landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

24/11: Kleuterhappening Liedekerke

Op zondag 24 november 2019 organiseert ILV Sportregio Pajottenland opnieuw een Kleuterhappening, deze keer in Liedekerke.

Verwacht je aan een speelparadijs vol springkastelen, fietsjes, speeleilanden, klim-en klauterparcours,...waarin de allerkleinsten samen met hun ouders kunnen spelen en bewegen.

Voor wie? Kleuters van 3 tot 6 jaar onder begeleiding van hun ouders

Waar? Sporthal Heuvelkouter, Sportlaan 3 te Liedekerke

Wanneer? Zondag 24 november 2019 van 14u00 tot 17u00

Prijs? 5 euro per kleutertje. Gratis toegang voor ouders.

Let op: in Roosdaal Info van oktober 2019 stond foutief als locatie Ternat vermeld, maar de kleuterhappening vindt dus plaats op 24/11 in Liedekerke!

Voorstelling oproep Leaderprojecten en ‘Met Bruegel naar morgen’

Het Pajottenland bruist en bloeit. Om de streek nog meer dynamiek en leefbaarheid te bezorgen, rekent onze regio op haar inwoners. Tot eind 2022 is er nog bijna 300.000 euro beschikbaar om in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing te realiseren.

Momenteel lopen er ook een aantal acties binnen het project ‘Met Bruegel naar morgen’ waarvoor we lokale verenigingen kansen geven om mee te werken en zo een bijdrage voor hun eigen werking te verdienen, onder meer door de verkoop van Pajotse streekpakketten.

De oproep voor nieuwe Leaderprojecten en ‘Met Bruegel naar morgen’ presenteren we voor Lennik en Roosdaal.

Waar: op de zolder van de Oude Pastorie, Donkerstraat 21 in Gaasbeek-Lennik
Wanneer: dinsdag 22 oktober 2019 om 20 uur (tot maximaal 21u15)
Inschrijven via info@lennik.be of 02 532 41 15 tot vrijdag 18 oktober.

Roosdaal vraagt jouw mening

Voor de verdere invulling van het sportterrein aan de nieuwe kantine, ’t Sportvlot, zijn we op zoek naar leuke ideeën.

Heb jij een leuk idee voor verdere invulling van het terrein? Laat het ons dan weten! Geef je idee door via deze link.

Je kan je ideeën bezorgen tot en met 23/11/2019.

Meer informatie: Evelien Vanderschueren (sport@roosdaal.be).

Voorzitter gezocht

Wat is de sportraad eigenlijk?

De sportraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat met sport te maken heeft in de gemeente. De Roosdaalse Sportraad vzw organiseert tevens ook verschillende succesvolle activiteiten.

Wie zit in de sportraad?

De sportraad bestaat vooral uit vertegenwoordigers van de verschillende sportverenigingen, maar ook personen die door hun ervaring, motivatie, kennis, interesse of dynamiek een bijdrage kunnen leveren zijn welkom. In de sportraad zetelt telkens ook de schepen van sport en de deskundige voor sport.

Wat doet de sportraad zoal?

De sportraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen houtje over sportbeleid.. Dat kan gaan over de beleids- en impulssubsidies, maar ook over reglementen, sportinfrastructuur, … en zo veel meer.

De sportraad organiseert jaarlijks ook allerlei activiteiten (bv. Molenjogging, Sneukeltocht, petanquetornooi, grasvolley- en kubbtornooi, zaklampenwandelzoektocht,….).

Wat zijn de voorwaarden om aan de slag te gaan als voorzitter?

 • Je bent een inwoner van Roosdaal of verbonden aan een Roosdaalse sportvereniging en minimaal 18 jaar.
 • Je hebt ervaring, interesse in of kennis van de brede sportwereld.
 • Je kan voldoende tijd uittrekken voor je taak (op regelmatige basis vergaderingen of overlegmomenten en verschillende activiteiten).
 • Je wil het lokale sportbeleid mee vorm geven.
 • Je probeert de sportraad aantrekkelijk en aangenaam te maken.
 • Je hebt een luisterend oor voor alle sporters, maar durft ook op tafel te slaan indien nodig.
 • Je bent een trekker en kan anderen enthousiast maken.

Dit zijn enkele voorwaarden, maar we zoeken vooral iemand die zin heeft om er de komende jaren voor te gaan!

Roosdaalse Sportraad vzw bestaat uit een Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en een dagelijks bestuur. Naast de voorzitter bestaat het dagelijkse bestuur ook uit een ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de ondervoorzitter de leiding van vergaderingen ed. voor zijn rekening.

Meer info?

Evelien Vanderschueren: sport@roosdaal.be of 054/89.13.52

Pajottenland+ zoekt coördinator

Pajottenland+ vzw is een samenwerkingsverband tussen gemeentebesturen uit het Pajottenland en 30 verenigingen die in het Pajottenland actief zijn. Pajottenland+ werkt al 15 jaar in het kader van een subsidieprogramma, het ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling’. Tot minstens midden 2023 kan Pajottenland+ rekenen op Europese, Vlaamse en provinciale subsidies voor het realiseren van projecten rond plattelandsontwikkeling. Concrete doelstellingen van Pajottenland+ zijn: het versterken van de streekeconomie, het verhogen van het regionale welzijn, het actief bijdragen tot milieuzorg, natuurbehoud en landschapsbeheer en het valoriseren van toeristische en recreatieve troeven van de streek.

Functieomschrijving

Als coördinator van Pajottenland+ zal je onder meer instaan voor:

 • het lanceren van projectoproepen, adviseren en begeleiden van kandidaat-projectindieners en ingediende projecten voorbereiden voor beoordeling door het bestuur
 • het financieel en inhoudelijk opvolgen van goedgekeurde projecten
 • helpen uitwerken van projecten
 • het verkennen van nieuwe subsidiekanalen voor Pajottenland+ en opvolgen van de Vlaamse en Europese ontwikkelingen m.b.t. het plattelandsbeleid
 • het verzorgen van communicatie rond plattelandsontwikkeling en Pajottenland+ (o.a. via persmomenten)
 • op regelmatige basis overleggen met en rapporteren aan het bestuur van Pajottenland+ en aan de betrokken overheidsdiensten
 • de werking van Pajottenland+ inhoudelijk en financieel opvolgen
 • bestuursvergaderingen voorbereiden en voorverslaggeving zorgen
 • dagelijkse secretariaatstaken uitvoeren, zoals betalingen, inkomende en uitgaande brieven, contacten met bestuursleden, projectpromotoren, openbare besturen, middenveldorganisaties en inwoners uit de regio
 • meewerken in het tot stand komen van een gedragen ontwikkelingsvisie
 • het dynamiseren van de regio, samen met het bestuur en de lokale overheden
 • je kan opleidingen volgen om je optimaal van deze taak te kwijten
 • er is in een inloopperiode voorzien met de huidige coördinator

Profiel

 • Je beschikt minstens over een diploma bachelor
 • Je bent flexibel en uitermate communicatief
 • Je bent organisatorisch sterk: je kan vergaderingen plannen en leiden, onderhandelen,…
 • Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken
 • Je bent administratief sterk: je kan subsidiedossiers opstellen en controleren, werken met excel, powerpoint, zelf (beperkte) folders en flyers kunnen maken is een pluspunt,…
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen
 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk (vergaderingen, evenementen)
 • Je kent het Pajottenland

Arbeidsvoorwaarden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandloon volgens PC 329.010, barema B1a: verantwoordelijke, expert-teamleider, anciënniteit volgens nuttige ervaring
 • Flexibele werkuren
 • Vergoeding voor woon-werkverplaatsing en voor verplaatsingen in opdracht

Solliciteren

 • Schriftelijk met cv naar: Pajottenland+ vzw, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal, t.a.v. Jos Huwaert
 • Of via e-mail: jos.huwaert@pajottenland.be
 • Brief en cv dienen Pajottenland+ ten laatste op 15 september 2019 te bereiken
 • Voor bijkomende informatie: tel. 054 / 500 245 en vragen naar Jos Huwaert
 • De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 25 september 2019

Pagina 1 van 3