landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Vaccincatiecentrum Roosdaal gekend

Donderdag 14/1 werd door de burgermeesters van de eerstelijnszone Pajottenland beslist om sportcentrum de Koornmolen in Gooik en het bedrijfsgebouw nv Royer in Dilbeek aan te duiden als vaccinatiecentra voor de regio Pajottenland.

De inwoners van Roosdaal zullen zich in Gooik moeten aanbieden.

Beide locaties zijn makkelijk bereikbaar en beschikken over ruime parkeermogelijkheden. Voor minder mobiele personen wordt een oplossing gezocht.

Je ontvangt nog een uitnodiging en meer informatie over de vaccinatie.

Voor beide locaties zoeken we nog vrijwilligers. Hou zeker deze website en onze facebookpagina hiervoor in de gaten.

Man met verrekijker

Je kan er niet meer naast kijken. De opstart van de vaccinatiecentra is in volle groei. Een hele organisatie die op ons af komt en waarbij wij jouw hulp ook absoluut kunnen gebruiken.

Om de werking op alle gebieden vlot te laten verlopen, zijn wij op zoek naar heel wat vrijwilligers.

Veel van de vrijwilligers die we zoeken hebben een medische achtergrond. Maar we zoeken ook heel veel enthousiaste mensen die instaan voor de logistieke en administratieve ondersteuning.

De werking van een vaccinatiecentrum

De start is voorzien begin maart 2021, het einde van de vaccinatieperiode september 2021 of vroeger, vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Er zullen gemiddeld zo’n 70.000 vaccinaties per vaccinatiecentrum toegediend worden.

Het centrum werkt 7/7 met blokken van twee maal 4 uur. Je kan als vrijwilliger kiezen voor één (4u) of twee blokken (8u) per dag te werken. Die blokken kunnen in de voor-, de namiddag of de avond vallen.

Je geeft minimaal 14 dagen vooraf moet je dagen en blokken door.

Je kan je opgeven als vrijwilliger in je eigen vaccinatiecentrum maar ook in dat van naburige gemeentes/eerstelijnshulpzones.

Inschrijven als vrijwilliger

Werk je graag mee aan de uitrol van de vaccinaties? Schrijf je dan snel in via onderstaande links.
We nemen contact met je op zodra het centrum verder vorm krijgt.

Vragen als vrijwilliger?

Heb je vragen over het vrijwilligerswerk in de vaccinatiecentra?
Neem contact op met ELZ Pajottenland vzw via 0472 61 52 27

Hartelijk dank

Vanuit de Eerstelijnszone Pajottenland en vanuit de gemeente Roosdaal bedanken wij je alvast uit de grond van ons hart voor jullie bereidwilligheid en enthousiasme.

Alleen samen kunnen wij het virus verslaan.

Het Covid-19 team Eerstelijnszone Pajottenland en de gemeente Roosdaal

Bovenop de federale en Vlaamse maatregelen wordt met ingang van 16 november 2020 tot en met 30 november 2020 volgende bijkomende maatregelen getroffen op het grondgebied van de gemeente Roosdaal:

Alle buitenschoolse activiteiten voor – 13-jarigen (geboortejaar 2008 en jonger), die binnen doorgaan, worden verboden. Met uitzondering van de voor - en naschoolse opvang en de organisatie van de kunstacademie.

Dit betekent dus dat verenigingen hun werking voor kinderen jonger dan 13 jaar opnieuw kunnen opstarten, onder voorwaarde dat deze buiten (en volgens andere regels voor het soort werking) plaatsvindt. Binnenactiviteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar blijven verboden, net zoals activiteiten voor personen ouder dan 12 jaar (zoals vastgelegd in het laatste ministeriële besluit).

Kunstgrasveld

Het kunstgrasveld wordt terug ter beschikking gesteld van de voetbalploegen die hierop een reservatie lopen hebben. Kantine en kleedkamers blijven gesloten zolang dit federaal verplicht is en kunnen enkel gebruikt worden voor uitbreiding van de capaciteit van gemeentelijk onderwijs en eventuele noodopvang. Aan de ploegen die hun werking opnieuw wensen op te starten, vragen we om ons door te geven welke startdatum ze voor ogen hebben en of ze alle uren die gereserveerd staan wensen te behouden. Dit kan via mail naar sport@roosdaal.be.

De gebruikers van het veld worden verzocht om de ouders van de jonge spelertjes te vragen om de parking meteen te verlaten na het afzetten van hun kind en niet te vroeg te komen voor het oppikken. Dit om samenscholingen tussen volwassenen te vermijden.

Zwembad en Sporthal MPC Sint-Franciscus

Het zwembad en de sportzaal van MPC Sint-Franciscus blijven gesloten tenminste tot en met 15 januari 2021. Dit is een beslissing van het MPC zelf, en blijft gelden ongeacht een eventuele eerdere versoepeling van de maatregelen. Er zal minstens tot dan geen inwonerszwemmen meer georganiseerd worden.

Verbod op vuurwerk in Vlaams-Brabant

De gouverneur van Vlaams-Brabant besliste om het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht zowel op privaat als op publiek domein in de hele provincie Vlaams-Brabant te verbieden vanaf vrijdag 20 november tot en met zondag 17 januari 2021.

Door de gouverneur van provincie Vlaams-Brabant, Jan Spooren, werd op 4 november een politiebesluit afgekondigd dat onmiddellijk ingaat en gevolgen kan hebben op de organisatie van take-away of huis-aan-huis levering door verenigingen in de Vlaams-Brabantse gemeentes en dus ook in Roosdaal.

https://gouverneurvlaamsbrabant.be/sites/default/files/20201104-gouvbesluit-mondmasker-huis-aan-huis-takeaway.pdf?fbclid=IwAR1vhD5h6oAK3s1YpQixgoNOj68xm2_iDMCHOViiSPjIMyD9Fq-ovBBCe-Q#overlay-context=corona/gouverneursbesluit-neusmondmasker-huis-aan-huis-take-away

Artikel 5 van dit besluit stelt namelijk het volgende:

Verenigingen  die  een  occasionele  verkoop  organiseren  van  goederen, werken  voor  de  eventuele bereiding  en  afhaling  van  deze  goederen  volgens  de  bestaande  sectorprotocollen  (voor  etenswaren impliceert  dit  onder  meer  dat het  ganse  proces  moet  worden  begeleid  en  uitgevoerd  door  een professionele traiteur/cateraar/restaurateur). Indien er niet wordt geleverd, werkt de vereniging via een afhaalpunt georganiseerd of goedgekeurd en gecontroleerd door de lokale overheid of een winkel, met naleving van de minimale regels zoals opgenomen in Art. 8 §1 derde lid van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In het kader van dit besluit heeft onze burgemeester Wim Goossens (in CC) contact opgenomen met de dienst noodplanning van de provincie voor meer toelichting:

Afhaal op locatie / bedeling aan huis is nog steeds mogelijk, maar voor de voorbereiding van bv pakketten of het bereiden van de maaltijd mogen er maximaal 4 personen aanwezig zijn (indien meer dan 4  = samenscholing => Covid-19 overtreding  = 250 euro)

In geval men eten klaar maakt om op te halen moet er steeds 1 professionele cateraar, traiteur of restaurateur aanwezig zijn (maakt deel uit van de 4) die alles controleert en in het oog houdt dat alle voronamaatregelen worden gerespecteerd mbt hygiëne & mondmasker, …..  Uiteindelijk draagt hij de verantwoordelijkheid op locatie.

Als jullie een take-away of huis-aan-huis levering organiseren, moeten de burgemeester of zijn vertegenwoordiger steeds op de hoogte worden gebracht via mail naar burgemeester@roosdaal.be met volgende gegevens:

 • Activiteit
 • Locatie
 • Verantwoordelijke van de vereniging
 • Naam van de professionele cateraar, traiteur of restaurateur
 • Soort bedeling

Besluit:

Take away en levering aan huis kan dus doorgaan op voorwaarde dat je vereniging het volgende in acht neemt:

 1. Melding bij de burgemeester of zijn vertegenwoordiger + terugmelding akkoord => Burgemeester breng op zijn beurt de politiediensten op de hoogte van de activiteit.
 2. Professionele cateraar, traiteur of restaurateur aanwezig bij het klaarmaken van de pakketten/maaltijden
 3. Inachtneming van regels op hygiëne en maatregelen op Corona (altijd mondmasker dragen als men met voedsel bezig is).
 4. Nooit meer dan 4 personen aanwezig!

Met andere woorden het moet steeds gebeuren in een gereguleerde omgeving!

Bij meer vragen, gelieve contact op te nemen met vrijetijd@roosdaal.be en burgemeester@roosdaal.be.

Roosdaal neemt bijkomende maatregelen in de strijd tegen COVID-19

(Klik hier voor de integrale tekst van het burgemeesterbesluit van 29 oktober 2020)

De COVID-19 pandemie is momenteel aan een vernieuwde opmars bezig waardoor het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen, overlijdens en opnames in ziekenhuizen onrustwekkend stijgt.

De gemeente Roosdaal neemt, in samenspraak met de burgemeester van Ternat, Affligem en Liedekerke, daarom, bovenop de federale en Vlaamse maatregelen tegen COVID-19, volgende bijkomende maatregelen. 

 • Alle indoor sportinfrastructuur worden voor de uren dat de gemeente Roosdaal er een uitbatingsrecht op heeft, gesloten. Zij kunnen enkel gebruikt worden voor noodopvang.
 • Alle indoor cultuurinfrastructuur (met uitzondering van de bibliotheek en de plaatsen voor een eredienst) met een openbaar karakter (oa GC Het Koetshuis, openbare en private feestzalen, parochiezalen,  … ) zijn gesloten voor alle activiteiten. Met uitzondering van:
  • het houden van rouwmaaltijden na begrafenis
  • voor het organiseren van activiteiten van onderwijs volgens hun vigerend protocol
 • De bibliotheek van Roosdaal gaat terug over op een afhaal-bibliotheek. Alle details hierover kan je nalezen op https://roosdaal.bibliotheek.be. Terugbrengen van uitgeleende boeken kan via de inleverbox die je vindt in de doorgang aan de rechterzijde van het gemeentehuis. 
 • Alle bijeenkomsten van jeugdbewegingen, groeps-sportactiviteiten (bvb sportkampen), culturele samenkomsten en evenementen worden verboden. De wekelijkse boerenmarkt op donderdag blijft plaatsvinden mits naleving van de hygiënemaatregelen (dragen van een mondmasker, sociale afstand, …)

Daarnaast zijn ook alle gemeentelijk georganiseerde evenementen reeds geannuleerd en is ook het inwonerszwemmen in MPC Sint-Franciscus, door de verplichte sluiting van het zwembad, stop gezet.

De maatregelen starten 30 oktober 2020 om 16u00 en blijven geldig tot en met 15 november 2020 en zijn geldig op het grondgebied van de gemeente Roosdaal.

We vragen met aandrang aan iedereen om deze maatregelen te respecteren, en bovenal het gezond verstand te laten primeren!

Mondmaskerplicht in Roosdaalse schoolomgevingen

Bij politieverordening van 19 februari 2021 besliste de burgemeester van Roosdaal om de mondmaskerplicht in de Roosdaalse schoolomgevingen te verlengen voor de periode van 22 februari tot en met 2 april 2021. Eerder was deze mondmaskerplicht ook al van toepassing sinds 22 oktober 2020. 

Elke schooldag gaan honderden kinderen naar school in Roosdaal. In een korte tijdspanne is er dan ook vaak een grote toeloop van leerlingen, ouders en grootouders in de omgeving van de school. Een verhoogde concentratie aan personen leidt automatisch tot een verhoogd besmettingsrisico.

De gemeente hanteert daarom een tijdelijke politieverordening voor het dragen van een mondmasker tijdens de schooldagen van 8u00 tot 16u30.   

De afgebakende zones worden aangeduid met een bord 'mondmasker verplicht'.

Binnen deze zones is het niet nodig een mondmasker te dragen:

 •  als je fietst, stept, in de auto zit, op de moto/brommer zit
 • bij het beoefenen van een sportactiviteit
 • als je jonger dan 12 jaar bent

 Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar zodra je van je fiets stapt, de auto verlaat, … binnen de afgebakende zones. 

 Overtredingen op deze politieverordening kunnen bestraft worden overeenkomstig artikel 22 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken.