landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Nieuwe projectoproep Pajottenland+

Leefbaarheid en dynamiek in het Pajottenland verhogen

"Wij zoeken jouw ideeën... om ze samen uit te werken"

Het Pajottenland bruist en bloeit. Om de streek nog meer dynamiek en leefbaarheid te bezorgen, rekent onze regio op haar inwoners. Tot juni 2022 is er nog meer dan 400.000 euro beschikbaar om in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing te realiseren.

De zeven gemeenten van het werkgebied zijn door Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant erkend als LEADER-regio 2014-2020. Pajottenland+ wil samen met de inwoners en verenigingen de regio verder ontwikkelen. Het is de bedoeling om te werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en tegelijkertijd de eigenheid van de regio te versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een streek beter dan de mensen die er wonen, werken en zich ontspannen? Voor het uitwerken van LEADER-projecten zijn er dit keer drie thema’s weerhouden: ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’, ‘leefbare dorpen’ en ‘promotie via streekidentiteit’.

Projectvoorstellen nu digitaal indienen via het e-loket

Voor projectuitvoering vanaf 1 oktober 2019, en met een looptijd van maximaal drie jaar, kunnen volledig ingevulde projectvoorstellen alleen digitaal worden ingediend tot 30 april 2019 om 12 uur.

Heb je nog vragen of een idee voor een project?

Met vragen/bespreking van projectideeën en inschrijvingen voor de opleiding e-loket kan je terecht bij projectmedewerker Katrien Meersseman via katrien@pajottenland.be. Schrijf je idee kort en duidelijk neer en mail het tegen 1 maart 2019 naar katrien@pajottenland.be. Vergeet je adres en telefoonnummer niet te vermelden, want we zullen daarna met jou contact opnemen.

Nog een tip: tracht je dossier af te werken tegen 20 april. Informatica is immers niet onfeilbaar. Belangrijk is te vermelden binnen welk(e) thema(’s) van Pajottenland+ jouw projectidee past. De volledige informatie over de projectoproep en de ontwikkelingsstrategie vind je op www.pajottenland.be onder het blokje ‘Projectoproep 2018-2019’. Voor verdere vragen contacteer je Katrien Meersseman via mail of 054 50 02 45.