Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen 2023

6 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sébastien Craps  voor het uitbreiden van een terras op een perceel gelegen: Kerkstraat 21, (afd. 1) sectie A 59 N (O.2023/106 - nr. omgevingsloket OMV_2023128640).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Véronique Walckiers voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Abeelstraat 111, (afd. 4) sectie C 367 N (O.2023/105 - nr. omgevingsloket OMV_2023127090).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frank Beeckman (namens De Doncker BVBA) voor het exploiteren van een bedrijf voor de productie van predallen en stortbeton voor een periode van 24 maanden op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 25 H, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39 , (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2023/62 - nr. omgevingsloket OMV_2023071156).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een gedeeltelijke omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nina De Coster, Leen Deraedt en Sigrid Sempot (namens Providentia CVBA SO) voor het bouwen van 6 wooneenheden voor sociale huisvestiging op een perceel gelegen: Halleweg ZN, (afd. 3) sectie B 313 H, (afd. 3) sectie B 314 D, (afd. 3) sectie B 315 L en (afd. 3) sectie B 388 G (O.2023/78 - nr. omgevingsloket OMV_2023094121).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 november 2023 – bekendmaking definitieve vaststelling beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant

Op 19 september 2023 is het provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant definitief vastgesteld door de provincieraad. Het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant omvat een strategische visie, 7 beleidskaders (mobiliteit, voorzieningen, wonen, economie, open ruimte, energie, selecties en ontwikkelingsperspectieven) en een actiegericht deel (4 provinciale werven-4 krachtlijnen voor actie).

Het vaststellingsbesluit en het provinciaal beleidsplan ruimte zijn integraal gepubliceerd op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be, overeenkomstig artikel 2.1.9, derde lid, van de VCRO.
Op 7 juli 2023 werd het bijhorende plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Overeenkomstig artikel 4.2.11 § 6 en 7 van het DABM zijn het goedgekeurde plan-MER en de bijhorende documenten integraal gepubliceerd op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be én op de website van het Vlaamse Departement Omgeving www.omgeving.vlaanderen.be (via de MER-dossierdatabank, dossiernummer PL0260).

23 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Theo Vanden Borre voor het plaatsen van een terrasoverkapping bij een bijgebouw op een perceel gelegen: Kwinkeleer 20A, (afd. 1) sectie C 749 D (O.2023/103 - nr. omgevingsloket OMV_2023121625).

Affiche  bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Hélène Badts voor het wijzigen van een gevelopening op een perceel gelegen: Wolvenstraat 1C, (afd. 1) sectie C 800 D (O.2023/102 - nr. omgevingsloket OMV_2023119126).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeroen Stevens voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Rotstraat 20, (afd. 4) sectie A 314 E (O.2023/87 - nr. omgevingsloket OMV_2023098195).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 november 2023 tot 21 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 oktober 2023, van Gil en Laura Figys-Asselman tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Hunselberg ZN, (afd. 3) sectie A 182 M (O.2023/121 en OMV_2023141075).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 november 2023 tot 21 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 september 2023, van Jeroen en Melissa De Bisschop-Bax tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (met functiewijziging) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 28, (afd. 1) sectie B 51 E en (afd. 1) sectie B 51 D (O.2023/112 en OMV_2023130230).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 2) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 215A, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/83 - nr. omgevingsloket OMV_2023094627).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 4) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217A, (afd. 2) sectie B 114 G (O.2023/82 - nr. omgevingsloket OMV_2023079374).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/80 - nr. omgevingsloket OMV_2023094181).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 november 2023 tot 22 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 oktober 2023, van Wim Goossens namens Lokaal Bestuur Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Molenkauter (tweesporenpad) op een perceel gelegen: Molenkauter ZN, (O.2023/120 en OMV_2023140277).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Yves Chavatte voor het verbouwen van een eengezinswoning (dichten gevelopening) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 33, (afd. 1) sectie A 30 Y2 (O.2023/95 - nr. omgevingsloket OMV_2023106355).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Ousmane Balde voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie met uitbreiding) op een perceel gelegen: Abeelstraat 103, (afd. 4) sectie C 371 G (O.2023/100 - nr. omgevingsloket OMV_2023112097).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hilde De Cort, Katrien De Cort, Monique Kestens en Remi De Cort voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Ramerstraat op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 2) sectie B 80 V en (afd. 2) sectie B 80 S2 (O.V.2023/4 - nr. omgevingsloket OMV_2023045539).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Timmy L'Ecluse voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, kadastraal gekend: (afd. 1) sectie C 164 K (O.V.2023/8 - nr. omgevingsloket OMV_2023091664).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 november 2023 tot 15 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 oktober 2023, van Wim Van den Cruijce (namens INTOP-AXIOS) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kraanstraat 61, (afd. 4) sectie A 428 R2 (O.V.2023/13 en OMV_2023138724).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 november 2023 tot 15 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 oktober 2023, van de heer Pieter Van Baelen en mevrouw Ilse Dewaelheyns tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een zonevreemde schuur tot gastenverblijf op een perceel gelegen: Woestijnstraat 4, (afd. 1) sectie D 614 F en (afd. 1) sectie D 614/2 H (O.2023/118 en OMV_2023138341).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 november 2023 tot 15 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 oktober 2023, van Jan Vander Elst namens GIGANTES BVBA tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een meergezinswoning (5 woongelegenheden) op percelen gelegen: Broekstraat 3, (afd. 2) sectie A 108 S3, (afd. 2) sectie A 108 Y2 en (afd. 2) sectie A 108 R3 (O.2023/116 en OMV_2023131021).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Daisy Coosemans voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie met uitbreiding) op een perceel gelegen: Weverstraat 15, (afd. 4) sectie B 208 X2 (O.2023/97 - nr. omgevingsloket OMV_2023106959).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom Hallaert voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN (O.V.2023/6 - nr. omgevingsloket OMV_2023071625).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunther Van Droogenbroeck namens (Van Droogenbroeck Gunther VDK BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 8B, (afd. 1) sectie C 530 G11 (O.2023/99 - nr. omgevingsloket OMV_2023111149).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erwin De Wolf voor het regulariseren en exploiteren van een paardenhouderij op een perceel gelegen: Knoddelstraat 52, (afd. 4) sectie A 2 E2, (afd. 4) sectie A 2 B2, (afd. 4) sectie A 2 F2 en (afd. 4) sectie A 2 G2 (O.2023/58 - nr. omgevingsloket OMV_2023068988).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – openbaar onderzoek voorlopige opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Ledeberg in Roosdaal (Pamel)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 november 2023 tot en met 17 december 2023 over de voorlopige opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Ledeberg in Roosdaal (Pamel) aangevraagd door het agentschap Onroerend Erfgoed, Team bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel.

Affiche openbaar onderzoek voorlopige opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Ledeberg in Roosdaal (Pamel)

25 oktober 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 2 november 2023 tot 1 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 september 2023, van Dwiezel en Sofie Van Eeckhout-Moens tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting, bijgebouw en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie A 203 L (O.2023/114 en OMV_2023130135).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 oktober 2023 tot 23 november 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 september 2023, van Erik Bellemans tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (uitbreiden woonzone) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.V.2023/10 en OMV_2023111023).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Glenn De Deyn voor het plaatsen van een duiventil op een perceel gelegen: Kattemkets 10, (afd. 1) sectie B 543 H2 (O.2023/94 - nr. omgevingsloket OMV_2023104971).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Loan Lucut voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (totaalrenovatie) op een perceel gelegen: Wolvenstraat 26, (afd. 1) sectie B 228 S (O.2023/81 - nr. omgevingsloket OMV_2023086896).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bilal Zinati voor het plaatsen van een gesloten afsluiting op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 58C, (afd. 1) sectie E 491 B2 (O.2023/93 - nr. omgevingsloket OMV_2023104219).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd door de Vlaamse Overheid voor de aanvraag van Iggino Alcide (namens Aquafin NV) voor het aanleggen van 4 bufferbekkens met reliëfwijzigingen, het vellen van bomen, ontbossing en een vegetatiewijziging op een perceel gelegen: Witteweg ZN, (afd. 3) sectie B 179 F, (afd. 3) sectie B 181 M, (afd. 3) sectie B 181 S, (afd. 3) sectie B 187 C, (afd. 3) sectie B 187 B, (afd. 3) sectie B 194 M, (afd. 3) sectie B 201 D en (afd. 3) sectie B 202 B (O.2023/91 - nr. omgevingsloket OMV_2023085736).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2023 – Ontwerpverordening ‘Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen’

Vanaf 1 januari 2024 moet de gemeente een stedenbouwkundige verordening hebben om financiële lasten te kunnen opleggen bij omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden.
Dit wil zeggen dat het huidige belastingsreglement voor het oprichten van meergezinswoning dient omgevormd te worden naar een stedenbouwkundige verordening. Ook de lasten uit de gemeentelijke verordening voor bouwen en verkavelen worden overgenomen in de nieuwe verordening. De financiële lasten blijven hetzelfde.
In de nieuwe verordening wordt bijkomend een financiële last opgenomen voor uitbreiden of (her)bouwen van zonevreemde constructies. Voor bestaande vergunde constructies zijn er geen directe gevolgen.

In de zitting van 12 oktober 2023 heeft het college van burgemeester en schepenen van Roosdaal het ontwerp van de ‘gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen’ goedgekeurd.
Over het ontwerp loopt een openbaar onderzoek van 16 oktober 2023 tot en met 15 november 2023.
De gemeentelijke verordening ligt gedurende deze periode ter inzage in het gemeentehuis Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, en is hieronder raadpleegbaar.
Opmerkingen en bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek schriftelijk bezorgd worden ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, of digitaal via ruimtelijkeordening@roosdaal.be
De opmerkingen en de bezwaren kunnen ook uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek in het gemeentehuis worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen

2 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Lokaal Bestuur Roosdaal voor het aanleggen van een verharding rondom een loods op een perceel gelegen: Brusselstraat 15, (afd. 1) sectie C 62 H4 (O.2023/89 - nr. omgevingsloket OMV_2023097327).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frank De Pelsmaeker en mevrouw Michelle Pauwels voor het regulariseren van een eengezinswoning (nokhoogte, gevelmateriaal) op een perceel gelegen: Pamelstraat 3, (afd. 1) sectie A 139 K (O.2023/85 - nr. omgevingsloket OMV_2023095355).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 september 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 oktober 2023 tot 2 november 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 september 2023, van Wim Goossens (namens Lokaal Bestuur Roosdaal) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Herststraat 34, (afd. 4) sectie C 304/2 A, (afd. 4) sectie C 326 D en (afd. 4) sectie C 326 C (O.V.2023/12 en OMV_2023103378).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 september 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 september 2023 tot 25 oktober 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 juli 2023, van de heer Björn Cornelis tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (van open bebouwing naar 2 halfopen bebouwingen voor eengezinswoningen) met een nieuwe rooilijn van 4m uit de as van de Eikauterstraat op een perceel gelegen: Eikauterstraat ZN, (afd. 4) sectie A 414 V8 (O.V.2023/9 en OMV_2023102712).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tobias Bronselaer voor het oprichten van een bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 25B, (afd. 4) sectie A 272 E3 (O.2023/41 - nr. omgevingsloket OMV_2023050299).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Yves Nicola voor het kappen van 5 bomen op een perceel gelegen: Keistraat 3, (afd. 4) sectie C 453 P (O.2023/73 - nr. omgevingsloket OMV_2023088430).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Iris Van den Bossche voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Hoogstraat 82, (afd. 1) sectie C 520 Y (O.2023/77 - nr. omgevingsloket OMV_2023093247).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Gemeente Roosdaal voor het verbouwen en uitbreiden van het oud gemeentehuis Borchtlombeek en omgevingsaanleg op een perceel gelegen: Kerkstraat 4, (afd. 4) sectie A 253 G (O.2023/67 - nr. omgevingsloket OMV_2023073633).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Floris Combes voor het plaatsen van een zeecontainer (3jaar) op een perceel gelegen, (afd. 3) sectie A 108 Y (O.2023/72 - nr. omgevingsloket OMV_2023087576).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mario Stroeykens voor het plaatsen van een zwembad na verwijderen van een verharding op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 62, (afd. 3) sectie B 35 H (O.2023/74 - nr. omgevingsloket OMV_2023090438).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan Vander Elst namens Giant Upgrading Building Projects BVBA voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie) op een perceel gelegen: Pastoriestraat 22, (afd. 4) sectie A 280 D (O.2023/75 - nr. omgevingsloket OMV_2023087224).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Wim De Schutter en mevrouw Karina Van Belle voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie en vernieuwen dak) op een perceel gelegen: Kleemstraat 24, (afd. 2) sectie A 283 S2 (O.2023/71 - nr. omgevingsloket OMV_2023087218).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erwin Sergooris en mevrouw Cecile Heyse voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (renovatie en uitbreiding) op een perceel gelegen: Tenbrugskensweg 6, (afd. 2) sectie B 106 P (O.2023/56 - nr. omgevingsloket OMV_2023069924).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom Van den Brande voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Natteweg 16, (afd. 4) sectie C 464 W (O.2023/70 - nr. omgevingsloket OMV_2023086003).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Anneleen Vanhaelen voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Strijtemplein 3B, (afd. 2) sectie A 103 V2 (O.2023/68 - nr. omgevingsloket OMV_2023075756).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Christelle Boucar voor het uitvoeren van een reliëfwijziging in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Keistraat 32, (afd. 4) sectie C 469 M5 (O.2023/37 - nr. omgevingsloket OMV_2023047127).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 september 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 september 2023 tot 18 oktober 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 augustus 2023, van Hanna Blomme namens HYBOMA NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op percelen gelegen: Groenenboomgaard ZN, (afd. 1) sectie E 389 R2, (afd. 1) sectie E 389 P2 en (afd. 1) sectie E 389 N2 (O.2023/98 en OMV_2023107543).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Rudi Van Der Gracht en mevrouw Karen Vanderheyden voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Lombeekkeitse 11, (afd. 3) sectie A 462 M (O.2023/48 - nr. omgevingsloket OMV_2023060962).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Laura Deflou voor het verbouwen van een woning (sloop aanbouw en nieuwe uitbreiding) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 56, (afd. 4) sectie A 2 K2 (O.2023/66 - nr. omgevingsloket OMV_2023024880).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts namens Fluvius System Operator CV voor het plaatsen van een hoogspanningscabine (vervanging) op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, (afd. 1) sectie C 166 F (O.2023/65 - nr. omgevingsloket OMV_2023076168).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kristof en Karine Sergoigne-Thoen voor het regulariseren van een gevelrenovatie, uitbreiding en aanleg van verharding in de voortuin op een perceel gelegen: Piezelstraat 48, (afd. 1) sectie A 544 G en (afd. 1) sectie A 544 H (O.2023/64 - nr. omgevingsloket OMV_2023076002).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Leen Deraedt namens Providentia CVBA SO voor het aanleggen van parkeerplaats en een tuinpad op een perceel gelegen: Tuinwijk 6, Tuinwijk 7, Tuinwijk 8 en Tuinwijk 9, (afd. 1) sectie C 136 M, (afd. 1) sectie C 136 N, (afd. 1) sectie C 136 N2 en (afd. 1) sectie C 136 P (O.2023/57 - nr. omgevingsloket OMV_2023058400).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sylvain Eemans voor het herbestemmen van stallen tot brasserie en het aanleggen van parking op een perceel gelegen: Kleistraat 17 en Kleistraat 19, (afd. 4) sectie B 178 C, (afd. 4) sectie B 181 C, (afd. 4) sectie B 181 B, (afd. 4) sectie B 183 en (afd. 4) sectie B 184 (O.2023/53 - nr. omgevingsloket OMV_2023062494).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Albert Badts voor het verbouwen van een voormalig tankstation met woning tot meergezinswoning (2 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 49, (afd. 1) sectie D 207 Y (O.2023/59 - nr. omgevingsloket OMV_2023072418).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 augustus 2023 tot 28 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 mei 2023, van Frank Beeckman (namens De Doncker BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een bedrijf voor de productie van predallen en stortbeton op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 25 H, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2023/62 en OMV_2023071156).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 augustus 2023 tot 25 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 april 2023, van Studiebureau Jonckheere (namens Aquafin NV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Hunselberg en de Hunselstraat na het wijzigen van de projectinhoud op een perceel gelegen: percelen gelegen langs de Eizeringenstraat, Hunselstraat, Hunselveld, Hunselveldweg, Lombeeksestraat, Molenstraat, Nellekenstraat en Oude Geraardsbergsestraat, Puttekensveldweg, Tuitenbergstraat, Hunselberg en Koning Albertstraat, gelegen op het grondgebied van de gemeente Lennik en de gemeente Roosdaal (O.2023/60 en OMV_2023044099).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 augustus 2023 tot 19 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 juli 2023, van Jeroen Stevens tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Rotstraat 20, (afd. 4) sectie A 314 E (O.2023/87 en OMV_2023098195).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan De Vos voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 18, (afd. 1) sectie C 530 S8 (O.2023/45 - nr. omgevingsloket OMV_2023048091).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mathias en Sissy Devos-Segers voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Ramerstraat 9, (afd. 2) sectie B 96 K (O.2023/55 - nr. omgevingsloket OMV_2023059218).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 augustus 2023 – Toelichting mbt publicatie besluit sectorale voorwaarden windturbines (16 oktober 2023)

De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.

U kunt volgende documenten raadplegen:

 • het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines;
 • het bijhorende plan-MER;
 • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage.

Via de volgende kanalen:
online op omgeving.vlaanderen.be/vaststelling-van-de-sectorale-voorwaarden-voor-windturbines
online via de website van team Omgevingseffecten (team Mer) omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2023, van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/83 en OMV_2023094627).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2023, van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/82 en OMV_2023079374).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2023, van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/80 en OMV_2023094181).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 juli 2023, van Leen Deraedt (namens Providentia) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 20 wooneenheden voor sociale huisvestiging op een perceel gelegen: Halleweg ZN, (afd. 3) sectie B 313 H, (afd. 3) sectie B 314 D, (afd. 3) sectie B 315 L en (afd. 3) sectie B 388 G (O.2023/78 en OMV_2023094121).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 augustus 2023 tot 6 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juli 2023, van Iggino Alcide (namens Aquafin NV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van 4 bufferbekkens met reliëfwijzigingen, het vellen van bomen, ontbossing en een vegetatiewijziging op een perceel gelegen: Witteweg ZN, (afd. 3) sectie B 179 F, (afd. 3) sectie B 181 M, (afd. 3) sectie B 181 S, (afd. 3) sectie B 187 C, (afd. 3) sectie B 187 B, (afd. 3) sectie B 194 M, (afd. 3) sectie B 201 D en (afd. 3) sectie B 202 B (O.2023/91 en OMV_2023085736).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 juli 2023, van Timmy L’Ecluse tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, (afd. 1) sectie C 164 K (O.V.2023/8 en OMV_2023091664).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juli 2023, van Gerrit Van der Steen BVBA tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 6 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat ZN/Gootjesstraat ZN, (afd. 1) sectie A 107 E en (afd. 1) sectie A 111 K (O.V.2023/7 en OMV_2023090922).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Virginie Dendooven (namens Tjouk VZW) voor het verbouwen en het uitbreiden van chirolokalen op een perceel gelegen: Varing 16, (afd. 1) sectie C 550 F (O.2023/32 - nr. omgevingsloket OMV_2023002885).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Helena Martini voor het kappen van een krulwilg op een perceel gelegen: Eikauterstraat 21, (afd. 4) sectie A 272 S2 (O.2023/54 - nr. omgevingsloket OMV_2023069293).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Timmy L'Ecluse voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Poelkbeekstraat en 4,00 meter uit de as van de Patrijzenweg op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat ZN / Patrijzenweg ZN, (afd. 1) sectie E 153 M (O.V.2023/2 - nr. omgevingsloket OMV_2022145978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stefaan Evenepoel voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 6 meter uit de as van de voorliggende weg op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, kadastraal gekend: (afd. 2) sectie A 194, (afd. 2) sectie A 245 D en (afd. 2) sectie A 245 D2 (O.V. 2023/1 - nr. omgevingsloket OMV_2022155623).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2023 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunnuing, digitaal ontvangen op 30 juni 2023, van mevrouw Nathalie Vangeenberghe voor een bemaling op een perceel gelegen: Benedenstraat 13, (afd. 1) sectie C 467 E en (afd. 4) sectie C 474 C (O.2023/76).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan en Goedele Mertens-Vankelst voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Derrevoorstraat 59, (afd. 3) sectie B 299 B (O.2023/44 - nr. omgevingsloket OMV_2023050183).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cedric en Sarah Haenen-Santon voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Lombeekstraat 75, (afd. 1) sectie D 160 G (O.2023/47 - nr. omgevingsloket OMV_2023058447).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lies Velleman voor het aanleggen van verhardingen op een perceel gelegen: Mansborrestraat 10, (afd. 4) sectie A 325 N (O.2023/23 - nr. omgevingsloket OMV_2023025980).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nick en Dorothea Dewaele - Demeyer voor het bouwen van een meergezinswoning (4 wooneenheden) op een perceel gelegen: Donkerstraat 39, 39 bus 1, 39 bus 2, 39 bus 3 en 39 bus 4, (afd. 2) sectie A 211 S (O.2023/28 - nr. omgevingsloket OMV_2023019363).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Deleu voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 22, (afd. 1) sectie E 173 K (O.2023/29 - nr. omgevingsloket OMV_2023034972).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marc Cherbonnier voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (regularisatie kroonlijsthoogte en nokhoogte) op een perceel gelegen: Driebek 14, (afd. 1) sectie B 627 F (O.2023/50 - nr. omgevingsloket OMV_2023046962).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 juli 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 juli 2023 tot 24 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 mei 2023, van de heer Erwin De Wolf tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren en exploiteren van een paardenhouderij op een perceel gelegen: Knoddelstraat 52, (afd. 4) sectie A 2 E2, (afd. 4) sectie A 2 B2, (afd. 4) sectie A 2 F2 en (afd. 4) sectie A 2 G2 (O.2023/58 en OMV_2023068988).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens en Emma Van der Maelen (namens Gemeente Roosdaal) voor het aanbouwen van een sanitair blok en uitbreiden van een overkapping op een perceel gelegen: Lombeekkring achter Koning Albertstraat 189, (afd. 3) sectie A 232 E (O.2023/43 - nr. omgevingsloket OMV_2023048741).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Roel Vissenaekens voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin op een perceel gelegen: Windmolenstraat 13, (afd. 3) sectie B 165 D (O.2023/42 - nr. omgevingsloket OMV_2023051546).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2023 - bekendmaking beslissing

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Agna Raspoet, Joanna De Strycker en Jozef De Weerdt voor het samenvoegen van 2 woningen tot 1 eengezinswoning op een perceel gelegen: Donkerstraat 59, (afd. 2) sectie A 210 P en (afd. 2) sectie A 210 R (O.2023/39 - nr. omgevingsloket OMV_2023048654).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jente Van Cutsem voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kerkstraat 41, (afd. 4) sectie B 208 V4 (O.2023/38 - nr. omgevingsloket OMV_2023048946).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Koen Lambert voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 5, (afd. 1) sectie A 84 K (O.2023/36 - nr. omgevingsloket OMV_2023046090).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kristin Van Tuyne (namens Dalem BV) voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Lange Kamstraat 10, (afd. 1) sectie A 197 G (O.2023/35 - nr. omgevingsloket OMV_2023044376).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 juli 2023 tot 23 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juni 2023, van Tom Hallaert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN , (afd. 1) sectie A 155 W, (afd. 1) sectie A 155 X en (afd. 1) sectie A 160 C (O.V.2023/6 en OMV_2023071625).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lieven Devillé (namens Advocatenkantoor Deville BVBA) voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Windmolenstraat 8, (afd. 3) sectie B 116 K (O.2022/136 - nr. omgevingsloket OMV_2022170530).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 juli 2023 tot 9 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juni 2023, van Wim Goossens (namens Gemeente Roosdaal) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van het oud gemeentehuis Borchtlombeek en omgevingsaanleg op een perceel gelegen: Kerkstraat 4, (afd. 4) sectie A 253 G (O.2023/67 en OMV_2023073633).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 juni 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 juli 2023 tot 2 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 april 2023, van Tobias Bronselaer tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 25B, (afd. 4) sectie A 272 E3 (O.2023/41 en OMV_2023050299).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan en Veronique Van der Perre-Verhaegen voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 128, (afd. 1) sectie C 83 P2 en (afd. 1) sectie C 83 T2 (O.2023/34 - nr. omgevingsloket OMV_2023042914).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts (namens Fluvius System Operator CV) voor het plaatsen van een elektriciteitscabine op een perceel gelegen: Kerkstraat 4, (afd. 4) sectie A 253 G (O.2023/33 - nr. omgevingsloket OMV_2023041731).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen en Tamara Roelandt-Beeckmans voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 21, (afd. 1) sectie D 38 L (O.2023/15 - nr. omgevingsloket OMV_2023015549).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eric en Sofie van Geijn-Baevegems voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Pastoor Cuylitsweg 31, (afd. 2) sectie A 38 G4 (O.2023/19 - nr. omgevingsloket OMV_2023019212).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Remko De Geyndt voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Mansborrestraat 17, (afd. 4) sectie A 316 G (O.2023/31 - nr. omgevingsloket OMV_2023022221).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 juni 2023

30 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 2 juni 2023 tot 3 juli 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 april 2023, van Aquafin NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Hunselberg en de Hunselstraat op een perceel gelegen: langs de Eizeringenstraat, Hunselstraat, Hunselveld, Hunselveldweg, Lombeeksestraat, Molenstraat, Nellekenstraat en Oude Geraardsbergsestraat, Puttekensveldweg, Tuitenbergstraat, Hunselberg en Koning Albertstraat, gelegen op het grondgebied van de gemeente Lennik en de gemeente Roosdaal (O.2023/60 en OMV_2023044099).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 mei 2023 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 12 mei 2023, van de heer Willy Lambrechts voor het inrichten van een zorgwoning binnen een bestaande woning op een perceel gelegen: Kwinkeleer 31, (afd. 1) sectie C 601 F (O.2023/51 en OMV_2023066932).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erik Bellemans voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband na het slopen van een woning op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, kadastraal gekend (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.V.2022/11 - nr. omgevingsloket OMV_2022159716).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Rufat Asani voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (bouwzone) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 106, (afd. 1) sectie C 90 Y (O.2022/124 - nr. omgevingsloket OMV_2022154820).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri Matylski voor het aanleggen van een oprit en terras op een perceel gelegen: Kraanstraat 67, (afd. 4) sectie A 430 L (O.2023/30 - nr. omgevingsloket OMV_2023035334).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeremy en Laetitia Pollet-Maes voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 51, (afd. 4) sectie A 358 B3 (O.2023/26 - nr. omgevingsloket OMV_2023019581).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 - openbaar onderzoek

OVER HET VOORLOPIG ONTWERP REGIONAAL MOBILITEITSPLAN EN HET ONTWERP PLAN-MER VOOR DE VERVOERREGIO VLAAMSE RAND

Van 31 mei tot en met 29 juli 2023

De vervoerregio Vlaamse Rand heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven.

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

De vervoerregio Vlaamse Rand is samengesteld uit deze 33 gemeenten: Affligem, Asse, Beersel, Bever, Buggenhout, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kampenhout, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 31 mei tot en met 29 juli 2023 kunt u het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Vlaamse Rand inkijken:

Opmerkingen kunt u uiterlijk tegen 29 juli 2023 bezorgen:

 • Via mail aan de vervoerregio Vlaamse Rand op het mailadres vervoerregio.vlaamserand@vlaanderen.be  
 • Via schriftelijke aflevering tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van de hierboven vermelde gemeenten. In Roosdaal is dit het gemeentehuis te Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal.

15 mei 2023 - bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) snelheidszones

20230427 - GAR - snelheidszones (Gemeenteraad 27/04/2023)

20230427 - GAR - signalisatieplan - snelheidszones

20230427 - GAR - delta - snelheidszones

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 mei 2023 tot 12 juni 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 januari 2023, van mevrouw Caroline De Bruyn tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van terreinaanlegwerken in een landschapstuin en boomgaard en deels wijzigen van voetweg 49 op een perceel gelegen: Woestijnveldweg 20, (afd. ) sectie C 83 A, (afd. ) sectie C 101 C, (afd. ) sectie C 101 A, (afd. ) sectie C 101 D, (afd. ) sectie C 110, (afd. 1) sectie D 582 C, (afd. 1) sectie D 584 A, (afd. 1) sectie D 585 E, (afd. 1) sectie D 586 A, (afd. 1) sectie D 587 A, (afd. 1) sectie D 587 B en (afd. 1) sectie D 589 A (O.2023/51 en OMV_2022168195).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2023 – Openbaar Onderzoek - Project 22779: Roosdaal: collector Hunselberg

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 mei 2023 tem 12 juni 2023 betreffende het aanleggen/renoveren en exploiteren van rioleringsinfrastructuur “Collector Hunselberg” te Roosdaal aangevraagd door Aquafin NV, Dijkstraat 8 te Aartselaar op een perceel gelegen: t.h.v. Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 111 N (Project 22779: Roosdaal Collector Hunselberg)

Affiche Openbaar Onderzoek - Project 22779: Roosdaal: collector Hunselberg

15 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jean-François De Neef voor het herbestemmen van een woning tot opslagplaats op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 22, (afd. 1) sectie D 70 Y, (afd. 1) sectie D 70 W en (afd. 1) sectie D 70 V (O.2023/16 - nr. omgevingsloket OMV_2023017337).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Davy en Hanne Carion-Geeroms voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Lostraat 104, (afd. 2) sectie B 61 N3 (O.2023/20 - nr. omgevingsloket OMV_2022158543).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 november 2022 tot 22 december 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 oktober 2022, van de heer Denis Jacobs tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met stal, het aanleggen van een verharding, het regulariseren van een schuilhok en het slopen van de bestaande bebouwing (met ingedeelde inrichting klasse 2) op een perceel gelegen: Weverstraat 30 (afd. 4) sectie B 120 D, (afd. 4) sectie B 121 E, (afd. 4) sectie B 121 F, (afd. 4) sectie B 123 F en (afd. 4) sectie B 124 C (O.2022/109 en OMV_2022124397).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens, Emmanuel de Béthune en Emma Van der Maelen (namens Gemeente Roosdaal) voor het ontharden en vergroenen van de Kapelleweide op een perceel gelegen: Kapelleweide ZN, (afd. 1) sectie C 276 L, (afd. 1) sectie C 278 Y, (afd. 1) sectie C 282 X, (afd. 1) sectie C 282 Y, (afd. 1) sectie C 283 G, (afd. 1) sectie C 283 H, (afd. 1) sectie C 284 B, (afd. 1) sectie C 285 F, (afd. 1) sectie C 285 G, (afd. 1) sectie C 530 M2, (afd. 1) sectie C 530 S10, (afd. 1) sectie C 530 N4 en (afd. 1) sectie C 530 W10 (O.2022/133 - nr. omgevingsloket OMV_2022159408).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 mei 2023 tot 12 juni 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 23 maart 2023, van Virginie Dendooven (namens TJOUK VZW) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en het uitbreiden van chirolokalen op een perceel gelegen: Varing ZN, (afd. 1) sectie C 550 F (O.2023/32 en OMV_2023002885).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 mei 2023 tot 12 juni 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 maart 2023, van Gerrit Van der Steen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 7 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn op 6,00 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat/Gootjesstraat ZN, (afd. 1) sectie A 107 E en (afd. 1) sectie A 111 K (O.V.2023/3 en OMV_2023042043).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

21 april 2023 – nieuw openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een nieuw openbaar onderzoek plaatsvindt van 26 april 2023 tot 26 mei 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 december 2022, van Lieven Devillé (namens Advocatenkantoor Deville BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Windmolenstraat ZN, (afd. 3) sectie B 116 K (O.2022/136 en OMV_2022170530).

Affiche nieuw openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

21 april 2023 – verklaring MER in kader van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen De Meulemeester voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Monnikveldstraat 21, (afd. 4) sectie C 469 E3 (O.2023/21 - nr. omgevingsloket OMV_2023023400).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Christophe Marchoul voor het verbouwen van een eengezinswoning tot meergezinswoning met 3 wooneenheden op een perceel gelegen: Kerkstraat 46, 46A en 46B, (afd. 4) sectie A 74 G en (afd. 4) sectie A 76 M2 (O.2023/13 - nr. omgevingsloket OMV_2023011644).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joachim en Jenna en Derijck-De Greef voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Abeelstraat 33, (afd. 4) sectie C 294 D (O.2023/10 - nr. omgevingsloket OMV_2022164074).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anthony Heirbaut voor het plaatsen van een gesloten omheining op een perceel gelegen: Zavelstraat 31, (afd. 1) sectie B 426/2 L (O.2023/14 - nr. omgevingsloket OMV_2023016134).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 april 2023 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van mevrouw Suzan Ipekli voor het plaatsen van een poort en het aanleggen van een verhard gazon op een perceel gelegen: Molenweg ZN, (afd. 2) sectie A 117 P (O.2023/12 - nr. omgevingsloket OMV_2023012089).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 april 2023 – project voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3

Inspraakperiode loopt van 20 maart 2023 tot en met 20 mei 2023

Over dit dossier

Publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Deze raadpleging is overeenkomstig met de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, de richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, en het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2022.

 

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Het publiek kan haar opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging die wordt aangegeven in de bovengenoemde links.

Raadplegingen vinden plaats van 20 maart tot 20 mei 2023.

De gewesten worden uitgenodigd om vóór 20 mei 2023 een advies over dit project te geven:

 • per e-mail aan nucleair@economie.fgov.be
 • per post op het adres:
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Raadpleging Doel 4 en Tihange 3
  Albert II-laan 16
  1000 Brussel.

4 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Henri Minner voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting voortuin) op een perceel gelegen: Maurice Roelantsstraat 19, (afd. 1) sectie E 240 B2 (O.2022/138 - nr. omgevingsloket OMV_2022174138).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc Muylaert voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Varing 28, (afd. 1) sectie C 533 K (O.2023/8 - nr. omgevingsloket OMV_2023007290).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hanne en Aaron Van Onsem-Leroy voor het verbouwen en uitbreiden van een woning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 16, (afd. 1) sectie B 251 F2 (O.2023/6 - nr. omgevingsloket OMV_2022170319).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 april 2023 tot 8 mei 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 maart 2023, van de heer Peter Deleu tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 22, (afd. 1) sectie E 173 K (O.2023/29 en OMV_2023034972).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 maart 2023 tot 2 mei 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 maart 2023, van Nick en Dorothea Dewaele-Demeyer tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (4 wooneenheden) op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, (afd. 2) sectie A 211 S (O.2023/28 en OMV_2023019363).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van de heer Brandon Maitre voor het inrichten van een parking (23 wagens) met ingedeelde inrichting (Klasse 3) op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat ZN, (afd. 1) sectie E 240 M3 (O.2022/130 - nr. omgevingsloket OMV_2022162429).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 maart 2023 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 21 februari 2023, van Dirk Van Lierde voor het inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Reusestraat 25, (afd. 4) sectie C 198 C (O.2023/22 en OMV_2023024368).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

27 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anne Simonne Heremans voor het kappen van 3 bomen (populieren) op een perceel gelegen: Geraardsbergsestraat ZN, (afd. 3) sectie A 604 A (O.2023/2 - nr. omgevingsloket OMV_2022174322).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Karel Van Bellinghen voor het kappen van 6 hoogstammige bomen op een perceel gelegen: Vossenbunderstraat ZN, (afd. 3) sectie B 91 D (O.2022/140 - nr. omgevingsloket OMV_2022174414).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce namens INTOP-AXIOS voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in gesloten en halfopen verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 46 1760 Roosdaal (O.V.2022/9 - nr. omgevingsloket OMV_2022152700).

Affiche bekendmaking weigering omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven en Vicky Borremans - Vanhuylenbrouck  voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband na sloop van de bestaande woning en verzaken aan de verkavelingsvergunning op een perceel gelegen: Kapellestraat 31, (afd. 1) sectie C 198 P en (afd. 1) sectie C 215 C2 (O.2022/141 - nr. omgevingsloket OMV_2022164463).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sam Dehandschutter namens MABAJA BVBA voor het vellen van 20 bomen en aanplanten van een wijngaard op een perceel gelegen: Berchembos ZN, (afd. 1) sectie D 532 M, (afd. 1) sectie D 536 L en (afd. 1) sectie D 536 K (O.2022/131 - nr. omgevingsloket OMV_2022164430).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Rachida Jarmin  voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Gootjesstraat 9, (afd. 1) sectie A 245 A2 (O.2023/3 - nr. omgevingsloket OMV_2023002021).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik Delaplace  voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Lostraat 174, (afd. 2) sectie A 122/2 F (O.2023/5 - nr. omgevingsloket OMV_2023002904).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Ilse Beeckmans  voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Profetenstraat 12, (afd. 1) sectie D 46/2 E (O.2023/11 - nr. omgevingsloket OMV_2023009076).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 maart 2023 - bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 april 2023 tot 3 mei 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 februari 2023, van Stephan Verwee namens INTRADURA OPDRAVER en de heer Stephan Verwee tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanvraag tot een verandering aan een reeds vergunde inrichting, namelijk de exploitatie van een gemeentelijk recyclagepark op een perceel gelegen: Opperheilbeekweg 2A, (afd. 1) sectie D 277 M (O.2023/25 en OMV_2023004821).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sara Hautier  voor het kappen van 9 bomen en het plaatsen van een open afsluiting op een perceel gelegen: Mansborrestraat ZN , (afd. 4) sectie A 316 G (O.2023/1 - nr. omgevingsloket OMV_2023000206).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Arie en Denise Visser - De Corte  voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (regularisatie wijzigingen voorgevel en indeling) op een perceel gelegen: Herststraat 39A, (afd. 4) sectie C 309 H en (afd. 4) sectie C 309 K (O.2022/139 - nr. omgevingsloket OMV_2022174388).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 maart 2023 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pascal en Kathy Van den Berghe - Brisaert  voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Moelieweg 5, (afd. 3) sectie A 194 F en (afd. 3) sectie A 195 E (O.2022/137 - nr. omgevingsloket OMV_2022173328).

 

16 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jean-Pierre Van Laethem voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met een nieuwe rooilijn op 5 meter uit de as van de Bievegemberg op een perceel gelegen: Bievegemberg ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 744 F, (afd. 1) sectie C 753 H, (afd. 1) sectie C 756 L, (afd. 1) sectie C 756 M, (afd. 1) sectie C 759 E, (afd. 1) sectie C 817 K en (afd. 1) sectie C 817 E (O.V.2022/6 - nr. omgevingsloket OMV_2022121234).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 maart 2023 tot 14 april 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 december 2022, van de heer Filip De Coppel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen van gebouwen, het bouwen van opslag silo's en het verplaatsen van een hoogspanningscabine en het veranderen van de inrichting voor de productie van azijn op een perceel gelegen: Ramerstraat 26, (afd. 2) sectie B 80 N2, (afd. 2) sectie B 80 P2, (afd. 2) sectie B 80 R2, (afd. 2) sectie B 80 D2, (afd. 2) sectie B 80 E2, (afd. 2) sectie B 82 Y, (afd. 2) sectie B 82 A2, (afd. 2) sectie B 82 B2 en (afd. 2) sectie B 82 C2 (O.2023/27 en OMV_2022141026).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Vincent en Maja Dubois - De Bruyn voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (carport kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Bievegemberg 25, (afd. 1) sectie C 856 N (O.2022/114 - nr. omgevingsloket OMV_2022129026).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 maart 2023 - Definitieve vaststelling rooilijn in de Hunselstraat - Hunselberg

Wij brengen u in kennis dat de gemeenteraad in de zitting van 26 januari 2023 de rooilijn voor de Hunselstraat en Hunselberg definitief heeft vastgesteld.

Deze beslissing wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. 14 dagen na publicatie gaat de rooilijn in voege. 

8 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 maart 2023 tot 14 april 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 februari 2023, van Eric en Sofie Van Geijn - Baevegems tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Pastoor Cuylitsweg 31, (afd. 2) sectie A 38 G4 (O.2023/19 en OMV_2023019212).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 maart 2023 tot 12 april 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 februari 2023, van Timmy L’Ecluse tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Poelkbeekstraat en 4,00 meter uit de as van de Patrijzenweg op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat ZN, kadastraal gekend, (afd. 1) sectie E 153 M en (afd. 1) sectie E 157 G (O.V.2023/2 en OMV_2022145978).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 maart 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 maart 2023 tot 12 april 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 februari 2023, van Koen en Tamara Roelandt - Beeckmans tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 21, (afd. 1) sectie D 38 L (O.2023/15 en OMV_2023015549).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Manu Renard (namens All Projects & Developments NV ) voor 7 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Gasthuisstraat/Wolvenstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 800 C, (afd. 1) sectie C 800 D, (afd. 1) sectie C 801 E en (afd. 1) sectie C 891 C (O.V.2022/8 - nr. omgevingsloket OMV_2022143328).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Schacht voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Lombeekstraat 71, (afd. 1) sectie D 163 F (O.2022/134 - nr. omgevingsloket OMV_2022168884).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 maart 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens en Emma Van der Maelen (namens Gemeente Roosdaal) voor het plaatsen van een overdekte fietsenstalling met wachtruimte in functie van de aanleg van een mobipunt op een perceel gelegen: Openbaar domein t.h.v. Omer De Vidtslaan / Nederheilbeekweg / Ninoofsesteenweg, (afd. 1) sectie D 276 T (O.2022/132 - nr. omgevingsloket OMV_2022158548).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Chloë Crespinet voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (gevel- en dakrenovatie) op een perceel gelegen: Kleistraat 8, (afd. 4) sectie A 105 P (O.2022/135 - nr. omgevingsloket OMV_2022168984).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 februari 2023 – bekendmaking aktename omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 20 februari 2023, akte genomen van een omgevingsvergunning (melding klasse 3), digitaal ontvangen op 10 februari 2023, van de heer Roland Rooseleer, Langebroekstraat 7 te 1760 Roosdaal, voor een bronbemaling op een perceel gelegen Langebroekstraat 7, (afd. 3) sectie B nr. 170 G (O.2023/18 en OMV_2023018917).

Affiche bekendmaking aktename omgevingsvergunning

21 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom en Sylvia De Ridder - Laroche voor het verbouwen van een eengezinswoning met uitbreiding (aangepaste plannen) op een perceel gelegen: Profetenstraat 99, (afd. 1) sectie B 460 A2 (O.2022/127 - nr. omgevingsloket OMV_2022155891).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ingrid Limbourg namens SCHOLEN SINT-FRANCISCUS VZW voor het het plaatsen van een modulair gebouw voor naschoolse kinderopvang (gedurende 5 jaar) op een perceel gelegen: Lostraat 184, (afd. 2) sectie A 131 F (O.2022/125 - nr. omgevingsloket OMV_2022155592).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 februari 2023 tot 29 maart 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 januari 2023, van tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 6 meter uit de as van de voorliggende weg op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, (afd. 2) sectie A 245 D2 (O.V. 2023/1 en OMV_2022155623).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Mathias Devos voor het kappen van 5 bomen op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, (afd. 2) sectie B 96 K (O.2022/118 - nr. omgevingsloket OMV_2022150872).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 februari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koenraad Vander Beken (namens Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus VZW) voor het plaatsen van een tijdelijk modulair gebouw (5 jaar) op een perceel gelegen: Lostraat ZN (perceel tussen Lostraat en Nieuwkambaan), (afd. 2) sectie A 145 D (O.2022/126 - nr. omgevingsloket OMV_2022155706).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 februari 2023 - bekendmaking besluit van 6 februari 2023 van het college van burgemeester en schepenen houdende uitbetaling verkoopbelofte Daalbeekstraat

8 februari 2023 – bekendmaking definitieve vaststelling van de rooilijn voor Hunselstraat en Hunselberg

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jo Cools voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 15A, (afd. 1) sectie E 573 C2 (O.2022/122 - nr. omgevingsloket OMV_2022154454).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Philippe en Zoë Leune - Ramakers voor het plaatsen van een reclamebord op een perceel gelegen: Knoddelstraat 40, (afd. 4) sectie A 6 B en (afd. 4) sectie A 8 C (O.2022/120 - nr. omgevingsloket OMV_2022152519).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Sofie Bronselaer voor het bouwen van een bijgebouw (binnenzwembad) op een perceel gelegen: Abeelstraat 15 en Abeelstraat 17, (afd. 4) sectie C 253 C, (afd. 4) sectie C 257 C, (afd. 4) sectie C 257 A en (afd. 4) sectie C 259 D (O.2022/121 - nr. omgevingsloket OMV_2022151174).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stefan Kestens voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Varing 28 1760 Roosdaal, kadastraal gekend: (afd. 1) sectie C 533 K, (afd. 1) sectie C 534 D en (afd. 1) sectie C 535 E. (O.V.2022/5 - nr. omgevingsloket OMV_2022097420).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stefaan Stevens voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Derrevoortstraat ZN, kadastraal gekend: (afd. 3) sectie B 295 R, (afd. 3) sectie B 297 H, (afd. 3) sectie B 299 B, (afd. 3) sectie B 300 F en (afd. 3) sectie B 300 G (O.V.2022/7 - nr. omgevingsloket OMV_2022135983).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Benny Vanden Bossche voor het verbouwen van 2 woningen (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Steenberg 10 en Steenberg 12, (afd. 1) sectie A 236 G en (afd. 1) sectie A 236 L (O.2022/123 - nr. omgevingsloket OMV_2022154929).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Els Van Mulders voor het plaatsen van een fietskluis op een perceel gelegen: Broekstraat 15, (afd. 2) sectie A 110 C3 (O.2022/117 - nr. omgevingsloket OMV_2022150698).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 februari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 februari 2023 tot 11 maart 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 november 2022, van tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband na het slopen van een woning op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.V.2022/11 en OMV_2022159716).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nico en Axana Walravens - De Leenheer voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding), regulariseren van een bijgebouw en het plaatsen van een tuinhuis op een perceel gelegen: Molenstraat 48, (afd. 1) sectie E 362 P (O.2022/115 - nr. omgevingsloket OMV_2022139245).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Manuel en Larissa Langhendries - Depaepe voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Reusestraat 22, (afd. 4) sectie C 475 E en (afd. 4) sectie C 475 F (O.2022/113 - nr. omgevingsloket OMV_2022137352).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 februari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 februari 2023 tot 13 maart 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 23 november 2022, van de heer Rufat Asani tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (bouwzone) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, (afd. 1) sectie C 90 Y (O.2022/124 en OMV_2022154820).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

2 februari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 januari 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Patrick Van Haute voor het plaatsen van een zwembad met poolhouse en het regulariseren van een houten terras en een boomhut op een perceel gelegen: Langebroekstraat 7, (afd. 3) sectie B 170 G (O.2022/104 - nr. omgevingsloket OMV_2022134822).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 1 februari 2023 tot 2 maart 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 december 2022, van Iggino Stuyck namens AQUAFIN NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het heraanleggen van de Ramerstraat, Bundermeersweg, Tenbrugskensweg en kruispunt Ninoofsesteenweg op percelen gelegen langs de Ramerstraat, Bundermeersweg , Tenbrugskensweg en Ninoofsesteenweg t.h.v kruispunt. (O.2023/9 en OMV_2021187648).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

31 januari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 januari 2023 tot 23 februari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 december 2022, van Wim Goossens namens Gemeente Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het ontharden en vergroenen van de Kapelleweide op een perceel gelegen: Kapelleweide ZN, (afd. 1) sectie C 276 L, (afd. 1) sectie C 278 Y, (afd. 1) sectie C 282 X, (afd. 1) sectie C 282 Y, (afd. 1) sectie C 283 G, (afd. 1) sectie C 283 H, (afd. 1) sectie C 284 B, (afd. 1) sectie C 285 F, (afd. 1) sectie C 285 G, (afd. 1) sectie C 530 M2, (afd. 1) sectie C 530 S10, (afd. 1) sectie C 530 N4 en (afd. 1) sectie C 530 W10 (O.2022/133 en OMV_2022159408).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 januari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 januari 2023 tot 22 februari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 december 2022, van Lieven Devillé (namens Advocatenkantoor Deville BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Windmolenstraat ZN, (afd. 3) sectie B 116 K (O.2022/136 en OMV_2022170530).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 januari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kristof en Jasmina Dekens - Sans voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Binnenstraat 8, (afd. 4) sectie C 42 B, (afd. 4) sectie C 46 D en (afd. 4) sectie C 46 C (O.2022/97 - nr. omgevingsloket OMV_2022109761).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dorin Tecu voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplantingsniveau) op een perceel gelegen: Weverstraat 66, (afd. 4) sectie B 101 X3 (O.2022/95 - nr. omgevingsloket OMV_2022120279).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan Uyttersprot voor het verbouwen van een woning (gevel- en dakrenovatie) op een perceel gelegen: Piezelstraat 20, (afd. 1) sectie A 216 D (O.2022/107 - nr. omgevingsloket OMV_2022138359).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 augustus 2022 tot 19 september 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 juli 2022, van Wim Van den Cruijce (namens Intop Axios BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 418 F2 en (afd. 4) sectie A 419 B (O.V.2022/4 en OMV_2022099161).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 januari 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Maesenaere voor het aanleggen van een zwembad met verhardingen (regularisatie) in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 55A, (afd. 1) sectie E 204 K (O.2022/83 - nr. omgevingsloket OMV_2022112634).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bekendmakingen 2022 (deel 3 - oktober tem december)

30 december 2022 - bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Hoogstraat

20221222 - GAR Hoogstraat (Gemeenteraad 22/12/2022)

20221222 - GAR - signalisatieplan - Hoogstraat

29 december 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 januari 2023 tot 8 februari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 december 2022, van de heer Brandon Maitre tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het inrichten van een parking (23 wagens) met ingedeelde inrichting (Klasse 3) op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat ZN, (afd. 1) sectie E 240 M3 (O.2022/130 en OMV_2022162429).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

23 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Raymond Evenepoel  voor het kappen van bomen (10 sparren), 2 eiken en een zilverberk op een perceel gelegen: Varing ZN, (afd. 1) sectie C 530 F10 (O.2022/110 - nr. omgevingsloket OMV_2022140748).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Maurizio Volpe voor het aanleggen van een zwembad met poolhouse en een parkeerplaats in de voortuin op een perceel gelegen: Kraanstraat 46, (afd. 4) sectie A 415 M3 (O.2022/112 - nr. omgevingsloket OMV_2022129874).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Nadine Belibi voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Abeelstraat 54, (afd. 4) sectie C 436 V2 (O.2022/106 - nr. omgevingsloket OMV_2022136410).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Anna Van Saene voor het plaatsen van een carport en het verbouwen en uitbreiden van een garage op een perceel gelegen: Ledebergdries 12, (afd. 1) sectie C 250 T (O.2022/103 - nr. omgevingsloket OMV_2022132804).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 december 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 december 2022 tot 27 januari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 november 2022, van Wim Goossens en Emma Van der Maelen (namens Gemeentebestuur Roosdaal) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Herststraat ZN, (afd. 4) sectie C 304/2 A, (afd. 4) sectie C 326 C, (afd. 4) sectie C 326 D, (afd. 4) sectie C 327 en (afd. 4) sectie C 328 (O.V.2022/10 en OMV_2022149685).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Victor De Beenhouwer  voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Gootjesstraat 20, (afd. 1) sectie A 111 X (O.2022/105 - nr. omgevingsloket OMV_2022136878).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 december 2022 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce namens INTOP-AXIOS  en mevrouw Lieve De Decker  voor het wijzigen van het reliëf, het plaatsen van afsluitingen en een keerwand, het kappen van bomen (regularisatie) op een perceel gelegen: Keistraat 27 en Keistraat 29, (afd. 4) sectie C 464 L2, (afd. 4) sectie C 467 M, (afd. 4) sectie C 467 P en (afd. 4) sectie C 467 A2 (O.2022/85 - nr. omgevingsloket OMV_2022111065).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 december 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 december 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Denise Van Droogenbroeck  voor het verbouwen van een eengezinswoning tot meergezinswoning met 2 wooneenheden (regularisatie) op een perceel gelegen: Stampmolenstraat 19, (afd. 4) sectie B 197 R (O.2022.101 - nr. omgevingsloket OMV_2022124092).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 december 2022 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bert en Svea Walravens-Geeroms voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Kerkstraat 38, (afd. 4) sectie A 70 L (O.2022/76 - nr. omgevingsloket OMV_2022106967).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 december 2022 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Danny De Coen  voor het kappen van een boom (kerselaar) op een perceel gelegen: Piezelstraat 61, (afd. 1) sectie A 408 C en (afd. 1) sectie A 408 B (O.2022/99 - nr. omgevingsloket OMV_2022128812).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 december 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 december 2022 tot 13 januari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 november 2022, van  tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in gesloten en halfopen verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 46, (afd. 1) sectie A 30 E3. (O.V.2022/9 en OMV_2022152700).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 december 2022 – publieke inspraak over het plan-MER ‘Ruimte voor water Dender’

De Vlaamse Waterweg, het Departement Omgeving en de provincie Oost-Vlaanderen maken een strategisch plan op voor de Dendervallei. Het Strategisch Plan moet de leidraad vormen voor de toekomstige uitbouw en inrichting van een meer veerkrachtige Dendervallei, vanaf de gewestgrens met Wallonië in Geraardsbergen tot aan de monding van de Dender in de Schelde in Dendermonde. De missie van het plan is om het overstromingsrisico te verminderen, waarbij niet alleen naar het risico wordt gekeken, maar ook naar de ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden voor het gebied. Bij de opmaak van het Strategisch Plan zal gezocht worden naar oplossingen voor de overstromingsproblematiek en naar mogelijkheden voor een sterkere Dendervallei (bijvoorbeeld op het vlak van wonen, economie, landbouw, natuur, enz.). Het Strategisch Plan zal maatregelen en acties bevatten die deze geïntegreerde ontwikkelingsvisie in de praktijk kan omzetten. Bij de opmaak van het Strategisch Plan wordt ook een milieueffectenonderzoek via een plan-MER voorzien.

Om de mogelijke effecten van dit programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt dus een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan, en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van dit plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Neem deel aan de inspraakprocedure over de kennisgevingsnota.

U kunt van 5/12/2022 t.e.m. 4/02/2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en aangeven hoe dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen voor alternatieven formuleren.

De kennisgevingsnota inkijken

De volledig verklaarde kennisgevingsnota kan tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

Reageren op de kennisgeving

U moet uw reactie uiterlijk op 4/02/2023 bezorgen. Dat kan bij voorkeur via e-mail naar mer@vlaanderen.be, of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u trouwens op https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

1 december 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 december 2022 tot 9 januari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 november 2022, van Vincent en Maja Dubois-De Bruyn tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (carport kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Bievegemberg ZN, (afd. 1) sectie C 856 N (O.2022/114 en OMV_2022129026).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 december 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 december 2022 tot 4 januari 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 oktober 2022, van Manu Renard (All Projects & Developments NV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 7 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Gasthuisstraat/Wolvenstraat ZN, (afd. 1) sectie C 800 D (O.V.2022/8 en OMV_2022143328).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan Van Isveldt voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Brusselstraat 54, (afd. 1) sectie C 619 G (O.2022/98 - nr. omgevingsloket OMV_2022128140).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marc Smits voor het plaatsen van een elektriciteitscabine (met ingedeelde inrichting) op een perceel gelegen: Herststraat ZN, (afd. 2) sectie A 35 D (O.2022/72 - nr. omgevingsloket OMV_2022082176).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bruno Deboeck voor het plaatsen van bijgebouwen, een zwembad en verhardingen op een perceel gelegen: Pamelse Klei 14-16, (afd. 1) sectie C 92 C2 en (afd. 1) sectie C 93 T (O.2022/96 - nr. omgevingsloket OMV_2022125041).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Samy en Marine Haboubi - Ruzzene voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband (aangepast plan) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 21, (afd. 1) sectie B 233 P2 (O.2022/87 - nr. omgevingsloket OMV_2022107425).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Claudine Piret voor het regulariseren van bijgebouwen op een perceel gelegen: Kwinkeleer 103, (afd. 1) sectie C 578 M (O.2022/93 - nr. omgevingsloket OMV_2022092917).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 november 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sibert Eeckhoudt voor het plaatsen van een pergola op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 220B, (afd. 2) sectie B 191 A (O.2022/75 - nr. omgevingsloket OMV_2022106581).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 november 2022 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 21 oktober 2022, van Stefaan Schoonjans voor het Inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 142, (afd. 3) sectie A 287 L (O.2022/111).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

17 november 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 november 2022 tot 22 december 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 oktober 2022, van de heer Denis Jacobs tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met stal, het aanleggen van een verharding, het regulariseren van een schuilhok en het slopen van de bestaande bebouwing (met ingedeelde inrichting klasse 2) op een perceel gelegen: Weverstraat 30 (afd. 4) sectie B 120 D, (afd. 4) sectie B 121 E, (afd. 4) sectie B 121 F, (afd. 4) sectie B 123 F en (afd. 4) sectie B 124 C (O.2022/109 en OMV_2022124397).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 november 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 november 2022 tot 22 december 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 september 2022, van Jean-Pierre Van Laethem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met een nieuwe rooilijn op 5 meter uit de as van de Bievegemberg op een perceel gelegen: Bievegemberg ZN, (afd. 1) sectie C 744 F, (afd. 1) sectie C 753 H, (afd. 1) sectie C 756 L, (afd. 1) sectie C 756 M, (afd. 1) sectie C 759 E, (afd. 1) sectie C 817 K en (afd. 1) sectie C 817 E (O.V.2022/6 en OMV_2022121234).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jean-Philippe en Virginie Dubois-Verlinden voor het verbouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Ledebergdries 28, (afd. 1) sectie C 292 F (O.2022/92 - nr. omgevingsloket OMV_2022115641).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Karel De Waele voor het plaatsen van een veranda bij een zonevreemde woning op een perceel gelegen: Pamelstraat 10, (afd. 1) sectie A 74 C (O.2022/84 - nr. omgevingsloket OMV_2022112996).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kevin en Lotte De Man-Van Cleemputte voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Knoddelstraat 28, (afd. 4) sectie A 27 H (O.2022/81 - nr. omgevingsloket OMV_2022095595).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Youssef en Nabila Bujarta-El Moukhtari voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Monnikveldstraat 1A, (afd. 4) sectie C 469 T4 (O.2022/88 - nr. omgevingsloket OMV_2022115090).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2022 - bekendmaking besluit college van burgemeester en schepenen houdende goedkeuring van ontwerp verkoopakte voor het perceel afdeling 3, sectie A, nr. 417 B en 417 G

14 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeroen en Annemie Tielemans-Eemans voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Wolvenstraat 33, (afd. 1) sectie C 781 N (O.2022/86 - nr. omgevingsloket OMV_2022114536).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bart Deheegher voor het kappen van 11 bomen op een perceel gelegen: Windmolenstraat 18, (afd. 3) sectie B 52 B (O.2022/78 - nr. omgevingsloket OMV_2022109687).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Davy Van Nieuwhuyse voor het verbouwen van zonevreemde woning, het slopen van stallingen en het oprichten van een loods op een perceel gelegen: Papenheide 1, (afd. 1) sectie E 97 G, (afd. 1) sectie E 97 K en (afd. 1) sectie E 99 D (O.2022/70 - nr. omgevingsloket OMV_2022087946).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Maesenaere voor het herbestemmen van een meergezinswoning tot eengezinswoning op een perceel gelegen: Lostraat 159, (afd. 2) sectie A 20 L (O.2022/80 - nr. omgevingsloket OMV_2022110398).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2022 - BEKENDMAKING VAN OPENBAAR ONDERZOEK
ONTWERP VAN BELEIDSPLAN RUIMTE VLAAMS-BRABANT EN BIJHORENDE MILIEUEFFECTENRAPPORTAGE

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant gaat over tot de openbaarmaking van het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant en de bijhorende milieueffectenrapportage. Het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant (BRVB)  zal de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Vlaams-Brabant voor de lange en middellange termijn bevatten, ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB). Iedereen kan het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant  raadplegen overeenkomstig art. 25 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning.

We hebben ook de milieueffecten in kaart gebracht door de opmaak van een milieueffectenrapport.
Het ontwerp van  milieueffectenrapportage vormt een bijlage bij het ontwerp van Beleidsplan en kan eveneens geraadpleegd worden, overeenkomstig art. 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's.

Vanaf 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023 liggen het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant  én de bijhorende ontwerp milieueffectenrapportage ter inzage op het provinciehuis van Vlaams-Brabant en bij de 65 gemeentehuizen in de provincie Vlaams-Brabant.

U kan de documenten ook volledig bekijken via de volgende webpagina: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be
Op deze webpagina vindt u tevens de procesinformatie over de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant wordt voorgesteld op twee infomarkten op 13 december 2022 tussen 13 en 20 uur, in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding, Poverstraat 75, 1731 Asse en op 14 december 2022 tussen 13 en 20 uur, in het provinciehuis van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Reacties op het ontwerp van Beleidsplan en het ontwerp van  milieueffectenrapportage (vb. bijkomende informatie, opmerkingen of suggesties) kunnen schriftelijk bezorgd worden uiterlijk 1 maart 2023.

Reageren kan op volgende manieren :

 • per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be;
 • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis in elke gemeente van Vlaams-Brabant
 • door een reactie via het digitale participatieplatform op be

8 november 2022 - Bekendmaking openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

- Online: http://www.omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines

- U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.83.79 of u stuurt een mail naarbjo.omgeving@vlaanderen.be.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines

Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

7 november 2022 - bekendmaking rooilijn Hunselberg en Hunselstraat

Het college van burgemeester en schepenen maakt, in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 03/05/2019 houdende de gemeentewegen, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de nieuwe rooilijn van de Hunselberg en de Hunselstraat, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 27 oktober 2022.

U kunt deze documenten inkijken van 7 november 2022 tot en met 6 december 2022 bij de technische dienst van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal. Het is enkel mogelijk om het in te kijken na afspraak. U kunt een afspraak maken via e-mail (ruimtelijkeordening@roosdaal.be) of telefonisch op het nummer 054/89 13 30.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk aan het college van burgemeester er schepenen overmaken uiterlijk op
6 december 2022.

26 oktober 2022 – bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 november 2022 tot 7 december 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 oktober 2022, van Stefaan Stevens tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Derrevoortstraat ZN, (afd. 3) sectie B 295 R, (afd. 3) sectie B 297 H, (afd. 3) sectie B 299 B, (afd. 3) sectie B 300 F en (afd. 3) sectie B 300 G (O.V.2022/7 en OMV_2022135983).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 oktober 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marijke De Paepe voor het rooien van 5 sparren, 1 douglasspar en 2 essen op een perceel gelegen: Kampweide 4, (afd. 4) sectie A 73 F (O.2022/58 - nr. omgevingsloket OMV_2022025459).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 oktober 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guido Van Pee (namens Fly One BVBA) voor het uitvoeren van een reliëfwijziging en terreinaanlegwerken op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 243, (afd. 2) sectie B 112 F4 en (afd. 2) sectie B 113 R (O.2022/64 - nr. omgevingsloket OMV_2022086088).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 oktober 2022 tot 18 november 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 19 september 2022, van Kristof en Jasmina Dekens - Sans tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Binnenstraat ZN, (afd. 4) sectie C 42 B, (afd. 4) sectie C 46 D en (afd. 4) sectie C 46 C (O.2022/97 en OMV_2022109761).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 oktober 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 oktober 2022 tot 18 november 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 september 2022, van Dorin Tecu tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplantingsniveau) op een perceel gelegen: Weverstraat 66, (afd. 4) sectie B 101 X3 (O.2022/95 en OMV_2022120279).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 oktober 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 oktober 2022 tot 18 november 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 augustus 2022, van de heer Peter Maesenaere tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad met verhardingen (regularisatie) in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 55A, (afd. 1) sectie E 204 K (O.2022/83 en OMV_2022112634).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

11 oktober 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gerrit Van der Steen BVBA voor het oprichten van een luifel bij een loods (regularisatie) op een perceel gelegen: Molenkauter 1, (afd. 3) sectie B 30 D (O.2022/74 - nr. omgevingsloket OMV_2022105802).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 oktober 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cathy Van den Nest voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Lostraat 26, (afd. 1) sectie D 35 L (O.2022/73 - nr. omgevingsloket OMV_2022106112).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 oktober 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 oktober 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kenny en Evi Motte - Van Nechel voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art 4.4.1 van de VCRO (kroonlijsthoogte,dakvorm) en het slopen van een schuur op een perceel gelegen: Hunselberg 7 , (afd. 3) sectie A 182 L, (afd. 3) sectie A 182 H en (afd. 3) sectie A 182 K (O.2022/65 - nr. omgevingsloket OMV_2022072624).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 juni 2022

27 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik en Anneke D'Hasseler-Van der Speeten voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding + regularisatie overdekt terras) op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 34, (afd. 1) sectie D 210 B (O.2022/18 - nr. omgevingsloket OMV_2022029653).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Chantal Delcourt voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 23) op een perceel gelegen: Keistraat 36, (afd. 4) sectie C 469 L5 (O.2022/21 - nr. omgevingsloket OMV_2022035588).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts (namens Fluvius System Operator) voor het plaatsen van een elektriciteitscabine (met ingedeelde inrichting) op een perceel gelegen: Berchembos ZN, (afd. 1) sectie D 616 G (O.2022/3 - nr. omgevingsloket OMV_2022009986).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van David Zelderloo voor het plaatsen van een veranda in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (bouwzone) op een perceel gelegen: Reusestraat 12, (afd. 4) sectie C 118 D (O.2021/213 - nr. omgevingsloket OMV_2021198124).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 mei 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 mei 2022 tot 24 juni 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 april 2022, van Jean en Hilde Vanheuverswijn-Reniers tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Benedenstraat ZN, (afd. 4) sectie C 474 A (O.2022/36 en OMV_2022057080).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stephen Dedobbeleer voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 21, (afd. 1) sectie A 70 B2 (O.2022/12 - nr. omgevingsloket OMV_2022028637).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 mei 2022 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 2 mei 2022, van de heer Johan Billiet voor het huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne op een perceel gelegen: Knoddelstraat 46, (afd. 4) sectie A 2 A (O.2022/42 en OMV_2022063007).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

10 mei 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Pastoor J. De Bondterf

10 mei 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Dikken Van Pamelstraat

10 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Werner De Gelaen voor het plaatsen van een tuinhuis op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 9, (afd. 3) sectie B 377 C2 (O.2022/11 - nr. omgevingsloket OMV_2022027658).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Robin De Braekeleer voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding) op een perceel gelegen: Hoogstraat 45, (afd. 1) sectie B 415 V (O.2022/8 - nr. omgevingsloket OMV_2021191158).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 mei 2022 tot 13 juni 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 maart 2022, van Anas en Ikram Mehdi-Talhaoui tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 222A, (afd. 2) sectie B 115 K2 (O.2022/23 en OMV_2022038952).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 april 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc Prieels (namens Prieels NV) voor het slopen van een meergezinswoning en herbouwen van 5 zonevreemde eengezinswoningen en 1 zone-eigen eengezinswoning met nieuwe rooilijn op 4 meter uit de as van de Heidestraat en de Reigersbaan op een perceel gelegen: Heidestraat 2A, 2B, 4, 4A, 4B en 4C, (afd. 2) sectie B 72 W, (afd. 2) sectie B 72 S, (afd. 2) sectie B 72 T, (afd. 2) sectie B 72 V en (afd. 2) sectie B 75 F4 (O.2021/180 - nr. omgevingsloket OMV_2021167856).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 april 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Günther en Patricia De Mel-De Gieter voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 7, (afd. 1) sectie D 47 F (O.2022/7 - nr. omgevingsloket OMV_2022017794).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 april 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Yannick en Gwendolien De Coninck-Vanhassel voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 9, (afd. 1) sectie E 262 C en (afd. 1) sectie E 263 B2 (O.2022/5 - nr. omgevingsloket OMV_2022007863).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 april 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jurgen Ameys voor het bouwen van 4 eengezinswoningen in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 9, 9A, 11 en 11A, (afd. 1) sectie A 81 F en (afd. 1) sectie A 82 B (O.2021/214 - nr. omgevingsloket OMV_2021184099).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 mei 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 mei 2022 tot 6 juni 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 maart 2022, van Kris Muylaert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad met verhardingen en het bouwen van een poolhouse in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 14, (afd. 1) sectie E 875 G (O.2022/19 en OMV_2022037110).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 april 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Nathalie Vangeenberghe voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Benedenstraat 13, (afd. 1) sectie C 467 E en (afd. 4) sectie C 474 C (O.2021/215 - nr. omgevingsloket OMV_2021197499).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 april 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV) voor het uitvoeren van reliëfwijziging op een perceel gelegen: Monnikbosstraat ZN, (afd. 4) sectie D 470 N2, (afd. 4) sectie D 470 T2 en (afd. 4) sectie D 470 V2 (O.2021/207 - nr. omgevingsloket OMV_2021189530).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 april 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 april 2022 tot 16 mei 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 maart 2022, van Steven Boriau tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afsluiting in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kerkstraat 50, (afd. 4) sectie A 76 L2 (O.2022/20 en OMV_2022038958).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 april 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 april 2022 tot 16 mei 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 februari 2022, van de heer Sammy Souffriau tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Piezelstraat ZN, (afd. 1) sectie A 539 P en (afd. 1) sectie A 539 M (O.2022/14 en OMV_2022029591).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 april 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) snelheidszones

6 april 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Kaaitvaartstraat

5 april 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Simon en Vicky Pauwels-Vanderveken voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Kleemstraat 80, (afd. 2) sectie A 378 V2 en (afd. 2) sectie A 378 T2 (O.2022/1 - nr. omgevingsloket OMV_2021197381).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 maart 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 maart 2022 tot 2 mei 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 februari 2022, van Pieter Bollyn (TT2 BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Omloopstraat en 3 meter uit de as van de Korte Omloopstraat op een perceel gelegen: Omloopstraat ZN, (afd. 1) sectie E 783 X, (afd. 1) sectie E 783 M, (afd. 1) sectie E 783 Y, (afd. 1) sectie E 784 K, (afd. 1) sectie E 787 F, (afd. 1) sectie E 787 G, (afd. 1) sectie E 787 H, (afd. 1) sectie E 790 G en (afd. 1) sectie E 792 F (O.V.2022/2 en OMV_2022021614).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 maart 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 maart 2022 tot 2 mei 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 februari 2022, van Maarten Lauwaert en Jo Lauwaert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (6 woongelegenheden) na het verzaken aan de verkaveling op een perceel gelegen: Kraanstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 4) sectie A 289 F, (afd. 4) sectie A 289 E, (afd. 4) sectie A 289 D, (afd. 4) sectie A 290 W, (afd. 4) sectie A 290 T en (afd. 4) sectie A 290 V (O.2022/9 en OMV_2021197444).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 maart 2022 – bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER: van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.
www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Sofie Vinck voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kleine Lostraat 17, (afd. 1) sectie C 242 R (O.2021/204 - nr. omgevingsloket OMV_2021171548).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dries en Kirsten Defever-Lenaerts voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (lot 1 en 2) in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Profetenstraat 83, kadastraal gekend (afd. 1) sectie B 476 Z en (afd. 1) sectie B 476 Y (O.2021/194 - nr. omgevingsloket OMV_2021173464).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Myriam Fostier voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de weg. op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 2) sectie B 112 V3, (afd. 2) sectie B 112 L3 en (afd. 2) sectie B 192 C (O.V.2021/14 - nr. omgevingsloket OMV_2021154039).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Martin Baert (namens Ludus et Eventum BV) voor het verbouwen en uitbreiden van een sportcentrum op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 52, (afd. 1) sectie D 276 K (O.2021/203 - nr. omgevingsloket OMV_2021179553).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri en Christina Bongaerts-Kestens voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 28, (afd. 1) sectie E 177 V (O.2021/210 - nr. omgevingsloket OMV_2021193524).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sigert en Kim Hellinckx-Gaudeus voor het verbouwen van een eengezinswoning (inpandig dakterras) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 1, (afd. 4) sectie A 324 D (O.2021/211 - nr. omgevingsloket OMV_2021188092).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gregory en Maria Vanden Bemden-Rossi voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 1) op een perceel gelegen: Reusestraat 20A, (afd. 4) sectie C 475 A en (afd. 4) sectie C 475 B (O.2021/212 - nr. omgevingsloket OMV_2021197530).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens (namens Gemeente Roosdaal) voor het bouwen van een voetgangersbrug op een perceel gelegen: Nieuwenbosweg ZN, (afd. 2) sectie B 153 G (O.2021/186 - nr. omgevingsloket OMV_2021175887).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Devogel voor het verbouwen van een zonevreemde woning op een perceel gelegen: Kleiweg 5, (afd. 4) sectie A 103 R (O.2021/209 - nr. omgevingsloket OMV_2021188110).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Katrien Raspoet voor het plaatsen van een tuinhuis en carport op een perceel gelegen: Donkerstraat 36, (afd. 2) sectie A 444 C2 (O.2021/206 - nr. omgevingsloket OMV_2021189733).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bastiaan Raes voor het oprichten van een stalling op een perceel gelegen: Ramerstraat 15, (afd. 2) sectie B 102 F (O.2021/193 - nr. omgevingsloket OMV_2021177849).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 maart 2022 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 14 februari 2022, van Bart De Broyer voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 83, (afd. 3) sectie A 75 L (O.2022/6).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 maart 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 maart 2022 tot 11 april 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 februari 2022, van Filip Branckaert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Weverstraat ZN, (afd. 4) sectie B 251 D en (afd. 4) sectie B 251 E (O.V.2022/1 en OMV_2022010110).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 februari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 februari 2022 een omgevingsvergunning gedeeltelijk afgeleverd en gedeeltelijk geweigerd werd voor de aanvraag van Evy Vandenberghe voor het plaatsen van een zeilconstructie met houten vlonders, plaatsen van een geluidsmuur, bouwen van een loods met verharding en regulariseren van een loods met verharding op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 407 G en (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2021/169 - nr. omgevingsloket OMV_2021118643).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 februari 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Kraanstraat

22 februari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Christelle Boucar voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Keistraat 32, (afd. 4) sectie C 469 M5 (O.2021/202 - nr. omgevingsloket OMV_2021184417).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 februari 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 1 maart 2022 tot 31 maart 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 januari 2022, van Dick Wuyts (namens Fluvius System Operator CV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een elektriciteitscabine (met ingedeelde inrichting) op een perceel gelegen: Berchembos ZN, (afd. 1) sectie D 616 G (O.2022/3 en OMV_2022009986).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 februari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Richard en Lutgarde Rijkeboer-Van Dender voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (dakvorm, kroonlijsthoogte, inplantingsniveau) op een perceel gelegen: Berchemstraat 31A, (afd. 1) sectie D 442 K (O.2021/175 - nr. omgevingsloket OMV_2021166276).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 februari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Pieter Stevens voor het verbouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (bouwzone) op een perceel gelegen: Tenzuivenestraat 55, (afd. 1) sectie D 283 S2 (O.2021/174 - nr. omgevingsloket OMV_2021165664).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 februari 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 februari 2022 tot 23 maart 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 december 2021, van David Zelderloo tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (bouwzone) op een perceel gelegen: Reusestraat 12, (afd. 4) sectie C 118 D (O.2021/213 en OMV_2021198124).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 februari 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 februari 2022 tot 23 maart 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 december 2021, van mevrouw Nadine Belibi tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Abeelstraat ZN, (afd. 4) sectie C 436 V2 (O.2021/201 en OMV_2021183327).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

15 februari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bert en Evelynn Elpers-Temmerman voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 18, (afd. 1) sectie D 358 A2 (O.2021/196 - nr. omgevingsloket OMV_2021180451).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 februari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Francesco Composeo voor het bouwen van een bijgebouw en een tuinmuur op een perceel gelegen: Hertboomstraat 3, (afd. 1) sectie D 400 B en (afd. 1) sectie D 405 B (O.2021/191 - nr. omgevingsloket OMV_2021177202).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 februari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jozef Beckers voor het kappen van een bomenrij op een perceel gelegen: Kraanstraat 71, (afd. 4) sectie A 437 K3 (O.2021/190 - nr. omgevingsloket OMV_2021176937).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 februari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jaak Van Damme voor het aanleggen van een zwembad op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 40A, (afd. 3) sectie B 21 R2 (O.2021/185 - nr. omgevingsloket OMV_2021173860).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven en Chloé Wyns-Agneessens voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 3A, (afd. 1) sectie E 134 F (O.2021/192 - nr. omgevingsloket OMV_2021171103).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kevin De Dyn voor het renoveren van de voorgevel op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 121, (afd. 1) sectie C 96 S (O.2021/189 - nr. omgevingsloket OMV_2021177069).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 februari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koenraad Vander Beken (namens Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus VZW) voor het verbouwen van een kinderboerderij (aangepaste plannen) op een perceel gelegen: Lostraat ZN, (afd. 2) sectie A 145 D (O.2021/173 - nr. omgevingsloket OMV_2021158934).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 februari 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Driebek

2 februari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Linda Fieremans voor het regulariseren van een meergezinswoning (2 wooneenheden) op een perceel gelegen: Poelkstraat 59 bus 1 en bus 2, (afd. 1) sectie E 801 N en (afd. 1) sectie E 802 E (O.2021/183 - nr. omgevingsloket OMV_2021172696).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 februari 2022 - bekendmaking besluit raad van bestuur AGB Roosdaal van 26 januari

31 januari 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Koning Albertstraat

31 januari 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Jozef Jansstraat

31 januari 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Halleweg

26 januari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Hassan Atmani voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 236, (afd. 2) sectie B 125 S (O.2021/181 - nr. omgevingsloket OMV_2021022756).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 januari 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 januari 2022 tot 2 maart 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 december 2021, van de heer Jurgen Ameys tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 eengezinswoningen in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, (afd. 1) sectie A 81 F en (afd. 1) sectie A 82 B (O.2021/214 en OMV_2021184099).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 januari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bram Timperman voor het verbouwen van een eengezinswoning (wijziging voorgevel) op een perceel gelegen: Profetenstraat 102, (afd. 1) sectie B 501 D (O.2021/178 - nr. omgevingsloket OMV_2021165521).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 januari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maxim en Karolien Vanvooren-Hulsbbosch voor het bouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Lostraat 168, (afd. 2) sectie A 120 L (O.2021/177 - nr. omgevingsloket OMV_2021167616).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 januari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bram en Michele Leyman-Verzele voor het bouwen van een eengezinswoning na sloop van de bestaande woning op een perceel gelegen: Donkerstraat 26, (afd. 2) sectie A 443 V en (afd. 2) sectie A 443 D2 (O.2021/176 - nr. omgevingsloket OMV_2021167085).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 januari 2022 – bekendmaking openbaar onderzoek plan-MER

Openbaar onderzoek over het ontwerp van plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021 – 2027

19 januari 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 januari 2022 tot 24 februari 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 november 2021, van Kris Van den Borre tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 7 kavels met nieuwe wegenis op een perceel gelegen: Hoogstraat/Ledebergstraat ZN, (afd. 1) sectie C 527 P3, (afd. 1) sectie C 527 N5, (afd. 1) sectie C 527 E5, (afd. 1) sectie C 527 P5, (afd. 1) sectie C 527 F2 en (afd. 1) sectie C 527 W4 (O.V.2021/15 en OMV_2021137033).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 januari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Davy en Caroline Siroyt- Billens voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband met nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Bievegemberg op een perceel gelegen: Bievegemberg 7A, (afd. 1) sectie C 841 D2 (O.2021/157 - nr. omgevingsloket OMV_2021145119).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 januari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Aron en Jana De Maeseneer-Leyssens voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en inplantingsniveau) op een perceel gelegen: Bornbosweg 1B, (afd. 1) sectie B 166 N (O.2021/158 - nr. omgevingsloket OMV_2021144475).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 januari 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 20 januari 2022 tot 21 februari 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 december 2021, van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van reliëfwijziging op een perceel gelegen: Monnikbosstraat 5, (afd. 4) sectie D 470 N2, (afd. 4) sectie D 470 T2 en (afd. 4) sectie D 470 V2 (O.2021/207 en OMV_2021189530).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

11 januari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Filip Branckaert voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (5 bijkomende loten) met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Sleeststraat op een perceel gelegen: Kleemstraat ZN, (afd. 2) sectie A 231 L, (afd. 2) sectie A 231 P, (afd. 2) sectie A 231 N en (afd. 2) sectie A 240 C (O.V.2021/10 - nr. omgevingsloket OMV_2021093782).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 januari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maria Van der Speeten voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Molenveldstraat ZN, (afd. 1) sectie E 53 D (O.V.2021/13 - nr. omgevingsloket OMV_2021140546).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 januari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Samy en Marine Haboubi-Ruzzene voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Kaaivaartstraat 21, (afd. 1) sectie B 233 P2 (O.2021/168 - nr. omgevingsloket OMV_2021153088).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 januari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Judith Van Snick voor het wijzigen van de functie van een appartement naar een restaurant op een perceel gelegen: Brusselstraat 6 bus 1, (afd. 1) sectie C 556 H7 (O.2021/166 - nr. omgevingsloket OMV_2021151229).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 januari 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een nieuw openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 januari 2022 tot 17 februari 2022 over het wijzigen van de plannen voor de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 september 2021, van Myriam Fostier tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met nieuwe rooilijn van 6,00 meter om uit de as van de weg op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, (afd. 2) sectie B 112 V3, (afd. 2) sectie B 112 L3 en (afd. 2) sectie B 192 C (O.V.2021/14 en OMV_2021154039).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 januari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marijke Fostier voor 3 nieuwe kavels voor woningen in gesloten, halfopen en open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Ramerstraat op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, (afd. 2) sectie B 132 G, (afd. 2) sectie B 133 F, (afd. 2) sectie B 133 D, (afd. 2) sectie B 133 A, (afd. 2) sectie B 134 E, (afd. 2) sectie B 136 R2 en (afd. 2) sectie B 136 N2 (O.V.2021/7 - nr. omgevingsloket OMV_2021074415).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 januari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 januari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Goossens (namens Unicas NV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 4) op een perceel gelegen: Driebek 6, (afd. 1) sectie B 627 B (O.2021/179 - nr. omgevingsloket OMV_2021168056).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 januari 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joris De Smedt voor het bouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Kwinkeleer 33, (afd. 1) sectie C 602 E (O.2021/171 - nr. omgevingsloket OMV_2021158701).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 januari 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 januari 2022 tot 2 februari 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 december 2021, van Martin Baert namens Ludus et Eventum BV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een sportcentrum op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 52, (afd. 1) sectie D 276 K (O.2021/203 en OMV_2021179553).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 januari 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 januari 2022 tot 2 februari 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 december 2021, van Sofie Vinck tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kleine Lostraat 17, (afd. 1) sectie C 242 R (O.2021/204 en OMV_2021171548).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 januari 2022 - openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 januari 2022 tot 2 februari 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 november 2021, van Dries Defever en Kirsten Lenaerts tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (lot 1 en 2) in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Profetenstraat ZN, (afd. 1) sectie B 476 Z en (afd. 1) sectie B 476 Y (O.2021/194 en OMV_2021173464).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 januari 2022 - Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023 – 2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen
van het GLB:
1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers;
2. het concurrentievermogen vergroten;
3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren;
4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering;
5. zorgen voor het milieu;
6. landschappen en de biodiversiteit beschermen;
7. de generatiewissel bevorderen;
8. het platteland vitaal houden;
9. en de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen.
Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht. Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM). U vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 vanaf 14 januari 2022 op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER. U kan dit ook inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis. Tot en met 14 maart 2022 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente of stadsbestuur of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e- mailadres.
Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal
Plan-MER PL0272 – GLB
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be
Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2022

8 december 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 november 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pieter Ruysschaert voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte, dakvorm) op een perceel gelegen: Hunselberg, (afd. 3) sectie A 179 A en (afd. 3) sectie A 182 L (O.2021/139 - nr. omgevingsloket OMV_2021081577).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 december 2021 - openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 december 2021 tot 12 januari 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 november 2021, van Marc Prieels (namens Prieels NV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een meergezinswoning en herbouwen van 5 zonevreemde eengezinswoningen en 1 zone-eigen eengezinswoning met nieuwe rooilijn op 4 meter uit de as van de Heidestraat en de Reigersbaan op een perceel gelegen: Heidestraat ZN,, (afd. 2) sectie B 72 W, (afd. 2) sectie B 72 S, (afd. 2) sectie B 72 T, (afd. 2) sectie B 72 V en (afd. 2) sectie B 75 F4 (O.2021/180 en OMV_2021167856).

 Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

8 december 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 november 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Leisan Khaliullina en Xavier Giroux voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (dakvorm en kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47B, (afd. 3) sectie A 615 A (O.2021/143 - nr. omgevingsloket OMV_2021130990).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

 

7 december 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 november 2021 een weigering omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Olivier Dewaele namens ODP Invest BV voor het bouwen van een kantine en aanleggen van padelterreinen en parking na sloop van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Koning Alberstraat 8, (afd. 1) sectie D 339 H, (afd. 1) sectie D 342 D en (afd. 1) sectie D 344 S (O.2021/119 - nr. omgevingsloket OMV_2021111217).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 december 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 november 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Herman Hemerijckx en Kristina Vanhuylenbroeck voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Molenstraat 8, (afd. 1) sectie E 340 X (O.2021/159 - nr. omgevingsloket OMV_2021146135).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 november 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Goossens (namens Unicas NV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 23) op een perceel gelegen: Borrekets 29, (afd. 1) sectie C 911 B2 (O.2021/162 - nr. omgevingsloket OMV_2021151766).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 november 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tim en Evelien Janssen-Temmerman voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (dakvorm, kroonlijsthoogte en inplantingsniveau) op een perceel gelegen: Berchemstraat 31, (afd. 1) sectie D 442 H (O.2021/146 - nr. omgevingsloket OMV_2021135212).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 november 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 november 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anke Van Ryssel en Glenn De Deyn  voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (met uitbreiding) op een perceel gelegen: Kattemkets 10, (afd. 1) sectie B 543 H2 (O.2021/145 - nr. omgevingsloket OMV_2021131851).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 november 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 november 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunther Lefebure (namens Housing 2020 BVBA) voor het bouwen van een meergezinswoning (9 woongelegenheden - aangepast plan) op een perceel gelegen: Ledebergstraat 1-3, (afd. 1) sectie C 899 A en (afd. 1) sectie C 899 C (O.2021/132 - nr. omgevingsloket OMV_2021120679).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 november 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 november 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Geert Appelmans voor het regulariseren van een meergezinswoning, dakkapel en dakterras op een perceel gelegen: Brusselstraat 64 en Brusselstraat 64A, (afd. 1) sectie C 623 V (O.2021/151 - nr. omgevingsloket OMV_2021135303).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 november 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 november 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Ramish Alokozy voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Korterij 3, (afd. 1) sectie C 428 P (O.2021/148 - nr. omgevingsloket OMV_2021132460).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 november 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 november 2021 tot 24 december 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 oktober 2021, van Lutgarde Van Dender en Richard Rijkeboer tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (dakvorm, kroonlijsthoogte, inplantingsniveau) op een perceel gelegen: Berchemstraat 31A, (afd. 1) sectie D 442 K (O.2021/175 en OMV_2021166276).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 november 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 november 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Sarah Muylle voor het plaatsen van een lichtgevende reclame op een perceel gelegen: Lombeekstraat 79, (afd. 1) sectie D 206 T (O.2021/152 - nr. omgevingsloket OMV_2021137725).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 november 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 november 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cindy Massagé voor het plaatsen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Ramerstraat 40, (afd. 2) sectie B 146 X2 (O.2021/150 - nr. omgevingsloket OMV_2021137367).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 november 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 november 2021 tot 17 december 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 oktober 2021, van Koenraad Vander Beken namens Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus VZW tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kinderboerderij (aangepaste plannen) op een perceel gelegen: Lostraat ZN, (afd. 2) sectie A 145 D (O.2021/173 en OMV_2021158934).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 november 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 november 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pieter Muylaert (namens Topo-Immo BV) voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 6 meter uit de as van de Kriebrugstraat op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, (O.V.2021/8 - nr. omgevingsloket OMV_2021088540).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 november 2021 - bekendmaking retributiereglement Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat op 26 oktober 2021 door de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal (AGB) volgend reglement werd goedgeurd:

10 november 2021 - bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 november 2021 tot 22 december 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 oktober 2021, van de heer Pieter Stevens tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (bouwzone) op een perceel gelegen: Tenzuivenestraat 55, (afd. 1) sectie D 283 S2 (O.2021/174 en OMV_2021165664).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 november 2021 - bekendmaking goedkeuring rechtspositieregeling en arbeidsreglement

De gemeenteraad brengt ter kennis aan de bevolking dat op 28 oktober 2021 de volgende documenten werden goedgekeurd:

5 november 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Maxime Geeroms voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Kerkweg 9, (afd. 4) sectie A 35 F en (afd. 4) sectie A 40 C (O.2021/142 - nr. omgevingsloket OMV_2021130356).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven Verhaeghe voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Broekstraat 51, (afd. 2) sectie A 191 G (O.2021/144 - nr. omgevingsloket OMV_2021133515).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Magdalena Van der Plas, Günter Verdickt en Werner Verdickt voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (2 kavels samenvoegen tot 1 kavel voor een eengezinswoning in open verband) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie A 26 C2 en (afd. 1) sectie A 26 W2 (O.V.2021/12 - nr. omgevingsloket OMV_2021102586).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 november 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 oktober 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts namens Fluvius System Operator CV voor het het plaatsen van een electriciteitscabine met milieumelding klasse 3 op een perceel gelegen: Wolvenstraat 1 (afd. 1) sectie C 800 D (O.2021/147 - nr. omgevingsloket OMV_2021135496).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 september 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik Van Mulders voor het plaatsen van een broodautomaat (regularisatie) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 26-28, (afd. 1) sectie C 837 H (O.2021/135 - nr. omgevingsloket OMV_2021126047).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 oktober 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc De Buyst voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 88, (afd. 3) sectie B 48 R3 (O.2021/137 - nr. omgevingsloket OMV_2021126916).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 oktober 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de Ian Turf en Sofie D'hauwer voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Varing 50, (afd. 1) sectie C 130 Z (O.2021/125 - nr. omgevingsloket OMV_2021121455).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 oktober 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Vincent Eliat-Eliat namens Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen - West-Brabant VZW voor het uitbreiden van een school met 6 klassen op een perceel gelegen: Kapelleweide 5 en Kapelleweide 7, (afd. 1) sectie C 282 X (O.2021/127 - nr. omgevingsloket OMV_2021121334).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 oktober 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Carine Vanhuylenbroeck en Johan Van den Eede voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding) op een perceel gelegen: Ijzerenkruisstraat 10, (afd. 4) sectie B 165 P3 (O.2021/141 - nr. omgevingsloket OMV_2021130371).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 oktober 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan Pappaert voor het plaatsen van een veranda in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Frans Van Cauwelaertstraat 17, (afd. 3) sectie B 308 A2 (O.2021/114 - nr. omgevingsloket OMV_2021111666).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 oktober 2021 - bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 17 september 2021, van Myriam Tielemans voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Assesteenweg 21, (afd. 4) sectie A 411 F (O.2021/160 en OMV_2021148079).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

20 oktober 2021 - bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 18 oktober 2021, akte genomen van melding omgevingsvergunning voor de exploitatie van een bronbemaling van grondwater binnen een bouwproject (zwembad) (klasse 3), digitaal ontvangen op 3 oktober 2021, van Cindy De Smedt op een perceel gelegen: Stampmolenstraat 2, (afd. 4) sectie A 76 H 2 (O.2021/165 en OMV_2021155184).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

19 okober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 oktober 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bartel en Giel Spitaels-Deneef voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (dakvorm) op een perceel gelegen: Jozef De Schepperstraat 23, (afd. 1) sectie E 389 X (O.2021/112 - nr. omgevingsloket OMV_2021097699).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

19 oktober 2021 - bekendmaking openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 oktober 2021 tot 24 november 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 september 2021, van Myriam Fostier tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met nieuwe rooilijn van 6,00 meter om uit de as van de weg op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, (afd. 2) sectie B 112 V3, (afd. 2) sectie B 112 L3 en (afd. 2) sectie B 192 C (O.V.2021/14 en OMV_2021154039).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

14 oktober 2021 - bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 9 september 2021, van Koen Du Laing voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 71, (afd. 1) sectie E 257 L (O.2021/156 en OMV_2021144126).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

12 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 oktober 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Willems (namens Immo De Venne NV) voor het slopen van een woning met bijgebouwen op een perceel gelegen: Kaaistraat 2, (afd. 1) sectie A 142 B3 (O.2021/138 - nr. omgevingsloket OMV_2021113377).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 oktober 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dirk Clement  voor het plaatsen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Pamelse Klei 53, (afd. 1) sectie C 540 G (O.2021/134 - nr. omgevingsloket OMV_2021125797).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 september 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Veirman (namens Bouwondernemingen M. Lievens en Cie BVBA) voor het bouwen van een eengezinswoning (lot 2) op een perceel gelegen: Looyeweg 3, (afd. 4) sectie C 67 R, (afd. 4) sectie C 70 T, (afd. 4) sectie C 70 N, (afd. 4) sectie C 70 S, (afd. 4) sectie C 476 A en (afd. 4) sectie C 476 B (O.2021/136 - nr. omgevingsloket OMV_2021126648).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 september 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri en Dorien De Schauwer-Nijs voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) en het bouwen van een garage op een perceel gelegen: Poelkstraat 9, (afd. 1) sectie E 508 K en (afd. 1) sectie E 508 N (O.2021/124 - nr. omgevingsloket OMV_2021118405).

12Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2021 - bekendmaking besluit gemeenteraad reglement cameratoezicht openbaar domein

5 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Femke Coppens en Peter Senesael  voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Kerkstraat 33, (afd. 4) sectie B 209 H (O.2021/89 - nr. omgevingsloket OMV_2021084804).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 september 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Vincent Crol voor het bouwen van een eengezinswoning na sloop van de bestaande woning op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 25, (afd. 3) sectie B 369/3 H (O.2021/117 - nr. omgevingsloket OMV_2021116240).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 september 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik en Tamara Vande Velde - Van Der Borght  voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Lombeekstraat 55A, (afd. 1) sectie D 129 C (O.2021/122 - nr. omgevingsloket OMV_2021119235).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 september 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Michel en Anja Beke - Walgraeve voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (met zorgwoning) op een perceel gelegen: Piezelstraat 59, (afd. 1) sectie A 407 H (O.2021/120 - nr. omgevingsloket OMV_2021117860).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

5 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 september 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Vera Verbestel  voor het verbouwen van een eengezinswoning (met zorgwoning) op een perceel gelegen: Piezelstraat 126, (afd. 1) sectie A 504 N en (afd. 1) sectie A 506 C (O.2021/123 - nr. omgevingsloket OMV_2021053356).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 oktober 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 september 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stef en Steffi  Prové - Boom  voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 9, (afd. 1) sectie E 262 C (O.2021/126 - nr. omgevingsloket OMV_2021109916).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 september 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sven en Sanne Boeckstaens - Bleys  voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Lombeekstraat 55, (afd. 1) sectie D 129 A (O.2021/115 - nr. omgevingsloket OMV_2021114069).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

23 september 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 september 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Doina Cozianu  voor het plaatsen van een omheining op een perceel gelegen: Driebek 13, (afd. 1) sectie B 508 B, (afd. 1) sectie B 627 T en (afd. 1) sectie B 628 A (O.2021/103 - nr. omgevingsloket OMV_2021097380).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

23 september 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dirk Mertens  en mevrouw Greta Anckaert  voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Kerkstraat 58, (afd. 4) sectie A 76 C2 (O.2021/111 - nr. omgevingsloket OMV_2021042872).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

 22 september 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Hannelore Smits , de heer Kasper Wuyts , mevrouw Linda Elpers  en de heer Marc Smits  voor het verbouwen van een boerderij naar een cohousing (4 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Lostraat 117, (afd. 2) sectie A 35 D en (afd. 2) sectie A 37 G (O.2021/113 - nr. omgevingsloket OMV_2021099302).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

22 september 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Fabienne Vander Vaeren  voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 60, (afd. 1) sectie B 279 C (O.2021/109 - nr. omgevingsloket OMV_2021104778).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

22 september 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Floris Combes en Maaike Demeyere  voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 103, (afd. 3) sectie A 108 X (O.2021/87 - nr. omgevingsloket OMV_2021077308).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

6 september 2021 - Bekendmaking openbaar onderzoel omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 september 2021 tot 10 oktober 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 augustus 2021, van de heer Pieter Ruysschaert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte, dakvorm) op een perceel gelegen: Hunselberg 13, (afd. 3) sectie A 179 A en (afd. 3) sectie A 182 L (O.2021/139 en OMV_2021081577).

Affiche bekendmaking onderzoek omgevingsvergunning

6 september 2021 - Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 september 2021 tot 13 oktober 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 juli 2021, van Olivier Dewaele namens ODP Invest BV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een kantine en aanleggen van padelterreinen en parking na sloop van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 1) sectie D 342 D en (afd. 1) sectie D 344 S (O.2021/119 en OMV_2021111217).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 september 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Lucas Van Droogenbroeck voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband na sloop van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Bloemhofstraat 14, (afd. 1) sectie B 472 G (O.2021/118 - nr. omgevingsloket OMV_2021101567).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pascal Eylenbosch voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kattemkets ZN, kadastraal gekend: (afd. 1) sectie B 508 B, (afd. 1) sectie B 510 E, (afd. 1) sectie B 511 E, (afd. 1) sectie B 512 K, (afd. 1) sectie B 627 T en (afd. 1) sectie B 628 A (O.V.2021/5 - nr. omgevingsloket OMV_2019123110).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Ward Verbakel (namens Plus Office Architects BVBA) voor het bouwen van een meergezinswoning (tweewoonst) op een perceel gelegen: Lombeekstraat 2, 2 bus en 2 bus 2, (afd. 1) sectie C 250 S (O.2021/70 - nr. omgevingsloket OMV_2021065721).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Yannick en Sofie Vanlaeke-Meert voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Rotstraat 26, (afd. 4) sectie A 367 X2 (O.2021/110 - nr. omgevingsloket OMV_2021098184).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Julie Brébar voor het plaatsen van een terras en een zwembad op een perceel gelegen: Profetenstraat 24, (afd. 1) sectie C 355 D (O.2021/106 - nr. omgevingsloket OMV_2021102259).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 juni 2021 tot 7 juli 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 april 2021, van mevrouw Sander en Floor Cruysberghs-Van Schoors tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijst en dakvorm) op een perceel gelegen: Hunselberg 11, (afd. 3) sectie A 182 L (O.2021/80 en OMV_2021072630).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 augustus 2021 - Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 augustus 2021 tot 29 september 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 juli 2021, van d Gunther Lefebure (namens Housing 2020 BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (9 woongelegenheden - aangepast plan) op een perceel gelegen: Ledebergstraat ZN, (afd. 1) sectie C 899 A en (afd. 1) sectie C 899 C (O.2021/132 en OMV_2021120679).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

24 augustus 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri en Sara Pralle-Bourgeois voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO (bouwdiepte, dakvorm) op een perceel gelegen: Weverstraat 73, (afd. 4) sectie B 248 A (O.2021/85 - nr. omgevingsloket OMV_2021058888).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 augustus 2021 - bekendmaking weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2021 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Sandi Vrancx voor het plaatsen van een afsluiting op een perceel gelegen: Kraanstraat 103, (afd. 4) sectie A 405 M (O.2021/75 - nr. omgevingsloket OMV_2021074070).

Affiche bekendmaking weigering omgevingsvergunning

24 augustus 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anja De Bot voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Rotstraat 12, (afd. 4) sectie A 312 G (O.2021/102 - nr. omgevingsloket OMV_2021094427).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 augustus 2021 - bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 11 augustus 2021, van Danny Wauters voor het plaatsen van een dakraam op een perceel gelegen: Molenveldstraat 38, (afd. 1) sectie A 291 F (O.2021/140).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

16 augustus 2021 – Openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu moet verminderen.

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030.

De doelstellingen voor circulair bouwen in het nieuw beleidsprogramma dragen dan ook bij aan de maatschappelijke uitdagingen die gekoppeld zijn aan het inzetten van materialen en hulpstoffen. De grootste focus ligt op het circulaire beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie. Vele betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, VVSG, gemeenten, bedrijven,… hebben actief meegewerkt aan dit ontwerp-beleidsprogramma.

Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek.

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet willen wij u vragen om in uw gemeente het openbaar onderzoek van dit ontwerp-beleidsprogramma te organiseren.
Gelieve dit ook bekend te maken via uw gemeentelijke kanalen.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.
Ook uw gemeente of stad kan schriftelijk reageren op dit ontwerp-programma.

U kan het nieuw ontwerp-beleidsprogramma raadplegen op de OVAM website.

12 augustus 2021 - Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 augustus 2021 tot 15 september 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 juni 2021, van Filip Branckaert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (5 bijkomende loten) met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Sleeststraat op een perceel gelegen: Kleemstraat ZN, (afd. 2) sectie A 231 L, (afd. 2) sectie A 231 P, (afd. 2) sectie A 231 N en (afd. 2) sectie A 240 C (O.V.2021/10 en OMV_2021093782).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

12 augustus 2021 - Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 augustus 2021 tot 15 september 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 juli 2021, van Magdalena Van der Plas, Günter Verdickt en Werner Verdickt tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (2 kavels samenvoegen tot 1 kavel voor een eengezinswoning in open verband) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN, (afd. 1) sectie A 26 C2 en (afd. 1) sectie A 26 W2 (O.V.2021/12 en OMV_2021102586).

 Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

11 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

 Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 22 juli 2021, van Alison Brison voor het verbouwen van een eengezinswoning (plaatsen dakramen) op een perceel gelegen: Kwinkeleer 13, (afd. 1) sectie C 571 L (O.2021/131 en OMV_2021123380).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 22 juli 2021, van Alison Brison voor het verbouwen van een eengezinswoning (vernieuwen dak) op een perceel gelegen: Kwinkeleer 13, (afd. 1) sectie C 571 L (O.2021/130 en OMV_2021123378).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 22 juli 2021, van David De Becker voor het verbouwen van een eengezinswoning (wijzigen gevelopeningen) op een perceel gelegen: Berchemstraat 3, (afd. 1) sectie D 422 E (O.2021/129 en OMV_2021122922).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom en Sylvia De Ridder-Laroche voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding) op een perceel gelegen: Profetenstraat 99, (afd. 1) sectie B 460 A2 (O.2021/101 - nr. omgevingsloket OMV_2021084361).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bernard en Anne Vander Linden-De Weert voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting en vormgeving) op een perceel gelegen: Berchemstraat 30, (afd. 1) sectie E 667 W (O.2021/62 - nr. omgevingsloket OMV_2021060781).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Viviane Ganseman voor het renoveren van de gevel op een perceel gelegen: Karel Van de Woestijnestraat 15, (afd. 1) sectie E 243 Y3 (O.2021/92 - nr. omgevingsloket OMV_2021087313).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Maesenaere voor het plaatsen van een zwemvijver op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 11, (afd. 3) sectie A 17 G (O.2021/99 - nr. omgevingsloket OMV_2021092719).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Melanie Thomas (namens Thomas Et Piron Home NV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 13) op een perceel gelegen: Keistraat 22, (afd. 4) sectie C 469 P5 (O.2021/105 - nr. omgevingsloket OMV_2021099980).

Affiche bekendmaking belissing omgevingsvergunning

10 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jean Pierre Breynaert voor het plaatsen van een zwembad met verhardingen op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 132, (afd. 1) sectie C 83 N2 en (afd. 1) sectie C 83 X (O.2021/77 - nr. omgevingsloket OMV_2021075164).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kirsten Wauters voor het plaatsen van een overdekt terras op een perceel gelegen: Kraanstraat 7, (afd. 4) sectie A 301 E (O.2021/69 - nr. omgevingsloket OMV_2021067736).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Leen en Liesbeth Forton-Sergooris voor het bouwen van een zonevreemde woning op een perceel gelegen: Reigersbaan 30, (afd. 2) sectie B 180 S (O.2021/61 - nr. omgevingsloket OMV_2021060888).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

10 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2021 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Kris Van den Borre (namens Roels Projectontwikkeling BVBA) voor het bouwen van 5 eengezinswoningen op een perceel gelegen: Mansborrestraat ZN, (afd. 4) sectie A 309 X2 en (afd. 4) sectie A 309 W2 (O.2021/54 - nr. omgevingsloket OMV_2021047258).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris Vierendeels voor het bouwen van een poolhouse op een perceel gelegen: Varing 27, (afd. 1) sectie C 530 L10 (O.2021/94 - nr. omgevingsloket OMV_2021087907).

Affiche bekendmakng beslissing omgevingsvergunning

10 augustus 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bertrand De Wolf voor het uitvoeren van reliëfwijzigingen op een perceel gelegen: Donkerstraat 33, (afd. 2) sectie A 212 N (O.2021/72 - nr. omgevingsloket OMV_2021070373).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 augustus 2021 - Bekendmaing beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Pierre Asselman voor het plaatsen van een carport, een zwembad en verhardingen op een perceel gelegen: Poelkstraat 69, (afd. 1) sectie E 875 D en (afd. 1) sectie E 875 C (O.2021/98 - nr. omgevingsloket OMV_2021090082).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 augustus 2021 - Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 augustus 2021 tot 8 september 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 april 2021, van Marijke Fostier tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor woningen in gesloten, halfopen en open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Ramerstraat op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 2) sectie B 133 F, (afd. 2) sectie B 133 D (O.V.2021/7 en OMV_2021074415).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

2 augustus 2021 - Bekendmaking openbaar onderzoek plan-MER 

Bekendmaking openbaar onderzoek plan-MER in het kader van het Belgisch programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek plan-MER 

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 augustus 2021

31 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 juli 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Sen Verdievel voor het verbouwen van een eengezinswoning en bouwen van een garage op een perceel gelegen: Frans Van Cauwelaertstraat 10, (afd. 3) sectie B 308 W2 (O.2021/95 - nr. omgevingsloket OMV_2021081955).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 juli 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Goossens namens UNICAS NV voor het bouwen van een eengezinswoning (lot 24) op een perceel gelegen: Borrekets 31, (afd. 1) sectie C 911 C2 (O.2021/93 - nr. omgevingsloket OMV_2021087590).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juli 2021 - bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 3 augustus 2021, akte genomen van melding omgevingsvergunning voor de exploitatie van een tuinaanlegbedrijf (klasse 3), digitaal ontvangen op 3 juli 2021, van de heer Mathias Seghaye op een perceel gelegen: Pamelse Klei 25, kadastraat gekend Afd. 1; Sec. C nr. 542 Z 02 (O.2021/121 en OMV_2021071744)

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

19 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guido Van Pee namens FLY ONE BVBA en namens Thiry Paints NV voor het bouwen van een bedrijfsgebouw op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 243, (afd. 2) sectie B 112 F4 en (afd. 2) sectie B 113 R (O.2021/7 - nr. omgevingsloket OMV_2021002748).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

19 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Hannelore Luchtens  voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Lombeekstraat 63, (afd. 1) sectie D 158 K (O.2021/81 - nr. omgevingsloket OMV_2021064908).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

19 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Vincent Crol voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 25, (afd. 3) sectie B 369/3 H (O.2021/83 - nr. omgevingsloket OMV_2021078418).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

19 juli 2021 - bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 19 juli 2021, akte genomen van melding omgevingsvergunning voor de exploitatie van een bronbemaling bij de bouw van een woning (klasse 3), digitaal ontvangen op 3 juli 2021, van de heer Frederic Van der linden op een perceel gelegen: Eikauterstraat 35, (afd. 4) sectie A 210 F (O.2021/116 en OMV_2021114104).

Affiche aktename melding omgevingsvergunning

19 juli 2021 - bekendmaking openbaar onderzoek gedeeltelijke verlegging van voetweg 49

Het college van burgemeester en schepenen van Roosdaal maakt, in overeenstemming met de bepalingen van het decreet houdende de gemeentewegen, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt tot de gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 49 (deelgemeente Pamel) en dit van 20 juli 2021 tot 20 augustus 2021.

Tijdens deze periode ligt het dossier voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken en kan iedereen wie bezwaren of opmerkingen heeft betreffende dit dossier, deze schriftelijk overmaken aan het college van burgemeester en schepenen van Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 49

16 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juli 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Senne en Lisselot Ruttens-Schoonjans voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Brusselstraat 50, (afd. 1) sectie C 617 H (O.2021/90 - nr. omgevingsloket OMV_2021085192).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juli 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Luc Hiel voor het verbouwen van een bureelruimte tot een bureelruimte met opslagplaats en een woongelegenheid op een perceel gelegen: Strijtemplein 32, (afd. 2) sectie A 38 M4 (O.2021/88 - nr. omgevingsloket OMV_2021059631).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 juli 2021 - bekendmaking beslissing openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 juli 2021 tot 18 augustus 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 juni 2021, van Bartel en Giel Spitaels-Deneef tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (dakvorm) op een perceel gelegen: Jozef De Schepperstraat ZN, (afd. 1) sectie E 389 X (O.2021/112 en OMV_2021097699).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

9 juli 2021 - bekendmaking beslissing openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 juli 2021 tot 18 augustus 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 juni 2021, van Jan Pappaert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Frans Van Cauwelaertstraat 17, (afd. 3) sectie B 308 A2 (O.2021/114 en OMV_2021111666).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

7 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven Hemerijckx voor het kappen van 3 bomen op een perceel gelegen: Tenbrugskensweg 1, (afd. 2) sectie B 103 R, (afd. 2) sectie B 103 S, (afd. 2) sectie B 103 K, (afd. 2) sectie B 104 R3, (afd. 2) sectie B 104 S3, (afd. 2) sectie B 104 X2, (afd. 2) sectie B 104 Y2 en (afd. 2) sectie B 104 E3 (O.2020/78 - nr. omgevingsloket OMV_2021076105).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Luc Van Den Hende voor het bouwen van een carport op een perceel gelegen: Reusestraat 46, (afd. 4) sectie C 24 F en (afd. 4) sectie C 24 E (O.2021/86 - nr. omgevingsloket OMV_2021077481).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dorien Pletinckx voor het aanleggen van een terras op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47A, (afd. 3) sectie A 615 C (O.2021/42 - nr. omgevingsloket OMV_2021043072).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 juli 2021 - bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 juli 2021 tot 6 augustus 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 mei 2021, van Pieter Muylaert (namens Topo-Immo BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 6 meter uit de as van de Kriebrugstraat op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, (afd. 1) sectie A 81 F en (afd. 1) sectie A 82 B (O.V.2021/8 en OMV_2021088540).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

1 juli 2021 - bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 juni 2021 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van de heer Francesco Composeo voor het bouwen van een bijgebouw en een tuinmuur op een perceel gelegen: Hertboomstraat 3, (afd. 1) sectie D 400 B en (afd. 1) sectie D 405 B (O.2021/64 - nr. omgevingsloket OMV_2021049914).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Arie Visser voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Herststraat 39A, (afd. 4) sectie C 309 H en (afd. 4) sectie C 309 K (O.2021/82 - nr. omgevingsloket OMV_2021078164).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juli 2021 - bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 juni 2021 een weigering omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Evenepoel  voor het aanleggen van 2 padelterreinen in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Molenstraat 11, (afd. 1) sectie C 114 C (O.2021/33 - nr. omgevingsloket OMV_2021036199).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Emilie Van Gucht  voor het plaatsen van een overkapping (regularisatie) op een perceel gelegen: Kerkplein ZN, (afd. 4) sectie A 304 C en (afd. 4) sectie A 305 A (O.2021/71 - nr. omgevingsloket OMV_2021070078).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wilfried Schelfhout  voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Kwinkeleer 16, (afd. 1) sectie C 753 H (O.2021/73 - nr. omgevingsloket OMV_2021070902).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juli 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Loes Asselman  voor het aanbouwen van een terrasconstructie op een perceel gelegen: Kaaistraat 15, (afd. 1) sectie A 167 E3 en (afd. 1) sectie A 167 F3 (O.2021/79 - nr. omgevingsloket OMV_2021076438).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juli 2021 - bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 juli 2021 tot 4 augustus 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 juni 2021, van Doina Cozianu tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining op een perceel gelegen: Driebek 13, (afd. 1) sectie B 508 B, (afd. 1) sectie B 627 T en (afd. 1) sectie B 628 A (O.2021/103 en OMV_2021097380).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 juni 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan en Sandra De Neef-Appelmans voor het bouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 37, (afd. 3) sectie B 367 C (O.2021/76 - nr. omgevingsloket OMV_2021074679).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 juni 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Danny Cooremans voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Kattemkets 28, (afd. 1) sectie B 548 H (O.2021/74 - nr. omgevingsloket OMV_2021072609).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juni 2021 - bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 juni 2021 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van de heer Hassan Atmani  voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 236, (afd. 2) sectie B 125 S (O.2021/18 - nr. omgevingsloket OMV_2021022755).

Affiche bekendmaking weigering omgevingsvergunning

28 juni 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Jeaninne De Braekeleer voor het verbouwen van een woning tot een meergezinswoning met 2 woongelegenheden op een perceel gelegen: Kerkstraat 36, (afd. 4) sectie A 70 M (O.2021/36 - nr. omgevingsloket OMV_2021035236).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

28 juni 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bart De Vlieger namens LIEVENS BVBA voor het plaatsen van een hoogspanningscabine (klasse 3 inrichting) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 97, (afd. 1) sectie D 189 L (O.2021/65 - nr. omgevingsloket OMV_2021064141).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juni 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunther Rombaux  voor het inrichten van een dakterras (regularisatie) op een perceel gelegen: Pamelse Klei 21A, (afd. 1) sectie C 547 P (O.2021/59 - nr. omgevingsloket OMV_2021057771).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juni 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Patrick Bulté voor het plaatsen van een tuinhuis op een perceel gelegen: Kleemstraat 36 (afd. 2) sectie A 292 Z (O.2021/57 - nr. omgevingsloket OMV_2021056774).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 juni 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Gwen Wyns en de heer Stijn Crabbe voor het verbouwen van een eengezinswoning (aangepaste plannen) op een perceel gelegen: Lostraat 195, (afd. 4) sectie C 148 C (O.2021/55 - nr. omgevingsloket OMV_2021052403).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 juni 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op  25 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Karlien Hemelings  voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Herststraat 9, (afd. 4) sectie C 374 K en (afd. 4) sectie C 385 D (O.2021/45 - nr. omgevingsloket OMV_2021047010).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 juni 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jean-Michel Van De Putte namens Provincie Vlaams-Brabant voor het plaatsen van 3 signalisatieborden en een technisch lokaal op een perceel gelegen: Molenstraat 26, (afd. 1) sectie E 347 L (O.2021/43 - nr. omgevingsloket OMV_2021043712).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 juni 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan en Cindy Leuyckx-Segers voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen te Roosdaal: Lombeekkeitse 3, (afd. 3) sectie A 203 N (O.2021/30 - nr. omgevingsloket OMV_2021034880).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 juni 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 juni 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frederic Van der linden voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (aangepaste inplanting) op een perceel gelegen: Eikauterstraat 35, (afd. 4) sectie A 210 F, (afd. 4) sectie A 210 G en (afd. 4) sectie A 269 G (O.2021/67 - nr. omgevingsloket OMV_2021065383).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juni 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marcel De Mars voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Groenenboomgaard 49, (afd. 1) sectie D 238 M (O.2021/46 - nr. omgevingsloket OMV_2021047918).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juni 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom en Phaëdra De Bot-Pollet voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband na sloop van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Weverstraat 44, (afd. 4) sectie B 105 B en (afd. 4) sectie B 107 B (O.2021/52 - nr. omgevingsloket OMV_2021051969).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 juni 2021 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Chantal Ameys voor het plaatsen van een pergola op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 36, (afd. 1) sectie E 183 M (O.2021/50 - nr. omgevingsloket OMV_2021050510).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 juni 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Iggino Stuyck namens AQUAFIN NV NV voor het herinrichten van de Lostraat, Kleine Lostraat en Profetenstraat op een perceel gelegen: Kleine Lostraat 12, Kleine Lostraat 14, Korte Kamstraat 35, Lostraat 10, Lostraat 11, Lostraat 12, Lostraat 14, Lostraat 15, Lostraat 17, Lostraat 22, Lostraat 24, Lostraat 29, Lostraat 36, Lostraat 4, ostraat 6, ostraat 69, Lostraat 8, Profetenstraat 11, Profetenstraat 12, Profetenstraat 13, Profetenstraat 17, Profetenstraat 19, Profetenstraat 21, Profetenstraat 23, Profetenstraat 25, Profetenstraat 27, Profetenstraat 5 en Profetenstraat 9, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 239 W, (afd. 1) sectie C 242 R, (afd. 1) sectie C 245 S, (afd. 1) sectie C 304 L, (afd. 1) sectie C 305 H, (afd. 1) sectie C 319 K, (afd. 1) sectie C 323 S, (afd. 1) sectie C 323 R, (afd. 1) sectie C 323 P, (afd. 1) sectie C 324 R, (afd. 1) sectie C 324 V, (afd. 1) sectie C 324 S, (afd. 1) sectie C 324 W, (afd. 1) sectie C 324 M, (afd. 1) sectie C 356 D, (afd. 1) sectie C 368 E, (afd. 1) sectie C 381 G, (afd. 1) sectie C 382 D, (afd. 1) sectie C 390 V, (afd. 1) sectie D 1 R, (afd. 1) sectie D 1 V, (afd. 1) sectie D 1 W, (afd. 1) sectie D 1 T, (afd. 1) sectie D 1 F, (afd. 1) sectie D 1 X, (afd. 1) sectie D 1 P, (afd. 1) sectie D 2 E, (afd. 1) sectie D 2 F, (afd. 1) sectie D 2 G, (afd. 1) sectie D 6 F, (afd. 1) sectie D 6 G, (afd. 1) sectie D 7 A, (afd. 1) sectie D 8 F, (afd. 1) sectie D 8 E, (afd. 1) sectie D 9 D, (afd. 1) sectie D 9 E, (afd. 1) sectie D 9 F, (afd. 1) sectie D 9 G, (afd. 1) sectie D 9 H, (afd. 1) sectie D 9 M, (afd. 1) sectie D 9 L, (afd. 1) sectie D 15 B, (afd. 1) sectie D 17 F, (afd. 1) sectie D 19 A, (afd. 1) sectie D 32 K, (afd. 1) sectie D 35 M, (afd. 1) sectie D 35 K, (afd. 1) sectie D 37 K, (afd. 1) sectie D 38 N, (afd. 1) sectie D 41 C, (afd. 1) sectie D 41 D, (afd. 1) sectie D 44 D, (afd. 1) sectie D 45 C, (afd. 1) sectie D 46 P, (afd. 1) sectie D 46/2 E, (afd. 1) sectie D 80 E, (afd. 1) sectie D 675 B, (afd. 2) sectie B 19 A, (afd. 2) sectie B 24, (afd. 2) sectie B 25 C, (afd. 2) sectie B 26 D, (afd. 2) sectie B 26 C, (afd. 2) sectie B 28 A, (afd. 2) sectie B 29 A, (afd. 2) sectie B 30 A, (afd. 2) sectie B 31, (afd. 2) sectie B 45 A, (afd. 2) sectie B 60 G, (afd. 2) sectie B 183 P, (afd. 2) sectie B 184 E, (afd. 2) sectie B 185 D, (afd. 2) sectie B 185 C, (afd. 2) sectie B 189 F, (afd. 2) sectie B 189 E, (afd. 2) sectie B 190 C en (afd. 2) sectie B 190 D (O.2020/193 - nr. omgevingsloket OMV_2019157725).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 juni 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anass Benkirane voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Pinijzekets 15 1760 Roosdaal (O.V.2021/1 - nr. omgevingsloket OMV_2020068609).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Evy Vandenberghe voor het plaatsen van 2 terrasoverkappingen op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2021/1 - nr. omgevingsloket OMV_2020169408).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juni 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 juni 2021 tot 7 juli 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 mei 2021, van de heer Floris Combes en mevrouw Maaike Demeyere tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 103, (afd. 3) sectie A 108 X (O.2021/87 en OMV_2021077308).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

2 juni 2021– bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van André Eylenbosch voor het verbouwen van een opslagplaats (verbouwen dakvolume) op een perceel gelegen: Kattemstraat 64, (afd. 1) sectie C 485 T (O.2021/40 - nr. omgevingsloket OMV_2021041153).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juni 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Timmy L'Ecluse voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Bosstraat 11, (afd. 4) sectie C 83 M (O.2021/12 - nr. omgevingsloket OMV_2021017409).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juni 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 juni 2021 tot 7 juli 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 april 2021, van mevrouw Sander en Floor Cruysberghs-Van Schoors tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijst en dakvorm) op een perceel gelegen: Hunselberg 11, (afd. 3) sectie A 182 L (O.2021/80 en OMV_2021072630).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

 

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 juni 2021

27 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jos Dedoncker voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie A 28 T2, (afd. 1) sectie A 28 M2, (afd. 1) sectie A 28 L2 en (afd. 1) sectie A 28 K2 (O.V.2021/2 - nr. omgevingsloket OMV_2021003976).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 mei 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 mei 2021 tot 30 juni 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 maart 2021, van Kris Van den Borre (namens Roels Projectontwikkeling BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 eengezinswoningen op een perceel gelegen: Mansborrestraat ZN, (afd. 4) sectie A 309 X2 en (afd. 4) sectie A 309 W2 (O.2021/54 en OMV_2021047258).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

21 mei 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 mei 2021 tot 24 juni 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 april 2021, van de heer Ward Verbakel (namens Plus Office Architects BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (tweewoonst) op een perceel gelegen: Ledebergstraat ZN, (afd. 1) sectie C 250 S (O.2021/70 en OMV_2021065721).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jens Van den Eede voor het plaatsen van een keermuur en afsluiting op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 219, (afd. 3) sectie A 208 H (O.2021/29 - nr. omgevingsloket OMV_2021034299).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Christophe Duwyn en mevrouw Sibel Bikan voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Groenenboomgaard 37, (afd. 1) sectie D 235 R2 (O.2021/35 - nr. omgevingsloket OMV_2021036127).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Eefje Cools en de heer Jari Malfroid voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 14) op een perceel gelegen: Keistraat 20, (afd. 4) sectie C 469 P5 (O.2020/199 - nr. omgevingsloket OMV_2020177545).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kurt Schoonians voor het plaatsen van een balvangnet op een perceel gelegen: Bosstraat 16, (afd. 4) sectie B 269 K (O.2021/31 - nr. omgevingsloket OMV_2021035862).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Katrien Struelens en Yves De Paepe voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Weverstraat 68, (afd. 4) sectie B 101 Z3 (O.2021/25 - nr. omgevingsloket OMV_2021022650).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Chantal Willems en Wim Asselman voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 65a, (afd. 3) sectie A 69 N en (afd. 3) sectie A 69 F (O.2021/23 - nr. omgevingsloket OMV_2021026979).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sven en Sanne Boeckstaens-Bleys & Frederik en Tamara Vande Velde-Van Der Borght voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bouwen met een plat dak) op een perceel gelegen: Lombeekstraat ZN, (afd. 1) sectie D 129 B, (afd. 1) sectie D 129 A, (afd. 1) sectie D 129 C en (afd. 1) sectie D 129 D – 2 kavels (O.V.2021/4 - nr. omgevingsloket OMV_2021012891).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Adeline Di Tullio voor het aanleggen van een verharding in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Driebek 10, (afd. 1) sectie B 627 D (O.2021/2 - nr. omgevingsloket OMV_2021003908).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van David Rouanet voor het plaatsen van een zwembad met terras op een perceel gelegen: Karel Van de Woestijnestraat 4, (afd. 1) sectie E 243 Z (O.2021/38 - nr. omgevingsloket OMV_2021040999).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Linda Roelandts voor het kappen van een boom op een perceel gelegen: Mariaweg ZN, (afd. 3) sectie A 402 D en (afd. 3) sectie A 404 D (O.2021/10 - nr. omgevingsloket OMV_2021014422).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dirk D'haeseleer voor het plaatsen van een carport en een overdekt terras in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 4, (afd. 1) sectie E 834 L en (afd. 1) sectie E 834 M (O.2021/4 - nr. omgevingsloket OMV_2021008139).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 mei 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 mei 2021 tot 11 juni 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 april 2021, van Bernard en Anne Vander Linden-De Weert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting en vormgeving) op een perceel gelegen: Berchemstraat ZN, (afd. 1) sectie E 667 W (O.2021/62 en OMV_2021060781).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Sally Lagraive voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (aanbouw) op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchautstraat 28, (afd. 3) sectie A 302 N (O.2021/34 - nr. omgevingsloket OMV_2021036370).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Cornelia Boot voor het plaatsen van een bijgebouw en een zwembad met verhardingen op een perceel gelegen: Natteweg 8, (afd. 4) sectie C 464 L (O.2021/28 - nr. omgevingsloket OMV_2021031501).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc Demetser voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Heilbeekweg 1, (afd. 2) sectie B 75 L5 (O.2021/26 - nr. omgevingsloket OMV_2021029163).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mélanie Stevens voor het kappen van een boom op een perceel gelegen: Driesstraat ZN, (afd. 2) sectie A 268 P (O.2021/24 - nr. omgevingsloket OMV_2021028541).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Andre Devriendt (namens Devriendt Agro BVBA) voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods en het exploiteren van een tuinbouwactiviteit op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 107, (afd. 3) sectie A 102 M (O.2020/190 - nr. omgevingsloket OMV_2020170550).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 april 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Maggy Baetens en de heer Ward Dujardin voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 44, (afd. 1) sectie C 842 Y (O.2021/19 - nr. omgevingsloket OMV_2021022393).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 april 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Geert Appelmans voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Brusselstraat 64 en  64A, (afd. 1) sectie C 623 V (O.2021/13 - nr. omgevingsloket OMV_2021017950).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 april 2021 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cindy Massagé  en Filip Pelicaen voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting nulpas) op een perceel gelegen: Ramerstraat 40, (afd. 2) sectie B 146 X2 (O.2020/191 - nr. omgevingsloket OMV_2020167170).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Candy Geerinckx voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Zavelstraat 16, (afd. 1) sectie B 418 T en (afd. 1) sectie B 418 X (O.2021/20 - nr. omgevingsloket OMV_2021021488).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris en Tinneke Van den Begin-Peperstraete voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Ramerstraat 78, (afd. 2) sectie B 131 L (O.2021/16 - nr. omgevingsloket OMV_2021022151).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Veirman (Bouwondernemingen M. Lievens en Cie BVBA) voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (plat dak) op een perceel gelegen: Looyeweg 3 en 3A, (afd. 4) sectie C 70 F en (afd. 4) sectie C 70 K (O.2020/194 - nr. omgevingsloket OMV_2020175823).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc Prieels (namens Prieels NV) voor het slopen van een meergezinswoning en herbouwen van 5 zonevreemde eengezinswoningen en 1 zone-eigen eengezinswoning op een perceel gelegen: Heidestraat 2A, 2B, 4, 4A, 4B en 4C, (afd. 2) sectie B 75 F4 (O.2020/192 - nr. omgevingsloket OMV_2020168519).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 april 2021 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 6 april 2021, van mevrouw Marie Van den Borre voor het inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Eikauterstraat 14, (afd. 4) sectie A 414 M7 (O.2021/63 en OMV_2021062051).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

20 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 april 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bruno Liekendael voor het plaatsen van een zwembad, een tuinhuis, een overdekt terras en verharding op een perceel gelegen: Lombeekstraat 90, (afd. 1) sectie D 222 A2 (O.2021/8 - nr. omgevingsloket OMV_2021012417).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 maart 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lieven De Boitselier voor het verbouwen van een loods op een perceel gelegen: Gootjesstraat 33 te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie A 562 A (O.2020/175 - nr. omgevingsloket OMV_2020158973).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 april 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 april 2021 tot 6 mei 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 maart 2021, van mevrouw Jeaninne De Braekeleer tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning tot een meergezinswoning met 2 woongelegenheden op een perceel gelegen: Kerkstraat 36, (afd. 4) sectie A 70 M (O.2021/36).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 april 2021 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 april 2021 tot 19 mei 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 maart 2021, van Dorien Pletinckx tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een terras op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47A, (afd. 3) sectie A 615 C (O.2021/42 en OMV_2021043072).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 maart 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Filip De Coppel voor het slopen van 2 gebouwen op een perceel gelegen: Ramerstraat 26, (afd. 2) sectie B 82 Y (O.2021/5 - nr. omgevingsloket OMV_2021000512).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 maart 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joren Heyman voor het plaatsen van een zwembad met verharding op een perceel gelegen: Piezelstraat 93, (afd. 1) sectie A 465 Z (O.2020/181 - nr. omgevingsloket OMV_2020166638).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 maart 2021 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Heidy Lateur voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Kapelleweg 7, (afd. 4) sectie C 381 H (O.2020/178 - nr. omgevingsloket OMV_2020164420).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 april 2021 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 maart 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Francis Lippens voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Lostraat 155, (afd. 2) sectie A 20 N (O.2021/14 - nr. omgevingsloket OMV_2021018751).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 oktober 2020

28 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Vitaliy en Beatriz Gabernik - De Blas Escobar, Hoogstraat 21 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Hoogstraat 21, (afd. 1) sectie B 399 M (O.2020/99 - nr. omgevingsloket OMV_2020092632).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van tijdelijke containerklassen op een perceel gelegen: Brusselstraat 27, (afd. 1) sectie C 62 W4 (O.2020/114 - nr. omgevingsloket OMV_2020104981).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jelle Barbé namens WILLIAM BARBE BVBA, Gravenbosstraat 110, 1770 te Liedekerke voor het inrichten van een kantoor en plaatsen van reclame op een perceel gelegen: Brusselstraat 17, (afd. 1) sectie C 62 C4 (O.2020/106 - nr. omgevingsloket OMV_2020098242).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Maarten De Ridder, Kleemstraat 117 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een parkeerplaats op een perceel gelegen: Kleemstraat 117, (afd. 2) sectie A 359 B2 (O.2020/60 - nr. omgevingsloket OMV_2020067070).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Andries Van Cauwelaert-De Wyels, Koning Albertstraat 113 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een bijgebouw op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 113, (afd. 3) sectie A 109 H2 (O.2020/98 - nr. omgevingsloket OMV_2020088261).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 189, (afd. 3) sectie A 232 E en (afd. 3) sectie A 232 D (O.2020/97 - nr. omgevingsloket OMV_2020088423).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jeroen Heymans, Omloopstraat 22 te 1760 Roosdaal en mevrouw Liesje Verpaelst, Omloopstraat 22 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (aanbouwen veranda) op een perceel gelegen: Omloopstraat 22, (afd. 1) sectie E 768 M (O.2020/91 - nr. omgevingsloket OMV_2020087497).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Manu Renard, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik, de heer Peter Goossens, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik en Manu Renard namens UNICAS NV, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik voor het bouwen van 9 eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband met nieuwe rooilijn op 4 m uit de as van de Wolvenstraat op een perceel gelegen: Wolvenstraat 1, (afd. 1) sectie C 800 D (O.2020/57 - nr. omgevingsloket OMV_2020060779).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 september 2020 tot 28 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 augustus 2020, van Dimitri Van Horenbeeck, Koning Albertstraat 47 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bijgebouw in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47, (afd. 3) sectie A 20 P, (afd. 3) sectie A 20 M, (afd. 3) sectie A 20 N, (afd. 3) sectie A 615 E en (afd. 3) sectie A 615 F (O.2020/118).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 september 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 september 2020 tot 21 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 augustus 2020, van de heer Farid El Boujdaini, Place de sainte 7/4 te 1070 ANDERLECHT tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 24 , (afd. 1) sectie E 502 R, (afd. 1) sectie E 502 P, (afd. 1) sectie E 505 K en (afd. 1) sectie E 520 C (O.2020/113).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 september 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 september 2020 tot 21 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 augustus 2020, van de heer Dimitri Floru, Moelieweg 9 te 1760 Roosdaal en Pierre Floru namens X - PRESSION BVBA, Zwarteberg 43 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een looppiste, stapmolen en mestvaalt en het exploiteren van een paardenfokkerij op een perceel gelegen: Moelieweg 9, (afd. 3) sectie A 197 E, (afd. 3) sectie A 197 F, (afd. 3) sectie A 197 D, (afd. 3) sectie A 199 B, (afd. 3) sectie A 201 C, (afd. 3) sectie A 201 D en (afd. 3) sectie A 206 K (O.2020/110).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 september 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 september 2020 tot 21 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 juni 2020, van de heer Olivier Ostijn, Rue d'en Haut 36B te 7864 Deux-Acren tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 22, (afd. 1) sectie E 502 R, (afd. 1) sectie E 502 S en (afd. 1) sectie E 505 K (O.2020/83).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Goossens namens UNICAS NV, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik voor het bouwen van 4 eengezinswoningen en een meergezinswoning (2 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 159, (afd. 3) sectie A 271 G (O.2020/36 - nr. omgevingsloket OMV_2020038394).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jos Willems, Brusselstraat 35 te 1760 Roosdaal en Jos Willems namens WILLEMS JOS BVBA, Brusselstraat 35 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een loods met exploitatie van een inrichting voor het behandelen van metalen, het stallen van voertuigen, de opslag van gevaarlijke stoffen en het houden van runderen op een perceel gelegen: Brusselstraat 35, (afd. 1) sectie C 60 S en (afd. 1) sectie C 60 R (O.2020/22 - nr. omgevingsloket OMV_2020021249).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen en Birkje Seminck-De Ridder, Fabrieksstraat 155 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kleemstraat 49, (afd. 2) sectie A 386 C (O.2020/84 - nr. omgevingsloket OMV_2020076666).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Josiane Rooseleer, Brusselstraat 32 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een luifel op een perceel gelegen: Brusselstraat 32, (afd. 1) sectie C 585 G2 (O.2020/76 - nr. omgevingsloket OMV_2020074914).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 september 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van David Schets, Eikauterstraat 24 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Eikauterstraat 24, (afd. 4) sectie A 414 X8 (O.2020/50 - nr. omgevingsloket OMV_2020052214).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Van Mulders, Ninoofsesteenweg 238 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 156, (afd. 3) sectie A 290 L2 (O.2020/79 - nr. omgevingsloket OMV_2020075414).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Johan Eliat-Eliat, Paul Jansonstraat 57 te 1020 Brussel voor het plaatsen van tijdelijke containerklassen op een perceel gelegen: Kapelleweide 5 en Kapelleweide 7, (afd. 1) sectie C 282 X, (afd. 1) sectie C 530 S10 en (afd. 1) sectie C 530 W10 (O.2020/77 - nr. omgevingsloket OMV_2020074659).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joke De Wit, Abeelstraat 74 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een voorzetrolluik op een perceel gelegen: Abeelstraat 74, (afd. 1) sectie B 542 H, (afd. 1) sectie B 542 G en (afd. 4) sectie C 460 H (O.2020/73 - nr. omgevingsloket OMV_2020073773).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 september 2020 tot 7 oktober 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 augustus 2020, van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios bv, Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 9, (afd. 1) sectie E 262 C, (afd. 1) sectie E 263 B2 en (afd. 1) sectie E 263 L2 (O.V.2020/12 en OMV_2020103088).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Wim Goossens, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het herinrichten van het Dikke van Pamelplein op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie A 30/2 C, (afd. 1) sectie A 162 M, (afd. 1) sectie A 162 X, (afd. 1) sectie A 162 N en (afd. 1) sectie A 162 C3 (O.2020/67 - nr. omgevingsloket OMV_2020058006).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Melanie Thomas (namens Thomas Et Piron Home NV), Rue de la Besace, Our 14 te 6852 Paliseul voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 12) op een perceel gelegen: Keistraat 24, (afd. 4) sectie C 469 V4 (O.2020/63 - nr. omgevingsloket OMV_2020040751).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik en Tamara Vande Velde-Van Der Borght, Omer De Vidtslaan 57 te 1760 Roosdaal voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bouwzone) op een perceel gelegen: Lombeekstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie D 129 B, (afd. 1) sectie D 129 A, (afd. 1) sectie D 129 C, (afd. 1) sectie D 129 D en (afd. 1) sectie D 130 E (O.V.2020/5 - nr. omgevingsloket OMV_2020061262).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17/08/2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kristof Van Cutsem wonende te Nekkerspoelstraat 264 te 2800 Mechelen voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bouwzone) op een perceel gelegen: Keerstraat ZN (O.V.2020/2 - nr. omgevingsloket OMV_2020026813).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 augustus 2020 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal voor het uitvoeren van een reliëfwijzing op een perceel gelegen: t.h.v. Profetenstraat 60, (afd. 1) sectie C 419 E, (afd. 1) sectie C 437 B, (afd. 1) sectie C 437 C, (afd. 1) sectie C 439 A en (afd. 1) sectie C 440 B (O.2019/140 - nr. omgevingsloket OMV_2019141346).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 augustus 2020 tot 23 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 juli 2020, van Kim Duffeleer, Welleplein 10 bus 22 te 9473 Denderleeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een verharding in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Driebek 8, (afd. 1) sectie B 627 C (O.2020/102 en OMV_2020095975).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 augustus 2020 tot 27 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 juli 2020, van Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een paardenstal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2020/104 en OMV2020097087).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 augustus 2020 tot 28 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 juli 2020, van Kris De Leener, Ninoofsesteenweg 63 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 63, (afd. 1) sectie E 401 X en (afd. 1) sectie E 401 Z (O.2020/107 en OMV_2020098892).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 augustus 2020 tot 28 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 juli 2020, van Filip Branckaert, Edingsesteenweg 119 bus b te 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 65, (afd. 3) sectie A 69 N (O.V.2020/11 en OMV_2020097007).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 augustus 2020 tot 10 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 juni 2020, van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Profetenstraat ZN, (afd. 1) sectie C 419 G en (afd. 1) sectie C 419 H (O.V.2020/8 en OMV_2020072794).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Veerle Souffriau, Ninoofsesteenweg 8 te 1760 Roosdaal voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Poelkstraat 40, kadastraal gekend (afd. 1) sectie E 857 M (O.V.2020/3 - nr. omgevingsloket OMV_2020042992).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Niels De Raes (namens Dakwerken De Raes-Leemans bvba), Omloopstraat 4 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een loods tot een eengezinswoning op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 9, (afd. 1) sectie E 801 G, (afd. 1) sectie E 801 K en (afd. 1) sectie E 802 C (O.2020/78 - nr. omgevingsloket OMV_2020074970).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Vincent De Schepper, Kapellestraat 30 bus 5 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een bijgebouw en het plaatsen van een terras (regularisatie) op een perceel gelegen: Profetenstraat 71, (afd. 1) sectie B 481 R (O.2020/72 - nr. omgevingsloket OMV_2020073298).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johnny Brinaru, Weverstraat 113 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Weverstraat 113, (afd. 4) sectie C 142 H2 (O.2020/70 - nr. omgevingsloket OMV_2020072288).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Alain Van Slambrouck, Kattemstraat 20 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Kattemstraat 20, (afd. 1) sectie C 499 X (O.2020/66 - nr. omgevingsloket OMV_2020069447).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jordy De Dobbeleer, Rotstraat 21 te 1761 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 419 C (O.2020/65 - nr. omgevingsloket OMV_2020069052).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom De Ridder, Profetenstraat 99 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een bijgebouw en een serre op een perceel gelegen: Profetenstraat 99, (afd. 1) sectie B 460 A2 (O.2020/62 - nr. omgevingsloket OMV_2020067584).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gert en Hilde Cobbaert-Eeckhout, Schoofveldstraat 30 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een garage op een perceel gelegen: Schoofveldstraat 30, (afd. 4) sectie A 367 R2 (O.2020/48 - nr. omgevingsloket OMV_2020043174).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 augustus 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kasper en Steffie Vierendeels-Anckaert, Knoddelstraat 48 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 48, (afd. 4) sectie A 2 C2 (O.2020/59 - OMV_2020064271).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 25 juni 2020, van de heer Cedric De Temmerman, Ternatstraat 49 te 1742 Ternat voor het verbouwen van een woning op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 11, (afd. 3) sectie B 377 B2 (O.2020/88 en OMV_2020075267).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

12 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 augustus 2020 tot 21 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 juli 2020, van de heer Steven Vandoren, Brugstraat 4 te 3360 Bierbeek tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage en het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, (afd. 2) sectie A 245 D (O.2020/105 en OMV_2020098106).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 augustus 2020 tot 10 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 juni 2020, van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Profetenstraat ZN, (afd. 1) sectie C 419 G en (afd. 1) sectie C 419 H (O.V.2020/8 en OMV_2020072794).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2020 tot 9 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 juni 2020, van de heer Gaston Eylenbosch, Reusestraat 37 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de Vlamingweg op een perceel gelegen: Vlamingweg ZN, (afd. 4) sectie C 238 F en (afd. 4) sectie C 238 G (O.V.2020/10 en OMV_2020081859).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2020 tot 9 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juli 2020, van Dirk en Marleen Vanbever-Bracquez, Krepelstraat 182 te 9400 Ninove tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Weverstraat ZN, (afd. 4) sectie B 101 V3 (O.2020/92 en OMV_2020089279).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Hilde Eylenbosch, Jozef Jansstraat 5 te 1760 Roosdaal voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Windmolenstraat op een perceel gelegen: Windmolenstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2020/1 - nr. omgevingsloket OMV_2020013529).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 5 juni 2020, van Vincent De Schepper , Kapellestraat 30/5, 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen: Profetenstraat 71, (afd. 1) sectie B 481 R (O.2020/71).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 augustus 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Riet De Deckers, Wallenweg 5 te 1760 Dilbeek voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Ledebergstraat 24, (afd. 1) sectie C 530 G4 (O.2020/55 - nr. omgevingsloket OMV_2020056291).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 juli 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 augustus 2020 tot 4 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 juni 2020, van mevrouw Alice Vanden Borre wonende te Natteweg 28 te 1761 Roosdaal, de heer Jeroen Op Den Kelder wonende te Bosheidestraat 9 te 3560 Lummen, de heer Joseph Vanden Borre wonende te Geestbosstraat 33 te 3210 Lubbeek en mevrouw Lutgart Vanden Borre wonende te Frankrijklei 63/5 te 2000 Antwerpen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 114 B en (afd. 1) sectie B 132 T (O.V.2020/9).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 juli 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2020 tot 9 september 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 juli 2020, van Rosario Butera, Bezenweg 16 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een pergola op een perceel gelegen: Bezenweg 16, (afd. 1) sectie E 194 C2, (afd. 1) sectie E 258 Z, (afd. 1) sectie E 258 W en (afd. 1) sectie E 259 P (O.2020/95).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Weyne (namens Weyne-Projects BVBA), Franslaan 59 bus 1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband (lot 17 en 18) op een perceel gelegen: Driebek 32 en 34, (afd. 1) sectie B 623 R (O.2020/53 - nr. omgevingsloket OMV_2020053219).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking TARL-cameratoezicht op het openbaar domein

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Machteld Verbruggen, Ijzerenkruisstraat 28 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 124, (afd. 1) sectie C 83 V (O.2020/51 - nr. omgevingsloket OMV_2020056355).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Timothy en Kelly Tanghe-Barbé, Brusselstraat 43 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Brusselstraat 43, (afd. 1) sectie C 49 D en (afd. 1) sectie C 50 S (O.2020/54 - nr. omgevingsloket OMV_2020057798).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Weyne-Projects BVBA, Franslaan 59 bus 1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (lot 26) op een perceel gelegen: Driebek 7, (afd. 1) sectie B 627 W (O.2020/44 - nr. omgevingsloket OMV_2020045770).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Chris en Tessa Michiels-Smet, Sint-Alenalaan 83 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 4) op een perceel gelegen: Driebek 6, (afd. 1) sectie B 489 G, (afd. 1) sectie B 489 T (O.2020/42 - nr. omgevingsloket OMV_2020044786).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juli 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wendy Hautier, Ledebergdries 24 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een tuinhuis op een perceel gelegen: Ledebergdries 24, (afd. 1) sectie C 292 F en (afd. 1) sectie C 292 G (O.2020/46 - nr. omgevingsloket OMV_2020047548).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 juli 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 juli 2020 tot 31 augustus 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 juni 2020, van Bart De Vlieger (namens Lievens bvba), Natiënlaan 265 bus 21 te 8300 Knokke-Heist tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een handelsruimte op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 1) sectie D 189 L, (afd. 1) sectie D 190 P, (afd. 1) sectie D 194 E2, (afd. 1) sectie D 194 H2 en (afd. 1) sectie D 194 F2 (O.2020/82 en OMV_2020059629).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Lieselot De Kegel, Eikauterstraat 15 te 1761 Roosdaal en de heer Pieter De Kegel, Eikauterstraat 15 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van 2 eengezinswoningen op een perceel gelegen: Ramerstraat 2, (afd. 2) sectie B 92 C (O.2020/43 - nr. omgevingsloket OMV_2020044717).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juli 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 juli 2020 tot 12 augustus 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 mei 2020, van de heer Jan Vaneygen, Peehoopstraat 88 te 1770 Liedekerke en de heer Tim Musschoot, Peehoopstraat 88 te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (lot 1) in toepassing van art 4.4.1 van de VCRO (bijgebouw in de zijtuin) op een perceel gelegen: Profetenstraat 90, (afd. 1) sectie B 489 L (O.2020/69).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dirk Everaet, Molenkauter 10 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Langebroekstraat 6, (afd. 3) sectie B 171 N (O.2020/31 - nr. omgevingsloket OMV_2020030431).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Kato Van Belle , Marktplein 28 te 1740 Ternat voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevel en dak) op een perceel gelegen: Sleeststraat 1, (afd. 2) sectie A 228 F en (afd. 2) sectie A 228 G (O.2020/49 - nr. omgevingsloket OMV_2019113711).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Doms, Dokter Roosensstraat 28 bus a te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een zwembad op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 28A, (afd. 1) sectie C 130 Y (0.2020/47 - nr. omgevingsloket OMV_2020048745).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kevin Bauwens, Tenzuivenestraat 17 te 1760 Roosdaal, Nicolas Breyne, Dalemweg 14 te 1760 Roosdaal en mevrouw Vanessa Elpers, Tenzuivenestraat 17 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Wolvenstraat 8, (afd. 1) sectie B 238 B (O.2020/33 - nr. omgevingsloket OMV_2020035183).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Lore Galle , Bosweide 9, 1761 Roosdaal en de heer Thomas Steppe , Bosweide 9, 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde woning op een perceel gelegen: Bosweide 9, (afd. 4) sectie B 51 W (O.2020/41 - nr. omgevingsloket OMV_2020043721).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Ann Ceuppens, Omloopstraat 44B te 1760 Roosdaal en de heer Marc Vloeberghen, Omloopstraat 44B te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Omloopstraat 44B, (afd. 1) sectie E 688 A (O.2020/39 - nr. omgevingsloket OMV_2020039631).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Morgan Eliard, Kattemstraat 44 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kattemstraat 44, (afd. 1) sectie C 487 R (O.2020/35 - nr. omgevingsloket OMV_2020038149).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Weyne namens WEYNE-PROJECTS BVBA, Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband (lot 19 en 20) op een perceel gelegen: Driebek 36 en 38 te 1760 Roosdaal (afd. 1) sectie B 623 R (O.2020/37 - nr. omgevingsloket OMV_2020038943).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juli 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios bv), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de voorliggende weg op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie B 94 N, (afd. 1) sectie B 94 P en (afd. 1) sectie B 95 N (O.V.2019/18 - nr. omgevingsloket OMV_2019158388).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juli 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 9 juni 2020, van de heer Ivan Praet, Bundermeersweg 9 te 1760 Roosdaal voor het inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Bundermeersweg 9, (afd. 2) sectie B 143/2 F (O.2020/80 en OMV_2020075440).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

26 juni 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 juli 2020 tot 5 augustus 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 juni 2020, van de heer Ward Verbakel, Helihavenlaan 7/12 te 1000 Brussel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 3 wooneenheden op een perceel gelegen: Ledebergdries ZN, (afd. 1) sectie C 250 T en (afd. 1) sectie C 250 S (O.2020/74 en OMV_2020052899).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 juni 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 juni 2020 tot 29 juli 2020 over de wijziging van de de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 november 2019, van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een reliëfwijzing op een perceel gelegen: t.h.v. Profetenstraat 60, (afd. 1) sectie C 419 E, (afd. 1) sectie C 437 B, (afd. 1) sectie C 437 C, (afd. 1) sectie C 439 A en (afd. 1) sectie C 440 B (O.2019/140 en OMV_2019141346). Het wijzigingsverzoek werd ingediend op 12 juni 2020 en door de bevoegde overheid toegestaan.

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

23 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Luc Monsieur (namens Luka Projects bvba), Joseph Uylenbroeckstraat 62 te 1500 Halle voor het bouwen van 4 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Reigersbaan 10, 10A, 10B en 10C, kadastraal gekend, (afd. 2) sectie B 61 X (O.2020/40 - nr. omgevingsloket OMV_2020018615).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cedric en Shauny Van den Eede-Van Laer, Kraanstraat 93 bus 3 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Heidestraat 22, (afd. 2) sectie A 39/2 G, (afd. 2) sectie A 39/2 K, (afd. 2) sectie A 39/2 H en (afd. 2) sectie A 64/2 B (O.2020/34 - nr. omgevingsloket OMV_2020031814).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frieda Bastaerts, Keerstraat 67 te 1760 Roosdaal voor het inrichten van een horecazaak en het plaatsen van een publiciteitsbord op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 67, (afd. 1) sectie C 556 C7 (O.2020/20 - nr. omgevingsloket OMV_2020022408).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juni 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 11 mei 2020, van Dirk Van Lierde, Reusestraat 25 te 1761 Roosdaal voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Reusestraat 25, (afd. 4) sectie C 198 C (O.2020/56 en OMV_2020061275).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

17 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri en Kelly Van langenhof-Asselman, Kriebrugstraat 19 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Wolvenstraat 8A, (afd. 1) sectie B 238 B (O.2020/32 - nr. omgevingsloket OMV_2020035188).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Agnes Evenepoel, Koning Albertstraat 213 te 1760 Roosdaal voor het kappen van een lindeboom op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 213, (afd. 3) sectie A 219 L (O.2020/28 - nr. omgevingsloket OMV_2020027852).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juni 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 juni 2020 tot 22 juli 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 mei 2020, van Ronny en Kim De Bosscher-De Gieter, Van Cauwelaertstraat 118 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Grotstraat 18 en 18A, (afd. 1) sectie E 573 M en (afd. 1) sectie E 573 N (O.2020/68 en OMV_2020061821).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ralf en Cindy Kramer-Vanderhaegen, Pastoriestraat 3 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 96, (afd. 1) sectie B 94 M (O.2020/18 - nr. omgevingsloket OMV_2020013157).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 juni 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eric Platteau, Rotstraat 30 te 1761 Roosdaal voor het oprichten van een keermuur op een perceel gelegen: Rotstraat 30, (afd. 4) sectie A 370 H en (afd. 4) sectie A 372 B2 (O.2020/10 - nr. omgevingsloket OMV_2020016165).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Nathalie Rimaux, Stampmolenstraat 17 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Stampmolenstraat 17, (afd. 4) sectie B 197 S (O.2020/23 - nr. omgevingsloket OMV_2019157320).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marc Cherbonnier, Augustijnernonnenstraat 58 bus 3D te 1090 Jette voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Driebek 8, (afd. 1) sectie B 489 B2 (O.2020/21 - nr. omgevingsloket OMV_2020013369).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bram Van der Plas, Locquenghienstraat 41 te 1000 Brussel en mevrouw Brenda Everaet, Molenkauter 10 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Langebroekstraat 6A te 1760 Roosdaal, (afd. 3) sectie B 171 N (O.2019/157 - nr. omgevingsloket OMV_2019161483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Véronique Biltereyst, Lombeekkeitse 10 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een keermuur in de voortuin op een perceel gelegen: Lombeekkeitse 10, (afd. 3) sectie A 451 (O.2020/27 - nr. omgevingsloket OMV_2020026101).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Arne Mertens, Plankenstraat 68 te 1701 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat 23, (afd. 2) sectie A 245 W (O.2019/156 - nr. omgevingsloket OMV_2019161670).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juni 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marie Sermon, Kaaitvaartstraat 7 te 1760 Roosdaal voor het herbestemmen van een gedeelte van een appartement tot bureau op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 7, (afd. 1) sectie B 240 C (O.2020/4 - nr. omgevingsloket OMV_2020007978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Pagina 1 van 3