landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto Vlonderpad

Een bospad, een veldweg, een vlonderpad of een doorsteek in een wijk.
Trage wegen zijn overal te vinden. Ze dienen voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer en hebben een openbaar karakter. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.
Onze gemeente ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag van gebruik maken.

Trage wegen worden heel vaak gebruikt voor recreatie dicht bij huis. Want wat is er leuker dan een fietstocht op zondag, een ommetje met de hond of een avontuurlijk mountainbiketour langs trage wegen? Weg van het drukke verkeer is je ontspannen veel makkelijker. En het zicht op het landschap krijg je er gratis en voor niets bij.

Bijna alle trage wegen hebben historische roots. De geschiedenis van sommige veld- of kerkwegels gaat terug tot in de Romeinse tijd! Het zijn relicten die getuigen van oude verbindingen tussen dorpskernen (kerkwegels) of van vroegere doorgangen voor landbouwers (karrensporen). Trage wegen vertellen heel wat over de eigenheid van onze gemeente. Ze zijn vaak levend erfgoed waarover heel wat anekdotes en legendes bestaan.

Juridisch gezien zijn er heel wat soorten trage wegen. Eén ding hebben ze alvast gemeen: ze hebben een openbaar karakter.
De bekendste trage wegen zijn buurtwegen, die voorzien zijn in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. Deze wegen vind je terug in de Atlas der Buurtwegen van de gemeente. Alle buurtwegen zijn openbaar: iedereen mag er dus gebruik van maken. Ze mogen ook niet afgesloten worden, hoewel dat in de praktijk helaas soms gebeurt.

Andere wetten en decreten zijn van toepassing op de volgende trage wegen: wandelwegen in bossen (bosdecreet) en natuurgebieden (natuurdecreet).
Andere trage wegen zijn spontaan gegroeid door het gebruik.

Het grootste deel van het onderhoud van de trage wegen wordt gedaan door de gemeente via de INL-ploegen (Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen) van Pro Natura. Daarnaast wordt ook nog de technische dienst van de gemeente ingeschakeld.
De INL-ploegen presteren op jaarbasis meer dan 1000 uur aan het onderhoud van de trage wegen in Roosdaal.

Binnen de officiële breedte van de trage weg:

 • maaien we de wegbedding en de bermen binnen de grenzen van de wegbedding
 • snoeien we de gewassen en de beplantingen binnen de wegbedding
 • vullen we de putten en effenen we de wegverharding met hetzelfde materiaal als het aanwezige materiaal van de wegbedding op dat moment
 • richten we de weg in met hetzelfde materiaal als op dat moment aanwezig is
 • ruimen we zwerfvuil op
 • vervangen we beschadigde en/of ontbrekende wegwijzers (bewegwijzerde wandel- en fietsroutes) en naamborden

Problemen kan je melden aan het gemeentebestuur, dienst milieu.

Op de routeplanner van het Wandelnetwerk Pajottenland, 620 km aan trage wegen, kan je zelf een wandeling uitstippelen door knooppunten te combineren of één van de suggestielussen uitproberen. Download de app Wandelknooppunt en ga op ontdekking langs één van de suggestieroutes. Natuurvereniging Natuurpunt biedt alle kaartjes van haar natuurgebieden gratis aan. Ga even kijken op www.natuurpunt.be en download wandelkaartjes uit de hele regio. Of download de Natuurpunt app dan heb je alles dadelijk mee onderweg.
Ontdek de Windmolenwandeling, Vijfgehuchtenwandeling, Tweedorpenwandeling, Sint-Amanduswandleing, Zevenbeukenwandeling, Dikke Van Pamelwandeling en Ledebergwandeling. Een andere topper is de wandeling ‘Groen Strijtem met Pastoor Cuylits’ die uitgewerkt werd door het regionaal landschap en Pasar.

We wensen iedereen veel plezier met de trage wegen van Roosdaal!

Trage wegen

Inspiratie voor een thuisvakantie vol natuur!

Foto textiel

De sorteerregels van textiel zijn uitgebreid!
Alle textielverwerkers zijn voortaan verplicht om ook versleten textiel en schoenen te aanvaarden én ze te laten recycleren.
Je mag dus volgens de nieuwe sorteerregels naast herbruikbare kleding en schoenen nu ook versleten kleding, schoenen, handdoeken, lakens en andere stoffen in een textielcontainer deponeren.
De boodschap van deze nieuwe sorteerregel zal stapsgewijs aangepast worden op de textielcontainers. Het kan dus zijn dat op de container zelf nog de oude sorteerregels vermeld staat. Laat dit jou niet tegenhouden om toch ook versleten textiel in de container te deponeren.

Deponeer je textiel bewust!
Wat er met je textiel gebeurt, heb je zelf in grote mate in de hand. Commerciele bedrijven verkopen alle bruikbare kledij in derde wereldlanden, organisaties zoals Oxfam en de Kringwinkel verkopen een deel in eigen land maar ook een deel in derde wereldlanden. Maar er zijn tal van andere organisaties of manieren om jouw textiel in goede staat een tweede leven te geven zonder dat deze een hele weg afleggen en de voetafdruk van je spullen doet stijgen. Misschien heb je vrienden, familie of collega's die blij zijn met de kleding en schoenen van je kinderen. Er zijn ook tal van kleine organisaties zoals moeders voor moeders, organisaties die daklozen, vluchtingen of kansarmen helpen,... die ervoor zorgen dat jouw spullen hier in België (of in rampgebieden) goed terecht komen.

Toegestaan
nog bruikbare en niet bruikbaar textiel zoals:

 • Kledij
 • schoenen (in paar)
 • handtassen en lederwaren
 • beddengoed (lakens, (dons)deken, slaapzak, ...)
 • gordijnen
 • handdoeken
 • tafellakens

Stop het textiel steeds in een gesloten zak, zo wordt het niet vuil of nat.

Niet toegestaan

 • vervuild of nat textiel
 • tapijten
 • elektrische dekens
 • matrassen
Signalisatie zone 30

In de zomer van 2020 krijgt de signalisatie van de zones 30 in Roosdaal een opfrissing:

 • borden op leeftijd (afgebleekt, beschadigd) worden vervangen
 • borden van (te) klein formaat worden vervangen door het normale formaat (600 x 900 mm)
 • op sommige locaties wordt ook links van de weg een extra bord voorzien
 • in schoolomgevingen worden ook de borden A23 meegenomen

Denk aan je snelheid. Mobiliteit begint bij jezelf.

Springende vrouw in natuur

Het strategisch project Opgewekt Pajottenland lanceert een postkaartjesactie om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij het Pajottenland van de toekomst.

Heb jij ook een sprankelend en opgewekt idee voor Roosdaal? Laat het dan weten. Vul het postkaartje in en stop het in de bus, post het op Instagram, mail het of stuur het op per post.

Er zijn vijf soorten kaartjes met elk een eigen invalshoek: ‘Dit is mijn klimaatidee’, ‘Hier zie ik een plek om te bebossen’, ‘Dit verhard plekje zou ik graag ingegroend zien’, ‘Deze kansen zie ik voor het fietsnetwerk’ en ‘Deze daken zie ik graag ingezet voor zonne-energie’.

Je vindt de postkaartjes in het gemeentehuis Roosdaal.

Deel het via:

Meer info vind je op Opgewekt Pajottenland.

Opgewerkt Pajottenland

Verkeersbord werken

Update 30/06/2020

Deze nutswerken kaderen in een langer traject in de straten Abeelstraat, Kattemstraat, Hoogstraat, (Ledebergstraat/)Puttenberg en Gasthuisstraat. Niet in de volledige straten wordt gewerkt, meestal maar een gedeelte. Betrokken bewoners krijgen een brief in de bus met meer details.

Er is hinder voor het verkeer (beurtelings verkeer, snelheidsbeperking, tijdelijk parkeerverbod). Het is mogelijk dat doorgaand verkeer wordt omgelegd. Plaatselijk verkeer krijgt altijd doorgang (wel met hinder). Voor actieve weggebruikers (voetgangers, fietsers) wordt een veiligheidsgang ingericht of (indien niet mogelijk) er wordt verzocht over te steken/af te stappen.

De aannemer doet zijn best om de werken zo veilig en zo snel mogelijk uit te voeren en dankt alvast de bewoners en weggebruikers voor het begrip.

Huidige planning:

 • kruispunt Abeelstraat/Monnikveldstraat (30/06, 1-2-3/07)
 • Abeelstraat (wegvak tussen kruispunten met Keistraat) (1-2-3/07)
 • Kattemstraat (wegvak tussen huisnummers 1 en 19) (3-6-7/07)
 • Hoogstraat (wegvak tussen Zavelstraat en Puttenberg) (7-8-9/07)
 • Gasthuisstraat en Pamel centrum (wegvak tussen Puttenberg en Brusselstraat) (30/06 tem 09/07)
 • Puttenberg (Ledebergstraat) (03/07 tem 09/07)

Op de kaartbeelden hieronder kan je zien waar er gewerkt wordt.

20200630 overzicht

20200630 Abeelstraatenkrspt

20200630 Kattemstraat

20200630 Hoogstraat

20200630 Puttenberg

20200630 Gasthuisstraatencentrum

 

Update 17/06/2020

In de 2e helft van juni werkt een aannemer in opdracht van verschillende nutsmaatschappijen in de Abeelstraat. Er is hinder voor het verkeer (moeilijke doorgang, omlegging mogelijk voor doorgaand verkeer). De aannemer doet er alles aan de werken goed te laten vorderen en de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Betrokken bewoners (t.h.v. de werf) krijgen/kregen een brief van de nutsmaatschappij met info en contactgegevens van de nutsmaatschappij in geval van vragen of problemen.

Werken Abeelstraat

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Logo Brandweerzone Vlaams-Brabant West

Het KMI kondigt voor de komende dagen de mogelijkheid tot stormweer aan. De overheid opent dan doorgaans de hulplijn 1722, waar je terecht kan voor niet-dringende brandweerhulp bij wateroverlast of stormschade.
Echter, zolang er specifieke coronarichtlijnen gelden, wordt de noodcentrale maximaal ontlast en worden de oproepen naar het nummer 1722 voor steden en gemeenten die beschermd worden door hulpverleningszones met een e-loket, meteen doorverwezen naar dat e-loket.
Heb je dus tijdens noodweer niet-dringend hulp nodig en woon je in het arrondissement Halle-Vilvoorde (of Kortenberg en deelgemeenten), dan surf je best meteen naar ons e-loket: www.vlaamsbrabantwest.be/stormschade/  
Heb je dringende hulp nodig voor brand, persoonsongevallen, levensbedreigende situaties? Of heb je een niet-dringende interventie nodig en beschik je niet over een internetverbinding? Bel of app dan 112.

Pajotse mobipunten

update 3 december 2020:

Het oorspronkelijk voorziene fysiek participatiefestival wordt vervangen door een online participatieplatform.

Een mobipunt is een plek waar verschillende vervoersmiddelen, zoals trein, bus en fiets, samenkomen. Ook Roosdaal krijgt een mobipunt aan het kruispunt N8 - Omer De Vidtslaan. Wat verlang je hiervan? Hoe kunnen we hier een bruisende en levendige plek van maken?

Neem deel aan het digitale participatiefestival via www.pajotsemobipunten.com/Roosdaal en geef jouw mening! Deelnemen kan tot en met 03/01/2021.

In de loop van december wordt een flyer van dit digitale paricipatiefestival bezorgd in de Roosdaalse brievenbussen. Bekijk hier alvast de flyer.

 

update 18 augustus 2020:

De periode om onderstaande enquête in te vullen, werd verlengd: nog tot eind september 2020 kan je ze invullen (via mobipunt.vlaanderen).

Al gehoord van een hoppin? Dat is hetzelfde als een mobipunt. Lees meer via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/23/_hoppin_-moet-de-combinatie-van-bus-deel-fiets-deel-auto-en

9 juni 2020:

Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden zoals deelwagens, deelfietsen en openbaar vervoer. Die verschillende vervoersmogelijkheden zijn op elkaar afgestemd en worden bij voorkeur aangevuld met extra diensten.

Mobipunt

Begin 2020 startten de gemeenten Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal een traject om 6 gemeentelijke mobipunten in te richten. De komende twee jaar gaan ze op zoek naar de juiste vorm en locatie van die punten. Dat gebeurt samen met verschillende partners en met veel betrokkenheid van de lokale bevolking.

De gemeente Roosdaal is co-promotor van dit bottom-up project. Dit voorjaar stonden er verschillende participatiemomenten op het programma. Omwille van de coronacrisis zijn die bijeenkomsten verplaatst naar het najaar, maar via een online enquête kunnen alle inwoners van het Pajottenland nu al hun verwachtingen doorgeven. Ook als je je regelmatig doorheen de regio verplaatst, kan je jouw mening geven.

De enquête kan je invullen via mobipunt.vlaanderen.