landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De cultuurdienst

De cultuurdienst staat in voor:

  • de uitwerking van de beleidsdoelstelling cultuur voor het meerjarenplan 2014-2019;
  • de organisatie van culturele activiteiten en evenementen;
  • ondersteuning van de cultuurraad;
  • toelagen en dienstverlening aan verenigingen en organisatoren;
  • uitlenen van materiaal;
  • het aanbieden van informatie omtrent cultuur en toerisme;
  • mensen warm maken voor cultuur.

 

krul contactDienst Cultuur

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 50
cultuur@roosdaal.be