landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Ter hoogte van het kruispunt Abeelstraat/Monnikveldstraat/Keistraat wordt via enkele kleine ingrepen de verkeersveiligheid van het kruispunt verder geëvalueerd.
De evaluatie van het kruispunt zal de gemeente kaderen in de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan (www.roosdaal.be/zmr).
Buurtbewoners kregen op 23/09 een infobrief in de bus.

Kruispunt Abeelstraat Monnikveldstraat Keistraat

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Logo Mooimakers

Roosdaal is gestart met het opmaken van een vuilnisbakkenplan. In samenwerking met Mooimakers, een initiatief van OVAM dat zwerfvuil en sluikstorten bestrijdt.
Het project heeft een looptijd van twee jaar.

Straatvuilnisbakken spelen een belangrijke rol in het al dan niet netjes houden van de omgeving. Zwerfvuil rond de vuilnisbakken geeft een vuile indruk. Ook overvolle vuilnisbakken zijn geen zicht.
Afval trekt afval aan en daarom is het belangrijk dat de vuilnisbakken goed gebruikt worden. Dat betekent: zwerfvuil hoort in de vuilnisbak en niet ernaast. En huisvuil hoort in de daarvoor voorziene restafvalzak of PMD-zak en zeker niet in een straatvuilnisbak.

Als eerste stap heeft de technische dienst afgelopen zomer alle vuilnisbakken in kaart gebracht en een nummer gegeven. De volgende stap is meten, want meten is weten. Gedurende de volledige looptijd van het project zal de technische dienst op regelmatige basis registreren hoe vol de vuilnisbakken zijn en waar ze huisvuil en/of sluikstort aantreffen.
In een tweede fase van het project wordt er op basis van deze metingen een analyse gemaakt en worden er concrete acties ondernomen. Er volgen dan gerichte acties om de oorzaak van het misbruik aan te pakken en er zullen, indien nodig, vuilnisbakken worden bijgeplaatst, verplaatst of verwijderd.

Door dit vuilnisbakkenplan willen we zwerfvuil in onze gemeente tegengaan.

Wil je samen met ons actief de strijd aangaan tegen zwerfvuil? Dan helpen we je bij je opruimacties!
Je kunt aan de slag gaan, alleen, met buren, met een vereniging,...
Wij zorgen voor zakken, handschoenen, grijpers, breng- of haalmogelijkheid voor het verzamelde afval,...
Neem hiervoor contact op met de dienst milieu!

Weldra vindt u hier alle informatie ivm de riolerings- en wegeniswerken op de Koning Albertstraat.

Overzicht captatieverbod

In Vlaams-Brabant geldt sinds eind mei al een uitgebreid captatieverbod in het oosten (Demerbekken) en het zuiden (Dijle- en Zennebekken) van de provincie. In het noorden en westen was het captatieverbod tot nu toe eerder beperkt. Maar ook daar tekenen we momenteel zeer lage waterpeilen op- de laagste debieten van de voorbije maanden. In zo goed als alle stroomgebieden onderschrijden we de vooropgestelde drempels voor het instellen van het captatieverbod.

Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en de terugkoppeling met het provinciaal droogteoverleg wordt een captatieverbod ingesteld voor de waterlopen in de hele provincie Vlaams-Brabant. Uitzondering vormen de onbevaarbare waterlopen Dijle en Demer en de bevaarbare waterlopen (Zenne, Dijle, Demer, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle, Kanaal Brussel-Rupel).

Uitzondering op dit verbod is ook het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Met de hittegolf in het verschiet is het voor iedereen belangrijk nu extra spaarzaam te zijn met water en roep ik daarom iedereen op om volgende niet-essentiële activiteiten te vermijden en uit te stellen:

 • het bevoorraden van fonteinen;
 • het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;
 • het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels;
 • het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
 • het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
 • het vullen of bijvullen van vijvers;
 • het besproeien van grasvelden, parken, gazons en tuinen;
 • het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
 • het besproeien van velden en weiden.

Politiebesluit captatieverbod

Logo Warme dagen

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.

De komende dagen worden nog zeer hoge temperaturen verwacht. Het is belangrijk goed voor jezelf te zorgen, maar ook voor anderen. Vergeet zeker de (huis)dieren niet. Dit houdt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen.

Het nemen van maatregelen tegen warmte tijdens de corona-epidemie is niet altijd eenvoudig. Een aantal maatregelen zijn mogelijk in strijd met de actuele coronamaatregelen of moeten met enige voorzichtigheid worden toegepast. Meer over het coronavirus en warmte vind je hier.

Op www.warmedagen.be vind je heel wat tips over wat (niet) kan en (niet) mag.

Affiche Warme dagen

Klik op de afbeelding voor de affiche (pdf)

Foto Vlonderpad

Een bospad, een veldweg, een vlonderpad of een doorsteek in een wijk.
Trage wegen zijn overal te vinden. Ze dienen voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer en hebben een openbaar karakter. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.
Onze gemeente ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag van gebruik maken.

Trage wegen worden heel vaak gebruikt voor recreatie dicht bij huis. Want wat is er leuker dan een fietstocht op zondag, een ommetje met de hond of een avontuurlijk mountainbiketour langs trage wegen? Weg van het drukke verkeer is je ontspannen veel makkelijker. En het zicht op het landschap krijg je er gratis en voor niets bij.

Bijna alle trage wegen hebben historische roots. De geschiedenis van sommige veld- of kerkwegels gaat terug tot in de Romeinse tijd! Het zijn relicten die getuigen van oude verbindingen tussen dorpskernen (kerkwegels) of van vroegere doorgangen voor landbouwers (karrensporen). Trage wegen vertellen heel wat over de eigenheid van onze gemeente. Ze zijn vaak levend erfgoed waarover heel wat anekdotes en legendes bestaan.

Juridisch gezien zijn er heel wat soorten trage wegen. Eén ding hebben ze alvast gemeen: ze hebben een openbaar karakter.
De bekendste trage wegen zijn buurtwegen, die voorzien zijn in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. Deze wegen vind je terug in de Atlas der Buurtwegen van de gemeente. Alle buurtwegen zijn openbaar: iedereen mag er dus gebruik van maken. Ze mogen ook niet afgesloten worden, hoewel dat in de praktijk helaas soms gebeurt.

Andere wetten en decreten zijn van toepassing op de volgende trage wegen: wandelwegen in bossen (bosdecreet) en natuurgebieden (natuurdecreet).
Andere trage wegen zijn spontaan gegroeid door het gebruik.

Het grootste deel van het onderhoud van de trage wegen wordt gedaan door de gemeente via de INL-ploegen (Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen) van Pro Natura. Daarnaast wordt ook nog de technische dienst van de gemeente ingeschakeld.
De INL-ploegen presteren op jaarbasis meer dan 1000 uur aan het onderhoud van de trage wegen in Roosdaal.

Binnen de officiële breedte van de trage weg:

 • maaien we de wegbedding en de bermen binnen de grenzen van de wegbedding
 • snoeien we de gewassen en de beplantingen binnen de wegbedding
 • vullen we de putten en effenen we de wegverharding met hetzelfde materiaal als het aanwezige materiaal van de wegbedding op dat moment
 • richten we de weg in met hetzelfde materiaal als op dat moment aanwezig is
 • ruimen we zwerfvuil op
 • vervangen we beschadigde en/of ontbrekende wegwijzers (bewegwijzerde wandel- en fietsroutes) en naamborden

Problemen kan je melden aan het gemeentebestuur, dienst milieu.

Op de routeplanner van het Wandelnetwerk Pajottenland, 620 km aan trage wegen, kan je zelf een wandeling uitstippelen door knooppunten te combineren of één van de suggestielussen uitproberen. Download de app Wandelknooppunt en ga op ontdekking langs één van de suggestieroutes. Natuurvereniging Natuurpunt biedt alle kaartjes van haar natuurgebieden gratis aan. Ga even kijken op www.natuurpunt.be en download wandelkaartjes uit de hele regio. Of download de Natuurpunt app dan heb je alles dadelijk mee onderweg.
Ontdek de Windmolenwandeling, Vijfgehuchtenwandeling, Tweedorpenwandeling, Sint-Amanduswandleing, Zevenbeukenwandeling, Dikke Van Pamelwandeling en Ledebergwandeling. Een andere topper is de wandeling ‘Groen Strijtem met Pastoor Cuylits’ die uitgewerkt werd door het regionaal landschap en Pasar.

We wensen iedereen veel plezier met de trage wegen van Roosdaal!

Trage wegen

Inspiratie voor een thuisvakantie vol natuur!

Foto textiel

De sorteerregels van textiel zijn uitgebreid!
Alle textielverwerkers zijn voortaan verplicht om ook versleten textiel en schoenen te aanvaarden én ze te laten recycleren.
Je mag dus volgens de nieuwe sorteerregels naast herbruikbare kleding en schoenen nu ook versleten kleding, schoenen, handdoeken, lakens en andere stoffen in een textielcontainer deponeren.
De boodschap van deze nieuwe sorteerregel zal stapsgewijs aangepast worden op de textielcontainers. Het kan dus zijn dat op de container zelf nog de oude sorteerregels vermeld staat. Laat dit jou niet tegenhouden om toch ook versleten textiel in de container te deponeren.

Deponeer je textiel bewust!
Wat er met je textiel gebeurt, heb je zelf in grote mate in de hand. Commerciele bedrijven verkopen alle bruikbare kledij in derde wereldlanden, organisaties zoals Oxfam en de Kringwinkel verkopen een deel in eigen land maar ook een deel in derde wereldlanden. Maar er zijn tal van andere organisaties of manieren om jouw textiel in goede staat een tweede leven te geven zonder dat deze een hele weg afleggen en de voetafdruk van je spullen doet stijgen. Misschien heb je vrienden, familie of collega's die blij zijn met de kleding en schoenen van je kinderen. Er zijn ook tal van kleine organisaties zoals moeders voor moeders, organisaties die daklozen, vluchtingen of kansarmen helpen,... die ervoor zorgen dat jouw spullen hier in België (of in rampgebieden) goed terecht komen.

Toegestaan
nog bruikbare en niet bruikbaar textiel zoals:

 • Kledij
 • schoenen (in paar)
 • handtassen en lederwaren
 • beddengoed (lakens, (dons)deken, slaapzak, ...)
 • gordijnen
 • handdoeken
 • tafellakens

Stop het textiel steeds in een gesloten zak, zo wordt het niet vuil of nat.

Niet toegestaan

 • vervuild of nat textiel
 • tapijten
 • elektrische dekens
 • matrassen

Pagina 1 van 15