Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Vanaf maandag 11 mei 2020 zijn de gemeentelijke diensten terug open, maar enkel op afspraak. 


Wanneer kan ik langskomen op afspraak?

Het is mogelijk om telefonisch of per e-mail contact op te nemen voor het maken van een afspraak:

 • Voor gemeente en AGB:
  • Maandag: 8u30 – 12u00
  • Dinsdag: 8u30 – 12u00
  • Woensdag: 8u30 – 12u00 én 13u00 tot 16u00
  • Donderdag: 8u30 – 12u00
  • Vrijdag: 8u30 – 12u00

   Een avondafspraak is enkel mogelijk op dinsdag van 18u00 tot 19u30, deze moet echter vooraf gereserveerd worden tijdens de bovenstaande openingsuren.

 • Voor OCMW:
  • Maandag: 8u30 – 12u00
  • Dinsdag: 8u30 – 12u00
  • Woensdag: 8u30 – 12u00
  • Donderdag: 8u30 – 12u00
  • Vrijdag: 8u30 – 12u00


Hoe maak ik een afspraak?

Bel of mail naar de betreffende dienst.

 

Hoe kan ik veilig de gemeentelijke diensten bezoeken?

 • In het gemeentehuis is er éénrichtingsverkeer. Sinds 14 september is de ingang van het gemeentehuis opnieuw vooraan (straatkant), na je bezoek aan de gemeentediensten verlaat je het gemeentehuis langs de achterkant (parking), na je bezoek aan de politie of de bib verlaat je het gemeentehuis opnieuw langs de vooringang. 
 • We vragen de social distancing zowel naar andere bezoekers als naar het gemeentepersoneel te respecteren.
 • Alle materialen worden gedesinfecteerd na ieder gebruik.
 • Er is ontsmettingsspray voorhanden voor het desinfecteren van je handen bij binnenkomst.
 • Je betaalt bij voorkeur met bancontact.

Hoe werkt de bibliotheek?

Alle informatie over de werking van de bibliotheek vind je op https://roosdaal.bibliotheek.be/werkwijze-afhaalbib


Moet ik een afspraak maken om langs te komen op het recyclagepark?

Het recyclagepark kan sinds januari 2021 nog uitsluitend op afspraak worden bezocht, klik hier voor alle informatie. 

Enkele tips die een bezoek aan het gemeentehuis kunnen vermijden 

 • Alle aktes en attesten kan je snel, veilig en gratis aanvragen via het burgerloket. Het gevraagde attest of akte zit snel in je mailbox.
 • Heel wat aanvraagformulieren vind je terug op onze website in het documentenloket.
 • Wil je weten of je recht hebt op bepaalde bouwpremies? Neem een kijkje op de website premiezoeker.be.
 • Een aanvraag inname openbaar domein doe je via onze online toepassing.
 • Restafvalzakken, GFT-zakken en PMD-zakken zijn nog uitsluitend  te koop bij:
  • Carrefour Market (Brusselstraat 13)
  • Boekhandel Josie (Brusselstraat 32)
  • Okay Roosdaal (Ninoofsesteenweg 59)
  • Vimar-Aeyels MINI-MARKET (Kerkstraat 40)

Sinds mei 2020 kan je bij al onze diensten uitsluitend terecht op afspraak. Dit zowel in het administratief centrum als bij het OCMW, uiteraard tijdens de openingsuren.

Heb je een nieuwe identiteitskaart nodig?  Wil je een openbaar onderzoek inkijken? Heb je een ander product nodig of wil je uitleg? Maak dan steeds vooraf een afspraak. 

Check zeker altijd eers ons digitaal loket: je kan er heel wat soorten dienstverlening aanvragen en allerlei officiële documenten bekomen. Je zal er versteld van staan hoeveel zaken je online kan regelen. 

Hoe maak je een afspraak?

   • Je duidt meteen het juiste product aan en kiest het tijdstip uit dat je het beste past.
   • Is je afspraak correct geboekt, dan ontvang je een bevestigingsmail. Bewaar deze mail zodat je je afspraak later nog kan annuleren of wijzigen via de link onderaan in de bevestigingsmail.

  • Vind je niet wat je zoekt of wil je snel een nieuwe Kids-ID of paspoort aanvragen? Maak telefonisch een afspraak via 054 89 13 20 of mail naar burgerzaken@roosdaal.be.
 • met de andere diensten : 
  • telefonisch of per mail:  

Waarom werken op afspraak?

Een afspraak maken biedt heel wat voordelen:

 • je wordt geholpen op het afgesproken tijdstip en je hoeft dus niet lang te wachten
 • de ambtenaar die jou kan helpen, is zeker aanwezig en kan zich voorbereiden om jouw vraag te behandelen
 • we kunnen je vooraf laten weten welke documenten je moet meebrengen
 • we vermijden onnodige drukte in onze gebouwen en houden zo met z'n allen afstand.

Wanneer kan ik langskomen op afspraak?

 • Voor gemeente en AGB:
  • Maandag: 8u30 – 12u00
  • Dinsdag: 8u30 – 12u00
  • Woensdag: 8u30 – 12u00 én 13u00 tot 16u00
  • Donderdag: 8u30 – 12u00
  • Vrijdag: 8u30 – 12u00

   Een avondafspraak is enkel mogelijk op dinsdag van 18u00 tot 19u30, deze moet echter vooraf gereserveerd worden tijdens de bovenstaande openingsuren.

 • Voor OCMW:
  • Maandag: 8u30 – 12u00
  • Dinsdag: 8u30 – 12u00
  • Woensdag: 8u30 – 12u00
  • Donderdag: 8u30 – 12u00
  • Vrijdag: 8u30 – 12u00

Hoe kan ik veilig de gemeentelijke diensten bezoeken?

 • We vragen de social distancing zowel naar andere bezoekers als naar het gemeentepersoneel te respecteren.
 • Alle materialen worden gedesinfecteerd na ieder gebruik.
 • Er is ontsmettingsspray voorhanden voor het desinfecteren van je handen bij binnenkomst.
 • Je betaalt bij voorkeur met bancontact.
 • Let erop dat je stipt op tijd komt. Niet te vroeg, maar zeker niet te laat. 
 • Indien nodig, zorg ervoor dat je de nodige documenten bij je hebt. 
 • Verwittig onze diensten als je ziek bent. Je blijft thuis. We plannen een nieuwe afspraak voor je in.
 • Omwille van de coronamaatregelen vragen we je ook om een neus-mondbedekking te dragen en bij voorkeur alleen langs te komen.  

Hoe werkt de bibliotheek?

Alle informatie over de werking van de bibliotheek vind je op roosdaal.bibliotheek.be

Moet ik een afspraak maken om langs te komen op het recyclagepark?

Alle informatie over de het recyclagepark vind je op www.roosdaal.be/leefomgeving-en-mobiliteit/afval/recyclagepark  

Enkele tips die een bezoek aan het gemeentehuis kunnen vermijden 

 • Alle aktes en attesten kan je snel, veilig en gratis aanvragen via het burgerloket. Het gevraagde attest of akte zit snel in je mailbox.
 • Heel wat aanvraagformulieren vind je terug op onze website in het documentenloket.
 • Wil je weten of je recht hebt op bepaalde bouwpremies? Neem een kijkje op de website www.premiezoeker.be .
 • Een aanvraag inname openbaar domein doe je via onze online toepassing.
 • Restafvalzakken, GFT-zakken en PMD-zakken zijn in Roosdaal nog uitsluitend te koop bij:
  • Carrefour Market (Brusselstraat 13)
  • Boekhandel Josie (Brusselstraat 32)
  • Okay Roosdaal (Ninoofsesteenweg 59)
  • Vimar-Aeyels MINI-MARKET (Kerkstraat 40)

De dienst burgerzaken omvat de diensten "bevolking" en "burgerlijke stand".

De dienst beheert het gemeentelijk bevolkingsregister en is verantwoordelijk voor heel wat administratieve taken waarmee het leven van elke burger verweven is. De dienst behandelt ook de dossiers van niet-Belgen die in het vreemdelingen- en het wachtregister zijn ingeschreven. Ook de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen behoren tot het takenpakket van de dienst.

Verder houdt de dienst de registers van de burgerlijke stand waarin gegevens zoals geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding, erkenning, adoptie en nationaliteitsaanvragen geakteerd worden. De dienst stelt verder ook het huwelijksdossier samen en beheert o.a. de concessieaanvragen op de begraafplaatsen.

 

De dienst personeel beheert de personeelsdossiers van alle gemeentelijke personeelsleden.

De personeelsdienst behartigt alle personeelsaangelegenheden, gaande van de aanwervingen (organisatie van de selectieprocedures en onthaal), het functioneren en het doorgroeien in de organisatie (functionele loopbaan, plannings- en functioneringsgesprekken, evaluaties, bevorderingsprocedures, contractaanpassingen, vorming, ...), tot het verlaten van het gemeentebestuur (pensionering, einde contract, ontslag, ...).

De dienst houdt daarnaast voor alle personeelsleden talrijke administratieve gegevens bij en verwerkt ze ook (vakantie, ziekte, vormingsuren, overuren, bijzondere prestaties, arbeidsongevallen, tijdsregistratie, toegangscontrole, ...).

De dienst secretariaat is verantwoordelijk voor de administratieve voorbereiding en verwerking van alle zittingen van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de raadscommissies. Dit omvat het opmaken van de agenda, het uitnodigen van de leden en het opstellen van de notulen, de verslagen en de uittreksels van de verschillende zittingen. Verder zorgt de dienst voor het administratief beheer van de besluiten van burgemeester en de gemeentesecretaris.

Het secretariaat behandelt o.a. ook de deelname aan samenwerkingsverbanden, de verzekeringsdossiers, de inkomende en uitgaande post, ...

Door de steeds toenemende digitalisering, neemt het belang van de dienst ICT nog steeds toe. Steeds meer gemeentelijke taken verlopen geautomatiseerd, dit vraagt ook steeds meer van de gemeentelijke ICT-infrastructuur.

De dienst ICT volgt het informaticabeleid op (helpdesk, netwerk-, hardware- en softwarebeheer, externe contacten met leveranciers, projectbegeleiding, programmeren, ...) en begeleidt het gemeentebestuur bij het nemen van strategische beslissingen.

 Klik hier om een afspraak te maken met de dienst ICT

De dienst  ruimtelijke ordening zorgt voor de opmaak en herziening van het ruimtelijk structuurplan en de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en behandelt stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen.

Ook bouwovertredingen worden hier vastgelegd en opgevolgd.

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be

Pagina 1 van 2