landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Parkeren in Pamel centrum

Op deze pagina vind je meer informatie over parkeren in Pamel centrum.


Overzichtskaart

Fietsparkeren

Parkeren met de wagen

Blauwe zone

Updates


Overzichtskaart

 


Fietsparkeren 

 • op verschillende locaties vind je fietsparkeerplaatsen in de vorm van fietsnietjes. Op de overzichtskaart vind je de locaties (elke locatie is aanklikbaar en geeft informatie).
 • enkele handelaars/ondernemingen bieden op hun terrein fietsparkeerplaatsen aan voor klanten (deze fietsparkeerplaatsen zijn niet opgenomen in de overzichtskaart)
 • in de Brusselstraat (gedeelte tussen Kwinkeleer en Gasthuisstraat) vind je
  • 30 fietsparkeerplaatsen (overdekt) te 't Sportvlot
  • 6 fietsparkeerplaatsen te Brusselstraat 29
  • 8 fietsparkeerplaatsen (overdekt, laadmogelijkheid voor elektrische fietsen) te Brusselstraat 15 (ingang gemeentehuis)
  • 7 fietsparkeerplaatsen te Brusselstraat 12 (kerk Pamel)
  • in uitvoering voorjaar 2024:
   • 6 tot 10 fietsparkeerplaatsen te Brusselstraat 15 (overzijde gemeentehuis)
   • 6 tot 10 fietsparkeerplaats te Brusselstraat 1 (plein)
 • mobiliteit begint bij jezelf. Kom jij ook met de fiets?

Parkeren met de wagen

 • parkeren in Pamel centrum is gratis
 • in de Brusselstraat (gedeelte tussen Kwinkeleer en Gasthuisstraat) vind je (zie ook overzichtskaart)
  • 2 laadparkeerplaatsen (lees meer over andere laadplaatsen in Roosdaal)
  • 5 parkeerplaatsen voor mindervaliden
  • 155 langparkeerplaatsen (geen tijdsbeperking op parkeerduur)
  • in uitvoering maart 2024: 11 kortparkeerplaatsen (parkeren met parkeerschijf voor maximaal 2 uur op werkdagen (maandag tot zaterdag))
 • in de Pamelse Klei en de Rik Van Saenestraat vind je
  • 36 publieke kortparkeerplaatsen in blauwe zone: parkeren met parkeerschijf voor maximaal 2 uur op werkdagen (maandag tot zaterdag), uitgezonderd bewoners. Meer uitleg vind je hieronder bij Blauwe zone.
  • parkeerplaatsen op het terrein van enkele handelaars/ondernemingen voor klanten

Blauwe zone

In de Pamelse Klei en de Rik Van Saenestraat geldt een beperkte parkeertijd (blauwe zone).

Voor niet-bewoners en bewoners zonder bewonerskaart geldt hier parkeren met tijdsduurbeperking: parkeren kan op werkdagen (maandag t.e.m. zaterdag) tussen 9 en 18 uur alleen met parkeerschijf voor maximaal 2 uur.

Inwoners van deze blauwe zone kunnen een bewonerskaart aanvragen. Voor hen is het gebruik van de parkeerschijf niet verplicht. Een bewonerskaart kan je aanvragen via parkeren@roosdaal.beof telefonisch op 054 89 13 40 onder volgende voorwaarden:

 • de aanvrager woont in de blauwe zone en is in het bevolkingsregister van de gemeente Roosdaal ingeschreven op het adres waarvoor de bewonerskaart aangevraagd wordt en de aanvrager is op dit adres gedomicilieerd
 • het voertuig waarvoor de kaart wordt aangevraagd is ingeschreven op dit adres
 • als het gaat om een firmawagen legt de aanvrager het ‘attest firmawagen’ voor (document te bekomen op aanvraag)
 • de aanvrager moet een in België geldig (voorlopig) rijbewijs voor een voertuig van de betreffende categorie hebben
 • er kunnen maximaal twee voertuigen vermeld worden op de bewonerskaart. Beide kentekenplaten zullen worden vermeld op één bewonerskaart.
 • de aanvrager levert de volgende documenten aan:
  • inschrijvingsbewijs wagen (deel I met de naam van de houder bij de inschrijving)
  • identiteitskaart
  • rijbewijs
  • voor een firmawagen: het ingevulde ‘attest firmawagen’

Voor het bekomen van een bewonerskaart dient er een retributie van € 24,00 betaald te worden. De retributie is deels verschuldigd bij de aanvraag per volledige maand binnen het jaar.

Leg je bewonerskaart goed zichtbaar in het voertuig achter de voorruit. Het kenteken en de geldigheidsduur moeten goed leesbaar zijn.

De bewonerskaart is jaarlijks vernieuwbaar.


Updates 

06/03/2024

 • online aankondiging van het invoeren van 11 kortparkeerplaatsen (Brusselstraat) en extra fietsparkeerplaatsen (Brusselstraat) en infobrief omgeving
  • lees hier de infobrief
  • de infobrief wordt bedeeld op 06/03/2024
  • bedeelzone: Pamelse Klei, Brusselstraat (tussen Kwinkeleer en Pamelse Klei), Gasthuisstraat (tussen Pamelse Klei en Varing), Rik Van Saenestraat
 • aanvullen algemene parkeerinformatie (fietsparkeren, kortparkeren, langparkeren, ...)

04/03/2024

 • omvormen van deze webpagina naar een pagina met meer algemene parkeerinformatie voor Pamel centrum

periode 2017-2023

 • kleine wijzigingen of geen online updates

27/04/2016

 • opbouw pagina en informatie parkeren Pamelse Klei