landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

foto mobiliteit

Begin 2018 hield de Roosdaalse Welzijnsraad een ruime bevraging bij de Roosdaalse bevolking rond het thema "mobiliteit".

De bevraging werd enerzijds gehouden onder de senioren bij de plaatselijke OKRA-afdelingen (333 ingevulde vragenlijsten), anderzijds vulden 206 Roosdaalse inwoners de bevraging ook in via de gemeentelijke website.

De 539 resultaten van deze bevraging werden grondig geanalyseerd door de Welzijnsraad en verwerkt in een uitgebreid verslag dat u hier kan inkijken.

Aanleg van een vlonderpad op de Halleweg

Pro Natura heeft in opdracht van het gemeentebestuur een vlonderpad aangelegd op de Halleweg. Deze trage weg verbindt de Grotstraat met de Tombergstraat. Het resultaat mag gezien worden!
De aanleg van dit vlonderpad werd nodig geacht, aangezien het tracé meestal te drassig is.
De Halleweg maakt onderdeel uit van het wandelnetwerk Pajottenland en mountainbikeroute De Schakel.
Het vlonderpad mag uitsluitend gebruikt worden door voetgangers en fietsers.

20180406 foto vlonderpad

Logo pro natura

Strip de familie Burnout bakt het bruin

De brandweerzone Vlaams-Brabant West is blij 3 exemplaren van het stripverhaal “De familie Burnout bakt het bruin” te bezorgen aan elke gemeentelijke bibliotheek gelegen in de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Ook in de bib van Roosdaal kan je deze boeiende strip nu ontlenen!

Het betreft een actie die kadert in het project “Brandveilig leven”, een samenwerking met onze partners Oscare.be en de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost.

Hoe restafval aanbieden?

Huisvuil wordt in de gemeente Roosdaal om de 2 weken aan huis opgehaald.
Plaats de door de gemeente goedgekeurde zak dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de berm of op het voetpad voor je woning op de ophaaldag vóór 6.30 u.
Doe de zak niet te vol en kleef hem bovenaan niet dicht. De ophaler moet de zak met één hand kunnen vastgrijpen.

Foto asbestplaat

Asbest is nog altijd in veel woningen aanwezig.

Het inademen van asbestvezels is heel gevaarlijk.
Het gevaar hangt af van de soort en van de staat van het materiaal. Het is helemaal niet gevaarlijk om naar asbest te kijken of het aan te raken als het in goede staat is.

Logo Kleine daad groot resultaat

Dagelijks zijn wij in de weer om onze gemeente netjes te houden. Soms is dat ontmoedigend, want onze inspanningen zijn na korte tijd al niet meer zichtbaar.

Geef het goede voorbeeld en laat geen afval achter.

Wil je actief helpen? De ondersteunen wij je opruimacties!
Je kunt aan de slag gaan, alleen, met buren, met een vereniging,...

Opruimmateriaal zoals grijpers, fluohesjes en duurzame handschoenen kan je bestellen via de website van Mooimakers.

De zakken specifiek voor zwerfvuil kan je bij de dienst milieu afhalen. Volle zakken worden, na aanvraag, bij je thuis opgehaald.

Merk je een sluikstort op, laat dit dan weten aan onze dienst milieu via milieu@roosdaal.be of telefonisch op 054 89 13 32.
We ruimen het stort dan zo snel mogelijk op. Kunnen we achterhalen wie het afval achterliet dan krijgt die de rekening!

Kinderen opruimactie zwerfvuil

 

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be