landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Herinrichting Kraanstraat

Contactgegevens

 • Werfleider BESIX Infra nv: Frederik Van Schel
  • Dagelijks op de werf aanwezig
  • 1ste aanspreekpunt bij vragen en/of problemen => tijdig melden aub!
  • Via mail:  fvanschel@besix.com
  • Werfkeet in Eikauterstraat
 • Projectleider BESIX Infra nv: Philip Vermeiren
 • Gemeente Roosdaal
  • de technische dienst – afdeling openbare werken - van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal - 054 89 13 31
  • de technische dienst – mobiliteit – van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal – mobiliteit@roosdaal.be
 • Aquafin
 • Studiebureau S.Bilt

Vrijdag 23 maart 2018

Vanaf heden zal ophaler lntradura uw huisvuil (restafval, PMD, GFT, papier en karton, snoeihout en grof huisvuil) opnieuw ophalen aan uw woning.

Donderdag 22 maart 2018

Vanaf vrijdagavond 23/03/2018 wordt de Kraanstraat opengesteld voor het verkeer.

 • De verkeerssituatie is gewijzigd:
  • er zijn twee wegversmallingen
  • er zijn aanliggende fietspaden ingericht (parkeren op het fietspad is verboden)
  • er geldt een snelheidsregime van 50 km/u
 • Opgelet: de politie zal controles uitvoeren, specifiek op snelheid en foutparkeren op het fietspad.
 • De bussen van De Lijn (127 en 355) volgen vanaf zaterdagochtend 24/03 terug het normale traject. Meer informatie via www.delijn.be
 • De tijdelijke verkeersmaatregelen van tijdens de werken worden opgeheven door het verwijderen van de (werf)signalisatie. In het begin van de week van 26 maart wordt ook de knip in de Eikauterstraat en de Rotstraat verwijderd. De verkeerseilanden op de Keyerberg en de (bovenkant van de) Kleemstraat worden weggehaald.

Hierbij de einde omleidingsberichten.

Buslijn 127
Buslijn 355

Dinsdag 13 maart 2018

Asfaltering Kraanstraat

De toplaag van het asfalt werd gegoten op 12/03/2018.
Het einde van de werken in de Kraanstraat komt in zicht.
Wat moet er nog gebeuren?

 • Algemene afwerking en opkuis van de werf
 • De volledige werf moet gecontroleerd worden om na te kijken of alles uitgevoerd is volgens plannen en bestek. Op basis van deze rondgang en het overleg nadien zal beslist worden of de werken zich in staat bevinden van voorlopige oplevering.
 • Aanplantingen (groen)
 • Plaatsen definitieve verkeerssignalisatie

Voorlopig voorziet de planning dat de Kraanstraat eind maart open gaat.

Donderdag 22 februari 2018

Geplande werkzaamheden:

 • aanpassing opritten en bermen: klaar tegen eind februari
 • asfaltering fietspaden en toplaag: voorlopig vastgesteld op 1 en 2 maart-uitgesteld wegens de weersomstandigheden
 • aanplanting bomen: zeker nog dit plantseizoen

Woensdag 21 februari 2018

Het aanbrengen van de onderlaag asfalt in het fietspad is uitgesteld vanwege te lage temperaturen.
Zodra de werken opnieuw in de planning zijn opgenomen zal dit worden medegedeeld.
Ondertussen kan u uiteraard uw inrit blijven gebruiken, de voorlopige aanvullingen zal pas worden weggehaald daags voor de plaatsing van asfalt.
Wij hopen op uw begrip voor de ongemakken tijdens de werken en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Maandag 5 februari 2018

Geplande werkzaamheden:

 • boordstenen en fundering buiten de rijweg: afwerking, klaar einde week 29/1
 • aanpassing opritten en bermen: klaar tegen 14 februari
 • asfaltering fietspaden en toplaag: voorlopig vastgesteld op 1 maart 2018
 • afhankelijk van de weersomstandigheden

Maandag 29 januari 2018

Geplande werkzaamheden:

 • boordstenen en fundering buiten de rijweg: verderzetting;
 • aanpassing opritten en bermen: opstart na de kerstvakantie;
 • asfaltering fietspaden en toplaag: zo snel mogelijk na de kerstvakantie afhankelijk van de opening herstarten centrales, deksels inspectieputten nog niet ophalen in tussentijd.

Donderdag 19 oktober 2017

Belangrijke info voor bewoners Kraanstraat vanaf 20/10.

Maandag 16 oktober 2017

Update De Lijn – lijn 355:

Vanaf woensdag 18/10/2017 is er een kleine aanpassing aan het traject van de omleidingsreisweg van lijn 355 (Brussel – Ter – Liedekerke). De bus rijdt vanaf dan via de Keyerberg en Broekstraat). Er zijn geen haltewijzigingen.

Klik hier voor het omleidingsberricht van De Lijn

 

Woensdag 11 oktober 2017

Overzicht van de geplande werkzaamheden, steeds onder voorbehoud van de geschikte weersomstandigheden:

 

 

 • huisaansluitingen Kraanstraat: volgen WDP (nog 2 weken), aansluitend afwerking huisaansluitingsfiches (tegen eind oktober);
 • afwerking riolering Kraanstraat: eind week 25/9;
 • rioleringswerken in het veld: vanaf 26/10;
 • glijbekisting (boordsteen/greppel): 29/10;
 • onderlaag asfalt: 17/11;

 Donderdag 31 augustus 2017

 De omleiding van lijn 127 (Ninove – Liedekerke – Pamel – Dilbeek – Brussel) voor de werken in de Kraanstraat, wordt aangepast vanaf vrijdag 1 september 2017.

De bus zal dan niet meer een lus maken via de kerk van Borchtlombeek maar vanaf Strijtem rechtstreeks de omleiding aanvangen via de Kleemstraat en de Ninoofsesteenweg. De reden voor deze aanpassing is de vertraging op deze lijn, niet alleen door de omleiding omwille van de werken in de Kraanstraat maar omdat er reeds verschillende andere grote werven op de reisweg zijn zoals aan Schoon Verbond en in het Brusselse.

Tijdens de vakantieperiode, met minder verkeersdrukte, was de situatie nog min of meer houdbaar maar tijdens de schoolperiode zou zonder inkorting van de omleiding, de betrouwbaarheid van lijn 127 dusdanig verslechteren dat er mogelijk ritten deels of geheel moeten geschrapt worden om de bus terug op het voorziene tijdschema te krijgen.

Borchtlombeek blijft echter bediend door lijn 355 (Liedekerke – Ternat – Brussel). Deze lijn rijdt overdag om het uur maar tijdens de spitsuren tot om het kwartier. Overstappen op lijn 127 kan eventueel in Strijtem waar beide lijnen mekaar op de omleiding ontmoeten. De Lijn volgt de situatie van de verschillende werven op om na te gaan of de omleidingen kunnen verbeterd worden. Wij realiseren ons dat dit voor de inwoners van Borchtlombeek uiterst vervelend is en verontschuldigen ons voor het ongemak.

Klik hier voor het persbericht met plannetje van De Lijn

 

Woensdag 30 augustus 2017

Door de werken is de Kraanstraat verboden voor doorgaand verkeer. Dit wordt duidelijk aangegeven met de werfsignalisatie. Toch zijn er meldingen dat een beperkt aantal wagens deze signalisatie negeren.

De werfleider zal de werf fysiek afsluiten voor doorgaand verkeer buiten de werkuren (let op: het fysiek afsluiten van de Kraanstraat buiten de werkuren heeft ook gevolgen voor de bewoners). Daarnaast blijft de werf tijdens de werkuren verboden voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden zelf zullen dit fysiek verhinderen. Let wel: tijdens de werkuren moet er regelmatig ook werfverkeer in en uit de werf kunnen. Permanent fysiek afsluiten is dus niet altijd haalbaar. Verder is het de bedoeling dat bewoners van de Kraanstraat tijdens de werkuren wel de werf kunnen verlaten bv ’s morgens en ’s avonds om naar het werk te gaan of om de wagen buiten de werf te plaatsen. Als de werkzaamheden zich werkelijk bevinden ter hoogte van de woning, is het niet de bedoeling dat de bewoners op elk moment van de dag hun oprit en de werf in- en uitrijden. Uiteraard zijn er uitzonderingen of noodgevallen mogelijk. In dat geval nemen de bewoners contact op met de werfleider (aanspreekbaar dagelijks op de werf of bereikbaar via de contactgegevens). Uiteraard kan en mag steeds – zeker als er net ter hoogte van uw woning wordt gewerkt – geïnformeerd worden bij de aannemer/werkmannen hoelang zij bezig zijn ter hoogte van uw woning. Een eenvoudige vraag biedt dan alvast duidelijkheid.

Vrijdag 25 augustus 2017

De huidige werken op de Assesteenweg (N285) (ter hoogte van de Kraanstraat) worden afgerond begin september: op 1 september wordt de asfaltlaag aangelegd (tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten). Vanaf (’s ochtends) 5 september wordt de Assesteenweg terug volledig opengesteld na het aanbrengen van de wegmarkeringen (idem weersomstandigheden). De Kraanstraat zelf blijft onderbroken.

Vrijdag 11 augustus 2017

De aanpassingen van de buslijnen 127 en 355 te Borchtlombeek naar aanleiding van de werken in de Kraanstraat kregen een update:

 • rechtzetting van een kleine fout in de omleidingsbrieven van De Lijn (De halte Kerk wordt niet bediend door beide lijnen. Voor lijn 127 is er een tijdelijke halte op het Kerkplein en voor lijn 355 in de Kraanstraat ter hoogte van de het Kerkplein.)
 • een extra tijdelijke halte voor buslijn 355 in de Donkerstraat

Hierbij de omleidingsberichten.

Buslijn 127
Buslijn 355

Woensdag 28 juni 2017

Contactgegevens en presentatie infoavond

Maandag 26 juni 2017

Vanaf 1 augustus start fase 2 van de riolerings- en wegenwerken in de Kraanstraat. Dit is de verbindingsweg tussen de kerk van Borchtlombeek en de Assesteenweg (N285) te Roosdaal. Het einde van de werken is voorzien begin april 2018. Vanaf 1 augustus is de Kraanstraat een werfzone en niet meer toegankelijk voor doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Er gelden volgende maatregelen tijdens de werken vanaf 31/07/2017 tot eind april 2018 (= vermoedelijke einddatum).

Verkeer:

- De Kraanstraat wordt volledig afgesloten tijdens de werken.

- Er is een plaatselijke omlegging van het verkeer via de Knoddelstraat, Donkerstraat, Broekstraat, Keyerberg en Kleemstraat. Op het traject van de omleiding worden verkeersremmers (eilandjes) geplaatst.

Kaart omleidingstraject Kraanstraat

Klik op de kaart voor een groter formaat.

- Er is een omlegging voor doorgaand verkeer via E40 en N285 (reeds signalisatie te Liedekerke op N207).

- Op het Kerkplein (Borchtlombeek) geldt eenrichtingsverkeer in tegenwijzerzin. Uitzondering voor bussen De Lijn in het wegvak tussen Kerkstraat en Knoddelstraat.

- Om sluipverkeer tegen te gaan wordt in de Rotstraat en de Eikauterstraat het doorgaand verkeer onmogelijk gemaakt:

> t.h.v. de grens van de Rotstraat met de Lt. Jacopsstraat (Lennik)
> t.h.v. Eikauterstraat 37

De bewoners zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

- Praktisch:

Vanuit Ternat zal de Eikauterstraat te bereiken zijn via > Ternat centrum > Assesteenweg (N285) > Ninoofsesteenweg (N8) > Kleemstraat > Keyerberg > Broekstraat > Donkerstraat > Knoddelstraat > Kraanstraat (dit gedeelte van de Kraanstraat blijft vrij van werken) > Eikauterstraat

Vanuit Lennik zal de Eikauterstraat te bereiken zijn via > Ninoofsesteenweg (N8) > Kleemstraat > Keyerberg > Broekstraat > Donkerstraat > Knoddelstraat > Kraanstraat (dit gedeelte van de Kraanstraat blijft vrij van werken) > Eikauterstraat

- De hulpdiensten zijn op de hoogte van de verkeersmaatregelen.

Afval:

Voor de bewoners van de Kraanstraat (werfzone) worden twee afvalpunten geplaatst buiten de werfzone:

Kraanstraat afvalpunten

Foto’s afvalpunten Kraanstraat:

Afvalpunt kraanstraat foto 1

Afvalpunt Kraanstraat foto 2

De bewoners van de Kraanstraat moeten het afval vanaf 1 augustus 2017 tot en met het einde van de werken aanbieden op één van deze twee afvalpunten. De bewoners zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

De Lijn:

Er is omleiding voorzien voor de buslijnen 127 en 355.

De situatie en de (verkeers)maatregelen worden tijdens de werken opgevolgd en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd.

Bij vragen, problemen of suggesties kan contact opgenomen worden via:

technischedienst@roosdaal.be

mobiliteit@roosdaal.be

De werken worden uitgevoerd door de firma BESIX Infra nv.

Dinsdag 5 juli 2016

Infobrochure werken Kraanstraat.