landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Mobibus bezoekt Roosdaal

Op 9 en 10 januari 2020 brengen leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs uit het IMI te Roosdaal een bezoek aan de Mobibus, een omgebouwde touringcar met een interactieve doe-tentoonstelling over verkeersveiligheid en mobiliteit. Special effects, moderne snufjes, ludieke filmpjes en games laten de leerlingen op een onvergetelijke manier nadenken over thema’s als zichtbaarheid in het verkeer, veilig fietsen en de dodehoekproblematiek. De Mobibus is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) met de steun van de Vlaamse overheid.

De bus wordt op de parking van de Ledebergdries geplaatst, een deel van de parking wordt tijdelijk verkeersvrij gemaakt.

Meer info: https://www.verkeeropschool.be/projecten/mobibus

Winterdienst

Tijdens de wintermaanden heerst er een winterdienst. Dit heeft als doel om tijdens de wintermaanden de straten sneeuw- en ijsvrij te houden.

We geven prioriteit aan de busbanen van De Lijn. Zodra deze gestrooid zijn worden ook de overige straten aangepakt.

 Busbanen van de lijn:

Dokter Roosensstraat, Pamelse Klei, Brusselstraat, Gootjesstraat, Nieuwe Kaai, Keerstraat, Kriebrugstraat, Ledebergdries, Ledebergstraat, Hoogstraat, Profetenstraat, Lombeekstraat, Omer de vidtslaan, Koning Albertstraat, Jozef Jansstraat, Daalbeekstraat, Ramerstraat, Kristus Koninglaan, Schilder Evenepoelstraat, Strijtemplein, Rombautstraat, Lostraat, Nieuwbaan, Broekstraat, Donkerstraat, Knoddelstraat, Kraanstraat, Kerkstraat, Ijzerenkruisstraat.

20191205 winterdienst

Natuur

Planten bereiden zich voor op de koude periode die eraan komt. Compost kan een cruciale rol spelen voor je tuin om de winter heelhuids en gezond door te komen omdat het het humusgehalte op peil houdt.
Nu gebruik je best geen meststoffen meer. Meststoffen geven planten een extra groeistoot, waardoor twijgjes ontstaan die niet meer afdoende kunnen beschermd worden. De vorst krijgt vrij spel, wat leidt naar afgestorven takken en insluipende ziektes.
Je gebruikt beter extra bodemverbeteraars zoals compost. Door compost toe te dienen kan de humus gedurende vele maanden de bodem indringen en door het bodemleven verwerkt worden. Een laagje opengeharkte compost in het gazon verdwijnt na enkele regenbuien in het bodemoppervlak. Rond struiken, fruitbomen, in de borders en in de moestuin mag een dikkere laag komen.

Laat afgevallen bladeren en dode stengels ook zoveel mogelijk liggen. Dit dood materiaal vormt een beschermde winterjas voor alle plantjes die eronder leven. Planten die sterk vorstgevoelig zijn bescherm je met een extra laag bladeren en stro. Zorg ervoor dat alles luchtig blijft. De combinatie van koude en vochtigheid is voor vele planten dodelijk.

De Roosdaalse compostmeester staat je bij met raad en daad!
De Roosdaalse compostmeester is zowel telefonisch als digitaal bereikbaar.
054 89 13 30
milieu@roosdaal.be
www.facebook.com/compostmeester

Onbevaarbare waterloop

In de periode van 1 december 2019 tot 15 maart 2020 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

Men gaat werken aan volgende waterlopen:

 • Bellebeek (Hunselbeek), nr. 5.086;
 • Elbeek, nr. 5.122;
 • Kleine Beek, nr. 5.121;
 • Voetbeek, nr. 5.120;
 • Beek, nr. 5.119 (Kleistraat);
 • Boesdaalheidebeek, nr. 5.125;
 • Moeliebeek, nr. 5.123;
 • Nattenmeersbeek, nr. 5.127;
 • Omloopbeek, nr. 5.126.

Wij vestigen ieders aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 10 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 die bepalen dat de aangelanden er toe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materiaal) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

De firma AD bvba voert de werken uit.
Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van de werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de heer Kevin Van Campenhout, deskundige waterlopen.
Tel. 02 456 07 24 of mailen naar waterlopen@vlaamsbrabant.be

Verbodsbord vuurwerk

Sinds 27 mei 2019 geldt in Vlaanderen een ALGEMEEN VERBOD om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen en carbuurkanonnen af te vuren.
Bron: Decreet van 26 april 2019 houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen, Belgisch staatsblad 17 mei 2019.
Gemeenten mogen alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen van deze regel afwijken.
Wensballonnen daarentegen zijn NOOIT meer toegelaten. Het risico op brand is te groot.

De algemene politieverordening op de openbare overlast in de gemeente Roosdaal stelt dat het algemeen verboden is vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, wensballonnen op te laten en carbuurkannonnen af te vuren.
Enkel de burgemeester kan nog voor zeer uitzonderlijke gebeurtenissen in de gemeente vooraf toestemming verlenen om onder voorwaarden op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken.

Gemeenten kunnen overtredingen bestraffen met GAS-boetesdie kunnen oplopen tot € 350,00 afhankelijk van de ernst van de feiten.

De nieuwe regeling wordt opgezet als maatregel ter bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid, maar betekent ook goed nieuws voor de dieren die door de luide, onverwachte knallen kampen met angst en stress. Ook de voorbije eindejaarsperiode waren er tal van ongelukken door bange dieren die verloren lopen, gewond raakten of zelfs overleden als gevolg van het vuurwerk.

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we duurzaam en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning.

Daarom werkt de provincie aan een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven. Ze heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt.  De provincie wil graag weten wat jij hiervan vindt.

Kijk de conceptnota in:

 • op de website (www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be)
 • in het provinciehuis (Provincieplein 1 - 3010 Leuven) van 1 december 2019 t.e.m. 14 februari 2020.
 • in een gemeentehuis in Vlaams-Brabant van 1 december 2019 t.e.m. 14 februari 2020.

Wanneer kan ik mijn mening geven?
Van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020

Hoe kan ik mijn mening geven?
Schriftelijk en gericht aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant:

 • Per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be.
 • Per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
 • Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis.
 • Door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens het startmoment op 4 december 2019 in het Provinciehuis, tussen 14u00 en 21u00 (je komt langs wanneer het jou past).

Meer informatie?
Kom naar het gratis startmoment op woensdag 4 december 2019 vanaf 14u00 in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.

Of bezoek de website: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Problemen met Recycle-app

De afgelopen week bleken er heel wat problemen met de Recycle! app, bvb de sluitingsdagen van het recyclagepark werden niet correct weergegeven.

Men is bij Fost Plus bezig met een nieuwe versie van de app en er blijkbaar daarbij problemen te zijn ontstaan bij het overzetten van gegevens,(openingsuren, sluitingsdagen, …). Fost Plus is hiervan op de hoogteen ze werken zo snel mogelijk aan de oplossing.

Tot dan raden wij iedereen aan om gebruik te maken van de afvalkalender of de website voor correcte info.

Snelheidsinformatiebord Brusselstraat

Vanaf eind oktober 2019 zullen twee permanente snelheidsinformatieborden staan aan de scholen van Pamel centrum (Brusselstraat) en OLV-Lombeek (Koning Albertstraat). Deze borden moeten deze schoolomgevingen en de zone 30 extra onderlijnen. Veilig verkeer in schoolomgevingen is voor de huidige bestuursploeg een absolute prioriteit. Deze intensieve sensibilisering moet voor alle chauffeurs duidelijkheid brengen en ervoor zorgen dat snelheid van 30 km per uur door iedereen wordt gerespecteerd.

Het plaatsen van de borden is verder ook een logische volgende stap in het beleid van de gemeente die al sinds 2014 mobiele snelheidsinformatieborden opstelt op diverse straten in onze gemeente. Deze toestellen informeren niet alleen de bestuurders over hun snelheid, maar laten de gemeente ook toe om de gegevens van deze borden uit te lezen (hoeveelheden, snelheden, tijdstippen). Op basis van die gegevens worden nu al de prioriteiten van locaties van flitscontroles door de politie bepaald.

Het spreekt voor zich dat ook de gegevens van de permanente borden in deze twee schoolomgevingen door de gemeente met de politiediensten zullen gedeeld worden. Mocht er uit een grondige analyse van de gegevens blijken dat deze 30 km zones met permanente sensibilisering niet worden gerespecteerd, zal de politie overgaan tot gerichte controles om de snelheid van 30 km per uur te handhaven.

Merk verder op dat de gemeente voor deze aankoop beroep doet op een 50 procent financiering van de Vlaamse overheid in het kader van het programma: “Subsidies voor gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen”.

Pagina 1 van 15