landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Pastorietuin van Pamel

De intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen van Pro Natura zijn al enkele dagen druk in de weer in de pastorietuin van Pamel.
Zij maken in opdracht van het gemeentebestuur van deze tuin een plek met een hogere natuurwaarde.
Hiermee willen we niet alleen de natuur een plezier doen maar ook de gebruikers van deze tuin, de gebruikers van het petanqueveld alsook de jeugdbeweging die hier gevestigd is.

Pastorietuin van Pamel foto 1Pastorietuin van Pamel foto 2Pastorietuin van Pamel foto 3Pastorietuin van Pamel foto 4

foto cd en videoband

De cd's en videobanden zijn RESTAFVAL en horen dus thuis in je HUISVUILZAK (HV).
Deze kunnen niet gerecycleerd worden omdat ze gemagnetiseerd zijn.

De hoezen die errond zitten zijn harde plastic, en horen thuis in de container plastics die je terugvindt op het recyclagepark.

Hoe composteer je?

Foto compostvatFoto compostbak

Thuis zelf composteren bespaart je veel lekkende en geurende gft-zakken en/of ritten naar het recyclagepark voor je groot tuinafval. Bovendien produceer je compost om terug in de tuin te gebruiken. Redenen genoeg dus om een hoekje in je tuin op te offeren voor een composteersysteem. Maar welk systeem is het meest geschikt en hoe begin je eraan?

Stap 1:
Bekijk het eerste filmpje 'composteren: basisbegrippen'.

Daarin legt Jan Godemont uit wat je allemaal kan composteren, hoe composteren in zijn werk gaat en helpt je bij de keuze tussen composteren in een compostvat of in compostbakken.

Stap 2: 
Nadat je de basis hebt gezien, kan je kiezen welk compostsysteem je wilt installeren en bekijk ofwel het filmpje 'composteren in een vat' ofwel 'composteren in bakken'. Op 10 minuten heb je hiermee voldoende informatie om aan de slag te gaan!

Stap 3:
De derde stap is een geschikte locatie kiezen en de aankoop van een compostbak of -vat.

Hoe compost gebruiken in je tuin?

Compost is een bodemverbeteraar. Dit wil zeggen dat compost de structuur van je bodem beter maakt zodat je bodem luchtiger wordt en meer water vasthoudt. In compost zitten ook voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en calcium die jouw planten nodig hebben om te blijven groeien en bloeien.

Wat is het verschil tussen (kunst)meststoffen en een bodemverbeteraar zoals compost?

Meststoffen geven kort heel veel voedingstoffen aan je plant; compost gaat minder voedingstoffen geven maar wel veel langer. Dat is beter voor jouw planten. 

In het laatste filmpje legt Jan uit op welke verschillende manieren je je compost nuttig kan gebruiken.

Heb je nog geen compostvat?
Dan geeft de gemeente je graag een duwtje in de rug. Tegen een voordelig tarief kan je bij ons vaten en bakken aankopen.
Voor een vat van 280 liter betaal je € 25,00. Een bak van 1300 liter kost je € 50,00.
Als je een kleinere tuin hebt of weinig groenafval zoals bladeren en snoeihout kies je best voor een vat. Voor eigenaars van grote tuinen (>400m²) is een bak de beste optie.

Vaten en bakken kan je aanvragen via milieu@roosdaal.be of telefonisch op 054 89 13 32.

 

Snelheidsregime werfzone N8

In hele werfzone (inclusief de zone van fase 1 en 2) van de Ninoofsesteenweg (N8) geldt nog steeds een snelheidsregime van maximum 50 km/u. Deze snelheidsbeperking is er om de veiligheid te verhogen van de weggebruikers en de arbeiders tijdens de werken.
Opgelet: de politie werd gevraagd extra snelheidscontroles uitvoeren.

Foto uitlaatgassen

Wacht jij ook wel eens in de wagen met een draaiende motor? Aan de schoolpoort, op een parking, aan een overweg,...?
Ja? Denk je dan ook eens aan het milieu, de omgeving, de bewoners,... en zeker niet te vergeten, aan je portemonnee?
Lang wachten? Motor af. Beter voor iedereen!

Opgelet: het laten draaien van de motor is ook wettelijk verboden (wegcode: https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/108-art8).

Foto rat

De beste bestrijding tegen ratten is preventie. Door de voedselbeschikbaarheid laag te houden en geen rommel te laten rondslingeren wordt de kans op ratten aanzienlijk verkleind.

Volgende richtlijnen maken de kans op ratten aanzienlijk kleiner:

 • Laat geen etensresten slingeren en zorg dat voedingswaren bewaard worden in harde afgesloten dozen. Dit geldt ook voor het eten van huisdieren. Voeder ze bij voorkeur ’s morgens en ruim de restjes ’s avonds op.
 • Verzamel huisvuil in afgesloten bakken, niet in zakken en zorg dat het zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
 • Vermijd langdurige voedselopslag.
 • Beperk het aantal plaatsen waar de ratten nesten kunnen maken en te schuilen. Zorg daarom voor een opgeruimde tuin en binnenruimte (huis, stal, schuur,…).
 • Laat geen water staan, ook ratten moeten drinken.
 • Plaats compostbakken op een verharde ondergrond en sluit deze goed af.

De meest voorkomende ratten rond woningen zijn bruine en zwarte ratten.
Bruine ratten zijn 20 tot 30 cm groot en kunnen tot 500 g wegen. Hun staart is korter dan hun lichaam.
Zwarte ratten zijn iets kleiner. Ze worden 15 tot 25 cm en kunnen tot 300 g wegen. Hun staart is langer dan hun lichaam.

De aanwezigheid van ratten wordt meestal duidelijk uit de sporen die ze achterlaten. Volgende signalen (kunnen) wijzen op de aanwezigheid van ratten:

 • Rondscharrelende en knarsende geluiden;
 • Knaagschade, ratten laten typisch een knaagspoor na van twee ondiepe gootjes met een tussenafstand van ongeveer 4 mm;
 • Holen en nesten;
 • Uitwerpselen, donkere langwerpige uitwerpselen van 1 tot 2 cm. Vaak meerdere bij elkaar.
 • Specifieke geur;
 • Pootafdrukken.

De gemeente staat in voor het verdelgen van ratten op het openbaar domein. Vanaf 2022 worden er per jaar 12 rattenverdelgingscampagnes georganiseerd.

De gemeente staat niet in voor de verdelging van ratten in private tuinen, koeren of gebouwen. Iedereen is bij wet verplicht om op eigen terrein ratten te bestrijden. Wanneer je dus ratten aantreft in of rond je huis of bedrijf, moet je deze (laten) verdelgen. Voor de bestrijding kan je beroep doen op een erkende rattenverdelgingsfirma, of je kan zelf aan de slag gaan.

Als het slechts om één of enkele ratten gaat, kan je werken met klemmen of vallen. Deze moeten dicht bij het hol of nest geplaatst worden op een loopspoor. Ratten zijn heel schuwe dieren die nieuwe dingen mijden. Je kan de slaagkans doen stijgen door ervoor te zorgen dat ze geen alternatieve route hebben.

Wanneer de vallen en klemmen onvoldoende werking blijken te hebben of er is een grote haard, moeten de ratten verdelgd worden m.b.v. gif. Ratten worden bestreden met traagwerkende anticoagulantia. Het kan dus enkele dagen duren vooraleer het gif effect heeft. Daarnaast heeft een rat een aangeboren vrees voor vreemde objecten en kan het dus een tijdje duren vooraleer ze het gif opneemt.

Wanneer je werkt met giftige lokazen is het belangrijk om volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • Volg de richtlijnen op de verpakking;
 • Plaats het gif op loopsporen of dicht bij het nest/hol;
 • Zorg ervoor dat kinderen en (huis)dieren er niet bij kunnen, gebruik rattenbakken of -buizen of leg het gif in het hol;
 • Plaats de juiste hoeveelheid lokaas. Te veel lokaas kan gaan schimmelen, zeker op vochtige plaatsen en buiten, te weinig lokaas zal niet efficiënt zijn;
 • Blijf opnieuw lokaas plaatsen tot er niet meer van gegeten wordt.
foto mobiliteit

Begin 2018 hield de Roosdaalse Welzijnsraad een ruime bevraging bij de Roosdaalse bevolking rond het thema "mobiliteit".

De bevraging werd enerzijds gehouden onder de senioren bij de plaatselijke OKRA-afdelingen (333 ingevulde vragenlijsten), anderzijds vulden 206 Roosdaalse inwoners de bevraging ook in via de gemeentelijke website.

De 539 resultaten van deze bevraging werden grondig geanalyseerd door de Welzijnsraad en verwerkt in een uitgebreid verslag dat u hier kan inkijken.