landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Digipunt

De digitalisering in onze samenleving gaat razendsnel. Mensen moeten steeds meer kunnen om aan de digitale samenleving deel te nemen. Solliciteren voor een nieuwe baan via je laptop, bankverrichtingen thuis doen, het opvolgen van je pensioen, je COVID-vaccinaties op je smartphone zetten, iets opzoeken op je PC, aankopen doen via je PC, de schoolgaande kinderen opvolgen via het schoolprogramma met de laptop, … zijn nu de standaard geworden.
Daarom stapt Roosdaal mee in het Digibank project. Bedoeling is, om studenten, werkzoekenden, senioren, nieuwkomers, mensen met een lager inkomen, laaggeschoolden, alleenstaanden, … de kans te geven zich vertrouwd te maken met deze digitale wereld – en zo op een leuke manier IT-zelfstandig te worden.
Goed nieuws!
Er is nu ook een Digipunt in Roosdaal
Bibliotheek - Brusselstraat 15
Telkens van 14 tot 17 uur
Tussen 14 en 15 uur enkel na afspraak
7 - 14 - 21 - 28 maart
18 - 25 april
2 - 9 - 16 - 23 - 30 mei
6 - 13 - 27 juni
Meer info en inschrijvingen: tel. 054 89 13 20 -digipunt@roosdaal.be
www.digibankpajottenlandwest.be
#digibankpajottenlandwest #digipuntroosdaal

Word een fietsvriend!

Maak samen 10 fietsritten langs leuke plekjes, oefen samen Nederlands en leer Roosdaal beter kennen! Wil jij als vrijwilliger een oefenkans Nederlands bieden en iemand de gemeente laten ontdekken? Of wil jij als anderstalige het Nederlands oefenen en onze gemeente verkennen? Schrijf je dan in en spring op je fiets!

Wat is een fietsvriend?

Een fietsvriend fietst samen met een anderstalige buddy doorheen de gemeente terwijl ze het Nederlands oefenen.

Deelnemen en benodigdheden

Iedereen die ouder is dan 18 jaar met een taalniveau van minstens 1.2 kan deelnemen. Je hebt enkel een fiets en een fietshelm nodig. Heb je geen fiets? Laat het ons weten, dan helpen we je verder!

Waar en wanneer?

De startdag van fietsvrienden in de regio TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) vindt plaats op zaterdag 29 april 2023 van 10u tot 16u in de Bellekouter te Affligem (Dokter Tistaertzaal). We verwachten de buddy’s om 10u en de anderstalige fietsvrienden om 12u30.
In de periode mei - juni gaan de duo’s 10 keer samen fietsen in jullie gemeente. Jullie beslissen samen wanneer. Tijdens de fietstochten focus je op Nederlands oefenen.
Het slotmoment vindt plaats op zaterdag 1 juli 2023 van 14u tot 17u in ’t Sportvlot te Roosdaal.

Inschrijven

Wil je deelnemen aan fietsvrienden om Nederlands te oefenen of als buddy? Geef dan voor 1 april 2023 een seintje per mail naar sport@roosdaal.beof telefonisch op 054/89.13.52.

Walter Evenepoel

Naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag diende Erfgoed Rausa vzw een voordracht in om Walter Evenepoel tot ereburger te benoemen. De gemeenteraad volgde daarin en benoemde Walter in de zitting van 26 januari 2023 officieel tot ereburger van Roosdaal.

Wie is Walter?

Walter Evenepoel (°12 maart 1953) woont al z’n hele leven in Pamel en heeft doorheen zijn leven uitzonderlijke verdiensten opgebouwd op het vlak van cultuur, kunst en erfgoed.

Dichter /journalist Maurits Van Liedekerke schreef over hem:
“De meeste mensen kennen Walter Evenepoel als promotor van het Pajottenland, de streek waarmee hij zo vergroeid is dat hij er zelf een symbool van is geworden…”

Maar ook Pamel en Roosdaal ligt hem zo na aan het hart dat hij met alle ondernemingen en activiteiten de gemeente promoot in het Pajottenland en ruim daarbuiten!

Het is onmogelijk om het volledige CV van Walter in dit artikel uit de doeken te doen dus beperken we ons tot een aantal van de voornaamste zaken.
Je zal Walter misschien vooral kennen als zanger van Arjaun, de folkgroep waarmee hij gans Vlaanderen al jaren rondtoert om te zingen over Roosdaal en het Pajottenland. In folkmiddens is hij dan ook bijzonder gewaardeerd, niet alleen als muzikant, maar ook als een van de oprichters van Muziekmozaïek, het steunpunt voor folk & jazz en Feestival Gooik (later Gooikoorts).
Maar in Roosdaal zelf was en is Walter altijd zeer actief geëngageerd. Onder meer opnieuw als medeoprichter van het (jong) Davidsfonds Roosdaal, Leefmilieu Roosdaal, de Roosdaalse cultuurraad en Erfgoed Rausa vzw, maar ook via tal van tijdelijke initiatieven gaande van de herdenking 100 jaar Dikke van Pamel feesten, meiboomplantingen, het ‘In de Luwte’ festival en zoveel meer.

Hij is dus te omschrijven als een omnivalente creatieveling en organisator binnen Roosdaal en ruime omgeving! Want Walter is zanger, presentator, verteller, illustrator, liedjesmaker, poppenspeler, acteur zowel als producer en auteur van korte verhalen, liedteksten, volkse toneelstukken en eenakters, jeugdmusicals, sprookjes, monologen, poëzie, educatieve uitgaven, scenario’s en schrijver redacteur van erfgoedartikels over Roosdaal, artikels over het Pajottenland, folk, heemkunde, geuze, streekgastronomie, enz.

Alles samen heeft hij meer dan 2000 optredens, meer dan 350 liedteksten, meer dan 150 gelegenheidsliederen, een vijftigtal melodieën, een 20-tal theaterproducties, honderden schrijfsels, … op zijn palmares. En meestal steevast met een link naar Roosdaal en het Pajottenland.

Kom naar de demo/infoavond over een aantal van de digitale platformen die voortaan gebruikt worden.

Het gaat over volgende momenten:

  • Woensdag 5 oktober 2022 om 20 uur: Evenementenloket via EagleBe (gericht naar organisatoren en verenigingen die evenementen organiseren)
  • Dinsdag 18 oktober 2022 om 20 uur: Vrijwilligersplatform via Give a day (gericht naar verenigingen die met vrijwilligers werken)
  • Woensdag 19 oktober 2022 om 20 uur: Aanvragen uitleendienst en zaalreservering via 3P (gericht naar iedereen die gebruik wil maken van gemeentelijke infrastructuur en materiaal)

OPGELET!
Schrijf je in via cultuur@roosdaal.be want plaatsen zijn beperkt!
Deelname is wel volledig gratis.

 

Evenementenloket via EagleBe

EVENEMENTENLOKET via EagleBe
Alle activiteiten en evenementen die op openbare plaatsen georganiseerd worden of impact hebben, moeten sinds vorig jaar digitaal aangevraagd worden.
Alle informatie daarover en toegang tot het digitaal platform, vind je op www.roosdaal.be/evenementen
Het platform is op zich zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief, maar we geven graag aan ieder die wil de nodige uitleg over en voor het gebruik ervan.
Deze demo wordt georganiseerd op dinsdag 4 oktober 2022 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via cultuur@roosdaal.be

 

Uitleendienst en reservatie culturele infrastructuur via 3P

UITLEENDIENST en reservatie CULTURELE INFRASTRUCTUUR via 3P
Helemaal nieuw is dat de reservatie van materiaal van de uitleendienst en het reserveren van de culturele infrastructuur vanaf 1 oktober 2022 ook digitaal moet gebeuren.
Hiervoor maakt de gemeente gebruik van het platform 3P en vind je op web.3p.eu
Ook voor dit platform wordt een demo gegeven op woensdag 19 oktober 2022 om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via cultuur@roosdaal.be

 

Vrijwilligersplatform voor verenigingen via 'Give a day'

VRIJWILLIGERSPLATFORM voor verenigingen via ‘Give a day’
Sinds vorig jaar werk de gemeente samen met het vrijwilligersplatform van de firma ‘Give a day’ dat vrijwilligerswerk in heel Vlaanderen tracht samen te brengen, ondersteunen en stimuleren. Kijk op www.giveaday.be/nl-be/roosdaal voor de specifieke pagina van vrijwilligerswerk in Roosdaal.
Voor individuele vrijwilligers die zich willen inzetten is het interessant om te kijken welke vrijwilligersfuncties te vinden zijn in eigen gemeente, regio of zelfs daarbuiten.

Voor lokale verenigingen is het handig om enerzijds via dit kanaal vrijwilligers aan te trekken. Maar anderzijds tegelijk ook alle mogelijkheden van het platform te gebruiken voor vrijwilligersbeheer, -administratie, -betalingen, -verzekering, enz. De demo is specifiek gericht naar de verenigingen en vindt plaats op dinsdag 18 oktober 2022 om 20 uur. Dit zal fysiek en tegelijk digitaal kunnen gevolgd worden.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via cultuur@roosdaal.be => wie inschrijft ontvangt dan de link om eventueel digitaal te kunnen volgen.

Bewegen op Verwijzing

Hulp naar een actiever en gezonder leven

Misschien ben jij wel in het bezit van een:

  • master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
  • master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie of erkend zijn als kinesitherapeut
  • bachelor in sport en bewegen
  • bachelor in de lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie

En...

Wil je door arts doorverwezen patiënten coachen op weg naar meer beweging waarbij je een laagdrempelig beweegplan op maat helpt opmaken en de patiënt motiveert en opvolgt?

Kan je jezelf op freelance basis op termijn minstens een vijftal uren per week vrijmaken?

Wil je in door ons ter beschikking gestelde locaties te Dilbeek, Ternat en Roosdaal coaching geven geven?

Kan je jezelf vrijmaken voor een opleiding van 3 dagen tot Bewegen op Verwijzing-coach?

Reken je op onze BOV-stuurgroep, onze lokale besturen, het Vlaams Instituut Gezond Leven en Logo Zenneland voor ondersteuning, locatie, bekendmaking en het in kaart brengen van ons laagdrempelig beweegaanbod?

Dan zou het wel eens goed kunnen dat jij onze tweede BOV-coach wordt en dit samen met Inne.

Neem gerust contact op voor meer info of om je kandidaat te stellen naar:

An Lovato, voorzitter - 0476 52 98 73-an.lovato@skynet.be

Ontdek wat een Bewegen Op Verwijzing-coach precies doet en hoe jíj je kandidaat stelt | Gezond Leven

Foto kappelle Ijzerenkruisstraat

Toekomstplan ‘Kapellekes troef’ in opmaak.

Wist je dat kapellen de basis vormen van oude routekaarten en een volledig netwerk aan trage wegen verbinden? Ook in Roosdaal is dat niet anders en de afgelopen coronaperiodes met strenge en minder strenge lockdowns heeft bij heel wat mensen gezorgd dat ze die oude of minder bekende wegen, net als de kleine en grote kapellen opnieuw hebben leren kennen.

Vroeger speelden de kappellen dus een grote rol in de mobiliteit, maar uiteraard ook in de ontmoeting tussen mensen binnen en buiten de gemeenschap. En vandaag lijkt de cirkel rond want ook dat is een functie die de afgelopen jaren naar boven is gekomen en die de gemeente nu ook echt opnieuw wil herstellen.

Roosdaal heeft de afgelopen jaren, samen met de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (IOED) van de cultuurregio ZENDER en de erfgoedvereniging Rausa vzw, de kapellen in kaart gebracht en wil nu een stap verder gaan om de meeste en vooral de belangrijkste kapellen te herstellen, renoveren, conserveren, valoriseren en ontsluiten naar publiek in de komende jaren.

Hiervoor werd een gespecialiseerd bureau, De Erfgoedstudio, aangesteld dat de komende weken en maanden op pad gaat en een toekomstplan uit zal werken om vanaf 1 januari 2023 en de komende jaren gefaseerd uit te voeren.

Een belangrijk aspect binnen dit toekomstplan wordt natuurlijk ook de betrokkenheid van de burgers. Daarvoor zullen nog inspraakmomenten, workshops en bevragingen georganiseerd worden waarbij we zeker ook op jouw enthousiasme en ideeën rekenen.

Meer info via cultuur@roosdaal.be - 054 31 89 51

Foto kappelle Kattem

De gemeenten Pepingen, Roosdaal, Lennik, Gooik, Herne en Galmaarden zijn samen en in cofinanciering met Pajottenland+ een project gestart om onze streek toeristisch in de kijker te zetten via toerismepunten.

Elke gemeente zal zo een toerismepunt installeren. Voor Roosdaal zal dit aan de Belle Alliance komen. Pendelaars & toeristen zullen er informatie krijgen over een toeristisch aanbod en gemakkelijk gebruik kunnen maken van verschillende vervoersmodi (deelwagen, bus + deelfietsen, …) om hun uitstap te doen.
Om van dat project een levendig en bruisend geheel te maken, zullen er o.a. wandel- en fietsroutes vanuit of langs het toerismepunt lopen. Die routes kunnen themaroutes (bv. een cultuurroute) of algemene routes (knooppuntroutes) zijn. Het kan gaan om gemeentelijke of intergemeentelijke routes, tijdelijke/vaste … kortom: de invulling ligt nog open en zal zeker divers zijn.

Op het toerismepunt, maar ook via ambassadeurs (bv. horeca) zullen de routes gepromoot worden.

Elke gemeente kiest een eigen thema/identiteit, maar de algemene uitstraling zal gemeenschappelijk zijn. Er zijn al verschillende mogelijkheden voor Roosdaal zoals de aardbei of framboos, Dikke van Pamel, …

De betrachting is om samen na te denken over de invulling. En daartoe een participatiemoment te beleggen met alle deelnemende gemeenten en vertegenwoordigers van cultuur, sport, middenstand, horeca & streek- en hoeveproducten.

De bedoeling is om tegen uiterlijk half april 2022 een idee te hebben wie vanuit onze gemeente geïnteresseerd is en mee wil nadenken over de invulling. De ‘wat, waar en hoe’ moeten nog bepaald worden (afhankelijk van de covid-maatregelen). Alles zal in principe beperkt worden tot 1 moment en een aantal vertegenwoordigers per gemeente.
Heb je zin om daaraan deel te nemen? Geef ons een seintje op toerisme@roosdaal.be of 054/891351

Bij verdere vragen over het project mag je zeker contact met ons opnemen op hetzelfde nummer.

Pagina 1 van 7