landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Hoe zit dat nu? vanaf 6 januari 2024

Jij kent je route van A naar B vanbinnen en vanbuiten. Misschien wandel of fiets je wel naar een station, waar je de trein neemt. Of je neemt de auto tot aan een park-and-ride en springt daar op de bus richting het stadscentrum. Vanaf 6 januari 2024 kan dat nog vlotter. Samen met jouw stad of gemeente gaan we in verschillende fases voor Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid. Eentje die vervoermiddelen combineren makkelijker maakt en echt inspeelt op jouw noden.
Meer info 馃憠 www.delijn.be/nl/gemeente/roosdaal/

Affiche boomplantactie 9 december

Met het ondertekenen van de bomencharter op 12 maart 2020 engageerde de gemeente Roosdaal zich om samen met haar inwoners, verenigingen, scholen, bedrijven, ... ongeveer 5000 bomen te planten tussen 2019 en 2024.

Lokaal Bestuur Roosdaal organiseert opnieuw een boomplantactie in samenwerking met B没没mplanters.

Help je graag mee op zaterdag 9 december tussen 9u00 en 12u00 om bomen aan te planten ter hoogte van de Daalbeekstraat in Roosdaal?
鈥榮 Middags worden alle helpers beloond met een hapje (broodje met pens) en een drankje.

We werken met maximaal 20 personen, inclusief medewerker(s) van de B没没mplanters. De plaatsen zijn dus beperkt.
Inschrijven is verplicht. Enkel via eventbrite ingeschreven vrijwilligers worden toegelaten, locatiegegevens worden gedeeld na inschrijving. Inschrijven via deze link.
De plaatsen zijn beperkt.

Alle activiteiten gaan vanzelfsprekend door in open lucht. Het nodige materiaal en veiligheidsmaatregelen worden voorzien. Maar neem stevige schoenen mee!

Huisdieren zijn niet toegelaten. Gelieve ermee rekening te houden dat deze activiteit een fysieke inspanning vereist.

Vegen herfstbladeren

Sneeuw en ijzel zijn glad en riskant voor valpartijen, dat weet iedereen. Maar herfstbladeren kunnen ook voor gevaar zorgen, afhankelijk van de hoeveelheid en neerslag. Wat moet daar dan mee gebeuren?

Er is geen algemene regel over het opruimen van herfstbladeren.
Artikel 45. van ons politiereglement zegt:
鈥業edereen die, op om het even welke wijze, een openbare ruimte heeft bevuild of laten bevuilen, moet ervoor zorgen dat deze onverwijld opnieuw rein gemaakt wordt.鈥

Het gaat volgens onze GAS-ambtenaar vooral om een kwestie van goed burgerschap en respect voor de buurt.
Het zou niet mogen uitmaken of het bladeren zijn uit je eigen tuin, die van de buurman of van bomen van de gemeente. Opruimen is de boodschap in geval van risico. 鈥楻ein houden鈥 betekent dus niet fanatiek poetsen, maar het vermijden van gevaar voor valpartijen.
Ieder is hoe dan ook verantwoordelijk voor zijn eigen planten en bomen.
Het opruimen is de verantwoordelijkheid van de bewoner, dus niet van de eventuele verhuurder.
Bij meergezinswoningen is het meestal de bewoner is van de gelijkvloerse verdieping die de stoep netjes moet houden Bij leegstaande gebouwen en onbebouwde percelen ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar.

Wie nalatig is, is aansprakelijk. Iedere inwoner moet zijn stoep 鈥榤et zin voor realisme鈥 proper houden. Je kan in de herfst moeilijk om het uur de stoep gaan vegen of bij wijze van spreken 鈥檚 nachts opstaan om te zien of er geen bladeren liggen.
Valt er iemand op de stoep of het fietspad, is dat een zaak voor de familiale verzekering of voor de burgerlijke aansprakelijkheid van een bedrijf. Maar het is altijd aan het slachtoffer om te bewijzen dat nalatigheid de oorzaak is geweest. Wanneer u bijvoorbeeld te laat bent voor de bus en u begint te rennen en valt over bladeren of sneeuw, bent u zelf onvoorzichtig geweest. In dat geval kan u zelf aansprakelijk worden gesteld. Of kan de rechter beslissen dat het om een gedeelde aansprakelijkheid gaat.
Als er problemen ontstaan op het gebied van verkeersveiligheid moeten inwoners dit signaleren aan de wijkpolitie of de gemeente. Zij zullen dan binnen de kortst mogelijke tijd gerichte actie ondernemen.

Tot slot: herfstbladeren mag je niet zomaar naar de goot of een afvoerputje vegen. De gemeente plaatst bladkorven op locaties waar veel bomen in de openbare ruimte staan. Hier kan elke bewoner de bladeren die hij opruimt op openbaar terrein in kwijt.

Warmtescan

Wil je weten waar in je woning kostbare energie verloren gaat? Of hoe je het in de zomer binnen koeler houdt?
Vraag een warmtescan van je woning om energieverliezen op te sporen.

Dankzij tussenkomst van de gemeente Roosdaal betaal je als inwoner 75 euro i.p.v. 175 euro.
Een warmtescan is ook een uitstekende voorbereiding voor het starten van een BENOvatietraject.

Het aantal inschrijvingen is beperkt. Wees er dus op tijd bij.

Meer info en inschrijven: www.klimaatpunt.be/warmtescan

Update 17/10/2023:

 • op 16/10/2023 werd er niet gewerkt omwille van de minder ideale weersomstandigheden voor het aanbrengen van markeringen
 • er wordt verder gewerkt vanaf 17/10/2023
 • de witte letters "zone" als deel van het woord "schoolzone" laten even op zich wachten (verkeerd lettertype leverancier), intussen doet de firma verder met de andere markeringen
 • op enkele locaties waar de weg smal is (+- 1 auto breed) en er geen beurtelings verkeer mogelijk is, wordt gewerkt buiten de schoolspits en wordt het verkeer voor zeer korte tijd omgelegd. Op woensdag 18/10/2023 staan tussen 6.00 en 7.00 uur volgende straten op de planning (korte tijd doorgang afgesloten):

  • Reigersbaan (t.h.v aansluiting Strijtemplein)
  • Nieuwbaan (t.h.v. ingang zone 30, kruispunt Lostraat) (bus De Lijn is op de hoogte en rijdt via Rombautstraat)

 Update 10/10/2023:

Door het goede weer werkt de firma verder aan twee andere opdrachten:

 • in de buurt van de scholen komt over de volledige rijbaanbreedte een groene strook met witte letters "schoolzone"
 • aan de ingangen van de zones 30 komt een witte markering "30" op de rijbaan

Welke verkeershinder mag je verwachten?

De verkeershinder is beperkt. Er wordt gewerkt per rijbaanhelft zodat het verkeer altijd door kan. De droogtijden zijn kort. Op enkele locaties waar de weg smal is (+- 1 auto breed) en er geen beurtelings verkeer mogelijk is, wordt:

 • gewerkt buiten de schoolspits
 • het verkeer voor zeer korte tijd omgelegd.

Het aanbrengen van deze markeringen kadert in de uitrol van het Zacht Mobiliteitsplan Roosdaal. Meer informatie: www.roosdaal.be/zmr


Update 05/10/2023:

Door een technisch probleem aan de vrachtwagen wordt voorlopig niet gestart met het aanbrengen van de oker fietssuggestiestroken op 05/10/2023.

Nieuwe planning: uitvoering op vrijdag 06/10/2023 en maandag 09/10/2023.


Origineel bericht 04/10/2023:

Mits gunstige weeromstandigheden zal er op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2023 tussen 7u en 18u enige verkeershinder kunnen zijn op verschillende locaties te Roosdaal voor het aanbrengen van oker fietssuggestiestroken.

De locaties waar deze zullen aangebracht worden zijn:

 • Brusselstraat, wegvak tussen de Kwinkeleer en de Keerstraat, in beide rijrichtingen
 • Gootjesstraat, wegvak tussen Keerstraat en Nieuwe Kaai, in de rijrichting Okegem
 • Nieuwe Kaai, wegvak tussen de Gootjesstraat en de Weerstanderskaai, in de rijrichting Okegem
 • Koning Albertstraat (vanaf de kerk O.L.V.-Lombeek tot aan de Moelieweg, in beide rijrichtingen

Welke verkeershinder mag je verwachten?

 • er geldt een parkeerverbod
 • doorgaand verkeer blijft mogelijk maar met verminderde doorstroming: een markeringsvrachtwagen rijdt zachtjes verder terwijl hij achter zich de oker suggestiestrook op het wegdek spuit. Na het aanbrengen is er een droogtijd van 15 a 20 minuten. U kan dan even niet op/van uw oprit. Daarna is de nieuwe oker fietssuggestiestrook overrijdbaar.

Het aanbrengen van de fietssuggestiestroken kadert in de uitrol van het Zacht Mobiliteitsplan Roosdaal. Meer informatie: www.roosdaal.be/zmr

Infobrief aanbrengen suggestiestroken

20230922 zone30

Van 20/09 t.e.m. 26/09/2023 voert een signalisatiefirma in opdracht van de gemeente wijzigingen door aan de zones 30.
De firma past de verkeersborden aan. In een latere fase komen ook nog wegmarkeringen aan de ingangen van de zones 30.

In het kader van de ontplooiing van het zacht mobiliteitsplan heeft de gemeenteraad in april 2023 het besluit goedgekeurd om enkele zones 30 uit te breiden.

Meer informatie:

Openbare verlichting blijft langer branden in Halle-Vilvoorde

Negenentwintig lokale besturen - waaronder ook Roosdaal - maken via het overlegplatform Toekomstforum Halle-Vilvoorde hun besluit kenbaar om de regeling rond het doven van de openbare straatverlichting te veranderen.

Vanaf 9 oktober 2023 zal de openbare verlichting doven om middernacht in plaats van om 23u. Vanaf dan zal de straatverlichting voortaan ook in de nacht van zondag op maandag branden.

Verkeersbord werken

Sinds donderdag 24 augustus voert aannemer G.K.W. de voorbereidende nutswerken uit van rioproject Ramerstraat.

De nutsbedrijven werken samen.

(Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands 鈥榮chuld鈥. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met De Watergroep of hun aannemer G.K.W. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.

Bij alle vragen:

De Watergroep, Christophe Adam
02/238.96.99

G.K.W., Kasim Gocen
0488/00.61.41

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Infobrief

Pagina 1 van 26