landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Pen en papier

De geplande activiteiten tijdens de Poëzieweek konden niet plaatsvinden, maar de gemeente Roosdaal zet als poëziegemeente bij uitstek toch nog een actie op poten met de coronacrisis in gedachten. Wat zullen mensen zich in de toekomst nog herinneren van deze mondiale crisis? Deze actie moet een permanente herinnering bieden…

18 maart 2021, een jaar na de ingang van de eerste lockdown als gevolg van de uitbraak van de coronapandemie en tijd voor bezinning! Het moment om even stil te staan bij het leed en de slachtoffers die dit virus hebben veroorzaakt. En dus een goed moment om hier iets meer rond te doen. Vandaar deze oproep naar al het schrijverstalent in onze en omliggende gemeenten!

Schrijf jij ook?
Haal je pen boven en schrijf een gedicht binnen de thema’s die met de coronacrisis gelinkt kunnen worden: bezinning, herdenking en herinnering, ziekte en leed, maar zeker ook hoop en moed, heldendaden, samenhorigheid, ….
We gaan op zoek naar de meest sprekende en passende gedichten die deze crisis symboliseren.

Wat verwachten we?

 • Er is geen minimale lengte maar wel een maximale lengte van een gedicht van 40 regels, inclusief witregels, exclusief titel.
 • Gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn (vertalingen van het werk van andere dichters zijn niet toegestaan).
 • We zoeken originele gedichten, dus gedichten die nog niet eerder gepubliceerd zijn of in eigen beheer zijn uitgegeven, ook niet digitaal. Publicatie op een persoonlijke pagina of blog valt niet onder publicatie in eigen beheer. Gedichten die op schrijfwebsites zijn gepubliceerd, door de dichter zelf, zonder tussenkomst van een uitgever of redacteur, mogen wel worden ingezonden.
 • Gedichten mogen niet ondertekend worden omdat de beoordeling anoniem zal gebeuren. Bij eventuele publicatie zal uiteraard wel de naam van de dichter gebruikt worden.
 • Indienen van de gedichten kan tot en met 2 april 2021 bij de dienst cultuur, Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal – cultuur@roosdaal.be.

Wat gebeurt er met de gedichten?

 • Alle ingezonden gedichten worden anoniem beoordeeld door een vakjury. Deze zal een definitieve rangschikking maken van de beste 20 gedichten en over deze uitslag kan niet gediscussieerd worden.
 • De gemeente wil ter herdenking van de coronapandemie de beste gedichten vereeuwigen. Hoe dit precies zal gebeuren wordt later gecommuniceerd, maar deelname betekent dat de auteur de gemeente dit recht geeft. Het auteursrecht blijft uiteraard behouden.

Meer info of vragen?

Neem contact op met de dienst cultuur via 054 89 13 51 of cultuur@roosdaal.be.

Wise - De bib is even dicht

Onze sluitingsweek komt dichterbij .... en ook ons nieuw bibliotheeksysteem!
Wij sluiten even de deuren van vrijdag 19 februari tot en met zondag 28 februari want we schakelen over naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem
met de nieuwe software WISE.

Tijdens de sluitingsperiode...

 • kan je geen materialen ontlenen, terugbrengen, verlengen of reserveren
 • werden inlevertermijnen alvast verlengd tot 5 maart
 • is de inleverbus gesloten
 • kan je Mijn Bibliotheek niet raadplegen
 • kan je de catalogus niet raadplegen
 • zijn de bibmedewerkers telefonisch niet te bereiken want we hebben heel wat te doen (opleidingen volgen, het programma oefenen, gegevens testen, technische koppelingen checken, ...)
 • vragen we dus even jouw geduld

Heb je toch een dringende vraag, stuur dan een mailtje naar bib@roosdaal.be.

Op maandag 1 maart 2021 ben je opnieuw welkom in de bib - nog steeds op afspraak - en kunnen wij jou nóg beter van dienst zijn.

Wat betekent deze overgang concreet voor jou als gebruiker?

Van het nieuwe bibliotheeksysteem zelf zal je als gebruiker weinig merken. Aan de zelfuitleenbalies en betaalautomaat wijzigt er niets.
Wel kan je als gebruiker er voortaan voor kiezen om uit te lenen met je elektronische identiteitskaart (eID) in plaats van met je bibkaart. Maar wie liever zijn bibkaart behoudt, kan hiermee ook verder uitlenen.
Om gebruik te kunnen maken van je eID als lidkaart, meld je je de eerste keer even bij een medewerker om dit in te stellen.
Hou er ook rekening mee dat de wachttijden aan de infobalie mogelijk iets langer zijn, want de bibmedewerkers moeten het nieuwe systeem zelf nog wat in de vingers krijgen.

Wel treedt vanaf 1 maart 2021 het nieuwe dienstreglement van de Regiobib Pajottenland & Zennevallei in voege. De bib van Roosdaal maakt samen met 14 andere bibliotheken deel uit van de Regiobib P&Z.
Deze regiobibliotheken willen allen een transparant, eenduidig en eenvoudig gebruikersreglement hanteren voor zowel de gebruikers als de bibliotheekmedewerkers.
Het reglement vormt de basis voor een verdere sterkere regiosamenwerking en maakt het mogelijk om de dienstverlening tussen de regiobibliotheken in de toekomst uit te breiden.
De belangrijkste uitleenvoorwaarden zijn:

 • een jaarlijks lidgeld van 5,00 euro voor alle volwassenen
 • gratis lidmaatschap voor jongeren tot 26 jaar en leerkrachten
 • 4 weken uitleentermijn, tweemaal verlengbaar mits geen reservaties, maximaal 15 materialen per lidkaart
 • wil je een werk uit een andere bib laten overkomen naar Roosdaal (IBL) dan betaal je hiervoor 3,00 euro
 • keuze tussen uitlenen met ofwel je bibliotheekkaart ofwel met je e-ID
 • een ‘telaatgeld’ van 0,30 euro per week per materiaal

Het volledige nieuwe dienstreglement Regiobib P&Z is vanaf 1 maart te verkrijgen in de bibliotheek of te raadplegen op onze website roosdaal.bibliotheek.be.

Tot binnenkort!

Zwemmen

Het zwembad van MPC Sint-Franciscus is gesloten t.e.m. maandag 1 maart 2021 en van 15 maart 2021 t.e.m. 22 maart 2021.

Winterspeurtocht in Roosdaal

De Roosdaalse Sportraad vzw en gemeentebestuur Roosdaal organiseren een Winterspeurtocht door de straten van Roosdaal. De winterspeurtocht is de coronaveilige versie van de jaarlijkse zaklampenwandelzoektocht.

Tijdens de winterspeurtocht wandel je door minder gekende straten en wandelpaadjes én ontdek je een stukje Roosdaal met je eigen gezin of bubbel op een moment dat het voor jou het best past. Tijdens de wandeltocht zijn er 10 ‘Fit in je Hoofd’ haltes. Op deze haltes hangt er een poster met een denkvraag.

Het antwoord op deze denkvragen noteer je op het invulformulier dat je hier kan downloaden, de route: 

De antwoorden van de zoektocht kan je tot 26 februari 2021:

 • bezorgen aan Inge Vanderstappen (inge.vanderstappen@roosdaal.be
 • in de inleverbus van de bibliotheek in Roosdaal (ingang via de poort – Brusselstraat 15) stoppen.

De winnaar van de zoektocht wint een fiets van Bike-center Peter.

De wandeling van 9 kilometer start aan ’t Koutergat en brengt je langs de mooiste plekjes van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Naast de zoektocht kan je de splinternieuwe kerstverlichting bewonderen die tot stand kwam in samenwerking met de middenstandsraad.

Ook de dorpskernen van Pamel, Borchtlombeek, Strijtem, Kattem en Ledeberg zijn sfeervol verlicht, meteen een uitnodiging tot lokaal winkelen!

Enkele tips bij start van de wandeling:

 • gebruik een draagzak voor kleine kinderen
 • draag aangepast schoeisel
 • ’t Koutergat is een klein baantje, de auto wordt best elders geparkeerd.
Kerstbomen versieren

Afgelopen week verschenen naar goede gewoonte her en der kerstbomen in het Roosdaalse straatbeeld. Je kan ze vinden in de verschillende deelgemeentes aan de kerken, scholen en andere openbare gebouwen. Op dit ogenblik zijn deze kerstbomen maar kaal zonder versiering, dus dat kan beter! Daarom roept het gemeentebestuur de inwoners op om creatief aan de slag te gaan! Wij geven jullie namelijk carte blanche om deze kerstbomen mooi te versieren.

Enkele voorwaarden zijn wel:

 • De versiering is zo duurzaam mogelijk (bv. geen gebruik van vervuilende materialen die in de natuur kunnen terecht komen, bv. cd’s).
 • Denk eraan dat de decoratie bestand moet zijn tegen alle weersomstandigheden, werk dus met materialen die hier tegen kunnen, zorg ervoor dat tekeningen beschermd zijn d.m.v. plastic folie,… 
 • Zorg ervoor dat de aangebrachte versieringen goed vastgemaakt worden aan de takken van de bomen, zodat deze niet de straat kunnen opwaaien.
 • We rekenen erop dat onze creatievelingen zorgen voor originele versiering met een duidelijke link naar kerstmis, onze gemeente,… Laat je creativiteit de vrije loop!

De deelnemers aan deze actie zijn vrij om zelf een boom te versieren naar keuze. Hou er rekening mee dat dit zo coronaveilig dient te gebeuren!  

Doe jij ook mee? Deel je foto’s via Facebook of Instagram met vermelding van #roosdaalhelpt (vergeet je bericht niet openbaar te zetten). Je kan ook altijd een foto doorsturen naar vrijetijd@roosdaal.be!

Dankjewel alvast om ons te helpen om de kerstsfeer naar Roosdaal te halen!

De gemeente Roosdaal ontving een bedrag van € 135 637,24 van de Vlaamse overheid dat bedoeld is om de sectoren cultuur, jeugd en sport te ondersteunen voor de geleden schade van de coronacrisis.

Op 29 oktober 2020 keurde de gemeenteraad het reglement ‘corona-subsidies’ goed waar verenigingen en individuele sporters gebruik kunnen van maken.
Het reglement is uiteindelijk gebaseerd op vijf pijlers of principes die we hieronder nog eens overlopen:
Pijler 1: Het eenmalig optrekken van de reguliere subsidies voor erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen (die betoelaagd worden binnen bestaande reglementen)
Pijler 2: Een eenmalige toelage ter compensatie van het verlies aan inkomsten, bijkomende kosten en doorlopende vaste kosten voor infrastructuur en werking ten gevolge van de crisis voor alle cultuur-, jeugd- en sportverenigingen.
Pijler 3: Een eenmalige toelage ter compensatie van het verlies aan inkomsten, bijkomende kosten en doorlopende vaste kosten voor infrastructuur en werking ten gevolge van de crisis voor verenigingen in andere sectoren;
Pijler 4: Een eenmalige toelage aan de vier Roosdaalse parochiale zalen;
Pijler 5: Een ‘coronasportpas’, waarbij een tussenkomst gegeven wordt aan de individuele sporters uit Roosdaal voor het volgen van indoor lessen en sportaanbod bij professionele aanbieders met een eigen sportinfrastructuur in Roosdaal.

Alle kosten en gederfde inkomsten die in aanmerking komen voor pijler 2, 3 en 4 zijn deze van de periode vanaf de start van de COVID19-pandemie in maart 2020 tot 31 december 2020. Aanvragen moeten ingediend worden voor 31 januari 2021.

Meer info, het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn te verkrijgen bij de dienst Welzijn & Vrije Tijd, Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal - 054/89 13 50 – vrijetijd@roosdaal.be

Taal in TARL folder pagina 1

Samen spelen en Nederlands oefenen! 

De gemeentes Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke organiseren samen tijdens de schoolvakanties Taal in TARL: leuke taalkampen voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

Dankzij een subsidieoproep van Departement Onderwijs en Vorming kunnen de vier gemeenten tijdens schoolvakanties taalkampen organiseren. Zo kunnen kinderen die thuis geen Nederlands spreken de taal ook buiten de schooluren onderhouden op een speelse, toffe manier.

De kampen gaan het hele schooljaar door tijdens elke schoolvakantie in één van de vier deelnemende gemeenten:

 • Herfstvakantie in Roosdaal (afgelaste omwille van de COVID-19 maatregelen)
 • Kerstvakantie in Ternat
 • Krokusvakantie in Liedekerke
 • Paasvakantie in Affligem

De activiteiten gaan door van 9u tot 16u.

Er is opvang voorzien van 8u tot 9u en van 16u tot 17u.

In Roosdaal kan je deelnemen aan het taalkampje in de herfstvakantie, van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november. De activiteiten vinden plaats in ’t Sportvlot (Brusselstraat 29 te Pamel). De kostprijs is 8 euro voor het volledige kamp. Vergeet je lunchpakket, drinkfles water en tussendoortje niet!

Ben je tussen 5 en 12 jaar en wil je in de herfstvakantie samen spelen en Nederlands leren en oefenen? Schrijf je dan zeker in voor dit leuke taalkamp!

Inschrijven kan via: webshopaffligem.recreatex.be/Home

Ontdek het vakantieaanbod voor het schooljaar 2020-2021 in de bijgevoegde folder.

Begeleiders Taal in TARL gezocht!

Om deze leuke taalkampen te begeleiden zoeken de gemeentes Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke studenten of professionelen:

Ben je 18 jaar of ouder en volg jij een sociale en/of pedagogische studie? Of werk je al in deze sector?

Heb jij zin om kinderen een leuke én educatieve vakantie te bezorgen?

Ben jij bereid anderstalige kinderen Nederlands aan te leren?

Ben je vrij van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november?

Stel je nu kandidaat!

Inschrijven als begeleider voor het taalkampje in de herfstvakantie (3-6 november) te Roosdaal kan uiterlijk tot en met zondag 18 oktober.

Begeleiders zijn verzekerd en krijgen een vergoeding!

Meer info: jeugd@roosdaal.be of 054/89.13.52.

Vanaf zondag 17 januari 2021 is er opnieuw de mogelijkheid om te zwemmen in het zwembad van MPC Sint-Franciscus en dit tijdens 2 momenten:

 • Zondag 9u30 tot 12u30
 • Maandag 18u30-21u30

Uiteraard dienen de nodige maatregelen in het kader van de bestrijding van COVID-19 gevolgd te worden. Hieronder een overzicht van alle afspraken:

 • Reserveren is niet mogelijk en we hanteren het principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’. De capaciteit van het zwembad is ten allen tijde beperkt en wordt voortdurend bijgehouden, waardoor het kan gebeuren dat het zwembad volzet is als je langskomt. Gelieve de aanwijzingen van de onthaalmedewerker te volgen en te respecteren! Bedankt voor het begrip.
 • Registreren is wel verplicht. Dit gebeurt aan de balie/kassa en deze gegevens (naam en contactgegevens) worden 14 dagen bijgehouden omwille van contact tracing en daarna vernietigd. Personen die weigeren hun contactgegevens te laten opnemen op de aanwezigheidslijst, krijgen geen toegang tot het sportcomplex;
 • Zwemmen tijdens het inwonerszwemmen doe je met de mensen uit je gezin of sociale bubbel! Zwemmen in groep is niet toegestaan en afstandsregels gelden ook binnen het volledige zwemcomplex;
 • Gelieve de openingstijden van het inwonerszwemmen te respecteren. Vroeger toekomen of langer blijven is niet toegelaten;
 • Aan iedereen ouder dan 12 jaar wordt gevraagd om bij het betreden van het complex een mondmasker te dragen. Dit masker dient aangehouden te worden tot je de kleedkamers betreedt. Voor kinderen onder 12 jaar is er geen verplichting.
 • Bij het betreden van het sportcomplex en bij gebruik van cash geld, is het verplicht om de handen te ontsmetten. Hiervoor is handgel voorzien.
  De aankoop van een abonnement voor het inwonerszwemmen is warm aanbevolen, dit beperkt het aantal handelingen met cash geld.
 • Ouders of begeleiders die kinderen afzetten en niet zelf zwemmen, kunnen het sportcomplex niet betreden. Tenzij hun ondersteuning tijdens het omkleden absoluut noodzakelijk is en dan wordt de tijd hiervoor beperkt tot een absoluut minimum.
 • Het is niet toegelaten dat ouders, begeleiders, niet-zwemmers,… in de inkomhal van het sportcomplex de zwemmers opwachten. Ook samenkomen met wachtende ouders, begeleiders, niet-zwemmers,… buiten aan de ingang is niet toegelaten.

Omkleden, douchen en gebruik van het toilet

 • Het gebruik van de kleedkamers is toegestaan. Probeer de tijd in het kleedhokje echter te beperken. Bij voorkeur draagt de zwemmer de zwemkledij al onder de gewone kledij.
 • Douchen (= afspoelen) voor de zwembeurt is verplicht. Na afloop kan de zwemmer zich kort afspoelen, maar een uitgebreide douche met gebruik van zeep of shampoo is niet toegelaten.
 • Het gebruik van toiletten moet tot een minimum beperkt worden. Gesloten toiletten zijn niet toegankelijk. Gelieve afstand te bewaren aan de wasbakken.
 • Douches, kleedkamers en toiletten worden na elke verhuring van het zwembad grondig ontsmet, dus ook voor en na het inwonerszwemmen.

Tijdens het zwemmen

 • Het gebruik van het zwembadmateriaal van MPC Sint-Franciscus is niet toegelaten!
 • Probeer tijdens het zwemmen zo goed als mogelijk de afstand te bewaren t.o.v. andere bezoekers.

Alvast hartelijk bedankt om deze afspraken na te leven tijdens je bezoek aan het inwonerszwemmen!

Veel zwemplezier!

Pagina 1 van 4