landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Digipunt

Digipunt

De digitalisering in onze samenleving gaat razendsnel. Mensen moeten steeds meer kunnen om aan de digitale samenleving deel te nemen. Solliciteren voor een nieuwe baan via je laptop, bankverrichtingen thuis doen, het opvolgen van je pensioen, je COVID-vaccinaties op je smartphone zetten, iets opzoeken op je PC, aankopen doen via je PC, de schoolgaande kinderen opvolgen via het schoolprogramma met de laptop, … zijn nu de standaard geworden.
Daarom stapt Roosdaal mee in het Digibank project. Bedoeling is, om studenten, werkzoekenden, senioren, nieuwkomers, mensen met een lager inkomen, laaggeschoolden, alleenstaanden, … de kans te geven zich vertrouwd te maken met deze digitale wereld – en zo op een leuke manier IT-zelfstandig te worden.
Goed nieuws!
Er is nu ook een Digipunt in Roosdaal
Bibliotheek - Brusselstraat 15
Telkens van 14 tot 17 uur
Tussen 14 en 15 uur enkel na afspraak
7 - 14 - 21 - 28 maart
18 - 25 april
2 - 9 - 16 - 23 - 30 mei
6 - 13 - 27 juni
Meer info en inschrijvingen: tel. 054 89 13 20 -digipunt@roosdaal.be
www.digibankpajottenlandwest.be
#digibankpajottenlandwest #digipuntroosdaal