landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

6 juli 2019: doortocht "Tour de France 2019"

Op zaterdag 6 juli 2019 zal de 1e rit van de Ronde van Frankrijk 2019 starten in Brussel (www.brusselsgranddepart.com/letour/nl) én tijdens het eerste wedstrijduur ook over het grondgebied van de gemeente Roosdaal rijden. Dit zal gedurende enkele uren een zware impact hebben op de mobiliteit en op de bereikbaarheid van heel wat straten, handelszaken, activiteiten … . Het is dan ook zeer belangrijk om nu reeds de nodige voorzorgen te nemen indien u zelf een bewoner/handelaar bent langs het parcours of in de ruime perimeter errond.

De karavaan zal vanuit Lennik via de Lombeeksesteenweg Roosdaal binnenrijden op de Koning Albertstraat, deze wordt volledig gevolgd (door het centrum van O.L.V.-Lombeek) tot aan het kruispunt Belle-Alliance, waar de N8 links opgereden wordt richting Ninove.

De voorziene timing is als volgt:

 • Om 9u50 wordt het parcours volledig afgesloten (zie verder);
 • Ruim voor de doortocht van de wielerwedstrijd maakt de publiciteitskaravaan reeds zijn opwachting in Roosdaal: vanaf 10u45 zullen de eerste wagens passeren, het einde van de publiciteitskaravaan is voorzien rond 11u20;
 • Tussen de publiciteitskaravaan en de eigenlijke wielerwedstrijd is er een onderbreking van ongeveer 1u15, gedurende deze ganse periode blijft het parcours volledig afgesloten omdat voortdurend allerhande wagens van pers, organisatie, … zullen passeren;
 • De wedstrijd zelf zal rond 12u40 Roosdaal binnenrijden en het grondgebied van Roosdaal verlaten rond 13u00;
 • Pas na de volledige doortocht van het wielerpeloton en de aansluitende karavaan (van ploegwagens/ordediensten/organisatie/pers ) zal het parcours opnieuw opengesteld worden omstreeks

Tijdens de ganse duur (van 9u50 tot 13u15) wordt het parcours (Koning Albertstraat en N8) volledig afgesloten en worden ook alle zijstraten die op het parcours uitkomen afgesloten. Waar mogelijk worden lokale omleggingen voorzien. Het verkeer op de N8 komende vanuit de richting Brussel zal reeds aan het kruispunt Eizeringen (N8 – N285) verwittigd worden en zal ten laatste op het kruispunt met de Daalbeekstraat/Ramerstraat de N8 moeten verlaten. Verkeer op de N8 komende uit Ninove zal eveneens onmogelijk zijn, vermits de parcours op grondgebied Ninove de N8 blijft volgen tot aan het kruispunt met de N45 in Voorde.

Bij deze doen we nu reeds een warme oproep aan alle bewoners, handelaars, verenigingen… om op basis van bovenstaande informatie een inschatting te maken of uw activiteiten op die dag zullen beïnvloed worden en of het nodig is om speciale maatregelen te voorzien (bvb. uitzonderlijk sluiten van de handelszaak, voertuigen parkeren buiten de perimeter, voorziene leveringen-werkzaamheden-evenementen afzeggen of uitstellen, …).

Tot slot ook nog dit: de organisatie van de Ronde van Frankrijk hanteert zeer strenge regels met betrekking tot de organisatie van evenementen en animatie in de rand van de doortocht van de tourkaravaan. Alle activiteiten (behalve de loutere privé-initiatieven op uw eigen terrein) moeten aan de organisator van de Ronde van Frankrijk gemeld worden door middel van een contactfiche en er is een “gids voor de parcoursgemeenten” beschikbaar waarin uitgebreid wordt omschreven wat wel en niet toegelaten is . De contactfiche en de gids zijn op aanvraag beschikbaar bij de dienst Welzijn en Vrije Tijd (welzijn@roosdaal.be of 054 89 13 50). Bovendien heb je voor je evenement mogelijks ook nog gemeentelijke toelatingen nodig, daarom is uitermate belangrijk om niet langer te wachten om deze ook te melden via activiteiten@roosdaal.be .

Affiche kerstmarkt

De kerstperiode komt er aan, dus ook de Warmste Week van Studio Brussel. Onder het motto ‘iedereen zorgt voor iedereen’ hebben de jeugdraad en jeugdbewegingen van Roosdaal ook dit jaar een mooi project gevonden waar ze hun schouders onder willen zetten: het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG).

De jeugdraad en jeugdbewegingen zullen plaatjes draaien en lekkers verkopen tijdens de Kerstmarkt op 16 december op de speelplaats van Triangel Pamel. Iedereen kan een verzoeknummer aanvragen in ruil voor een vrije bijdrage en het goede doel steunen door een lekkere warme hap of drankje te kopen! De opbrengst gaat integraal naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG). Tegelijk zullen ook plastic dopjes ingezameld worden voor de Dopjesactie, eveneens ten voordele van het BCG. We bundelen de krachten met andere Roosdaalse organisaties bv. de Roosdaalse Sportraad vzw, GBS Triangel,.. om zo het ingezamelde bedrag nog te vergroten!

Leefbaarheid en dynamiek in het Pajottenland verhogen

"Wij zoeken jouw ideeën... om ze samen uit te werken"

Het Pajottenland bruist en bloeit. Om de streek nog meer dynamiek en leefbaarheid te bezorgen, rekent onze regio op haar inwoners. Tot juni 2022 is er nog meer dan 400.000 euro beschikbaar om in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing te realiseren.

De zeven gemeenten van het werkgebied zijn door Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant erkend als LEADER-regio 2014-2020. Pajottenland+ wil samen met de inwoners en verenigingen de regio verder ontwikkelen. Het is de bedoeling om te werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en tegelijkertijd de eigenheid van de regio te versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een streek beter dan de mensen die er wonen, werken en zich ontspannen? Voor het uitwerken van LEADER-projecten zijn er dit keer drie thema’s weerhouden: ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’, ‘leefbare dorpen’ en ‘promotie via streekidentiteit’.

Zennetoer 2018-2019

De 9e editie van Zennetoer staat voor de deur! Hét muziektraject van regio Pajottenland/Zennevallei is klaar voor een nieuwe knaleditie! Heb je een band? Een prachtige stem? Speel je gitaar zoals Jimi Hendrix? Stel je dan als de bliksem kandidaat ! Zennetoer geeft je de kans je muziek voor te stellen aan het grote publiek.

Wat kan je verwachten? Zennetoer is de ideale gelegenheid om podiumervaring op te doen. Je komt met je muziek naar buiten in eigen streek. Een professionele coach begeleidt je doorheen het hele traject en tijdens de finale word je beoordeeld door een professionele jury.

Hoe verloopt de selectie? Bij inschrijving zendt elke deelnemer 3 audiofragmenten in via vi.be. Na online demobeluistering kiest de jury 15 deelnemers uit voor de volgende ronde. Aan de hand van een auditiedag selecteert de jury 6 kandidaten die vanaf dat moment intens worden begeleid door topcoaches doorheen de rest van het Zennetoertraject en worden klaargestoomd voor de finale in CC ’t Vondel op 23 februari 2019.

Ben je jonger dan 30 jaar en afkomstig uit de regio Pajottenland/Zennevallei? Of heeft je band een gemiddelde leeftijd lager dan 30 en jullie roots liggen in deze streek? Aarzel dan niet en waag je kans!

Zennetoer groeide de laatste jaren uit tot een kwaliteitsmerk voor jong talent. Deelnemers uit vorige edities slaagden erin zichzelf op de muzikale kaart te plaatsen: optredens op Dour, Pukkelpop, De Nieuwe Lichting, Humo’s Rock Rally... Stuk voor stuk slaagden de finalisten erin hun glansprestaties door te zetten en ook buiten de provincie- en zelfs landsgrenzen menig hart te veroveren.

Inschrijven kan tot en met 17 september via vi.be. Het Zennetoerparcours start met de auditiedag op 27 oktober. Daarna speelt elke kandidaat een try-out in een regionaal jeugdhuis of jeugdcafé. Op 23 februari 2019 tonen de 6 finalisten hun talent tijdens de finale in CC ’t Vondel te Halle. En daarna... Pukkelpop? Cd-opname? Single op StuBru?

Zennetoer is een organisatie van cultuurcentra, gemeenschapscentra en jeugddiensten van regio Pajottenland & Zennevallei met de steun van muzieklabo NoiseGate, Poppunt en de Vlaamse Overheid.

De check-list van de reiziger:

 • Paspoort en/of identiteitskaart met een geldigheidstermijn tot minstens 6 maanden na de terugkeer
 • Reisverzekering (ziekte, ongeval, repatriëring, ...)
 • Rijbewijs en reisklare auto
 • Verplichte vaccinaties
 • Inschrijving op www.travellersonline.be (kosteloos!)
 • Raadpleging van het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor het land van bestemming
 • Lijst van nuttige telefoonnummers:
  • - belangrijke contactpersonen (gezinsleden, vrienden, werkgever)
  • - touroperator
  • - reisverzekering
  • - ziekenfonds
  • - bank
  • - Belgische diplomatieke vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) ter plaatse (of vertegenwoordiging van een andere Europese lidstaat, in het geval België geen vertegenwoordiging heeft)
 • ...

Goed om te weten

Als u in het buitenland met een ernstige situatie wordt geconfronteerd (zwaar ongeval, aanhouding, noodsituatie, ...), kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Belgische of Europese consulaire bijstand in het kader van de Wet Consulaire Bijstand.

Voor meer informatie: www.consulairebijstand.be

Foto grasvolleybaltornooi

Op zaterdag ging het 2e Volleybal- en Kub tornooi van de Roosdaalse Sportraad vzw door op de terreinen van FC Flora.

Het tornooi kende met 7 kub- en 6 volleybalploegen een mooie opkomst en, evenwel zonder zon, maar nog belangrijker, zonder regen en zonder wind, bijna ideale omstandigheden.

Het Kub-tornooi werd gewonnen door de ploeg "Forza SGI" uit Lennik, op de tweede plaats "Manus" en brons was voor "Okra Borchtlombeek 3", de laureaten van verleden jaar.

Bij het Volleybaltornooi won ""VC De Kroon" de finale tegen "Pavo" en ging de derde plaats naar de jongens van "Altijd Jong 2" die het in de kleine finale in een driesetter nipt haalden van de immer enthousiaste meisjes van "Winx".

Elke deelnemer kreeg van het bestuur van de Roosdaalse Sportraad vzw en Schepen voor Sport, Johan Van Lierde een aandenken en per ploeg zorgde het gemeentebestuur voor een Collipakket van Olympia."

Foto kubbtornooi

Affiche Sneukeltocht 2019

Roosdaalse Sportraad vzw, gemeentebestuur, actiecomité Kom op tegen Kanker en Lokale Politie TARL organiseren op

Zondag 5 mei 2019

De 21ste Roosdaalse SNEUKELTOCHT

Vrij vertrek tussen 8u30 en 11u30 (opgepast: warme maaltijd vanaf 11.00 uur)

Je kan met je gezin komen fietsen of wandelen (korte of lange wandeling) (alle deelnemers zijn verzekerd en dienen zich te houden aan de verkeersreglementen) met als vertrek- en aankomstplaats het Proefcentrum Pamel (Molenstraat) voor Kleinfruit en onderweg nog drie stopplaatsen (De Hoeve MPC Sint-Franciscus Strijtem, Ontmoetingscentrum Borchtlombeek en Ons Huis te Pamel).  Op elk van deze vijf plaatsen krijg je één gang van het SNEUKELMENU en wordt er voor animatie gezorgd.

BIJDRAGE:

 • 16,00 euro (+12 jaar)
 • 7,00 euro (3 - 12 jaar)
 • 10,00 euro mindervaliden
 • gratis: tot 3 jaar

Inschrijven bij verschillende verkooppunten (gemeentehuis, Josie, Den IJzer, Carrefour Home Market, Vimar, apotheek Pamelse Klei, De Pauw-d’hoe en Vanden Auwele) kan tot en met dinsdag 30 april 2019 (12.00 uur) of via sneukeltocht.roosdaal.be tot en met donderdag 3 mei 2019 (10.00 uur).

“De opbrengst gaat integraal naar Kom op Tegen Kanker”

Routes Sneukeltocht 2019

Pagina 1 van 2