landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Pajottenland+ zoekt coördinator

Pajottenland+ vzw is een samenwerkingsverband tussen gemeentebesturen uit het Pajottenland en 30 verenigingen die in het Pajottenland actief zijn. Pajottenland+ werkt al 15 jaar in het kader van een subsidieprogramma, het ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling’. Tot minstens midden 2023 kan Pajottenland+ rekenen op Europese, Vlaamse en provinciale subsidies voor het realiseren van projecten rond plattelandsontwikkeling. Concrete doelstellingen van Pajottenland+ zijn: het versterken van de streekeconomie, het verhogen van het regionale welzijn, het actief bijdragen tot milieuzorg, natuurbehoud en landschapsbeheer en het valoriseren van toeristische en recreatieve troeven van de streek.

Functieomschrijving

Als coördinator van Pajottenland+ zal je onder meer instaan voor:

 • het lanceren van projectoproepen, adviseren en begeleiden van kandidaat-projectindieners en ingediende projecten voorbereiden voor beoordeling door het bestuur
 • het financieel en inhoudelijk opvolgen van goedgekeurde projecten
 • helpen uitwerken van projecten in eigen regio en met andere plattelandsgebieden
 • het verkennen van nieuwe subsidiekanalen voor Pajottenland+ en opvolgen van de Vlaamse en Europese ontwikkelingen m.b.t. het plattelandsbeleid
 • het verzorgen van communicatie rond plattelandsontwikkeling en Pajottenland+ (o.a. via persmomenten)
 • op regelmatige basis overleggen met en rapporteren aan het bestuur van Pajottenland+ en aan de betrokken overheidsdiensten
 • de werking van Pajottenland+ inhoudelijk en financieel opvolgen
 • bestuursvergaderingen voorbereiden en voor accurate verslaggeving zorgen
 • dagelijkse secretariaatstaken uitvoeren, zoals betalingen, inkomende en uitgaande brieven, contacten met bestuursleden, projectpromotoren, openbare besturen, middenveldorganisaties en inwoners uit de regio
 • meewerken in het tot stand komen van een gedragen ontwikkelingsvisie
 • het helpen dynamiseren van de regio, samen met het bestuur en de lokale overheden
 • je kan opleidingen volgen om je optimaal van deze taak te kwijten
 • er is in een inloopperiode voorzien met de huidige coördinator

Profiel

 • Je beschikt minstens over een diploma bachelor
 • Je bent flexibel en uitermate communicatief
 • Je bent organisatorisch sterk: je kan vergaderingen plannen en leiden, onderhandelen,…
 • Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken
 • Je bent administratief sterk: je kan subsidiedossiers opstellen en controleren, werken met excel, powerpoint, zelf (beperkte) folders en flyers kunnen maken is een pluspunt,…
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen
 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk (vergaderingen, evenementen)
 • Je kent het Pajottenland

Arbeidsvoorwaarden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Het maandloon is afhankelijk van diploma en nuttige ervaring
 • Flexibele werkuren
 • Vergoeding voor woon-werkverplaatsing en voor verplaatsingen in opdracht

Solliciteren

 • Schriftelijk met cv naar: Pajottenland+ vzw, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal, t.a.v. Jos Huwaert
 • Of via e-mail: jos.huwaert@pajottenland.be
 • Brief en cv dienen Pajottenland+ ten laatste op 23 juni 2019 te bereiken
 • Voor bijkomende informatie: tel. 054 / 500 245 en vragen naar Jos Huwaert
 • De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 4 juli 2019
Logo Roparun

Op zaterdag 8 juni 2019 gaat in Parijs en Hamburg de 28ste Roparun van start. De finish is op maandag 10 juni in Rotterdam. De Roparun is een estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam met als doel zo veel mogelijk geld op te halen voor mensen met kanker. Sinds 1992 is al meer dan 83 miljoen euro opgehaald voor allerlei doelen in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland die gericht zijn op palliatieve zorg voor mensen met kanker.  De afstand van de loop bedraagt ongeveer 520 km. Aan de Roparun uit Parijs doen maximaal 275 teams mee die afkomstig zijn uit België, Frankrijk en Nederland. Omdat het een estafetteloop is zullen er zich, gelijktijdig, maximaal 275 lopers, 5500 fietsers en 900 motorvoertuigen op het parcours/ de openbare weg bevinden. Begeleiding vindt plaats door mensen van de organisatie op motoren.

De Roparun zal van zaterdag 9 juni 2019 (ongeveer 16 uur) tot zondag 10 juni 2019 (ongeveer 04.00 uur) het grondgebied van Roosdaal doorkruisen!

Affiche Oldtimer Parade

Zoekt u iets of bent u nieuwsgierig, of u wil er even uit, kom gerust eens snuffelen op zondag 23 juni a.s. van 13.00 tot 17.00 u tijdens ons 1ste Oldtimertreffen met randanimatie aan vzw Woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw, Gasthuisstraat 57-62 te 1760 Roosdaal. Toegang voor bezoekers gratis.

Interesse voor deelname, neem contact op nr. 054 89 13 53 – 0497 73 24 38 of inge.vanderstappen@roosdaal.be. Inschrijven is verplicht – waarborg: € 5,00 per stand (wordt de dag zelf terug betaald) – Inschrijven kan tot en met dinsdag 18 juni 2019.

Logo Bruegel 2019

2019 is het jaar van Bruegel! De komende maanden vinden er tal van activiteiten plaats in het Pajottenland die zeker enige promotie verdienen.

Pajottenland + is een regioverbindende organisatie die zich inzet voor Pajotse ondernemers en lokale economie. Recreatie, toerisme en korte keten staan hierin centraal. Ook in jouw gemeente zijn er tal van fiere ambassadeurs die meewerken aan volgende evenementen:

 • Rondje Bruegelen 5/05/2019
 • Week van de Korte Keten in het Pajottenland 4 tot 12/05/2019
 • Bruegel en de molens 26/05/2019
 • Bruegels FietsFeest 23/06/2019
6 juli 2019: doortocht "Tour de France 2019"

Update 20/06/2019 Varia

 • Voorafgaand aan de publiciteitskaravaan is er doortocht van een wielerwedstrijd voor juniores langs hetzelfde traject. Het uurschema tijdelijke verkeersmaatregelen zoals vermeld in de update van 12/06/2019 wijzigt niet.
 • De Lijn voorziet omleidingen en/of aangepaste dienstregeling van de lijnbussen. Alle informatie via www.delijn.be.
 • Er zijn bijzondere veiligheidsmaatregelen. Burgers dienen de richtlijnen na te leven van de politie en hulpdiensten ter plaatse.

Update 17/06/2019 – Bericht bewoners

Bericht aan de bewoners langsheen het wedstrijdparcours: lees hier de brief.
De brief werd vandaag ook gepost in de brievenbussen van de betrokken bewoners.

Update 12/06/2019 Tijdelijke verkeersmaatregelen:

Onderstaand bericht van 7 mei 2019 blijft aan de orde. Hierbij aanvullend antwoord op enkele praktische vragen:

Vanaf wanneer wordt de N8 kruispunt Eizeringen afgesloten?
Op het kruispunt Eizeringen (N8/N285) wordt de N8 rijrichting Ninove afgesloten vanaf 07.30 uur.

Kan ik de N8 nog oversteken met een voertuig?
Vanaf 07.30 uur wordt het parcours en de kruispunten N8 te Roosdaal afgesloten. Echter, begeleid (politie aanwezig) kan de N8 wel nog overgestoken worden door voertuigen te
> Tenzuivenestraat/Tombergstraat
> Poelkbeekstraat/Weggevoerdenstraat
tot 08.40 uur.

En verder:
- Vanaf 08.40 uur: wordt het parcours te Roosdaal definitief afgesloten voor alle verkeer.
- Openstelling van het parcours en de N8 te Roosdaal gebeurt pas na het verlaten van de Tour de France te Ninove (15 à 16 uur).
- Op grondgebied Lennik wordt de N285 ter hoogte van het kruispunt met de Lombeeksesteenweg/Negenbunderstraat afgesloten vanaf 08.30 uur.

Update 7 mei 2019  Tijdelijke verkeersmaatregelen: 

 • Het volledige parcours (Koning Albertstraat en N8) wordt afgesloten voor alle verkeer.
 • Er geldt een parkeerverbod op het volledige parcours.
 • De N8 wordt rijrichting Ninove reeds afgesloten in Eizeringen (kruispunt met de N285).

De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn van kracht op 06/07/2019 van 07.30 uur (start plaatsen signalisatie) tot na de doortocht van de publiciteitskaravaan én de wedstrijd zelf (naar verwachting uiterlijk 15.00 uur).

Voor een indruk van de tijdelijke verkeersmaatregelen: https://drive.google.com/open?id=1tDzvFTUFNTcr7MaG404Nz7zr3JNCRMap&usp=sharing

Wijzigingen steeds mogelijk. Het kaartbeeld is een “schets” en kan afwijken van de werkelijke situatie op het terrein.


Op zaterdag 6 juli 2019 zal de 1e rit van de Ronde van Frankrijk 2019 starten in Brussel (www.brusselsgranddepart.com/letour/nl) én tijdens het eerste wedstrijduur ook over het grondgebied van de gemeente Roosdaal rijden. Dit zal gedurende enkele uren een zware impact hebben op de mobiliteit en op de bereikbaarheid van heel wat straten, handelszaken, activiteiten … . Het is dan ook zeer belangrijk om nu reeds de nodige voorzorgen te nemen indien u zelf een bewoner/handelaar bent langs het parcours of in de ruime perimeter errond.

De karavaan zal vanuit Lennik via de Lombeeksesteenweg Roosdaal binnenrijden op de Koning Albertstraat, deze wordt volledig gevolgd (door het centrum van O.L.V.-Lombeek) tot aan het kruispunt Belle-Alliance, waar de N8 links opgereden wordt richting Ninove.

De voorziene timing is als volgt:

 • Het parcours volledig afgesloten (zie verder);
 • Ruim voor de doortocht van de wielerwedstrijd maakt de publiciteitskaravaan reeds zijn opwachting in Roosdaal;
 • Tussen de publiciteitskaravaan en de eigenlijke wielerwedstrijd is er een onderbreking, gedurende deze ganse periode blijft het parcours volledig afgesloten omdat voortdurend allerhande wagens van pers, organisatie, … zullen passeren;
 • Pas na de volledige doortocht van het wielerpeloton en de aansluitende karavaan (van ploegwagens/ordediensten/organisatie/pers ) zal het parcours opnieuw opengesteld worden omstreeks

Tijdens de ganse duur wordt het parcours (Koning Albertstraat en N8) volledig afgesloten en worden ook alle zijstraten die op het parcours uitkomen afgesloten. Waar mogelijk worden lokale omleggingen voorzien. Het verkeer op de N8 komende vanuit de richting Brussel zal reeds aan het kruispunt Eizeringen (N8 – N285) verwittigd worden en zal ten laatste op het kruispunt met de Daalbeekstraat/Ramerstraat de N8 moeten verlaten. Verkeer op de N8 komende uit Ninove zal eveneens onmogelijk zijn, vermits de parcours op grondgebied Ninove de N8 blijft volgen tot aan het kruispunt met de N45 in Voorde.

Bij deze doen we nu reeds een warme oproep aan alle bewoners, handelaars, verenigingen… om op basis van bovenstaande informatie een inschatting te maken of uw activiteiten op die dag zullen beïnvloed worden en of het nodig is om speciale maatregelen te voorzien (bvb. uitzonderlijk sluiten van de handelszaak, voertuigen parkeren buiten de perimeter, voorziene leveringen-werkzaamheden-evenementen afzeggen of uitstellen, …).

Tot slot ook nog dit: de organisatie van de Ronde van Frankrijk hanteert zeer strenge regels met betrekking tot de organisatie van evenementen en animatie in de rand van de doortocht van de tourkaravaan. Alle activiteiten (behalve de loutere privé-initiatieven op uw eigen terrein) moeten aan de organisator van de Ronde van Frankrijk gemeld worden door middel van een contactfiche en er is een “gids voor de parcoursgemeenten” beschikbaar waarin uitgebreid wordt omschreven wat wel en niet toegelaten is . De contactfiche en de gids zijn op aanvraag beschikbaar bij de dienst Welzijn en Vrije Tijd (welzijn@roosdaal.be of 054 89 13 50). Bovendien heb je voor je evenement mogelijks ook nog gemeentelijke toelatingen nodig, daarom is uitermate belangrijk om niet langer te wachten om deze ook te melden via activiteiten@roosdaal.be .

Affiche kerstmarkt

De kerstperiode komt er aan, dus ook de Warmste Week van Studio Brussel. Onder het motto ‘iedereen zorgt voor iedereen’ hebben de jeugdraad en jeugdbewegingen van Roosdaal ook dit jaar een mooi project gevonden waar ze hun schouders onder willen zetten: het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG).

De jeugdraad en jeugdbewegingen zullen plaatjes draaien en lekkers verkopen tijdens de Kerstmarkt op 16 december op de speelplaats van Triangel Pamel. Iedereen kan een verzoeknummer aanvragen in ruil voor een vrije bijdrage en het goede doel steunen door een lekkere warme hap of drankje te kopen! De opbrengst gaat integraal naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG). Tegelijk zullen ook plastic dopjes ingezameld worden voor de Dopjesactie, eveneens ten voordele van het BCG. We bundelen de krachten met andere Roosdaalse organisaties bv. de Roosdaalse Sportraad vzw, GBS Triangel,.. om zo het ingezamelde bedrag nog te vergroten!

Affiche Roosdaal Zomert 2018

Ook dit jaar is vaste waarde Roosdaal Zomert er weer en word je getrakteerd op zomerse sfeer en goede muziek. Tijdens vier donderdagavonden in juli en augustus zorgen de jeugdverenigingen, jeugdraad en jeugddienst van Roosdaal voor een gevarieerd programma, met voor elk wat wils… De avonden vinden telkens plaats op en rond het terras van jeugdhuis Splinter en G.C. het Koetshuis.

4/7: Borokov (Balkangoden uit Dilbeek)

Prettig gestoord gezelschap uit de Brusselse westrand. Met veel blaasinstrumenten, mobiele gitaar, basic drumwerk en trekzak. Borokov vertolkt op onnavolgbare wijze de balkanklassiekers en zorgt gegarandeerd voor ambiance in de keet. Hoe hun optreden zal verlopen en of ze wel gebruik zullen maken van het podium, dat wordt afwachten. Reeds gezien op oa Sfinks, Couleur Café en in de AB.

11/7 (Vlaamse feestdag):

De Ark Van Noë (Nederlandstalige kleinkunst op piano)

Met alleen zijn piano en zijn stem raakt Victor Schollaert het leven op zijn - schijnbaar - meest eenduidige plekken en legt zo onuitgesproken, maar voor iedereen herkenbare, dieptes bloot.

Wijsneus (Nederlandstalige pop)

Wijsneus is een jonge Belgische groep die goed in het oor liggende, eerlijke muziek maakt. Ze nemen je graag mee op hun eigenzinnige en muzikale tocht!

22/8: Vinegar 6 & The Horny B’s (rock soul pop covers)

Vinegar Six en de Horny B's is een 9-koppige coverband uit het Pajottenland met reeds meer dan 12 jaar een stevige live reputatie.

29/8: Afterwork met DJ & Cocktails

We eindigen de vakantie én Roosdaal Zomert met een chille afterwork, dus welkom vanaf 19u! Kom relaxen op ons terras terwijl een DJ zorgt voor zwoele beats. Genieten doe je met een vers gemaakte cocktail in de hand, want tijdens deze laatste zomeravond mag het wat meer zijn! De heerlijke verse cocktails worden geshaket door de Bakermat (dagbestedingsproject van vzw Levenslust).

Pagina 1 van 2