landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto peuken

Affiche peukencampagne

Wist je dat één peuk 500 liter drinkwater kan vervuilen? Een roker die zijn peuk op de grond of in een rioolputje gooit, is zich daar waarschijnlijk niet van bewust. Ondanks dat peuken klein zijn, zorgen ze voor heel wat opruimellende en milieuschade. Met de peukencampagne wil Intradura rokers alvast hierop wijzen en hen een alternatief aanreiken, namelijk pocketasbakjes.

Bestel nu hier een pocketasbak!

Foto pocketasbak

Op donderdag 12/07 zal de milieudienst pocketasbakjes verdelen onder de rokende bezoekers van de boerenmarkt van Pamel.

Intradura zal ook tijdens de streekbierenavond van de Pallieterfeesten van Chiro Amigo’s Pamel, vrijdag 14 september 2018, deze pocketasbakjes uitdelen.

Stoppen met roken is natuurlijk nog beter. Stoppen met roken is niet alleen beter voor het milieu en je medemens maar in de eerste plaats voor jezelf.

Blijf op de hoogte van de peukencampagne!

Foto beschadigd voetpad

Als je een probleem op of langs de weg of het fietspad opmerkt, kan je dat nu melden bij één centraal meldpunt: www.meldpuntwegen.be
Van daaruit wordt de melding automatisch doorgestuurd naar de bevoegde wegbeheerder, die het probleem zo snel mogelijk zal onderzoeken en/of oplossen.

Wat kan je melden?

  • Staat van de infrastructuur (wegen, fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers, voetpaden, zebrapaden, tunnels, bruggen,...)
  • Zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud
  • Verkeersborden, markeringen, signalisatie
  • Openbare verlichting, verkeerslichten
  • Flitspalen, trajectcontrole
  • Straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden)
  • Bermen (onderhoud, beplanting, geluidsschermen)
  • Snelwegparkings, carpoolparkings
  • Wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering)

Meld je probleem online

Als je een probleem hebt gemeld op www.meldpuntwegen.be, krijg je een bericht zodra je melding is geregistreerd. Deze melding wordt op basis van de opgegeven locatie automatisch naar de juiste wegbeheerder (Vlaamse overheid, steden en gemeenten, waterwegbeheerders,...) gestuurd. Die zal de melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

Meld je probleem telefonisch

Daarnaast kan je problemen op of langs wegen en fietspaden ook nog steeds telefonisch melden. Je kan daarvoor elke werkdag van 9u tot 19u bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

Dringend en gevaarlijk? Bel 101

Wil je een dringende gevaarlijke situatie melden? Verwittig dan onmiddellijk de politie via het noodnummer 101.

Dr. Roosensstraat 2 dagen afgesloten

- Update 12/04: van maandag 16 tem vrijdag 20 april 2018 is er verminderde doorgang voor het verkeer te Dokter Roosensstraat 4 (wegversmalling door werf aan beide zijden van de weg). Er wordt beurtelings verkeer ingesteld. Mogelijk worden de werken vroeger beëindigd (20 april is de uiterste datum).

- Op donderdag en vrijdag 12 en 13 april 2018 wordt de Dokter Roosensstraat tijdelijk afgesloten omwille van werken ter hoogte van huisnummer 4 (nieuwbouw IMI). Oorspronkelijk werd er alleen ter hoogte van het voetpad gewerkt maar door onvoorziene werfomstandigheden (09/04/2018) heeft Eandis toch de volledige breedte van de weg nodig om de veiligheid te garanderen. Om de verkeershinder tot een minimum te beperken, wordt het afsluiten t.h.v. Dokter Roossensstraat 4 nog tijdens de Paasvakantie (12 en 13/04) uitgevoerd.
Er wordt een wegomlegging voorzien via de Jozef de Schepperstraat, Groenenboomgaard. Kapellestraat, Lombeekstraat en Ledebergdries.
Eandis brengt de bewoners op de hoogte via een brief. De bussen van De Lijn zullen omrijden. De (lokale) hulpdiensten worden op de hoogte gebracht van dit bericht.

20180409 Dr Roossensstraat

Pastorietuin van Pamel

De intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen van Pro Natura zijn al enkele dagen druk in de weer in de pastorietuin van Pamel.
Zij maken in opdracht van het gemeentebestuur van deze tuin een plek met een hogere natuurwaarde.
Hiermee willen we niet alleen de natuur een plezier doen maar ook de gebruikers van deze tuin, de gebruikers van het petanqueveld alsook de jeugdbeweging die hier gevestigd is.

Pastorietuin van Pamel foto 1Pastorietuin van Pamel foto 2Pastorietuin van Pamel foto 3Pastorietuin van Pamel foto 4

foto cd en videoband

De cd's en videobanden zijn RESTAFVAL en horen dus thuis in je HUISVUILZAK (HV).
Deze kunnen niet gerecycleerd worden omdat ze gemagnetiseerd zijn.

De hoezen die errond zitten zijn harde plastic, en horen thuis in de container plastics die je terugvindt op het recyclagepark.

Hoe composteer je?

Foto compostvatFoto compostbak

Thuis zelf composteren bespaart je veel lekkende en geurende gft-zakken en/of ritten naar het recyclagepark voor je groot tuinafval. Bovendien produceer je compost om terug in de tuin te gebruiken. Redenen genoeg dus om een hoekje in je tuin op te offeren voor een composteersysteem. Maar welk systeem is het meest geschikt en hoe begin je eraan?

Stap 1:
Bekijk het eerste filmpje 'composteren: basisbegrippen'.

Daarin legt Jan Godemont uit wat je allemaal kan composteren, hoe composteren in zijn werk gaat en helpt je bij de keuze tussen composteren in een compostvat of in compostbakken.

Stap 2: 
Nadat je de basis hebt gezien, kan je kiezen welk compostsysteem je wilt installeren en bekijk ofwel het filmpje 'composteren in een vat' ofwel 'composteren in bakken'. Op 10 minuten heb je hiermee voldoende informatie om aan de slag te gaan!

Stap 3:
De derde stap is een geschikte locatie kiezen en de aankoop van een compostbak of -vat.

Hoe compost gebruiken in je tuin?

Compost is een bodemverbeteraar. Dit wil zeggen dat compost de structuur van je bodem beter maakt zodat je bodem luchtiger wordt en meer water vasthoudt. In compost zitten ook voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en calcium die jouw planten nodig hebben om te blijven groeien en bloeien.

Wat is het verschil tussen (kunst)meststoffen en een bodemverbeteraar zoals compost?

Meststoffen geven kort heel veel voedingstoffen aan je plant; compost gaat minder voedingstoffen geven maar wel veel langer. Dat is beter voor jouw planten. 

In het laatste filmpje legt Jan uit op welke verschillende manieren je je compost nuttig kan gebruiken.

Heb je nog geen compostvat?
Dan geeft de gemeente je graag een duwtje in de rug. Tegen een voordelig tarief kan je bij ons vaten en bakken aankopen.
Voor een vat van 280 liter betaal je € 25,00. Een bak van 1300 liter kost je € 50,00.
Als je een kleinere tuin hebt of weinig groenafval zoals bladeren en snoeihout kies je best voor een vat. Voor eigenaars van grote tuinen (>400m²) is een bak de beste optie.

Vaten en bakken kan je aanvragen via milieu@roosdaal.be of telefonisch op 054 89 13 32.