landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Verkeersbord zone 30

In de Gasthuisstraat, wegvak tussen het kruispunt met de Brusselstraat en het kruispunt met de Molenstraat, wordt een maximaal toegelaten snelheid ingesteld van 30 km/u (voorheen 50 km/u). De aanpassing werd besproken op de gemeenteraad van november 2020 en komt er door de slechte staat van het wegdek in afwachting van de vernieuwing van de straat.


De bestaande zone 30 van Pamel centrum wordt uitgebreid. De aanpassing van de signalisatie wordt opgenomen in de planning van de wegenploeg.
De betrokken bewoners krijgen een infobrief in de bus.

 

Gasthuisstraat zone 30

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Foto politiecontrole

In februari controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant op rijden onder invloed en op afleiding aan het stuur. Hiermee wil de provincie samen met de lokale en federale politiediensten een vermindering van het aantal verkeersongevallen nastreven.

Blijven sensibiliseren kan aantal verkeersslachtoffers doen afnemen
Rijden onder invloed van alcohol blijft voor te veel verkeersongevallen en slachtoffers zorgen. In de afgelopen tien jaar is het aantal ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol met 20% gedaald, zo blijkt uit een analyse van het Vias-instituut. Toch moeten we blijven sensibiliseren en handhaven zodat het aantal verkeersslachtoffers verder kan afnemen.

Alcoholgebruik aan het stuur veroorzaakt verschillende negatieve effecten op het rijgedrag. Wie rijdt onder invloed neemt meer risico’s, is minder geconcentreerd en reageert trager.

Bij een verkeersongeluk lopen bestuurders met een verhoogd alcoholgehalte van 1,5 promille ongeveer 200 keer meer kans om te overlijden dan nuchtere bestuurders.

Wie alcohol consumeert, heeft een verhoogd risico op ongevallen en kan ernstigere verwondingen oplopen en veroorzaken voor inzittenden.

Afleiding achter stuur is nieuwe killer
Afleiding achter het stuur wordt aanzien als de nieuwe ‘killer’ in het verkeer.

Bedienen van een gsm, smartphone of een tablet aan het stuur leidt tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Wie belt tijdens het rijden loopt tot vier keer meer risico om bij een ongeval betrokken te raken.

Bellen, sms’en, berichten verzenden of lezen achter het stuur zijn handelingen die de aandacht op de weg verminderen. Hierdoor heeft de bestuurder minder oog voor verkeersborden, voorrang verlenen of voor andere weggebruikers.

Wie afgeleid is, heeft een tragere reactiesnelheid en merkt veranderingen in verkeerssituaties later op. Zelfs handenvrij bellen is bijna even risicovol als bellen met de gsm of smartphone in de hand.

Voor een veilige rit volstaat het om enkele eenvoudige handelingen uit te voeren:

 • Leg je gsm, smartphone of tablet uit het gezichtsveld en buiten handbereik. Het handschoenenkastje is een ideale plaats hiervoor.
 • Download de app “veilig rijden” en stel deze in voor je vertrekt.
 • Laat ook in de file je gsm, smartphone of tablet in het handschoenenkastje liggen.
 • Stel je gps in voordat je vertrekt, niet tijdens het rijden.

Rijden met een gsm of smartphone in de hand is wettelijk verboden. Overtredingen worden bestraft met boetes die kunnen oplopen tot 2.000 euro. De rechter kan tevens een rijverbod opleggen.

"Controles zijn belangrijk en noodzakelijk maar nog belangrijker is de verantwoordelijkheidszin van iedere bestuurder om de regels te respecteren en veilig te rijden", besluit gouverneur Jan Spooren.

Dikketruiendag 2021

Het is voor iedereen een rare tijd. Wij kijken hoopvol uit naar het coronavaccin. Maar voor de klimaatopwarming is er geen vaccin. De remedie voor het klimaatvirus, dat zijn onze klimaatacties. Daarom is onze slogan voor de 17e editie van Dikketruiendag: OP VOLLE KRACHT voor het klimaat. Als we elke dag trainen voor het klimaat, dan kunnen we samen veel bereiken. Frank Deboosere geeft het voorbeeld!

Meer informatie op www.dikketruiendag.be 

Verkeersbord werken

Update 17/02/2021:

De Watergroep bedeelt vandaag een aangepaste infobrief ter herinnering bij de bewoners (werken in de week van 22/02/2021).

 

Update 08/02/2021:

Nieuwe startdatum. Werken uitgesteld ten gevolge van de weersomstandigheden.

Startdatum: 22/02/2021

Einddatum: 26/02/2021

https://cm.dewatergroep.be/nl-be/storingen-en-werken/roosdaal-omer-de-vidstlaan---kapellestraat

De koppelwerken op het drinkwaternet zullen dinsdagavond 23/02/2021 starten vanaf 22.00u en vermoedelijk woensdagochtend beëindigd worden. De daarop volgende dagen zal het staatherstel uitgevoerd worden.


Origineel bericht:

In de week van 8 tot 12/02/2021 voert De Watergroep met aannemer G.K.W. enkele belangrijke koppelingen uit in de Kapellestraat en in de Omer De Vidtslaan. Om de waterbevoorrading in Roosdaal zo weinig mogelijk in het gedrang te brengen, wordt ook ’s nachts gewerkt (dinsdag op woensdag). Er is onvermijdelijk (lawaai)hinder voor de aangelande bewoners. De Watergroep engageert zich om de hinder tot een minimum te beperken.
De koppelwerken situeren zich ter hoogte van:

Er is hinder voor het verkeer:

 • De Kapellestraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer van 08/02 t.e.m. 12/02/2021. Er wordt een omlegging voorzien via de Omer De Vidtslaan en de Lombeekstraat. Bewoners en lokaal verkeer hebben toegang via de Lombeekstraat, Groenenboomgaard of Omer De Vidtslaan maar moeten rekening houden met de afgesloten rijbaan ter hoogte van huisnummer 13. Het voetpad (achter haagje) blijft er vrij toegankelijk (voetgangers en afstappende fietsers).
 • In de Omer De Vidtslaan blijft doorgaand verkeer mogelijk. Er wordt gewerkt in het voetpad maar om veiligheidsredenen wordt één rijstrook afgesloten. Er is doorgang via beurtelings verkeer.

Alvast dank voor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse.

De bewoners van de Kapellestraat en het betrokken deel van de Omer De Vidtslaan krijgen via de Watergroep een infobrief in de week van 01/02/2021.

De Watergroep plaats de informatie over de werken ook op haar website.

Logo energiehuis 3Wplus

Energiehuis 3Wplus stuurt voortaan aan het einde van iedere maand een digitale nieuwsbrief uit om de inwoners van de regio Halle-Vilvoorde op de hoogte te houden van veranderingen in het energielandschap. Dat kan gaan over nieuwe/verhoogde premies en subsidies, aangepaste wetgeving, tips over duurzaam wonen, projecten waar burgers aan kunnen deelnemen, …

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via 3wplus.be/nieuwsbrief door het vakje ‘Energie’ aan te duiden.

Vanaf 15 februari 2021 kunnen de inwoners van de gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke voor niet-dringende klachten of aangiftes terecht bij de wijkpolitie via het ‘onthaal op afspraak’. Om een afspraak te maken kan u vanaf 26 januari 2021 de agenda van de wijkpolities consulteren.
Via het onthaal op afspraak beoogt de wijkpolitie een betere dienstverlening ten aanzien van de burgers op haar grondgebied. Het werken op afspraak heeft verschillende voordelen:

 • U kiest wanneer u langskomt en krijgt zo snel mogelijk een afspraak.
 • Er zijn geen lange wachttijden aan het onthaal en u wordt efficiënt geholpen.
 • U wordt vooraf in kennis gesteld over welke documenten u moet meebrengen.
 • Uw privacy wordt maximaal gegarandeerd bij de behandeling van uw klacht/aangifte.

Alle informatie over deze nieuwe manier van werken is terug te vinden op onze website https://www.politie.be/5407/. Via de website kan u als burger een afspraak boeken op de beschikbare tijdstippen van de wijkpost van uw gemeente.
Hebt u geen internet of twijfelt u of u wel aangifte moet doen? Neem dan voor advies en het maken van een eventuele afspraak telefonisch contact met uw wijkkantoor op weekdagen van 08u tot 17u.

Niet-dringende aangiftes/klachten? Maak een afspraak bij uw wijkpolitie!

Wat komt in aanmerking als niet-dringende aangifte of klacht?

 • Eenvoudige diefstal (o.a. documenten allerhande, voorwerpen, fiets, bromfiets)
 • Belediging, belaging/stalking
 • Geschillen rond bezoekrecht
 • Fraude en oplichting
 • Vandalisme/Toebrengen schade
 • Racisme/Xenofobie/Discriminatie/Woonstschennis/Huisvredebreuk
 • Problematische opvoedingssituaties met minderjarigen (zonder hoogdringendheid)
 • Dierenverwaarlozing
 • Winkeldiefstal buiten heterdaad
 • Diefstal door een loonbediende of huisdiefstal buiten heterdaad
 • Opzettelijke slagen en verwondingen/vechtpartij (al dan niet in huiselijke sfeer/partnergeweld) buiten heterdaad
 • Schoolverzuim/spijbelen buiten heterdaad

Het volledige overzicht van niet-dringende aangiftes of klachten is terug te vinden op onze website https://www.politie.be/5407/.

Wat in geval van een verkeersongeval?

Op wie doe ik beroep bij een verkeersongeval met stoffelijke schade of lichamelijk letsel?

 • Bij een verkeersongeval met ernstig lichamelijk letsel belt u altijd onmiddellijk de spoeddiensten via 101/112. In geval van vluchtmisdrijf wordt dit meteen ook door de aanwezige politieploeg vastgesteld.
 • Bij een verkeersongeval stoffelijke schade of bij lichte lichamelijke letsels is het vaak niet nodig om dringende noodhulp ter plaatse te roepen. Indien er geen discussie is met de tegenpartij(en), vult u samen het Europees aanrijdingsformulier in.
 • Is er nadat het verkeersongeval plaatsvond toch sprake van ernstige lichamelijke letsels? Dan maakt u een afspraak in uw wijkkantoor voor een aangifte. U kiest in het afsprakenprogramma voor de optie ‘Verkeersongeval stoffelijke schade’ of ‘Verkeersongeval lichamelijk letsel: enkel bij laattijdige aangifte’. In het laatste geval zorgt u voor een medisch attest van een arts over uw verwondingen.

Wat bij discussie tussen de partijen over een verkeersongeval?

 • Er is onmiddellijk discussie tussen de betrokken partijen op de plaats van het ongeval. U belt het nummer 101/112. Een politieploeg komt ter plaatse om de nodige vaststellingen uit te voeren.
 • Er is nadat het verkeersongeval plaatsvond discussie over de feiten. U maakt een afspraak in uw wijkkantoor voor een aangifte. U kiest in het afsprakenprogramma voor de optie ‘Verkeersongeval stoffelijke schade’ of ‘Verkeersongeval lichamelijk letsel: enkel bij laattijdige aangifte’. In het laatste geval zorgt u voor een medisch attest van een arts over uw verwondingen
 • De tegenpartij is niet aan te treffen (bv. Aanrijding met een geparkeerd voertuig) → U belt het nummer 101/112. Een politieploeg komt ter plaatse om de nodige vaststellingen uit te voeren.

Wat bij vluchtmisdrijf?

Bij een verkeersongeval met stoffelijke schade of bij lichte lichamelijke letsels, waarbij een of meerdere betrokken partijen vluchtmisdrijf plegen:

 • Maakt u een afspraak bij uw wijkpolitie indien u geen info heeft over de betrokken partij die kan leiden tot identificatie
 • Wendt u zich tot het zonaal onthaal te Liedekerke indien u wel info heeft over de betrokken partij die kan leiden tot identificatie

Wat in geval van verkeersagressie?

Indien de verkeersagressie louter leidt tot materiële schade dan doet u aangifte volgens de procedure bij een verkeersongeval met stoffelijke schade.
Indien de verkeersagressie gepaard gaat met lichamelijk letsel spreken we van opzettelijke slagen en verwondingen.

 • Bij zware letsels verwittigt u meteen de hulpdiensten via 101/112. Een politieploeg komt ter plaatse.
 • Bij niet-zware lichamelijke letsels kan u zich met een attest van arbeidsongeschiktheid wenden tot het zonaal onthaal te Liedekerke. Indien u niet arbeidsongeschiktheid bent dan doet u aangifte bij de wijkpolitie op afspraak.

U wenst geen aangifte te doen of klacht in te dienen maar specifiek uw wijkagent te spreken?
In sommige gevallen wil u als burger uw eigen wijkagent spreken. Dit bijvoorbeeld bij een burentwist of een algemeen buurtprobleem zoals verkeersonveiligheid of overlast.
U kan hiervoor telefonisch of per email een aanvraag doen bij uw wijkpolitie. De wijkagent zal in samenspraak met u de noodzaak evalueren en al dan niet een persoonlijke afspraak maken.
De wijkpolitie is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op volgende nummers:

 • Ternat: 02 451 45 07
 • Affligem: 053 64 00 65
 • Roosdaal: 054 89 13 70
 • Liedekerke: 053 65 00 55

Wil u uw wijkagent per mail om een gesprek verzoeken?
Ga naar ons website, klik rechts bovenaan op ‘Contact’ en nadien ‘Je Wijk’. Daar kan u uw straat en huisnummer ingeven en u verkrijgt de contactgegevens van uw wijkagent en wijkkantoor.

 

Police-on-web: u hoeft niet voor ieder feit een afspraak te maken!

Momenteel kan elke Belg bepaalde type feiten van thuis uit aangeven via het e-loket Police-on-web.
Wat kan u aangeven via Police-on-web?

 • (Brom)fietsdiefstal op openbaar domein
 • Winkeldiefstal buiten heterdaad
 • Diverse beschadigingen en graffiti
 • Aanmelden van je alarmsysteem

De lijst met feiten die via Police-on-web kunnen worden aangegeven werd (tijdelijk) uitgebreid naar aanleiding van de coronamaatregelen.

Wenst u de politie te raadplegen over wapens?

 • Verlies van wapens
 • Vinden of aantreffen van een onbekend wapen
 • Aanvraag of verlenging van een wapenvergunning
 • Vrijwillig afstand van een vuurwapen

In bovenstaande gevallen staat onze wapenspecialist te uwer beschikking. Contacteer werner.callebaut@police.belgium.eu of bel op 053 65 00 87 of 0478 69 24 48.

Waarvoor kan ik terecht op het zonaal onthaal te Liedekerke?

Een aantal misdrijven komen niet in aanmerking voor het onthaal op afspraak bij de wijkpolitie. In deze gevallen biedt u zich fysiek aan op het zonaal onthaal te Liedekerke. Het gaat om:

 • Diefstal of verlies inschrijvingsbewijs voertuig
 • Diefstal of verlies originele nummerplaat
 • Schending van het beroepsgeheim
 • Diefstal van een voertuig
 • Diefstal met verzwarende omstandigheden (vb.: woninginbraak, diefstal met geweld, garagediefstal)
 • Geluidsoverlast dat op dat moment plaatsvindt (heterdaad)
 • Zedenfeiten
 • Sluikstorten
 • Verdwijning van een minderjarige of meerderjarige
 • Mishandeling en verwaarlozing van personen
 • Hondenbeet

Vanaf 15 februari 2021 is het zonaal onthaal geopend op weekdagen van 08 tot 17u en op zaterdag van 08 tot 16u.
Indien u wenst dat een politieploeg vaststellingen doet ter plaatse dan belt u het noodoproepnummer 101.

Algemene inlichtingen, vragen of hulp bij het maken van uw afspraak?

We zijn telefonisch bereikbaar op 053/65.00.65 op weekdagen van 08 tot 17u.

Heeft u dringende politiehulp nodig of wenst u verdachte handelingen, personen of voertuigen te melden?

Uiteraard staan we voor dringende politiehulp altijd 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 klaar. Via een oproep naar de noodcentrale 101/112 komt een interventieploeg bij u langs.
Wanneer u als burger verdachte handelingen, voertuigen of personen bemerkt, contacteert u het noodoproepnummer 101. Indien mogelijk geeft u dan een goede beschrijving mee van de verdachte personen en/of de nummerplaat van een voertuig.

Sinds 13 november 2020 zijn er 22 gevallen van hoogpathogene aviaire influenza ontdekt bij wilde vogels op verschillende plaatsen.

Locaties waar gevallen van aviaire influenza zijn ontdekt

Vogelgriep stand van zaken op 25-01-2021

Besmette vogels per locatie

 gemeente

 soorten

 datum van 1ste
 vaststelling

 datum recentste
 vaststelling

 Amay 

 Canadagans 

 14.01.2021 

 14.01.2021 

 Bredene 

 Kolgans 

 13.11.2020 

 13.11.2020 

 Brugge 

 Kleine rietgans 

 23.12.2020 

 23.12.2020 

 Damme 

 Nijlgans 

 03.12.2020 

 03.12.2020 

 De Haan 

 Wulp 

 18.11.2020 

 18.11.2020 

 De Panne 

 Kleine rietgans 

 10.12.2020 

 10.12.2020 

 Destelbergen 

 Houtduif 

 01.12.2020 

 01.12.2020 

 Gent 

 Canadagans, fuut, zilvermeeuw 

 01.12.2020 

 18.01.2021 

 Knokke-Heist 

 Kleine rietgans, grauwe gans 

 10.12.2020 

 23.12.2020 

 Middelkerke 

 Wulp, zilvermeeuw 

 13.11.2020 

 18.11.2020 

 Oostende 

 Knobbelzwaan, Turkse tortel, kleine rietgans 

 13.11.2020 

 25.11.2020 

 Oudenburg 

 Ekster 

 18.11.2020 

 18.11.2020 

 Zedelgem 

 Kleine rietgans 

 06.01.2021 

 06.01.2021 

Vorige maand werd de burgerparticipatie gestart rond het regionaal mobiliteitsplan. Vervoerregio Vlaamse Rand ontving al heel wat reactie maar doet graag nog een oproep om de enquête in te vullen zodat ze met zo veel mogelijk gegevens aan de slag kunnen en tot een gedragen mobiliteitsplan komen!

De vervoerregio Vlaamse rand maakt een visie voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) over de mobiliteit in de Vlaamse Rand. Een krachtige visie komt maar tot stand door de inzichten van velen. Daarom horen we graag jou ideeën voor de Vlaamse Rand.

De enquête kan je nog invullen tem 31/01/2020. De input die we hiermee verzamelen, vormt de basis om de ambities en doelstellingen scherp te stellen binnen onze regio.

Samen schrijven we een mooi verhaal voor de vervoerregio Vlaamse Rand!

Je kan de enquête invullen via: Visie regionaal mobiliteitsplan 2030-2050 - Vervoerregio Vlaamse Rand

Meer info: www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid-mow/vervoerregios/vervoerregio-vlaamse-rand

Pagina 1 van 18