landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Inbraakpreventie

Bekijk hier de video van de vier TARL-gemeenten over diefstalpreventie.

Wat u moet weten over de inbreker?

De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit is een belangrijke vaststelling omdat dit het belang onderstreept om sluitsystemen te gebruiken die ook van buitenaf bedienbaar zijn, zeker voor wat de deur betreft langs waar men gewoonlijk het gebouw verlaat. Het risico op inbraak is even hoog in de namiddag als in het tweede deel van de nacht. Vaak echter vergeet men juist tijdens de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken biedt niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.

Hoe je best je woning beveiligen?

De beveiliging tegen inbraak berust op het zinvol en met risico evenredig combineren volgens het OBER-principe.

 • Organisatorische maatregelen strekken er vooral toe de woning voor de dief onaantrekkelijk te maken, hem geen gelegenheid te geven en de buit zo laag mogelijk te houden door o.a. een goed sleutelbeheer, het scheppen van een bewoonde indruk. Al deze maatregelen zijn kosteloos.
 • Bouwkundige maatregelen hebben tot doel de weerstand van het hang- en sluitwerk te verhogen door gebruik te maken van degelijke sloten, gelaagd glas, enz..
 • Elektronische beveiliging is een aanvulling op de voorgaande maatregelen en heeft naast een algemeen afschrikkende functie de taak een inbraak of een poging te detecteren en de omwonenden en de politiediensten rechtstreeks of onrechtstreeks te alarmeren.
 • Registreren en Merken heeft als doel de persoonlijke bezittingen te personaliseren en te inventariseren. Dit verhoogt de mogelijkheid tot terugvinden van de buit bij diefstal.

De samenhang tussen deze maatregelen is voor de hand liggend: een niet-gesloten en inbraakwerende deur heeft weinig of geen waarde evenals een detectie die zonder verder gevolg blijft. Daarenboven is het noodzakelijk alle kwetsbare punten goed te beveiligen.

De meeste inbrekers zoeken wel een toegang via het zwakste punt. Indien dit niet lukt, zoeken zij eerst een andere toegang vooraleer het objectief te verlaten. De basisvoorwaarde opdat de beveiliging effectief zou zijn is en blijft echter dat men ze aanwendt. Het gebeurt vaak dat een beveiliging omzeild wordt, niet door een kundige dief, maar omdat de bewoner ze gewoonweg niet in gebruik had gesteld. Je kan kosteloos en vrijblijvend beroep doen op het advies van één van onze diefstal-preventieadviseurs.

Hier zijn alvast een aantal gratis tips

 • Sluit altijd alle ramen en deuren als je als laatste het huis verlaat.
 • Vergeet de garagepoort niet af te sluiten.
 • Gebruik je sleutel om het nachtslot te activeren.
 • Laat bij afwezigheid 's avonds een licht branden.
 • Laat geen briefjes achter voor leveranciers.
 • Verberg je sleutel niet op voor de hand liggende plaatsen.
 • Weet wat je bezit en zorg voor een goede beschrijving er van.
 • Registreer je voorwerpen en neem een foto van belangrijke zaken.
 • Bewaar je kostbaarheden verspreid over de woning op ongewone plaatsen.
 • Hou niet teveel geld in huis.
 • Hang huis- en autosleutels niet zichtbaar aan een haakje.
 • Ramen en deuren goed afsluiten , vermijd kieren.
 • Verlicht 's avonds donkere punten rond de woning. (licht met sensor).
 • Laat buiten geen gereedschap liggen dat de inbreker kan gebruiken.
 • De glaslatten van het raam zitten aan de binnenzijde.
 • Als je met verlof gaat, kan u beroep doen op de politie om toezicht te houden op de woning, tijdens je afwezigheid. (aanvraag is terug te vinden op onze website www.tarl.be).

Merk en registreer je bezit vinden op www.tarl.be.

Berg waardevolle goederen veilig op!
De meeste inbrekers zijn erop uit om zo snel mogelijk gemakkelijk verhandelbare goederen of waarden te stelen in zo weinig mogelijk tijd. Vermijd diefstalgevoelige voorwerpen zodanig uit te stallen dat een voorbijganger zich gemakkelijk een idee kan vormen van de waarde ervan. Berg cheques, geld, juwelen, kredietkaarten en andere waarden ook niet op in gekende plaatsen (linnenkast, enz.). Sluit alles veilig af. Afsluiten betekent deuren op slot te draaien, geen deuren en/of gemakkelijk bereikbare ramen op een kier laten staan, geen vliegenraam laten inzitten,...
Dit is niet enkel nodig wanneer je de woning verlaat maar ook wanneer je thuis boven of in de tuin aan het werk bent. Sommige daders maken er geen punt van om in die omstandigheden binnen te dringen; zelfs wanneer je 's avonds TV zit te kijken is het veilig de achterdeur te sluiten. Vergeet ook niet tuinhuisjes af te sluiten: niet alleen kan het materiaal dat er staat gestolen worden maar het kan ook gebruikt worden om de inbraak te vergemakkelijken.
Een goede buur is beter dan een verre vriend. Een gepaste nieuwsgierigheid voor wat er op straat en bij de buur gebeurt is een nuttige maatregel om diefstal te voorkomen. Wanneer je verdachte voertuigen of personen ziet, die vreemd zijn aan de buurt, verwittig de politie. Memoriseer of noteer zoveel mogelijk gegevens betreffende het voertuig (nummerplaat, kleur, specifieke kenmerken) en de personen (kledij, huidskleur, lengte…). De politie zal het je niet kwalijk nemen wanneer jouw oproep onnodig zou zijn geweest. Het motto van de Politiezone TARL is namelijk:  "SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID"

Meer informatie: