landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Opvolging Kraanstraat

De (verkeers)situatie in de Kraanstraat wordt sinds het openstellen van de Kraanstraat (eind maart 2018) opgevolgd en geëvalueerd.

De aandacht gaat momenteel vooral naar de

  • snelheid van het gemotoriseerd verkeer
  • wegversmallingen (combinatie met geparkeerde voertuigen, al dan niet voorrangsregeling)

Snelheid wordt geregistreerd door DSD-borden (snelheidsinformatieborden) en de politie plande ook reeds mobiele snelheidscontroles in. De gemeente en de politie voer(d)en plaatsbezoeken uit ter hoogte van de wegversmallingen. Alle meldingen van bewoners en gebruikers worden gecentraliseerd.

Dit alles werd besproken op het Gemeentelijk Veiligheidsoverleg (GVO, met o.a. politie, burgemeester, dienst mobiliteit, technische dienst) van 26 april 2018. Daar werd besloten:

  • de snelheidsmetingen (tegelijk sensibilisering) met DSD-borden voorlopig te behouden (verschillende locaties in de Kraanstraat en met korte onderbrekingen in tijd zodat het “gewoonte-effect” vermeden wordt).
  • de mobiele snelheidscontroles (politie) voorlopig te behouden
  • het parkeergedrag voorlopig te blijven monitoren
  • voorlopig geen voorrangsregeling in te stellen aan de wegversmallingen (huidige situatie blijft behouden). Aan deze wegversmallingen geldt de regel van hoffelijkheid. Daarnaast wordt hiermee vermeden dat het verkeer hogere snelheden haalt (op een eventuele voorrangsrijrichting). Hoewel dit helaas soms leidt tot “duelleren van twee voertuigen” blijft dit een bewuste en weloverwogen keuze en wordt geen voorrangsregeling ingesteld.

Bovenstaande werd bevestigd op het College van Burgemeester en Schepenen van 30 april 2018.

Op de eerstvolgende GVO’s blijft de Kraanstraat geagendeerd om de situatie verder op te volgen.

Heb je opmerkingen of wil je iets melden hierover? Dat kan, bij voorkeur schriftelijk bij de dienst mobiliteit via mobiliteit@roosdaal.be (of 054 89 13 42).

 

info@roosdaal.be - © 2018 Gemeente Roosdaal - Privacyverklaring Roosdaal