landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Onbevaarbare waterloop

Beheer van de onbevaarbare waterlopen van 2de categorie - Denderbekken

In de periode van 1 december 2023 tot 31 maart 2024 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

Men gaat werken aan volgende waterlopen:

- Bellebeek (Hunselbeek), nr. 5.086;
- Elbeek, nr. 5.122;
- Kleine Beek, nr. 5.121;
- Voetbeek, nr. 5.120;
- Beek, nr. 5.119 (Kleistraat);
- Boesdaalheidebeek, nr. 5.125;
- Elbeek, nr. 5.122;
- Moeliebeek, nr. 5.123;
- Nattenmeersbeek, nr. 5.127;
- Omloopbeek, nr. 5.126.

Wij vestigen ieders aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 1.3.2.2. van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek) die bepalen dat de aangelanden er toe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materiaal) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van de werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de heer Kevin Van Campenhout of de heer Stan Vandersmissen, dienst waterlopen – provincie Vlaams-Brabant.
Tel. 02 456 07 24 – Tel. 02 456 07 25 of mailen naar waterlopen@vlaamsbrabant.be