landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Signalisatie zone 30

In de zomer van 2020 krijgt de signalisatie van de zones 30 in Roosdaal een opfrissing:

 • borden op leeftijd (afgebleekt, beschadigd) worden vervangen
 • borden van (te) klein formaat worden vervangen door het normale formaat (600 x 900 mm)
 • op sommige locaties wordt ook links van de weg een extra bord voorzien
 • in schoolomgevingen worden ook de borden A23 meegenomen

Denk aan je snelheid. Mobiliteit begint bij jezelf.

Springende vrouw in natuur

Het strategisch project Opgewekt Pajottenland lanceert een postkaartjesactie om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij het Pajottenland van de toekomst.

Heb jij ook een sprankelend en opgewekt idee voor Roosdaal? Laat het dan weten. Vul het postkaartje in en stop het in de bus, post het op Instagram, mail het of stuur het op per post.

Er zijn vijf soorten kaartjes met elk een eigen invalshoek: ‘Dit is mijn klimaatidee’, ‘Hier zie ik een plek om te bebossen’, ‘Dit verhard plekje zou ik graag ingegroend zien’, ‘Deze kansen zie ik voor het fietsnetwerk’ en ‘Deze daken zie ik graag ingezet voor zonne-energie’.

Je vindt de postkaartjes in het gemeentehuis Roosdaal.

Deel het via:

Meer info vind je op Opgewekt Pajottenland.

Opgewerkt Pajottenland

Verkeersborden met vraagteken

In de zomervakantie geeft Freddy Sonneville, commissaris van politie op rust, opnieuw gratis verkeerslessen voor iedereen die zijn kennis van het verkeersreglement wil verbeteren. Lessen gaan door in het ontmoetingscentrum te Roosdaal (Kerkplein 3 – Borchtlombeek).

Deze lessen zijn een ideale voorbereiding op het theoretisch examen voor het behalen van een rijbewijs en voor iedereen een bijscholing. Heb je al tweemaal het theoretisch examen afgelegd dan mag je de lessen volgen, maar je moet ook les volgen in een erkende rijschool.

Inschrijven

Deelname is gratis, wel vooraf inschrijven via e-mail freddy.sonneville@skynet.be met volgende informatie:

 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adres
 • Telefoonnummer waarop je makkelijk te bereiken bent
 • Welke lessenreeks je wil volgen. (graag in volgorde van voorkeur)

Wanneer de inschrijving in orde is, zal de heer Sonneville je antwoorden met de toegewezen lessenreeks, het nummer van je stoel, het nummer van je tafel en de voorzorgsmaatregelen die je moet nemen. Enkel na een bericht van bevestiging van de heer Sonneville kan je deelnemen aan de lessenreeks.

Deze lessen vragen een zeer grote inspanning van de lesgever. Er wordt op gerekend dat alle opgelegde maatregelen worden gevolgd en dat je op alle lessen van de reeks aanwezig bent.

Lessenreeksen

Er zijn 4 lessenreeksen voorzien. Lessenreeks 5 en 6 gaan enkel door indien de andere lessenreeksen volzet zijn. Elke lessenreeks bestaat uit maximum 30 leerlingen.

Reeks 1:

 • Maandag 6 juli - 09u00 tot 12u30.
 • Dinsdag 7 juli - 09u00 tot 12u30.
 • Woensdag 8 juli - 09u00 tot 12u30.
 • Donderdag 9 juli - 09u00 tot 12u30.

Reeks 2:

 • Maandag 6 juli - 18u00 tot 21u30.
 • Dinsdag 7 juli - 18u00 tot 21u30.
 • Woensdag 8 juli - 18u00 tot 21u30.
 • Donderdag 9 juli - 18u00 tot 21u30.

Reeks 3:

 • Vrijdag 10 juli - 09u00 tot 12u30.
 • Maandag 13 juli - 09u00 tot 12u30.
 • Dinsdag 14 juli - 09u00 tot 12u30.
 • Woensdag 15 juli - 09u00 tot 12u30.

Reeks 4:

 • Vrijdag 10 juli - 18u00 tot 21u30.
 • Maandag 13 juli - 18u00 tot 21u30.
 • Dinsdag 14 juli - 18u00 tot 21u30.
 • Woensdag 15 juli - 18u00 tot 21u30.

Reeks 5 (onder voorbehoud):

 • Donderdag 16 juli - 09u00 tot 12u30.
 • Vrijdag 17 juli - 09u00 tot 12u30.
 • Zaterdag 18 juli - 09u00 tot 12u30.
 • Zondag 19 juli - 09u00 tot 12u30.

Reeks 6 (onder voorbehoud):

 • Donderdag 16 juli - 18u00 tot 21u30.
 • Vrijdag 17 juli - 18u00 tot 21u30.
 • Zaterdag 18 juli - 18u00 tot 21u30.
 • Zondag 19 juli - 18u00 tot 21u30.

Deze verkeerslessen zijn een organisatie van het gemeentebestuur van Roosdaal, commissaris van politie op rust Freddy Sonneville en Rijschool Heymans.

Verkeersbord werken

Update 30/06/2020

Deze nutswerken kaderen in een langer traject in de straten Abeelstraat, Kattemstraat, Hoogstraat, (Ledebergstraat/)Puttenberg en Gasthuisstraat. Niet in de volledige straten wordt gewerkt, meestal maar een gedeelte. Betrokken bewoners krijgen een brief in de bus met meer details.

Er is hinder voor het verkeer (beurtelings verkeer, snelheidsbeperking, tijdelijk parkeerverbod). Het is mogelijk dat doorgaand verkeer wordt omgelegd. Plaatselijk verkeer krijgt altijd doorgang (wel met hinder). Voor actieve weggebruikers (voetgangers, fietsers) wordt een veiligheidsgang ingericht of (indien niet mogelijk) er wordt verzocht over te steken/af te stappen.

De aannemer doet zijn best om de werken zo veilig en zo snel mogelijk uit te voeren en dankt alvast de bewoners en weggebruikers voor het begrip.

Huidige planning:

 • kruispunt Abeelstraat/Monnikveldstraat (30/06, 1-2-3/07)
 • Abeelstraat (wegvak tussen kruispunten met Keistraat) (1-2-3/07)
 • Kattemstraat (wegvak tussen huisnummers 1 en 19) (3-6-7/07)
 • Hoogstraat (wegvak tussen Zavelstraat en Puttenberg) (7-8-9/07)
 • Gasthuisstraat en Pamel centrum (wegvak tussen Puttenberg en Brusselstraat) (30/06 tem 09/07)
 • Puttenberg (Ledebergstraat) (03/07 tem 09/07)

Op de kaartbeelden hieronder kan je zien waar er gewerkt wordt.

20200630 overzicht

20200630 Abeelstraatenkrspt

20200630 Kattemstraat

20200630 Hoogstraat

20200630 Puttenberg

20200630 Gasthuisstraatencentrum

 

Update 17/06/2020

In de 2e helft van juni werkt een aannemer in opdracht van verschillende nutsmaatschappijen in de Abeelstraat. Er is hinder voor het verkeer (moeilijke doorgang, omlegging mogelijk voor doorgaand verkeer). De aannemer doet er alles aan de werken goed te laten vorderen en de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Betrokken bewoners (t.h.v. de werf) krijgen/kregen een brief van de nutsmaatschappij met info en contactgegevens van de nutsmaatschappij in geval van vragen of problemen.

Werken Abeelstraat

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Logo Brandweerzone Vlaams-Brabant West

Het KMI kondigt voor de komende dagen de mogelijkheid tot stormweer aan. De overheid opent dan doorgaans de hulplijn 1722, waar je terecht kan voor niet-dringende brandweerhulp bij wateroverlast of stormschade.
Echter, zolang er specifieke coronarichtlijnen gelden, wordt de noodcentrale maximaal ontlast en worden de oproepen naar het nummer 1722 voor steden en gemeenten die beschermd worden door hulpverleningszones met een e-loket, meteen doorverwezen naar dat e-loket.
Heb je dus tijdens noodweer niet-dringend hulp nodig en woon je in het arrondissement Halle-Vilvoorde (of Kortenberg en deelgemeenten), dan surf je best meteen naar ons e-loket: www.vlaamsbrabantwest.be/stormschade/  
Heb je dringende hulp nodig voor brand, persoonsongevallen, levensbedreigende situaties? Of heb je een niet-dringende interventie nodig en beschik je niet over een internetverbinding? Bel of app dan 112.

Pajotse mobipunten

Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden zoals deelwagens, deelfietsen en openbaar vervoer. Die verschillende vervoersmogelijkheden zijn op elkaar afgestemd en worden bij voorkeur aangevuld met extra diensten.

Mobipunt

Begin 2020 startten de gemeenten Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal een traject om 6 gemeentelijke mobipunten in te richten. De komende twee jaar gaan ze op zoek naar de juiste vorm en locatie van die punten. Dat gebeurt samen met verschillende partners en met veel betrokkenheid van de lokale bevolking.

De gemeente Roosdaal is co-promotor van dit bottom-up project. Dit voorjaar stonden er verschillende participatiemomenten op het programma. Omwille van de coronacrisis zijn die bijeenkomsten verplaatst naar het najaar, maar via een online enquête kunnen alle inwoners van het Pajottenland nu al hun verwachtingen doorgeven. Ook als je je regelmatig doorheen de regio verplaatst, kan je jouw mening geven.

De enquête kan je invullen via mobipunt.vlaanderen.

Pagina 1 van 14