landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

DOE-meter

Wat vind jij als vrijwilliger en/of verenigingslid echt belangrijk?

Als gemeente willen we dicht bij onze burgers, verenigingen en vrijwilligers staan. We willen werken aan een beter beleid voor verenigingen en hun leden/vrijwilligers.

Daarom doet (naam gemeente) mee met de Nationale DOE-meter, een onderzoek naar engagement, vrijwilligerswerk en verenigingen. Zo willen we te weten komen wat al goed gaat, maar ook wat er nog verbeterd kan worden en waar er nood aan is.

Doe tussen 15 november en 15 december mee met het onderzoek!

Hoe werkt het?

Klik hier en doe meteen mee aan het onderzoek. Jouw deelname is natuurlijk volledig anoniem. Na enkele vragen over basisgegevens zoals je leeftijd en gezinssituatie, gaan we over tot vragen over thema’s zoals engagement, de ondersteuning vanuit het lokale bestuur…

Uitkomst als basis voor ons verdere beleid

Natuurlijk gaan we erna aan de slag met de conclusies uit deze studie. Wij engageren ons om de resultaten te gebruiken als basis voor ons beleid, en we zullen de resultaten van het onderzoek publiceren op de gemeentewebsite.

Aanpak

We werken voor dit onderzoek samen met Indiville, Give a Day en Bpact. Zij staan garant voor ieders privacy en de kwaliteit van aanpak.

Praktisch

Graag nog wat extra info? Contacteer de dienst Welzijn & Vrije Tijd op 054/891351 of cultuur@roosdaal.be

Kom naar de demo/infoavond over een aantal van de digitale platformen die voortaan gebruikt worden.

Het gaat over volgende momenten:

 • Woensdag 5 oktober 2022 om 20 uur: Evenementenloket via EagleBe (gericht naar organisatoren en verenigingen die evenementen organiseren)
 • Dinsdag 18 oktober 2022 om 20 uur: Vrijwilligersplatform via Give a day (gericht naar verenigingen die met vrijwilligers werken)
 • Woensdag 19 oktober 2022 om 20 uur: Aanvragen uitleendienst en zaalreservering via 3P (gericht naar iedereen die gebruik wil maken van gemeentelijke infrastructuur en materiaal)

OPGELET!
Schrijf je in via cultuur@roosdaal.be want plaatsen zijn beperkt!
Deelname is wel volledig gratis.

 

Evenementenloket via EagleBe

EVENEMENTENLOKET via EagleBe
Alle activiteiten en evenementen die op openbare plaatsen georganiseerd worden of impact hebben, moeten sinds vorig jaar digitaal aangevraagd worden.
Alle informatie daarover en toegang tot het digitaal platform, vind je op www.roosdaal.be/evenementen
Het platform is op zich zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief, maar we geven graag aan ieder die wil de nodige uitleg over en voor het gebruik ervan.
Deze demo wordt georganiseerd op dinsdag 4 oktober 2022 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via cultuur@roosdaal.be

 

Uitleendienst en reservatie culturele infrastructuur via 3P

UITLEENDIENST en reservatie CULTURELE INFRASTRUCTUUR via 3P
Helemaal nieuw is dat de reservatie van materiaal van de uitleendienst en het reserveren van de culturele infrastructuur vanaf 1 oktober 2022 ook digitaal moet gebeuren.
Hiervoor maakt de gemeente gebruik van het platform 3P en vind je op web.3p.eu
Ook voor dit platform wordt een demo gegeven op woensdag 19 oktober 2022 om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via cultuur@roosdaal.be

 

Vrijwilligersplatform voor verenigingen via 'Give a day'

VRIJWILLIGERSPLATFORM voor verenigingen via ‘Give a day’
Sinds vorig jaar werk de gemeente samen met het vrijwilligersplatform van de firma ‘Give a day’ dat vrijwilligerswerk in heel Vlaanderen tracht samen te brengen, ondersteunen en stimuleren. Kijk op www.giveaday.be/nl-be/roosdaal voor de specifieke pagina van vrijwilligerswerk in Roosdaal.
Voor individuele vrijwilligers die zich willen inzetten is het interessant om te kijken welke vrijwilligersfuncties te vinden zijn in eigen gemeente, regio of zelfs daarbuiten.

Voor lokale verenigingen is het handig om enerzijds via dit kanaal vrijwilligers aan te trekken. Maar anderzijds tegelijk ook alle mogelijkheden van het platform te gebruiken voor vrijwilligersbeheer, -administratie, -betalingen, -verzekering, enz. De demo is specifiek gericht naar de verenigingen en vindt plaats op dinsdag 18 oktober 2022 om 20 uur. Dit zal fysiek en tegelijk digitaal kunnen gevolgd worden.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via cultuur@roosdaal.be => wie inschrijft ontvangt dan de link om eventueel digitaal te kunnen volgen.

Bewegen op Verwijzing

Hulp naar een actiever en gezonder leven

Misschien ben jij wel in het bezit van een:

 • master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
 • master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie of erkend zijn als kinesitherapeut
 • bachelor in sport en bewegen
 • bachelor in de lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie

En...

Wil je door arts doorverwezen patiënten coachen op weg naar meer beweging waarbij je een laagdrempelig beweegplan op maat helpt opmaken en de patiënt motiveert en opvolgt?

Kan je jezelf op freelance basis op termijn minstens een vijftal uren per week vrijmaken?

Wil je in door ons ter beschikking gestelde locaties te Dilbeek, Ternat en Roosdaal coaching geven geven?

Kan je jezelf vrijmaken voor een opleiding van 3 dagen tot Bewegen op Verwijzing-coach?

Reken je op onze BOV-stuurgroep, onze lokale besturen, het Vlaams Instituut Gezond Leven en Logo Zenneland voor ondersteuning, locatie, bekendmaking en het in kaart brengen van ons laagdrempelig beweegaanbod?

Dan zou het wel eens goed kunnen dat jij onze tweede BOV-coach wordt en dit samen met Inne.

Neem gerust contact op voor meer info of om je kandidaat te stellen naar:

An Lovato, voorzitter - 0476 52 98 73-an.lovato@skynet.be

Ontdek wat een Bewegen Op Verwijzing-coach precies doet en hoe jíj je kandidaat stelt | Gezond Leven

Foto kappelle Ijzerenkruisstraat

Toekomstplan ‘Kapellekes troef’ in opmaak.

Wist je dat kapellen de basis vormen van oude routekaarten en een volledig netwerk aan trage wegen verbinden? Ook in Roosdaal is dat niet anders en de afgelopen coronaperiodes met strenge en minder strenge lockdowns heeft bij heel wat mensen gezorgd dat ze die oude of minder bekende wegen, net als de kleine en grote kapellen opnieuw hebben leren kennen.

Vroeger speelden de kappellen dus een grote rol in de mobiliteit, maar uiteraard ook in de ontmoeting tussen mensen binnen en buiten de gemeenschap. En vandaag lijkt de cirkel rond want ook dat is een functie die de afgelopen jaren naar boven is gekomen en die de gemeente nu ook echt opnieuw wil herstellen.

Roosdaal heeft de afgelopen jaren, samen met de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (IOED) van de cultuurregio ZENDER en de erfgoedvereniging Rausa vzw, de kapellen in kaart gebracht en wil nu een stap verder gaan om de meeste en vooral de belangrijkste kapellen te herstellen, renoveren, conserveren, valoriseren en ontsluiten naar publiek in de komende jaren.

Hiervoor werd een gespecialiseerd bureau, De Erfgoedstudio, aangesteld dat de komende weken en maanden op pad gaat en een toekomstplan uit zal werken om vanaf 1 januari 2023 en de komende jaren gefaseerd uit te voeren.

Een belangrijk aspect binnen dit toekomstplan wordt natuurlijk ook de betrokkenheid van de burgers. Daarvoor zullen nog inspraakmomenten, workshops en bevragingen georganiseerd worden waarbij we zeker ook op jouw enthousiasme en ideeën rekenen.

Meer info via cultuur@roosdaal.be - 054 31 89 51

Foto kappelle Kattem

Heel wat volwassenen kunnen of durven niet fietsen. Ze hebben het als kind nooit geleerd, zijn bang om zich in het drukke stadsverkeer te begeven of hebben al lang niet meer gefietst. De fiets is nochtans een ideaal middel om je op een goedkope en gezonde manier te verplaatsen.
Samen met de TARL gemeenten organiseren we in mei- juni 2022 16 fietsvaardigheidslessen waarbij we samen (terug) de weg op gaan.

Lessenreeks Liedekerke: elke woensdag en zaterdag van 4 tot 14 mei
Locatie Liedekerke: sportcentrum Bokaal, Sportlaan 5, 1770 Liedekerke

Lessenreeks Ternat: elke woensdag en zaterdag van 18 tot 28 mei
Locatie Ternat: sportcentrum Puls, P. Van Cauwelaertstraat 40, 1740 Ternat

Lessenreeks Affligem: elke woensdag en zaterdag van 1 tot 11 juni
Locatie Affligem: sporthal Bellekouter, Bellestraat 99, 1790 Affligem

Lessenreeks Roosdaal: elke woensdag en zaterdag van 15 tot 25 juni
Locatie Roosdaal: gemeentelijk arsenaal, inrit tussen Molenstraat 46-48, Pamel. Parkeren op de Molenstraat!

Tijdstip: Lessen starten op woensdag van 18u tot 19u ,op zaterdag van 16u tot 17u.
Deelnameprijs: € 1 per les (ter plaatse te betalen)
Inschrijven: sport@roosdaal.beof 054/89.13.52

Wat breng je mee?

Je fiets en fietshelm.

Heb je geen eigen fiets? Geen probleem! Je kan een fiets en helm van ons gebruiken tijdens de les.

Meer info in de folder via deze link.

De gemeenten Pepingen, Roosdaal, Lennik, Gooik, Herne en Galmaarden zijn samen en in cofinanciering met Pajottenland+ een project gestart om onze streek toeristisch in de kijker te zetten via toerismepunten.

Elke gemeente zal zo een toerismepunt installeren. Voor Roosdaal zal dit aan de Belle Alliance komen. Pendelaars & toeristen zullen er informatie krijgen over een toeristisch aanbod en gemakkelijk gebruik kunnen maken van verschillende vervoersmodi (deelwagen, bus + deelfietsen, …) om hun uitstap te doen.
Om van dat project een levendig en bruisend geheel te maken, zullen er o.a. wandel- en fietsroutes vanuit of langs het toerismepunt lopen. Die routes kunnen themaroutes (bv. een cultuurroute) of algemene routes (knooppuntroutes) zijn. Het kan gaan om gemeentelijke of intergemeentelijke routes, tijdelijke/vaste … kortom: de invulling ligt nog open en zal zeker divers zijn.

Op het toerismepunt, maar ook via ambassadeurs (bv. horeca) zullen de routes gepromoot worden.

Elke gemeente kiest een eigen thema/identiteit, maar de algemene uitstraling zal gemeenschappelijk zijn. Er zijn al verschillende mogelijkheden voor Roosdaal zoals de aardbei of framboos, Dikke van Pamel, …

De betrachting is om samen na te denken over de invulling. En daartoe een participatiemoment te beleggen met alle deelnemende gemeenten en vertegenwoordigers van cultuur, sport, middenstand, horeca & streek- en hoeveproducten.

De bedoeling is om tegen uiterlijk half april 2022 een idee te hebben wie vanuit onze gemeente geïnteresseerd is en mee wil nadenken over de invulling. De ‘wat, waar en hoe’ moeten nog bepaald worden (afhankelijk van de covid-maatregelen). Alles zal in principe beperkt worden tot 1 moment en een aantal vertegenwoordigers per gemeente.
Heb je zin om daaraan deel te nemen? Geef ons een seintje op toerisme@roosdaal.be of 054/891351

Bij verdere vragen over het project mag je zeker contact met ons opnemen op hetzelfde nummer.

De oorlog in Oekraïne en vluchtelingencrisis die deze op gang brengt, raakt ons allemaal.
En net zoals in vele andere steden en gemeenten willen we binnen de gemeente Roosdaal ook zorgen voor een duurzame opvang van vrijwilligers.
Hiervoor zoeken we nog mensen die zich vrijwillig willen inzetten om de Oekraïense vluchtelingen te helpen en wegwijs te maken.
Concreet gaat het over vrijwillige tolken en buddy’s.
Kijk naar de info in de oproepen op https://www.giveaday.be/nl-be/organisatie/roosdaal-voor-oekraine/8972

De gemeente Roosdaal wil door het subsidiëren van projecten impulsen geven aan het gemeenschapsleven, de beleving in de gemeente verhogen en de verbondenheid tussen haar inwoners vergroten.
Voorheen gebeurde dit via een projectsubsidie voor cultuurprojecten. Dit reglement van 2008 heeft zijn nut bewezen, maar wordt nu toch vervangen door een reglement dat meer op een ruimere vrijetijdscontext focust en dus ook projecten binnen jeugd, sport, senioren, integratie, welzijn, enz. de kans geeft om een financiële impuls te krijgen.

Dit was overigens eenzelfde nood die bij verschillende gemeenten uit de cultuurregio ZENDER (Pajottenland & Zennevallei) werd ervaren waardoor de ambtenaren van de verschillende vrijetijdsdiensten samen aan de slag gingen om een nieuw reglement uit te werken dat meer potentiële projecten kan tegemoetkomen. Na het positief advies binnen de algemene vergadering van de cultuurraad keurde de gemeenteraad op 27 januari 2022 dit nieuwe reglement voor projectsubsidies vrije tijd goed.

Belangrijkste zaken uit het reglement en verschillen met vorige regeling:

 • projecten die voldoen aan de basisvoorwaarden wordt een basissubside van 250 euro toegekend. Bij het voldoen aan bijkomende kwaliteitscriteria kan dit nog aangevuld worden met extra subsidieschijven;
 • projecten kunnen aangevraagd worden tot 2 maand vooraf, terwijl dit vroeger tot 4 maand op voorhand was;
 • de betaling van de subsidie gebeurt ook onmiddellijk na de toekenning en in principe dus voor aanvang van het project daar waar dit bij het vorige reglement gegroepeerd werd toegekend op het einde van het kalenderjaar. Projecten moeten dit bedrag dus niet zelf eerst voorschieten maar krijgen als het ware een projectcheque om ook al effectieve kosten te kunnen dekken;
 • eenzelfde project kan tot maximaal 3 keer een toelage ontvangen terwijl vroeger altijd uitgegaan werd van eenmalige projecten. Dit kan zorgen dat een projectwerking de kans krijgt om na enkele loopjaren voet aan grond te krijgen voor verankering.

Meer informatie bij de dienst Welzijn & Vrije Tijd: 054/891351 of cultuur@roosdaal.be
Het reglement en aanvraagformulier te downloaden op het E-loket.

Pagina 1 van 6