landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Jeugdraad Roosdaal draait plaatjes

Onder het motto ‘iedereen zorgt voor iedereen’ zetten de Roosdaalse jeugdraad en jeugdbewegingen zich ook dit jaar in voor De Warmste Week!

Dat zullen ze doen door plaatjes te draaien en lekkers te verkopen tijdens de Kerstmarkt op 15 december op de speelplaats van Triangel Pamel. Iedereen kan een verzoeknummer aanvragen in ruil voor een vrije bijdrage en het goede doel steunen door een lekkere warme hap of drankje te kopen! We bundelen de krachten met andere Roosdaalse organisaties (in het verleden hielpen de Roosdaalse Sportraad vzw, GBS Triangel en CD&V Roosdaal al mee) om zo het ingezamelde bedrag nog te vergroten!

Dit jaar koos de jeugdraad als goede doel voor AJOK vzw. AJOK staat voor Alle Jongeren Op Kamp en wil deze naam waar maken door vakantiekampen te organiseren met een bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren die minder mogelijkheden krijgen om van het bestaande vrijetijdsaanbod te genieten. Hun belangrijkste doel is om ook deze jongeren een onvergetelijke vakantie te bezorgen, afgestemd op hun leeftijd, mogelijkheden en verwachtingen. Dit sluit nauw aan bij een belangrijk deel van de eigen werking van onze Roosdaalse jeugdbewegingen, namelijk supertoffe vakantiekampen organiseren voor kindereren en jongeren.

Kan je er niet geraken op 15/12, maar wil je toch je steentje bijdragen? Geen probleem! Stuur je verzoekplaatje naar jeugd@roosdaal.be en stort je bedrag op het rekeningnummer van de jeugdraad: BE24 0012 7895 8538.

Voorzitter gezocht

Wat is de sportraad eigenlijk?

De sportraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat met sport te maken heeft in de gemeente. De Roosdaalse Sportraad vzw organiseert tevens ook verschillende succesvolle activiteiten.

Wie zit in de sportraad?

De sportraad bestaat vooral uit vertegenwoordigers van de verschillende sportverenigingen, maar ook personen die door hun ervaring, motivatie, kennis, interesse of dynamiek een bijdrage kunnen leveren zijn welkom. In de sportraad zetelt telkens ook de schepen van sport en de deskundige voor sport.

Wat doet de sportraad zoal?

De sportraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen houtje over sportbeleid.. Dat kan gaan over de beleids- en impulssubsidies, maar ook over reglementen, sportinfrastructuur, … en zo veel meer.

De sportraad organiseert jaarlijks ook allerlei activiteiten (bv. Molenjogging, Sneukeltocht, petanquetornooi, grasvolley- en kubbtornooi, zaklampenwandelzoektocht,….).

Wat zijn de voorwaarden om aan de slag te gaan als voorzitter?

 • Je bent een inwoner van Roosdaal of verbonden aan een Roosdaalse sportvereniging en minimaal 18 jaar.
 • Je hebt ervaring, interesse in of kennis van de brede sportwereld.
 • Je kan voldoende tijd uittrekken voor je taak (op regelmatige basis vergaderingen of overlegmomenten en verschillende activiteiten).
 • Je wil het lokale sportbeleid mee vorm geven.
 • Je probeert de sportraad aantrekkelijk en aangenaam te maken.
 • Je hebt een luisterend oor voor alle sporters, maar durft ook op tafel te slaan indien nodig.
 • Je bent een trekker en kan anderen enthousiast maken.

Dit zijn enkele voorwaarden, maar we zoeken vooral iemand die zin heeft om er de komende jaren voor te gaan!

Roosdaalse Sportraad vzw bestaat uit een Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en een dagelijks bestuur. Naast de voorzitter bestaat het dagelijkse bestuur ook uit een ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de ondervoorzitter de leiding van vergaderingen ed. voor zijn rekening.

Meer info?

Evelien Vanderschueren: sport@roosdaal.be of 054/89.13.52

Logo Roparun

Op zaterdag 8 juni 2019 gaat in Parijs en Hamburg de 28ste Roparun van start. De finish is op maandag 10 juni in Rotterdam. De Roparun is een estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam met als doel zo veel mogelijk geld op te halen voor mensen met kanker. Sinds 1992 is al meer dan 83 miljoen euro opgehaald voor allerlei doelen in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland die gericht zijn op palliatieve zorg voor mensen met kanker.  De afstand van de loop bedraagt ongeveer 520 km. Aan de Roparun uit Parijs doen maximaal 275 teams mee die afkomstig zijn uit België, Frankrijk en Nederland. Omdat het een estafetteloop is zullen er zich, gelijktijdig, maximaal 275 lopers, 5500 fietsers en 900 motorvoertuigen op het parcours/ de openbare weg bevinden. Begeleiding vindt plaats door mensen van de organisatie op motoren.

De Roparun zal van zaterdag 9 juni 2019 (ongeveer 16 uur) tot zondag 10 juni 2019 (ongeveer 04.00 uur) het grondgebied van Roosdaal doorkruisen!

Affiche Oldtimer Parade

Zoekt u iets of bent u nieuwsgierig, of u wil er even uit, kom gerust eens snuffelen op zondag 23 juni a.s. van 13.00 tot 17.00 u tijdens ons 1ste Oldtimertreffen met randanimatie aan vzw Woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw, Gasthuisstraat 57-62 te 1760 Roosdaal. Toegang voor bezoekers gratis.

Interesse voor deelname, neem contact op nr. 054 89 13 53 – 0497 73 24 38 of inge.vanderstappen@roosdaal.be. Inschrijven is verplicht – waarborg: € 5,00 per stand (wordt de dag zelf terug betaald) – Inschrijven kan tot en met dinsdag 18 juni 2019.

Logo Bruegel 2019

2019 is het jaar van Bruegel! De komende maanden vinden er tal van activiteiten plaats in het Pajottenland die zeker enige promotie verdienen.

Pajottenland + is een regioverbindende organisatie die zich inzet voor Pajotse ondernemers en lokale economie. Recreatie, toerisme en korte keten staan hierin centraal. Ook in jouw gemeente zijn er tal van fiere ambassadeurs die meewerken aan volgende evenementen:

 • Rondje Bruegelen 5/05/2019
 • Week van de Korte Keten in het Pajottenland 4 tot 12/05/2019
 • Bruegel en de molens 26/05/2019
 • Bruegels FietsFeest 23/06/2019

Pagina 1 van 2