landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto straatkolk

Begin augustus 2023 is Intradura gestart met het reinigen van de gemeentelijke straatkolken.

Om het reinigen van de kolken mogelijk te maken vragen wij de medewerking van onze inwoners.
Als Intradura een kolk niet kan reinigen omdat er bijvoorbeeld een auto op staat dan kan de kolk in de toekomst verstopt raken.

Wij vragen iedereen daarom om:

 • geen auto’s te parkeren boven een kolk die langs de weg of een parkeerplaats ligt;
 • geen afvalcontainers te plaatsen op een kolk;
 • een kolk die direct aan uw tuin ligt vrij te houden van overhangende beplanting.

Intradura pakt straat per straat aan. Een exacte planning is moeilijk aan te geven.
Wij vertrouwen erop dat Intradura de medewerking krijgt om de kolken in uw omgeving te kunnen reinigen.
Wegafsluitingen zijn niet nodig. Het verkeer kan wel wat hinder of vertraging ondervinden van de werkzaamheden.

Met vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij de technische dienst via nummer 054/891330.

foto verkeersanalysetoestel

De gemeente Roosdaal beschikt sinds eind maart 2020 over een nieuw verkeersanalysetoestel.

Naast de vier vaste snelheidsinformatieborden (Brusselstraat en Koning Albertstraat) en de vier mobiele snelheidsinformatieborden die enerzijds verkeerstromen registreren en anderzijds sensibiliseren, is het nieuw verkeersanalysetoestel een interessante aanwinst.
Het nieuwe toestel is een meettoestel dat naast de tijdstippen, hoeveelheden en snelheden ook de voertuigcategorieën onderscheidt (tweewieler, wagen, bestelwagen, vrachtwagen). Het toestel kan op zowat elke locatie ingezet worden en zal de gemeente extra cijfers geven over het verkeer op de Roosdaalse wegen. Dat kan mee richting geven aan het mobiliteitsbeleid en helpt mee om de juiste beslissingen te nemen.

De politie controleert bijvoorbeeld vandaag al op het transitverbod voor zware voertuigen (+3,5 ton) (meer info) maar je kan niet altijd en overal tegelijk controles doen. De cijfers van het nieuwe verkeersanalysetoestel kunnen helpen om de controles gerichter in te plannen.
Daarnaast zal het nieuwe toestel ook informatie geven bij de opmaak van het zacht mobiliteitsplan Roosdaal (lees meer: www.roosdaal.be/zmr)

Gerelateerde artikels:
- Snelheid
- Zacht Mobiliteitsplan Roosdaal (ZMR)

Week van de bij van 28 mei tot 4 juni

Van 28 mei tot en met 4 juni 2023 is het ‘Week van de Bij’ en zetten we deze bijzondere insecten opnieuw in de kijker.

Ambassadeurs Dominique Persoone en Britt van Marsenille vragen aan iedereen om hun eigen tuin in te richten als B&B voor bijen! Doe mee en kies als echte bijenheld voor een tuin waar bijen welkom zijn! Surf naar www.weekvandebij.be. Daar vind je alle nodige info om onze zoemende vrienden een handje te helpen.

Wens jij ook graag een zakje bloemenzaad? Schrijf je in tot 14 mei 2023 en ontvang een zakje bloemenzaad. Er zijn 300 zakjes beschikbaar (max. 2 zakjes per gezin).
Bestel hier je bloemenzaad.

Wesp

Vanaf het voorjaar begint er een nieuwe cyclus voor de wespen. De koningin wordt actief na de winter en begint aan de bouw van een wespennest. Wanneer het in april droog, warm en zonnig is komen er meer nesten dan wanneer dit niet het geval is.

Eind juli zullen vrijwel alle nesten gereed zijn. Wespen moeten dan op zoek gaan naar voedsel. Vanaf dit moment zijn de eerste wespen ook zichtbaar en kunt u te maken krijgen met de eerste overlast.

Wesp

In augustus hebben mensen de meeste overlast van wespen. Het voedsel wordt schaarser en daardoor gaan de wespen ook agressiever op voedseljacht en zullen ze eerder steken dan daarvoor.

Is het nu een wesp? Of toch een bij?

De bij:

Bij

De bij is een beschermde diersoort, is bruin van kleur met zwart en is licht behaard. Bij het uitzwermen vormen ze meestal een grote tros die dan door een imker meegenomen kan worden. Een bij kan meestal slechts één maal steken en doet dit slechts uit verdediging.
Neem steeds contact op met een imker als u overlast ondervindt door bijen.

De wesp:

Wesp

De wesp is felgeel met zwarte ringen op het achterlijf en is nauwelijks behaard. Hun nest ziet er uit als een papieren bal die slechts één seizoen in gebruik is. Wespen bevinden zich meestal in de nabijheid van het nest, fruitbomen, etenswaren, vuilnisbakken,...
Ze zijn agressiever dan bijen en kunnen spontaan steken (tot 10 maal). Wespen zijn niet ongevaarlijk!

Voor het verwijderen van een wespennest kan u een beroep doen op de brandweer, dit kan online aangevraagd worden op de website van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.
Opgelet, voor het verwijderen van een wespennest zal u achteraf een factuur ontvangen van 75,00 euro (inclusief BTW).
Gedurende de drukke periode (meestal van juni tot september) kan het 24 tot 48u duren vooraleer ze bij u langs komen!

Textiel

We vragen om uw textiel nu even niet naar de containers te brengen, maar tijdelijk thuis te bewaren.
De textielsector blijft werken met een beperkte dienstvelening. Het textiel dat via de textielcontainers wordt ingezameld wordt nog gesorteerd. Maar alle afzetmarkten voor gesorteerd herbruikbaar textiel ondervinden de impact van de wereldwijde lockdowns en andere COVID-19-maatregelen.
Alle kringwinkels en andere tweedehands kledingzaken zijn in Vlaanderen gesloten en ook de export naar het buitenland ligt volledig stil.
Hierdoor ontstaat een groot tekort aan opslagcapaciteit van het uitgesorteerde textiel. Daarom bewaart u textiel best even thuis.

Glasbol

Nu we in ons kot moeten blijven en meer thuis eten, groeit de stapel glazen potten en flessen snel aan. Dat leidt tot meer glas in de glasbollen.
Zit de glasbol vol? Ga dan naar een andere glasbol of hou het gewoon nog even bij.
De glasophalers hebben hun handen vol, bemoeilijk hun werk niet door glas naast de glasbol te plaatsen. Bovendien is dit sluikstorten en kan het beboet worden.
Wat er wel en niet in de glasbol mag, lees je in onze kenniswijzer: mooimakers.be/kenniswijzer/artikel/wat-mag-wel-en-wat-niet-de-glasbol?theme=41379

Denk, spreek, adviseer: zacht mobiliteitsplan Roosdaal

zmr enquete lang

 

Nog geen tijd gehad? Geen nood, deelnemen kan nog tot 31 mei. 

Roosdaal maakt een nieuw mobiliteitsplan op en jouw mening is belangrijk!

Denk mee, spreek mee, adviseer mee, laat van je horen en vul de enquête in.

“Dit is niet zomaar een lijstje vragen over mobiliteit, maar een mogelijkheid om te laten weten wat voor jou echt belangrijk is, in het bijzonder als stapper of trapper.”

Door jouw mening te geven, beslis je mee over het zacht mobiliteitsplan Roosdaal. De enquête is een eerste participatiestap in de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. Waarom een “zacht mobiliteitsplan Roosdaal”? Wat is het precies? Wat is het resultaat en hoelang gaat dat duren? Lees meer via www.roosdaal.be/zmr

Bruine rat

In onze streken komen vooral de bruine rat en in mindere mate ook de zwarte rat veelvuldig voor. Er zouden in België zelfs evenveel bruine ratten leven als mensen. Beide soorten leven graag in de buurt van mensen en volgen de beschaving in hun zoektocht naar voedsel en een woonplaats. Ze leven graag in een vochtige, niet te warme omgeving. Ideale woonplaatsen zijn dus (kruip)kelders, schuren, stallen, vuilnisbelten, houtopslagplaatsen enz. De kans is dus groot dat je er vroeg of laat mee te maken krijgt.

Ratten in en rond het huis kunnen verschillende problemen met zich meebrengen:

 • Knaagschade aan het huis en voorwerpen: ratten knagen om zich een weg te banen en om hun tanden kort te houden.
 • Knaagschade aan voedsel: ratten zoeken in en rond het huis naar voedsel en hebben graag wat variatie. Wanneer er ratten in de buurt zijn, zullen dus verschillende voedingsmiddelen aangetast worden.
 • Graafschade: wanneer ratten holen en gangen graven kunnen ze schade veroorzaken, voornamelijk aan dammen, treinbeddingen,…
 • Verspreiden van ziektes: ziektes worden voornamelijk verspreid via urine en uitwerpselen.

De beste manier om ratten de bestrijden is door ervoor te zorgen dat ze nooit langs komen door hen geen geschikte leefomgeving te voorzien. Volgende richtlijnen maken de kans op ratten aanzienlijk kleiner:

 • Laat geen etensresten slingeren en zorg dat voedsel bewaard worden in harde afgesloten dozen. Dit geldt ook voor het eten van huisdieren. Voeder ze bij voorkeur ’s morgens en ruim de restjes ’s avonds op.
 • Verzamel huisvuil in afgesloten bakken, niet in zakken en zorg dat het zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
 • Vermijd langdurige voedselopslag.
 • Beperk het aantal plaatsen waar de ratten nesten kunnen maken en te schuilen. Zorg daarom voor een opgeruimde tuin en binnenruimte (huis, stal, schuur,…).
 • Laat geen water staan, ook ratten moeten drinken.
 • Plaats compostvaten- en bakken op een verharde ondergrond en sluit deze goed af.

Hieronder nog enkele tips specifiek voor de houders van pluimvee:

 • De hygiëne in en rondom de kippenren dient optimaal te zijn. Hou de begroeiing rondom de kippenren laag en zorg dat er geen voer buiten het hok kan komen.
 • Maak barrières. Je kan bijvoorbeeld aan de binnenkant een opstaande rand maken van plexiglas. Je kan deze ook nog in de grond werken zodat muizen of ratten er niet onderdoor kunnen graven. Maak de kleinste openingen dicht.
 • Neem schuil- en nestelplaatsen in de omgeving zoveel als mogelijk weg.
 • Leg het voer in speciale voederbakken waar muizen en ratten geen toegang tot hebben.
 • Zorg dat voedsel in goed afgesloten bakken opgeslagen wordt.
 • Laat gemorst voedsel niet liggen, ruim het meteen op.

Een kippenhok is vaak onvoldoende doorgedacht gebouwd. De vloer is op balken gelegd en daar zit veel ruimte tussen. Die ruimte is ideaal voor muizen en ratten om zich te verstoppen en te nestelen.