Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Opvang tijdens vakanties

Begin 2018 is de gemeente Roosdaal een samenwerking gestart met 3Wplus voor de organisatie van de vakantiespeelpleinwerking.

Om een verzorgde vakantiewerking op het speelplein te blijven waarborgen, sloot de gemeente Roosdaal een samenwerkingsverband af met 3Wplus. De samenwerking houdt in dat het gemeentebestuur van Roosdaal vakantiewerking zal blijven organiseren, maar de uitvoering wordt door het gemeentebestuur opgedragen aan 3Wplus.

Wat houdt deze verandering voor u en uw kind in?

  • De opvanguren blijven alvast hetzelfde:  U kan uw kind dus brengen tussen 7 en 9 uur, en ophalen tussen 16 en 18 uur.
  • De vertrouwde begeleiders en animatoren blijven, maar worden versterkt door een coördinator van 3Wplus: Amy Pauwels.
  • Voortaan wordt er met gewerkt met vooraf inschrijvingen! Deze gebeuren via het online inschrijvingsprogramma i-school. Om de kwaliteit van ons speelplein te garanderen, zal er worden gewerkt met een deadline tot wanneer inschrijven mogelijk is.  Indien online inschrijven niet mogelijk is voor u, neem dan contact op via het nummer 054 89 13 52.
  • Vanaf januari 2018 worden nieuwe tarieven gehanteerd:
 

inwoner van Roosdaal

niet-inwoner van Roosdaal

Ganse dag

€ 6,00

€ 12,00

Ganse dag vanaf 2de kind

€ 4,50

€ 9,00

Halve dag (7u - 13u)

€ 3,00

€ 6,00

  • De betaling gebeurt niet langer de dag zelf. 3Wplus registreert nauwgezet wanneer jouw zoon of dochter de Zeppelin bezocht en stuurt achteraf een factuur.

Ben je benieuwd naar de organisatie van 3Wplus? Surf dan zeker eens naar https://3wplus.be/kinderopvang.

Bij concrete vragen kan u mailen naar opvang.roosdaal@3wplus.be.