landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

We krijgen regelmatig meldingen dat men de afvalkalender van Intradura niet heeft ontvangen. Deze werden rond Kerstmis verdeeld per post.
Heb je er geen ontvangen?

  • Meld dit aan de gemeente via PB of milieu@roosdaal.be met vermelding van je naam en adres. We zorgen dat je snel een exemplaar ontvangt.

Wist je dat:

  • Je de recycle app van fostplus kan downloaden. Deze installeert, indien gewenst, de ophaalagenda in jouw digitale agenda. Zo mis je geen enkele ophaling.
  • Je de ophaalkalender ook online raadplegen via www.recycleapp.be

 

Intradura vuilniswagen

GFT/snoeihout wordt vanaf januari steeds opgehaald op DONDERDAG i.p.v. op vrijdag.
Van november tot en met april tweewekelijks. Van mei tot en met oktober wekelijks.

PMD wordt vanaf januari steeds opgehaald op DONDERDAG i.p.v. op dinsdag. Tweewekelijks.

De ophaaldag van het restafval en het papier en karton blijven ongewijzigd.
Restafval wordt opgehaald op DONDERDAG, tweewekelijks. Papier en karton wordt opgehaald op DONDERDAG, maandelijks.

Kittens

Heb je een nest kittens in huis?

Dan moet je de diertjes castreren of steriliseren voor ze vijf maanden oud zijn, zegt de wet. Geef je ze daarvoor al weg dan moet je ook instaan voor de castratie/sterilisatie.

De maatregel moet de overbevolking aanpakken, want de dierenasielen kunnen de toevloed aan zwerfkatten niet aan.

 

Wat als je huiskat ouder is dan vijf maanden?

Ook die moet je steriliseren. Alleen voor katers en kattinnen die geboren zijn vóór 31 augustus 2014 geldt er een uitzondering. Deze dieren moet je alleen steriliseren of castreren als je ze verkoopt of weggeeft, anders niet.

 

Elke kat gesteriliseerd? Zal de huiskat dan niet uitsterven?

Zo’n vaart loopt het helemaal niet.

De dierenasielen worden overspoeld met katten uit ongewenste nestjes. Soms worden de diertjes gewoon gedumpt langs de kant van de weg. Niet alle katten vinden een thuis.

Het aantal katten wordt nauwlettend opgevolgd. Wanneer de zwerfkattenpopulatie niet meer stijgt, kan het beleid worden aangepast. Maar tot dan geldt er dus een duidelijke verplichting.

 

Ocharm, die dieren?

Neen, hoor. Een sterilisatie bespaart een kattin flink wat ongemakken.

Niet alleen hebben ze minder kans op baarmoederontstekingen en melkkliertumoren, ze vechten ook veel minder met andere katten. Dus lopen ze minder wonden en overdraagbare ziektes zoals kattenaids op.

Gesteriliseerde kattinnen leven dan ook langer dan niet-gesteriliseerde katten.

Dat geldt ook voor gecastreerde katers. De dieren gaan niet langer op zoek naar krolse kattinnen, vechten minder en worden minder vaak aangereden door auto’s.

Ze krijgen een rustigere aard en een tragere vetverbranding, wat hun kans op overgewicht vergroot. Wat minder voer geven, helpt daarbij.
Opgelet, ook na de castratie blijft een kater nog enkele weken vruchtbaar door het sperma in de zaaleider.

 

Meer weten? www.dierenwelzijn.vlaanderen.be

Van 14/12/2020 te.m 18/12/2020 zullen er herasfalteringswerken plaatsvinden op de N8 Ninoofsesteenweg, wegvak tussen het kruispunt met de Hunselstraat en het kruispint met Braambos (Lennik).

Er zal gewerkt worden in 2 fases. Gedurende de beide fases zal er steeds doorgang mogelijk zijn over 1 rijbaanhelft.

Alle zijstraten die uitkomen op het traject van de werken zullen omgeleid worden. ”

Pas je eigendom aan op het jachtplan

Sinds juli 2017 zijn de jachtplannen openbaar gemaakt via de digitale kaartendatabank Geopunt (http://www.geopunt.be/kaart). In een jachtplan worden alle percelen opgenomen waar er gejaagd mag worden. Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven. Als jouw eigendom foutief wordt weergegeven als jachtterein, kan je dit laten rechtzetten.

Wat is geopunt?

Geopunt is een databank die, onder andere, alle jachtgebieden in Vlaanderen online bundelt. Zo kunnen particulieren en gemeenten zien welke percelen als jachtgebied zijn aangeduid. Deze kaarten zijn historisch gegroeid en vaak niet up-to-date. Op gedateerde kaarten kan het zijn dat gebieden die door recentere ruimtelijke ontwikkelingen niet meer als jachtgebied geschikt zijn, zo wel nog staan aangeduid.

Jachtplan

Als jagers of een groep van jachtrechthouders met wapens willen jagen, dienen ze jaarlijks een jachtplan van hun jachtterreinen voor te leggen. Dat plan geeft dus weer op welke percelen hij/zij over het jachtrecht beschikt en waar gejaagd kan en mag worden.

Aanpassen van het jachtplan

Recent keurde de Vlaamse regering enkele nieuwe jachtbesluiten goed, waaronder ook het zogenaamde “jachtadministratiebesluit”. Via een schriftelijk verzoek kan je je terrein laten uitkleuren door de arrondissementscommissaris.

De procedure voor het wijzigen van een jachtplan is beschikbaar op de website https://www.natuurenbos.be/jachtplannen#jachtplan.

De opname van nieuwe eigendommen in een jachtplan kan nog enkel mits schriftelijke toestemming van de eigenaar. In het verleden pasten heel wat jagers deze plannen aan door “her en der” een perceel extra in te kleuren zonder dat zij hiervoor van de betrokken eigenaar toestemming kregen. Het betreft hier louter een virtuele annexatie en de jager jaagt in de praktijk zelden op het onrechtmatig ingekleurde perceel zelf.

Update 26/02/2021:

AWV laat weten dat de aanpassingswerken worden uitgevoerd op 26/02/2021.


Origineel bericht 07/12/2020:

De verkeerssituatie op de Ninoofsesteenweg (N8) aan het kruispunt met de Poelkveldstraat zal veranderen. In de huidige situatie kan het verkeer dat via de Ninoofsesteenweg vanuit Brussel komt nog linksaf de Poelkveldstraat indraaien op het kruispunt zonder verkeerslichten. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Roosdaal zijn van oordeel dat dit geen veilige verkeersbeweging is, en hebben daarom beslist om de situatie aan te passen. Een aannemer zal in opdracht van Wegen en Verkeer paaltjes plaatsen ter hoogte van het kruispunt, zodat deze afslagbeweging fysiek onmogelijk wordt. Voortaan zal het bestemmingsverkeer voor de Poelkveldstraat linksaf moeten indraaien aan het kruispunt met verkeerslichten (ter hoogte van de Weggevoerdenstraat). De omrijbeweging is dan zeer beperkt.

Het wordt daardoor ook onmogelijk om vanuit de Poelkveldstraat linksaf de steenweg in te draaien - dit was eigenlijk al verboden, maar er gebeurden jammer genoeg regelmatig overtredingen. Ook deze beweging zal voortaan aan het kruispunt met de Weggevoerdenstraat moeten gebeuren.

Betrokken buurtbewoners krijgen in de loop van december een infobrief van het Agentschap Wegen en Verkeer. De informatie is ook te lezen via www.wegenenverkeer.be/roosdaal.

Er komen nieuwe zakken voor restafval en gft, die je kan kopen in het hele werkingsgebied van Intradura.
De sorteerregels voor pmd worden uitgebreid, zodat we meer plastics kunnen recycleren. Tegelijk vereenvoudigt Intradura de ophalingen, om vrachtwagens zo efficiënt mogelijk in te zetten en in één klap de milieu-impact te verkleinen.

Deze wijzigingen zorgen samen voor een eenvoudigere en efficiëntere afvalinzameling in de hele regio.

   Frequentie   Dag in
 de week 
 Wat wijzigt er? 
 Restafval   Tweewekelijks   Donderdag   Nieuwe zakken 
 GFT   November-april: tweewekelijks 
 Mei-oktober: wekelijks 
 Donderdag   Nieuwe zakken
 Wijziging ophaaldag 
 Snoeihout   Samen met gft   Donderdag   Nog 0,5 m³
 Wijziging ophaaldag 
 PMD   Tweewekelijks   Donderdag   Sorteerregels uitgebreid
 Wijziging ophaaldag 
 Papier & karton   Maandelijks   Donderdag   Wijziging ophaaldag 
 Recyclagepark   Dinsdag tot zaterdag   Vanaf 01/01/2021 op afspraak via
 intradura.mijnrecyclagepark.be
 of 02 334 17 40
 Tarief groenafval daalt naar € 0,08/kg 

 
Klik hier voor de afvalkrant van Intradura (November 2020) voor meer informatie.

In de Broekstraat, wegvak tussen de huisnummers 7 en 15, wordt een tijdelijke rijbaanversmalling geplaatst d.m.v. verkeerseilanden.

Het college van burgemeester en schepenen keurde de plaatsing goed op het college van 30/11/2020. De uitvoering wordt opgenomen in de planning.

De plaatsing is een test m.b.t. de slechte staat van het wegdek (trillingen betonplaten in combinatie met het verkeer) en wordt verder geëvalueerd.

Lees meer over rijbaanversmallingen in Roosdaal. op https://www.roosdaal.be/leefomgeving-en-mobiliteit/mobiliteit/rijbaanversmallingen