landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Glas naast glascontainers ... geen goed idee!

Mogelijks heb je zelf al eens glas naast een glascontainer (of 'de glasbol') geplaatst. Je deed dit uiteraard met de juiste intentie. Zo staat het glas toch in de buurt van de glascontainer.

Doe het niet, want het is een vorm van sluikstort.

Hier enkele redenen waarom je het beter niet doet:

 • De belangrijkste reden is eigenlijk vrij logisch: vuil trekt vuil aan. Het start met één of twee flessen naast de container, die er dan gemakkelijk tien worden. Dan nog een vuilniszak erbij en voor je het weet, eindig je met een kleine stortplaats.
 • Glas langs de container trekt ongedierte aan (zeker als er nog wat drank of etensresten zijn achtergebleven).
 • Het zorgt voor extra werklast. De glascontainers worden namelijk machinaal leeggemaakt. Al het glas dat naast de containers belandt, moet manueel worden opgeruimd door de arbeiders van de gemeente.
 • Wanneer er afval naast de container gedumpt wordt, moet dit apart worden opgeruimd. Al het glas dat naast de container staat, wordt dan dikwijls mee opgeruimd, waardoor het niet meer kan gerecycleerd worden.

Zet je glas dus niet naast een container als die vol is, maar zoek een andere container of breng het glas naar het recyclagepark.

Of - nog beter - meld dat de container vol is (de gegevens vind je meestal gemakkelijk terug op de containers), neem je leeggoed weer mee naar huis en kom later even terug.


Kleine daad, groot resultaat!

Landschapsvisie 2040 voor het Pajottenland

Ook Roosdaal werkt mee aan een Landschapsvisie 2040 voor het Pajottenland. Wil je met ons meedenken? Bezoek op 24 augustus 2021 in het gemeentehuis van Liederkerke de expo over de Landschapsvisie 2040 (van 13.00 tot 19.00 uur) of neem deel aan de Opgewekte Babbel (van 17.00 tot 19.00 uur).

In theorie kan het Pajottenland op jaarbasis 100% energieneutraal worden. Dit door in te zetten op 18% energiebesparing, een verdrievoudiging van de elektrificatie, en lokale hernieuwbare energieproductie op maat van het landschap. Maar hoe zetten we die visie ook om in effectief beleid?

Geïnspireerd door de Landschapsstudie ging een aantal lokale beleidsmakers samen aan de slag met het landschappelijke kader en de bouwstenen hernieuwbare energie. Het resultaat is een haalbare energiemix op maat van het Pajottenland. 

En die mix mag er zijn!

We komen aan 100 % lokale hernieuwbare energie. Met iets meer zon (73%) en biomassa (6%) en iets minder wind (21%) komen we dicht in de buurt van de samenstelling van de theoretische ideale mix van de Landschapsstudie.

Nieuwe functionaliteiten in reservatieportaal voor recyclageparken

Afspraak voor recyclagepark kan vanaf nu makkelijker met account

Sinds juni 2020 kan je op het recyclagepark terecht op afspraak. Een afspraak die je makkelijk zelf kan maken via het afsprakensysteem van Intradura: intradura.mijnrecyclagepark.be/reservations/nl

Eén van de elementen die gebruikers af en toe signaleerden, was dat je telkens opnieuw al je gegevens moest invullen.

Maar daar komt nu verandering in. In de loop van augustus 2021 kan je voor jezelf een account aanmaken, wat heel wat voordelen met zich meebrengt:

 • Je gegevens worden automatisch aangevuld bij het maken van een afspraak.
 • Je hebt steeds een overzicht van je lopende afspraken én je historiek.
 • Een afspraak annuleren kan nu ook heel makkelijk.

Je maakt éénmalig je account aan, en geniet van alle voordelen hierboven.

Zie je het niet zitten om een account aan te maken, dan is dat geen probleem. Ook zonder account kan je gewoon een afspraak in het afsprakensysteem blijven maken.

Intradura ophalen restafvalzakken

De overgangsperiode voor gemeentelijke afvalzakken loopt DEFINITIEF af op 31 juli.

Vanaf 1 augustus 2021 neem je enkel de restafvalzakken en gft-zakken van Intradura mee.

De oude (gemeentelijke) zakken die vanaf 1 augustus buiten gezet worden, zullen onherroepelijk blijven staan en kunnen als sluikstort aanzien worden.

Behaag je tuin - Samenaankoop (fruit)bomen, hagen, heggen en houtkanten in Vlaams-Brabant

Jouw tuin, groot of klein, kan een verschil maken voor natuur en klimaat. Hoe? Plant een boom, haag of klimplant. Samen zorgen we zo voor meer groen. Dat is goed voor mens en dier.
Maak van je tuin een fijne plek voor vogels, bijen en vlinders. En geniet zelf ook volop van de bloesems, het fruit en de schaduw.

Alle informatie over de pakketten en soorten vind je op www.behaagjetuin.be.

Je plantgoed bestel je online tussen 1 september en 15 oktober op www.behaagjetuin.be en haal je begin december af in het gemeentelijk verdeelpunt.

Met Behaag je tuin koop je inheemse planten aan. Streekeigen bomen en struiken vertoeven al heel lang in onze gebieden. Ze zijn aangepast aan de bodem en de leefomstandigheden, waardoor ze grotere overlevingskansen hebben dan ingevoerde soorten.

Inheemse planten helpen onze lokale diersoorten te overleven. Hun groei- en bloeicyclus is afgestemd op de noden van onze lokale fauna. Insecten, vogels en zoogdieren vinden er voedsel, nest- en schuilpaatsen. Je kiest dus voor plantgoed met een ecologische meerwaarde.

Het aanbod van Behaag je tuin is heel divers. Bij elke plantsoort staan ook trefwoorden die je helpen kiezen. Wil je een bijvriendelijke heg? Liever wat meer schaduw of net een boom voor een kleinere tuin? Vragen die je best beantwoord voor je bestelt.

Aanbod

Klimaatbomen: bomen die een langere periode van droogte kunnen verdragen en veel schaduw bieden

 • Wintereik, Spaanse aak, Haagbeuk, Winterlinde

Bomen die geen last hebben van natte voeten

 • Zwarte els, (Knot)wilg, Europese vogelkers, Wilgenhut

Bijvriendelijke bomen

 • Hoogstamfruitbomen (lekkere oude variëteiten: appel, peer, kers, kriek, mispel, pruim, perzik, noot), Kleinbladige linde (Winterlinde), Zomerlinde, Boskers, Spaanse aak, Europese vogelkers

Bomen geschikt voor kleinere tuinen

 • Spaanse aak (hoogte 10m-12m, breedte 5-10m), Knotwilg (vormboom, je kan ze zo groot laten worden als je wil – regelmatig snoeien), Wilde lijsterbes (hoogte 8m-12m, breedte 5m-10m), Europese vogelkers en eenstijlige meidoorn

Gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden
Je kan kiezen uit gemengde pakketten van telkens 30 planten

 • Bloesem- en bessenheg, bijenheg, vogelbosje, bosrand, houtkant, paardenpakket

Gemengde haag voor kleinere tuinen

 • Pakket met 15 plantjes waaronder 5 liguster, 5 haagbeuk en 5 eénstijlige meidoorn

Goed voor 3 à 4 meter haag

Wilgentakken
Met bundels wilgentakken bouw je een levende groene speelhut of een schaduwrijk plekje
Een handleiding vertelt je stap voor stap hoe je hiervoor te werk gaat

De regionale landschappen van Vlaams-Brabant garanderen je kwalitatief streekeigen plantgoed aan een goede prijs.

Pagina-update 21/10/2022

Hier krijgt u de actuele informatie en updates i.v.m. de riolerings- en wegeniswerken in de Ijzerenkruisstraat, Roosdaal. Duur werken: 16/08/2021 - zomer 2022.

De herinrichting en de aanleg van de fietsinfrastructuur gebeurt met steun van de Provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/ijzerenkruisstraat.


Contactgegevens

Infobrief

Fasering en verkeer - algemeen

Fasering en verkeer - detail per fase

Tijdlijn

Plannen

Updates  (laatste: 21/10/2022)


Contactgegevens


Infobrief

In de week van 12/07/2021 wordt een infobrief bezorgd bij de bewoners en in de ruimere omgeving:


Fasering en verkeer - algemeen

(Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider of de gemeente via de contactgegevens. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.

 • De werfzone zelf wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (tolerantie bewoners en bezoekers/klanten voor ondernemingen/zelfstandigen).
 • Voetgangers en fietsers (afstappen) kunnen in principe altijd door. Wees voorzichting, het blijft een werf.
 • Rioleringswerken zijn “schuivende” werken: de put waar gewerkt wordt, schuift op. De aannemer verwittigt tijdig de bewoners in geval de werkput voor hun woning komt (zodat zij indien nodig de wagen buiten de werf kunnen plaatsen). De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf (“put”) voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom uw snelheid, het blijft een werf.
 • Matig ook uw snelheid in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • Mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • Zelfstandigen, bedrijven of ondernemingen
  • er wordt een bord(en) “Handelaars bereikbaar” geplaatst. Hier kunnen handelaars, afhankelijk van de zone waarin ze zich bevinden, hun logo/naam ophangen.
  • verwittig uw klanten en leveranciers (informeer hen met de link www.roosdaal.be/ijzerenkruisstraat, plaats de link eventueel op uw website)
  • indien nodig: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
  • het is mogelijk een hinderpremie aan te vragen (info via www.vlaio.be/hinderpremie)
 • Hulpdiensten
  • zijn op de hoogte en houden rekening met de werfomstandigheden, inclusief de afsluitingen en tractorsluizen in de omgeving
  • doe je een telefonische oproep naar de hulpdiensten, vermeld dan nogmaals dat er werken zijn en vermeld ook duidelijk waar de woning zich bevindt of waar er hulp nodig is
  • voor bewoners van de Ijzerenkruisstraat vraagt de brandweer van Vlaams-Brabant zone west om bij een noodoproep te vermelden langs welke kant het adres bereikbaar is, afhankelijk van de exacte locatie van de werfput (riolering) op het moment van de oproep. De vermelding 'kant Borchtlombeek' of 'kant Liedekerke (Pipa)' is voldoende.
 • De Lijn werd op de hoogte gebracht en is betrokken vanaf fase 2 (Ijzerenkruisstraat). De Lijn zal een aangepaste dienstregeling voorzien. Meer info via fase 2.
 • Buurgemeenten werden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen de inwoners over de werken.
 • Scholen in Roosdaal werden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen leerlingen en ouders.
 • Bpost wordt op de hoogte gebracht.
 • U woont in de werfzone en bestelt een pakje dat geleverd wordt via een andere koerierdienst? Informeer de koerierdienst over de werken in uw straat. (Meestal kan je bij een online bestelling een opmerking geven bij het leveradres.)
 • Navigatieapp waze werd op de hoogte gebracht.
 • Huisvuilinzameling: Bewoners van woningen die door de werken tijdelijk niet bereikbaar zijn, kunnen hun huisvuil aanbieden aan de verzamelpunten die buiten de werkzone ingericht worden door het gemeentebestuur. Het aanbieden van huisvuil aan deze verzamelpunten dient steeds te gebeuren de dag voor de voorziene ophaling, na 18.00 uur.

Werf fase 1: Stampmolenstraat

Afvalpunt 1. - Kruispunt Stampmolenstraat X Ijzerenkruisstraat X Weverstraat X Kerkstraat (bordje staat in de Weverstraat)
Afvalpunt 2. - Kruispunt Stampmolenstraat X Kleistraat
Afvalpunt 3. - Kruispunt Stampmolenstraat X Wambeekstraat
Afvalpunt 4. - Watermolenstraat (einde bebouwd gedeelte)

Werf fase 2: Ijzerenkruisstraat

Afvalpunt 5. - Kruispunt Stampmolenstraat, Gravenbosstraat, Populierstraat, Ijzerenkruisstraat (bordje staat in de Gravenbosstraat, 1770 Liedekerke)
Afvalpunt 6. - Kruispunt Stampmolenstraat X Ijzerenkruisstraat X Weverstraat X Kerkstraat (bordje staat in de Kerkstraat)
Afvalpunt 7. - Kruispunt Kleistraat X Kattestraat, 1740 Ternat
Afvalpunt 8. - Kruispunt Wambeekstraat X Loddershoekstraat, 1740 Ternat

20210816 afval fase1


Fasering en verkeer - detail per fase

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, covid).

20210708 fasering

 

Fase 1 (16/08/2021 - 15/10/2021)

 •  Werf: Stampmolenstraat
  • wegvak tussen het kruispunt met de Weverstraat/Kerkstraat/Ijzerenkruisstraat en het huisnummer Stamplenstraat 20b - 22
  • exclusief kruispunt met Weverstraat/Kerkstraat/Ijzerenkruisstraat
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te:
  • Stampmolenstraat
  • Kruispunten afgesloten:
   • Stampmolenstraat/Keistraat
   • Stampmolenstraat/Wambeekstraat
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Stampmolenstraat, wegvak tussen het kruispunt met de Weverstraat en het huisnummer 20b-22
  • Kleistraat (Roosdaal/Liedekerke)
  • Loddershoekstraat (Ternat)
  • Wambeekstraat
 • Wegomlegging:
  • Het doorgaand verkeer in de Stampmolenstraat wordt in beide richtingen omgelegd via de (zie signalisatieplan) Fossebaan, Loddershoekstraat, Kleistraat, Ijzerenkruisstraat
 • Ontsluiting bewoners Stampmolenstraat/Watermolenstraat:
  • De bewoners van de Watermolenstraat én Stampmolenstraat, wegvak tussen de huisnummers 22 en 43 worden ontsloten via de Watermolenstraat, kant Kerkstraat.
  • Binnen deze maatregel was het aanvankelijk de bedoeling om de karterblok (tractorsluis) in de Watermolenstraat weg te halen. Toch blijft kruisend lokaal verkeer daar moeilijk. In overleg met de aannemer werd besloten op twee plaatsen (1 aan de karterblok en 1 verderop) naast het beton (in de berm) steenslag aanbrengen zodat kruisbewegingen daar mogelijk zijn.
   • Het karterblok zal blijven liggen (itt wegnemen, wat eerst de bedoeling was) maar door de steenslag zal men er wel langskunnen.
   • De kruisplaatsen zijn zo gekozen dat bestuurders telkens “goed zicht” hebben om zo “lange stukken achteruitrijden” te vermijden.
  • Wordt blijvend opgevolgd.
 • De Lijn is in deze fase niet betrokken (geen buslijnen in de werf).
 • Signalisatieplan fase 1

 


Fase 2 (15/10/2021 - 11/07/2022)

 • Het plaatsen van alle signalisatie en tractorsluizen gebeurt op vrijdag 15/10/2021.
 • Het afsluiten van de Ijzerenkruisstraat/Gravenbosstraat gebeurt op 18/10/2021 om 06.00 uur.
 • Werf (= afgesloten): Ijzerenkruisstraat, inclusief de kruispunten met
  • Populierstraat/Zilverberkenlaan/Gravenbosstraat/Keistraat
  • Weverstraat/Kerkstraat/Stampmolenstraat
 • De impact op het verkeer is groot. Daarom krijgen de bewoners in de ruime omgeving een infobrief en is er een online kaart met de verkeersmaatregelen.
  • lees hier de infobrief (27/09/2021)
  • lees hier de infobrief (30/09/2021, met update tractorsluizen Kattestraat/Kleistraat)
  • bewoners in de werf en in de ruime omgeving (groot deel Roosdaal, deel Liedekerke, deel Ternat) krijgen eind september/begin oktober (uiterlijk in de week van 4 oktober) deze infobrief in de bus.
  • bekijk de online kaart met verkeersmaatregelen. Je ziet er ook waar de infobrief wordt bedeeld. De kaart is dynamisch: je kan
   • in- en uitzoomen
   • klikken op iconen en signalisatie
   • kaartlagen aan- en uitzetten (linkerkant) 

De verkeersmaatregelen op de online kaart lees je ook hieronder in tekstvorm:

 • Verkeersprincipes:
  1. De Ijzerenkruisstraat wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer, dit om de werken zo snel als mogelijk te kunnen uitvoeren
  2. In de omliggende straten wordt sluipverkeer ontmoedigd en onmogelijk gemaakt (de tot 3000 voertuigen per dag van de as Liedekerke/Borchtlombeek, +-1500 in elke rijrichting, door de kleine straten in de onmiddellijke omgeving sturen is niet haalbaar)
 • Belangrijkste verkeersmaatregelen (ook zichtbaar op de online kaart):
  • de Ijzerenkruisstraat wordt afgesloten (uitgezonderd bewoners), inclusief de kruispunten met de Weverstraat/Kerkstraat/Stampmolenstraat en Gravenbosstraat/Kleistraat/Populierstraat/Zilverberkenlaan
   • doorgaand verkeer vanuit Liedekerke (naar Borchtlombeek) en omgekeerd wordt omgelegd
    • via de N207 (Affligemsestraat), N208, E40, afrit Ternat en de N285 of
    • via de N207 (Pamelsestraat, Kriebrugstraat, Keerstraat), Pamel centrum, Belle Alliance, N8 (Ninoofsesteenweg), Eizeringen en de N285 (Assesteenweg)
   • fietsers worden omgelegd via
    • Populierstraat/Zilverberkenlaan, Bosstraat en Weverstraat
    • Kleistraat, Stampmolenstraat
  • de Bosstraat wordt eenrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers)(toegelaten rijrichting: van Weverstraat naar Populierstraat)
  • de Reusestraat wordt eenrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers)(toegelaten rijrichting: van Populierstraat naar Weverstraat) (vanaf 20/12/2021, lees hier de infobrief)

20211214 Reusestraat

 • om sluipverkeer in de omgeving te vermijden worden tractorsluizen (enkel overrijdbaar voor hoge (landbouw)voertuigen) ingericht te
  • Monniksbosstraat (Liedekerke): ter hoogte van het kruispunt met de Monnikveldstraat (de Smulhoeve)
  • Kleistraat 32 (Liedekerke Roosdaal) (ter hoogte van het kruispunt met de Kattestraat)
  • Kleistraat 3 (Roosdaal) (ter hoogte van het kruispunt met de Stampmolenstraat)
 • de reeds van vóór de werken aanwezige tractorsluizen blijven behouden
  • Stampmolenstraat 43 (Roosdaal): ter hoogte van huisnummer 43, zijde grens met Ternat
  • Watermolenstraat (Roosdaal): ongeveer halverwege
 • bekijk hier de principeschets van een tractorsluis
 • De gemeentebesturen van Roosdaal en Liedekerke hebben besloten om tijdelijk de tractorsluis op de Kleistraat (dicht bij het kruispunt met de IJzerenkruisstraat) tijdens de kerstvakantie te openen.

  Omdat de scholen vanaf 17 december dicht zijn en de werken aan de IJzerenkruisstraat stil liggen tijdens vakantieperiode, willen de gemeentebesturen de mobilteit van de aangelanden en voor de inwoners van de omliggende straten iets makkelijker/aangenamer maken tijdens de kerstperiode. 

  De sluis gaat dus enkel open voor de inwoners uit de dichte omgeving en we benadrukken dat enkel PLAATSELIJK VERKEER wordt toegelaten. Ter hoogte van de sluis zullen metingen/controles plaatsvinden om te monitoren dat het wel effectief gaat om plaatselijk verkeer.

  De politie en de mobiliteitsdiensten volgen de situatie van nabij op en er volgt een evaluatie begin januari.

 • De Lijn voorziet een omlegging via Pamel en past haar dienstregeling aan voor buslijn 355:

Vanaf maandag 8 november 2021 zullen er extra ritten voorzien worden tussen de haltes ‘Gravenbos’ en de tijdelijke halte ‘Pamelsestraat/Loddershoekstraat’. De dienstregeling van de bijkomende ritten is als volgt (op schooldagen):

  • ’s Ochtends om 7.24 uur vanaf de halte “Gravenbos” ter hoogte van de Vinkenlaan. Dit is de bus die zodra hij op de Pamelsestraat komt, rechtstreeks naar de school van Groot-Bijgaarden rijdt. Er is dus geen overstap nodig.
  • ’s Ochtends om 7.43 uur vanaf de halte “Gravenbos” ter hoogte van de Vinkenlaan. Deze bus rijdt eerst naar het Station maar daarna rechtstreeks naar de scholen van Ternat. Er is dus ook hier geen overstap nodig.
  • Op woensdagmiddag is er om 13.10 uur en 13.30 uur een extra bus voorzien vanaf de tijdelijke halte in de Pamelsestraat/Loddershoekstraat. Deze geeft aansluiting op de ritten van lijn 355 die vanuit Ternat en Groot-Bijgaarden komen. Rijdt tot de halte “Gravenbos”.
  • Op weekdagen, niet-woensdag is er om 16.30 uur en 16.50 uur eveneens een extra bus voorzien vanaf de tijdelijke halte in de Pamelsestraat/Loddershoekstraat. Deze geeft aansluiting op de ritten van lijn 355 die vanuit Ternat en Groot-Bijgaarden komen. Rijdt tot de halte “Gravenbos”.
  • Op alle weekdagen zal de rit van 17.51 uur uit Liedekerke Station ook tot de halte “Gravenbos” rijden.

20211108 DeLijn

 

In januari 2022 wijzigt de werfvoortgang door de te natte ondergrond in de Ijzerenkruisstraat. Om geen achterstand in de werkdagen op te lopen wordt de werkfocus tijdelijk gelegd op de verdere afwerking van de Stampmolenstraat. Alle verkeersmaatregelen blijven van kracht.


Fase 3 (01/02/2022 - 11/07/2022)

Werf: Populierstraat (deel), Bosweide en bufferbekken

 • verkeersmaatregelen idem fase 2 maar er zijn wijzigingen vanaf 09/05/2022, zie hieronder
 • planning vanaf 25/03/2022
  • 25/3 einde werken Bosweide
  • 28/3 start werken Populierstraat met werfput (geen doorgang mogelijk)
  • 4/4 tot 8/4 (= eerste week paasvakantie) klaarleggen kruispunt Weverstraat (geen doorgang)
  • 8/4 toeleggen Populierstraat (overrijdbaar over steenslag)
  • 11/4 tot 18/4 paasverlof aannemer
  • 19/4 onderfundering Ijzerenkruisstraat tot Bosweide + veegwerken Stampmolenstraat
  • 20/4 onderlaag asfalt kruispunt Weverstraat en onderlaag Ijzerenkruisstraat tot Bosweide
  • 21/4 toplaag asfalt Stampmolenstraat en toplaag kruispunt Weverstraat
  • 22/4 of 25/4 herstart rioleringswerken Populierstraat met werfput
 • planning vanaf 02/05/2022 (door onvoorziene omstandigheden bij de aannemer gaan deze verkeersmaatregelen pas in vanaf 09/05/2022 in plaats van 02/05/2022)
  • start rioleringswerken kruispunt Bosstraat/Populierstraat
  • belangrijke verkeerswijzigingen:
   • Bosstraat (en Populierstraat) worden doodlopend en eenrichtingsverkeer Bosstraat wordt tijdelijk opgeheven
   • het tijdelijk eenrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers) te Reusestraat blijft behouden, toegelaten rijrichting = rijrichting Weverstraat, snelheidsbeperking 30km/u
   • Herststraat wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers), toegelaten rijrichting = rijrichting Abeelstraat, snelheidsbeperking 30 km/u
  • de ruime omgeving krijgt een infobrief op 21/04/2022 met info en details (ook afspraken voor Sint-Amandusschool, ouders, personeel, ...)
  • bekijk de verkeersmaatregelen online: kaart met verkeersmaatregelen (vanaf 09/05/2022)

20220419 verkeersprincipes0205

 

20220419 sintamandus0205

 

 • tijdens het bouwverlof (11/07/2022 - 31/07/2022) wordt er niet gewerkt:
  • de werfzone blijft gesignaleerd als "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en er geldt een maximum toegelaten snelheid van 30 km/u
  • de Bosstraat blijft afgesloten t.h.v het kruispunt met de Populierstraat
  • het eenrichtingsverkeer in de Reusestraat en Herststraat blijft behouden
  • de aannemer, de politie en de gemeente vragen het lokale verkeer voorzichtigheid en aangepast rijgedrag ter plaatse
  • bekijk de verkeersmaatregelen online: kaart met verkeersmaatregelen (vanaf 11/07/2022)
 • de (reeds van voor de werken) ingerichte tractorsluis in de Watermolenstraat werd tijdens de werken tijdelijk overrijdbaar gemaakt met steenslag. Vanaf 08/07/2022 wordt de sluis weer ingericht zoals voorheen.
 • in augustus en september wordt er verder afgewerkt. De omgeving blijft een werf. Planning augustus/september 2022:
  • het eenrichtingsverkeer in de Herststraat en de Reusestraat blijft actief tot het einde der werken
  • aansluitingen aan opritten Ijzerenkruisstraat/Populierstraat
  • begin september: riolerings- en grachtaansluitingen Populierstraat (gedeelte vanaf Bosstraat richting Abeelstraat)
  • de Bosstraat blijft gesignaleerd als 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'. Voor het lokale verkeer zal vanaf 1 september 2022 tijdens de schoolspitsuren het dynamische eenrichtingsverkeer (ledbord) actief zijn.
  • vanaf 12/09/2022: plaatsen vaste verkeerssignalisatie
  • vrijdag 16/09/2022: afvrezen bovenlaag asfalt deel Populierstraat (wegvak vanaf kruispunt met Bosstraat, de eerste tientallen meters richting Kattem). Hinder ter hoogte van het afvrezen. Geen wijzigende verkeersmaatregelen.
   • 20220915 afvrezen Populierstraat
  • week van 19/09/2022:
   • toplaag asfalt Populierstraat: 21/09 en 22/09/2022 (onder voorbehoud weersomstandigheden)
   • vanaf 21/09/2022
    • wordt het eenrichtingsverkeer in de Bosstraat (ledborden schoolspits) tijdelijk uitgeschakeld. Aan alle bestuurders wordt voorzichtigheid en aangepast rijgedrag ter plaatse gevraagd.
    • er is geen doorgang mogelijk via de Populierstraat
    • 20220915 Populierstraat
   • meerwerk: in overeenkomst met gemeente Liedekerke: te Monniksbosstraat/Monnikveldstraat wordt een deel oude asfalt vernieuwd: 21/09 en 22/09/2022 (onder voorbehoud weersomstandigheden). Er is geen doorgang mogelijk.
    • 20220915 meerwerkLiedekerke

 

   • 28/09/2022: de tijdelijke verkeersmaatregelen in de Reusestraat en Herststraat (eenrichtingsverkeer en snelheidsbeperking 30 km/u) worden opgeheven. De signalisatie wordt verwijderd op 28/09/2022 vanaf 07 uur. De overige werfsignalisatie blijft voorlopig staan tot ook de wegmarkeringen zijn aangebracht en alle vaste verkeerssignalisatie is geplaatst.
   • 26/09/2022: wegmarkeringen (door de weersomstandigheden uitgesteld) - uitgevoerd op 30/09/2022
   • 04/10/2022: plaatsen overige vaste verkeerssignalisatie (o.a. in wegmarkeringen of asfalt)
   • 05/10/2022:
    • plaatsen bolreflectoren Populierstraat (omgeving kruispunt Bosstraat), beperkte verkeershinder
    • verwijderen werfsignalisatie (werf en ruime opgeving)
     • ! de tractorsluis in de Monniksbosstraat (gemeente Liedekerke) blijft behouden (beslissing gemeentebestuur Liedekerke) !
     • alleen in de Populierstraat wordt nog gewerkt aan enkele opritten/toegangen (afwerking) en blijft nog signalisatie staan (o.a. roodwitbakens) er is geen (ernstige) hinder voor het verkeer
   • 06/10/2022: het eenrichtingsverkeer in de Bosstraat (ledborden, tijdens schoolspitsuren) wordt opnieuw actief gezet (opgelet: één ledbord is defect, herstel staat ingepland, voorlopig vervangen door een vast bord C1, verboden rijrichting (kruispunt Bosstraat/Populierstraat)
   • 07/10/2022: rijbaan volledig vrijgegeven voor verkeer
   • 19/10/2022: bedeling infobrief 'opvolging na de werken' bij de bewoners

20221003 vernieuwde weginrichting


 Tijdlijn

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, ...).

20221012 fasering tijdlijn ijzerenkrstr


Plannen

Bekijk hier de plannen van de wegenis/bovenbouw.


Updates

21/10/2022

 • infobrief 'opvolging na de werken' (zie onderaan fase 3)

12/10/2022

 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator), werken beëindigd

07/10/2022

 • rijbaan volledig vrijgegeven voor verkeer (zie onderaan fase3)

04/10/2022

 • aanpassing eindplanning vanaf 04/10 (zie onderaan fase3)

 03/10/2022

 • aanvulling eindplanning vanaf 03/10 (zie onderaan fase3)

27/09/2022

 • aanvulling info fase3
  • wegmarkeringen en vaste signalisatie (opschuiven planning door weersomstandigheden)
  • opheffen eenrichtingsverkeer en snelheidsbeperking 30 km/u te Reusestraat en Herststraat

23/09/2022

 • aanvulling info eenrichtingsborden (led) Bosstraat (zie onderaan fase3)

21/09/2022

 • aanvulling info planning 26 en 27/09/2022 (zie onderaan fase3)

16/09/2022

 • aanvulling info planning asfaltering Populierstraat (zie onderaan fase3)

15/09/2022

 • aanvulling info planning vanaf 19 september 2022 (zie onderaan fase3)

30/08/2022

 • aanpassing info planning augustus/september 2022 (zie onderaan fase3)

29/08/2022

 • aanpassing info planning augustus/september 2022 (zie onderaan fase3)

18/08/2022

 • aanvulling info planning augustus/september 2022 (zie onderaan fase3)
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

07/07/2022

 • aanvulling info vaste tractorsluis Watermolenstraat (onderaan fase3)

30/06/2022

 • aanvulling info bouwverlof (11/07/2022 - 31/07/2022) (onderaan fase3)

21/06/2022

 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

27/04/2022

 • Door onvoorziene omstandigheden bij de aannemer gaan de nieuwe verkeersmaatregelen, van fase 3, pas in vanaf 09/05/2022 in plaats van 02/05/2022

20/04/2022

 • aanvulling voortgang werf, fase 3, vanaf 02/05/2022
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

24/03/2022

 • de aannemer zit 1 week voor op de planning. De planning zoals aangevuld op 17/03 wordt bijgestuurd.
 • aanvulling info voortgang werf, fase 3

17/03/2022

 • aanvulling info voortgang werf, fase 3
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

20/01/2022

 • aanvulling info voortgang werf (focus Stampmolenstraat), fase 2 
 • aanpassing planning fase 3 (start in februari)
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

17/12/2021 -  de tractorsluis te Kleistraat (dicht bij het kruispunt met de IJzerenkruisstraat) zal tijdens de kerstvakantie open zijn. Lees meer in fase 2.

16/12/2021

 • Eenrichtingsverkeer Reusestraat vanaf 20/12/2021
  • lees hier de infobrief (bewoners van de Reusestraat, Kloosterstraat en (gedeelte van de) Weverstraat krijgen deze brief op 16/12 in de bus
  • zie ook fase 2
 • Aanpassing tijdlijn, voortgangsindicator

08/11/2021 - Aanpassing De Lijn (lijn 355, bediening Gravenbosstraat), fase 2 

21/10/2021 - Aanpassing algemene info hulpdiensten (aanvulling voor bewoners Ijzerenkruisstraat)

18/10/2021 - Update huisvuilinzameling en afvalpunten (algemeen)

15/10/2021 -  Fase 2: informatie opstart op vrijdag 15/10 en maandag 18/10/2021 aangevuld

14/10/2021

 • Aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)
 • Fase 2: info De Lijn - aanvulling extra aanpassingen mogelijk

05/10/2021 - Fase 2: aanpassing tractorsluizen Kattestraat/Kleistraat

30/09/2021 - Informatie fase 2 aangevuld

20/09/2021 - Aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator en wijziging einddata fase 2 en 3 naar 11/07/2021)

14/09/2021 - Aanpassing paginastructuur en aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

13/09/2021 - Aanpassing algemene info hulpdiensten (herformulering)

18/08/2021 - Info ontsluiting bewoners Stampmolenstraat/Watermolenstraat aangepast (fase 1)

16/08/2021 - Info afvalinzamelpunten (fase 1) aangevuld (info algemeen)

29/06 t.e.m. 09/07/2021 - Pagina in opbouw, info wordt aangevuld. Voornamelijk voor werfase 1 (Stampmolenstraat). 

29/06/2021 - Pagina aangemaakt (vermelding dat info komende is).

Droogte 2020 erkend als ramp

De ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 wordt door de Vlaamse Regering als ramp erkend. Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade geleden heeft zoals landbouwers met teeltschade. Er werd in totaal vanuit 261 erkende steden en gemeenten schade gemeld. De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die 25% van hun totale teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering. Op basis van gegevens over de verzekerde boeren wordt geschat dat de tegemoetkoming minimaal 12 miljoen euro zal zijn.

De voorwaarden voor tegemoetkoming vindt u op:

https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/overgangsperiode-schade-aan-teelten-en-niet-binnengehaalde-oogsten#aplpcg-0.