landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Verkeersbord werken

Update 17/02/2021:

De Watergroep bedeelt vandaag een aangepaste infobrief ter herinnering bij de bewoners (werken in de week van 22/02/2021).

 

Update 08/02/2021:

Nieuwe startdatum. Werken uitgesteld ten gevolge van de weersomstandigheden.

Startdatum: 22/02/2021

Einddatum: 26/02/2021

https://cm.dewatergroep.be/nl-be/storingen-en-werken/roosdaal-omer-de-vidstlaan---kapellestraat

De koppelwerken op het drinkwaternet zullen dinsdagavond 23/02/2021 starten vanaf 22.00u en vermoedelijk woensdagochtend beëindigd worden. De daarop volgende dagen zal het staatherstel uitgevoerd worden.


Origineel bericht:

In de week van 8 tot 12/02/2021 voert De Watergroep met aannemer G.K.W. enkele belangrijke koppelingen uit in de Kapellestraat en in de Omer De Vidtslaan. Om de waterbevoorrading in Roosdaal zo weinig mogelijk in het gedrang te brengen, wordt ook ’s nachts gewerkt (dinsdag op woensdag). Er is onvermijdelijk (lawaai)hinder voor de aangelande bewoners. De Watergroep engageert zich om de hinder tot een minimum te beperken.
De koppelwerken situeren zich ter hoogte van:

Er is hinder voor het verkeer:

 • De Kapellestraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer van 08/02 t.e.m. 12/02/2021. Er wordt een omlegging voorzien via de Omer De Vidtslaan en de Lombeekstraat. Bewoners en lokaal verkeer hebben toegang via de Lombeekstraat, Groenenboomgaard of Omer De Vidtslaan maar moeten rekening houden met de afgesloten rijbaan ter hoogte van huisnummer 13. Het voetpad (achter haagje) blijft er vrij toegankelijk (voetgangers en afstappende fietsers).
 • In de Omer De Vidtslaan blijft doorgaand verkeer mogelijk. Er wordt gewerkt in het voetpad maar om veiligheidsredenen wordt één rijstrook afgesloten. Er is doorgang via beurtelings verkeer.

Alvast dank voor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse.

De bewoners van de Kapellestraat en het betrokken deel van de Omer De Vidtslaan krijgen via de Watergroep een infobrief in de week van 01/02/2021.

De Watergroep plaats de informatie over de werken ook op haar website.

Logo energiehuis 3Wplus

Energiehuis 3Wplus stuurt voortaan aan het einde van iedere maand een digitale nieuwsbrief uit om de inwoners van de regio Halle-Vilvoorde op de hoogte te houden van veranderingen in het energielandschap. Dat kan gaan over nieuwe/verhoogde premies en subsidies, aangepaste wetgeving, tips over duurzaam wonen, projecten waar burgers aan kunnen deelnemen, …

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via 3wplus.be/nieuwsbrief door het vakje ‘Energie’ aan te duiden.

Vanaf 15 februari 2021 kunnen de inwoners van de gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke voor niet-dringende klachten of aangiftes terecht bij de wijkpolitie via het ‘onthaal op afspraak’. Om een afspraak te maken kan u vanaf 26 januari 2021 de agenda van de wijkpolities consulteren.
Via het onthaal op afspraak beoogt de wijkpolitie een betere dienstverlening ten aanzien van de burgers op haar grondgebied. Het werken op afspraak heeft verschillende voordelen:

 • U kiest wanneer u langskomt en krijgt zo snel mogelijk een afspraak.
 • Er zijn geen lange wachttijden aan het onthaal en u wordt efficiënt geholpen.
 • U wordt vooraf in kennis gesteld over welke documenten u moet meebrengen.
 • Uw privacy wordt maximaal gegarandeerd bij de behandeling van uw klacht/aangifte.

Alle informatie over deze nieuwe manier van werken is terug te vinden op onze website https://www.politie.be/5407/. Via de website kan u als burger een afspraak boeken op de beschikbare tijdstippen van de wijkpost van uw gemeente.
Hebt u geen internet of twijfelt u of u wel aangifte moet doen? Neem dan voor advies en het maken van een eventuele afspraak telefonisch contact met uw wijkkantoor op weekdagen van 08u tot 17u.

Niet-dringende aangiftes/klachten? Maak een afspraak bij uw wijkpolitie!

Wat komt in aanmerking als niet-dringende aangifte of klacht?

 • Eenvoudige diefstal (o.a. documenten allerhande, voorwerpen, fiets, bromfiets)
 • Belediging, belaging/stalking
 • Geschillen rond bezoekrecht
 • Fraude en oplichting
 • Vandalisme/Toebrengen schade
 • Racisme/Xenofobie/Discriminatie/Woonstschennis/Huisvredebreuk
 • Problematische opvoedingssituaties met minderjarigen (zonder hoogdringendheid)
 • Dierenverwaarlozing
 • Winkeldiefstal buiten heterdaad
 • Diefstal door een loonbediende of huisdiefstal buiten heterdaad
 • Opzettelijke slagen en verwondingen/vechtpartij (al dan niet in huiselijke sfeer/partnergeweld) buiten heterdaad
 • Schoolverzuim/spijbelen buiten heterdaad

Het volledige overzicht van niet-dringende aangiftes of klachten is terug te vinden op onze website https://www.politie.be/5407/.

Wat in geval van een verkeersongeval?

Op wie doe ik beroep bij een verkeersongeval met stoffelijke schade of lichamelijk letsel?

 • Bij een verkeersongeval met ernstig lichamelijk letsel belt u altijd onmiddellijk de spoeddiensten via 101/112. In geval van vluchtmisdrijf wordt dit meteen ook door de aanwezige politieploeg vastgesteld.
 • Bij een verkeersongeval stoffelijke schade of bij lichte lichamelijke letsels is het vaak niet nodig om dringende noodhulp ter plaatse te roepen. Indien er geen discussie is met de tegenpartij(en), vult u samen het Europees aanrijdingsformulier in.
 • Is er nadat het verkeersongeval plaatsvond toch sprake van ernstige lichamelijke letsels? Dan maakt u een afspraak in uw wijkkantoor voor een aangifte. U kiest in het afsprakenprogramma voor de optie ‘Verkeersongeval stoffelijke schade’ of ‘Verkeersongeval lichamelijk letsel: enkel bij laattijdige aangifte’. In het laatste geval zorgt u voor een medisch attest van een arts over uw verwondingen.

Wat bij discussie tussen de partijen over een verkeersongeval?

 • Er is onmiddellijk discussie tussen de betrokken partijen op de plaats van het ongeval. U belt het nummer 101/112. Een politieploeg komt ter plaatse om de nodige vaststellingen uit te voeren.
 • Er is nadat het verkeersongeval plaatsvond discussie over de feiten. U maakt een afspraak in uw wijkkantoor voor een aangifte. U kiest in het afsprakenprogramma voor de optie ‘Verkeersongeval stoffelijke schade’ of ‘Verkeersongeval lichamelijk letsel: enkel bij laattijdige aangifte’. In het laatste geval zorgt u voor een medisch attest van een arts over uw verwondingen
 • De tegenpartij is niet aan te treffen (bv. Aanrijding met een geparkeerd voertuig) → U belt het nummer 101/112. Een politieploeg komt ter plaatse om de nodige vaststellingen uit te voeren.

Wat bij vluchtmisdrijf?

Bij een verkeersongeval met stoffelijke schade of bij lichte lichamelijke letsels, waarbij een of meerdere betrokken partijen vluchtmisdrijf plegen:

 • Maakt u een afspraak bij uw wijkpolitie indien u geen info heeft over de betrokken partij die kan leiden tot identificatie
 • Wendt u zich tot het zonaal onthaal te Liedekerke indien u wel info heeft over de betrokken partij die kan leiden tot identificatie

Wat in geval van verkeersagressie?

Indien de verkeersagressie louter leidt tot materiële schade dan doet u aangifte volgens de procedure bij een verkeersongeval met stoffelijke schade.
Indien de verkeersagressie gepaard gaat met lichamelijk letsel spreken we van opzettelijke slagen en verwondingen.

 • Bij zware letsels verwittigt u meteen de hulpdiensten via 101/112. Een politieploeg komt ter plaatse.
 • Bij niet-zware lichamelijke letsels kan u zich met een attest van arbeidsongeschiktheid wenden tot het zonaal onthaal te Liedekerke. Indien u niet arbeidsongeschiktheid bent dan doet u aangifte bij de wijkpolitie op afspraak.

U wenst geen aangifte te doen of klacht in te dienen maar specifiek uw wijkagent te spreken?
In sommige gevallen wil u als burger uw eigen wijkagent spreken. Dit bijvoorbeeld bij een burentwist of een algemeen buurtprobleem zoals verkeersonveiligheid of overlast.
U kan hiervoor telefonisch of per email een aanvraag doen bij uw wijkpolitie. De wijkagent zal in samenspraak met u de noodzaak evalueren en al dan niet een persoonlijke afspraak maken.
De wijkpolitie is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op volgende nummers:

 • Ternat: 02 451 45 07
 • Affligem: 053 64 00 65
 • Roosdaal: 054 89 13 70
 • Liedekerke: 053 65 00 55

Wil u uw wijkagent per mail om een gesprek verzoeken?
Ga naar ons website, klik rechts bovenaan op ‘Contact’ en nadien ‘Je Wijk’. Daar kan u uw straat en huisnummer ingeven en u verkrijgt de contactgegevens van uw wijkagent en wijkkantoor.

 

Police-on-web: u hoeft niet voor ieder feit een afspraak te maken!

Momenteel kan elke Belg bepaalde type feiten van thuis uit aangeven via het e-loket Police-on-web.
Wat kan u aangeven via Police-on-web?

 • (Brom)fietsdiefstal op openbaar domein
 • Winkeldiefstal buiten heterdaad
 • Diverse beschadigingen en graffiti
 • Aanmelden van je alarmsysteem

De lijst met feiten die via Police-on-web kunnen worden aangegeven werd (tijdelijk) uitgebreid naar aanleiding van de coronamaatregelen.

Wenst u de politie te raadplegen over wapens?

 • Verlies van wapens
 • Vinden of aantreffen van een onbekend wapen
 • Aanvraag of verlenging van een wapenvergunning
 • Vrijwillig afstand van een vuurwapen

In bovenstaande gevallen staat onze wapenspecialist te uwer beschikking. Contacteer werner.callebaut@police.belgium.eu of bel op 053 65 00 87 of 0478 69 24 48.

Waarvoor kan ik terecht op het zonaal onthaal te Liedekerke?

Een aantal misdrijven komen niet in aanmerking voor het onthaal op afspraak bij de wijkpolitie. In deze gevallen biedt u zich fysiek aan op het zonaal onthaal te Liedekerke. Het gaat om:

 • Diefstal of verlies inschrijvingsbewijs voertuig
 • Diefstal of verlies originele nummerplaat
 • Schending van het beroepsgeheim
 • Diefstal van een voertuig
 • Diefstal met verzwarende omstandigheden (vb.: woninginbraak, diefstal met geweld, garagediefstal)
 • Geluidsoverlast dat op dat moment plaatsvindt (heterdaad)
 • Zedenfeiten
 • Sluikstorten
 • Verdwijning van een minderjarige of meerderjarige
 • Mishandeling en verwaarlozing van personen
 • Hondenbeet

Vanaf 15 februari 2021 is het zonaal onthaal geopend op weekdagen van 08 tot 17u en op zaterdag van 08 tot 16u.
Indien u wenst dat een politieploeg vaststellingen doet ter plaatse dan belt u het noodoproepnummer 101.

Algemene inlichtingen, vragen of hulp bij het maken van uw afspraak?

We zijn telefonisch bereikbaar op 053/65.00.65 op weekdagen van 08 tot 17u.

Heeft u dringende politiehulp nodig of wenst u verdachte handelingen, personen of voertuigen te melden?

Uiteraard staan we voor dringende politiehulp altijd 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 klaar. Via een oproep naar de noodcentrale 101/112 komt een interventieploeg bij u langs.
Wanneer u als burger verdachte handelingen, voertuigen of personen bemerkt, contacteert u het noodoproepnummer 101. Indien mogelijk geeft u dan een goede beschrijving mee van de verdachte personen en/of de nummerplaat van een voertuig.

Sinds 13 november 2020 zijn er 22 gevallen van hoogpathogene aviaire influenza ontdekt bij wilde vogels op verschillende plaatsen.

Locaties waar gevallen van aviaire influenza zijn ontdekt

Vogelgriep stand van zaken op 25-01-2021

Besmette vogels per locatie

 gemeente

 soorten

 datum van 1ste
 vaststelling

 datum recentste
 vaststelling

 Amay 

 Canadagans 

 14.01.2021 

 14.01.2021 

 Bredene 

 Kolgans 

 13.11.2020 

 13.11.2020 

 Brugge 

 Kleine rietgans 

 23.12.2020 

 23.12.2020 

 Damme 

 Nijlgans 

 03.12.2020 

 03.12.2020 

 De Haan 

 Wulp 

 18.11.2020 

 18.11.2020 

 De Panne 

 Kleine rietgans 

 10.12.2020 

 10.12.2020 

 Destelbergen 

 Houtduif 

 01.12.2020 

 01.12.2020 

 Gent 

 Canadagans, fuut, zilvermeeuw 

 01.12.2020 

 18.01.2021 

 Knokke-Heist 

 Kleine rietgans, grauwe gans 

 10.12.2020 

 23.12.2020 

 Middelkerke 

 Wulp, zilvermeeuw 

 13.11.2020 

 18.11.2020 

 Oostende 

 Knobbelzwaan, Turkse tortel, kleine rietgans 

 13.11.2020 

 25.11.2020 

 Oudenburg 

 Ekster 

 18.11.2020 

 18.11.2020 

 Zedelgem 

 Kleine rietgans 

 06.01.2021 

 06.01.2021 

Vorige maand werd de burgerparticipatie gestart rond het regionaal mobiliteitsplan. Vervoerregio Vlaamse Rand ontving al heel wat reactie maar doet graag nog een oproep om de enquête in te vullen zodat ze met zo veel mogelijk gegevens aan de slag kunnen en tot een gedragen mobiliteitsplan komen!

De vervoerregio Vlaamse rand maakt een visie voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) over de mobiliteit in de Vlaamse Rand. Een krachtige visie komt maar tot stand door de inzichten van velen. Daarom horen we graag jou ideeën voor de Vlaamse Rand.

De enquête kan je nog invullen tem 31/01/2020. De input die we hiermee verzamelen, vormt de basis om de ambities en doelstellingen scherp te stellen binnen onze regio.

Samen schrijven we een mooi verhaal voor de vervoerregio Vlaamse Rand!

Je kan de enquête invullen via: Visie regionaal mobiliteitsplan 2030-2050 - Vervoerregio Vlaamse Rand

Meer info: www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid-mow/vervoerregios/vervoerregio-vlaamse-rand

Verkeersborden F99c en F101c

De verkeerssignalisatie in de Eikauterstraat (en het verlengde ervan op grondgebied Ternat) is in zijn huidige vorm niet helemaal wenselijk. Dit om verschillende redenen: een grote hoeveelheid borden, te wisselende verkeersstatuten (plaatselijk verkeer, weg voorbehouden voor bepaalde categorieën, verschillende toegelaten maximumsnelheden) en niet alles is conform de wegcode.
In overleg met de gemeente Ternat werd beslist de Eikauterstraat (en het verlengde ervan op grondgebied Ternat) volledig te signaleren als een weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, ruiters, fietsers en bestuurders van speed pedelecs aan de hand van de verkeersborden F99c en F101c.

Dit betekent o.a.

 • een maximaal toegelaten snelheid van 30 km/u vanaf het bord F99c tot het bord F101c (het tussenliggende bord van begin/einde bebouwde kom heeft hier verkeerskundig geen invloed op, zie kaart achteraan deze brief)
 • de weg is toegankelijk voor alle categorieën van weggebruikers waarvan het symbool is weergegeven op het bord
 • bijkomend is de weg toegankelijk voor alle voertuigen van en naar de aanliggende percelen (bewoners, landbouwers, lokale leveringen of diensten)

De aanpassing op het terrein wordt opgenomen in de planning.

Meer info:

Logo Opgewekt Pajottenland

We nemen je mee in het energieverhaal van het Pajottenland nu en in de toekomst. Tegen 2040 willen we een energieneutraal Pajottenland. Dit betekent dat we ernaar streven om alle energie die we in het Pajottenland verbruiken ook hier te produceren uit hernieuwbare energiebronnen. Het gaat dan om energie uit zon, wind, biomassa en waterkracht.

Wil je meer weten over de impact op het landschap van al deze energiebronnen? Denk je graag mee over een goede mix om een energieneutraal Pajottenland te bereiken? Doe dan mee aan de bevraging via www.opgewektpajottenland.be, bouw jouw eigen energielandschap en laat zo je stem gelden.

Deze digitale bevraging is een onderdeel van ‘Opgewekt Pajottenland’, een strategisch project dat werkt aan een visie rond hernieuwbare energie in het Pajottenland. Alle gegevens in dit traject zijn gebaseerd op een onafhankelijke landschapsstudie.

Het verhaal neemt ongeveer 10 minuten in beslag en bestaat uit verschillende delen: enkele persoonlijke gegevens, uitleg over ons verbruik nu (met de besparingsopdracht), informatie over de vormen van hernieuwbare energie en tenslotte de mogelijkheid om zelf je ideale energiemix voor het Pajottenland samen te stellen. De resultaten hiervan worden voorgelegd aan de beleidsmakers in de Pajotse gemeenten.

We krijgen regelmatig meldingen dat men de afvalkalender van Intradura niet heeft ontvangen. Deze werden rond Kerstmis verdeeld per post.
Heb je er geen ontvangen?

 • Meld dit aan de gemeente via PB of milieu@roosdaal.be met vermelding van je naam en adres. We zorgen dat je snel een exemplaar ontvangt.

Wist je dat:

 • Je de recycle app van fostplus kan downloaden. Deze installeert, indien gewenst, de ophaalagenda in jouw digitale agenda. Zo mis je geen enkele ophaling.
 • Je de ophaalkalender ook online raadplegen via www.recycleapp.be