landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Update 21/08/2019: De tijdelijke verkeersmaatregel in de Bosstraat van juni 2019 werd begin juli positief geëvalueerd. Vanaf 02/09/2019 (start schooljaar) wordt de maatregel verder gezet.
De bewoners, de ouders en het personeel krijgen opnieuw een infobrief.

Update 24/05/2019: Vanaf 3 juni 2019 start in de Bosstraat (schoolomgeving Sint-Amandus) een proefopstelling tijdelijke verkeersmaatregel:

Op schooldagen

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen
  • 08.00 en 09.00 uur
  • 15.00 en 16.00 uur
 • woensdag tussen
  • 08.00 en 09.00 uur
  • 11.00 en 12.00 uur

is het voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, verboden in de Bosstraat te rijden rijrichting Weverstraat.

20190524 proefopstelling verkeer bosstraat klKlik op de afbeelding voor een groter formaat.

Deze maatregel

 • gaat in vanaf 3 juni 2019
 • zal worden gesignaleerd conform de wegcode. De politie zal – zeker in de beginperiode – mee sensibiliseren en handhaven.
 • loopt in het minst tot het einde van dit schooljaar. Bij positieve evaluatie wordt hij verder gezet vanaf september 2019
 • kwam er na een overlegavond met bewoners, de school, ouders, de politie en de gemeente

De bewoners, de ouders en het personeel van de school kregen een infobrief.

UPDATE 4 AUGUSTUS

Vanaf 14 juli 2020 kan er opnieuw asbest ingezameld worden op de recyclageparken uitgebaat door Intradura, onder de voorwaarden die horen bij het veilig inzamelen van asbest (beschermingsmateriaal).

Meer informatie over het inleveren van asbest: www.intradura.be/nl/asbesthoudende-materialen-sorteren

UPDATE 16 APRIL

Op dinsdag 7 april 2020 heropende het recyclagepark in onze gemeente met een beperking van afvalstoffen die mochten aangevoerd worden.

Wij hebben dit steeds nauw opgevolgd, en alles verliep deze afgelopen 2 weken vlekkeloos qua aanvoer door inwoners.

Daarom werd besloten om vanaf volgende week maandag 20/04/2020 alle afvalstoffen BEHALVE ASBEST zullen aanvaard worden op het recyclagepark. Asbest kan niet aanvaard worden daar mondmaskers worden voorbehouden voor de zorg.

Zoals geldt bij alle verplaatsingen, geldt ook hier dat wanneer je niet dringend van je afval af moet, je je bezoek uitstelt.

Op het recyclagepark blijven de regels van toepassing:

 • Bij het aanschuiven blijf je in je wagen zitten
 • Wacht op een teken van de parkwachter om het park te betreden. Het aantal bezoekers die tegelijk op het park kunnen aanwezig zijn, wordt namelijk beperkt om de regels rond social distancing te kunnen opvolgen.
 • Je kan enkel elektronisch betalen voor betalende afvalstoffen.
 • Wanneer een container vol is, zal je je afval een volgende keer opnieuw moeten aanbieden.

En natuurlijk: hou het veilig, hou het hoffelijk!

UPDATE 7/4 : BELANGRIJKE OPROEP

Vandaag openen heel wat recyclageparken opnieuw de deuren. Zo ook het recyclagepark van onze gemeente. We willen nogmaals met aandrang vragen om enkel langs te komen wanneer dit écht essentieel is, dit voor ieders veiligheid.

Hou er rekening mee dat er beperkingen op het aantal gelijktijdige gebruikers van het recyclagepark en de aanvaarde afvalstoffen van toepassing zijn. Het is dus mogelijk dat er lange wachttijden zijn. Sorteer je afval goed op voorhand om je tijd op het park te beperken.

Indien je moet wachten op toegang tot het recyclagepark vragen wij je steeds in de wagen te blijven zitten. Onze medewerkers zullen de toegang tot het park regelen en je informeren over de restricties.

We vragen je om op een respect- en begripvolle manier om te gaan met deze voorwaarden.

HEROPENING RECYCLAGEPARK ROOSDAAL VANAF 7 APRIL 2020

Vanaf dinsdag 7 april 2020 opent het recyclagepark van onze gemeente opnieuw.

Opdat dit vlot zou verlopen zijn er verstrengde voorwaarden die gelden vanaf 7 april – lees deze grondig door alvorens je naar het recyclagepark komt:

 • Graag willen we de toestroom aan het recyclagepark reguleren. Daarom zullen maximaal 4 wagens gelijktijdig het park kunnen betreden.
 • De openingsuren blijven behouden.
 • Kom alleen. Kom enkel met twee indien je hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen.
 • ENKEL met volgende afvalstoffen kan je terecht op het recyclagepark: KGA (klein gevaarlijk afval), elektronische toestellen, hout, papier & karton, tuinafval, grofvuil, plastics, herbruikbare goederen. Sorteer vooraf het afval goed in de verschillende fracties.

Zoals geldt bij alle verplaatsingen, geldt ook hier dat wanneer je niet dringend van je afval af moet, je je bezoek uitstelt.

Op het recyclagepark zelf wordt de werking ook aangepast:

 • Er is een wachtzone ingericht in de Opperheilbeekweg. We vragen je hier aan te melden bij de medewerker van de gemeente.
 • De medewerker bekijkt al even wat je meehebt. Afvalstoffen die je niet kan afleveren, zal je opnieuw mee naar huis dienen te nemen.
 • Wacht op een teken van de medewerker om het park te betreden. Het aantal bezoekers die tegelijk op het park kunnen aanwezig zijn, wordt namelijk beperkt om de regels rond social distancing te kunnen opvolgen.
 • Wanneer de capaciteit bereikt is zal je gevraagd worden daar te wachten tot een andere wagen het park verlaten heeft.
 • Bij het aanschuiven blijf je in je wagen zitten
 • Je kan enkel elektronisch betalen voor betalende afvalstoffen.
 • Wanneer een container vol is, zal je je afval een volgende keer opnieuw moeten aanbieden.

En natuurlijk: hou het veilig, hou het hoffelijk!

------------------------

Op zaterdag 1 juni 2019 opende het nieuwe recyclagepark gelegen langs de Opperheilbeekweg in Roosdaal officieel zijn deuren.

In deze folder vindt u meer informatie.

Omdat het fietspad te Ijzerenkruisstraat intussen tijdelijk in slechte staat is, werd besloten om (voor zover mogelijk) tijdelijk in te zetten op fietscomfort via:

 1. Communicatie naar (piloot)nutsmaatschappij voor aanbrengen verbeteringen/herstellingen fietspad.
 2. Extra witte volle belijning aan weerszijden van de rijbaan (volledige Ijzerenkruisstraat). Dit zal de rijbaan intuïtief vernauwen en in het minst een positief effect hebben op de snelheid. Daarnaast blijven de tijdelijke rijbaanversmallingen staan.
 3. Wegwijzers te plaatsen “alternatief fietstraject”. Dit alternatief traject voor fietsers loopt via Stampmolenstraat en Kleistraat. De signalisatie is in bestelling en wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Een definitieve heraanleg van het fietspad gebeurt later bij de herinrichting tijdens de geplande rioleringswerken.

fietspad ijzerenkruisstraat kl

Klik op de afbeelding voor een groter formaat

Geboortebos

In het geboortebos is er het hele jaar door heel wat te beleven.
Kinderen kunnen er ravotten in de speelzone en een bezoekje brengen aan de vele bewoners van het insectenhotel en de poel.
Samen een gezellige picknick houden behoort ook tot de mogelijkheden.

Dit plekje in het hart van onze gemeente is zeker een bezoekje waard!

20190410 geboortebos2

20190410 geboortebos3

Paddenoverzet

Amfibieën hebben dezer dagen slechts één doel: naar vijvers en sloten trekken om er een partner te zoeken en eitjes af te zetten.
Het is echter een hachelijke onderneming, omdat heel wat onder hen een (drukke) verkeersweg moeten oversteken.

Natuurpunt coördineert jaarlijks in heel Vlaanderen paddenoverzetacties. Dat is ook het geval in Roosdaal.
In de Schilder Evenepoelstraat te Strijtem werden schermen geplaatst die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden. Vrijwilligers controleren die emmers dagelijks en zetten alle amfibieën veilig over naar de andere kant van de weg.

Om veiligheidsredenen zal de gemeente gele onderbroken lijnen (= parkeerverbod) aanbrengen ter hoogte van het kruispunt Pastoor J. De Bondterf/Kattemstraat. Het gaat om verduidelijking van de bestaande toestaand. Er komt alleen gele onderbroken belijning op plaatsen waar er vandaag ook al niet geparkeerd mag worden (wegcode).

Lees meer informatie in de infobrief (bewoners en omwonenden krijgen deze brief in de bus).

Update 22/08/2019 
Herinnering:

 • De tijdelijke verkeersmaatregel te Lostraat die vorig schooljaar werd ingevoerd wordt verder gezet vanaf 02/09/2019.

  Op schooldagen tussen 15.15 uur en 16.15 uur en op woensdag van 12.00 uur tot 12.45 uur worden bestuurders in de Lostraat, rijdende richting Weverstraat, links afgeleid via de Kloosterstraat (uitgezonderd fietsers).

 • Daarnaast blijft de permanent geldende
  • eenrichting (uitgezonderd fietsers) in de Kloosterstraat
  • verplichte uitrijrichting van de verschillende parkings rond de school (vzw Scholen Sint-Franciscus) van kracht.

Verkeer omgeving Lostraat

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Update 19/03/2019
In de omgeving van vzw Scholen Sint-Franciscus wordt de proefopstelling verder getest met aanpassingen (Lostraat, Kloosterstraat) vanaf 25/03/2019.
Lees meer in de infobrief (bewoners en omwonenden krijgen deze brief in de bus).

15/02/2019
Vanaf maandag 18 februari 2019 t.e.m  vrijdag 1 maart 2019 wordt  in de omgeving van vzw Scholen Sint-Franciscus een proefopstelling met nieuwe verkeerssituatie getest op schooldagen (tussen 15.15 uur en 16.00 uur en op woensdag van 12.00 uur tot 12.45 uur). Dit omwille van de grote drukte rond het einde van de schooltijd.

Verkeer omgeving Lostraat

Afvalwagen Intradura

Is je vuilniszak blijven staan? Intradura vertelt je waarom!

Hoe aanbieden aan huis?

Waarom afval correct aanbieden?

 • Om de veiligheid van de ophaler te garanderen.
 • Om zwerfvuil na ophalingen te vermijden.
 • Om een maximale recyclage te verzekeren.
 • Om ervoor te zorgen dat de ophalingen vlot en snel verlopen.

Hoe afval correct aanbieden?

 • ​Zet je afval op tijd buiten. Dat wil zeggen voor 6.30 u en tijdens de zomermaanden voor 5.00 u. Als je je afval de avond voordien buiten zet, zit je altijd goed!
 • Zet je zak of doos goed zichtbaar aan de straatkant op openbaar terrein zodat deze in beide rijrichtingen goed te zien is.
 • De afvalzak of doos met papier en karton mag niet meer dan 15 kg wegen.
 • Stop je zak niet overvol en knoop of bind je zak stevig dicht zodat de ophaler deze gemakkelijk met één hand bovenaan aan de knoop kan vastgrijpen. Gebruik dus geen tape om je zak dicht te kleven!
 • Een bak of mand om je afvalzak buiten te plaatsen is toegestaan, maar zonder deksel. De zak mag niet gekneld zitten in de bak zodat de ophaler de vuilniszak met 1 hand eenvoudig uit de bak kan halen.