landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Intradura ophalen restafvalzakken

De overgangsperiode voor gemeentelijke afvalzakken loopt DEFINITIEF af op 31 juli.

Vanaf 1 augustus 2021 neem je enkel de restafvalzakken en gft-zakken van Intradura mee.

De oude (gemeentelijke) zakken die vanaf 1 augustus buiten gezet worden, zullen onherroepelijk blijven staan en kunnen als sluikstort aanzien worden.

Voor natuurgebied Hunselbeek WI, op grondgebied van de gemeente Roosdaal werd door het agentschap voor Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven. Het dossier digitaal inkijken kan op https://www.natuurenbos.be/toegankelijkheid/toegankelijkheidsregelingen-in-publieke-consultatie

Gedurende de periode van 29/07/2021 tot en met 30/08/2021 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend:

Via mail: aves.vbr.anb@vlaanderen.be  

Via post: Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen (AVES), Diestsepoort 6 bus 75 te 3000 LEUVEN

Behaag je tuin met streekeigen planten

Samenaankoop (fruit)bomen, hagen, heggen en houtkanten in Vlaams-Brabant

Jouw tuin, groot of klein, kan een verschil maken voor natuur en klimaat.

Plant een boom, haag of klimplant.  Samen zorgen we zo voor meer groen. Dat is goed voor mens en dier.

Maak van je tuin een fijne plek voor vogels, bijen en vlinders. En geniet zelf ook van de bloesems, het fruit en de schaduw.

AANBOD

Klimaatbomen zoals wintereik, winterlinde, Spaanse aak of haagbeuk. Dit zijn bomen die een langere periode van droogte kunnen verdragen en die veel schaduw bieden. Een win-win in een droge hete zomer.

Bomen die geen last hebben van natte voetjes: Zwarte els, (Knot)wilg, Europese vogelkers, Fladderiep en Wilgenhut.

Bijvriendelijke bomen:  Fruitbomen (appel, peer, kers, kriek, mispel), Kleinbladige linde (winterlinde), zomerlinde, boskers, Spaanse aak en Europese vogelkers.

Bomen ook geschikt voor kleinere tuinen (min. 50m² per boom): Spaanse aak (hoogte 10m-12m, breedte 5-10m), Knotwilg (vormboom, je kan ze zo groot laten worden als je wil - regelmatig snoeien), Wilde lijsterbes (hoogte 8m-12m, breedte 5m-10m), Europese vogelkers (vormboom, je kan ze zo groot laten worden als je wilt) en eenstijlige meidoorn.


Nieuw in het aanbod: gemengde haag voor kleinere tuinen.  Dit pakket bevat 15 plantjes waaronder 5 liguster, 5 haagbeuk en 5 eenstijlige meidoorn.  Goed voor 3 à 4 meter haag.

Bijvriendelijke pakketten: Bloesem- en bessenheg, Bijenheg, Vogelbosje/Bosrand, Houtkant, Paardenpakket

Kijk op www.behaagjetuin.be voor het volledige aanbod van gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden,  hoogstam(fruit)bomen, loofbomen,  knotwilgen, wilgenhutten,…
De regionale landschappen van Vlaams-Brabant garanderen je kwalitatief streekeigen plantgoed aan een goede prijs.  

BESTEL online tussen 1 september en 15 oktober 2021 op www.behaagjetuin.be
Het bestelde plantgoed haal je af op zaterdag 4 december 2021 tussen 14.00 en 16.00 op de parking van het administratief centrum, Brusselstraat 15.

Wens je ondersteuning en advies? Met concrete vragen over je bestelling en de aanplanting in je tuin kan je contact opnemen met je regionaal landschap via haag@pajot-zenne.be.

---

BROCHURES

Hagen, heggen, houtkanten en bosranden

Hoogstamfruitbomen
Knotbomen
Handleiding wilgenhut bouwen 3m
Handleiding wilgenhut bouwen 5m met tunneltje

VIDEO

https://youtu.be/ac_4-bZQerM

Pagina-update 08/07/2021. 

Hier krijgt u de actuele informatie en updates i.v.m. de riolerings- en wegeniswerken in de Ijzerenkruisstraat, Roosdaal. Duur werken: 16/08/2021 - zomer 2022.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/ijzerenkruisstraat.


Contactgegevens

Infobrief

Fasering en verkeer - algemeen

Fasering en verkeer - detail per fase

Tijdlijn

Plannen

Updates  (laatste: 08/07/2021)


Contactgegevens


Infobrief

In de week van 12/07/2021 wordt een infobrief bezorgd bij de bewoners en in de ruimere omgeving:


Fasering en verkeer - algemeen

(Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.

 • De werfzone zelf wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (tolerantie bewoners en bezoekers/klanten voor ondernemingen/zelfstandigen).
 • Voetgangers en fietsers (afstappen) kunnen in principe altijd door. Wees voorzichting, het blijft een werf.
 • Rioleringswerken zijn “schuivende” werken: de put waar gewerkt wordt, schuift op. De aannemer verwittigt tijdig de bewoners in geval de werkput voor hun woning komt (zodat zij indien nodig de wagen buiten de werf kunnen plaatsen). De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf (“put”) voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom uw snelheid, het blijft een werf.
 • Matig ook uw snelheid in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • Mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • Zelfstandigen, bedrijven of ondernemingen
  • er wordt een bord(en) “Handelaars bereikbaar” geplaatst. Hier kunnen handelaars, afhankelijk van de zone waarin ze zich bevinden, hun logo/naam ophangen.
   • Voor fase 1: kruispunt Stampmolenstraat/Weverstraat/Kerkstraat/Ijzerenkruisstraat
  • verwittig uw klanten en leveranciers (informeer hen met de link www.roosdaal.be/ijzerenkruisstraat, plaats de link eventueel op uw website)
  • indien nodig: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres
  • het is mogelijk een hinderpremie aan te vragen (info via www.vlaio.be/hinderpremie)
 • Hulpdiensten zijn op de hoogte en houden rekening met de werfomstandigheden in geval van nood. Doe je een telefonische oproep naar de hulpdiensten, vermeld dan zeker nogmaals dat er werken zijn.
 • De Lijn werd op de hoogte gebracht en is betrokken vanaf fase 2 (Ijzerenkruisstraat). De Lijn zal een aangepaste dienstregeling voorzien. Meer info via www.delijn.be.
 • Buurgemeenten werden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen de inwoners over de werken.
 • Scholen in Roosdaal werden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen leerlingen en ouders.
 • Bpost wordt op de hoogte gebracht.
 • U woont in de werfzone en bestelt een pakje dat geleverd wordt via een andere koerierdienst? Informeer de koerierdienst over de werken in uw straat. (Meestal kan je bij een online bestelling een opmerking geven bij het leveradres.)
 • Navigatieapp waze werd op de hoogte gebracht.
 • Huisvuilinzameling: Bewoners van woningen die door de werken tijdelijk niet bereikbaar zijn, kunnen hun huisvuil aanbieden aan de verzamelpunten die buiten de werkzone ingericht worden door het gemeentebestuur. Het aanbieden van huisvuil aan deze verzamelpunten dient steeds te gebeuren de dag voor de voorziene ophaling, na 18.00 uur.

Fasering en verkeer - detail per fase

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, covid).

20210708 fasering

 

Fase 1 (16/08/2021 - 15/10/2021)

 •  Werf: Stampmolenstraat
  • wegvak tussen het kruispunt met de Weverstraat/Kerkstraat/Ijzerenkruisstraat en het huisnummer Stamplenstraat 20b - 22
  • exclusief kruispunt met Weverstraat/Kerkstraat/Ijzerenkruisstraat
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te:
  • Stampmolenstraat
  • Kruispunten afgesloten:
   • Stampmolenstraat/Keistraat
   • Stampmolenstraat/Wambeekstraat
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Stampmolenstraat, wegvak tussen het kruispunt met de Weverstraat en het huisnummer 20b-22
  • Kleistraat (Roosdaal/Liedekerke)
  • Loddershoekstraat (Ternat)
  • Wambeekstraat
 • Wegomlegging:
  • Het doorgaand verkeer in de Stampmolenstraat wordt in beide richtingen omgelegd via de (zie signalisatieplan) Fossebaan, Loddershoekstraat, Kleistraat, Ijzerenkruisstraat
 • Ontsluiting bewoners Stampmolenstraat/Watermolenstraat:
  • De bewoners van de Watermolenstraat én Stampmolenstraat, wegvak tussen de huisnummers 22 en 43 worden ontsloten via de Watermolenstraat, kant Kerkstraat.
  • Binnen deze maatregel
   • wordt de tractorsluis (karterblok) te Watermolenstraat tijdelijk verwijderd.
   • blijft de tractorsluis (karterblok) in de Stampmolenstraat t.h.v.huisnummer 43 (bijna aan grens met Ternat) behouden
   • wordt de nodige (vaste/bestaande) signalisatie afgedekt
 • De Lijn is in deze fase niet betrokken (geen buslijnen in de werf).
 • Signalisatieplan fase 1

Fase 2 (15/10/2021 - 15/01/2022)

 Werf: Ijzerenkruisstraat, inclusief de kruispunten met

 • Populierstraat/Zilverberkenlaan/Gravenbosstraat/Keistraat
 • Weverstraat/Kerkstraat/Stampmolenstraat

Verdere info volgt.

Fase 3 (15/01/2022 - 15/06/2022)

Werf: Populierstraat (deel), Bosweide en bufferbekken

Verdere info volgt.


 Tijdlijn

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, covid).

20210708 fasering tijdlijn ijzerenkrstr


Plannen

Bekijk hier de plannen van de wegenis/bovenbouw.


Updates

29/06 t.e.m. 09/07/2021 - Pagina in opbouw, info wordt aangevuld. Voornamelijk voor werfase 1 (Stampmolenstraat). 

29/06/2021 - Pagina aangemaakt (vermelding dat info komende is).

Droogte 2020 erkend als ramp

De ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 wordt door de Vlaamse Regering als ramp erkend. Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade geleden heeft zoals landbouwers met teeltschade. Er werd in totaal vanuit 261 erkende steden en gemeenten schade gemeld. De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die 25% van hun totale teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering. Op basis van gegevens over de verzekerde boeren wordt geschat dat de tegemoetkoming minimaal 12 miljoen euro zal zijn.

De voorwaarden voor tegemoetkoming vindt u op:

https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/overgangsperiode-schade-aan-teelten-en-niet-binnengehaalde-oogsten#aplpcg-0.

Wielerwedstrijden

Op deze pagina vind je informatie over wielerwedstrijden in Roosdaal.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/wielerzaterdag 24/07/2021 - Liedekerkse Pijl

 •  Details:
  • Start en aankomst in Liedekerke, doortocht in Roosdaal
  • verschillende rondes tussen 12.00 en 18.00 uur
  • open wielerwedstrijd (= verkeer op het parcours wordt toegelaten/doorgelaten wanneer mogelijk, tussen de rondes door)
 • Parcours
  • Het parcours loopt gedeeltelijk op Roosdaals grondgebied: Populierstraat, Abeelstraat, Kattemstraat, Profetenstraat, Lombeekstraat, Kapellestraat, Jozef De Schepperstraat, Pamelse Klei, Brusselstraat, Gootjesstraat, Nieuwe Kaai
 • Verkeersmaatregelen:
  • op grondgebied Roosdaal is er parkeerverbod langsheen het volledige parcours
 • De Lijn voorziet een aangepaste dienstregeling. Meer informatie via www.delijn.be
 • Info via www.liedekerke.be
 • Infobrief bewoners

zondag 25/07/2021 - BK Nieuwelingen

 • Details:
  • Belgische kampioenschap voor nieuwelingen
  • Start in Liedekerke en aankomst in Roosdaal
  • Er zijn drie wedstrijden met start om
   • 10.30 uur (7 rondes, dames, 1e jaars nieuwelingen)
   • 13.30 uur (8 rondes, heren, 1e jaars nieuwelingen)
   • 16.15 uur (9 rondes, 2e jaars nieuwelingen), einde omstreeks 18 uur (uitloop tot 19 uur mogelijk)

en dit langsheen het parcours: vertrek Houtmarktstraat (Liedekerke), Denderstraat (Liedekerke), Nieuwe Kaai, Gootjesstraat, Brusselstraat, Gasthuisstraat, Kaaitvaartstraat, Holstraat (Liedekerke), Pamelsestraat (N207) Liedekerke), Sportlaan (Liedekerke) … en na x rondes aankomst te Brusselstraat 49 (Roosdaal).

  • gesloten wielerwedstrijd!
    • = verkeer op het parcours niet toegelaten (wordt gepast gesignaleerd)
    • de betrokken straten worden afgesloten vanaf 08.30 uur (tot einde wedstrijd omstreeks 18 uur, uitloop tot 19 uur mogelijk)
    • centrum Pamel afgesloten
     • Okegem via N8 en Ninove
     • Liedekerke via Borchtlombeek
    • op enkele kruispunten zal de politie gecontroleerd oversteken/dwarsen van het parcours toestaan, zie signalisatieplan en infobrief hieronder
 • Parcours en signalisatieplan
 • De infobrief bewoners wordt bedeeld
  • op alle adressen langs het parcours (standaard)
  • op alle adressen "binnen de lus van het parcours" (extra omwille van de gesloten wielerwedstrijd, zie boven)
 • De Lijn voorziet een aangepaste dienstregeling. Meer info via www.delijn.be
 • Bij vragen over dit evenement kan u terecht bij
  • An Van den Spiegel, schepen van jeugd en sport - 0479 28 94 17 - an.vandenspiegel@roosdaal.be
  • Evelien Vanderschueren, deskundige jeugd en sport - 054 89 13 52
  • de dienst mobilteit - 054 89 13 42
  • de lokale politie van Roosdaal - 054 89 13 70

 

20210725 e1349391 spandoek


zondag 15/08/2021 - Pamelse Wielerclub

 • Details:
  • grote prijs bnp paribas fortis
  • start en aankomst te Hoogstraat 11
  • de wielerwedstrijd voor nieuwelingen start om 14.00 uur en eindigt omstreeks 15.45 uur. De wielerwedstrijd voor juniores start om 16.00 uur en eindigt omstreeks 18.30 uur.
  • parcours volledig op grondgebied Roosdaal, verschillende rondes
  • open wielerwedstrijd (= verkeer op het parcours wordt toegelaten/doorgelaten wanneer mogelijk, tussen de rondes door)
 • Parcours en verkeersmaatregelen
 • Infobrief bewoners
 • Info Liedekerke via www.liedekerke.be
Afsluiten Lombeekstraat

Op 14/07/2021 wordt de Lombeekstraat ter hoogte van huisnummer 90 afgesloten van 06 tot 12 uur. Een grote kraan neemt er tijdelijk de volledige rijbaan in.

 • De straat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf het kruispunt met de Omer De Vidtslaan tot het kruispunt met de Rode Kruisstraat.
 • In de Lombeekstraat wordt ook t.h.v. het kruispunt met de Profetenstraat en het kruispunt met de Kapellestraat signalisatie geplaatst.
 • Het doorgaand verkeer wordt omgelegd via de Omer De Vidtslaan en de Kapellestraat
 • De Lijn is op de hoogte gebracht en voorziet een aangepaste dienstregeling.
 • De hulpdiensten zijn op de hoogte gebracht.

De hinder en duur van de inname wordt zoveel als mogelijk beperkt en is mogelijk eerder afgerond dan het voorziene einduur van 12 uur.

Alvast dank voor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse.

Klik hier voor het situatieplan

Pagina 1 van 20