landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Vlaanderen is nu al enkele weken in de ban van extreem droog weer. Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan voor verschillende toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. In de landbouw komt het onder meer in aanmerking voor de bevloeiing van akkers en velden. Bedrijven kunnen het gebruiken voor het spoelen van tankwagens of als koeling.

Aquafin biedt landbouwers en bedrijven de mogelijkheid met hen een contract af te sluiten om effluentwater op te halen aan bepaalde rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Zo’n contract kan per maand worden afgesloten en kost 160,00 euro per maand. Er zijn na afsluiting van het contract geen limieten opgelegd over hoeveel water er kan worden opgehaald. Elke aanvraag wordt individueel onderzocht in functie van de ontvangende waterloop. Sommige beken zijn voor hun ecologisch evenwicht immers afhankelijk van het effluentdebiet dat we lozen. Als dat plots veel kleiner is, kan dit evenwicht verstoord worden en dat wil Aquafin absoluut vermijden.

Opgelet, er zijn restricties voor het gebruik van het water. Het gezuiverde afvalwater mag niet rechtstreeks in contact komen met fruit en groenten die rauw worden gegeten. Je mag deze gewassen dus niet rechtstreeks besproeien. Vb. een fruitboom begieten met het gezuiverde afvalwater kan wel, zolang het water maar niet rechtstreeks in contact komt met het fruit. Groenten die industrieel worden behandeld (diepvries, groenten in blik), kunnen wél worden geïrrigeerd met gezuiverd afvalwater.

Dieren die worden gehouden voor vb. vlees- of melkproductie drinken bij voorkeur water van drinkwaterkwaliteit. Het gezuiverde afvalwater uit de zuiveringsstations van Aquafin is zonder bijkomende behandeling hiervoor niet geschikt.

Mogelijks kan effluentwater voor u een oplossing bieden voor het droogteprobleem en het captatieverbod dat geldt op de onbevaarbare waterlopen.

U vindt alle informatie over de mogelijkheid om effluentwater te gebruiken op de website van Aquafin: www.aquafin.be/nl-be/effluent-ophalen

Geïnteresseerden kunnen terecht bij dhr. Wouter Boncquet, 03 450 48 51 of via mail: wouter.boncquet@aquafin.be

Affiche Behaag je tuin - Samenaankoop

85% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin. Grote kans dus dat jij er ook één hebt.
Dan is de samenaankoop ‘Behaag je tuin’ iets voor jou!
Want jouw tuin, hoe groot of klein ook, kan al een verschil maken voor natuur en klimaat.

Hoe?
Plant een boom, haag of klimplant. Samen zorgen we zo voor meer groen. En dat is goed voor mens en dier.
Maak van je tuin een fijne plek voor vogels, bijen en vlinders. En geniet zelf ook volop van de bloesems en het fruit.

De regionale landschappen van Vlaams-Brabant garanderen je kwalitatief streekeigen plantgoed aan een goede prijs.

Het aanbod?
Gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden.
Je kan kiezen uit gemengde pakketten van telkens 30 planten: een doornloze haag, doornige haag, bloesemheg, bijenheg, houtkanten voor verschillende bodems, een bosrandpakket of een vogelbosje.
De gemengde pakketten zijn samengesteld met streekeigen soorten die van nature voorkomen in de regio en er goed gedijen. Ze zijn aangepast aan ons klimaat, waardoor ze minder gevoelig zijn voor ziektes en plagen.
Met een gemengde haag trek je meer diersoorten aan en vergroot je de natuurwaarde van je tuin.

Foto paarden

De laatste weken zijn de temperaturen zeer extreem. Niet alleen mensen hebben hier last van, maar ook onze paarden. Door de aanhoudende hitte zijn veel weides veranderd in een droge vlakte en de weide kunstmatig beregenen is niet altijd toegestaan of mogelijk. Om het voor een paard zo aangenaam mogelijk te maken, kunnen de volgende 3 tips helpen.

 • Zorg dat uw paarden voldoende (vers) water krijgen.
 • Zorg dat uw paarden schaduw hebben.
 • Let op de voeding van uw paarden.

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Het is verboden voor elk type van water om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 08:00 uen 20:00u.

Foto INTRADURA afvalwagen

Daar de hitte stilaan wat minder wordt, zal het vroegere startuur niet meer verlengd worden.

Vanaf maandag 13/8 starten alle ploegen op het normale startuur.

Het Intradura Team

20180725 thermometer

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigt een politiebesluit uit dat vanaf 23 juli onnodig waterverbruik verbiedt in Roosdaal. Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven.

De situatie is zo ernstig dat het leidingwater niet meer gebruikt mag worden voor niet-essentiële toepassingen. Ga ook spaarzaam om met regenwater. Volg de uitgevaardigde gebruiksbeperkingen op.

Het verbod op het gebruik van leidingwater geldt:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen
 • voor het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden (meer dan 100 liter), van vijvers en het bevoorraden van fonteinen
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
 • in de onderneming: voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten

Verbaliseren als het verbod overtreden wordt, gebeurt via de lokale politie.

Hoe uw woning beter beveiligen?

Om in de toekomst een inbraak te vermijden is een goede beveiliging van uw woning een eerste vereiste.
De diefstalpreventie-adviseurs van de politiezone TARL geven u graag advies ter zake.
Na afspraak komt de adviseur bij u thuis langs om u een advies op maat te geven. Deze dienstverlening is volledig vrijblijvend en GRATIS. Aan te vragen via: pz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu.

Afwezigheidstoezicht:

Bij afwezigheidstoezicht controleert de politie op regelmatige tijdstippen de buitenzijde van uw huis op eventuele sporen van inbraak, onvoldoende of slecht gesloten ramen, deuren en garages...

Afwezigheidstoezicht kan worden aangevraagd via www.politie.be/5407 of u kan een formulier afhalen op het politiecommissariaat in uw buurt.

Graveer uw kostbare bezittingen door P/rijksregisternummer/C

Website: www.politie.be/5407

Logo politie

 • Sluit altijd ramen en deuren met sleutel
 • vergeet de garagepoort niet af te sluiten
 • gebruik uw sleutel om het nachtslot te activeren
 • uw cilinderslot steekt niet te ver uit (niet meer dan 2 mm)
 • men kan het slotbeslag er niet afschroeven zodat men een betere greep heeft op het slot
 • laat bij afwezigheid ‘s avonds een licht branden (doe dan de gordijnen dicht zodat men niet kan binnenkijken)
 • laat geen briefjes achter voor leveranciers
 • verberg uw sleutel niet op voor de hand liggende plaatsen
 • u weet wat u bezit en u zorgt voor een goede beschrijving er van
 • u kent de serienummers en/of typenummers
 • registreer uw voorwerpen en neem een foto van belangrijke zaken
 • u kan een registratiekaart krijgen bij de lokale politie
 • bewaar uw kostbaarheden verspreid over de woning op ongewone plaatsen
 • hou niet teveel geld in huis
 • hang huis- en autosleutels niet zichtbaar aan een haakje
 • zorg dat de inbreker het codenummer van uw bankkaart niet te weten komt
 • ramen en deuren goed afsluiten , vermijd kieren (koevoet, schroevendraaier ...)
 • u kan de garagepoort extra beveiligen
 • verlicht ‘s avonds donkere punten rond uw woning. (licht met sensor)
 • laat buiten geen gereedschap liggen dat de inbreker kan gebruiken
 • de glaslatten van het raam zitten aan de binnenzijde
 • bij ramen en deuren die naar buiten draaien kunnen dievenklauwen worden aangebracht

 Logo PZ TARL Roosdaal

Bel 
101 (112 met gsm)
of (053)65 00 65
Centraal faxnummer
053 65 00 64
Mail ons
pz.tarl@police.belgium.be
Zonaal gebouw
Affligemsestraat 101 te 1770 Liedekerke
Openingsuren
Open elke werkdag van 08.00 tot 20.00 uur.
En elke zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur.

 

IETS VERDACHT GEZIEN IN UW STRAAT?
KIJK → NOTEER (of memoriseer) → BEL DE POLITIE 101 of 112(met GSM)

Cartoon horen zien en melden

De politiezone TARL draagt haar slagzin "Samen werken aan veiligheid" hoog in het vaandel. Om diefstallen en inbraken te kunnen voorkomen (of te kunnen oplossen) heeft de politie uw medewerking nodig om snel aan de juiste informatie te geraken. Hiertoe geven we hier de beste reactie mee die u kan hebben wanneer u als gepast nieuwsgierige buurtbewoner wordt geconfronteerd met verdachte voertuigen en/of verdachte personen in uw straat. (Iemand mag als verdacht worden beschouwd wanneer hij of zij vreemd is aan de buurt en daarbij een gedrag stelt dat niet strookt met dat van een gewone voorbijganger). Samengevat komt de gewenste reactie hierop neer dat u eerst geconcentreerd kijkt, dan onmiddellijk kort noteert of memoriseert, om daarna direct naar de politie te bellen.

Gewenste reactie in geval van verdachte voertuigen en personen:

 1. KIJK
  • Gaat het om een voertuig
   Foto nummerplaat
   •  concentreer u onmiddellijk op de kentekenplaat, de volgorde van de karakters (cijfers en letters), de kleur van de achtergrond (en de karakters), eventueel de letter die naar het land van herkomst verwijst
   •  pas als je de kentekenplaat hebt onthouden of genoteerd, kunt u zich concentreren op het merk/type, de kleur van het voertuig, bijzondere kenmerken en het aantal inzittenden
   •  observeer in welke richting het voertuig wegrijdt.
  • Gaat het om verdachte personen
   • concentreer u onmiddellijk op de beschrijving van de meest opvallende kledij (een ‘donkere jas’ draagt (bijna) iedereen, maar een ‘groene broek’ is wel zeer nuttige informatie) en eventuele bijzondere kenmerken (globaal fysiek voorkomen, tatoeage, haar, tassen of zakken, ...)
   • observeer aan welke woning of eigendom ze wat juist doen
   • observeer in welke richting ze stappen of lopen.
 2. NOTEER (OF MEMORISEER)
  • noteer onmiddellijk, kort en leesbaar op een blaadje papier wat u heeft gezien (of memoriseer de nuttige elementen die u net zag).
 3. BEL DE POLITIE
  • bel onmiddellijk het nummer 101 of het nummer 112
  • tracht zo rustig mogelijk te antwoorden op de vragen die de operator stelt
  • zorg dat u uw blaadje papier bij u hebt.

Logo stop

Zeer belangrijk: In geen geval gaat u zelf naar de verdachte voertuigen of personen toe. Uw eigen veiligheid en die van uw naasten primeert. Hoe minder u zelf opvalt, hoe groter de kans wordt dat de politie ter plaatse nog zal kunnen overgaan tot controle van de verdachte personen.
Fietsverkeerslichten N8

Aan de verkeerslichten op de N8 (kruispunten Omer De Vidtslaan/Koning Albertstraat, Tenzuivenestraat/Tombergstraat en Poelkbeekstraat/Weggevoerdenstraat) zijn extra fietsverkeerslichten geplaatst. Dit verbetert het comfort voor fietsers: ze moeten niet meer "omhoog turen" naar het grote licht bovenaan de verkeerslichtenpaal én de kleinere fietsverkeerslichten zijn op ooghoogte beter zichtbaar bij invallend fel zonlicht. Voor overstekende voetgangers blijven de voetgangerslichten aan de overkant uiteraard duidelijk zichtbaar.

Pagina 1 van 7

info@roosdaal.be - © 2018 Gemeente Roosdaal - Privacyverklaring Roosdaal