landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Jeugdraad Roosdaal draait plaatjes

Onder het motto ‘iedereen zorgt voor iedereen’ zetten de Roosdaalse jeugdraad en jeugdbewegingen zich ook dit jaar in voor De Warmste Week!

Dat zullen ze doen door plaatjes te draaien en lekkers te verkopen tijdens de Kerstmarkt op 15 december op de speelplaats van Triangel Pamel. Iedereen kan een verzoeknummer aanvragen in ruil voor een vrije bijdrage en het goede doel steunen door een lekkere warme hap of drankje te kopen! We bundelen de krachten met andere Roosdaalse organisaties (in het verleden hielpen de Roosdaalse Sportraad vzw, GBS Triangel en CD&V Roosdaal al mee) om zo het ingezamelde bedrag nog te vergroten!

Dit jaar koos de jeugdraad als goede doel voor AJOK vzw. AJOK staat voor Alle Jongeren Op Kamp en wil deze naam waar maken door vakantiekampen te organiseren met een bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren die minder mogelijkheden krijgen om van het bestaande vrijetijdsaanbod te genieten. Hun belangrijkste doel is om ook deze jongeren een onvergetelijke vakantie te bezorgen, afgestemd op hun leeftijd, mogelijkheden en verwachtingen. Dit sluit nauw aan bij een belangrijk deel van de eigen werking van onze Roosdaalse jeugdbewegingen, namelijk supertoffe vakantiekampen organiseren voor kindereren en jongeren.

Kan je er niet geraken op 15/12, maar wil je toch je steentje bijdragen? Geen probleem! Stuur je verzoekplaatje naar jeugd@roosdaal.be en stort je bedrag op het rekeningnummer van de jeugdraad: BE24 0012 7895 8538.

Voorzitter gezocht

Wat is de sportraad eigenlijk?

De sportraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat met sport te maken heeft in de gemeente. De Roosdaalse Sportraad vzw organiseert tevens ook verschillende succesvolle activiteiten.

Wie zit in de sportraad?

De sportraad bestaat vooral uit vertegenwoordigers van de verschillende sportverenigingen, maar ook personen die door hun ervaring, motivatie, kennis, interesse of dynamiek een bijdrage kunnen leveren zijn welkom. In de sportraad zetelt telkens ook de schepen van sport en de deskundige voor sport.

Wat doet de sportraad zoal?

De sportraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen houtje over sportbeleid.. Dat kan gaan over de beleids- en impulssubsidies, maar ook over reglementen, sportinfrastructuur, … en zo veel meer.

De sportraad organiseert jaarlijks ook allerlei activiteiten (bv. Molenjogging, Sneukeltocht, petanquetornooi, grasvolley- en kubbtornooi, zaklampenwandelzoektocht,….).

Wat zijn de voorwaarden om aan de slag te gaan als voorzitter?

 • Je bent een inwoner van Roosdaal of verbonden aan een Roosdaalse sportvereniging en minimaal 18 jaar.
 • Je hebt ervaring, interesse in of kennis van de brede sportwereld.
 • Je kan voldoende tijd uittrekken voor je taak (op regelmatige basis vergaderingen of overlegmomenten en verschillende activiteiten).
 • Je wil het lokale sportbeleid mee vorm geven.
 • Je probeert de sportraad aantrekkelijk en aangenaam te maken.
 • Je hebt een luisterend oor voor alle sporters, maar durft ook op tafel te slaan indien nodig.
 • Je bent een trekker en kan anderen enthousiast maken.

Dit zijn enkele voorwaarden, maar we zoeken vooral iemand die zin heeft om er de komende jaren voor te gaan!

Roosdaalse Sportraad vzw bestaat uit een Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en een dagelijks bestuur. Naast de voorzitter bestaat het dagelijkse bestuur ook uit een ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de ondervoorzitter de leiding van vergaderingen ed. voor zijn rekening.

Meer info?

Evelien Vanderschueren: sport@roosdaal.be of 054/89.13.52

Pajottenland+ zoekt coördinator

Pajottenland+ vzw is een samenwerkingsverband tussen gemeentebesturen uit het Pajottenland en 30 verenigingen die in het Pajottenland actief zijn. Pajottenland+ werkt al 15 jaar in het kader van een subsidieprogramma, het ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling’. Tot minstens midden 2023 kan Pajottenland+ rekenen op Europese, Vlaamse en provinciale subsidies voor het realiseren van projecten rond plattelandsontwikkeling. Concrete doelstellingen van Pajottenland+ zijn: het versterken van de streekeconomie, het verhogen van het regionale welzijn, het actief bijdragen tot milieuzorg, natuurbehoud en landschapsbeheer en het valoriseren van toeristische en recreatieve troeven van de streek.

Functieomschrijving

Als coördinator van Pajottenland+ zal je onder meer instaan voor:

 • het lanceren van projectoproepen, adviseren en begeleiden van kandidaat-projectindieners en ingediende projecten voorbereiden voor beoordeling door het bestuur
 • het financieel en inhoudelijk opvolgen van goedgekeurde projecten
 • helpen uitwerken van projecten
 • het verkennen van nieuwe subsidiekanalen voor Pajottenland+ en opvolgen van de Vlaamse en Europese ontwikkelingen m.b.t. het plattelandsbeleid
 • het verzorgen van communicatie rond plattelandsontwikkeling en Pajottenland+ (o.a. via persmomenten)
 • op regelmatige basis overleggen met en rapporteren aan het bestuur van Pajottenland+ en aan de betrokken overheidsdiensten
 • de werking van Pajottenland+ inhoudelijk en financieel opvolgen
 • bestuursvergaderingen voorbereiden en voorverslaggeving zorgen
 • dagelijkse secretariaatstaken uitvoeren, zoals betalingen, inkomende en uitgaande brieven, contacten met bestuursleden, projectpromotoren, openbare besturen, middenveldorganisaties en inwoners uit de regio
 • meewerken in het tot stand komen van een gedragen ontwikkelingsvisie
 • het dynamiseren van de regio, samen met het bestuur en de lokale overheden
 • je kan opleidingen volgen om je optimaal van deze taak te kwijten
 • er is in een inloopperiode voorzien met de huidige coördinator

Profiel

 • Je beschikt minstens over een diploma bachelor
 • Je bent flexibel en uitermate communicatief
 • Je bent organisatorisch sterk: je kan vergaderingen plannen en leiden, onderhandelen,…
 • Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken
 • Je bent administratief sterk: je kan subsidiedossiers opstellen en controleren, werken met excel, powerpoint, zelf (beperkte) folders en flyers kunnen maken is een pluspunt,…
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen
 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk (vergaderingen, evenementen)
 • Je kent het Pajottenland

Arbeidsvoorwaarden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandloon volgens PC 329.010, barema B1a: verantwoordelijke, expert-teamleider, anciënniteit volgens nuttige ervaring
 • Flexibele werkuren
 • Vergoeding voor woon-werkverplaatsing en voor verplaatsingen in opdracht

Solliciteren

 • Schriftelijk met cv naar: Pajottenland+ vzw, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal, t.a.v. Jos Huwaert
 • Of via e-mail: jos.huwaert@pajottenland.be
 • Brief en cv dienen Pajottenland+ ten laatste op 15 september 2019 te bereiken
 • Voor bijkomende informatie: tel. 054 / 500 245 en vragen naar Jos Huwaert
 • De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 25 september 2019
Logo Roparun

Op zaterdag 8 juni 2019 gaat in Parijs en Hamburg de 28ste Roparun van start. De finish is op maandag 10 juni in Rotterdam. De Roparun is een estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam met als doel zo veel mogelijk geld op te halen voor mensen met kanker. Sinds 1992 is al meer dan 83 miljoen euro opgehaald voor allerlei doelen in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland die gericht zijn op palliatieve zorg voor mensen met kanker.  De afstand van de loop bedraagt ongeveer 520 km. Aan de Roparun uit Parijs doen maximaal 275 teams mee die afkomstig zijn uit België, Frankrijk en Nederland. Omdat het een estafetteloop is zullen er zich, gelijktijdig, maximaal 275 lopers, 5500 fietsers en 900 motorvoertuigen op het parcours/ de openbare weg bevinden. Begeleiding vindt plaats door mensen van de organisatie op motoren.

De Roparun zal van zaterdag 9 juni 2019 (ongeveer 16 uur) tot zondag 10 juni 2019 (ongeveer 04.00 uur) het grondgebied van Roosdaal doorkruisen!

Affiche Oldtimer Parade

Zoekt u iets of bent u nieuwsgierig, of u wil er even uit, kom gerust eens snuffelen op zondag 23 juni a.s. van 13.00 tot 17.00 u tijdens ons 1ste Oldtimertreffen met randanimatie aan vzw Woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw, Gasthuisstraat 57-62 te 1760 Roosdaal. Toegang voor bezoekers gratis.

Interesse voor deelname, neem contact op nr. 054 89 13 53 – 0497 73 24 38 of inge.vanderstappen@roosdaal.be. Inschrijven is verplicht – waarborg: € 5,00 per stand (wordt de dag zelf terug betaald) – Inschrijven kan tot en met dinsdag 18 juni 2019.

Pagina 1 van 3