landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Polyvalente zaal Den Broebel in OLV-Lombeek in gebruik vanaf 7/2/2022

Momenteel wordt door het lokaal bestuur Roosdaal de laatste hand gelegd aan de bouw en inrichting van Den Broebel, een gloednieuwe polyvalente zaal in de Gustaaf Ponchautstraat te OLV-Lombeek die ruimte biedt aan evenementen, lokale verenigingen en het Rode Kruis Roosdaal.

Het gebouw kwam in de plaats van de vroegere voetbalkantine met dezelfde naam. De sloop van de vroegere voetbalkantine en de bouw van een nieuwe zaal werd via een “in-house” opdracht verleend aan Haviland Intercommunale. Het ontwerp is in handen van Mudat Architecture & Urban Planning en firma De Brandt NV was verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwbouw.

De site van Den Broebel wordt een plek voor verenigingen en inwoners

De polyvalente ruimte (max. 200 personen) op de eerste verdieping is voorzien van sanitair, een bar en een volledig uitgeruste professionele keuken. De zaal kan gebruikt worden voor verenigingsactiviteiten (bv. bestuursvergaderingen, cursussen, repetities, jaarlijks ledenfeest, activiteiten zonder toegangsprijs…), activiteiten met toegangsprijs en/of verkoop (bv. eetfestijnen, fuiven,…), koffietafels en privéfeesten.

Op de benedenverdieping is een vergaderruimte voorzien voor verenigingen (max. 24 personen). Rode Kruis Roosdaal zal haar intrek nemen in nieuwe lokalen op de benedenverdieping met sanitaire voorzieningen, een lesruimte en een ruime garage voor o.a. de ziekenwagen.

Ook de aanleg van de buitenruimte krijgt nog verder vorm. Een deel van het vroegere voetbalterrein werd reeds beplant met bomen. De overige ruimte wordt nog omgevormd tot een terras met speelweide, waar eventueel ook kleinschalige evenementen, zoals buurtfeesten, georganiseerd kunnen worden.

Reservaties mogelijk voor gebruik vanaf 7 februari

Den Broebel zal ter beschikking gesteld worden aan gebruikers vanaf maandag 7 februari 2022, uiteraard rekening houdend met de maatregelen tegen COVID-19.

De plechtige inhuldiging zal nog even op zich moeten laten wachten, maar uitstel is geen afstel!

Lokaal bestuur Roosdaal wil verenigingen, privépersonen,… reeds de kans geven om een reservatie te plaatsen. Reserveren is dan ook mogelijk vanaf maandag 10 januari 2022.

Geïnteresseerden nemen contact op met de Dienst Welzijn & Vrije Tijd van de gemeente via cultuur@roosdaal.beof 054 89 49 01 voor meer informatie of een optie.

Reservaties zijn pas definitief na goedkeuring van het reservatieformulier door het gemeentebestuur en na betaling van de retributie.

Overige gemeentelijke zalen

De Lombeekkring in de Koning Albertstraat te OLV-Lombeek zal niet langer verhuurd worden en wordt voortaan enkel gebruikt door Triangel OLV-Lombeek.

In de grote zaal van Kattem worden momenteel werken gepland, na uitvoering hiervan zal deze zaal opnieuw opengesteld worden voor gebruik.

De kleine zaal van Kattem is momenteel wel beschikbaar voor verhuur.

Ook de kantine van ‘t Sportvlot en de turnzaal in Triangel Pamel worden nog steeds ter beschikking gesteld aan verenigingen voor sportieve activiteiten.

Tenslotte kunnen we ook al meegeven dat door de Roosdaalse gemeenteraad werd besloten om een huurovereenkomst aan te gaan voor de zaal Sint-Martinus te Strijtem, waardoor deze parochiezaal in de toekomst ook zal uitgebaat worden door het gemeentebestuur. Verdere informatie en een startdatum voor verhuur worden later gecommuniceerd.

Meer info?

Bij interesse in één van de Roosdaalse gemeentelijke zalen neem je contact op met de Dienst Welzijn & Vrije Tijd via cultuur@roosdaal.beof 054 89 49 01 voor meer informatie of een optie.

Het gebruiks- en retributiereglement met tarieven per categorie en soort gebruik, en het in te vullen aanvraagformulier voor de gemeentelijke zalen zijn terug te vinden op www.roosdaal.be/vrije-tijd-en-toerisme/uitleendienst-zalen/zalen.