landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Update 22/08/2019 
Herinnering:

 • De tijdelijke verkeersmaatregel te Lostraat die vorig schooljaar werd ingevoerd wordt verder gezet vanaf 02/09/2019.

  Op schooldagen tussen 15.15 uur en 16.15 uur en op woensdag van 12.00 uur tot 12.45 uur worden bestuurders in de Lostraat, rijdende richting Weverstraat, links afgeleid via de Kloosterstraat (uitgezonderd fietsers).

 • Daarnaast blijft de permanent geldende
  • eenrichting (uitgezonderd fietsers) in de Kloosterstraat
  • verplichte uitrijrichting van de verschillende parkings rond de school (vzw Scholen Sint-Franciscus) van kracht.

Verkeer omgeving Lostraat

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Update 19/03/2019
In de omgeving van vzw Scholen Sint-Franciscus wordt de proefopstelling verder getest met aanpassingen (Lostraat, Kloosterstraat) vanaf 25/03/2019.
Lees meer in de infobrief (bewoners en omwonenden krijgen deze brief in de bus).

15/02/2019
Vanaf maandag 18 februari 2019 t.e.m  vrijdag 1 maart 2019 wordt  in de omgeving van vzw Scholen Sint-Franciscus een proefopstelling met nieuwe verkeerssituatie getest op schooldagen (tussen 15.15 uur en 16.00 uur en op woensdag van 12.00 uur tot 12.45 uur). Dit omwille van de grote drukte rond het einde van de schooltijd.

Verkeer omgeving Lostraat

Afvalwagen Intradura

Is je vuilniszak blijven staan? Intradura vertelt je waarom!

Hoe aanbieden aan huis?

Waarom afval correct aanbieden?

 • Om de veiligheid van de ophaler te garanderen.
 • Om zwerfvuil na ophalingen te vermijden.
 • Om een maximale recyclage te verzekeren.
 • Om ervoor te zorgen dat de ophalingen vlot en snel verlopen.

Hoe afval correct aanbieden?

 • ​Zet je afval op tijd buiten. Dat wil zeggen voor 6.30 u en tijdens de zomermaanden voor 5.00 u. Als je je afval de avond voordien buiten zet, zit je altijd goed!
 • Zet je zak of doos goed zichtbaar aan de straatkant op openbaar terrein zodat deze in beide rijrichtingen goed te zien is.
 • De afvalzak of doos met papier en karton mag niet meer dan 15 kg wegen.
 • Stop je zak niet overvol en knoop of bind je zak stevig dicht zodat de ophaler deze gemakkelijk met één hand bovenaan aan de knoop kan vastgrijpen. Gebruik dus geen tape om je zak dicht te kleven!
 • Een bak of mand om je afvalzak buiten te plaatsen is toegestaan, maar zonder deksel. De zak mag niet gekneld zitten in de bak zodat de ophaler de vuilniszak met 1 hand eenvoudig uit de bak kan halen.
Bord transitverbod op zwaar vervoer

“In Roosdaal is er een transitverbod op zwaar vervoer (+3,5 ton). Toch rijdt er zwaar vervoer door mijn straat. Hoe kan dat?” Misschien herken je deze vraag wel. Een woordje uitleg:

In Roosdaal (en veel andere Vlaamse gemeenten) is er een transitverbod +3,5 ton op de gemeentewegen. Dit verbod wordt gesignaleerd via zonale borden en conform de wettelijke voorschriften van de wegcode.

Verkeersbord werken

Update 31/01/2018: Extra Fase 0 (behoudens weersomstandigheden) van 05/02 tot 08/02/2019: lijnboring vanaf Koning Albertstraat huisnr 164 tot aan de kerk.

Update 25/01/2019: Behoudens weersomstandigheden gaan de werken van start op 04/02/2019. Bewoners krijgen uiterlijk 3 dagen op voorhand een brief in de bus.

Van 28/01 tot 01/03/2019 werken de nutsmaatschappijen in de Koning Albertstraat (wegvak tussen het kruispunt met Gustaaf Ponchaustraat en de grens met gemeente Lennik) en een gedeelte van de Gustaaf Ponchaustraat.

Er wordt gewerkt in verschillende fasen. Er is hinder voor het verkeer (driekleurige verkeerslichten) en er is een aangepast snelheidsregime naar 30 km/u.

Werken G. Ponchaustraat en Koning Albertstraat

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

DSD-toestel

'Snel' een woordje uitleg

Trafficount toestel

Vaste snelheidsinformatieborden

Mobiele DSD-toestellen

Snelheidscontroles (cijfers politie)

Resultaten vaste snelheidsinformatieborden (zones 30) (cijfers gemeente)


'Snel' een woordje uitleg

Denk jij voldoende aan je snelheid in het verkeer? Meestal, soms, nooit?

Snelheid is een probleem in veel straten. Dat kunnen en moeten we samen aanpakken:

 • Veel mensen vinden dat snelheid een probleem is maar helaas bevestigt bijna iedereen in hetzelfde gesprek dat ze ook wel eens te snel rijden … Mobiliteit begint in de eerste plaats bij onszelf. Te weinig mensen staan daar bij stil. Klagen is gemakkelijk.
 • Naast onszelf is er handhaving nodig. De politie voert regelmatig flitscontroles uit op verschillende locaties in Roosdaal. De capaciteit voor flitscontroles binnen onze politiezone TARL wordt ingezet in de vier gemeentes van de zone: Roosdaal, Liedekerke, Affligem en Ternat.
 • Naast onszelf en de politie is er de wegbeheerder. In Roosdaal is dat de gemeente (uitgezonderd gewestwegen).
  • Via maatregelen of kleine of grote ingrepen aan het wegbeeld is het mogelijk een gepaste verkeerssituatie/wegbeeld te creëren waar (de meeste) bestuurders automatisch de gewenste snelheid rijden. Er zijn veel locaties in Roosdaal waar ingrepen nodig zijn (historiek, oude situaties die niet aangepast zijn aan het verkeer van vandaag) en er is een beperkte capaciteit van de dienst mobiliteit. Uiteraard is er ook budget nodig. Overal tegelijk ingrijpen lukt dus niet. Daarom is een mobiliteitsplan belangrijk (www.roosdaal.be/mobiliteitsplan): zo kan op langere termijn budget voorzien worden en kunnen prioriteiten worden gesteld. Kleine (goedkope) ingrepen lossen soms al veel op. Het zijn quick wins. Daar wordt voor zover mogelijk vandaag al op ingezet.
  • Daarnaast is ook sensibilisatie rond snelheid belangrijk, samen met cijfermateriaal (meetgegevens). Hieronder lees je hoe Roosdaal sensibiliseert en meet.

Trafficount toestel

Een klein "bakje" meet en registeert

 • de snelheid
 • het tijdstip
 • de hoeveelheden
 • het type (vrachtwagen/bus, bestelwagen, wagen, motor/fiets)

van voertuigen.

Het toestel wordt sinds april 2020 ingezet op verschillende locaties in Roosdaal. Het helpt de gemeente om inzichten te krijgen in hoeveelheden zwaar verkeer enerzijds, anderzijds helpen de snelheidscijfers (samen met de cijfers van de mobiele dsd-toestellen - zie verder) bij het bepalen van de flitslocaties van de politie.

Meer info.


Vaste snelheidsinformatieborden

In de Brusselstraat en Koning Albertstraat (schoolomgevingen) staan sinds 2019 permanent vaste snelheidsinformatieborden. De toestellen tonen de snelheid aan de bestuurders en zijn vooral bedoeld om te sensibiliseren. Het is ook mogelijk om de toestellen uit te lezen (snelheden, tijdstippen, hoeveelheden verkeer). Zo kan de gemeente bij verkeersanalyse gericht de meetresultaten van een bepaalde periode uitlezen.

In 2022 werden nog 16 andere locaties voorzien van een vast snelheidsinformatiebord. Bekijk hier een overzichtskaart.


Mobiele DSD-toestellen

DSD staat voor Data Speed Display. In het Nederlands wordt het meestal ‘snelheidsinformatiebord’ genoemd (of DSD-toestel, DSD-bord).

Deze snelheidsinformatieborden

 • sensibiliseren bestuurders met de gereden snelheid
 • meten en registreren het verkeer: de hoeveelheid, de snelheid en het tijdstip

De gemeente Roosdaal bezit drie dergelijke toestellen. Deze worden maximaal ingezet. Alleen tijdens onderhoud of bij een defect worden ze niet gebruikt. De toestellen kunnen in principe overal geplaatst worden aan bestaande palen (signalisatie, verlichting, ...), ze zijn "mobiel".

Foto grond

Je kan grond en graszoden niet naar het recyclagepark brengen.

Beiden zijn geen afval.

Je zoekt best een oplossing in je eigen tuin.

Lukt dat niet neem je best contact op met een grondwerker of containerverhuurder uit te buurt.

Foto papier en karton

Vermijd waaivuil. Bind papier en karton samen met natuurtouw of stop ze in een stevige, gesloten doos.

Spaar de rug van de laders en maak je pakken niet zwaarder dan 15 kg.

Verwijder de plastic folie rond reclamedrukwerk of tijdschriften.

Plastic manden en bakken gevuld met papier en karton zijn niet toegelaten.

Pendelparking Belle-Alliance vergroot

Vanaf 1 januari 2019 kan de pendelaar aan de Belle-Alliance zijn wagen gratis en veilig parkeren op de parking van Belleheide Center. Van maandag tot vrijdag stelt het bedrijf Belleheide center zijn parking gratis ter beschikking van burgers om er hun wagen te parkeren. Camera’s bewaken de goede orde en veiligheid op de site. 

Weldra worden de wegwijzers naar de parking geplaatst en wordt er in de loop van de maand januari een voetweg aangelegd tussen de parking en de N8.

Zodoende kunnen pendelaars op een veilige plaats en kort bij de bushaltes parkeren. De gemeente en de uitbaters van Belleheide sloten daartoe een 9-jarige overeenkomst af. Hiermee biedt het gemeentebestuur een oplossing aan de parkeeroverdruk rond de Belle-Alliance.