landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Fietslicht en fietsende kinderen

Stap of fiets je? Vaak of weinig? Top! Zorg dat je zichtbaar bent. Ook bij daglicht zorgt fluo kledij dat je beter wordt gezien. Daarnaast is bij slecht weer, schemering of nacht verlichting onmisbaar. Geen kleine glittering, maar een licht om ‘U’ tegen te zeggen. Wie wordt gezien, is nooit gezien ;-).

Bedankt vanwege alle andere weggebruikers en 'tot ziens'.

Lees deze en nog andere mobiliteitstips op deze pagina.

Foto asbestplaat

Roosdaal en de OVAM subsidiëren vanaf januari 2022 tot eind 2024 een ophaling aan huis van grote hoeveelheden asbestafval van woningen en bijgebouwen.
Deze subsidie is een samenwerking met de OVAM en de Vlaamse overheid en past binnen de doelstelling van een Asbestveilig Vlaanderen 2040. Intradura is de uitvoerder van dit nieuwe project. Alle aanvragen gebeuren dus via jouw afvalintercommunale.

Welke materialen komen in aanmerking?

Intradura haalt grote hoeveelheden hechtgebonden asbest op in de vorm van golfplaten of leien van woningen en bijgebouwen (garage, tuinhuis,…). Andere hechtgebonden asbesttoepassingen zoals onderdak- en muurplaten, zijn toegelaten mits toestemming van de asbestcoach.

Hoe verloopt de aanvraag en ophaling van asbest?

 1. Ga naar intradura.be/asbest-verwijderen en vul het aanvraagformulier in.
 2. De asbestcoach neemt contact met je op en plant een huisbezoek.
 3. De asbestcoach komt ter plaatse, geeft informatie over een veilige afbraak en levert de nodige asbestzakken of regelt een container. Hij of zij geeft je ook een brochure met veiligheidsinstructies en 2 pakketten veiligheidskleding om de werken veilig te kunnen uitvoeren.
 4. De asbestcoach legt een ophaaldatum vast en bepaalt waar je de zakken veilig kan aanbieden of waar de container zal worden geplaatst.
 5. Op de afgesproken datum neemt een ophaalwagen het asbestafval mee en vervoert het veilig naar een gespecialiseerde verwerker.

Voor dakoppervlakten tot ong. 180m³ koop je witte asbestzakken aan 30€/stuk. Met die gesubsidieerde prijs betaal je de hele dienstverlening van aanvraag tot ophaling en verwerking. Voor grotere oppervlakten kan je een container aan huis aanvragen voor een bedrag van 170€ alles inbegrepen.

   prijs
/stuk 
 max. aantal   inhoud   afmetingen 
 Plaatzak   € 30   6   In 1 plaatzak passen maximaal 13 (grote) platen of ca. 30 m²   3,10 x 1,10 x 0,30 m 
 Kuubzak   € 30   6   In 1 kuubzak passen ca. 40 m² asbestleien   1 x 1 x 1,50 m 
 Container   € 170   1   In 1 container passen ca. 104 grote platen of ca. 240 m²   12 m³ 

 

Ter info: Met kleine hoeveelheden kan je nog altijd op het recyclagepark terecht. Het is verplicht om je asbest verpakt aan te leveren in doorzichtige plastic folie van minstens 0,1 mm.

Meer info:

Via deze link kan je de aanvraag doen: www.intradura.be/nl/asbest-verwijderen
www.asbestinfo.be

Samen maken we morgen mooier - OVAM Vlaanderen is materiaalbewust

Om droogteschade zoveel mogelijk te voorkomen, gaan op 1 januari 2022 een aantal maatregelen van kracht. Onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop moet je vanaf dan melden. Voor een aantal kwetsbare waterlopen komt er een onttrekkingsverbod.

De gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant trof op 16 december 2021 een gouverneursbesluit over het instellen van een permanent onttrekkingsverbod voor de kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken in onze provincie. Dit besluit zal van kracht worden op 1 januari 2022.


 Uitgebreide informatie is te vinden op volgende websites:

https://www.vmm.be/water/beheer-waterlopen/water-capteren-uit-onbevaarbare-waterlopen

https://www.vlaanderen.be/watercaptatie-of-wateronttrekking-uit-een-waterloop

De gemeentebesturen van Roosdaal en Liedekerke hebben besloten om tijdelijk de tractorsluis op de Kleistraat (dicht bij het kruispunt met de IJzerenkruisstraat) tijdens de kerstvakantie te openen.

Aangezien de scholen vanaf 17 december dicht zijn en de werken aan de IJzerenkruisstraat stil liggen tijdens vakantieperiode, willen de gemeentebesturen de mobilteit van de aangelanden en voor de inwoners van de omliggende straten iets makkelijker/aangenamer maken tijdens de kerstperiode. 

De sluis gaat dus enkel open voor de inwoners uit de dichte omgeving en we benadrukken dat enkel PLAATSELIJK VERKEER wordt toegelaten. Ter hoogte van de sluis zullen metingen/controles plaatsvinden om te monitoren dat het wel effectief gaat om plaatselijk verkeer.

De politie en de mobiliteitsdiensten volgen de situatie van nabij op en er volgt een evaluatie begin januari.

Lees meer over de riolerings- en wegenwerken van het project Ijzerenkruisstraat via www.roosdaal.be/ijzerenkruisstraat.

 

Cover ID krant najaar 2021

Je krijgt vanaf nu GEEN APARTE afvalkalender meer in je bus. De kalender zit nu enkel nog in de ID-krant, de afvalkrant van Intradura. Scheur hem uit en bewaar hem!

Je leest het goed: de afvalkalender op de middenpagina’s van de ID-krant is de enige kalender voor de eerste helft van 2022 die je ontvangt. Misschien even wennen, maar het levert jou wél enkele voordelen op.
 
Voordeel 1: nu halfjaarlijks
Aangezien de ID-krant twee keer per jaar verschijnt, krijg je een kalender voor zes maanden in plaats van 12 maanden. Dat betekent dat je telkens de laatst beschikbare info ontvangt. Ter info: de ID-krant van juni 2022 zal de afvalkalender voor de 2de helft van 2022 bevatten.
 
Voordeel 2: alle afvalinfo in één publicatie
Sorteertips, nieuwe wetgeving, praktische gegevens over jouw recyclagepark: je vindt nu alles terug in één krant. Da’s logischer, maar vooral veel handiger voor jou.
 
 
Installeer ook de Recycle!-app
Recycle! geeft net als je kalender aan wanneer welke ophaling plaatsvindt, maar dan met de laatste updates. Kon een ronde niet doorgaan door extreem (winter)weer? Dan vertelt de app jou naar welke datum die is verplaatst. De app waarschuwt je ook de avond voordien dat je bv. de pmd-zak of het restafval moet buiten zetten. Zo mis je geen enkele ophaling meer!
Onbevaarbare waterloop

Komende winter zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan enkele waterlopen die de gemeente beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken.

Wij vestigen ieders aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 1.3.2.2. van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek) die bepalen dat de aangelanden er toe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materiaal) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van de werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de technische dienst van de gemeente.
Tel. 054 89 13 40 of mailen naar technischedienst@roosdaal.be

Pagina-update 27/01/2022.

Hier krijgt u de actuele informatie en updates i.v.m. de riolerings- en wegeniswerken in de Lostraat en Kleine Lostraat, Roosdaal. Duur werken: 29/11/2021 - zomer 2022.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/lostraat.


Contactgegevens

Infobrief

Fasering en verkeer - algemeen

Fasering en verkeer - detail per fase

 • Fase 1 (29/11/2021 - 31/01/2022)
 • Fase 2a (01/02/2022 - 31/03/2022)
 • Fase 3 (01/04/2022 - 11/07/2022)

Tijdlijn

Plannen

Updates (laatste 27/01/2022)


 Contactgegevens


Infobrief

In de week van 15/11/2021 wordt een infobrief bezorgd bij de bewoners en in de ruimere opgeving.

 • lees hier de infobrief (zone werken)
 • lees hier de infobrief (ruimere omgeving)
 • bekijk hier het bedelingsplan

Fasering en verkeer - algemeen

(Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider of de gemeente via de contactgegevens. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.

 • De werfzone zelf wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (tolerantie bewoners en bezoekers/klanten voor ondernemingen/zelfstandigen).
 • Voetgangers en fietsers die afstappen kunnen in principe altijd door. Wees voorzichting, het blijft een werf.
 • Rioleringswerken zijn “schuivende” werken: de put waar gewerkt wordt, schuift op. De aannemer verwittigt tijdig de bewoners in geval de werkput voor hun woning komt (zodat zij indien nodig de wagen buiten de werf kunnen plaatsen). De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf (“put”) voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom uw snelheid, het blijft een werf.
 • Matig ook uw snelheid in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • Mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • Zelfstandigen, bedrijven of ondernemingen
  • er wordt een bord(en) “Handelaars bereikbaar” geplaatst. Hier kunnen handelaars, afhankelijk van de zone waarin ze zich bevinden, hun logo/naam ophangen.
  • verwittig uw klanten en leveranciers (informeer hen met de link www.roosdaal.be/lostraat, plaats de link eventueel op uw website)
  • indien nodig: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
  • het is mogelijk een hinderpremie aan te vragen (info via www.vlaio.be/hinderpremie)
 • Hulpdiensten
  • zijn op de hoogte en houden rekening met de werfomstandigheden
  • doe je een telefonische oproep naar de hulpdiensten, vermeld dan nogmaals dat er werken zijn en vermeld ook duidelijk waar de woning zich bevindt of waar er hulp nodig is
  • de brandweer van Vlaams-Brabant zone west vraagt om bij een noodoproep te vermelden langs welke kant het adres bereikbaar is, afhankelijk van de exacte locatie van de werfput (riolering) op het moment van de oproep.
 • De Lijn wordt op de hoogte gebracht en is betrokken vanaf fase 3 (kruispunt Lostraat/Profetenstraat). De Lijn zal een aangepaste dienstregeling voorzien.
 • Buurgemeenten worden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen de inwoners over de werken.
 • Scholen in Roosdaal worden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen leerlingen en ouders.
 • U woont in de werfzone en bestelt een pakje dat geleverd wordt via een koerierdienst? Informeer de koerierdienst over de werken in uw straat. (Meestal kan je bij een online bestelling een opmerking geven bij het leveradres.)
 • Navigatieapp waze wordt op de hoogte gebracht.
 • Huisvuilinzameling: Bewoners van woningen die door de werken tijdelijk niet bereikbaar zijn, kunnen hun huisvuil aanbieden aan de verzamelpunten die buiten de werkzone ingericht worden door het gemeentebestuur. Het aanbieden van huisvuil aan deze verzamelpunten dient steeds te gebeuren de dag voor de voorziene ophaling, na 18.00 uur.

Fasering en verkeer - detail per fase

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, ...).

20211117 Faseringsplan

20211117 Planning

20211117 Omleiding

20211117 omleidingfietsers


Fase 1 (29/11/2021 - 31/01/2022)

 • Werf: Lostraat, wegvak tussen ket kruispunt met de Zevenbeukenstraat en het kruispunt met de Korte Kamstraat. Exclusief de kruispunten Zevenbeukenstraat/Lostraat en Korte Kamstraat/Lostraat.
 • De aannemer werkt aan de grachten (in het veld naast het fietspad).
 • Belangrijkste verkeersmaatregelen: om veiligheidsredenen wordt de Lostraat, wegvak tussen ket kruispunt met de Zevenbeukenstraat en het kruispunt met de Korte Kamstraat afgesloten voor het verkeer (uitgezonderd plaatselijk verkeer), ook voor fietsers. Er wordt een omlegging voorzien in beide rijrichtingen
  • voor gemotoriseerd verkeer via Rombautstraat, Strijtem centrum, Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
  • voor fietsers via Zevenbeukenstraat, Reigersbaan, Heilbeekweg, Nieuwenbosweg, Nederheilbeekweg, Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
 • Bekijk het signalisatieplan.
 • Bekijk het plan voor stockage en grondverbetering

Fase 2a (01/02/2022 - 31/03/2022)

 • deel 1: 01/02/2022 - 06/02/2022
  • Werf: Lostraat, wegvak tussen de begraafplaats en het kruispunt met de Korte Kamstraat. Inclusief het kruispunt met de Korte Kamstraat.
  • Belangrijkste verkeersmaatregelen (idem fase 1):
   • doorgaand verkeer in de Lostraat, wegvak tussen de begraafplaats en het kruispunt met de Korte Kamstraat, is niet mogelijk.
   • er wordt een omlegging voorzien in beide rijrichtingen
    • voor gemotoriseerd verkeer via Rombautstraat, Strijtem centrum, Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
    • voor fietsers via Zevenbeukenstraat, Reigersbaan, Heilbeekweg, Nieuwenbosweg, Nederheilbeekweg, Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
  • Bekijk het signalisatieplan.

 

 • deel 2: 07/02/2022 - 31/03/2022
  • Werf: Lostraat, wegvak tussen het kruispunt met de Korte Kamstraat en het kruispunt met de Profetenstraat. Exclusief het kruispunt met de Korte Kamstraat en exclusief het kruispunt met de Profetenstraat.
  • Belangrijkste verkeersmaatregelen:
   • er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Lostraat, wegvak tussen het kruispunt met de Korte Kamstraat en het kruispunt met de Profetenstraat.
   • de omgeving blijft te vermijden, lokaal verkeer is mogelijk via de Korte Kamstraat-Lostraat. De gemeente en de politie volgen de verkeerssituatie blijvend op. Bijsturingen zijn mogelijk.
  • Bekijk het signalisatieplan.

Fase 2b (01/04/2022 - 11/07/2022)

verdere info volgt


Tijdlijn

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, ...).

20220127 tijdlijn Lostraat


Plannen


Updates

27/01/2022

 • aanpassing (aanvullingen) signalisatieplannen fase 2a
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)
 • inhoudstabel: toevoeging subtitels fasering

25/01/2022

21/01/2022

20/01/2022

 • aanvulling signalisatieplan en plan stockage en grondverbetering, fase1
 • aanvulling data fase1, fase2a, fase2b

22/11/2021

 • aanvullingen basisinfo

17/11/2021

 • aanvullingen basisinfo

16/11/2021

 • opbouw pagina

De voorbije maanden stond de natuur in volle bloei, helaas groeide ook het onkruid op de begraafplaatsen aan een razendsnel tempo. De gemeentelijke groendienst zet zich het hele jaar door in om de begraafplaatsen respectvol te onderhouden. Door een nieuw onderhoudsplan, extra middelen en extra kracht garanderen we goed onderhouden begraafplaatsen.

Het mooi houden van deze begraafplaatsen is echter een taak van ons allen.

 • Het lokaal bestuur Roosdaal onderhoudt de paden, perken en beplanting.
 • Als nabestaande onderhoud je de grafsteen en maak je de ruimte rondom het graf schoon.

Samen zorgen we voor een mooie laatste rustplaats van onze geliefden.

Vragen?

Heb je een vraag rond onderhoud van de begraafplaatsen?
Neem contact op met de dienst milieu via milieu@roosdaal.be of 054 89 13 32

Heb je een vraag over een concessie?
Neem contact op met de dienst burgerzaken via burgerzaken@roosdaal.be of 054 89 13 20

Meer informatie over een (verlenging van een) concessie of de begraafplaatsen vind je terug op: Begraafplaatsen

Pagina 1 van 21