landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor een goedkoop hypothecair krediet voor:

 • de aankoop van een woning of appartement, eventueel in combinatie met het renoveren ervan;
 • het behoud (ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning) van een woning of appartement, eventueel in combinatie met het renoveren ervan;
 • het uitvoeren van werken aan een woning of appartement.

Vanaf 1 september aanstaande worden de toekenningsvoorwaarden van de woonkredieten van het Vlaams Woningfonds verruimd.

Een belangrijke wijziging zijn de hogere maximum toegelaten verkoopwaarden van de woningen in diverse steden en gemeenten. Afhankelijk van de ligging van de woning of het appartement stijgt de toegelaten verkoopwaarde met 10 % of 20 %. Ter illustratie: voor een gezin met 2 kinderen bedragen deze waarden vanaf 1 september aanstaande respectievelijk 244 200 EUR of 266 400 EUR.
Voorts wordt de bijkomende verhoging die is voorzien voor een kind jonger dan zes uitgebreid naar alle kinderen jonger dan zes jaar.

Bij het Vlaams Woningfonds kan men lenen tot 100 % van aankoopprijs of de waarde van de woning indien deze lager ligt. Vanaf september 2019 kan eventueel ook worden bijgeleend voor de registratierechten en notariskosten.

De rentevoet is bijzonder gunstig en bovendien niet afhankelijk van de looptijd van het krediet of het afsluiten van bijvoorbeeld bijkomende verzekeringen. Men geniet onmiddellijk van dit tarief, onderhandelen hierover hoeft dus niet!

Andere belangrijke troeven van onze woonkredieten zijn:

 • beperkte dossierkost en lagere kredietaktekosten;
 • kosteloze schatting;
 • geen bancaire verplichtingen;
 • lenen voor verbouwingen zonder reserveringskosten.

Wanneer je een woning wenst te huren in Vlaanderen kan je voor de financiering van de huurwaarborg bij het Vlaams Woningfonds ook terecht voor een renteloze huurwaarborglening (met uitzondering van sociale woningen).

Alle geactualiseerde informatie over de kredieten van het Vlaams Woningfonds, de ruime openingsuren, de telefoonnummers en (e-mail)adressen van de diensten vindt u op de website www.vlaamswoningfonds.be. Interesse? Maak (online) een afspraak.

In de Kleine Lostraat en een gedeelte van de Lostraat zijn rioleringswerken gepland (toekomst). Het is zinvol om – als er toch werken zijn – na te denken over de (her)inrichting van de straat met aandacht voor alle weggebruikers (voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer, …). De gemeente organiseert daarom – samen met mobiliteitsbureau A2Bmobility - een participatieavond met de betrokken (buurt)bewoners op woensdag 18 september 2019 om 19.00 uur in het gemeentehuis.

Meer informatie lees je in de uitnodiging/infobrief. De betrokken (buurt)bewoners krijgen de brief ook in de brievenbus.
Opgelet: inschrijven verplicht (om organisatorische redenen) via www.roosdaal.be/participatieavond_20190918.

Lostraat/Kleine Lostraat

klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Elke kat die wordt verkocht of weggeven moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).

OP 1 APRIL 2018 WERD DEZE STERILISATIEPLICHT UITGEBREID.
ELKE kat moet voor de leeftijd van 5 maand oud gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID.
Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 zullen TEN LAATSTE OP 1 JANUARI 2020 gesteriliseerd moeten zijn ook als ze niet verkocht of weggeven worden.
Voor katten verkocht aan een kweker of katten die worden geëxporteerd, geldt een uitzondering.

Diagram sterilisatie kattenKlik op het diagram voor een grotere versie.

Foto tuin

Een tuin groeit en dat levert voortdurend restmateriaal op dat vaak als afval wordt afgevoerd, maar nuttig en creatief in de tuin kan worden gebruikt.
Een kringlooptuin biedt tal van voordelen en is een tuin vol leven.

Wat met gazonmaaisel?

Met allerlei technieken, onder meer mulchmaaien, en door een andere aanpak van de tuin waardoor je de oppervlakte van je gazon beperkt, kun je de hoeveelheid grasmaaisel drastisch verkleinen.
Grasmaaisel kan gebruikt worden als mulch of worden gecomposteerd.
Bodembedekkers, maar ook een bloemenweide of een hooilandje kunnen het gazon en dus ook het grasmaaisel beperken.

Mulchen? Wat is dat?

Wanneer je grasmaaier de geest geeft of je voor het eerst een maaier koopt, kun je beter een mulchmaaier of recycler-grasmaaier aanschaffen die het gemaaide gras fijn versnippert en terug blaast tussen het gras.
Die door de mulchmaaier verpulverde grassnippers vormen een dunnen mulchlaag. Ze verteren ter plaatse en geven hun voedingsstoffen terug aan de bodem. Over kringloop gesproken..
Zorg er wel voor niet te kort te maaien zodat het verplulverde gras vlot tussen de voldoende lange grassprietjes kan vallen.
Maai met een mulchmaaier uitsluitend wanneer het gras droog is. Nat gras klit immers gemakkelijk aan elkaar, waardoor het niet helemaal tussen de grassprietjes valt.
Wanneer je gras door aanhoudend vochtig weer erg hoog staat kun je beter een keertje klassiek maaien en het maaisel afvoeren.

Je wil mulchmaaien maar je weet niet goed hoe er aan te beginnen? Vraag dan uitleg aan de Roosdaalse compostmeester!
De Roosdaalse compostmeester is zowel telefonisch als digitaal bereikbaar.
054/891330
milieu@roosdaal.be
www.facebook.com/compostmeester

Foto teek

Vooral en juli en augustus zijn teken talrijk aanwezig in de natuur. Wat gedaan als een teek je te pakken heeft?

Hoe verwijder je een teek?
Elke manipulatie kan de teek doen braken. Je verhoogt zo het risico op besmetting. Trek de teek er in één beweging uit met een tekenverwijderaar.
Verwijder de teek rustig in één beweging met een tekenverwijderaar.
Knijp een teek niet plat.
Gebruik geen alcohol, jodium, zeep, ether of olie.
Verbrand een vastgehechte teek ook niet.
Draai niet aan een teek.

Welke tekenverwijderaars bestaan er en hoe gebruik je ze?
Er zijn verschillende tekenverwijderaars op de markt. Hieronder kan je lezen hoe je elke verwijderaar kan gebruiken en wat je kan doen indien je niets bij hebt.
Het is moeilijk om te zeggen welke verwijderaar de beste is.  Persoonlijke ondervinding en voorkeur speelt hierbij een rol.
Een tekenverwijderaar kan je kopen in sommige grootwarenhuizen, bij de apotheek, bij een drogist of online bestellen.  De prijs schommelt tussen € 2 en € 13 euro per verwijderaar.
De gekozen volgorde is alfabetisch en duidt dus niet op een voorkeur voor één van de verwijderaars.

Pincet
Kies een pincet met dunne punt. Neem de teek bij zijn kop vast, zo dicht mogelijk bij je huid zodat je de buik niet plet. Gebruik geen pincet met dikke punt.

Teek pincet 1

Teek pincet 2

Tekenkaart
Hou de tekenkaart dicht tegen je huid om de teek te verwijderen.

Teek tekenkaart

Tekenkoevoet

Teek tekenkoevoet

Tekenlasso

Teek tekenlasso

Tekenlepel

Teek tekenlepel

Tekentang

Teek tekentang

Tekentrekker
Hou de tekentrekker dicht tegen je huid om de teek te verwijderen.

Teek tekentrekker

Lus of nagel
Heb je niets bij de hand? Je kunt eventueel een lus maken met een dun draadje of je kunt aan iemand met scherpe nagels vragen om de teek in één keer te verwijderen door langs je huid te schrapen.

Teek tekenlus

Algemene tip: je kunt beter even wachten met een teek te verwijderen in plaats van de buik van de teek te pletten.

Hoe verzorg je een wondje?
Het is niet erg als een stukje van de teek blijft vasthaken in je huid. De bacterie wordt zo niet doorgegeven. Het kan wel een kleine infectie veroorzaken. Verzorg dan het wondje dus.  Maak het indien nodig proper met water en zeep.

Wat doe je na een tekenbeet?
Als je een teek verwijderd hebt, is het belangrijk dat je de tekenbeet goed opvolgt:
Let een maand lang op mogelijke symptomen. Noteer als ouder de datum van de tekenbeet van je kind in je agenda met wekelijkse herinneringen om naar de plaats van de tekenbeet te kijken. Opvolging is belangrijk om in geval van ziekte een correcte behandeling te kunnen opstarten.

Een belangrijk signaal van de ziekte van Lyme is een rode, ringvormige plek op de plaats van de tekenbeet die geleidelijk aan groter wordt (het erythema migrans). Deze plek verschijnt niet meteen, maar na enkele dagen of weken. Bij mensen met een donkere huidskleur is die plek blauw. Ook symptomen die lijken op griep (koorts en gewrichts-, keel- of spierpijn) kunnen het gevolg zijn van een tekenbeet.

Afbeelding zak in stellingen

De PMD-zak, ofwel de blauwe zak, kennen we al meer dan 20 jaar en mag plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons bevatten.
Via de media vernam je misschien dat deze zak wordt uitgebreid met meer plastic verpakkingen. Dit is evenwel nog niet aan de orde in onze gemeente!

Waarom nog niet bij ons?
De uitbreiding wordt door Fost Plus stap voor stap ingevoerd over het hele land. Op die manier krijgt iedereen de tijd om zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven, ... Het kan dus dat in een buurgemeente of op je werk de nieuwe sorteerregels al gelden, terwijl dat thuis nog niet het geval is.

Wanneer dan wel?
Vooralsnog is er nog geen datum bepaald voor de invoering van de nieuwe blauwe zak bij ons. Uiteraard zullen we je ten gepaste tijde informeren zodra de PMD-sorteerregels uitgebreid zullen worden.
Dus in tussentijd blijven de gekende spelregels gelden en mogen botervlootjes, yoghurtpotjes en andere plastic verpakkingen die geen plastic flessen zijn nog niet in de blauwe zak!

Wat dan met wel met deze plastic verpakkingen?
Tot op vandaag horen ze nog steeds thuis in de restafvalzak.

Foto bij, wesp en hoornaar

De eerste Aziatische hoornaar dook in België op in 2011. Sindsdien breidt de soort snel uit. Deze wesp komt uit China. Ze heeft het gemunt op bijen en andere insecten en wordt beschouwd als een invasieve exoot. In België wordt ze gemonitord. De populatie wordt beheerd door nesten te verdelgen.

Iedereen kan meewerken om de invasie van Aziatische hoornaar in kaart te brengen. Meewerken doe je als volgt:

 • Ga naar www.vespawatch.be
 • Leer de Aziatische hoornaar herkennen
 • Meld observaties van hoornaars en nesten
 • Help mee observaties verifiëren
 • Ga actief op zoek naar nesten

Update 21/08/2019: De tijdelijke verkeersmaatregel in de Bosstraat van juni 2019 werd begin juli positief geëvalueerd. Vanaf 02/09/2019 (start schooljaar) wordt de maatregel verder gezet.
De bewoners, de ouders en het personeel krijgen opnieuw een infobrief.

Update 24/05/2019: Vanaf 3 juni 2019 start in de Bosstraat (schoolomgeving Sint-Amandus) een proefopstelling tijdelijke verkeersmaatregel:

Op schooldagen

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen
  • 08.00 en 09.00 uur
  • 15.00 en 16.00 uur
 • woensdag tussen
  • 08.00 en 09.00 uur
  • 11.00 en 12.00 uur

is het voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, verboden in de Bosstraat te rijden rijrichting Weverstraat.

20190524 proefopstelling verkeer bosstraat klKlik op de afbeelding voor een groter formaat.

Deze maatregel

 • gaat in vanaf 3 juni 2019
 • zal worden gesignaleerd conform de wegcode. De politie zal – zeker in de beginperiode – mee sensibiliseren en handhaven.
 • loopt in het minst tot het einde van dit schooljaar. Bij positieve evaluatie wordt hij verder gezet vanaf september 2019
 • kwam er na een overlegavond met bewoners, de school, ouders, de politie en de gemeente

De bewoners, de ouders en het personeel van de school kregen een infobrief.