landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Afwezigheidstoezicht

Afwezigheidstoezicht

Wat is een afwezigheidstoezicht?

De PZ TARL biedt haar burgers de mogelijkheid om afwezigheidstoezicht aan te vragen. Deze dienstverlening gaat ruimer dan (alleen maar) de vakantieperiodes. Afwezigheidstoezicht kan dus bijvoorbeeld ook bij een langdurige ziekenhuisopname. Door afwezigheidstoezicht aan te vragen, bevestigt de burger dat hij/zij kennis nam van de preventietips op onze website en geeft hij/zij toestemming aan de politie om zijn/haar eigendom te betreden teneinde het afwezigheidstoezicht éénmalig te kunnen uitvoeren in de opgegeven periode.

Hoe verloopt een afwezigheidstoezicht?

Het afwezigheidstoezicht houdt in dat de wijkinspecteur tijdens jouw afwezigheid éénmalig een kijkje neemt aan jouw woning. De wijkinspecteur verwittigt de opgegeven vertrouwenspersoon wanneer problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld. De wijkinspecteur doet echter ook een grondige controle van de woning met als doel na te gaan of de woning werd achtergelaten conform de aangeboden preventietips inzake inbraak in woningen.

De wijkinspecteur heeft tijdens deze controle in het bijzonder aandacht voor openstaande ramen en deuren, voor grijpklare voorwerpen die dienstig kunnen zijn om in te breken, voor de al dan niet uitpuilende brievenbus, kortom of de inbraakpreventietips werden nageleefd. De wijkinspecteur heeft oog voor inbraaksporen en aan de plaats vreemde voorwerpen of voertuigen. De wijkinspecteur contacteert de opgegeven vertrouwenspersoon indien onmiddellijke maatregelen ter beveiliging van de woning zich opdringen.

Enkel wanneer de wijkinspecteur grove nalatigheid vaststelt op vlak van naleving van de preventietips inzake inbraak in woningen, dan zal deze na afloop van de afwezigheidsperiode contact opnemen met de bewoner voor een facultatief feedbackgesprek. De aanvraag van het afwezigheidstoezicht biedt als bijkomend voordeel dat de politie kennis heeft van de vertrouwenspersoon die gecontacteerd mag worden bijvoorbeeld wanneer de woning schade opliep na stormweer.

Preventietips - De 7 geboden tijdens afwezigheid

1 Sociale controle is beter dan blauwe controle.

Het gezegde ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ past binnen het motto van onze politiezone: ‘Samen werken aan veiligheid’. Dit geldt niet alleen voor onze diensten, maar voor iedereen betrokken en woonachtig op het grondgebied.

Vraag een vertrouwenspersoon om regelmatig een oogje in het zeil te houden, de brievenbus tijdig leeg te maken, de rolluiken op en neer te laten en af en toe het licht eens te laten branden 's nachts. Deze meest aangewezen anti-inbraakmaatregel is bovendien volledig kosteloos en zeer doeltreffend. Geef je woning dus een algemeen bewoonde indruk.

2 'Out of office' stel je in op je werk, niet in je privé.

Plaats geen afwezigheidsbericht op de deur of op het antwoordapparaat. Meld je afwezigheid enkel aan thuisleveranciers, zoals melkboer en bakker. Laat bij afwezigheid 's avonds één of meerdere lichten branden. Plaats een schriklicht met sensor zodat donkere punten rond je woning ’s avonds verlicht worden.

3 Zorg dat dieven je woning niet ‘liken’.

Vrienden en kennissen op de hoogte brengen van je reis via sociale media is populair maar je wil toch liever geen statusupdate plaatsen waarin je moet melden dat er werd ingebroken in je huis. Plaats meldingen over je reisroute en foto's over je afwezigheid dus pas na je thuiskomst op sociale media. Zorg dat de sociale media die je gebruikt je locatie niet weergeven in de newsfeed.

4 Maak van je tuin geen werkplaats.

Kijk na of alle ramen en deuren afgesloten zijn en laat tuingereedschap niet rondslingeren in de tuin. Vermijd kieren aan ramen en deuren die het gebruik van inbrekersmateriaal zoals een koevoet of schroevendraaier vergemakkelijken.

Let op voor inbraken via het eerste verdiep met behulp van ladders of stoelen. Inbrekers viseren vaker bovenverdiepingen uit de veronderstelling dat daar minder detectoren van een alarminstallatie staan en ze daar dus vrij spel hebben.

5 Ga in ‘lockdown’ modus wanneer je de woning verlaat.

Sluit altijd alle ramen en deuren als je het huis verlaat. Doe alles slotvast, gebruik hierbij je sleutel om het nachtslot te activeren. Bij ramen en deuren die naar buiten draaien kunnen dievenklauwen worden aangebracht.

Sluit de garagepoort slotvast af, behalve indien motorisch gestuurd. Verberg je huis- en autosleutels niet op zichtbare of voor de hand liggende plaatsen buiten de woning.

Vervang bij nieuwbouwwoningen de standaard (voorlopige) cilinders zo snel mogelijk na het plaatsen van de keuken. Elektrische apparaten in de keuken worden soms gestolen binnen een korte tijd nadat de keuken werd geleverd.

6 Schrijf en neem foto’s op reis, maar vooral ook voor je op reis vertrekt.

Zorg voor een goede beschrijving van waardevolle voorwerpen voor het geval er iets gestolen wordt. Noteer serienummers en/of typenummers indien mogelijk. Bewaar niet teveel geld in huis. Let er op dat aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen voorwerpen zoals laptops, camera's enz. niet in het zicht staan. Bewaar je kostbaarheden verspreid over de woning op ongewone plaatsen, of berg deze veiligheidshalve op in een (bank)kluis.

Bewaar bij voorkeur juwelen, geld en waardepapieren in een kluis of bij de bank. Zorg dat een inbreker het codenummer van je bankkaart of de paswoorden van je computer en systemen niet te weten komt omdat je deze op papier in huis hebt bijgehouden.

Registreer en fotografeer waardevolle voorwerpen. Dit vereenvoudigt de aangifte en identificatie in geval van diefstal. Je kan hiervoor een formulier downloaden op www.besafe.be.

7 Keep calm and call PZ TARL 5407.

Meld de buren en de vertrouwenspersoon dat ze elke verdachte handeling of voertuig onmiddellijk moeten melden aan de politiediensten via het centraal nummer 101. Bel zelf ook het nummer 101 wanneer je bij thuiskomst een inbraak vaststelt en raak niets aan zodat het sporenonderzoek door het labo niet onmogelijk wordt.

Ook via de gsm dient het 101-nummer te worden gebeld en niet 112. Verkeerdelijk wordt het 112-nummer als het Europees noodnummer aanzien voor de politiediensten, maar dit is tot op heden enkel toegankelijk voor de hulpdiensten van de brandweer en ziekenwagen.

Wat is verdacht kan u zich afvragen? Eenvoudigweg is dit elke handeling, persoon of omstandigheid dewelke buiten de dagdagelijkse handelingen valt. Twijfel niet om te bellen naar het nummer 101 en zeg er duidelijk bij of je binnen een gebied van een buurtinformatienetwerk(BIN) woont (je hoeft hiervoor geen lid van de BIN te zijn!). Zo zal via BIN-net en het controlecentrum de BIN-sms geactiveerd worden.

Als je een verdachte handeling of persoon wenst te melden aan de politiediensten is het belangrijk om correcte informatie door te geven zoals: kentekenplaat, merk, kleur van een voertuig en het aantal verdachte personen met een zo compleet mogelijke persoonsbeschrijving. Vermeld hierbij ook telkens de richting waarin de verdachte persoon/het voertuig is weggegaan/weggereden. Dit vergemakkelijkt het opzoekingswerk van de gealarmeerde interventieploeg van de politie en zal gekoppeld worden aan eerdere of latere meldingen aan de politiediensten.

Weet hierbij dat de politiediensten liever 1 maal te veel gevraagd worden om naar een verdachte handeling te gaan, dan niet verwittigd te worden en later de vaststellingen van een inbraak te moeten doen.

Procedure - Hoe afwezigheidstoezicht aanvragen?

Optie 1: via de website van de PZ TARL – ik werk met Microsoft Outlook.

Indien u werkt met Microsoft Outlook, dan opent er zich via de website van de PZ TARL www.tarl.be automatisch een invulformulier in de mailapplicatie door in de sectie afwezigheidstoezicht te klikken op volgende link: pz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu. Hier vult u de nodige informatie in en bezorgt u deze op bovenstaand emailadres.

Optie 2: via de website van de PZ TARL – ik werk NIET met Microsoft Outlook, gebruik de invulbare PDF.

Indien u niet met Microsoft Outlook werkt, dan kan u via de website van de PZ TARL www.tarl.be het Formulier afwezigheidstoezicht (pdf, 54 KB) downloaden. U vult deze Pdf-file in en mailt deze vervolgens naar pz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu.

Optie 3: ik kom liever langs in het wijkkantoor.

Inwoners van de gemeente Affligem kunnen altijd langskomen tijdens de openingsuren in het wijkcommissariaat te Roosdaal, Brusselstraat 15 waar een van onze medewerkers samen met u het formulier afwezigheidstoezicht invult. Dit kan op maandag (8u-12u), dinsdag (18u-20u), woensdag (13u-17u) en vrijdag (8u-12u). Op zaterdag kunnen inwoners van de gemeente Roosdaal terecht in het politiecommissariaat te Liedekerke, Affligemsestraat 101 van 08u tot 16u.

Opgelet: vraag het afwezigheidstoezicht minstens 7 dagen voor vertrek aan zodat de wijkinspecteur het tijdig kan voorzien in zijn/haar dienstplanning!