landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

DSD-toestel

'Snel' een woordje uitleg

Trafficount toestel

Vaste snelheidsinformatieborden

Mobiele DSD-toestellen

Kaart snelheidsregimes

Snelheidscontroles (cijfers politie)

Resultaten vaste snelheidsinformatieborden (zones 30) (cijfers gemeente)


'Snel' een woordje uitleg

Denk jij voldoende aan je snelheid in het verkeer? Meestal, soms, nooit?

Snelheid is een probleem in veel straten. Dat kunnen en moeten we samen aanpakken:

 • Veel mensen vinden dat snelheid een probleem is maar helaas bevestigt bijna iedereen in hetzelfde gesprek dat ze ook wel eens te snel rijden … Mobiliteit begint in de eerste plaats bij onszelf. Te weinig mensen staan daar bij stil. Klagen is gemakkelijk.
 • Naast onszelf is er handhaving nodig. De politie voert regelmatig flitscontroles uit op verschillende locaties in Roosdaal. De capaciteit voor flitscontroles binnen onze politiezone TARL wordt ingezet in de vier gemeentes van de zone: Roosdaal, Liedekerke, Affligem en Ternat.
 • Naast onszelf en de politie is er de wegbeheerder. In Roosdaal is dat de gemeente (uitgezonderd gewestwegen).
  • Via maatregelen of kleine of grote ingrepen aan het wegbeeld is het mogelijk een gepaste verkeerssituatie/wegbeeld te creëren waar (de meeste) bestuurders automatisch de gewenste snelheid rijden. Er zijn veel locaties in Roosdaal waar ingrepen nodig zijn (historiek, oude situaties die niet aangepast zijn aan het verkeer van vandaag) en er is een beperkte capaciteit van de dienst mobiliteit. Uiteraard is er ook budget nodig. Overal tegelijk ingrijpen lukt dus niet. Daarom is een mobiliteitsplan belangrijk (www.roosdaal.be/mobiliteitsplan): zo kan op langere termijn budget voorzien worden en kunnen prioriteiten worden gesteld. Kleine (goedkope) ingrepen lossen soms al veel op. Het zijn quick wins. Daar wordt voor zover mogelijk vandaag al op ingezet.
  • Daarnaast is ook sensibilisatie rond snelheid belangrijk, samen met cijfermateriaal (meetgegevens). Hieronder lees je hoe Roosdaal sensibiliseert en meet.

Trafficount toestel

Een klein "bakje" meet en registeert

 • de snelheid
 • het tijdstip
 • de hoeveelheden
 • het type (vrachtwagen/bus, bestelwagen, wagen, motor/fiets)

van voertuigen.

Het toestel wordt sinds april 2020 ingezet op verschillende locaties in Roosdaal. Het helpt de gemeente om inzichten te krijgen in hoeveelheden zwaar verkeer enerzijds, anderzijds helpen de snelheidscijfers (samen met de cijfers van de mobiele dsd-toestellen - zie verder) bij het bepalen van de flitslocaties van de politie.

Meer info.


Vaste snelheidsinformatieborden

In de Brusselstraat en Koning Albertstraat (schoolomgevingen) staan sinds 2019 permanent vaste snelheidsinformatieborden. De toestellen tonen de snelheid aan de bestuurders en zijn vooral bedoeld om te sensibiliseren. Het is ook mogelijk om de toestellen uit te lezen (snelheden, tijdstippen, hoeveelheden verkeer). Zo kan de gemeente bij verkeersanalyse gericht de meetresultaten van een bepaalde periode uitlezen.

In 2022 werden nog 16 andere locaties voorzien van een vast snelheidsinformatiebord. Bekijk hier een overzichtskaart.


Mobiele DSD-toestellen

DSD staat voor Data Speed Display. In het Nederlands wordt het meestal ‘snelheidsinformatiebord’ genoemd (of DSD-toestel, DSD-bord).

Deze snelheidsinformatieborden

 • sensibiliseren bestuurders met de gereden snelheid
 • meten en registreren het verkeer: de hoeveelheid, de snelheid en het tijdstip

De gemeente Roosdaal bezit drie dergelijke toestellen. Deze worden maximaal ingezet. Alleen tijdens onderhoud of bij een defect worden ze niet gebruikt. De toestellen kunnen in principe overal geplaatst worden aan bestaande palen (signalisatie, verlichting, ...), ze zijn "mobiel".

Foto grond

Je kan grond en graszoden niet naar het recyclagepark brengen.

Beiden zijn geen afval.

Je zoekt best een oplossing in je eigen tuin.

Lukt dat niet neem je best contact op met een grondwerker of containerverhuurder uit te buurt.

Foto papier en karton

Vermijd waaivuil. Bind papier en karton samen met natuurtouw of stop ze in een stevige, gesloten doos.

Spaar de rug van de laders en maak je pakken niet zwaarder dan 15 kg.

Verwijder de plastic folie rond reclamedrukwerk of tijdschriften.

Plastic manden en bakken gevuld met papier en karton zijn niet toegelaten.

Pendelparking Belle-Alliance vergroot

Vanaf 1 januari 2019 kan de pendelaar aan de Belle-Alliance zijn wagen gratis en veilig parkeren op de parking van Belleheide Center. Van maandag tot vrijdag stelt het bedrijf Belleheide center zijn parking gratis ter beschikking van burgers om er hun wagen te parkeren. Camera’s bewaken de goede orde en veiligheid op de site. 

Weldra worden de wegwijzers naar de parking geplaatst en wordt er in de loop van de maand januari een voetweg aangelegd tussen de parking en de N8.

Zodoende kunnen pendelaars op een veilige plaats en kort bij de bushaltes parkeren. De gemeente en de uitbaters van Belleheide sloten daartoe een 9-jarige overeenkomst af. Hiermee biedt het gemeentebestuur een oplossing aan de parkeeroverdruk rond de Belle-Alliance.

 
Verkeersbord werken

In december 2018 en januari 2019 werkt aannemer Suelga NV in opdracht van verschillende nutsmaatschappijen in de Koning Albertstraat wegvak tussen het kruispunt met de Daalbeekstraat en het kruispunt met de Jozef Jansstraat en Koollochting. Er is hinder voor het verkeer: minder vlotte doorstroming en snelheidsbeperkingen. De tijdelijke verkeerseilanden (test voor de latere herinrichting) in de Koning Albertstraat worden tijdelijk weggenomen. Meer (kaart)info via https://www.roosdaal.be/bouwen-en-wonen/openbare-werken/wegenwerken

 
Werken “verzakking” N8

Update 20/03/2019

Door gewijzigde werfomstandigheden wordt er behoudens (weers)omstandigheden opnieuw gewerkt van 25/03 tot 5/04/2019 aan de "verzakking" te Ninoofsesteenweg (N8) 105 (ter hoogte van vroegere ‘Autokruispunt’). Er is hinder voor het verkeer: in beide richtingen moet het verkeer over 1 rijstrook.

28/11/2018
Behoudens (weers)omstandigheden wordt er van 07/01/2019 tot eind april 2019 gewerkt aan de "verzakking" te Ninoofsesteenweg (N8) 105 (ter hoogte van vroegere ‘Autokruispunt’). Er is hinder voor het verkeer: in beide richtingen moet het verkeer over 1 rijstrook. Het verkeer wordt geïnformeerd met vooraankondigingsborden vanaf december 2018.

Bord omleiding

Door herstelling betonvakken in de rijbaan is het tijdelijk niet mogelijk de Kleemstraat in te rijden vanaf het kruispunt met de Keyerberg, rijrichting Borchtlombeek centrum. Het verkeer wordt in beide richtingen omgelegd via de Keyerberg en de Broekstraat.

Omleiding Kleemstraat

verkeerslicht 2 drukknoppen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert ongeveer 1700 verkeerslichtengeregelde kruispunten in Vlaanderen, waaronder ook in Roosdaal. De nieuwe generatie verkeerslichten is "slimmer". Zo zijn er bijvoorbeeld meer detectoren en drukknoppen om de groentijd bij elke cyclus zo correct mogelijk te bepalen. Meer informatie over de slimme verkeerslichten, tips en tricks, weetjes, ... lees je op de website van AWV.

Stel je een probleem vast met de verkeerslichten? De gemeente onderhoudt contact met de verkeerslichtendienst van AWV. Je kan een probleem melden bij de gemeente via de dienst mobiliteit – 054 89 13 42 – mobiliteit@roosdaal.be.