans namens ERMIBOUW BV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen verband (afwijkende voorschriften m.b.t. verharding) in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, op percelen gelegen (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2024/35 en OMV_2024032893).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maxence De Vroey voor het oprichten van een tijdelijke woongelegenheid op een perceel gelegen: Berchemstraat 22, (afd. 1) sectie E 663 B (O.2024/23 - nr. omgevingsloket OMV_2024025670).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guiseppe Cucchiara voor het aanleggen van een zwembad en verhardingen (regularisatie) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 34, (afd. 1) sectie A 26 V2 (O.2024/14 - nr. omgevingsloket OMV_2024017091).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joren en Sarah Wenseleers-Fauconnier voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (gevel- en dakrenovatie) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 41, (afd. 4) sectie A 357 P (O.2024/10 - nr. omgevingsloket OMV_2024013244).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeroen en Melissa De Bisschop-Bax voor het herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (met functiewijziging) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 28 te Roosdaal, (afd. 1) sectie B 51 E en (afd. 1) sectie B 51 D (O.2023/112 - nr. omgevingsloket OMV_2023130230).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jos Sluys namens SAFFELBERG INVESTMENTS NV voor het slopen en herbouwen van een landbouwwoning (functiewijziging naar eengezinswoning) + renovatie bijgebouw op een perceel gelegen: Geraardsbergsestraat 13, (afd. 3) sectie A 370 H (O.2023/130 - nr. omgevingsloket OMV_2023161916).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 april 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 april 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom en Gitte Hallaert-Van Hoof voor het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (vloerpijl en reliëfwijzigingen) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 17, (afd. 1) sectie A 155 X (O.2023/138 - nr. omgevingsloket OMV_2023141395).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 april 2024 – Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website www.vlaanderen.be/stikstof, en via de website van het Lokaal Bestuur Roosdaal: www.roosdaal.be/bestuur-en-diensten/openbaarheid-bestuur/bekendmakingen.

Tot en met 3 juni 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. U doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be, ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectenrapportage
Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

28 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 april 2024 tot 7 mei 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 maart 2024, van de heer Timmy L’Ecluse tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband (lot 3 wordt uit de verkaveling gesloten) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 99 P en (afd. 1) sectie B 100 B (O.V.2024/6 en OMV_2024035745).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 april 2024 tot 7 mei 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 maart 2024, van de heer Luc Monsieur tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 6 nieuwe kavels voor halfopen en gesloten bebouwing op een perceel gelegen: Strijtemplein 22, (afd. 2) sectie A 84 C2 (O.V.2024/5 en OMV_2024021850).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Romulo Rodrigues Lopes voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevel- en dakrenovatie) op een perceel gelegen: Kleemstraat 29, (afd. 2) sectie A 393 K en (afd. 2) sectie A 393 L (O.2024/11 - nr. omgevingsloket OMV_2024013767).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

27 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dorien Govers voor het verbouwen van een eengezinswoning (dakrenovatie) op een perceel gelegen: Profetenstraat 8, (afd. 1) sectie D 47 S (O.2024/12 - nr. omgevingsloket OMV_2024013196).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 maart 2024 – bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 maart 2024 tot 26 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 februari 2024, Stijn en Mieke Claes-Servaes tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bijgebouw (loods) (gedeeltelijke regularisatie) + opbreken niet-vergunde verhardingen op een perceel gelegen: Weverstraat 95, (afd. 4) sectie B 254 A (O.2024/27 en OMV_2024017492).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 maart 2024 tot 19 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 februari 2024, van de heer Philippe Beckwée tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Dalstraat ZN, (afd. 4) sectie C 291 C (O.V.2024/4 en OMV_2024029370).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maxime Uyttersprot namens Fluvius System Operator voor het plaatsen van een hoogspanningscabine (vervanging) op een perceel gelegen: Meersstraat ZN, (afd. 4) sectie B 210 D2 (O.2024/9 - nr. omgevingsloket OMV_2024011247).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Henri Van Vaerenbergh voor het kappen van een boom (naaldboom) op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 424 M (O.2024/4 - nr. omgevingsloket OMV_2024006529).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tim Wyns namens BATOPIN NV voor het functiewijziging van handelsruimte naar kantoorruimte, het plaatsen van geldautomaten met bijhorende gevelreclame op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 69, (afd. 1) sectie D 203 M2 (O.2024/7 - nr. omgevingsloket OMV_2024008205).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Noah Janssen namens Natuurpunt Beheer, vereniging voor natuurbeheer en landschapszorg in Vlaanderen VZW voor het herstellen van een verlande poel en een grote plas (reliëfwijziging en vegetatiewijziging) op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie A 503 K, (afd. 1) sectie A 503 L en (afd. 1) sectie A 514 C (O.2023/122 - nr. omgevingsloket OMV_2023141414).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kenney en Annelie Jacobs-Gaudissabois voor het verbouwen van een eengezinswoning (dakrenovatie en uitbreiding) op een perceel gelegen: Oudebaan 19, (afd. 2) sectie A 251 Y (O.2024/2 - nr. omgevingsloket OMV_2023163887).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frederic Vanderlinden voor het aanleggen van verhardingen rondom een eengezinswoning op een perceel gelegen: Eikauterstraat 35, (afd. 4) sectie A 210 F (O.2023/124 - nr. omgevingsloket OMV_2023145348).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 maart 2024 tot 17 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 februari 2024, van de heer Bert Van Vreckem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie) op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 10, (afd. 2) sectie B 123 B2 (O.2024/22 en OMV_2024021163).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 februari 2024, van Bart en Petra Timmermans-De Belser tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband met loods na sloop van de bestaande woning met loods (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 41, (afd. 1) sectie A 59 D (O.2024/21 en OMV_2024003996).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 19 februari 2024, van de heer Jente Schoonians tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met aanhorigheden op een perceel gelegen: Weverstraat 127, (afd. 4) sectie C 126 B (O.2024/19 en OMV_2024017344).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 februari 2024, van Martin Baert namens Ludus et Eventum BV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtgevende reclame en het verbouwen en uitbreiden van een bestaand sportcentrum op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 52, (afd. 1) sectie D 276 K (O.2024/15 en OMV_2023135819).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 februari 2024, van Mathias Seghaye namens Hofkes Mathias BV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een eengezinswoning (met handelszaak) en nieuwbouw van een meergezinswoning (2 wooneenheden) met achterliggende loods op een perceel gelegen: Pamelse Klei 51, (afd. 1) sectie C 542 Z2 en (afd. 1) sectie C 542 Y2 (O.2024/13 en OMV_2024012474).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 februari 2024, van Roger Segers tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen waarvan 2 in halfopen verband en 1 in gesloten verband op een perceel gelegen: Kapellestraat ZN, (afd. 1) sectie C 198 R (O.V.2024/3 en OMV_2024022502).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Aaron Boon en mevrouw Gita Van Giel voor het bouwen van een bijgebouw (na sloop van het bestaande) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 20, (afd. 1) sectie B 9 H (O.2024/5 - nr. omgevingsloket OMV_2024005117).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 maart 2024 - bekendmaking beslissing GAR Brusselstraat en toegangsweg Brusselstraat 29

Beslissing gemeenteraad van 29 februari 2024

20 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Vicky Van Der Perre voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 23, (afd. 1) sectie E 783 Y (O.2024/3 - nr. omgevingsloket OMV_2024004087).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peggy Minnaert voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Hoogstraat 84, (afd. 1) sectie C 519 M (O.2023/137 - nr. omgevingsloket OMV_2023173143).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Simon Pauwels en mevrouw Vicky Vanderveken voor het regularisatie van het isoleren en plaatsen nieuwe gevelsteen aan de gevels op een perceel gelegen: Kleemstraat 80, (afd. 2) sectie A 378 B3 (O.2023/134 - nr. omgevingsloket OMV_2023166916).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Vincent Crol voor de regularisatie voor de afmetingen van de garage en de gebruikte gevelmaterialen op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 25, (afd. 3) sectie B 369/3 L (O.2023/132 - nr. omgevingsloket OMV_2023165701).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan Vander Elst namens GIGANTES BVBA voor een meergezinswoning (5 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Broekstraat 3, (afd. 2) sectie A 108 S3, (afd. 2) sectie A 108 Y2 en (afd. 2) sectie A 108 R3 (O.2023/116 - nr. omgevingsloket OMV_2023131021).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jonathan Grégoire voor het verbouwen van een handelsruimte (met gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Brusselstraat 11 en 13, (afd. 1) sectie C 89 T2 (O.2023/129 - nr. omgevingsloket OMV_2023156930).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pieter en Ilse Van Baelen-Dewaelheyns voor het verbouwen van een zonevreemde schuur tot gastenverblijf op een perceel gelegen: Woestijnstraat 4, (afd. 1) sectie D 614 F en (afd. 1) sectie D 614/2 H (O.2023/118 - nr. omgevingsloket OMV_2023138341).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Luc Hiel voor het aanleggen van een verharding op een perceel gelegen: Strijtemplein 32, (afd. 2) sectie A 38 M4 (O.2023/128 - nr. omgevingsloket OMV_2023154675).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce namens INTOP-AXIOS BV voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kraanstraat 61, 1761 Roosdaal (O.V.2023/13 - nr. omgevingsloket OMV_2023138724).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens het lokaal bestuur Roosdaal voor het herinrichten van de Molenkauter (tweesporenpad) (O.2023/120 - nr. omgevingsloket OMV_2023140277).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Alex Segers voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelaanzichten) op een perceel gelegen: Weverstraat 115, (afd. 4) sectie C 142 K2 (0.2023/113 - nr. omgevingsloket OMV_2023130309).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gil en Laura Figys-Asselman voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakhelling en reliëfwijzigingen) op een perceel gelegen: Hunselberg ZN, (afd. 3) sectie A 182 M (O.2023/121 - nr. omgevingsloket OMV_2023141075).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 februari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 februari 2024 tot 12 maart 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 januari 2024, van Jean-Pierre Van Laethem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met nieuwe rooilijn van 5 meter uit de as van de Bievegemberg op een perceel gelegen: Bievegemberg 26, (afd. 1) sectie C 756 M (O.V.2024/2 en OMV_2024007246).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dwiezel en Sofie Van Eeckhout-Moens voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting, bijgebouw en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie A 203 L (O.2023/114 - nr. omgevingsloket OMV_2023130135).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 februari 2024 – bekendmaking politiebesluit gouverneur

Bekendmaking politiebesluit gouverneur

1 februari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 februari 2024 tot 7 maart 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 januari 2024, van Christiaan De Roo tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning door het aanbouwen van een veranda op een perceel gelegen: Lostraat 20, (afd. 1) sectie D 35 A2 (O.2024/6 en OMV_2024007716).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

31 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Emmanuel de Béthune voor het plaatsen van een reclamebord (op de gevel) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 100, (afd. 1) sectie C 91 H (O.2023/126 - nr. omgevingsloket OMV_2023153412).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri en Dorien Carion-D'haeseleer voor het verbouwen van een handelszaak en woongelegenheid (aangepaste plannen) op een perceel gelegen: Ledebergdries 8, (afd. 1) sectie C 251 K (O.2023/109 - nr. omgevingsloket OMV_2023097081).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2024 – Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en schepenen van het Lokaal Bestuur Roosdaal brengt overeenkomstig artikel 2.3.2 §2 ter kennis dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 november 2023.

31 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 januari 2024 tot 29 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 januari 2024, van de heer Roger Segers, tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen waarvan 1 in open verband en 2 loten in halfopen verband op een perceel gelegen: Kapellestraat 28, (afd. 1) sectie C 178 E, (afd. 1) sectie C 180 F en (afd. 1) sectie C 181 C (O.V.2024/1 en OMV_2023105605).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 januari 2024 tot 28 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 december 2023, van de heer Tom Hallaert en mevrouw Gitte Van Hoof tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (vloerpijl en reliëfwijzigingen) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN, (afd. 1) sectie A 155 X (O.2023/138 en OMV_2023141395).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kevin Bartholomé en mevrouw Sien Walravens voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 5m uit de as van de Espenveldstraat op een perceel gelegen: Espenveldstraat 15, 1760 Roosdaal (O.V.2023/11 - nr. omgevingsloket OMV_2023118624).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erik Bellemans voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (uitbreiden woonzone) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, 1760 Roosdaal (O.V.2023/10 - nr. omgevingsloket OMV_2023111023).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 januari 2024 tot 23 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 december 2023, van Manu Renard namens UNICAS NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (8 woongelegenheden) met parkeersokkel op een perceel gelegen: Borrekets 10, (afd. 1) sectie C 911 V3 (O.2023/136 en OMV_2023166832).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunningAffiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 januari 2024 tot 23 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 december 2023, van Manu Renard namens UNICAS NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (6 wooneenheden) met parkeersokkel - afwijkende kroonlijsthoogte en gabarit op een perceel gelegen: Borrekets 9, (afd. 1) sectie C 911 E (O.2023/135 en OMV_2023166915).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 januari 2024 tot 22 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 december 2023, van Jos Sluys namens SAFFELBERG INVESTMENTS NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een landbouwwoning (functiewijziging naar eengezinswoning) + renovatie bijgebouw op een perceel gelegen: Geraardsbergsestraat 13, (afd. 3) sectie A 370 H (O.2023/130 en OMV_2023161916).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Patrick De Wolf voor het kappen van 4 populieren op een perceel gelegen t.h.v. Meerstraat ZN ,(afd. 4) sectie A 46 A, (afd. 4) sectie B 209 D en (afd. 4) sectie B 209 F (O.2023/119 - nr. omgevingsloket OMV_2023140139).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 januari 2024 – Aankondiging publieke consultatie voor het ontwerp “Strategisch-MER (S-MER) Ruimte voor Water Dender”

De Vlaamse Waterweg nv heeft een ontwerp “Strategisch-MER (S-MER) Ruimte voor Water Dender” opgemaakt. Dit “S-MER Ruimte voor Water Dender” is één van de onderzoeken uitgevoerd tijdens het proces voor de opmaak van het “Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei” (WERF 1 binnen T.OP Dender), zoals beschreven in de onderzoeksnota.

Met de opmaak van het “Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei” worden twee evenwaardige doelstellingen voorbereid die samen de missie vormen: (1) het overstromingsrisico in de Dendervallei moet omlaag, en (2) bij het uitwerken van de uitdagingen rond waterveiligheid wordt altijd gestreefd naar het realiseren van zoveel mogelijk ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden om het gebied te versterken.

Daartoe zijn vijf ambities gedefinieerd. Ze formuleren kansen rond waterbeheer, natuur, wonen, economie, toerisme en identiteit.

 • Maximaal inzetten op een integrale klimaatbewuste benadering van het waterbeheer
 • Versterken van groenblauwe dooradering
 • Versterken van de landschappelijke identiteit en beleving
 • Versterken van een adaptief productief landschap
 • Bijdragen aan een unieke en diverse leefomgeving in de Dendervallei

Om de missie en de ambities te kunnen realiseren is een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedragen partnerschap cruciaal. Er wordt daarbij gestreefd naar betaalbare en maatschappelijk haalbare maatregelen. Als uitgangspunten voor het uitwerken van de maatregelen, gelden de principes van meerlaagse waterveiligheid (protectie, preventie en paraatheid) en klimaatbewust, integraal waterbeleid.

Om deze doelstellingen te bereiken, bestaat het beoogde “Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei” uit:

 1. een gedragen ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de Dendervallei in functie van verbeterde waterbeheersing waarbij maximaal koppelkansen worden benut om ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden te creëren;
 2. een haalbaar en gefaseerd gebiedsprogramma van de acties die nodig zijn om de ontwikkelingsvisie doeltreffend uit te voeren (het noodzakelijk gebiedsprogramma).

De Vlaamse Waterweg nv organiseert een publieke consultatie voor dit ontwerp “S-MER Ruimte voor Water Dender”. Deze consultatie loopt van 22 januari 2024 tot en met 22 maart 2024. 

Het integrale dossier bestaande uit het ontwerp “S-MER Ruimte voor Water Dender”(met in bijlage de inspraaknota), de niet-technische samenvatting en de richtlijnen voor het plan-MER Ruimte voor Water Dendervallei alsook de tussennota, kunnen als volgt geraadpleegd worden:

 • Op de website van het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei, via volgende links:
 • Als u geen computer of internet hebt, kunt u de documenten fysiek raadplegen en/of gebruikmaken van een openbare computer op de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Roosdaal, Bruselstraat 15 te 1760 Roosdaal na maken van afspraak via ruimtelijkeordening@roosdaal.beof 054/89.13.30

Opmerkingen of bezwaren?

 • Deze kunnen gedurende de consultatieperiode uitsluitend schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente worden ingediend vóór het einde van de termijn van de publieke consultatie op het adres:
  Gemeentebestuur Roosdaal
  T.a.v. College van burgemeester en Schepenen
  Brusselstraat 15
  1760 Roosdaal

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2024

22 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens het lokaal bestuur Roosdaal voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Herststraat ZN, (afd. 4) sectie C 304/2 A, (afd. 4) sectie C 326 D en (afd. 4) sectie C 326 C (O.V.2023/12 - nr. omgevingsloket OMV_2023103378).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gerrit Van der Steen namens Gerrit Van der Steen BVBA voor het 6 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat ZN/Gootjesstraat ZN, (afd. 1) sectie A 107 E en (afd. 1) sectie A 111 K (O.V.2023/7 en OMV_2023090922).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Björn Cornelis voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (van open bebouwing naar 2 halfopen bebouwingen voor eengezinswoningen) met een nieuwe rooilijn van 4m uit de as van de Eikauterstraat op een perceel gelegen: Eikauterstraat ZN, 1761 Roosdaal (O.V.2023/9 - nr. omgevingsloket OMV_2023102712).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Roland Eylenbosch voor het bouwen van een meergezinswoning met 2 wooneenheden op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 195 en Koning Albertstraat 197, (afd. 3) sectie A 229 H (O.2023/84 - nr. omgevingsloket OMV_2023092288).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guy Meyvaert namens Fiberklaar BV voor het plaatsen van een technisch lokaal voor glasvezel op een perceel gelegen: Brusselstraat 29, (afd. 1) sectie C 900 C (O.2023/111 - nr. omgevingsloket OMV_2023125583).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bart Van Laer (namens Van Laer Management BV) voor het verbouwen van een meergezinswoning met 2 woongelegenheden (totaalrenovatie met volumeuitbreiding) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 125, (afd. 1) sectie C 98 T (O.2023/107 - nr. omgevingsloket OMV_2023122968).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jimmy en Lotte Huybrecht-Geeroms voor het verbouwen van een zonevreemde woning op een perceel gelegen: Heidestraat 13, (afd. 2) sectie A 341 G (O.2023/115 - nr. omgevingsloket OMV_2023119858).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sébastien Craps  voor het uitbreiden van een terras op een perceel gelegen: Kerkstraat 21, (afd. 1) sectie A 59 N (O.2023/106 - nr. omgevingsloket OMV_2023128640).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Véronique Walckiers voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Abeelstraat 111, (afd. 4) sectie C 367 N (O.2023/105 - nr. omgevingsloket OMV_2023127090).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frank Beeckman (namens De Doncker BVBA) voor het exploiteren van een bedrijf voor de productie van predallen en stortbeton voor een periode van 24 maanden op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 25 H, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39 , (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2023/62 - nr. omgevingsloket OMV_2023071156).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een gedeeltelijke omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nina De Coster, Leen Deraedt en Sigrid Sempot (namens Providentia CVBA SO) voor het bouwen van 6 wooneenheden voor sociale huisvestiging op een perceel gelegen: Halleweg ZN, (afd. 3) sectie B 313 H, (afd. 3) sectie B 314 D, (afd. 3) sectie B 315 L en (afd. 3) sectie B 388 G (O.2023/78 - nr. omgevingsloket OMV_2023094121).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 november 2023 – bekendmaking definitieve vaststelling beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant

Op 19 september 2023 is het provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant definitief vastgesteld door de provincieraad. Het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant omvat een strategische visie, 7 beleidskaders (mobiliteit, voorzieningen, wonen, economie, open ruimte, energie, selecties en ontwikkelingsperspectieven) en een actiegericht deel (4 provinciale werven-4 krachtlijnen voor actie).

Het vaststellingsbesluit en het provinciaal beleidsplan ruimte zijn integraal gepubliceerd op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be, overeenkomstig artikel 2.1.9, derde lid, van de VCRO.
Op 7 juli 2023 werd het bijhorende plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Overeenkomstig artikel 4.2.11 § 6 en 7 van het DABM zijn het goedgekeurde plan-MER en de bijhorende documenten integraal gepubliceerd op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be én op de website van het Vlaamse Departement Omgeving www.omgeving.vlaanderen.be (via de MER-dossierdatabank, dossiernummer PL0260).

23 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Theo Vanden Borre voor het plaatsen van een terrasoverkapping bij een bijgebouw op een perceel gelegen: Kwinkeleer 20A, (afd. 1) sectie C 749 D (O.2023/103 - nr. omgevingsloket OMV_2023121625).

Affiche  bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Hélène Badts voor het wijzigen van een gevelopening op een perceel gelegen: Wolvenstraat 1C, (afd. 1) sectie C 800 D (O.2023/102 - nr. omgevingsloket OMV_2023119126).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeroen Stevens voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Rotstraat 20, (afd. 4) sectie A 314 E (O.2023/87 - nr. omgevingsloket OMV_2023098195).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 november 2023 tot 21 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 oktober 2023, van Gil en Laura Figys-Asselman tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Hunselberg ZN, (afd. 3) sectie A 182 M (O.2023/121 en OMV_2023141075).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 november 2023 tot 21 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 september 2023, van Jeroen en Melissa De Bisschop-Bax tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (met functiewijziging) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 28, (afd. 1) sectie B 51 E en (afd. 1) sectie B 51 D (O.2023/112 en OMV_2023130230).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 2) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 215A, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/83 - nr. omgevingsloket OMV_2023094627).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 4) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217A, (afd. 2) sectie B 114 G (O.2023/82 - nr. omgevingsloket OMV_2023079374).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/80 - nr. omgevingsloket OMV_2023094181).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 november 2023 tot 22 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 oktober 2023, van Wim Goossens namens Lokaal Bestuur Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Molenkauter (tweesporenpad) op een perceel gelegen: Molenkauter ZN, (O.2023/120 en OMV_2023140277).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Yves Chavatte voor het verbouwen van een eengezinswoning (dichten gevelopening) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 33, (afd. 1) sectie A 30 Y2 (O.2023/95 - nr. omgevingsloket OMV_2023106355).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Ousmane Balde voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie met uitbreiding) op een perceel gelegen: Abeelstraat 103, (afd. 4) sectie C 371 G (O.2023/100 - nr. omgevingsloket OMV_2023112097).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hilde De Cort, Katrien De Cort, Monique Kestens en Remi De Cort voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Ramerstraat op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 2) sectie B 80 V en (afd. 2) sectie B 80 S2 (O.V.2023/4 - nr. omgevingsloket OMV_2023045539).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Timmy L'Ecluse voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, kadastraal gekend: (afd. 1) sectie C 164 K (O.V.2023/8 - nr. omgevingsloket OMV_2023091664).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 november 2023 tot 15 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 oktober 2023, van Wim Van den Cruijce (namens INTOP-AXIOS) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kraanstraat 61, (afd. 4) sectie A 428 R2 (O.V.2023/13 en OMV_2023138724).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 november 2023 tot 15 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 oktober 2023, van de heer Pieter Van Baelen en mevrouw Ilse Dewaelheyns tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een zonevreemde schuur tot gastenverblijf op een perceel gelegen: Woestijnstraat 4, (afd. 1) sectie D 614 F en (afd. 1) sectie D 614/2 H (O.2023/118 en OMV_2023138341).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 november 2023 tot 15 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 oktober 2023, van Jan Vander Elst namens GIGANTES BVBA tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een meergezinswoning (5 woongelegenheden) op percelen gelegen: Broekstraat 3, (afd. 2) sectie A 108 S3, (afd. 2) sectie A 108 Y2 en (afd. 2) sectie A 108 R3 (O.2023/116 en OMV_2023131021).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Daisy Coosemans voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie met uitbreiding) op een perceel gelegen: Weverstraat 15, (afd. 4) sectie B 208 X2 (O.2023/97 - nr. omgevingsloket OMV_2023106959).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom Hallaert voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN (O.V.2023/6 - nr. omgevingsloket OMV_2023071625).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunther Van Droogenbroeck namens (Van Droogenbroeck Gunther VDK BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 8B, (afd. 1) sectie C 530 G11 (O.2023/99 - nr. omgevingsloket OMV_2023111149).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erwin De Wolf voor het regulariseren en exploiteren van een paardenhouderij op een perceel gelegen: Knoddelstraat 52, (afd. 4) sectie A 2 E2, (afd. 4) sectie A 2 B2, (afd. 4) sectie A 2 F2 en (afd. 4) sectie A 2 G2 (O.2023/58 - nr. omgevingsloket OMV_2023068988).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – openbaar onderzoek voorlopige opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Ledeberg in Roosdaal (Pamel)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 november 2023 tot en met 17 december 2023 over de voorlopige opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Ledeberg in Roosdaal (Pamel) aangevraagd door het agentschap Onroerend Erfgoed, Team bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel.

Affiche openbaar onderzoek voorlopige opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Ledeberg in Roosdaal (Pamel)

25 oktober 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 2 november 2023 tot 1 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 september 2023, van Dwiezel en Sofie Van Eeckhout-Moens tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting, bijgebouw en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie A 203 L (O.2023/114 en OMV_2023130135).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 oktober 2023 tot 23 november 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 september 2023, van Erik Bellemans tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (uitbreiden woonzone) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.V.2023/10 en OMV_2023111023).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Glenn De Deyn voor het plaatsen van een duiventil op een perceel gelegen: Kattemkets 10, (afd. 1) sectie B 543 H2 (O.2023/94 - nr. omgevingsloket OMV_2023104971).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Loan Lucut voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (totaalrenovatie) op een perceel gelegen: Wolvenstraat 26, (afd. 1) sectie B 228 S (O.2023/81 - nr. omgevingsloket OMV_2023086896).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bilal Zinati voor het plaatsen van een gesloten afsluiting op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 58C, (afd. 1) sectie E 491 B2 (O.2023/93 - nr. omgevingsloket OMV_2023104219).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd door de Vlaamse Overheid voor de aanvraag van Iggino Alcide (namens Aquafin NV) voor het aanleggen van 4 bufferbekkens met reliëfwijzigingen, het vellen van bomen, ontbossing en een vegetatiewijziging op een perceel gelegen: Witteweg ZN, (afd. 3) sectie B 179 F, (afd. 3) sectie B 181 M, (afd. 3) sectie B 181 S, (afd. 3) sectie B 187 C, (afd. 3) sectie B 187 B, (afd. 3) sectie B 194 M, (afd. 3) sectie B 201 D en (afd. 3) sectie B 202 B (O.2023/91 - nr. omgevingsloket OMV_2023085736).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2023 – Ontwerpverordening ‘Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen’

Vanaf 1 januari 2024 moet de gemeente een stedenbouwkundige verordening hebben om financiële lasten te kunnen opleggen bij omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden.
Dit wil zeggen dat het huidige belastingsreglement voor het oprichten van meergezinswoning dient omgevormd te worden naar een stedenbouwkundige verordening. Ook de lasten uit de gemeentelijke verordening voor bouwen en verkavelen worden overgenomen in de nieuwe verordening. De financiële lasten blijven hetzelfde.
In de nieuwe verordening wordt bijkomend een financiële last opgenomen voor uitbreiden of (her)bouwen van zonevreemde constructies. Voor bestaande vergunde constructies zijn er geen directe gevolgen.

In de zitting van 12 oktober 2023 heeft het college van burgemeester en schepenen van Roosdaal het ontwerp van de ‘gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen’ goedgekeurd.
Over het ontwerp loopt een openbaar onderzoek van 16 oktober 2023 tot en met 15 november 2023.
De gemeentelijke verordening ligt gedurende deze periode ter inzage in het gemeentehuis Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, en is hieronder raadpleegbaar.
Opmerkingen en bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek schriftelijk bezorgd worden ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, of digitaal via ruimtelijkeordening@roosdaal.be
De opmerkingen en de bezwaren kunnen ook uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek in het gemeentehuis worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen

2 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Lokaal Bestuur Roosdaal voor het aanleggen van een verharding rondom een loods op een perceel gelegen: Brusselstraat 15, (afd. 1) sectie C 62 H4 (O.2023/89 - nr. omgevingsloket OMV_2023097327).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frank De Pelsmaeker en mevrouw Michelle Pauwels voor het regulariseren van een eengezinswoning (nokhoogte, gevelmateriaal) op een perceel gelegen: Pamelstraat 3, (afd. 1) sectie A 139 K (O.2023/85 - nr. omgevingsloket OMV_2023095355).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 september 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 oktober 2023 tot 2 november 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 september 2023, van Wim Goossens (namens Lokaal Bestuur Roosdaal) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Herststraat 34, (afd. 4) sectie C 304/2 A, (afd. 4) sectie C 326 D en (afd. 4) sectie C 326 C (O.V.2023/12 en OMV_2023103378).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 september 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 september 2023 tot 25 oktober 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 juli 2023, van de heer Björn Cornelis tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (van open bebouwing naar 2 halfopen bebouwingen voor eengezinswoningen) met een nieuwe rooilijn van 4m uit de as van de Eikauterstraat op een perceel gelegen: Eikauterstraat ZN, (afd. 4) sectie A 414 V8 (O.V.2023/9 en OMV_2023102712).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tobias Bronselaer voor het oprichten van een bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 25B, (afd. 4) sectie A 272 E3 (O.2023/41 - nr. omgevingsloket OMV_2023050299).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Yves Nicola voor het kappen van 5 bomen op een perceel gelegen: Keistraat 3, (afd. 4) sectie C 453 P (O.2023/73 - nr. omgevingsloket OMV_2023088430).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Iris Van den Bossche voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Hoogstraat 82, (afd. 1) sectie C 520 Y (O.2023/77 - nr. omgevingsloket OMV_2023093247).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Gemeente Roosdaal voor het verbouwen en uitbreiden van het oud gemeentehuis Borchtlombeek en omgevingsaanleg op een perceel gelegen: Kerkstraat 4, (afd. 4) sectie A 253 G (O.2023/67 - nr. omgevingsloket OMV_2023073633).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Floris Combes voor het plaatsen van een zeecontainer (3jaar) op een perceel gelegen, (afd. 3) sectie A 108 Y (O.2023/72 - nr. omgevingsloket OMV_2023087576).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mario Stroeykens voor het plaatsen van een zwembad na verwijderen van een verharding op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 62, (afd. 3) sectie B 35 H (O.2023/74 - nr. omgevingsloket OMV_2023090438).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan Vander Elst namens Giant Upgrading Building Projects BVBA voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie) op een perceel gelegen: Pastoriestraat 22, (afd. 4) sectie A 280 D (O.2023/75 - nr. omgevingsloket OMV_2023087224).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Wim De Schutter en mevrouw Karina Van Belle voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie en vernieuwen dak) op een perceel gelegen: Kleemstraat 24, (afd. 2) sectie A 283 S2 (O.2023/71 - nr. omgevingsloket OMV_2023087218).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erwin Sergooris en mevrouw Cecile Heyse voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (renovatie en uitbreiding) op een perceel gelegen: Tenbrugskensweg 6, (afd. 2) sectie B 106 P (O.2023/56 - nr. omgevingsloket OMV_2023069924).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom Van den Brande voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Natteweg 16, (afd. 4) sectie C 464 W (O.2023/70 - nr. omgevingsloket OMV_2023086003).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Anneleen Vanhaelen voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Strijtemplein 3B, (afd. 2) sectie A 103 V2 (O.2023/68 - nr. omgevingsloket OMV_2023075756).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Christelle Boucar voor het uitvoeren van een reliëfwijziging in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Keistraat 32, (afd. 4) sectie C 469 M5 (O.2023/37 - nr. omgevingsloket OMV_2023047127).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 september 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 september 2023 tot 18 oktober 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 augustus 2023, van Hanna Blomme namens HYBOMA NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op percelen gelegen: Groenenboomgaard ZN, (afd. 1) sectie E 389 R2, (afd. 1) sectie E 389 P2 en (afd. 1) sectie E 389 N2 (O.2023/98 en OMV_2023107543).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Rudi Van Der Gracht en mevrouw Karen Vanderheyden voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Lombeekkeitse 11, (afd. 3) sectie A 462 M (O.2023/48 - nr. omgevingsloket OMV_2023060962).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Laura Deflou voor het verbouwen van een woning (sloop aanbouw en nieuwe uitbreiding) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 56, (afd. 4) sectie A 2 K2 (O.2023/66 - nr. omgevingsloket OMV_2023024880).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts namens Fluvius System Operator CV voor het plaatsen van een hoogspanningscabine (vervanging) op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, (afd. 1) sectie C 166 F (O.2023/65 - nr. omgevingsloket OMV_2023076168).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kristof en Karine Sergoigne-Thoen voor het regulariseren van een gevelrenovatie, uitbreiding en aanleg van verharding in de voortuin op een perceel gelegen: Piezelstraat 48, (afd. 1) sectie A 544 G en (afd. 1) sectie A 544 H (O.2023/64 - nr. omgevingsloket OMV_2023076002).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Leen Deraedt namens Providentia CVBA SO voor het aanleggen van parkeerplaats en een tuinpad op een perceel gelegen: Tuinwijk 6, Tuinwijk 7, Tuinwijk 8 en Tuinwijk 9, (afd. 1) sectie C 136 M, (afd. 1) sectie C 136 N, (afd. 1) sectie C 136 N2 en (afd. 1) sectie C 136 P (O.2023/57 - nr. omgevingsloket OMV_2023058400).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sylvain Eemans voor het herbestemmen van stallen tot brasserie en het aanleggen van parking op een perceel gelegen: Kleistraat 17 en Kleistraat 19, (afd. 4) sectie B 178 C, (afd. 4) sectie B 181 C, (afd. 4) sectie B 181 B, (afd. 4) sectie B 183 en (afd. 4) sectie B 184 (O.2023/53 - nr. omgevingsloket OMV_2023062494).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Albert Badts voor het verbouwen van een voormalig tankstation met woning tot meergezinswoning (2 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 49, (afd. 1) sectie D 207 Y (O.2023/59 - nr. omgevingsloket OMV_2023072418).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 augustus 2023 tot 28 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 mei 2023, van Frank Beeckman (namens De Doncker BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een bedrijf voor de productie van predallen en stortbeton op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 25 H, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2023/62 en OMV_2023071156).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 augustus 2023 tot 25 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 april 2023, van Studiebureau Jonckheere (namens Aquafin NV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Hunselberg en de Hunselstraat na het wijzigen van de projectinhoud op een perceel gelegen: percelen gelegen langs de Eizeringenstraat, Hunselstraat, Hunselveld, Hunselveldweg, Lombeeksestraat, Molenstraat, Nellekenstraat en Oude Geraardsbergsestraat, Puttekensveldweg, Tuitenbergstraat, Hunselberg en Koning Albertstraat, gelegen op het grondgebied van de gemeente Lennik en de gemeente Roosdaal (O.2023/60 en OMV_2023044099).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 augustus 2023 tot 19 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 juli 2023, van Jeroen Stevens tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Rotstraat 20, (afd. 4) sectie A 314 E (O.2023/87 en OMV_2023098195).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan De Vos voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 18, (afd. 1) sectie C 530 S8 (O.2023/45 - nr. omgevingsloket OMV_2023048091).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mathias en Sissy Devos-Segers voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Ramerstraat 9, (afd. 2) sectie B 96 K (O.2023/55 - nr. omgevingsloket OMV_2023059218).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 augustus 2023 – Toelichting mbt publicatie besluit sectorale voorwaarden windturbines (16 oktober 2023)

De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.

U kunt volgende documenten raadplegen:

 • het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines;
 • het bijhorende plan-MER;
 • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage.

Via de volgende kanalen:
online op omgeving.vlaanderen.be/vaststelling-van-de-sectorale-voorwaarden-voor-windturbines
online via de website van team Omgevingseffecten (team Mer) omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2023, van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/83 en OMV_2023094627).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2023, van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/82 en OMV_2023079374).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2023, van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/80 en OMV_2023094181).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 juli 2023, van Leen Deraedt (namens Providentia) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 20 wooneenheden voor sociale huisvestiging op een perceel gelegen: Halleweg ZN, (afd. 3) sectie B 313 H, (afd. 3) sectie B 314 D, (afd. 3) sectie B 315 L en (afd. 3) sectie B 388 G (O.2023/78 en OMV_2023094121).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 augustus 2023 tot 6 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juli 2023, van Iggino Alcide (namens Aquafin NV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van 4 bufferbekkens met reliëfwijzigingen, het vellen van bomen, ontbossing en een vegetatiewijziging op een perceel gelegen: Witteweg ZN, (afd. 3) sectie B 179 F, (afd. 3) sectie B 181 M, (afd. 3) sectie B 181 S, (afd. 3) sectie B 187 C, (afd. 3) sectie B 187 B, (afd. 3) sectie B 194 M, (afd. 3) sectie B 201 D en (afd. 3) sectie B 202 B (O.2023/91 en OMV_2023085736).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 juli 2023, van Timmy L’Ecluse tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, (afd. 1) sectie C 164 K (O.V.2023/8 en OMV_2023091664).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juli 2023, van Gerrit Van der Steen BVBA tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 6 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat ZN/Gootjesstraat ZN, (afd. 1) sectie A 107 E en (afd. 1) sectie A 111 K (O.V.2023/7 en OMV_2023090922).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Virginie Dendooven (namens Tjouk VZW) voor het verbouwen en het uitbreiden van chirolokalen op een perceel gelegen: Varing 16, (afd. 1) sectie C 550 F (O.2023/32 - nr. omgevingsloket OMV_2023002885).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Helena Martini voor het kappen van een krulwilg op een perceel gelegen: Eikauterstraat 21, (afd. 4) sectie A 272 S2 (O.2023/54 - nr. omgevingsloket OMV_2023069293).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Timmy L'Ecluse voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Poelkbeekstraat en 4,00 meter uit de as van de Patrijzenweg op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat ZN / Patrijzenweg ZN, (afd. 1) sectie E 153 M (O.V.2023/2 - nr. omgevingsloket OMV_2022145978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stefaan Evenepoel voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 6 meter uit de as van de voorliggende weg op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, kadastraal gekend: (afd. 2) sectie A 194, (afd. 2) sectie A 245 D en (afd. 2) sectie A 245 D2 (O.V. 2023/1 - nr. omgevingsloket OMV_2022155623).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2023 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunnuing, digitaal ontvangen op 30 juni 2023, van mevrouw Nathalie Vangeenberghe voor een bemaling op een perceel gelegen: Benedenstraat 13, (afd. 1) sectie C 467 E en (afd. 4) sectie C 474 C (O.2023/76).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan en Goedele Mertens-Vankelst voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Derrevoorstraat 59, (afd. 3) sectie B 299 B (O.2023/44 - nr. omgevingsloket OMV_2023050183).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cedric en Sarah Haenen-Santon voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Lombeekstraat 75, (afd. 1) sectie D 160 G (O.2023/47 - nr. omgevingsloket OMV_2023058447).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lies Velleman voor het aanleggen van verhardingen op een perceel gelegen: Mansborrestraat 10, (afd. 4) sectie A 325 N (O.2023/23 - nr. omgevingsloket OMV_2023025980).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nick en Dorothea Dewaele - Demeyer voor het bouwen van een meergezinswoning (4 wooneenheden) op een perceel gelegen: Donkerstraat 39, 39 bus 1, 39 bus 2, 39 bus 3 en 39 bus 4, (afd. 2) sectie A 211 S (O.2023/28 - nr. omgevingsloket OMV_2023019363).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Deleu voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 22, (afd. 1) sectie E 173 K (O.2023/29 - nr. omgevingsloket OMV_2023034972).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marc Cherbonnier voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (regularisatie kroonlijsthoogte en nokhoogte) op een perceel gelegen: Driebek 14, (afd. 1) sectie B 627 F (O.2023/50 - nr. omgevingsloket OMV_2023046962).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 juli 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 juli 2023 tot 24 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 mei 2023, van de heer Erwin De Wolf tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren en exploiteren van een paardenhouderij op een perceel gelegen: Knoddelstraat 52, (afd. 4) sectie A 2 E2, (afd. 4) sectie A 2 B2, (afd. 4) sectie A 2 F2 en (afd. 4) sectie A 2 G2 (O.2023/58 en OMV_2023068988).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens en Emma Van der Maelen (namens Gemeente Roosdaal) voor het aanbouwen van een sanitair blok en uitbreiden van een overkapping op een perceel gelegen: Lombeekkring achter Koning Albertstraat 189, (afd. 3) sectie A 232 E (O.2023/43 - nr. omgevingsloket OMV_2023048741).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Roel Vissenaekens voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin op een perceel gelegen: Windmolenstraat 13, (afd. 3) sectie B 165 D (O.2023/42 - nr. omgevingsloket OMV_2023051546).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2023 - bekendmaking beslissing

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Agna Raspoet, Joanna De Strycker en Jozef De Weerdt voor het samenvoegen van 2 woningen tot 1 eengezinswoning op een perceel gelegen: Donkerstraat 59, (afd. 2) sectie A 210 P en (afd. 2) sectie A 210 R (O.2023/39 - nr. omgevingsloket OMV_2023048654).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jente Van Cutsem voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kerkstraat 41, (afd. 4) sectie B 208 V4 (O.2023/38 - nr. omgevingsloket OMV_2023048946).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Koen Lambert voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 5, (afd. 1) sectie A 84 K (O.2023/36 - nr. omgevingsloket OMV_2023046090).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kristin Van Tuyne (namens Dalem BV) voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Lange Kamstraat 10, (afd. 1) sectie A 197 G (O.2023/35 - nr. omgevingsloket OMV_2023044376).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 juli 2023 tot 23 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juni 2023, van Tom Hallaert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN , (afd. 1) sectie A 155 W, (afd. 1) sectie A 155 X en (afd. 1) sectie A 160 C (O.V.2023/6 en OMV_2023071625).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lieven Devillé (namens Advocatenkantoor Deville BVBA) voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Windmolenstraat 8, (afd. 3) sectie B 116 K (O.2022/136 - nr. omgevingsloket OMV_2022170530).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 juli 2023 tot 9 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juni 2023, van Wim Goossens (namens Gemeente Roosdaal) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van het oud gemeentehuis Borchtlombeek en omgevingsaanleg op een perceel gelegen: Kerkstraat 4, (afd. 4) sectie A 253 G (O.2023/67 en OMV_2023073633).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 juli 2023

29 juni 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 juli 2023 tot 2 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 april 2023, van Tobias Bronselaer tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 25B, (afd. 4) sectie A 272 E3 (O.2023/41 en OMV_2023050299).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan en Veronique Van der Perre-Verhaegen voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 128, (afd. 1) sectie C 83 P2 en (afd. 1) sectie C 83 T2 (O.2023/34 - nr. omgevingsloket OMV_2023042914).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts (namens Fluvius System Operator CV) voor het plaatsen van een elektriciteitscabine op een perceel gelegen: Kerkstraat 4, (afd. 4) sectie A 253 G (O.2023/33 - nr. omgevingsloket OMV_2023041731).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen en Tamara Roelandt-Beeckmans voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 21, (afd. 1) sectie D 38 L (O.2023/15 - nr. omgevingsloket OMV_2023015549).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eric en Sofie van Geijn-Baevegems voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Pastoor Cuylitsweg 31, (afd. 2) sectie A 38 G4 (O.2023/19 - nr. omgevingsloket OMV_2023019212).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Remko De Geyndt voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Mansborrestraat 17, (afd. 4) sectie A 316 G (O.2023/31 - nr. omgevingsloket OMV_2023022221).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 2 juni 2023 tot 3 juli 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 april 2023, van Aquafin NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Hunselberg en de Hunselstraat op een perceel gelegen: langs de Eizeringenstraat, Hunselstraat, Hunselveld, Hunselveldweg, Lombeeksestraat, Molenstraat, Nellekenstraat en Oude Geraardsbergsestraat, Puttekensveldweg, Tuitenbergstraat, Hunselberg en Koning Albertstraat, gelegen op het grondgebied van de gemeente Lennik en de gemeente Roosdaal (O.2023/60 en OMV_2023044099).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 mei 2023 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 12 mei 2023, van de heer Willy Lambrechts voor het inrichten van een zorgwoning binnen een bestaande woning op een perceel gelegen: Kwinkeleer 31, (afd. 1) sectie C 601 F (O.2023/51 en OMV_2023066932).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erik Bellemans voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband na het slopen van een woning op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, kadastraal gekend (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.V.2022/11 - nr. omgevingsloket OMV_2022159716).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Rufat Asani voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (bouwzone) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 106, (afd. 1) sectie C 90 Y (O.2022/124 - nr. omgevingsloket OMV_2022154820).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri Matylski voor het aanleggen van een oprit en terras op een perceel gelegen: Kraanstraat 67, (afd. 4) sectie A 430 L (O.2023/30 - nr. omgevingsloket OMV_2023035334).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeremy en Laetitia Pollet-Maes voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 51, (afd. 4) sectie A 358 B3 (O.2023/26 - nr. omgevingsloket OMV_2023019581).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 - openbaar onderzoek

OVER HET VOORLOPIG ONTWERP REGIONAAL MOBILITEITSPLAN EN HET ONTWERP PLAN-MER VOOR DE VERVOERREGIO VLAAMSE RAND

Van 31 mei tot en met 29 juli 2023

De vervoerregio Vlaamse Rand heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven.

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

De vervoerregio Vlaamse Rand is samengesteld uit deze 33 gemeenten: Affligem, Asse, Beersel, Bever, Buggenhout, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kampenhout, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 31 mei tot en met 29 juli 2023 kunt u het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Vlaamse Rand inkijken:

Opmerkingen kunt u uiterlijk tegen 29 juli 2023 bezorgen:

 • Via mail aan de vervoerregio Vlaamse Rand op het mailadres vervoerregio.vlaamserand@vlaanderen.be  
 • Via schriftelijke aflevering tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van de hierboven vermelde gemeenten. In Roosdaal is dit het gemeentehuis te Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal.

15 mei 2023 - bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) snelheidszones

20230427 - GAR - snelheidszones (Gemeenteraad 27/04/2023)

20230427 - GAR - signalisatieplan - snelheidszones

20230427 - GAR - delta - snelheidszones

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 mei 2023 tot 12 juni 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 januari 2023, van mevrouw Caroline De Bruyn tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van terreinaanlegwerken in een landschapstuin en boomgaard en deels wijzigen van voetweg 49 op een perceel gelegen: Woestijnveldweg 20, (afd. ) sectie C 83 A, (afd. ) sectie C 101 C, (afd. ) sectie C 101 A, (afd. ) sectie C 101 D, (afd. ) sectie C 110, (afd. 1) sectie D 582 C, (afd. 1) sectie D 584 A, (afd. 1) sectie D 585 E, (afd. 1) sectie D 586 A, (afd. 1) sectie D 587 A, (afd. 1) sectie D 587 B en (afd. 1) sectie D 589 A (O.2023/51 en OMV_2022168195).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2023 – Openbaar Onderzoek - Project 22779: Roosdaal: collector Hunselberg

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 mei 2023 tem 12 juni 2023 betreffende het aanleggen/renoveren en exploiteren van rioleringsinfrastructuur “Collector Hunselberg” te Roosdaal aangevraagd door Aquafin NV, Dijkstraat 8 te Aartselaar op een perceel gelegen: t.h.v. Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 111 N (Project 22779: Roosdaal Collector Hunselberg)

Affiche Openbaar Onderzoek - Project 22779: Roosdaal: collector Hunselberg

15 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jean-François De Neef voor het herbestemmen van een woning tot opslagplaats op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 22, (afd. 1) sectie D 70 Y, (afd. 1) sectie D 70 W en (afd. 1) sectie D 70 V (O.2023/16 - nr. omgevingsloket OMV_2023017337).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Davy en Hanne Carion-Geeroms voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Lostraat 104, (afd. 2) sectie B 61 N3 (O.2023/20 - nr. omgevingsloket OMV_2022158543).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 november 2022 tot 22 december 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 oktober 2022, van de heer Denis Jacobs tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met stal, het aanleggen van een verharding, het regulariseren van een schuilhok en het slopen van de bestaande bebouwing (met ingedeelde inrichting klasse 2) op een perceel gelegen: Weverstraat 30 (afd. 4) sectie B 120 D, (afd. 4) sectie B 121 E, (afd. 4) sectie B 121 F, (afd. 4) sectie B 123 F en (afd. 4) sectie B 124 C (O.2022/109 en OMV_2022124397).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens, Emmanuel de Béthune en Emma Van der Maelen (namens Gemeente Roosdaal) voor het ontharden en vergroenen van de Kapelleweide op een perceel gelegen: Kapelleweide ZN, (afd. 1) sectie C 276 L, (afd. 1) sectie C 278 Y, (afd. 1) sectie C 282 X, (afd. 1) sectie C 282 Y, (afd. 1) sectie C 283 G, (afd. 1) sectie C 283 H, (afd. 1) sectie C 284 B, (afd. 1) sectie C 285 F, (afd. 1) sectie C 285 G, (afd. 1) sectie C 530 M2, (afd. 1) sectie C 530 S10, (afd. 1) sectie C 530 N4 en (afd. 1) sectie C 530 W10 (O.2022/133 - nr. omgevingsloket OMV_2022159408).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 mei 2023 tot 12 juni 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 23 maart 2023, van Virginie Dendooven (namens TJOUK VZW) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en het uitbreiden van chirolokalen op een perceel gelegen: Varing ZN, (afd. 1) sectie C 550 F (O.2023/32 en OMV_2023002885).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 mei 2023 tot 12 juni 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 maart 2023, van Gerrit Van der Steen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 7 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn op 6,00 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat/Gootjesstraat ZN, (afd. 1) sectie A 107 E en (afd. 1) sectie A 111 K (O.V.2023/3 en OMV_2023042043).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

21 april 2023 – nieuw openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een nieuw openbaar onderzoek plaatsvindt van 26 april 2023 tot 26 mei 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 december 2022, van Lieven Devillé (namens Advocatenkantoor Deville BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Windmolenstraat ZN, (afd. 3) sectie B 116 K (O.2022/136 en OMV_2022170530).

Affiche nieuw openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

21 april 2023 – verklaring MER in kader van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen De Meulemeester voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Monnikveldstraat 21, (afd. 4) sectie C 469 E3 (O.2023/21 - nr. omgevingsloket OMV_2023023400).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Christophe Marchoul voor het verbouwen van een eengezinswoning tot meergezinswoning met 3 wooneenheden op een perceel gelegen: Kerkstraat 46, 46A en 46B, (afd. 4) sectie A 74 G en (afd. 4) sectie A 76 M2 (O.2023/13 - nr. omgevingsloket OMV_2023011644).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joachim en Jenna en Derijck-De Greef voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Abeelstraat 33, (afd. 4) sectie C 294 D (O.2023/10 - nr. omgevingsloket OMV_2022164074).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anthony Heirbaut voor het plaatsen van een gesloten omheining op een perceel gelegen: Zavelstraat 31, (afd. 1) sectie B 426/2 L (O.2023/14 - nr. omgevingsloket OMV_2023016134).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 april 2023 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van mevrouw Suzan Ipekli voor het plaatsen van een poort en het aanleggen van een verhard gazon op een perceel gelegen: Molenweg ZN, (afd. 2) sectie A 117 P (O.2023/12 - nr. omgevingsloket OMV_2023012089).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 april 2023 – project voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3

Inspraakperiode loopt van 20 maart 2023 tot en met 20 mei 2023

Over dit dossier

Publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Deze raadpleging is overeenkomstig met de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, de richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, en het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2022.

 

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Het publiek kan haar opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging die wordt aangegeven in de bovengenoemde links.

Raadplegingen vinden plaats van 20 maart tot 20 mei 2023.

De gewesten worden uitgenodigd om vóór 20 mei 2023 een advies over dit project te geven:

 • per e-mail aan nucleair@economie.fgov.be
 • per post op het adres:
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Raadpleging Doel 4 en Tihange 3
  Albert II-laan 16
  1000 Brussel.

4 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Henri Minner voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting voortuin) op een perceel gelegen: Maurice Roelantsstraat 19, (afd. 1) sectie E 240 B2 (O.2022/138 - nr. omgevingsloket OMV_2022174138).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc Muylaert voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Varing 28, (afd. 1) sectie C 533 K (O.2023/8 - nr. omgevingsloket OMV_2023007290).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hanne en Aaron Van Onsem-Leroy voor het verbouwen en uitbreiden van een woning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 16, (afd. 1) sectie B 251 F2 (O.2023/6 - nr. omgevingsloket OMV_2022170319).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 april 2023 tot 8 mei 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 maart 2023, van de heer Peter Deleu tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 22, (afd. 1) sectie E 173 K (O.2023/29 en OMV_2023034972).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 maart 2023 tot 2 mei 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 maart 2023, van Nick en Dorothea Dewaele-Demeyer tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (4 wooneenheden) op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, (afd. 2) sectie A 211 S (O.2023/28 en OMV_2023019363).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van de heer Brandon Maitre voor het inrichten van een parking (23 wagens) met ingedeelde inrichting (Klasse 3) op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat ZN, (afd. 1) sectie E 240 M3 (O.2022/130 - nr. omgevingsloket OMV_2022162429).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 maart 2023 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 21 februari 2023, van Dirk Van Lierde voor het inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Reusestraat 25, (afd. 4) sectie C 198 C (O.2023/22 en OMV_2023024368).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

27 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anne Simonne Heremans voor het kappen van 3 bomen (populieren) op een perceel gelegen: Geraardsbergsestraat ZN, (afd. 3) sectie A 604 A (O.2023/2 - nr. omgevingsloket OMV_2022174322).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Karel Van Bellinghen voor het kappen van 6 hoogstammige bomen op een perceel gelegen: Vossenbunderstraat ZN, (afd. 3) sectie B 91 D (O.2022/140 - nr. omgevingsloket OMV_2022174414).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce namens INTOP-AXIOS voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in gesloten en halfopen verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 46 1760 Roosdaal (O.V.2022/9 - nr. omgevingsloket OMV_2022152700).

Affiche bekendmaking weigering omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven en Vicky Borremans - Vanhuylenbrouck  voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband na sloop van de bestaande woning en verzaken aan de verkavelingsvergunning op een perceel gelegen: Kapellestraat 31, (afd. 1) sectie C 198 P en (afd. 1) sectie C 215 C2 (O.2022/141 - nr. omgevingsloket OMV_2022164463).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sam Dehandschutter namens MABAJA BVBA voor het vellen van 20 bomen en aanplanten van een wijngaard op een perceel gelegen: Berchembos ZN, (afd. 1) sectie D 532 M, (afd. 1) sectie D 536 L en (afd. 1) sectie D 536 K (O.2022/131 - nr. omgevingsloket OMV_2022164430).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Rachida Jarmin  voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Gootjesstraat 9, (afd. 1) sectie A 245 A2 (O.2023/3 - nr. omgevingsloket OMV_2023002021).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik Delaplace  voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Lostraat 174, (afd. 2) sectie A 122/2 F (O.2023/5 - nr. omgevingsloket OMV_2023002904).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Ilse Beeckmans  voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Profetenstraat 12, (afd. 1) sectie D 46/2 E (O.2023/11 - nr. omgevingsloket OMV_2023009076).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 maart 2023 - bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 april 2023 tot 3 mei 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 februari 2023, van Stephan Verwee namens INTRADURA OPDRAVER en de heer Stephan Verwee tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanvraag tot een verandering aan een reeds vergunde inrichting, namelijk de exploitatie van een gemeentelijk recyclagepark op een perceel gelegen: Opperheilbeekweg 2A, (afd. 1) sectie D 277 M (O.2023/25 en OMV_2023004821).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sara Hautier  voor het kappen van 9 bomen en het plaatsen van een open afsluiting op een perceel gelegen: Mansborrestraat ZN , (afd. 4) sectie A 316 G (O.2023/1 - nr. omgevingsloket OMV_2023000206).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Arie en Denise Visser - De Corte  voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (regularisatie wijzigingen voorgevel en indeling) op een perceel gelegen: Herststraat 39A, (afd. 4) sectie C 309 H en (afd. 4) sectie C 309 K (O.2022/139 - nr. omgevingsloket OMV_2022174388).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pascal en Kathy Van den Berghe - Brisaert  voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Moelieweg 5, (afd. 3) sectie A 194 F en (afd. 3) sectie A 195 E (O.2022/137 - nr. omgevingsloket OMV_2022173328).

 

16 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jean-Pierre Van Laethem voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met een nieuwe rooilijn op 5 meter uit de as van de Bievegemberg op een perceel gelegen: Bievegemberg ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 744 F, (afd. 1) sectie C 753 H, (afd. 1) sectie C 756 L, (afd. 1) sectie C 756 M, (afd. 1) sectie C 759 E, (afd. 1) sectie C 817 K en (afd. 1) sectie C 817 E (O.V.2022/6 - nr. omgevingsloket OMV_2022121234).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 maart 2023 tot 14 april 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 december 2022, van de heer Filip De Coppel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen van gebouwen, het bouwen van opslag silo's en het verplaatsen van een hoogspanningscabine en het veranderen van de inrichting voor de productie van azijn op een perceel gelegen: Ramerstraat 26, (afd. 2) sectie B 80 N2, (afd. 2) sectie B 80 P2, (afd. 2) sectie B 80 R2, (afd. 2) sectie B 80 D2, (afd. 2) sectie B 80 E2, (afd. 2) sectie B 82 Y, (afd. 2) sectie B 82 A2, (afd. 2) sectie B 82 B2 en (afd. 2) sectie B 82 C2 (O.2023/27 en OMV_2022141026).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Vincent en Maja Dubois - De Bruyn voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (carport kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Bievegemberg 25, (afd. 1) sectie C 856 N (O.2022/114 - nr. omgevingsloket OMV_2022129026).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 maart 2023 - Definitieve vaststelling rooilijn in de Hunselstraat - Hunselberg

Wij brengen u in kennis dat de gemeenteraad in de zitting van 26 januari 2023 de rooilijn voor de Hunselstraat en Hunselberg definitief heeft vastgesteld.

Deze beslissing wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. 14 dagen na publicatie gaat de rooilijn in voege. 

8 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 maart 2023 tot 14 april 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 februari 2023, van Eric en Sofie Van Geijn - Baevegems tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Pastoor Cuylitsweg 31, (afd. 2) sectie A 38 G4 (O.2023/19 en OMV_2023019212).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 maart 2023 tot 12 april 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 februari 2023, van Timmy L’Ecluse tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Poelkbeekstraat en 4,00 meter uit de as van de Patrijzenweg op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat ZN, kadastraal gekend, (afd. 1) sectie E 153 M en (afd. 1) sectie E 157 G (O.V.2023/2 en OMV_2022145978).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 maart 2023 tot 12 april 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 februari 2023, van Koen en Tamara Roelandt - Beeckmans tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 21, (afd. 1) sectie D 38 L (O.2023/15 en OMV_2023015549).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Manu Renard (namens All Projects & Developments NV ) voor 7 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Gasthuisstraat/Wolvenstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 800 C, (afd. 1) sectie C 800 D, (afd. 1) sectie C 801 E en (afd. 1) sectie C 891 C (O.V.2022/8 - nr. omgevingsloket OMV_2022143328).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Schacht voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Lombeekstraat 71, (afd. 1) sectie D 163 F (O.2022/134 - nr. omgevingsloket OMV_2022168884).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens en Emma Van der Maelen (namens Gemeente Roosdaal) voor het plaatsen van een overdekte fietsenstalling met wachtruimte in functie van de aanleg van een mobipunt op een perceel gelegen: Openbaar domein t.h.v. Omer De Vidtslaan / Nederheilbeekweg / Ninoofsesteenweg, (afd. 1) sectie D 276 T (O.2022/132 - nr. omgevingsloket OMV_2022158548).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Chloë Crespinet voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (gevel- en dakrenovatie) op een perceel gelegen: Kleistraat 8, (afd. 4) sectie A 105 P (O.2022/135 - nr. omgevingsloket OMV_2022168984).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 februari 2023 – bekendmaking aktename omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 20 februari 2023, akte genomen van een omgevingsvergunning (melding klasse 3), digitaal ontvangen op 10 februari 2023, van de heer Roland Rooseleer, Langebroekstraat 7 te 1760 Roosdaal, voor een bronbemaling op een perceel gelegen Langebroekstraat 7, (afd. 3) sectie B nr. 170 G (O.2023/18 en OMV_2023018917).

Affiche bekendmaking aktename omgevingsvergunning

21 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom en Sylvia De Ridder - Laroche voor het verbouwen van een eengezinswoning met uitbreiding (aangepaste plannen) op een perceel gelegen: Profetenstraat 99, (afd. 1) sectie B 460 A2 (O.2022/127 - nr. omgevingsloket OMV_2022155891).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ingrid Limbourg namens SCHOLEN SINT-FRANCISCUS VZW voor het het plaatsen van een modulair gebouw voor naschoolse kinderopvang (gedurende 5 jaar) op een perceel gelegen: Lostraat 184, (afd. 2) sectie A 131 F (O.2022/125 - nr. omgevingsloket OMV_2022155592).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 februari 2023 tot 29 maart 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 januari 2023, van tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 6 meter uit de as van de voorliggende weg op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, (afd. 2) sectie A 245 D2 (O.V. 2023/1 en OMV_2022155623).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Mathias Devos voor het kappen van 5 bomen op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, (afd. 2) sectie B 96 K (O.2022/118 - nr. omgevingsloket OMV_2022150872).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koenraad Vander Beken (namens Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus VZW) voor het plaatsen van een tijdelijk modulair gebouw (5 jaar) op een perceel gelegen: Lostraat ZN (perceel tussen Lostraat en Nieuwkambaan), (afd. 2) sectie A 145 D (O.2022/126 - nr. omgevingsloket OMV_2022155706).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 februari 2023 - bekendmaking besluit van 6 februari 2023 van het college van burgemeester en schepenen houdende uitbetaling verkoopbelofte Daalbeekstraat

8 februari 2023 – bekendmaking definitieve vaststelling van de rooilijn voor Hunselstraat en Hunselberg

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jo Cools voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 15A, (afd. 1) sectie E 573 C2 (O.2022/122 - nr. omgevingsloket OMV_2022154454).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Philippe en Zoë Leune - Ramakers voor het plaatsen van een reclamebord op een perceel gelegen: Knoddelstraat 40, (afd. 4) sectie A 6 B en (afd. 4) sectie A 8 C (O.2022/120 - nr. omgevingsloket OMV_2022152519).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Sofie Bronselaer voor het bouwen van een bijgebouw (binnenzwembad) op een perceel gelegen: Abeelstraat 15 en Abeelstraat 17, (afd. 4) sectie C 253 C, (afd. 4) sectie C 257 C, (afd. 4) sectie C 257 A en (afd. 4) sectie C 259 D (O.2022/121 - nr. omgevingsloket OMV_2022151174).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stefan Kestens voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Varing 28 1760 Roosdaal, kadastraal gekend: (afd. 1) sectie C 533 K, (afd. 1) sectie C 534 D en (afd. 1) sectie C 535 E. (O.V.2022/5 - nr. omgevingsloket OMV_2022097420).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stefaan Stevens voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Derrevoortstraat ZN, kadastraal gekend: (afd. 3) sectie B 295 R, (afd. 3) sectie B 297 H, (afd. 3) sectie B 299 B, (afd. 3) sectie B 300 F en (afd. 3) sectie B 300 G (O.V.2022/7 - nr. omgevingsloket OMV_2022135983).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Benny Vanden Bossche voor het verbouwen van 2 woningen (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Steenberg 10 en Steenberg 12, (afd. 1) sectie A 236 G en (afd. 1) sectie A 236 L (O.2022/123 - nr. omgevingsloket OMV_2022154929).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Els Van Mulders voor het plaatsen van een fietskluis op een perceel gelegen: Broekstraat 15, (afd. 2) sectie A 110 C3 (O.2022/117 - nr. omgevingsloket OMV_2022150698).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 februari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 februari 2023 tot 11 maart 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 november 2022, van tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband na het slopen van een woning op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.V.2022/11 en OMV_2022159716).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nico en Axana Walravens - De Leenheer voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding), regulariseren van een bijgebouw en het plaatsen van een tuinhuis op een perceel gelegen: Molenstraat 48, (afd. 1) sectie E 362 P (O.2022/115 - nr. omgevingsloket OMV_2022139245).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Manuel en Larissa Langhendries - Depaepe voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Reusestraat 22, (afd. 4) sectie C 475 E en (afd. 4) sectie C 475 F (O.2022/113 - nr. omgevingsloket OMV_2022137352).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 februari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 februari 2023 tot 13 maart 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 23 november 2022, van de heer Rufat Asani tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (bouwzone) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, (afd. 1) sectie C 90 Y (O.2022/124 en OMV_2022154820).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

2 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Patrick Van Haute voor het plaatsen van een zwembad met poolhouse en het regulariseren van een houten terras en een boomhut op een perceel gelegen: Langebroekstraat 7, (afd. 3) sectie B 170 G (O.2022/104 - nr. omgevingsloket OMV_2022134822).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 1 februari 2023 tot 2 maart 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 december 2022, van Iggino Stuyck namens AQUAFIN NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het heraanleggen van de Ramerstraat, Bundermeersweg, Tenbrugskensweg en kruispunt Ninoofsesteenweg op percelen gelegen langs de Ramerstraat, Bundermeersweg , Tenbrugskensweg en Ninoofsesteenweg t.h.v kruispunt. (O.2023/9 en OMV_2021187648).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

31 januari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 januari 2023 tot 23 februari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 december 2022, van Wim Goossens namens Gemeente Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het ontharden en vergroenen van de Kapelleweide op een perceel gelegen: Kapelleweide ZN, (afd. 1) sectie C 276 L, (afd. 1) sectie C 278 Y, (afd. 1) sectie C 282 X, (afd. 1) sectie C 282 Y, (afd. 1) sectie C 283 G, (afd. 1) sectie C 283 H, (afd. 1) sectie C 284 B, (afd. 1) sectie C 285 F, (afd. 1) sectie C 285 G, (afd. 1) sectie C 530 M2, (afd. 1) sectie C 530 S10, (afd. 1) sectie C 530 N4 en (afd. 1) sectie C 530 W10 (O.2022/133 en OMV_2022159408).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 januari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 januari 2023 tot 22 februari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 december 2022, van Lieven Devillé (namens Advocatenkantoor Deville BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Windmolenstraat ZN, (afd. 3) sectie B 116 K (O.2022/136 en OMV_2022170530).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 januari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kristof en Jasmina Dekens - Sans voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Binnenstraat 8, (afd. 4) sectie C 42 B, (afd. 4) sectie C 46 D en (afd. 4) sectie C 46 C (O.2022/97 - nr. omgevingsloket OMV_2022109761).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dorin Tecu voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplantingsniveau) op een perceel gelegen: Weverstraat 66, (afd. 4) sectie B 101 X3 (O.2022/95 - nr. omgevingsloket OMV_2022120279).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan Uyttersprot voor het verbouwen van een woning (gevel- en dakrenovatie) op een perceel gelegen: Piezelstraat 20, (afd. 1) sectie A 216 D (O.2022/107 - nr. omgevingsloket OMV_2022138359).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 augustus 2022 tot 19 september 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 juli 2022, van Wim Van den Cruijce (namens Intop Axios BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 418 F2 en (afd. 4) sectie A 419 B (O.V.2022/4 en OMV_2022099161).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 januari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Maesenaere voor het aanleggen van een zwembad met verhardingen (regularisatie) in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 55A, (afd. 1) sectie E 204 K (O.2022/83 - nr. omgevingsloket OMV_2022112634).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Inschrijven op onze digitale nieuwsbrief

Inschrijven op de digitale nieuwsbrief van de gemeente Roosdaal

* verplicht veld
/ / ( dd / mm / yyyy )
 

 

Voor een overzicht van de protocollen en machtigingen, klik hier

Privacyverklaring Lokaal Bestuur Roosdaal

Deze privvacyverklaring is van toepassing op alle diensten van zowel het gemeentebestuur van Roosdaal als het OCMW Roosdaal, verenigd onder de noemer "Lokaal Bestuur Roosdaal". 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt.
Lokaal bestuur Roosdaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd. 
 
Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan je steeds contact opgenomen via onderstaande contactgegevens:
 
Lokaal bestuur Roosdaal
Brusselstraat 15
1760 Roosdaal

DPO lokaal bestuur Roosdaal: dpo@roosdaal.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Persoonsgegevens worden door lokaal bestuur Roosdaal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van lokaal bestuur Roosdaal
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Welke gegevens verwerken wij?

Burgerzaken

Dit omvat onder andere het verwerken van geboortes, overlijdens, huwelijken, echtscheidingen, de aanvraag van identiteitskaarten, aanvraag pensioenen, laatste wilsbeschikking, wettelijke samenwoningen, verstrekken van rijbewijzen, verplichte inentingen, opmaak en verwerking van kiezerslijsten, aanvraag tot euthanasie, laatste wilsbeschikking, afleveren internationale paspoorten, erkenning van een ongeboren kind…

Voor deze taken worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, kaartnummer identiteitskaart, e-mailadres, telefoonnummer, kentekenplaat, geslacht. Verkregen via het rijksregister of van de burger zelf.
 • Medische gegevens: voor het verwerken van het attest voor verplichte inentingen, voor de registratie van orgaandonoren, voor de aanvraag tot euthanasie, voor de erkenning van ongeboren kinderen, deze gegevens worden verstrekt door de burger zelf.
 • Financiële gegevens: voor betalingen/stortingen
 • Samenstelling van het gezin
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking
 • Gerechtelijke gegevens: bijvoorbeeld bij aanvraag uittreksel uit het strafregister

Politieke organen

Dit omvat het organiseren van verkiezingen, lokaal bestuurraden, adviesraden, werkgroepen…

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, kaartnummer identiteitskaart, e-mailadres, telefoonnummer. Verkregen via het rijksregister of van de burger zelf.
 • Gegevens met betrekking tot politieke opvattingen

Natuur en milieubeheer

Dit omvat het opzetten van jaarlijkse zwerfvuilacties, sanering van bodemverontreiniging, vergunningen, milieuklachten, milieusubsidies, landbouwsubsidies…

Voor deze taken worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer. Deze info wordt verkregen via het rijksregister of via de burger zelf.
 • Financiële gegevens: voor betalingen/stortingen

Grondgebiedzaken/wonen en bouwen

Dit omvat het aanmaken van RUP’s, het bijhouden van een leegstandslijst, opmaken en bewaren van stedenbouwkundige inlichtingen, begeleiden en ontwikkelen infrastructuurprojecten, begeleiden en ontwikkelen infrastructuurwerken, opstellen mobiliteitsplan…

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer. Deze info wordt verkregen via het rijksregister of via de burger zelf.
 • Woningkenmerken zoals de kwaliteit van de woning, isolatie, deze info wordt verkregen via de burger zelf of door een onderzoek vanuit de lokaal bestuur.

Cultuur en vrije tijd

Organisatie van allerlei activiteiten, organisatie lokaal bestuurlijke uitleendienst, lidmaatschap openbare bibliotheek…

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht. Deze info wordt verkregen via de burger zelf.
 • Beeldopnames: foto’s en filmpjes tijdens evenementen of activiteiten
 • Financiële gegevens: voor betalingen/stortingen in het kader van activiteiten of het uitlenen van boeken
 • Medische gegevens: allergieën, bestaande lichamelijk of psychologische aandoeningen, lijst met noodzakelijke medicatie bij bijvoorbeeld het deelnemen aan een sportkamp
 • Vrijetijdsbesteding en interesses: wordt verkregen via de burger zelf
 • Consumptiegewoontes: welke boeken worden uitgeleend, in welke activiteiten is er interesse, wordt verkregen via burger zelf

Financiële aangelegenheden

Versturen belastingkohieren en innen van belastingen, uitkeren van subsidies

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer. Deze info wordt verkregen via het rijksregister.
 • Financiële gegevens: innen belastingen/stortingen

Veiligheid en verkeer

Uitwerken verschillende noodplannen en contacteren inwoners in risicogebieden bij wateroverlast

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer. Deze info wordt verkregen via het rijksregister of via het individu zelf.

Personeelsadministratie

Dit omvat uitbetaling van de lonen, administratie in verband met extralegale voordelen, verzekeringen voor het personeel…

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht. Deze info wordt verkregen via de werknemer zelf.
 • Beeldopnames: foto’s en filmpjes tijdens evenementen of activiteiten
 • Financiële gegevens: voor uitbetalen loon en eventuele andere financiële voordelen
 • Medische gegevens: in geval van ziekte

COVID-19

Dit omvat alle verwerkingen omtrent COVID-19 waarvoor het lokale bestuur (mede)verantwoordelijk is zoals lokale bronopsporing en quarantainecoaching, quarantainehandhaving, aanbieden van ondersteuning op maat indien quarantaine noodzakelijk is en het organiseren van de vaccinatiecampagne.

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Gegevens betreffende kwetsbaarheid en vraag tot hulp of melding dat betrokkene niet meer gecontacteerd wenst te worden
 • Personen waarmee deze personen in contact zijn geweest, gedurende een periode van veertien dagen voor en na de eerste tekenen van de besmetting met COVID-19, waarbij een bepaalde appreciatiemarge op grond van wetenschappelijke inzichten in rekening kan worden genomen
 • De relevante criteria voor inschatting voor hoog of laag besmettingsrisico en het geven van advies, gegevens over gezondheid, die nodig zijn voor het contact- en omgevingsonderzoek
 • Taalvaardigheid
 • Datum waarop de COVID-19-test werd afgenomen
 • Datum van de eerste ziektesymptomen
 • De medische en psychosociale ondersteuning, gegevens, andere dan gegevens over gezondheid, nodig voor het contact- en omgevingsonderzoek en de medische en psychosociale ondersteuning
 • Identiteitsgegevens betreffende de persoon waaraan de vaccinatiecode wordt toegediend, met name het identificatienummer bedoeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de naam, de voornaam, het geslacht, de geboortedatum, de hoofdverblijfplaats, en, in voorkomend geval, de overlijdensdatum. Deze gegevens worden voor zover ze beschikbaar zijn, op basis van het vermelde identificatienummer betrokken bij het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters
 • De toegekende betekenisloze vaccinatiecode
 • Gegevens met betrekking tot de status van de betekenisloze vaccinatiecode, namelijk het tijdstip van activering van de betekenisloze vaccinatiecode of de tijdstippen van gebruik voor reservering van een vaccinatie
 • De contactgegevens van de persoon waaraan de betekenisloze vaccinatiecode is toegekend, of van zijn vertegenwoordiger, bedoeld in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, namelijk het telefoonnummer en e-mailadres; deze gegevens worden, voor zover ze daar beschikbaar zijn, op basis van het identificatienummer bedoeld in 1° betrokken bij de zorgverleners, de verzekeringsinstellingen of bij de authenticatiedienst, bedoeld in artikel 9 van de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie
 • Indien de persoon waaraan de betekenisloze vaccinatiecode is toegekend, reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een vaccinatie, de (verwijzing naar de) relevante gegevens bedoeld in artikel 3, § 2, 3° tot en met 5°, van het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 die op hem betrekking hebben
 • Desgevallend, de aanduiding welk type vaccin aan de persoon mag worden toegediend

Met betrekking tot elke vaccinatie worden de volgende categorieën van gegevens geregistreerd in Vaccinnet:

 • Identiteitsgegevens betreffende de persoon waaraan het vaccin wordt toegediend, namelijk het identificatienummer bedoeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de naam, de voornaam, het geslacht, de geboortedatum, de hoofdverblijfplaats, en, in voorkomend geval, de overlijdensdatum. Deze gegevens worden voor zover ze beschikbaar zijn, op basis van het vermelde identificatienummer betrokken bij het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters
 • Identiteits- en eventueel contactgegevens betreffende de persoon die het vaccin heeft toegediend, namelijk het identificatienummer bedoeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid of het RIZIV-nummer
 • Gegevens betreffende het vaccin, namelijk het merk, het lotnummer en het identificatienummer van het vaccin
 • De datum en de plaats van toediening van elke dosis van het vaccin; de plaats betreft een aanduiding of bijvoorbeeld de vaccinatie is geschied bij een huisarts, in een bepaald bedrijf, in een bepaalde collectiviteit of in een bepaalde vaccinatiepost
 • Gegevens over het schema voor vaccinatie tegen COVID-19 van de persoon waaraan het vaccin wordt toegediend
 • Desgevallend gegevens over de ongewenste bijwerkingen vastgesteld tijdens of na de vaccinatie van de betrokken persoon, waarvan de persoon die het vaccin heeft toegediend of diens gevolmachtigde kennis heeft.

Met wie worden de gegevens gedeeld?


Persoonsgegevens die de lokaal bestuur Roosdaal verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt. Concreet worden de gegevens enkel gedeeld met volgende categorieën ontvangers:

 • Verwerkers die instaan voor de ICT-infrastructuur
 • Andere overheidsdiensten waarbij de doorgifte van de gegevens wettelijk noodzakelijk is (bijvoorbeeld de FOD Volksgezondheid, FOD Binnenlandse zaken)
 • Andere overkoepelende organisaties zoals intercommunales waaraan een (deel) van de verwerkingen uitbesteed zijn
 • Bedrijven waarop wij ons beroep voor administratieve doeleinden in kader van de dienstverlening
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor veiligheidsdoeleinden in kader van de dienstverlening
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor logistieke doeleinden in kader van de dienstverlening

Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens?

 

We verwerken gegevens op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • Noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven;
 • Noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Openbaarheid


Via de wetgeving openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaartermijn


Lokaal bestuur Roosdaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Wat betreft de verwerkte persoonsgegevens in verband met COVID-19 worden de persoonsgegevens van betrokkenen bewaard tot 5 dagen na de dag van publicatie van het koninklijk besluit dat het einde van de toestand van de coronavirus COVID-19-epidemie afkondigt.

De persoonsgegevens in Vaccinnet + worden bewaard tot aan het overlijden van de persoon waaraan het vaccin tegen COVID-19 werd toegediend en minimum gedurende 30 jaar na de vaccinatie, onder meer vereist voor een correcte opvolging m.b.t. noodzakelijke hernieuwingen en in de lijn van de standaardbewaartermijn van gezondheidsgegevens in medische dossiers.

Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • Recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen.
 • Recht op correctie:als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren.
 • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens
 • Recht om vergeten te worden:u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens niet meer te gebruiken. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Voor onze contactgegevens, zie bovenaan deze privacyverklaring. U zult dan steeds uw identiteit moeten aantonen door een recto verso kopie of scan van uw elektronische identiteitskaart aan te hechten. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren. Als we niet aan uw rechten kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.

Nieuwsbrieven

Wij sturen verschillende soorten nieuwsbrieven vanuit onze diensten. U ontvangt deze als u hierop intekende of gekend bent als klant van één van onze diensten. Wenst u een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven 

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Bent u herkenbaar op een dergelijke foto, dan mag u ons vragen om deze te verwijderen of uzelf onherkenbaar te laten maken. Wij zullen hiervoor het nodige doen.
 
Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal wordt er vooraf om uw toestemming gevraagd.

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als lokaal bestuur Roosdaal geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Archivering


Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Wijziging privacyverklaring


Lokaal bestuur Roosdaal kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 27 september 2021.

Contactinformatie GBA

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit in België op gebied van privacybescherming. Meer info kan je terugvinden op hun website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger
 Contactinformatie VTC

 

De VTC is de toezichthoudende autoriteit bevoegd voor Vlaamse overheden en instanties op gebied van privacybescherming. Meer info kan je terugvinden op hun website: https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

 

Het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur bepaalt dat elke overheid in Vlaanderen - dus ook de gemeentebesturen - een verplichting hebben om:

 • de burger spontaan zo goed mogelijk te informeren (actieve openbaarheid);
 • aan elke burger inzage ter verlenen in de bestuursdocumenten, er uitleg over te verschaffen en er een kopie van te bezorgen (passieve openbaarheid).

Actieve openbaarheid

De gemeente neemt zelf initiatieven om informatie te geven over haar beleid (inlichtingen over de werking en de structuur van de stad als bestuursorgaan via brochures, infobladen, verslagen van de gemeenteraad,...), regelgeving en dienstverlening. 

 Passieve openbaarheid

Misschien wil je een document van een overheid inkijken, bijvoorbeeld de jaarverslagen, de beslissingen van de gemeenteraad, de begroting en de rekeningen, alle stedelijke reglementen en verordeningen,... Dat kan, want voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er (tegen betaling) een kopie van krijgen.

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar. Slechts uitzonderlijk kan een vraag tot openbaarmaking worden geweigerd, bv. bij een onredelijke vraag (te veel opzoekwerk), een onduidelijke vraag, wanneer het bestuursdocument nog niet volledig is, wanneer de openbaarmaking afbreuk zou doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,... Elke weigering moet gemotiveerd worden en gebaseerd zijn op wettelijke gronden.

Praktisch

Je doet je aanvraag schriftelijk per brief, per fax, per e-mail, of je overhandigt ze persoonlijk. In je aanvraag staat duidelijk

 • je naam en correspondentieadres
 • aangelegenheid waarover het gaat
 • indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie
 • de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Aanvragen om documenten in te kijken, afschrift en uitleg, richt je aan het college van burgemeester en schepenen

Uitgebreide info: website Vlaanderen.be