landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Verkeersbord werken

Te Kapellestraat en Omer de Vidtslaan (wegvak tussen het kruispunt met de Tenzuivenestraat en het kruispunt met de Lombeekstraat, t.e.m. huisnummer 55) zijn er nutswerken gepland. Handelaars in die zone kregen recent een brief van Vlaio m.b.t. het aanvragen van een hinderpremie. Door een fout ingegeven einddatum door de Watergroep stond in die brief ten onrechte dat de werken duren tot mei 2021. Die einddatum klopt niet. De Watergroep heeft intussen online de datum aangepast (in de brief aan de handelaars staat een url vermeld, daarnaast ook te vinden op www.hinderinkaart.be/detail/6431775).
De concrete startdatum van de werken ligt nog niet vast, dat is allicht eind januari/begin februari 2020. Er wordt vermoedelijk een 4-tal weken gewerkt (afhankelijk van weer- en werfomstandigheden). Plaatselijk verkeer wordt toegelaten, het doorgaand verkeer wordt omgelegd. Kort voor de start van de werken krijgen de betrokken bewoners ook een brief van de uitvoerende aannemer/nutsmaatschappij in de brievenbus.

Zakken zwerfvuil

Mooimakers Robrecht en Olga, inwoners van Ninove, trekken regelmatig ten strijde tegen zwerfvuil in onze gemeente.
Afgelopen weekend vulden ze opnieuw meerdere vuilniszakken met achtergelaten afval. Vele tientallen blikjes en glazen flessen vonden ze op de wegbermen langs de Lange Kamstraat, de Molenveldstraat en de Steenmeersstraat.

"De bunkersite langs de Lange Kamstraat in Pamel is zo’n mooie plek. Telkens we er langswandelen is het even genieten. Daarom willen we dat het er proper blijft, zonder afval op de grond."

Foto duif

De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond roept al haar leden op om hun reisduiven van 14 december tot en met 6 januari op te hokken, zodat bejaging op verwilderde exemplaren zonder incidenten kan plaatsvinden.
Verwilderde duiven zijn gedomesticeerde duiven die niet langer naar huis vliegen en een eigen leven gaan leiden. Gezien deze soort geen inheemse soort is -die het door de omgevingsfactoren zeer goed doet in stad en platteland- zien we dat steeds grotere populaties ontstaan. Ook de impact die ze op de wedstrijdduiven hebben, door deze sterk te verstoren, is niet te onderschatten.
De duivenliefhebbers wordt aldus gevraagd om reisduiven op te hokken vanaf 14 december tot en met 6 januari. In die tijdspanne worden jagers en bijzondere veldwachters opgeroepen om afschot van verwilderde duiven te realiseren.

Het afschot van verwilderde duiven is toegestaan onder volgende voorwaarden:
Men dient in het bezit te zijn van een geldig jachtverlof;
Gebruik van lood- en zinkhagel is verboden;
Men kan uitsluitend op terreinen waarop men het jachtrecht heeft verwilderde duiven schieten;
Afschot van geringde duiven is verboden;
Afschot binnen de 150 meter in de richting van woningen en gebouwen is verboden;
Gebruik van andere dan voor de jacht geldende methoden (bv. klemmen, gif, …) komen niet in aanmerking voor deze actie;
Duiven die tijdens deze acties worden gestrekt, mogen in geen geval gecommercialiseerd worden.

Takkenwal

Het meest bijzondere kenmerk van bomen en struiken is zonder twijfel dat ze verhouten. Naarmate de jonge twijgen langer worden, worden ze ook dikker en steviger. Zo komen ze zonder kleerscheuren de winter door. In het voorjaar vormen de takken nieuwe uitlopers en wordt de boom of heester hoger en breder. Groeien de takken te hoog of te ver en hinderen ze ons of de planten in hun buurt dan is het tijd om in te grijpen en te snoeien.

Wanneer je gaat snoeien hangt af van de functie van de plant. Elke plant is in een bepaald seizoen op zijn mooist. Je kiest voor de bloem, bes, blad, herfstkleur, mooie vorm of mooie bast. Dit bepaalt hoe en wanneer je het best kunt snoeien.
Fruitbomen neem je best rond februari onder handen, als het niet vriest, om lucht in de kroon te krijgen.
Berk, Esdoorn, Haagbeuk en notenbomen in de zomer of de herfst.
Leilindes eens in de twee jaar in maart. Hagen na half mei, maar in ieder geval vóór 21 juni, omdat de planten daarna een nieuwe groei-impuls krijgen.

Snoeihout is stevig materiaal en stop je, in tegenstelling tot bijvoorbeeld grasmaaisel, niet zomaar in het compostvat. Creatieve tuiniers verwerken hun snoeihout steeds vaker in nuttige en mooie tuintoepassingen, zoals een takkenwal.

Takkenwal

Het geraamte van een takkenwal bestaat uit 2 rijen palen. De afstand tussen de rijen palen kan je bepalen in functie van de beschikbare ruimte en de hoeveelheid materiaal die je wil wegstapelen.
Zet de palen goed vast in de grond. Een grondboor is een handig hulpmiddel om een gepast gat te maken.
Bij het opvullen van de takkenwal is het handig de dikkere takken aan de buitenkant te leggen. De dunnere en kortere takken kunnen dan binnenin gelegd worden.

Snippers

Snoeihout versnipperen met een hakselaar is ook goede manier om je snoeihout een toepassing te geven in je tuin. Door te hakselen blijft er van de oorspronkelijke hoop takken amper 10 à 15 % over.
Snippers zijn een stuk makkelijker manipuleerbaar dan takken. Ze zijn licht en kunnen dus gemakkelijk met de kruiwagen en de riek verplaatst worden.
Nuttige toepassingen in de tuin: mulchmateriaal, grondstof voor compost, snipperwand, in de kippenren, op het tuinpad.
Als je de aankoop van een hakselaar overweegt, vraag dan raad bij een dealer, je hebt immers verschillende snijmechanismen.

De Roosdaalse compostmeester staat je bij met raad en daad!
De Roosdaalse compostmeester is zowel telefonisch als digitaal bereikbaar.
054 89 13 30
milieu@roosdaal.be
www.facebook.com/compostmeester

Winterdienst

Tijdens de wintermaanden heerst er een winterdienst. Dit heeft als doel om tijdens de wintermaanden de straten sneeuw- en ijsvrij te houden.

We geven prioriteit aan de busbanen van De Lijn. Zodra deze gestrooid zijn worden ook de overige straten aangepakt.

 Busbanen van de lijn:

Dokter Roosensstraat, Pamelse Klei, Brusselstraat, Gootjesstraat, Nieuwe Kaai, Keerstraat, Kriebrugstraat, Ledebergdries, Ledebergstraat, Hoogstraat, Profetenstraat, Lombeekstraat, Omer de vidtslaan, Koning Albertstraat, Jozef Jansstraat, Daalbeekstraat, Ramerstraat, Kristus Koninglaan, Schilder Evenepoelstraat, Strijtemplein, Rombautstraat, Lostraat, Nieuwbaan, Broekstraat, Donkerstraat, Knoddelstraat, Kraanstraat, Kerkstraat, Ijzerenkruisstraat.

20191205 winterdienst

Mobibus bezoekt Roosdaal

Op 9 en 10 januari 2020 brengen leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs uit het IMI te Roosdaal een bezoek aan de Mobibus, een omgebouwde touringcar met een interactieve doe-tentoonstelling over verkeersveiligheid en mobiliteit. Special effects, moderne snufjes, ludieke filmpjes en games laten de leerlingen op een onvergetelijke manier nadenken over thema’s als zichtbaarheid in het verkeer, veilig fietsen en de dodehoekproblematiek. De Mobibus is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) met de steun van de Vlaamse overheid.

De bus wordt op de parking van de Ledebergdries geplaatst, een deel van de parking wordt tijdelijk verkeersvrij gemaakt.

Meer info: https://www.verkeeropschool.be/projecten/mobibus

Natuur

Planten bereiden zich voor op de koude periode die eraan komt. Compost kan een cruciale rol spelen voor je tuin om de winter heelhuids en gezond door te komen omdat het het humusgehalte op peil houdt.
Nu gebruik je best geen meststoffen meer. Meststoffen geven planten een extra groeistoot, waardoor twijgjes ontstaan die niet meer afdoende kunnen beschermd worden. De vorst krijgt vrij spel, wat leidt naar afgestorven takken en insluipende ziektes.
Je gebruikt beter extra bodemverbeteraars zoals compost. Door compost toe te dienen kan de humus gedurende vele maanden de bodem indringen en door het bodemleven verwerkt worden. Een laagje opengeharkte compost in het gazon verdwijnt na enkele regenbuien in het bodemoppervlak. Rond struiken, fruitbomen, in de borders en in de moestuin mag een dikkere laag komen.

Laat afgevallen bladeren en dode stengels ook zoveel mogelijk liggen. Dit dood materiaal vormt een beschermde winterjas voor alle plantjes die eronder leven. Planten die sterk vorstgevoelig zijn bescherm je met een extra laag bladeren en stro. Zorg ervoor dat alles luchtig blijft. De combinatie van koude en vochtigheid is voor vele planten dodelijk.

De Roosdaalse compostmeester staat je bij met raad en daad!
De Roosdaalse compostmeester is zowel telefonisch als digitaal bereikbaar.
054 89 13 30
milieu@roosdaal.be
www.facebook.com/compostmeester

Onbevaarbare waterloop

In de periode van 1 december 2019 tot 15 maart 2020 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

Men gaat werken aan volgende waterlopen:

  • Bellebeek (Hunselbeek), nr. 5.086;
  • Elbeek, nr. 5.122;
  • Kleine Beek, nr. 5.121;
  • Voetbeek, nr. 5.120;
  • Beek, nr. 5.119 (Kleistraat);
  • Boesdaalheidebeek, nr. 5.125;
  • Moeliebeek, nr. 5.123;
  • Nattenmeersbeek, nr. 5.127;
  • Omloopbeek, nr. 5.126.

Wij vestigen ieders aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 10 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 die bepalen dat de aangelanden er toe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materiaal) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

De firma AD bvba voert de werken uit.
Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van de werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de heer Kevin Van Campenhout, deskundige waterlopen.
Tel. 02 456 07 24 of mailen naar waterlopen@vlaamsbrabant.be

Pagina 1 van 16