landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Water

Het drinkwaterleidingnet in Roosdaal wordt geëxploiteerd door De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen.

De Watergroep levert drinkwater aan ruim 2,8 miljoen klanten in 170 Vlaamse gemeenten, verspreid over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

 Sectoraal Dienstencentrum West (Lennik)

Assesteenweg 116
1750 Lennik
Tel. 02 454 00 60
Fax 02 454 56 27
E-mail: sdc.west_vlbrabant@dewatergroep.be

 Storingen melden

Voor dringende problemen neemt u contact op via het algemene klantennummer van De Watergroep: 02 238 96 99, zowel binnen als buiten de kantooruren.

Niet-dringende problemen of vragen kan u doorgeven via het online contactformulier.