Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen 2023 (deel 1)

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 september 2023

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Rudi Van Der Gracht en mevrouw Karen Vanderheyden voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Lombeekkeitse 11, (afd. 3) sectie A 462 M (O.2023/48 - nr. omgevingsloket OMV_2023060962).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Laura Deflou voor het verbouwen van een woning (sloop aanbouw en nieuwe uitbreiding) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 56, (afd. 4) sectie A 2 K2 (O.2023/66 - nr. omgevingsloket OMV_2023024880).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts namens Fluvius System Operator CV voor het plaatsen van een hoogspanningscabine (vervanging) op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, (afd. 1) sectie C 166 F (O.2023/65 - nr. omgevingsloket OMV_2023076168).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kristof en Karine Sergoigne-Thoen voor het regulariseren van een gevelrenovatie, uitbreiding en aanleg van verharding in de voortuin op een perceel gelegen: Piezelstraat 48, (afd. 1) sectie A 544 G en (afd. 1) sectie A 544 H (O.2023/64 - nr. omgevingsloket OMV_2023076002).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Leen Deraedt namens Providentia CVBA SO voor het aanleggen van parkeerplaats en een tuinpad op een perceel gelegen: Tuinwijk 6, Tuinwijk 7, Tuinwijk 8 en Tuinwijk 9, (afd. 1) sectie C 136 M, (afd. 1) sectie C 136 N, (afd. 1) sectie C 136 N2 en (afd. 1) sectie C 136 P (O.2023/57 - nr. omgevingsloket OMV_2023058400).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sylvain Eemans voor het herbestemmen van stallen tot brasserie en het aanleggen van parking op een perceel gelegen: Kleistraat 17 en Kleistraat 19, (afd. 4) sectie B 178 C, (afd. 4) sectie B 181 C, (afd. 4) sectie B 181 B, (afd. 4) sectie B 183 en (afd. 4) sectie B 184 (O.2023/53 - nr. omgevingsloket OMV_2023062494).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 augustus 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Albert Badts voor het verbouwen van een voormalig tankstation met woning tot meergezinswoning (2 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 49, (afd. 1) sectie D 207 Y (O.2023/59 - nr. omgevingsloket OMV_2023072418).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 augustus 2023 tot 28 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 mei 2023, van Frank Beeckman (namens De Doncker BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een bedrijf voor de productie van predallen en stortbeton op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 25 H, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2023/62 en OMV_2023071156).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 augustus 2023 tot 25 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 april 2023, van Studiebureau Jonckheere (namens Aquafin NV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Hunselberg en de Hunselstraat na het wijzigen van de projectinhoud op een perceel gelegen: percelen gelegen langs de Eizeringenstraat, Hunselstraat, Hunselveld, Hunselveldweg, Lombeeksestraat, Molenstraat, Nellekenstraat en Oude Geraardsbergsestraat, Puttekensveldweg, Tuitenbergstraat, Hunselberg en Koning Albertstraat, gelegen op het grondgebied van de gemeente Lennik en de gemeente Roosdaal (O.2023/60 en OMV_2023044099).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 augustus 2023 tot 19 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 juli 2023, van Jeroen Stevens tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Rotstraat 20, (afd. 4) sectie A 314 E (O.2023/87 en OMV_2023098195).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan De Vos voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 18, (afd. 1) sectie C 530 S8 (O.2023/45 - nr. omgevingsloket OMV_2023048091).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 31 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mathias en Sissy Devos-Segers voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Ramerstraat 9, (afd. 2) sectie B 96 K (O.2023/55 - nr. omgevingsloket OMV_2023059218).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 augustus 2023 – Toelichting mbt publicatie besluit sectorale voorwaarden windturbines (16 oktober 2023)

De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.

U kunt volgende documenten raadplegen:

 • het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines;
 • het bijhorende plan-MER;
 • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage.

Via de volgende kanalen:
online op omgeving.vlaanderen.be/vaststelling-van-de-sectorale-voorwaarden-voor-windturbines
online via de website van team Omgevingseffecten (team Mer) omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2023, van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/83 en OMV_2023094627).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2023, van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/82 en OMV_2023079374).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2023, van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/80 en OMV_2023094181).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 juli 2023, van Leen Deraedt (namens Providentia) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 20 wooneenheden voor sociale huisvestiging op een perceel gelegen: Halleweg ZN, (afd. 3) sectie B 313 H, (afd. 3) sectie B 314 D, (afd. 3) sectie B 315 L en (afd. 3) sectie B 388 G (O.2023/78 en OMV_2023094121).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 augustus 2023 tot 6 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juli 2023, van Iggino Alcide (namens Aquafin NV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van 4 bufferbekkens met reliëfwijzigingen, het vellen van bomen, ontbossing en een vegetatiewijziging op een perceel gelegen: Witteweg ZN, (afd. 3) sectie B 179 F, (afd. 3) sectie B 181 M, (afd. 3) sectie B 181 S, (afd. 3) sectie B 187 C, (afd. 3) sectie B 187 B, (afd. 3) sectie B 194 M, (afd. 3) sectie B 201 D en (afd. 3) sectie B 202 B (O.2023/91 en OMV_2023085736).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 juli 2023, van Timmy L’Ecluse tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, (afd. 1) sectie C 164 K (O.V.2023/8 en OMV_2023091664).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 augustus 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 augustus 2023 tot 11 september 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juli 2023, van Gerrit Van der Steen BVBA tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 6 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat ZN/Gootjesstraat ZN, (afd. 1) sectie A 107 E en (afd. 1) sectie A 111 K (O.V.2023/7 en OMV_2023090922).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Virginie Dendooven (namens Tjouk VZW) voor het verbouwen en het uitbreiden van chirolokalen op een perceel gelegen: Varing 16, (afd. 1) sectie C 550 F (O.2023/32 - nr. omgevingsloket OMV_2023002885).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Helena Martini voor het kappen van een krulwilg op een perceel gelegen: Eikauterstraat 21, (afd. 4) sectie A 272 S2 (O.2023/54 - nr. omgevingsloket OMV_2023069293).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Timmy L'Ecluse voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Poelkbeekstraat en 4,00 meter uit de as van de Patrijzenweg op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat ZN / Patrijzenweg ZN, (afd. 1) sectie E 153 M (O.V.2023/2 - nr. omgevingsloket OMV_2022145978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stefaan Evenepoel voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 6 meter uit de as van de voorliggende weg op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, kadastraal gekend: (afd. 2) sectie A 194, (afd. 2) sectie A 245 D en (afd. 2) sectie A 245 D2 (O.V. 2023/1 - nr. omgevingsloket OMV_2022155623).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2023 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunnuing, digitaal ontvangen op 30 juni 2023, van mevrouw Nathalie Vangeenberghe voor een bemaling op een perceel gelegen: Benedenstraat 13, (afd. 1) sectie C 467 E en (afd. 4) sectie C 474 C (O.2023/76).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan en Goedele Mertens-Vankelst voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Derrevoorstraat 59, (afd. 3) sectie B 299 B (O.2023/44 - nr. omgevingsloket OMV_2023050183).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cedric en Sarah Haenen-Santon voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Lombeekstraat 75, (afd. 1) sectie D 160 G (O.2023/47 - nr. omgevingsloket OMV_2023058447).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lies Velleman voor het aanleggen van verhardingen op een perceel gelegen: Mansborrestraat 10, (afd. 4) sectie A 325 N (O.2023/23 - nr. omgevingsloket OMV_2023025980).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nick en Dorothea Dewaele - Demeyer voor het bouwen van een meergezinswoning (4 wooneenheden) op een perceel gelegen: Donkerstraat 39, 39 bus 1, 39 bus 2, 39 bus 3 en 39 bus 4, (afd. 2) sectie A 211 S (O.2023/28 - nr. omgevingsloket OMV_2023019363).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Deleu voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 22, (afd. 1) sectie E 173 K (O.2023/29 - nr. omgevingsloket OMV_2023034972).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marc Cherbonnier voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (regularisatie kroonlijsthoogte en nokhoogte) op een perceel gelegen: Driebek 14, (afd. 1) sectie B 627 F (O.2023/50 - nr. omgevingsloket OMV_2023046962).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 juli 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 juli 2023 tot 24 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 mei 2023, van de heer Erwin De Wolf tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren en exploiteren van een paardenhouderij op een perceel gelegen: Knoddelstraat 52, (afd. 4) sectie A 2 E2, (afd. 4) sectie A 2 B2, (afd. 4) sectie A 2 F2 en (afd. 4) sectie A 2 G2 (O.2023/58 en OMV_2023068988).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens en Emma Van der Maelen (namens Gemeente Roosdaal) voor het aanbouwen van een sanitair blok en uitbreiden van een overkapping op een perceel gelegen: Lombeekkring achter Koning Albertstraat 189, (afd. 3) sectie A 232 E (O.2023/43 - nr. omgevingsloket OMV_2023048741).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Roel Vissenaekens voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin op een perceel gelegen: Windmolenstraat 13, (afd. 3) sectie B 165 D (O.2023/42 - nr. omgevingsloket OMV_2023051546).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2023 - bekendmaking beslissing

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Agna Raspoet, Joanna De Strycker en Jozef De Weerdt voor het samenvoegen van 2 woningen tot 1 eengezinswoning op een perceel gelegen: Donkerstraat 59, (afd. 2) sectie A 210 P en (afd. 2) sectie A 210 R (O.2023/39 - nr. omgevingsloket OMV_2023048654).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jente Van Cutsem voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kerkstraat 41, (afd. 4) sectie B 208 V4 (O.2023/38 - nr. omgevingsloket OMV_2023048946).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juli 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Koen Lambert voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 5, (afd. 1) sectie A 84 K (O.2023/36 - nr. omgevingsloket OMV_2023046090).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kristin Van Tuyne (namens Dalem BV) voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Lange Kamstraat 10, (afd. 1) sectie A 197 G (O.2023/35 - nr. omgevingsloket OMV_2023044376).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juli 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 juli 2023 tot 23 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juni 2023, van Tom Hallaert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN , (afd. 1) sectie A 155 W, (afd. 1) sectie A 155 X en (afd. 1) sectie A 160 C (O.V.2023/6 en OMV_2023071625).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 juli 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lieven Devillé (namens Advocatenkantoor Deville BVBA) voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Windmolenstraat 8, (afd. 3) sectie B 116 K (O.2022/136 - nr. omgevingsloket OMV_2022170530).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 juli 2023 tot 9 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 juni 2023, van Wim Goossens (namens Gemeente Roosdaal) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van het oud gemeentehuis Borchtlombeek en omgevingsaanleg op een perceel gelegen: Kerkstraat 4, (afd. 4) sectie A 253 G (O.2023/67 en OMV_2023073633).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 juni 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 juli 2023 tot 2 augustus 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 april 2023, van Tobias Bronselaer tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 25B, (afd. 4) sectie A 272 E3 (O.2023/41 en OMV_2023050299).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan en Veronique Van der Perre-Verhaegen voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 128, (afd. 1) sectie C 83 P2 en (afd. 1) sectie C 83 T2 (O.2023/34 - nr. omgevingsloket OMV_2023042914).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts (namens Fluvius System Operator CV) voor het plaatsen van een elektriciteitscabine op een perceel gelegen: Kerkstraat 4, (afd. 4) sectie A 253 G (O.2023/33 - nr. omgevingsloket OMV_2023041731).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen en Tamara Roelandt-Beeckmans voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 21, (afd. 1) sectie D 38 L (O.2023/15 - nr. omgevingsloket OMV_2023015549).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eric en Sofie van Geijn-Baevegems voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Pastoor Cuylitsweg 31, (afd. 2) sectie A 38 G4 (O.2023/19 - nr. omgevingsloket OMV_2023019212).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 juni 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juni 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Remko De Geyndt voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Mansborrestraat 17, (afd. 4) sectie A 316 G (O.2023/31 - nr. omgevingsloket OMV_2023022221).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 2 juni 2023 tot 3 juli 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 april 2023, van Aquafin NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Hunselberg en de Hunselstraat op een perceel gelegen: langs de Eizeringenstraat, Hunselstraat, Hunselveld, Hunselveldweg, Lombeeksestraat, Molenstraat, Nellekenstraat en Oude Geraardsbergsestraat, Puttekensveldweg, Tuitenbergstraat, Hunselberg en Koning Albertstraat, gelegen op het grondgebied van de gemeente Lennik en de gemeente Roosdaal (O.2023/60 en OMV_2023044099).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 mei 2023 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 12 mei 2023, van de heer Willy Lambrechts voor het inrichten van een zorgwoning binnen een bestaande woning op een perceel gelegen: Kwinkeleer 31, (afd. 1) sectie C 601 F (O.2023/51 en OMV_2023066932).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erik Bellemans voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband na het slopen van een woning op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, kadastraal gekend (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.V.2022/11 - nr. omgevingsloket OMV_2022159716).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Rufat Asani voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (bouwzone) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 106, (afd. 1) sectie C 90 Y (O.2022/124 - nr. omgevingsloket OMV_2022154820).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri Matylski voor het aanleggen van een oprit en terras op een perceel gelegen: Kraanstraat 67, (afd. 4) sectie A 430 L (O.2023/30 - nr. omgevingsloket OMV_2023035334).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeremy en Laetitia Pollet-Maes voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 51, (afd. 4) sectie A 358 B3 (O.2023/26 - nr. omgevingsloket OMV_2023019581).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 - openbaar onderzoek

OVER HET VOORLOPIG ONTWERP REGIONAAL MOBILITEITSPLAN EN HET ONTWERP PLAN-MER VOOR DE VERVOERREGIO VLAAMSE RAND

Van 31 mei tot en met 29 juli 2023

De vervoerregio Vlaamse Rand heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven.

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

De vervoerregio Vlaamse Rand is samengesteld uit deze 33 gemeenten: Affligem, Asse, Beersel, Bever, Buggenhout, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kampenhout, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 31 mei tot en met 29 juli 2023 kunt u het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Vlaamse Rand inkijken:

Opmerkingen kunt u uiterlijk tegen 29 juli 2023 bezorgen:

 • Via mail aan de vervoerregio Vlaamse Rand op het mailadres vervoerregio.vlaamserand@vlaanderen.be  
 • Via schriftelijke aflevering tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van de hierboven vermelde gemeenten. In Roosdaal is dit het gemeentehuis te Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal.

15 mei 2023 - bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) snelheidszones

20230427 - GAR - snelheidszones (Gemeenteraad 27/04/2023)

20230427 - GAR - signalisatieplan - snelheidszones

20230427 - GAR - delta - snelheidszones

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 mei 2023 tot 12 juni 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 januari 2023, van mevrouw Caroline De Bruyn tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van terreinaanlegwerken in een landschapstuin en boomgaard en deels wijzigen van voetweg 49 op een perceel gelegen: Woestijnveldweg 20, (afd. ) sectie C 83 A, (afd. ) sectie C 101 C, (afd. ) sectie C 101 A, (afd. ) sectie C 101 D, (afd. ) sectie C 110, (afd. 1) sectie D 582 C, (afd. 1) sectie D 584 A, (afd. 1) sectie D 585 E, (afd. 1) sectie D 586 A, (afd. 1) sectie D 587 A, (afd. 1) sectie D 587 B en (afd. 1) sectie D 589 A (O.2023/51 en OMV_2022168195).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2023 – Openbaar Onderzoek - Project 22779: Roosdaal: collector Hunselberg

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 mei 2023 tem 12 juni 2023 betreffende het aanleggen/renoveren en exploiteren van rioleringsinfrastructuur “Collector Hunselberg” te Roosdaal aangevraagd door Aquafin NV, Dijkstraat 8 te Aartselaar op een perceel gelegen: t.h.v. Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 111 N (Project 22779: Roosdaal Collector Hunselberg)

Affiche Openbaar Onderzoek - Project 22779: Roosdaal: collector Hunselberg

15 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jean-François De Neef voor het herbestemmen van een woning tot opslagplaats op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 22, (afd. 1) sectie D 70 Y, (afd. 1) sectie D 70 W en (afd. 1) sectie D 70 V (O.2023/16 - nr. omgevingsloket OMV_2023017337).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 mei 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Davy en Hanne Carion-Geeroms voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Lostraat 104, (afd. 2) sectie B 61 N3 (O.2023/20 - nr. omgevingsloket OMV_2022158543).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 november 2022 tot 22 december 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 oktober 2022, van de heer Denis Jacobs tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met stal, het aanleggen van een verharding, het regulariseren van een schuilhok en het slopen van de bestaande bebouwing (met ingedeelde inrichting klasse 2) op een perceel gelegen: Weverstraat 30 (afd. 4) sectie B 120 D, (afd. 4) sectie B 121 E, (afd. 4) sectie B 121 F, (afd. 4) sectie B 123 F en (afd. 4) sectie B 124 C (O.2022/109 en OMV_2022124397).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens, Emmanuel de Béthune en Emma Van der Maelen (namens Gemeente Roosdaal) voor het ontharden en vergroenen van de Kapelleweide op een perceel gelegen: Kapelleweide ZN, (afd. 1) sectie C 276 L, (afd. 1) sectie C 278 Y, (afd. 1) sectie C 282 X, (afd. 1) sectie C 282 Y, (afd. 1) sectie C 283 G, (afd. 1) sectie C 283 H, (afd. 1) sectie C 284 B, (afd. 1) sectie C 285 F, (afd. 1) sectie C 285 G, (afd. 1) sectie C 530 M2, (afd. 1) sectie C 530 S10, (afd. 1) sectie C 530 N4 en (afd. 1) sectie C 530 W10 (O.2022/133 - nr. omgevingsloket OMV_2022159408).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 mei 2023 tot 12 juni 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 23 maart 2023, van Virginie Dendooven (namens TJOUK VZW) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en het uitbreiden van chirolokalen op een perceel gelegen: Varing ZN, (afd. 1) sectie C 550 F (O.2023/32 en OMV_2023002885).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 mei 2023 tot 12 juni 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 maart 2023, van Gerrit Van der Steen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 7 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn op 6,00 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat/Gootjesstraat ZN, (afd. 1) sectie A 107 E en (afd. 1) sectie A 111 K (O.V.2023/3 en OMV_2023042043).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

21 april 2023 – nieuw openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een nieuw openbaar onderzoek plaatsvindt van 26 april 2023 tot 26 mei 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 december 2022, van Lieven Devillé (namens Advocatenkantoor Deville BVBA) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Windmolenstraat ZN, (afd. 3) sectie B 116 K (O.2022/136 en OMV_2022170530).

Affiche nieuw openbaar onderzoek omgevingsvergunning 

21 april 2023 – verklaring MER in kader van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen De Meulemeester voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Monnikveldstraat 21, (afd. 4) sectie C 469 E3 (O.2023/21 - nr. omgevingsloket OMV_2023023400).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Christophe Marchoul voor het verbouwen van een eengezinswoning tot meergezinswoning met 3 wooneenheden op een perceel gelegen: Kerkstraat 46, 46A en 46B, (afd. 4) sectie A 74 G en (afd. 4) sectie A 76 M2 (O.2023/13 - nr. omgevingsloket OMV_2023011644).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joachim en Jenna en Derijck-De Greef voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Abeelstraat 33, (afd. 4) sectie C 294 D (O.2023/10 - nr. omgevingsloket OMV_2022164074).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anthony Heirbaut voor het plaatsen van een gesloten omheining op een perceel gelegen: Zavelstraat 31, (afd. 1) sectie B 426/2 L (O.2023/14 - nr. omgevingsloket OMV_2023016134).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 april 2023 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van mevrouw Suzan Ipekli voor het plaatsen van een poort en het aanleggen van een verhard gazon op een perceel gelegen: Molenweg ZN, (afd. 2) sectie A 117 P (O.2023/12 - nr. omgevingsloket OMV_2023012089).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 april 2023 – project voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3

Inspraakperiode loopt van 20 maart 2023 tot en met 20 mei 2023

Over dit dossier

Publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Deze raadpleging is overeenkomstig met de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, de richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, en het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2022.

 

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Het publiek kan haar opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging die wordt aangegeven in de bovengenoemde links.

Raadplegingen vinden plaats van 20 maart tot 20 mei 2023.

De gewesten worden uitgenodigd om vóór 20 mei 2023 een advies over dit project te geven:

 • per e-mail aan nucleair@economie.fgov.be
 • per post op het adres:
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Raadpleging Doel 4 en Tihange 3
  Albert II-laan 16
  1000 Brussel.

4 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Henri Minner voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting voortuin) op een perceel gelegen: Maurice Roelantsstraat 19, (afd. 1) sectie E 240 B2 (O.2022/138 - nr. omgevingsloket OMV_2022174138).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc Muylaert voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Varing 28, (afd. 1) sectie C 533 K (O.2023/8 - nr. omgevingsloket OMV_2023007290).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 april 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 maart 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hanne en Aaron Van Onsem-Leroy voor het verbouwen en uitbreiden van een woning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 16, (afd. 1) sectie B 251 F2 (O.2023/6 - nr. omgevingsloket OMV_2022170319).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning