Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Vanaf maandag 11 mei 2020 zijn de gemeentelijke diensten terug open, maar enkel op afspraak. 


Wanneer kan ik langskomen op afspraak?

Het is mogelijk om telefonisch of per e-mail contact op te nemen voor het maken van een afspraak:

 • Voor gemeente en AGB:
  • Maandag: 8u30 – 12u00
  • Dinsdag: 8u30 – 12u00
  • Woensdag: 8u30 – 12u00 én 13u00 tot 16u00
  • Donderdag: 8u30 – 12u00
  • Vrijdag: 8u30 – 12u00

   Een avondafspraak is enkel mogelijk op dinsdag van 18u00 tot 19u30, deze moet echter vooraf gereserveerd worden tijdens de bovenstaande openingsuren.

 • Voor OCMW:
  • Maandag: 8u30 – 12u00
  • Dinsdag: 8u30 – 12u00
  • Woensdag: 8u30 – 12u00
  • Donderdag: 8u30 – 12u00
  • Vrijdag: 8u30 – 12u00


Hoe maak ik een afspraak?

Bel of mail naar de betreffende dienst.

 

Hoe kan ik veilig de gemeentelijke diensten bezoeken?

 • In het gemeentehuis is er éénrichtingsverkeer. Sinds 14 september is de ingang van het gemeentehuis opnieuw vooraan (straatkant), na je bezoek aan de gemeentediensten verlaat je het gemeentehuis langs de achterkant (parking), na je bezoek aan de politie of de bib verlaat je het gemeentehuis opnieuw langs de vooringang. 
 • We vragen de social distancing zowel naar andere bezoekers als naar het gemeentepersoneel te respecteren.
 • Alle materialen worden gedesinfecteerd na ieder gebruik.
 • Er is ontsmettingsspray voorhanden voor het desinfecteren van je handen bij binnenkomst.
 • Je betaalt bij voorkeur met bancontact.

Hoe werkt de bibliotheek?

Alle informatie over de werking van de bibliotheek vind je op https://roosdaal.bibliotheek.be/werkwijze-afhaalbib


Moet ik een afspraak maken om langs te komen op het recyclagepark?

Het recyclagepark kan sinds januari 2021 nog uitsluitend op afspraak worden bezocht, klik hier voor alle informatie. 

Enkele tips die een bezoek aan het gemeentehuis kunnen vermijden 

 • Alle aktes en attesten kan je snel, veilig en gratis aanvragen via het burgerloket. Het gevraagde attest of akte zit snel in je mailbox.
 • Heel wat aanvraagformulieren vind je terug op onze website in het documentenloket.
 • Wil je weten of je recht hebt op bepaalde bouwpremies? Neem een kijkje op de website premiezoeker.be.
 • Een aanvraag inname openbaar domein doe je via onze online toepassing.
 • Restafvalzakken, GFT-zakken en PMD-zakken zijn nog uitsluitend  te koop bij:
  • Carrefour Market (Brusselstraat 13)
  • Boekhandel Josie (Brusselstraat 32)
  • Okay Roosdaal (Ninoofsesteenweg 59)
  • Vimar-Aeyels MINI-MARKET (Kerkstraat 40)

Welkom bij het lokaal bestuur Roosdaal

Heb je een nieuw rijbewijs nodig? Ga je op reis en heb je een internationale reispas nodig? Wil je een openbaar onderzoek inkijken? Heb je een ander product nodig of wil je uitleg? Geen probleem!

We helpen je graag tijdens de openingsuren! Maak dan steeds vooraf een afspraak bij onze diensten. Op dinsdagvoormiddag ben je welkom zonder afspraak.

Openingsuren

  Burgerzaken Technische dienst Dienst vrije tijd Financiën Sociaal huis
Maandag 8.30 - 12.00u Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak
Dinsdag 8.30 - 12.00u Vrij inloopmoment Vrij inloopmoment  Vrij inloopmoment  Vrij inloopmoment  Vrij inloopmoment 
Dinsdag 18.00 - 19.30u Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak
Woensdag 8.30 - 12.00u Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak
Woensdag 13.00 - 16.00u Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak
Donderdag 8.30 - 12.00u Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak
Vrijdag 8.30 - 12.00u Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak

 

Liever niet in de wachtrij?

 • Check zeker ook het digitaal loket. Je kan er heel wat soorten dienstverlening aanvragen en allerlei officiële documenten bekomen.
  Je zal er versteld van staan hoeveel zaken je online kan regelen.

Burgerloket: www.roosdaal.be/leven-en-welzijn/levensweg/attesten-en-akten

Documentenloket: www.roosdaal.be/digitaal-loket/123-pagina/812-documentenloket

Evenementenloket: www.roosdaal.be/vrije-tijd-en-toerisme/cultuur/evenementenloket

 

Waarvoor kan je terecht tijdens het vrij inloopmoment?
Let op: je kan niet voor álle diensten en producten gewoon het gemeentehuis binnenwandelen. Bepaalde zaken vereisen nu eenmaal een langere verwerktijd. Als we die ook zonder afspraak zouden behandelen, wordt de wachtrij natuurlijk opnieuw terug veel langer. En dat is net wat we willen vermijden. Voor welke producten en diensten geen afspraak nodig is, lijsten we hier op:

Burgerzaken 

Identiteit en reizen

 • Afhalen reispas
 • Reistoelating voor minderjarige aanvragen
 • Aanvragen nieuwe PIN-PUK code

Rijbewijs

 • Afhalen (voorlopig) rijbewijs

Verhuizen en wonen

 • Adreswijziging - aanpassen kaart(en) na controle wijkagent

Akten, attesten en uittreksels

 • Afhalen van akten en attesten
 • Afhalen uittreksel uit het strafregister
 • Handtekening wettigen

Overige

 • Afhalen blanco papier voor wilsverklaring euthanasie
 • Afhalen blanco papier voor laatste wilsbeschikking
 • Afhalen blanco papier voor negatieve wilsverklaring
 • Afhalen blanco papier voor orgaandonatie
 • Verklaring orgaandonatie

 

Milieu

 • Ophalen van een afvalkalender
 • Melding maken: sluikstort, zwerfkatten,…
 • Afgifte aanvraagbdocumenten subsidies (zonder bijkomende informatie, nazicht steeds nodig door milieu)

 

Openbare werken

 • Melding van een probleem op openbaar domein (bv. straatverlichting, put in het wegdek…)
 • Afgeven van ingevulde aanvragen subsidie en rioolaansluitingen

 

Wonen

 • Afhalen aanvraagformulieren/folders
 • Indienen van aanvraagformulieren
 • Maken van melding

 

Financiën

 • Louter informatieve vragen (over bv. belasting- of retributiereglementen, subsidies, facturen of aanslagbiljetten)
 • Aangifte indienen voor gemeentebelastingen (tweede verblijf, ongeadresseerd drukwerk dat reclame bevat, reclameborden (mobiele of vaste aanplakborden), leegstand)
 • Bezwaarschrift indienen met betrekking tot geheven belasting of factuur
 • Afgifte opgevraagde bewijsstukken (bv. rekeninguittreksel)
 • Betalen openstaande schulden
 • Aanvraag afbetalingsplan of betalingsfaciliteiten
 • Vragen van handelaars met betrekking tot het Roosdaals geschenkbonnensysteem
 • Aangifte schadegevallen aan openbaar domein (verzekeringen)
 • Betalingen voor inschrijving bij gemeentelijke activiteiten (bv. seniorennamiddag, kerstontbijtpakketten, …)

 

Sociaal huis

OCMW

 • Algemene informatie/welzijnsvragen (zal vaak ook nog doorverwijzing nodig zijn)
 • Aanvraag premies (stookoliepremie mantelzorgpremie)
 • Afhalen documenten (vb. attest leefloon, attest voor de apotheek,…)

Huis van het Kind

 • Algemene informatie rond opvoedingsvragen, kinderopvang,…
 • Afhalen documenten of premies (vb. schoolpremie)

 

Vrije tijd en welzijn

 • Aankoop toeristische folders (betaling bij financiële dienst)
 • Inschrijvingen en informatie gemeentelijke evenementen (betaling bij financiële dienst)
 • Aanvraag premies en subsidies
 • Informatie, advies en aanvragen
 • Informatie, advies en aanvragen zaalverhuur (sport & culturele infrastructuur) en uitleendienst
 • Algemene info over thema’s toerisme, cultuur, sport, jeugd, welzijn, onderwijs

De dienst burgerzaken omvat de diensten "bevolking" en "burgerlijke stand".

De dienst beheert het gemeentelijk bevolkingsregister en is verantwoordelijk voor heel wat administratieve taken waarmee het leven van elke burger verweven is. De dienst behandelt ook de dossiers van niet-Belgen die in het vreemdelingen- en het wachtregister zijn ingeschreven. Ook de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen behoren tot het takenpakket van de dienst.

Verder houdt de dienst de registers van de burgerlijke stand waarin gegevens zoals geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding, erkenning, adoptie en nationaliteitsaanvragen geakteerd worden. De dienst stelt verder ook het huwelijksdossier samen en beheert o.a. de concessieaanvragen op de begraafplaatsen.

 

De dienst personeel beheert de personeelsdossiers van alle gemeentelijke personeelsleden.

De personeelsdienst behartigt alle personeelsaangelegenheden, gaande van de aanwervingen (organisatie van de selectieprocedures en onthaal), het functioneren en het doorgroeien in de organisatie (functionele loopbaan, plannings- en functioneringsgesprekken, evaluaties, bevorderingsprocedures, contractaanpassingen, vorming, ...), tot het verlaten van het gemeentebestuur (pensionering, einde contract, ontslag, ...).

De dienst houdt daarnaast voor alle personeelsleden talrijke administratieve gegevens bij en verwerkt ze ook (vakantie, ziekte, vormingsuren, overuren, bijzondere prestaties, arbeidsongevallen, tijdsregistratie, toegangscontrole, ...).

De dienst secretariaat is verantwoordelijk voor de administratieve voorbereiding en verwerking van alle zittingen van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de raadscommissies. Dit omvat het opmaken van de agenda, het uitnodigen van de leden en het opstellen van de notulen, de verslagen en de uittreksels van de verschillende zittingen. Verder zorgt de dienst voor het administratief beheer van de besluiten van burgemeester en de gemeentesecretaris.

Het secretariaat behandelt o.a. ook de deelname aan samenwerkingsverbanden, de verzekeringsdossiers, de inkomende en uitgaande post, ...

Door de steeds toenemende digitalisering, neemt het belang van de dienst ICT nog steeds toe. Steeds meer gemeentelijke taken verlopen geautomatiseerd, dit vraagt ook steeds meer van de gemeentelijke ICT-infrastructuur.

De dienst ICT volgt het informaticabeleid op (helpdesk, netwerk-, hardware- en softwarebeheer, externe contacten met leveranciers, projectbegeleiding, programmeren, ...) en begeleidt het gemeentebestuur bij het nemen van strategische beslissingen.

 Klik hier om een afspraak te maken met de dienst ICT

De dienst  ruimtelijke ordening zorgt voor de opmaak en herziening van het ruimtelijk structuurplan en de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en behandelt stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen.

Ook bouwovertredingen worden hier vastgelegd en opgevolgd.

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be

Pagina 1 van 2