Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 juni 2020

29 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van DE DONCKER BVBA, Nieuwe Kaai 20 te 1760 Roosdaal en DE DONCKER namens de heer Frank Beeckman , Nieuwe Kaai 20 te 1760 Roosdaal voor het het regulariseren en exploiteren van een betoncentrale (24 maand) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2019/115 - nr. omgevingsloket OMV_2019105675).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Emmanuel de Béthune, Brusselstraat 37 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad en een ha-ha keermuur op een perceel gelegen: Brusselstraat 37, (afd. 1) sectie C 53 S, (afd. 1) sectie C 55 E en (afd. 1) sectie C 56 K (O.2020/30 - nr. omgevingsloket OMV_2020029980).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guido Vierendeels wonende te Dalemweg 3 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat ZN te 1760 Roosdaal (O.V.2019/19 - nr. omgevingsloket OMV_2019163161).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 mei 2020 – openbaar onderzoek “project 22.547 – afkoppeling inlaten Populierstraat – Bosstraat”

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking van werken door de nv Aquafin in toepassing van het artikel 2.6.1.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 en in opdracht van het Vlaamse Gewest, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar het dossier “project 22.547 – afkoppeling inlaten Populierstraat - Bosstraat”.
Het volledige dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken (1ste verdieping), Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.
Wegens de beperkingen door de coronacrisis wordt momenteel uitsluitend gewerkt op afspraak. Om het dossier in te kijken vragen wij u een afspraak te maken via technischedienst@roosdaal.be of via tel. 054/89.13.30.
Om praktische redenen minstens één werkdag op voorhand.

Het openbaar onderzoek loopt van 8 juni 2020 tot en met 9 juli 2020.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur of aanwezig zijn bij het afsluiten van het openbaar onderzoek op 9 juli 2020 om 12u00.

26 mei 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 mei 2020 tot 29 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 april 2020, van David Schets, Eikauterstraat 24 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Eikauterstraat 24, (afd. 4) sectie A 414 X8 (O.2020/50 en OMV_2020052214).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 mei 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 mei 2020 tot 24 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 februari 2020 en vervolledigd op 11 mei 2020, van Jos Willems (namens Willems Jos bvba), Brusselstraat 35 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met exploitatie van een inrichting voor het behandelen van metalen, het stallen van voertuigen, de opslag van gevaarlijke stoffen en het houden van runderen op een perceel gelegen: Brusselstraat 35, (afd. 1) sectie C 60 S en (afd. 1) sectie C 60 R (O.2020/22 en OMV_2020021249).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Freddy en Josine Clement-Van Eeckhoudt, Kleemstraat 52 te 1760 Roosdaal voor het herbestemmen van eengezinswoning tot meergezinswoning (regularisatie) op een perceel gelegen: Kleemstraat 52, (afd. 2) sectie A 300 D (O.2020/26 - nr. omgevingsloket OMV_2020025156).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Danny en Katleen Coppens-Vanderlinden, Landuitstraat 128 te 9470 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (dakvorm en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Berchembos 1, (afd. 1) sectie D 445 E (O.2019/158 - nr. omgevingsloket OMV_2019132664).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 mei 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ann Jeanne Van Lierde, Knoddelstraat 35 te 1760 Roosdaal voor het bestemmingswijziging van bos naar tuin op een perceel gelegen: Knoddelstraat 35, (afd. 4) sectie A 354 L (O.2020/19 - nr. omgevingsloket OMV_2020018212).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 mei 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 mei 2020 tot 24 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 april 2020, van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV), Statiestraat 11-13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de Looyeweg op perceel gelegen: Looyeweg ZN, (afd. 4) sectie C 70/2 H, (afd. 4) sectie C 70 F en (afd. 4) sectie C 70 K (O.V.2020/4 en OMV_2020048483).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 mei 2020 tot 22 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 februari 2020, van de heer Andre Devriendt namens Devriendt Agro BVBA, Koning Albertstraat 107 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods en het exploiteren van een tuinbouwactiviteit op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 107, (afd. 3) sectie A 102 M (O.2020/25).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

13 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bernardino Baldroega Morais, Kapelleweg 1 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kapelleweg 1, (afd. 4) sectie C 375 N (O.2020/17 - nr. omgevingsloket OMV_2020020158).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Geert Berkein namens Multiprofessioneel architectenburo Berkein BVBA, Bellemstraat 50 te 9880 Aalter en Gino Weyne namens Weyne-Projects BVBA, Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Driebek 9, (afd. 1) sectie B 625 E (O.2020/13 - nr. omgevingsloket OMV_2020006513).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Roger Van Bellinghen namens VAN BELLINGHEN BVBA, Koning Albertstraat 114A te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een opslagplaats en het exploiteren van een algemene aanneming op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 114A, (afd. 3) sectie B 113 F (O.2020/11 - nr. omgevingsloket OMV_2020005200).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 mei 2020 – Openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Als gevolg van de civiele noodsituatie en de federale maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het openbaar onderzoek verlengd tot en met 18 juni 2020.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je tot en met 18 juni 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

 • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek:
  openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
 • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
 • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9u-12u en 13u-16u):
  • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel
  • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven

Het dossier is raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/266.
Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

Affiche Openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

4 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ronny en Pascale Van der Straeten-Dries, Zavelstraat 10 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Natteweg 22, (afd. 1) sectie B 557 F (O.2020/12 - nr. omgevingsloket OMV_2020016102).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frank Van Zeebroeck, Bievegemberg 8 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een paardenstal op een perceel gelegen: Bievegemberg ZN, (afd. 1) sectie C 793 T (O.2020/8 - nr. omgevingsloket OMV_2020015009).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frederic Van der linden, Sterrelaan 42 te 1740 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Eikauterstraat 35, (afd. 4) sectie A 210 F (O.2019/154 - nr. omgevingsloket OMV_2019155544).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 april 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 mei 2020 tot 3 juni 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 23 maart 2020, van Peter Goossens (namens Unicas NV), Kerkstraat 38, 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 eengezinswoningen en een meergezinswoning (2 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN en Jozef Jansstraat ZN, (afd. 3) sectie A 271 G (O.2020/36 en OMV_2020038394).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Philippe Beckwée, Blakmeers 38 te 1790 Affligem voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 16, kadastrale gekend (afd. 1) sectie A 145 G (O.V.2019/17 - nr. omgevingsloket OMV_2019146493).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Sam Taelemans wonende te Koningin Astrid Park 16/3 te 9300 Aalst voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Reusestraat op een perceel gelegen: Reusestraat 22 en ZN, 1761 Roosdaal (O.V.2019/13 - nr. omgevingsloket OMV_2019122323).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jonas en Iris Eylenbosch-Sneppe, Sint-Gabrielstraat 251 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Grotstraat 16, (afd. 1) sectie E 573 F2 (O.2019/143 - nr. omgevingsloket OMV_2019150483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris De Leener, met als contactadres Gustaaf Ponchautstraat 18 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchautstraat 18, (afd. 3) sectie A 302 S (O.2019/151 - nr. omgevingsloket OMV_2019158373).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri Vandenhouwe, Kaaistraat 6, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kaaistraat 6, (afd. 1) sectie A 142 K2 (O.2020/1 - nr. omgevingsloket OMV_2020001786).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ronald Matthijs, Rotstraat 32 te 1761 Roosdaal voor het inrichten van een praktijkruimte in een zonevreemde woning op een perceel gelegen: Rotstraat 32, (afd. 4) sectie A 372 B2 (O.2020/9 - nr. omgevingsloket OMV_2020015840).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Christiane De Ruysscher, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal, de heer Eddy De Coninck, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal, de heer Gino De Moortel, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal en mevrouw Karin De Coninck, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Rombautstraat 8, (afd. 2) sectie A 59 C (O.2019/153 - nr. omgevingsloket OMV_2019158994).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eliane Eylenbosch, met als contactadres Kapelleweg 8 te 1761 Roosdaal voor het slopen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Kapelleweg 8, (afd. 4) sectie C 382 H (O.2020/5 - nr. omgevingsloket OMV_2020010423).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 april 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Veerle De Braekeleer, Dokter Roosensstraat 20 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een serre op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 20, (afd. 1) sectie C 530 X3 (O.2020/3 - nr. omgevingsloket OMV_2020007696).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maxime en Melanie Adler-Capidis, Boulevard Maria Groeninckx De May 92 bus 8, 1070 Anderlecht voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Grotstraat 14 te 1760 Roosdaal, kadastraal gekend (afd. 1) sectie E 573 E2 (O.2020/2 - nr. omgevingsloket OMV_2020002641).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jonas en Iris Eylenbosch-Sneppe, Sint-Gabrielstraat 251 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Grotstraat 16, (afd. 1) sectie E 573 F2 (O.2019/143 - nr. omgevingsloket OMV_2019150483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 april 2020 tot 27 mei 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 februari 2020, van mevrouw Hilde Eylenbosch wonende te Jozef Jansstraat 5 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met een nieuwe rooilijn van 4m uit de as van de Windmolenstraat op een perceel gelegen: Windmolenstraat 4, (afd. 3) sectie B 119 D (O.V.2020/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 april 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het Vlaamse overheid brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Iggino Stuyck (namens Aquafin NV), Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar voor het herinrichten van de Koning Albertstraat, de Jozef Jansstraat, de Daalbeekstraat en de Molenkauter op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 15 - 19 & Jozef Jansstraat 4 - 8 & Koning Albertstraat 122A - 42 - 44 - 46 - 47 - 47A - 47B - 49 - 84 - 87 - 89 - 91 - 93 - 106 - 108 - 113 - 115 - 124 - 126 - 127 - 128 - 135 - 137 & Meiboomweg 2 & Molenkauter 1 te 1760 Roosdaal (afd. 3) sectie A, nummer(s): 109H2, 109M2, 114G, 116K, 124V, 124W, 140B, 140C, 140D, 15F, 20K, 20M, 20P, 257E, 264F, 265K, 615A, 615C, 615E, 615K, 78E/2, 78K, 80G, 80H en 84A & (afd. 3) sectie B, nummer(s): 115D, 120G, 121D ,21F2 ,21T2 ,24H ,24K ,24L ,26D ,28 ,30D ,33H ,47F ,48A4 ,48A5 ,66N ,66P en 66S (O.2019/150 - nr. omgevingsloket OMV_2019087147).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 maart 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 april 2020 tot 27 mei 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op , van de heer Kristof Van Cutsem wonende te Nekkerspoelstraat 264 te 2800 Mechelen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bouwzone) op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie C 908 B en (afd. 1) sectie C 908 A (O.V.2020/2 en OMV_2020026813).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Philippe Beckwée, Blakmeers 38 te 1790 Affligem voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 16, kadastrale gekend (afd. 1) sectie A 145 G (O.V.2019/17 - nr. omgevingsloket OMV_2019146493).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 maart 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat alle lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot 24 april 2020, naar aanleiding van het nooddecreet van 20 maart 2020 en het noodbesluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020.

Het openbaar onderzoek over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 februari 2020, van Eric Platteau, Rotstraat 30 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een keermuur op een perceel gelegen: Rotstraat 30, (afd. 4) sectie A 370 H en (afd. 4) sectie A 372 B2 (O.2020/10 en OMV_2020016165) wordt hervat op 27 april 2020 en zal doorlopen tot 10 mei 2020.

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat alle lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot 24 april 2020, naar aanleiding van het nooddecreet van 20 maart 2020 en het noodbesluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020.

Het openbaar onderzoek over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 januari 2020, van Marie Sermon, Kaaitvaartstraat 7 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herbestemmen van een gedeelte van een appartement tot bureau op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 7, (afd. 1) sectie B 240 C (O.2020/4 en OMV_2020007978) wordt hervat op 27 april 2020 en zal doorlopen tot 10 mei 2020.

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat alle lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot 24 april 2020, naar aanleiding van het nooddecreet van 20 maart 2020 en het noodbesluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020.

Het openbaar onderzoek over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 december 2019, van Iggino Stuyck namens AQUAFIN NV NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Stampmolenstraat, Ijzerenkruisstraat, Populierstraat, Bosstraat en Bosweide op een perceel gelegen: Bosweide 2, Bosweide 2, Bosweide 7, Bosweide 7, Bosweide 9, Bosweide 9, Ijzerenkruisstraat 37, Ijzerenkruisstraat 37, Ijzerenkruisstraat 5, Ijzerenkruisstraat 5, Ijzerenkruisstraat 6, Ijzerenkruisstraat 6, Ijzerenkruisstraat 9, Ijzerenkruisstraat 9, Populierstraat 30, Populierstraat 30, Populierstraat 32, Populierstraat 32, Populierstraat 6 en Populierstraat 6, (afd. ) sectie E 3 T5, (afd. ) sectie E 3 V, (afd. ) sectie E 3 M5, (afd. ) sectie E 3 K5, (afd. ) sectie E 3 R4, (afd. ) sectie E 3 N5, (afd. ) sectie E 3 V2, (afd. 4) sectie A 90 D, (afd. 4) sectie A 95 R, (afd. 4) sectie A 99 B, (afd. 4) sectie A 100 K, (afd. 4) sectie B 21 F, (afd. 4) sectie B 23 D, (afd. 4) sectie B 28 G, (afd. 4) sectie B 31 F, (afd. 4) sectie B 36 E, (afd. 4) sectie B 37 E, (afd. 4) sectie B 44 A, (afd. 4) sectie B 45 B, (afd. 4) sectie B 47 A, (afd. 4) sectie B 47 B, (afd. 4) sectie B 48 A, (afd. 4) sectie B 51 W, (afd. 4) sectie B 51 X, (afd. 4) sectie B 52 A, (afd. 4) sectie B 53 A, (afd. 4) sectie B 54, (afd. 4) sectie B 55 B, (afd. 4) sectie B 56 B, (afd. 4) sectie B 141 H, (afd. 4) sectie B 146 K, (afd. 4) sectie B 146 L, (afd. 4) sectie B 147 M, (afd. 4) sectie B 147 H, (afd. 4) sectie B 147 K, (afd. 4) sectie B 148 B, (afd. 4) sectie B 149 E, (afd. 4) sectie B 150, (afd. 4) sectie B 151 T, (afd. 4) sectie B 151 X, (afd. 4) sectie B 151 W, (afd. 4) sectie B 152 G, (afd. 4) sectie B 163 L, (afd. 4) sectie B 163 M, (afd. 4) sectie B 163 N, (afd. 4) sectie B 165 F3, (afd. 4) sectie B 165 H3, (afd. 4) sectie B 165 L3, (afd. 4) sectie B 165 G3, (afd. 4) sectie B 165 E3, (afd. 4) sectie B 165 K3, (afd. 4) sectie B 278 A, (afd. 4) sectie D 6 en (afd. 4) sectie D 7 (O.2020/29) wordt hervat op 27 april 2020 en zal doorlopen tot 15 mei 2020.

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat alle lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot 24 april 2020, naar aanleiding van het nooddecreet van 20 maart 2020 en het noodbesluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020.

Het openbaar onderzoek over de aanvraag tot advies van de deputatie, digitaal ontvangen op 24 februari 2020, van Pieter Van Wilderode en Eric Van Wilderode (namens FV VAN WILDERODE Eric en Pieter VVZRL), Monnikbosstraat 5, 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een varkensstal, mestvaalt, mestkelder en het expoiteren van een varkenskwekerij op een perceel gelegen: Monnikbosstraat 3 en Monnikbosstraat 5, (afd. 4) sectie D 470 T2, (afd. 4) sectie D 470 V2, (afd. 4) sectie D 480 E en (afd. 4) sectie D 480 G (O.2020/24 en OMV_2019159578) wordt hervat op 27 april 2020 en zal doorlopen tot 7 mei 2020.

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 maart 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 13 februari 2020, van Sofie Baeyens, Nieuwe Kaai 23 te 1760 Roosdaal voor een omgevingsvergunning voor het inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 23, (afd. 1) sectie A 160 C (O.2020/16 en OMV_2020012651).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

26 maart 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 maart 2020 een weigering omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Luc Hiel (namens Hiel Luc en Co nv), Rombautstraat 14, 1760 Roosdaal voor het bouwen van een meergezinswoning met 2 wooneenheden en een kantoorruimte na het slopen van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Strijtemplein 32, kadastraal gekend (afd. 2) sectie A 38 M4 (O.2019/146 - nr. omgevingsloket OMV_2019152066).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 maart 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Nelly Van Eeckhoudt, Poelkbeekstraat 60 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met behoud van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 60 te 1760 Roosdaal (O.V.2019/16 - nr. omgevingsloket OMV_2019145812).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 maart 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 maart 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gert Schoofs namens GJN Vastgoed BVBA, Benedenstraat 9, 3220 Holsbeek voor het verbouwen van een molencomplex naar complex voor meergezinswoningen (17 units) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 134, (afd. 3) sectie A 283 N en (afd. 3) sectie A 283 R (O.2019/134 - nr. omgevingsloket OMV_2019136670).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 maart 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 februari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dimitri De Doncker, Veldstraat 23 te 1750 Lennik en mevrouw Faye Brewaeys, Baron R. de Vironlaan 131/3 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Poelkstraat 36, (afd. 1) sectie E 974 A (O.2019/149 - nr. omgevingsloket OMV_2019145639).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 maart 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 februari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Boris en Sofie Vanbever-Asselman, Warandestraat 66 bus 13 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en plat dak) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 22 te 1761 Roosdaal, (afd. 4) sectie A 32 G (O.2019/138 - nr. omgevingsloket OMV_2019136756).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 maart 2020 – bekendmaking beslissing (GR 20 februari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Kattemstraat

6 maart 2020 – bekendmaking beslissing (GR 20 februari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Knoddelstraat

6 maart 2020 – bekendmaking beslissing (GR 20 februari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) toegangsweg Brusselstraat 29

5 maart 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 maart 2020 tot 11 april 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 december 2019, van Iggino Stuyck namens AQUAFIN NV NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Stampmolenstraat, Ijzerenkruisstraat, Populierstraat, Bosstraat en Bosweide op een perceel gelegen: Bosweide 2, Bosweide 2, Bosweide 7, Bosweide 7, Bosweide 9, Bosweide 9, Ijzerenkruisstraat 37, Ijzerenkruisstraat 37, Ijzerenkruisstraat 5, Ijzerenkruisstraat 5, Ijzerenkruisstraat 6, Ijzerenkruisstraat 6, Ijzerenkruisstraat 9, Ijzerenkruisstraat 9, Populierstraat 30, Populierstraat 30, Populierstraat 32, Populierstraat 32, Populierstraat 6 en Populierstraat 6, (afd. ) sectie E 3 T5, (afd. ) sectie E 3 V, (afd. ) sectie E 3 M5, (afd. ) sectie E 3 K5, (afd. ) sectie E 3 R4, (afd. ) sectie E 3 N5, (afd. ) sectie E 3 V2, (afd. 4) sectie A 90 D, (afd. 4) sectie A 95 R, (afd. 4) sectie A 99 B, (afd. 4) sectie A 100 K, (afd. 4) sectie B 21 F, (afd. 4) sectie B 23 D, (afd. 4) sectie B 28 G, (afd. 4) sectie B 31 F, (afd. 4) sectie B 36 E, (afd. 4) sectie B 37 E, (afd. 4) sectie B 44 A, (afd. 4) sectie B 45 B, (afd. 4) sectie B 47 A, (afd. 4) sectie B 47 B, (afd. 4) sectie B 48 A, (afd. 4) sectie B 51 W, (afd. 4) sectie B 51 X, (afd. 4) sectie B 52 A, (afd. 4) sectie B 53 A, (afd. 4) sectie B 54, (afd. 4) sectie B 55 B, (afd. 4) sectie B 56 B, (afd. 4) sectie B 141 H, (afd. 4) sectie B 146 K, (afd. 4) sectie B 146 L, (afd. 4) sectie B 147 M, (afd. 4) sectie B 147 H, (afd. 4) sectie B 147 K, (afd. 4) sectie B 148 B, (afd. 4) sectie B 149 E, (afd. 4) sectie B 150, (afd. 4) sectie B 151 T, (afd. 4) sectie B 151 X, (afd. 4) sectie B 151 W, (afd. 4) sectie B 152 G, (afd. 4) sectie B 163 L, (afd. 4) sectie B 163 M, (afd. 4) sectie B 163 N, (afd. 4) sectie B 165 F3, (afd. 4) sectie B 165 H3, (afd. 4) sectie B 165 L3, (afd. 4) sectie B 165 G3, (afd. 4) sectie B 165 E3, (afd. 4) sectie B 165 K3, (afd. 4) sectie B 278 A, (afd. 4) sectie D 6 en (afd. 4) sectie D 7 (O.2020/29).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 maart 2020 tot 2 april 2020 over de aanvraag tot advies van de deputatie, digitaal ontvangen op 24 februari 2020, van Pieter Van Wilderode en Eric Van Wilderode (namens FV VAN WILDERODE Eric en Pieter VVZRL), Monnikbosstraat 5, 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een varkensstal, mestvaalt, mestkelder en het expoiteren van een varkenskwekerij op een perceel gelegen: Monnikbosstraat 3 en Monnikbosstraat 5, (afd. 4) sectie D 470 T2, (afd. 4) sectie D 470 V2, (afd. 4) sectie D 480 E en (afd. 4) sectie D 480 G (O.2020/24 en OMV_2019159578).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 maart 2020 tot 6 april 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 januari 2020, van Marie Sermon, Kaaitvaartstraat 7 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herbestemmen van een gedeelte van een appartement tot bureau op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 7, (afd. 1) sectie B 240 C (O.2020/4 en OMV_2020007978).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 maart 2020 tot 6 april 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 februari 2020, van Eric Platteau, Rotstraat 30 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een keermuur op een perceel gelegen: Rotstraat 30, (afd. 4) sectie A 370 H en (afd. 4) sectie A 372 B2 (O.2020/10 en OMV_2020016165).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 februari 2020 - bekendmaking beslissing (GR 23 januari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Herststraat

25 februari 2020 - bekendmaking beslissing (GR 23 januari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) KMO Zone Omer De Vidtslaan

25 februari 2020 - bekendmaking beslissing (GR 23 januari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Nederheilbeekweg

25 februari 2020 - bekendmaking beslissing (GR 23 januari 2020) gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Pastoor J. De Bondterf

24 februari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 februari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guy Deherder, Dr. Roosensstraat 57, 1760 Roosdaal voor het inrichten van een voortuin (regularisatie) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 57, (afd. 1) sectie C 122 D (O.2019/131 - nr. omgevingsloket OMV_2019135647).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 februari 2020 tot 29 maart 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 december 2019, van de heer Bram Van der Plas, Locquenghienstraat 41, 1000 Brussel en mevrouw Brenda Everaet, Molenkauter 10, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Langebroekstraat 6A, 1760 Roosdaal (afd. 3) sectie B 171 N (O.2019/157).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

13 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 februari 2020 tot 18 maart 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 december 2019, van Bruno Marechal namens Housing 2020 BVBA, Brusselsesteenweg 140 te 1500 Halle tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (9 wooneenheden) op een perceel gelegen: Ledebergstraat ZN, 1760 Roosdaal (afd. 1) sectie C 899 A en (afd. 1) sectie C 899 C (O.2019/145).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 februari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 februari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Els Goddeau, Derrevoortstraat 68, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 68, (afd. 3) sectie B 302 F2(O.2019/147 - nr. omgevingsloket OMV_2019148003).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 februari 2020 – openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 2 maart tot en met 30 april 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

 • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
 • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
 • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9u-12u en 13u-16u):
  • o Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel
  • o Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven

Het dossier is raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/266.
Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

Affiche openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

12 februari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 februari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wouter Muylaert, Gasthuisstraat 146, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning tot meergezinswoning op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 146, (afd. 1) sectie C 75 F (O.2019/141 - nr. omgevingsloket OMV_2019140377).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 februari 2020 tot 9 maart 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 december 2019, van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios bv), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de voorliggende weg op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 94 N, (afd. 1) sectie B 94 P en (afd. 1) sectie B 95 N (O.V.2019/18 en OMV_2019158388).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 februari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 januari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Karen Huybrechts en Sara De Ruymaeker namens Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven en Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven voor het plaatsen van een biomassaverbrandingsinstallatie op een perceel gelegen: Molenstraat 26, (afd. 1) sectie E 347 L (O.2019/96 - nr. omgevingsloket OMV_2019028269).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 februari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 februari 2020 tot 9 maart 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 december 2019, van Danny en Katleen Coppens-Vanderlinden, Landuitstraat 128, 9470 Denderleeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (dakvorm en bouwdiepte) op een perceel gelegen te Roosdaal: Berchembos ZN, (afd. 1) sectie D 445 E (O.2019/158 en OMV_2019132664).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 februari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 januari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kevin en Jolien Agneesens - Clottemans, Knotwilgenlaan 2, 1742 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (dakvorm) op een perceel gelegen: Weverstraat 24, (afd. 4) sectie B 277 C (O.2019/125 - nr. omgevingsloket OMV_2019125397).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 februari 2020 tot 8 maart 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 december 2019, van Guido Vierendeels, Dalemweg 3 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat ZN, 1760 Roosdaal, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 530 C10 en (afd. 1) sectie C 530 K10 (OV.2019/19).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 januari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Kim Bartholomeus, Abeelstraat 73, 1761 Roosdaal en de heer Renato Nicolodi, Abeelstraat 73, 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Abeelstraat 71, (afd. 4) sectie C 422 Z (O.2019/139 - nr. omgevingsloket OMV_2019140733).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 januari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jeroen Jacquemijns, Tuitenbergstraat 45, 1750 Lennik voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Keistraat 8, (afd. 4) sectie C 436 R2 (O.2019/117 - nr. omgevingsloket OMV_2019121025).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 januari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 januari 2020 tot 26 februari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 december 2019, van de heer Frederic Van der linden, Sterrelaan 42, 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen te Roosdaal: Eikauterstraat 35, (afd. 4) sectie A 210 F (O.2019/154 en OMV_2019155544).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 januari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Emma Van der Maelen namens Roosdaal , Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal en de heer Wim Goossens , Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal voor het bouwen van een polyvalente zaal na sloop van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: , (afd. 3) sectie A 416 C (O.2019/127 - nr. omgevingsloket OMV_2019123227).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 januari 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Roosdaal, Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal voor het kappen en aanplanten van een bos (Groenherziening site 'Den Broebel') op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchaustraat, (afd. 3) sectie A 416 C en (afd. 3) sectie A 432 C (O.2019/114 - nr. omgevingsloket OMV_2019118395).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Weyne namens WEYNE-PROJECTS BVBA, Franslaan 59/1, 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Kattemkets 3 en Kattemkets 3A, (afd. 1) sectie B 623 H en (afd. 1) sectie B 624 B (O.2019/116 - nr. omgevingsloket OMV_2019119472).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bruce Bevers namens B2B Business bvba BVBA, Hendrik Consciencestraat 18/5, 2800 Mechelen voor het bouwen van 4 eengezinswoningen in gesloten verband op een perceel gelegen: Kattemstraat 68, Kattemstraat 70, Kattemstraat 72 en Kattemstraat 74, (afd. 1) sectie C 906 B, (afd. 1) sectie C 906 D, (afd. 1) sectie C 906 C en (afd. 1) sectie C 906 E (O.2019/124 - nr. omgevingsloket OMV_2019080024).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer André De Bolle, Berchemstraat 27 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning tot opslagruimte (functiewijziging & afbraak aanbouw) op een perceel gelegen: Berchemstraat 25, (afd. 1) sectie D 441 E (O.2019/130 - nr. omgevingsloket OMV_2019134811).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 januari 2020– bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Tielemans, Koning Albertstraat 173, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 173, (afd. 3) sectie A 249 T (O.2019/132 - nr. omgevingsloket OMV_2019136195).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Katrien Kemps , Tenzuivenestraat 18A, 1760 Roosdaal voor het inrichten van een praktrijkruimte op een perceel gelegen: Knoddelstraat 34, (afd. 4) sectie A 19 H (O.2019/129 - nr. omgevingsloket OMV_2019131483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik De Waele , Koning Albertstraat 220, 1760 Roosdaal voor het regulariseren van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 220, (afd. 3) sectie A 383 E (O.2019/128 - nr. omgevingsloket OMV_2019128798).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Noah Janssen namens Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen voor het aanleggen van een rolstoeltoegankelijk plankenpad op een perceel gelegen: Heidestraat ZN, 1760 Roosdaal (afd. 2) sectie A 1/2 C en (afd. 2) sectie A 1/2 A (O.2019/109 - nr. omgevingsloket OMV_2019112550).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 januari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 januari 2020 tot 19 februari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 december 2019, van mevrouw Christiane De Ruysscher, Rombautstraat 8, 1760 Roosdaal, de heer Eddy De Coninck, Rombautstraat 8, 1760 Roosdaal, de heer Gino De Moortel, Rombautstraat 8, 1760 Roosdaal en mevrouw Karin De Coninck, Rombautstraat 8, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Rombautstraat 8, (afd. 2) sectie A 59 C (O.2019/153).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 januari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 20 januari 2020 tot 19 februari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 december 2019, van Kris De Leener , met als contactadres Gustaaf Ponchautstraat 18 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchautstraat 18, (afd. 3) sectie A 302 S (O.2019/151).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 januari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 20 januari 2020 tot 19 februari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 november 2019, van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een reliëfwijzing op een perceel gelegen: t.h.v. Profetenstraat 60, (afd. 1) sectie C 419 E, (afd. 1) sectie C 437 B, (afd. 1) sectie C 437 C, (afd. 1) sectie C 439 A en (afd. 1) sectie C 440 B (O.2019/140 en OMV_2019141346).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 januari 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 januari 2020 tot 10 februari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 december 2019, van Iggino Stuyck (namens Aquafin NV), Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Koning Albertstraat, de Jozef Jansstraat, de Daalbeekstraat en de Molenkauter op percelenl gelegen: Daalbeekstraat 15 - 19 & Jozef Jansstraat 4 - 8 & Koning Albertstraat 122A - 42 - 44 - 46 - 47 - 47A - 47B - 49 - 84 - 87 - 89 - 91 - 93 - 106 - 108 - 113 - 115 - 124 - 126 - 127 - 128 - 135 - 137 & Meiboomweg 2 & Molenkauter 1 te 1760 Roosdaal (afd. 3) sectie A, nummer(s): 109H2, 109M2, 114G, 116K, 124V, 124W, 140B, 140C, 140D, 15F, 20K, 20M, 20P, 257E, 264F, 265K, 615A, 615C, 615E, 615K, 78E/2, 78K, 80G, 80H en 84A, kadastraal gekend (afd. 3) sectie B, nummer(s): 115D, 120G, 121D, 21F2, 21T2, 24H, 24K, 24L, 26D, 28, 30D, 33H, 47F, ,48A4, 48A5, 66N, 66P en 66S (O.2019/150 en OMV_2019087147).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2020

19 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kwinten en Jenny De Kempeneer-Vanderstraeten , Lombeekstraat 84, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Lombeekstraat 84, (afd. 1) sectie D 224 B2 (O.2019/123 - nr. omgevingsloket OMV_2019123057).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Fabrice en Candice Mels-Geeroms , Knoddelstraat 9, 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband na sloop van bestaande woning op een perceel gelegen: Weverstraat 13, (afd. 4) sectie B 208 G5 (O.2019/110 - nr. omgevingsloket OMV_2019115910).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 december 2019 tot 27 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 november 2019, van mevrouw Nelly Van Eeckhoudt, Poelkbeekstraat 60 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met behoud van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 60, (afd. 1) sectie E 232 D2 (O.V.2019/16 en OMV_2019145812).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 december 2019 tot 27 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 november 2019, van Philippe Beckwée, Blakmeers 38 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 16, (afd. 1) sectie A 145 G (O.V.2019/17 en OMW_2019146493).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 december 2019 tot 27 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 december 2019, van Luc Hiel (namens Hiel Luc en Co), Rombautstraat 14, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 2 wooneenheden en een kantoorruimte na het slopen van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Strijtemplein 32, (afd. 2) sectie A 38 M4 (O.2019/146 en OMV_2019152066).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

11 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Petra Evenepoel , Profetenstraat 65, 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een gesloten afsluiting in de voortuin in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Profetenstraat 61, (afd. 1) sectie C 510 A2 (O.2019/120 - nr. omgevingsloket OMV_2019121635).

Affiche bekendmaking besissing omgevingsvergunning

11 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Damien Ooghe wonende te Edingseweg 46 te 9500 Geraardsbergen voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Derrevoortstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2019/10 - nr. omgevingsloket OMV_2019093228).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 december 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jonathan en Daphné Beeckman-Duinslaeger , Mollenhoekstraat 8, 1790 Affligem voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 30, (afd. 1) sectie D 359 L (O.2019/98 - nr. omgevingsloket OMV_2019094125).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stijn Couck , Steenberg 3, 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (aangebouwd via bijgebouw) op een perceel gelegen: Steenberg 1, (afd. 1) sectie A 559 A (O.2019/119 - nr. omgevingsloket OMV_2019121046).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Elroy en Maité Van Den Brande-De Vos , Palmenlaan 16/2, 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband + milieumelding (bemaling) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 62, (afd. 1) sectie B 278 K (O.2019/108 - nr. omgevingsloket OMV_2019111353).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Noah Janssen namens Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen voor het kappen van 13 canadapopulieren op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 111 N (O.2019/112 - nr. omgevingsloket OMV_2019113228).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 december 2019 tot 13 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 november 2019, van Boris en Sofie Vanbever-Asselman, Warandestraat 66 bus 13, 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en plat dak) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 22, (afd. 4) sectie A 32 G (O.2019/138 en OMV_2019136756).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

2 december 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 december 2019 tot 9 januari 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 oktober 2019, van Gert Schoofs (namens GJN Vastgoed bvba), Benedenstraat 9 te 3220 Holsbeek tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een molencomplex naar complex voor meergezinswoningen (17 units) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 134 en ZN, (afd. 3) sectie A 283 N en (afd. 3) sectie A 283 R (O.2019/134 en OMV_2019136670).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek

2 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Emiel Van den Broeck wonende te Grootveld 52 te 1745 Opwijk voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Ramerstraat op een perceel gelegen: Ramerstraat 45, 1760 Roosdaal (O.V.2019/11 - nr. omgevingsloket OMV_2019091455).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 december 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Weyne namens Weyne-Projects bvba, Franslaan 59/1, 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Driebek 3 en 11, (afd. 1) sectie B 623 M en (afd. 1) sectie B 624 A (O.2019/106 - nr. omgevingsloket OMV_2019106216).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Willems namens Immo De Venne nv, Leo de Béthunelaan 61, 9300 Aalst voor het slopen van een woning met café op een perceel gelegen: Populierstraat 2, (afd. 4) sectie B 19 E (O.2019/107 - nr. omgevingsloket OMV_2019106180).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 november 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefaan Carlier namens Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus VZW, Lostraat 175, 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een kinderboerderij op een perceel gelegen: , (afd. 2) sectie A 145 D (O.2019/92 - nr. omgevingsloket OMV_2019089224).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 november 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 november 2019 tot 23 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 oktober 2019, van Guy Deherder , Dokter Roosensstraat 57, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het inrichten van een voortuin (regularisatie) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 57, (afd. 1) sectie C 122 D (O.2019/131).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 november 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 november 2019 tot 12 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 september 2019, van DE DONCKER BVBA, Nieuwe Kaai 20, 1760 Roosdaal namens de heer Frank Beeckman, Nieuwe Kaai 20, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren en exploiteren van een betoncentrale op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2019/115).

7 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lawrens Buyckx namens Gerrit Van der Steen BVBA, Heidestraat 138/a, 1742 Ternat en de heer Gerrit Van der Steen, Heidestraat 138/a, 1742 Ternat en Hagelands opmetings- en studieburo namens Lawrens Buyckx, Diestsestraat 175, 3270 Scherpenheuvel-Zichem voor 3 nieuwe kavels met nieuwe wegenis op een perceel gelegen: Binnenstraat ZN, 1761 Roosdaal (O.V.2019/7 - nr. omgevingsloket OMV_2019065127).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kurt Leemans, Abeelstraat 62 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een loods op een perceel gelegen: Abeelstraat 62, (afd. 4) sectie C 456 D en (afd. 4) sectie C 456 C (O.2019/83 - nr. omgevingsloket OMV_2019080258).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 november 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 27 september 2019, van Davina Wijns, Daalbeekstraat 4 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 4, (afd. 2) sectie B 125 T (O.2019/118 en OMV_2019122632).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 november 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marie-Claire Stockmans, Espenveldstraat 11 te 1760 Roosdaal voor het slopen van een woning op een perceel gelegen: Espenveldstraat 9, (afd. 1) sectie E 262 C (O.2019/100 - nr. omgevingsloket OMV_2019100840).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 november 2019 tot 12 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 oktober 2019, van Wim Van den Cruijce (namens Intop Experts), Statiestraat 11-13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de weg op een perceel gelegen te Roosdaal: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 94 N, (afd. 1) sectie B 94 P en (afd. 1) sectie B 95 N (O.V.2019/14 en OMV_2019128572).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Andy Gaban, 10de Zijweg 3 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkstraat 34, 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie E 974 B (O.2019/86 - nr. omgevingsloket OMV_2019085964).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Lieve De Decker, Heidestraat 74 te 1742 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Keistraat 27, 1760 Roosdaal, (afd. 4) sectie C 467 A2 (O.2019/84 - nr. omgevingsloket OMV_2019082632).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 november 2019 tot 6 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 oktober 2019, van Wim Goossens (namens Gemeente Roosdaal), Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een polyvalente zaal na sloop van de bestaande bebouwing op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchautstraat 5A , (afd. 3) sectie A 416 C (O.2019/127 en OMV_2019123227).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 november 2019 tot 6 december 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 september 2019, van Wim Goossens (namens Gemeente Roosdaal), Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het kappen en aanplanten van een bos (Groenherziening site 'Den Broebel') op een perceel gelegen: Gustaaf Ponchautstraat 5A, (afd. 3) sectie A 416 C en (afd. 3) sectie A 432 C (O.2019/114 & OMV_2019118395).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 oktober 2019 – bekendmaking retributiereglement voor de innings- en aanmaningskosten van openstaande niet-fiscale schuldvorderingen

25 oktober 2019 – bekendmaking retributiereglement voor Het Koetshuis van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

25 oktober 2019 – bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

23 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Geert Vandesande, Dalstraat 9 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Knoddelstraat 5, (afd. 4) sectie A 327 E (O.2019/105 - nr. omgevingsloket OMV_2019102642).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefan Marcel Scherlippens, Brusselstraat 59 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Brusselstraat 59, (afd. 1) sectie C 47 M3 (O.2019/104 - nr. omgevingsloket OMV_2019104093).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Ruben Van Belle, met als contactadres Kleemstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (plaatsen dakkapellen) op een perceel gelegen: Kleemstraat 16, (afd. 2) sectie A 280 R2 (O.2019/101 - nr. omgevingsloket OMV_2019100674).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 oktober 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 1 oktober 2019, van Gino en Karin De Moortel-De Coninck, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal en Eddy en Christiane De Coninck-De Ruysscher, Rombautstraat 8 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Rombautstraat 8, (afd. 2) sectie A 59 C (O.2019/122).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

21 oktober 2019 – bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 12 september 2019

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 12 september 2019 door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

21 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Isabelle Borremans, met als contactadres derrevoortstraat 60 bus A te 1760 roosdaal voor het aanleggen van een zwembad met poolhouse op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 60A, (afd. 3) sectie B 305 E (O.2019/75 - nr. omgevingsloket OMV_2019070426).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan Scholliers wonende te Cyriel De Baerestraat 18 te 9200 Dendermonde voor het 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband met nieuwe rooilijn op 5,00 m uit de as van Kaaistraat en 3,00 m uit de as van buurtweg nr. 21 op een perceel gelegen: Kaaistraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2019/9 - nr. omgevingsloket OMV_2019079727).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 oktober 2019 tot 27 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 oktober 2019, van Kevin en Jolien Agneesens - Clottemans, Knotwilgenlaan 2 te 1742 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (dakvorm) op een perceel gelegen: Weverstraat 24, (afd. 4) sectie B 277 C (O.2019/125).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 oktober 2019 tot 28 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 oktober 2019, van de heer Sam Taelemans Koningin Astrid Park 16 bus 3 te 9300 Aalst tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 4,00 meter uit de as van de Reusestraat op een perceel gelegen: Reusestraat 22 en ZN, (afd. 4) sectie C 52 C en (afd. 4) sectie C 55 B (O.V.2019/13 en OMV_2019122323).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri en Doina Coppens-Cozianu, Resedasstraat 37 te 1070 Anderlecht voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Driebek 13, 1760 Roosdaal (afd. 1) sectie B 516 A (O.2019/77 - nr. omgevingsloket OMV_2019058969).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dirk en Greet Van der Poorten-De Bisschop, Steenmeersstraat 7 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Steenmeersstraat 7, (afd. 1) sectie E 116 W (O.2019/74 - nr. omgevingsloket OMV_2019069084).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 oktober 2019 tot 21 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 september 2019, van Petra Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gesloten afsluiting in de voortuin in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Profetenstraat 61, (afd. 1) sectie C 510 A2 (O.2019/120).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 oktober 2019 tot 20 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 september 2019, van de heer Jeroen Jacquemijns, Tuitenbergstraat 45 te 1750 Lennik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Keistraat 8, (afd. 4) sectie C 436 R2 (O.2019/117).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 oktober 2019 – bekendmaking nieuwe straatnaam sociaal woonproject Derrevoortstraat

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat, overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (en latere wijzigingen), voor het sociale woonproject Derrevoortstraat de straatnaam Halleweg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 12 september 2019.

Affiche bekendmaking nieuwe straatnaam sociaal woonproject Derrevoortstraat

9 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Adeline Di Tullio, Breughelpark 8/13 te 1731 Asse en de heer Wout Nechelput, Ninoofsesteenweg 39/1 te 1750 Lennik voor het bouwen van eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie B 489 E, (afd. 1) sectie B 489 D en (afd. 1) sectie B 519 B (O.2019/95 - nr. omgevingsloket OMV_2019095565).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Karel De Pever, Berchemstraat 46 te 1760 Roosdaal voor het Verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Berchemstraat 46, (afd. 1) sectie D 638 B (O.2019/94 - nr. omgevingsloket OMV_2019093304).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Daniel Stirbu, Ninoofsesteenweg 557 te 1070 Anderlecht voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Ledebergdries 18 en Ledebergdries 20, (afd. 1) sectie C 293 C, (afd. 1) sectie C 295 F, (afd. 1) sectie C 297 R, (afd. 1) sectie C 297/2 C en (afd. 1) sectie C 899 B (O.2019/93 - nr. omgevingsloket OMV_2019061997).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Raf en Ulrike Leemans-Van Den Meersche,  Halleweg 12 te 1701 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie B 489 E en (afd. 1) sectie B 489 D (O.2019/82 - nr. omgevingsloket OMV_2019080272).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 oktober 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 oktober 2019 tot 12 november 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 augustus 2019, van de heer Diederik Macoir (namens DMC Immo), Laudinnestraat 58 te 1602 Sint-Pieters-Leeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (1 bijkomende kavel) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN, (afd. 2) sectie B 115 K2 – kavel 2A en 2B (O.V.2019/12).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 oktober 2019 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Luc en Vera Van den Haute -Fieremans,  Gasthuisstraat 50 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Keerstraat 60, (afd. 1) sectie C 682 B (O.2019/80 - nr. omgevingsloket OMV_2019072461).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 september 2019 - bekendmaking beslissing gemeenteraad van 12 september 2019

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat, overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (en latere wijzigingen), voor het binnengebied tussen de Hoogstraat en de Profetenstraat de volgende nieuwe straatnamen voorlopig werden vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 12 september 2019.

Klik hier voor het integrale besuit

24 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Camiel Victor Muylaert, Keerstraat 58 te 1760 Roosdaal en Luc en Vera Van den Haute-Fieremans, Gasthuisstraat 50 te 1760 Roosdaal voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (plat dak en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Keerstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2019/8 - nr. omgevingsloket OMV_2019074457).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 september 2019 -  bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Véronique Maene, Pamelse Klei 50 bus 3 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 20, (afd. 1) sectie E 502 L (O.2019/89 - nr. omgevingsloket OMV_2019072032).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Christophe Bays en mevrouw Vanessa Merlevede, Knoddelstraat 13 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Tenzuivenestraat 33, (afd. 1) sectie D 245 W (O.2019/71 - nr. omgevingsloket OMV_2019041238).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 augustus 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Greet De Boitselier, Kerkhofstraat 17 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Kerkhofstraat 17, (afd. 1) sectie A 181 L en (afd. 1) sectie A 184 F (O.2019/61 - nr. omgevingsloket OMV_2019056160).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 september 2019 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc Paul Versaen, Bosstraat 30 te 1761 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit op een perceel gelegen: Bosstraat 30, (afd. 4) sectie B 93 F2 (O.2019/69 - nr. omgevingsloket OMV_2019063617).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 september 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 september 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een magazijn op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 407 G en (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2019/63 - nr. omgevingsloket OMV_2019057677).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 september 2019

27 augustus 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 september 2019 tot 8 oktober 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 juli 2019, van Damien Ooghe wonende te Edingseweg 46 te 9500 Geraardsbergen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Derrevoortstraat ZN, (afd. 3) sectie B 325/3 N en (afd. 3) sectie B 326 N (O.V.2019/10).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 augustus 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 3 september 2019 tot 2 oktober 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 augustus 2019, van Jonathan en Daphné Beeckman-Duinslaeger, Mollenhoekstraat 8 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 30A, (afd. 1) sectie D 359 L (O.2019/98).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 augsutus 2019 - bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 augustus 2019 houdende vaststelling van de tarieven voor de voor- en naschoolse opvang en de vakantiewerking

Besluit schepencollege 26 augustus 2019

22 augustus 2019 – bekendmaking aktename

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 12 augustus 2019, akte genomen van de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 juli 2019, van Pierre Floru namens X - PRESSION BVBA, Zwarteberg 43 te 1790 Affligem betreffende de overname van de milieuvergunning van Veeteelt De Smedt gelegen: Moelieweg 9, (afd. 3) sectie A 197 E, (afd. 3) sectie A 197 F, (afd. 3) sectie A 197 D, (afd. 3) sectie A 199 B en (afd. 3) sectie A 201 C (O.2019/88).

21 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 augustus 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hilde Haelterman, Brusselstraat 76 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Brusselstraat 76, (afd. 1) sectie C 635 M (O.2019/68 - nr. omgevingsloket OMV_2019061236).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 augustus 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Ilse Bronselaer, Kerkstraat 2 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een meergezinswoning (renovatie met herverdeling) op een perceel gelegen: Populierstraat 20, 22, 24 en 26, (afd. 4) sectie B 33 D2, (afd. 4) sectie B 33 L2 en (afd. 4) sectie B 33 K2 (O.2019/62 - nr. omgevingsloket OMV_2019056435).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 augustus 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Inge Van der Perre, Generaal de Fariaustraat 6 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Generaal de Fariaustraat 6, (afd. 2) sectie A 108 B4 (O.2019/56 - nr. omgevingsloket OMV_2019048182).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 augustus 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 26 augustus 2019 tot 24 september 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 juli 2019, van de heer Emiel Jan Van den Broeck wonende te Grootveld 52 te 1745 Opwijk tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Ramerstraat 45, (afd. 2) sectie B 112 D2 (O.V.2019/11).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

13 augustus 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 26 augustus 2019 tot 24 september 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 juli 2019, van het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus VZW, Lostraat 175 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kinderboerderij op een perceel gelegen: Lostraat 192, (afd. 2) sectie A 145 D (O.2019/92).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

13 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ingmar en Ingrid Declercq-Bruys, Lombeekstraat 20 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Sint-Rochusweg 4, (afd. 1) sectie C 659 H (O.2019/55 - nr. omgevingsloket OMV_2019043674).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erwin Van Belle, Rustheuvel 9 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: (afd. 4) sectie A 417 S en (afd. 4) sectie A 418 T (O.2019/72 - nr. omgevingsloket OMV_2019064649).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Thierry Van Belle, Kouterstraat 14 te 1703 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat 25 te 1760 Roosdaal , (afd. 2) sectie A 245 H (O.2019/65 - nr. omgevingsloket OMV_2019057012).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van André Joseph Raspoet, Donkerstraat 40 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een overkapping op een perceel gelegen: Donkerstraat 40, (afd. 2) sectie A 444 Z (O.2019/53 - nr. omgevingsloket OMV_2019045561).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Chris Kursten, Nederheilbeekweg 13 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Nederheilbeekweg 13, (afd. 1) sectie D 203 G2 (O.2019/52 - nr. omgevingsloket OMV_2019044394).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 augustus 2019 – kennisgeving openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 augustus 2019 tot 11 september 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 augustus 2019, van Lien Devriese (namens Elia Asset nv), Leon Monnoyerkaai 3 te 1000 Brussel tot advies van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 2e draadstel op een perceel gelegen: percelen t.h.v. het huidige draadstel (Assesteenweg) te 1761 Roosdaal, (afd. 4) sectie A 436 H, (afd. 4) sectie A 436 K, (afd. 4) sectie A 438 K, (afd. 4) sectie A 414 W 6, (afd. 4) sectie A 414 Y 6, (afd. 4) sectie A 431 C, (afd. 4) sectie A 413 T en (afd. 4) sectie A 411 F (O.2019/97 en OMV_2019084898).

Affiche kennisgeving openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Eliat, Kapelleweide 5 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van 4 tijdelijke containerklassen op een perceel gelegen: Kapelleweide 5 en Kapelleweide 7, (afd. 1) sectie C 282 X (O.2019/73 - nr. omgevingsloket OMV_2019068678).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dany Fruyt, Koning Albertstraat 176 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een tuinkamer op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 176, (afd. 3) sectie A 438 W (O.2019/48 - nr. omgevingsloket OMV_2019041497).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Leon Dekeukelaere namens Scholen Sint-Franciscus VZW, Lostraat 175 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een sportveld op een perceel gelegen: , (afd. 2) sectie A 142 B (O.2019/70 - nr. omgevingsloket OMV_2019063514).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ingrid Clottemans, Reigersbaan 25 te 1760 Roosdaal voor het kappen van een kerselaar op een perceel gelegen: Reigersbaan 25, (afd. 2) sectie B 75 Z3, (afd. 2) sectie B 75 F5 en (afd. 2) sectie B 75 K5 (O.2019/59 - nr. omgevingsloket OMV_2019054283).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Carine Bogaert, Kapellestraat 21 te 9320 Aalst voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Bornbosweg 1, 1760 Roosdaal (O.V.2019/3 - nr. omgevingsloket OMV_2019038775).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 augustus 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juli 2017 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Katrien Raspoet, Donkerstraat 38/2 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: , (afd. 2) sectie A 444 C2 (O.2019/60 - nr. omgevingsloket OMV_2019053852).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kristof De Smet, Poelkveldstraat 49A te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een zwembad en poolhouse op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 49A, (afd. 1) sectie E 737 G en (afd. 1) sectie E 737 H (O.2019/43 - nr. omgevingsloket OMV_2019035797).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Yvan Cornelis, Molenveldstraat 42 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2019/5 - nr. omgevingsloket OMV_2019051635).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Geert Michiels, Opperstraat 41 te 1770 Liedekerke voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in gesloten en halfopen verband op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 12, 1760 Roosdaal (O.V.2019/2 - nr. omgevingsloket OMV_2019020587).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 juli 2019 tot 28 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 juli 2019, van Andy en Magaly Gaban-Hory, 10de Zijweg 3 te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkstraat 34, (afd. 1) sectie E 974 B (O.2019/86).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van BELLEMANS DIRK BVBA, IJzerenkruisstraat 28 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 124, (afd. 1) sectie C 83 V en (afd. 1) sectie C 83 W (O.2019/49 - nr. omgevingsloket OMV_2019042546).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 juli 2019 tot 28 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 juni 2019, van mevrouw Lieve De Decker, Heidestraat 74 te 1742 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Keistraat 27, 1761 Roosdaal (afd. 4) sectie C 467 A2 (O.2019/84).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 juli 2019 tot 28 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 juli 2019, van Jan Scholliers wonende te Cyriel De Baerestraat 18 te 9200 Dendermonde tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband met nieuwe rooilijn op 5m en 3m van de Kaaistraat op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 25, (afd. 1) sectie A 34 B (O.V.2019/9).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 juli 2019 tot 28 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 juni 2019, van de heer Kurt Leemans, Abeelstraat 62 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods op een perceel gelegen: Abeelstraat 62 en 64, (afd. 4) sectie C 456 D en (afd. 4) sectie C 456 C (O.2019/83).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Geert Van Laer, Hofmeersstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (renovatie aanbouw) op een perceel gelegen: Hofmeersstraat 16, (afd. 1) sectie E 813 P (O.2019/38 - nr. omgevingsloket OMV_2019034028).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joachim Roobaert, Kattemkets 19 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (werken aan de voorgevel) op een perceel gelegen: Kattemkets 19, (afd. 1) sectie B 505 E (O.2019/42 - nr. omgevingsloket OMV_2019035444).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik Heuvelmans, Eikauterstraat 33 te 1761 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad op een perceel gelegen: Eikauterstraat 33, (afd. 4) sectie A 269 G (O.2019/54 - nr. omgevingsloket OMV_2019047514).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van André Jan Uyttenhove, Piezelstraat 37 te 1760 Roosdaal voor het afbreken van een loods op een perceel gelegen: Piezelstraat 37, (afd. 1) sectie A 392 D (O.2019/57 - nr. omgevingsloket OMV_2019050184).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 juli 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bruno Deboeck, Pamelse Klei 16 te 1760 Roosdaal voor het herbestemmen van een handelsruimte tot praktijkruimte op een perceel gelegen: Pamelse Klei 16, (afd. 1) sectie C 93 T (O.2019/45 - nr. omgevingsloket OMV_2019037712).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 juli 2019 tot 20 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 mei 2019, van Isabelle Borremans, met als contactadres Derrevoortstraat 60A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad met poolhouse op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 60A, (afd. 3) sectie B 305 E (O.2019/75).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 juli 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 30 mei 2019, van Michel Stuckens, Abeelstraat 58 te 1761 Borchtlombeek voor het verbouwen van een eengezinswoning (aanbouw) op een perceel gelegen: Abeelstraat 58, (afd. 4) sectie C 436 Z (O.2019/78 & OMV_2019071780).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

8 juli 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Björn Baevegems, Ramerstraat 57A te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Lostraat 111, (afd. 2) sectie B 51 D, (afd. 2) sectie B 51 E en (afd. 2) sectie B 51 C (O.2019/51 - nr. omgevingsloket OMV_2019026595).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 juli 2019 tot 8 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 juni 2019, van Luc en Vera Van den Haute-Fieremans wonende te Gasthuisstraat 50 te 1760 Roosdaal en Camiel Muylaert wonende te Keerstraat 58 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (plat dak en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Keerstraat 58, (afd. 1) sectie C 682 B en (afd. 1) sectie C 718 B (O.V.2019/8).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 juli 2019 tot 15 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 mei 2019, van Dimitri en Doina Coppens-Cozianu, Resedasstraat 37 te 1070 Anderlecht tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: verkaveling Profetenstraat-Kattemkets (straatnaam en huisnummer nog toe te kennen), 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie B 516 A (O.2019/77).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 juli 2019 tot 15 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 24 mei 2019, van Gerrit Van der Steen bvba gevestigd te Heidestraat 138/a te 1742 Ternat, tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels met nieuwe wegenis op een perceel gelegen: Binnenstraat ZN, (afd. 4) sectie C 37 N, (afd. 4) sectie C 41 C, (afd. 4) sectie C 42 B, (afd. 4) sectie C 46 D en (afd. 4) sectie C 46 C (O.V.2019/7).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 juli 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 juli 2019 tot 13 augustus 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 mei 2019, van Dirk en Greet Van der Poorten-De Bisschop, Steenmeersstraat 7 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Steenmeersstraat 7, (afd. 1) sectie E 116 W (O.2019/74).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Weyne-Projects bvba, Franslaan 59 bus 1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: verkaveling Profetenstraat-Kattemkets (straatnaam en huisnummer nog toe te kennen), 1760 Roosdaal kadastraal (afd. 1) sectie B 501 E en (afd. 1) sectie B 500 G – kavel 27 (O.2019/33 - nr. omgevingsloket OMV_2019016754).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Geert Van den Abbeel, Herststraat 55 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Herststraat 52, (afd. 2) sectie B 49 E (O.2019/19 - nr. omgevingsloket OMV_2018132028).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen Puttemans, Lange Kamstraat 17 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit op een perceel gelegen: Kerkhofstraat 1, (afd. 1) sectie A 195 B en (afd. 1) sectie A 196 B (O.2019/47 - nr. omgevingsloket OMV_2019040831).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Dilbeco bvba, Kauwenlaan 5 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van 3 eengezinswoningen in gesloten en halfopen verband op een perceel gelegen: Strijtemplein 3, 3A en 3B, kadastraal gekend (afd. 2) sectie A 103 V2, (afd. 2) sectie A 103 T2 en (afd. 2) sectie A 103 S2 (O.2019/9 - nr. omgevingsloket OMV_2019007846).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 juni 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 juni 2019 tot 24 juli 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 mei 2019, van Christophe en Vanessa Bays - Merlevede,  Knoddelstraat 13 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Tenzuivenestraat 33, (afd. 1) sectie D 245 W (O.2019/71).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wietse en Jessica Vandroogenbroeck-Vanandruel, A. Rodenbachstraat 25 A bus 32 te 9470 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband i.f.v. art. 4.4.1. van de VCRO (afwijking vloerpeil) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 21 A, (afd. 1) sectie B 233 H2 (O.2019/34 - nr. omgevingsloket OMV_2019031396).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

13 juni 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 juni 2019 tot 16 juli 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 mei 2019, van All Projects & Developments nv gevestigd te Kerkstraat 38 te 1755 Gooik en Liburni nv met als contactadres Industrieweg 39 te 3583 Beringen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de kavelgrenzen (lot 3, 4 en 8) op een perceel gelegen: verkaveling Hoogstraat-Profetenstraat, (afd. 1) sectie C 333 M, (afd. 1) sectie C 333 P, (afd. 1) sectie C 333 L, (afd. 1) sectie C 510 Z, (afd. 1) sectie C 510 A2, (afd. 1) sectie C 510 B2, (afd. 1) sectie C 510 N, (afd. 1) sectie C 510 M, (afd. 1) sectie C 510 S, (afd. 1) sectie C 510 R, (afd. 1) sectie C 510 H, (afd. 1) sectie C 510 P, (afd. 1) sectie C 513 W, (afd. 1) sectie C 513 T, (afd. 1) sectie C 514 W, (afd. 1) sectie C 515 G, (afd. 1) sectie C 517 P, (afd. 1) sectie C 517 N, (afd. 1) sectie C 518 F, (afd. 1) sectie C 518 E, (afd. 1) sectie C 518 H2, (afd. 1) sectie C 518 M2, (afd. 1) sectie C 518 N2, (afd. 1) sectie C 518 R, (afd. 1) sectie C 518 D, (afd. 1) sectie C 518 R2, (afd. 1) sectie C 518 S2, (afd. 1) sectie C 519 N, (afd. 1) sectie C 519 D, (afd. 1) sectie C 519 C,  (afd. 1) sectie C 519 K en (afd. 1) sectie C 520 V (O.V.2019/6).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Evelien Geers, Steenberg 16 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Steenberg 16, (afd. 1) sectie A 227 E2, (afd. 1) sectie A 227 N2, (afd. 1) sectie A 227 M2 en (afd. 1) sectie A 227 K2 (O.2019/40 - nr. omgevingsloket OMV_2019028938).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

De omgevingsambtenaar brengt ter kennis aan de bevolking, dat er geen beslissing genomen werd binnen de bepaalde termijn (stilzwijgende weigering omgevingsvergunning) voor de aanvraag van Geert Dominique Van den Abbeel, Herststraat 55 te 1761 Roosdaal voor het regulariseren van een bijgebouw voor uitbating van een toeristische logie op een perceel gelegen: Herststraat 55, (afd. 2) sectie A 33 G (O.2019/28 - nr. omgevingsloket OMV_2019028544).

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

De omgevingsambtenaar brengt ter kennis aan de bevolking, dat er geen beslissing genomen werd binnen de bepaalde termijn (stilzwijgende weigering omgevingsvergunning) voor de aanvraag van Geert Dominique Van den Abbeel,  Herststraat 55 te 1761 Roosdaal voor het regulariseren van een verbouwing voor uitbating van een toeristische logie op een perceel gelegen: Herststraat 55, (afd. 2) sectie A 33 G (O.2019/29 - nr. omgevingsloket OMV_2019028425).

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Timmy L'Ecluse (namens Dirk Everaet), Molenkauter 10 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met nieuwe rooilijn op 4 meter uit de as van de weg op een perceel gelegen: Langebroekstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2018/13 - nr. omgevingsloket OMV_2018118466).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Yves Nicola, Keistraat 3 te 1761 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit op een perceel gelegen: Keistraat 3, (afd. 4) sectie C 448 G en (afd. 4) sectie C 453 P (O.2019/41 - nr. omgevingsloket OMV_2019035484).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Wouter en Amber Rombouts-Stassijns, Stampmolenstraat 22 te 1761 Borchtlombeek voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Stampmolenstraat 22, (afd. 4) sectie A 91 B (O.2019/46 - nr. omgevingsloket OMV_2019037039).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 juni 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Yves Vanden Bossche, Kattemkets 32 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een verhoogd terras op een perceel gelegen: Kattemkets 32, (afd. 1) sectie B 619 A (O.2019/23 - nr. omgevingsloket OMV_2019021525).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 juni 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 7 mei 2019, van Jens Van den Eede, Koning Albertstraat 219 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een overdekt terras op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 219 te 1760 Roosdaal, (afd. 3) sectie A 208 G en (afd. 3) sectie A 209 D (O.2019/67 & OMV_2019060827).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

5 juni 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 juni 2019 tot 10 juli 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 mei 2019, van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een magazijn op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 407 G en (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2019/63).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 juni 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 juni 2019 tot 10 juli 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 april 2019, van mevrouw Ilse Bronselaer, Kerkstraat 2 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een meergezinswoning (renovatie met herverdeling) op een perceel gelegen: Populierstraat 20, 22, 24 en 26, (afd. 4) sectie B 33 D2, (afd. 4) sectie B 33 L2 en (afd. 4) sectie B 33 K2 (O.2019/62).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

 

29 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Kurt en Florence Dejonckheere-Ghisla, Daalbeekstraat 60 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een poolhouse en een zwembad (aangepaste plannen) op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 60, (afd. 3) sectie B 12 V (O.2019/32 - nr. omgevingsloket OMV_2019026846).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Yves Nicola, Keistraat 3 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een omheining op een perceel gelegen: Keistraat 3, (afd. 4) sectie C 448 G en (afd. 4) sectie C 453 P (O.2019/31 - nr. omgevingsloket OMV_2019030191).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino Weyne (namens Weyne Projects BVBA),  Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: verkaveling Kattemkets-Profetenstraat (straatnaam en huisnummer nog toe te kennen) , (afd. 1) sectie B 517 F, (afd. 1) sectie B 516 A, (afd. 1) sectie B 518 E, (afd. 1) sectie B 522 C, sectie B 523 C2 - kavel 13 en kavel 14 - (O.2019/12 - nr. omgevingsloket OMV_2018148802).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Didier Renders, Abeelstraat 63 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Abeelstraat 63, (afd. 4) sectie C 422 Y (O.2019/1 - nr. omgevingsloket OMV_2019000246).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Henri Van Nuffel, Berchemstraat 28 te 1760 Roosdaal voor het kappen van bomen op een perceel gelegen: Grotstraat ZN, (afd. 1) sectie E 691 H en (afd. 1) sectie E 702 H (O.2019/25 - nr. omgevingsloket OMV_2019023607).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Naïma De Strijcker, Herststraat 1 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Herststraat 1, (afd. 4) sectie C 373 E (O.2019/27 - nr. omgevingsloket OMV_2019027175).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Eliat (namens Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen - West-Brabant VZW), Paul Jansonstraat 57 te 1020 Brussel voor het bouwen van kleuterlokalen op een perceel gelegen: Kapelleweide 5 en Kapelleweide 7, (afd. 1) sectie C 282 X (O.2018/152 - nr. omgevingsloket OMV_2018154270).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Weyne-Projects BVBA, Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: verkaveling Profetenstraat-Kattemkets (straatnaam en huisnummer nog toe te kennen), 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie B 516 A en (afd. 1) sectie B 513 P – kavel 15 en kavel 16 (O.2019/20 - nr. omgevingsloket OMV_2019015654).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Petrus Vanderkelen, Lostraat 28 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een garage op een perceel gelegen: Korte Kamstraat ZN, 1760 Roosdaal (afd. 1) sectie D 28 G (O.2019/4 - nr. omgevingsloket OMV_2019003133).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Luc en Rita Geeroms-De Brabanter, Hofmeersstraat 2 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Hofmeersstraat 4, (afd. 1) sectie E 822 E (O.2019/10 - nr. omgevingsloket OMV_2018148232).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2019 een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Fanny Pereira Batista, Vossegatlaan 10 bus 36 te 1180 Ukkel voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kleemstraat 43, (afd. 2) sectie A 389 M en (afd. 2) sectie A 389 L (O.2019/24 - nr. omgevingsloket OMV_2019021601).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een terras op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2019/22 - nr. omgevingsloket OMV_2019021038).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sofie Vernaillen, Witteweg 32 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad op een perceel gelegen: Witteweg 32, (afd. 3) sectie B 180 T (O.2019/6 - nr. omgevingsloket OMV_2019006010).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 mei 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Tiffany Van Droogenbroeck, Derrevoortstraat 58 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 58, (afd. 3) sectie B 306 F (O.2019/26 - nr. omgevingsloket OMV_2019026572).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 mei 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, digitaal ontvangen op 31 maart 2019, van Sandy Diane Van Laer, Populierstraat 32 te 1761 Roosdaal voor het inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Populierstraat 32, (afd. 4) sectie B 37 E (O.2019/50 & OMV_2019042943).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

15 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Martin Van Bellinghen, Hoogstraat 71 te 1760 Roosdaal voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband op een perceel gelegen: Profetenstraat 83, 1760 Roosdaal, kadastraal gekend (afd. 1) sectie B 476 X en (afd. 1) sectie B 476 R (O.V.2018/14 - nr. omgevingsloket OMV_2018158113).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bernard en Carine Marreyt-De Leeuw,  Kerkeveldweg 7 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van een garage op een perceel gelegen: Brusselstraat 40, (afd. 1) sectie C 610 D (O.2019/16 - nr. omgevingsloket OMV_2019014751).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 20 mei 2019 tot 18 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 april 2019, van Inge Van der Perre, Generaal de Fariaustraat 6 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Generaal de Fariaustraat 6, (afd. 2) sectie A 108 B4 (O.2019/56).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom en Dorien Desmedt-Pletinckx, Ninoofsesteenweg 211 te 1760 Roosdaal voor het uitvoeren van een reliëfwijziging op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47A, (afd. 3) sectie A 615 C (O.2019/18 - nr. omgevingsloket OMV_2019011997)

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 2019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van Inge Van der Perre, Generaal de Fariaustraat 6 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Generaal de Fariaustraat 6, (afd. 2) sectie A 108 B4 (O.2019/15 - nr. omgevingsloket OMV_2019015593).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 27 mei 2019 tot 25 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 april 2019, Rik Couck wonende te Steenberg 3 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling voor het opsplitsen van lot 1 op een perceel gelegen: Steenberg ZN, (afd. 1) sectie A 559 B en (afd. 1) sectie A 559 A (O.V.2019/4).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 mei 2019 tot 20 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 april 2019, van Yvan Cornelis wonende te Molenveldstraat 42 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat ZN, (afd. 2) sectie A 444 C2, (afd. 2) sectie A 444 E2, (afd. 2) sectie A 444 D2 en (afd. 2) sectie A 444 F2 (O.V.2019/5).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 20 mei 2019 tot 18 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 april 2019, van Ingmar en Ingrid Declercq-Bruys, Lombeekstraat 20 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Sint-Rochusweg 4, (afd. 1) sectie C 659 H (O.2019/55).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 20 mei 2019 tot 18 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 maart 2019, van Dany Fruyt, Koning Albertstraat 176 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinkamer op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 176, (afd. 3) sectie A 438 W (O.2019/48).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 april 20019 een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Steven Vandoren, Brugstraat 4 te 3360 Bierbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat 7, (afd. 2) sectie A 245 D (O.2019/17 - nr. omgevingsloket OMV_2019015392).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter en Sylvie Maesenaere-De Cuyper, Profetenstraat 37 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Profetenstraat 37, (afd. 1) sectie C 329 L (O.2019/14 - nr. omgevingsloket OMV_2019006581).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom en Madelon Eylenbosch-Ravyts, IJzerenkruisstraat 14 te 1761 Roosdaal voor het herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: IJzerenkruisstraat 14, (afd. 4) sectie B 165 W2 en (afd. 4) sectie B 165 V2 (O.2019/11 - nr. omgevingsloket OMV_2019010368).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 mei 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sofie Mortelmans, Holstraat 201 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 48 B te 1760 Roosdaal, (afd. 3) sectie B 387 B en (afd. 3) sectie B 387 A (O.2019/8 - nr. omgevingsloket OMV_2019009927).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 mei 2019 tot 11 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 maart 2019, van Carine Bogaert wonende te Kapellestraat 21 te 9320 Aalst tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Bornbosweg 1, (afd. 1) sectie B 166 H en (afd. 1) sectie B 166 K (O.V.2019/3).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 mei 2019 tot 14 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 april 2019, van André Raspoet, Donkerstraat 40 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping op een perceel gelegen: Donkerstraat 40, (afd. 2) sectie A 444 Z (O.2019/53).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 mei 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 mei 2019 tot 14 juni 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 april 2019, van Chris Kursten, Nederheilbeekweg 13 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Nederheilbeekweg 13, (afd. 1) sectie D 203 G2 (O.2019/52).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het inrichten van een opslagruimte op een perceel gelegen: Molenstraat 26, (afd. 1) sectie E 347 L (O.2019/7 - nr. omgevingsloket OMV_2019005311).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 april 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 april 2019 tot 28 mei 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 maart 2019, van de heer Kristof De Smet, Poelkveldstraat 49A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een zwembad en poolhouse op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 49A, (afd. 1) sectie E 737 G en (afd. 1) sectie E 737 H (O.2019/43).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 april 2019 – Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota kunt u downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via de website www.mervlaanderen.be. U kunt de nota ook inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar de website www.mervlaanderen.be of belt u naar het gratis nummer 1700.

11 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Martine De Kegel, Heidestraat 163 te 1741 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Tenzuivenestraat 33 A te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie D 245 V (O.2018/140 - nr. omgevingsloket OMV_2018077495).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 april 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 april 2019 tot 14 mei 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 maart 2019, van Gino Weyne namens Weyne-Projects bvba, Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: verkaveling Profetenstraat-Kattemkets te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie B 501 E en (afd. 1) sectie B 500 G (O.2019/33).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pascal Deputter namens Deputter & Zonen D P BVBA,  Drieselken 18 te 9473 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie C 493 L (O.2018/137 - nr. omgevingsloket OMV_2018108439).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 april 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 april 2019 tot 14 mei 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 maart 2019, van Wietse en Jessica Vandroogenbroeck-Vanandruel, A. Rodenbachstraat 25 A/32 te 9470 Denderleeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband i.f.v. art. 4.4.1. van de VCRO (afwijking vloerpeil) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 21A, (afd. 1) sectie B 233 H2 (O.2019/34).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 april 2019 – bekendmaking beslissing ingesteld beroep omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat aan Jo Van Capellen, namens grondwerken De Meuter, bij Ministerieel besluit van 20 maart 2019 vergunning verleend werd voor stedenbouwkundige handelingen (wijzigen van het terreinprofiel), voor wat betreft percelen gelegen te Roosdaal: Assesteenweg ZN te 1760 Roosdaal, kadastraal gekend: afdeling 4, sectie A. delen van nummers 381 K, 381 L, 382 B, 382 D, 382 E en 385.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst - ruimtelijke ordening, op volgend adres: Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, of digitaal via www.omgevingsloket.be.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat op 27 maart 2019.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Affiche bekendmaking beslissing ingesteld beroep omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning (weigering) afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Ilse Bronselaer, Kerkstraat 2 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een meergezinswoning (renovatie met herverdeling) op een perceel gelegen: Populierstraat 20, Populierstraat 22, Populierstraat 24 en Populierstraat 26, (afd. 4) sectie B 33 D2, (afd. 4) sectie B 33 L2 en (afd. 4) sectie B 33 K2 (O.2018/131 - nr. omgevingsloket OMV_2018139833).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Weyne-Projects BVBA,  Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 4 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: verkaveling Kattemkets-Profetenstraat, 1760 Roosdaal, kadastraal gekend (afd. 1) sectie B 517 K, (afd. 1) sectie B 517 P, (afd. 1) sectie B 517 F, (afd. 1) sectie B 522 C, (afd. 1) sectie B 518 E, (afd. 1) sectie B 518 K, (afd. 1) sectie B 521 P, (afd. 1) sectie B 519 C, (afd. 1) sectie B 519 B, (afd. 1).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Veerle Timmermans, Generaal de Fariaustraat 8 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Generaal de Fariaustraat 8, (afd. 2) sectie A 108 Z2 (O.2019/3 - nr. omgevingsloket OMV_2019000972).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jo en Dorien Grijseels-Becqué, Omloopstraat 46 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde woning (uitbreiding en regularisatie carport) op een perceel gelegen: Omloopstraat 46, (afd. 1) sectie E 684 D (O.2018/148 - nr. omgevingsloket OMV_2018146069).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Renato en Kim Nicolodi-Bartholomeus, Abeelstraat 73 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning en vakantieverblijf op een perceel gelegen: Abeelstraat 71, (afd. 4) sectie C 422 Z (O.2018/144 - nr. omgevingsloket OMV_2018152552).

Affiche bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

29 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hilde Maria Diependaal, Kraanstraat 32 te 1761 Roosdaal voor het kappen van 2 berken en een spar op een perceel gelegen: Kraanstraat 32, (afd. 4) sectie A 426 K2 en (afd. 4) sectie A 426 L2 (O.2018/142 - nr. omgevingsloket OMV_2018152676).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris De Backer, Berchemstraat 48 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad en verharding op een perceel gelegen: Berchemstraat 48, (afd. 1) sectie D 646 B (O.2018/149 - nr. omgevingsloket OMV_2018156903).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Els De Baerdemaeker, Kattemstraat 51 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (renovatie voorgevel) op een perceel gelegen: Kattemstraat 51, (afd. 1) sectie B 528 F (O.2018/146 - nr. omgevingsloket OMV_2018154868).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sonja Cools, Kattemstraat 3 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Kattemstraat 3, (afd. 1) sectie B 486 F (O.2018/151 - nr. omgevingsloket OMV_2018158638).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Thomas Pauwels, Smissenbosstraat 67 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie A 205 L (O.2018/143 - nr. omgevingsloket OMV_2018151135).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 maart 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 31 januari 2019, van Siri Borloo, Profetenstraat 84 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een lamellenwand op een perceel gelegen: Profetenstraat 84, (afd. 1) sectie B 488 E (O.2019/13).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

19 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Robby en Jennifer Van Der Perren-Perreman, Geraardsbergsestraat 3 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een hobbystal voor paarden op een perceel gelegen: Geraardsbergsestraat 3, (afd. 3) sectie A 613 A (O.2018/129 - nr. omgevingsloket OMV_2018138370).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 februari 2019 een omgevingsvergunning (weigering) afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een opslagloods en bijkomende parking op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 407 G en (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2018/122 - nr. omgevingsloket OMV_2018126911).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Niels Moock namens Fluvius System Operator CVBA, met als contactadres Industrielaan 2 te 9320 Aalst voor het plaatsen van een elektriciteitscabine op een perceel gelegen: Brusselstraat ZN, (afd. 1) sectie C 62 R3 (O.2018/147 - nr. omgevingsloket OMV_2018155256).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen Puttemans, Lange Kamstraat 17 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit op een perceel gelegen: Kerkhofstraat 1 te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie A 196 B (O.2018/134 - nr. omgevingsloket OMV_2018145844).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 maart 2019 – openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 maart 2019 tot 12 april 2019 over de aanvraag, ontvangen op 29 januari 2019, van Alfons en Maria Lievens-De Coen, Nieuwe Kaai 25 te 1760 Roosdaal, tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 25 te 1760 Roosdaal, afd. 1 sectie A nr. 34 B (A2.2019/1).

Affiche openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

14 maart 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 maart 2019 tot 19 april 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 februari 2019, van Kris Van den Borre wonende te Ommegangsstraat 9 te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 7 nieuwe kavels met nieuwe wegenis op een perceel gelegen: verkaveling Hoogstraat-Ledebergstraat te 1760 Roosdaal, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 527 P3, (afd. 1) sectie C 527 N5, (afd. 1) sectie C 527 E5, (afd. 1) sectie C 527 P5, (afd. 1) sectie C 527 F2 en (afd. 1) sectie C 527 W4. (O.V.2019/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 februari 2019 een gedeeltelijke omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Filip De Coppel namens Azijnfabriek Sint - Martinus - Vinaigrerie Saint-Martin NV,  Ramerstraat 26 te 1760 Roosdaal voor het regularisatie hoogte van de silo's + herziening en uitbreiding van de milieuvergunning op een perceel gelegen: Ramerstraat 26 en Ramerstraat 26, (afd. 2) sectie B 80 N2, (afd. 2) sectie B 80 P2, (afd. 2) sectie B 80 D2, (afd. 2) sectie B 80 E2, (afd. 2) sectie B 82 Y, (afd. 2) sectie B 82 A2, (afd. 2) sectie B 82 B2 en (afd. 2) sectie B 82 C2 (O.2018/59 - nr. omgevingsloket OMV_2018044145).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 maart 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 maart 2019 tot 16 april 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 februari 2019, van Geert Van den Abbeel, Herststraat 55 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Herststraat 52, (afd. 2) sectie B 49 E (O.2019/19).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 maart 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 maart 2019 tot 9 april 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 januari 2019, van Steven Seghers namens Dilbeco bvba, Kauwenlaan 5 te 1700 Dilbeek tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 eengezinswoningen in gesloten en halfopen verband op een perceel gelegen: Strijtemplein ZN, (afd. 2) sectie A 103 V2, (afd. 2) sectie A 103 T2 en (afd. 2) sectie A 103 S2 (O.2019/9).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Veerle Van Wilderode, Pelmolenstraat 6 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Pelmolenstraat 6, (afd. 3) sectie A 441 C (O.2018/141 - nr. omgevingsloket OMV_2018153169).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer en mevrouw Olivier en Carolien Couder-Van Nerom, Biezeweide 110 te 1500 Halle voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat 34 B, (afd. 2) sectie A 444 E2 (O.2018/135 - nr. omgevingsloket OMV_2018145256).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 februari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 maart 2019 tot 2 april 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 januari 2019, van gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het inrichten van een opslagruimte op een perceel gelegen: Molenstraat 26, (afd. 1) sectie E 347 L (O.2019/7).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 februari 2019 – bekendmaking nieuwe straatnaam 'Driebek' in het binnengebied tussen de Profetenstraat – Kattemkets – Kattemstraat

Bekendmaking nieuwe straatnaam 'Driebek' in het binnengebied tussen de Profetenstraat – Kattemkets – Kattemstraat

19 februari 2019 – bekendmaking besluit gemeenteraad

Gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2019 houdende goedkeuring van het retributiereglement op het deponeren van bepaalde afvalstoffen op het recyclagepark

13 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeroen en Lore De Bock-Bultereys, Lombeekstraat 54 te 1790 Affligem en Steven en Lieve De Mont-Bultereys, Frans Devoghellaan 35 te 1750 Lennik voor het verbouwen van een woning tot 2 eengezinswoningen op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 15, (afd. 3) sectie B 379 L (O.2018/136 - nr. omgevingsloket OMV_2018150039).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven en Griet Hemerijckx-Van Bilsen, Begonialaan 17 te 1740 Ternat voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Tenbrugskensweg 1, (afd. 2) sectie B 103 R en (afd. 2) sectie B 103 K (O.2018/132 - nr. omgevingsloket OMV_2018139798).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hendrik De Schrijver, Koning Albertstraat 43 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad met verharding op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 43, (afd. 3) sectie B 12 N (O.2018/128 - nr. omgevingsloket OMV_2018137694).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 februari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 februari 2019 tot 21 maart 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 december 2018, van Timmy L'Ecluse namens Dirk Everaet wonende te Molenkauter 10 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met nieuwe rooilijn op 4 meter uit de as van de weg op een perceel gelegen: Langebroekstraat ZN, (afd. 3) sectie B 171 N (O.V.2018/13).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Andre Devriendt namens Devriendt Agro BVBA, Koning Albertstraat 107 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 107, (afd. 3) sectie A 102 M (O.2018/101 - nr. omgevingsloket OMV_2018093764).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri en Dorien Carion-D'haeseleer, Affligemstraat 70a te 1742 Ternat voor het verbouwen van een handelszaak en woongelegenheid op een perceel gelegen: Ledebergdries 8 en 8 A, (afd. 1) sectie C 251 K (O.2018/126 - nr. omgevingsloket OMV_2018074694).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jean Paul Van Capellen wonende te Hoogstraat 87 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw voor het 2 kavels met een nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Kleine Lostraat op een perceel gelegen: Kleine Lostraat 15, 1760 Roosdaal (O.V.2018/9 - nr. omgevingsloket OMV_2018092622).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tamara en Kim Van Overberghe-Duffeleer, Borrekent 75 te 9450 Haaltert voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: verkaveling Kattemkets-Profetenstraat ZN (straatnaam en huisnummer nog toe te kennen), (afd. 1) sectie B 489 E en (afd. 1) sectie B 489 D (O.2018/123 - nr. omgevingsloket OMV_2018127509).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 februari 2019 tot 13 maart 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 januari 2019, van Didier Renders, Abeelstraat 63 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Abeelstraat 63, (afd. 4) sectie C 422 Y (O.2019/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

31 januari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 februari 2019 tot 13 maart 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 december 2018, van Johan Eliat namens Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen - West-Brabant VZW, met als contactadres Paul Jansonstraat 57 te 1020 Brussel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van kleuterlokalen op een perceel gelegen: Kapelleweide 5-7, (afd. 1) sectie C 282 X (O.2018/152).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

23 januari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Sofie Mortelmans, Holstraat 201 te 1770 Liedekerke voor het bijstellen van een verkaveling voor het oprichten van een eengezinswoning (plat dak, bouwdiepte op gelijkvloers en verdieping) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2018/11 - nr. omgevingsloket OMV_2018112172).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 januari 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 16 december 2018, van Monika Rita Delmotte, Ramerstraat 73 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Ramerstraat 73, (afd. 2) sectie B 112 D4 (O.2018/145).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

17 januari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 januari 2019 tot 27 februari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 december 2018, van de heer Martin Van Bellinghen wonende te Hoogstraat 71 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband op een perceel gelegen: Profetenstraat 83, (afd. 1) sectie B 476 X en (afd. 1) sectie B 476 R (O.V.2018/14).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 januari 2019 – Openbaar onderzoek "Gewijzigde teksten Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval: 14.01.2019-13.03.2019":

In toepassing van artikel 18§7 van het Materialendecreet delen wij mee dat een openbaar onderzoek wordt opgestart met betrekking tot gewijzigde teksten van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval.

De Vlaamse Regering heeft op 16.09.2016 het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval goedgekeurd, waarbij onder meer de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente werd vooropgesteld en dit op basis van de Belfius-indeling van 2007.

Als gevolg van de nieuwe Belfius-indeling van gemeenten die op 14.3.2018 door Belfius-bank werd gepubliceerd, zal de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigen. Hierdoor zal een aanpassing van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval voorgesteld worden aan de Vlaamse Regering.

Het openbaar onderzoek mbt. de gewijzigde teksten loopt van 14.01.2019 tot en met 13.03.2019. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, wijziging uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen.

De gewijzigde teksten liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek ter inzage bij de Technische dienst, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, tijdens de kantooruren.

7 januari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Beckwée, Blakmeers 38 te 1790 Affligem voor het bijstellen verkavelingsvergunning van de perceelsgrenzen en de inplanting op een perceel gelegen: (afd. 1) sectie C 889 B2 en (afd. 1) sectie C 889 C2 (O.V.2018/10 - nr. omgevingsloket OMV_2018103660).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 januari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Henricus en Jacqueline Geens-Geertsen, Van Lierdestraat 10 te 9470 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 20 A, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/127 - nr. omgevingsloket OMV_2018132867).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2019

28 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tessa en Pieter-Jan Sonck-Van Der Smissen, Stationsstraat 56/1 te 9400 Ninove voor het verbouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 10, (afd. 1) sectie A 143 B3 en (afd. 1) sectie A 143 C3 (O.2018/114 - nr. omgevingsloket OMV_2018097856).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Herman Nicola, Gasthuisstraat 167 te 1760 Roosdaal voor het slopen van een woning op een perceel gelegen: Keerstraat 30, (afd. 1) sectie C 663 M en (afd. 1) sectie C 663 P (O.2018/119 - nr. omgevingsloket OMV_2018122632).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joan Baetens, Kruisenstraat 14/202 te 9270 Laarne voor het bouwen van een meergezinswoning met handelsruimte (8 woongelegenheden) met nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Kwinkeleer op een perceel gelegen: Kwinkeleer 4 en Kwinkeleer 6, (afd. 1) sectie C 861 L en (afd. 1) sectie C 861 K (O.2018/72 - nr. omgevingsloket OMV_2018065130).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 december 2018 – openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 januari 2019 tot 6 februari 2019 over de aanvraag, ontvangen op 4 december 2018, van Pieter Muylaert, Nieuwstraat 9, 9541 Denderhoutem, tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN te 1760 Roosdaal, afd. 1 sectie E nr. 236 F (A2.2018/5).

Affiche openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

27 december 2018 – openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 januari 2019 tot 6 februari 2019 over de aanvraag, ontvangen op 3 december 2018, van Frederik Van Laethem-Santana, Poelkbeekstraat 25, 1760 Roosdaal, tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 25 te 1760 Roosdaal, afd. 1 sectie E nr. 159 B2 en afd. 1 sectie E nr. 159 Y (A2.2018/4).

Affiche openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

24 december 2018 - bekendmaking gebruiksreglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

24 december 2018 - bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

21 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Katleen Evenepoel, Ramerstraat 42 te 1760 Roosdaal voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met nieuwe rooilijn op 6 meter uit de as van de Ramerstraat en op 4 meter uit de as van de Bundermeersweg op een perceel gelegen: Ramerstraat 40 en Ramerstraat 42 (afd. 2) sectie B 146 R2 en (afd. 2) sectie B 146 S2 (O.V.2018/6 - nr. omgevingsloket OMV_2018061015).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Marie Noêl Tondeurs, Berghofstrasse 13 te 85414 Kirchdorf voor het slopen van een woning op een perceel gelegen: Rijstraat 4, (afd. 1) sectie E 263 F en (afd. 1) sectie E 263 G (O.2018/120 - nr. omgevingsloket OMV_2018124889).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 december 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 januari 2019 tot 2 februari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 december 2018, van mevrouw Martine De Kegel, Heidestraat 163 te 1741 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Neder Eylbeek ZN te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie D 245 V (O.2018/140).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

20 december 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 december 2018 tot 26 januari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 december 2018, van Pascal Deputter namens Deputter & zonen D P bvba, Drieselken 18 te 9473 Denderleeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Kattemstraat ZN, (afd. 1) sectie C 493 L (O.2018/137).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

20 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Carine Bogaert, Kapellestraat 21 te 9320 Aalst voor het slopen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Bornbosweg 1, (afd. 1) sectie B 166 H en (afd. 1) sectie B 166 K (O.2018/117 - nr. omgevingsloket OMV_2018118657).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kiani Schouppe, Eikauterstraat 3 te 1761 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad op een perceel gelegen: Eikauterstraat 3, (afd. 4) sectie A 289 C (O.2018/115 - nr. omgevingsloket OMV_2018119352).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frank Albert De Geyndt, Kleemstraat 68 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van terrassen op de verdieping op een perceel gelegen: Kraanstraat 91 en Kraanstraat 93, (afd. 4) sectie A 409 R (O.2018/116 - nr. omgevingsloket OMV_2018121740).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 24 oktober 2018, van Theodoor Vanlens, Pol de Montstraat 30 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Pol de Montstraat 30 te 1760 Roosdaal (afd. 1) sectie E 243 G3 (O.2018/125).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marianna Mauracher, Frans Van Cauwelaertstraat 2 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen: Frans Van Cauwelaertstraat 2, (afd. 3) sectie B 308 A3 (O.2018/113 - nr. omgevingsloket OMV_2018118417).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 5 september 2018, van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een kleuterblok bij een bestaande school Triangel Pamel op een perceel gelegen: Brusselstraat 27, (afd. 1) sectie C 62 W4 (O.2018/102).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 november 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het uitbreiden van een horecazaak met verbruikszaal op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2018/86 - nr. omgevingsloket OMV_2018085142).

Affiche bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ward en Julie Noppe-De Backer, Brederodestraat 195 te 2018 Antwerpen voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 24 A, (afd. 1) sectie B 6 A (O.2018/112 - nr. omgevingsloket OMV_2018116060).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 november 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 december 2018 tot 9 januari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 november 2018, van mevrouw Ilse Bronselaer, Kerkstraat 2 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een meergezinswoning (renovatie met herverdeling) op een perceel gelegen: Populierstraat 20, 22, 24 en 26, (afd. 4) sectie B 33 D2, (afd. 4) sectie B 33 L2 en (afd. 4) sectie B 33 K2 (O.2018/131).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 november 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 december 2018 tot 4 januari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 oktober 2018, van Marc Wauters wonende te Gustaaf Van der Steenstraat 16 te 1750 Lennik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een zonevreemde eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.3. van de VCRO op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 372 W (O.V.2018/12).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frank Beeckman namens namens De Doncker BVBA, Nieuwe Kaai 20 te 1760 Roosdaal voor het vergunnen van een klasse 2-inrichting voor het hernieuwen en uitbreiden van een betoncentrale op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 H en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2018/64 - nr. omgevingsloket OMV_2018065356).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Michel Van Den Meersschaut, Bullenbergstraat 73 C te 1703 Schepdaal voor het bouwen van een meergezinswoning (15 appartementen) aangepaste plannen op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 6, (afd. 1) sectie C 530 N5, (afd. 1) sectie C 530 R8 en (afd. 1) sectie C 530 V4 (O.2018/87 - nr. omgevingsloket OMV_2018087348).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 november 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 23 oktober 2018, van Yolande Praet, Gasthuisstraat 10 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (aanbouwen van een veranda) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 10, (afd. 1) sectie C 891 C (O.2018/124).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

21 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maaike Bronselaer, Pamelse Klei 28 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een gesloten afsluiting in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende materialen) op een perceel gelegen: Pamelse Klei 28 en Pamelse Klei 30, (afd. 1) sectie C 108 D2 en (afd. 1) sectie C 108 C2 (O.2018/94 - nr. omgevingsloket OMV_2018094040).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kathleen Bottelberghe, Maurice Roelantsstraat 19 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een gesloten afsluiting op een perceel gelegen: Maurice Roelantsstraat 19, (afd. 1) sectie E 240 B2 (O.2018/108 - nr. omgevingsloket OMV_2018110425).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 november 2018 tot 18 december 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 oktober 2018, van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een opslagloods en bijkomende parking op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 407 G en (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2018/122).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Thomas Pauwels, Smissenbosstraat 67 te 1700 Dilbeek voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN te 1760 Roosdaal, (afd. 3) sectie A 205 L (O.V.2018/7 - nr. omgevingsloket OMV_2018083129).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dimitri Van Horenbeeck, Kervijnstraat 27 te 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47, (afd. 3) sectie A 21 Y en (afd. 3) sectie A 23 (O.2018/83 - nr. omgevingsloket OMV_2018081604).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jens en Kiani Lauwaert-Schouppe wonende Eikauterstraat 3 te 1761 Roosdaal voor een verkavelingswijziging voor verharde oppervlakte, terras en bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 3, (afd. 4) sectie A 289 C (O.V.2018/8 - nr. omgevingsloket OMV_2018087599).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kevin Vereecken, Kapellestraat 24 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een garage op een perceel gelegen: Kapellestraat 24, (afd. 1) sectie C 180 G (O.2018/103 - nr. omgevingsloket OMV_2018106987).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning (weigering) afgeleverd werd voor de aanvraag van Delmulle NV, Waregemseweg 146 te 9790 Wortegem-Petegem voor functiewijziging van woning naar broodjeszaak, het plaatsen van een keermuur en het leggen van een parking op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 58 te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie E 491 Y (O.2018/99 - nr. omgevingsloket OMV_2018102135).

Affiche bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Brigitta Hoffman, Lostraat 145 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (aanbouwen van een veranda) op een perceel gelegen: Lostraat 145, (afd. 2) sectie A 26 H2 (O.2018/98 - nr. omgevingsloket OMV_2018099945).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Annie Huylebroeck, Patrijzenweg 2 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Patrijzenweg 2, (afd. 1) sectie E 152 A (O.2018/100 - nr. omgevingsloket OMV_2018105632).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Julie Dominique Brébar, Profetenstraat 24 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Profetenstraat 24, (afd. 1) sectie C 355 D (O.2018/106 - nr. omgevingsloket OMV_2018107879).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefanie en Kevin Jacobs-De Valck, Impegemstraat 77 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kleemstraat 40 te, 1760 Roosdaal (afd. 2) sectie A 292 Y en (afd. 2) sectie A 293 H (O.2018/105 - nr. omgevingsloket OMV_2018100110).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sarah Paye, Omer De Vidtslaan 65 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van reclameborden op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 65, (afd. 1) sectie D 203 T (O.2018/107 - nr. omgevingsloket OMV_2018107998).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Suys, Kardinaal Sterckxlaan 108 te 1860 Meise voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Mansborrestraat 10 te 1760 Roosdaal (afd. 4) sectie A 325 N (O.2018/109 - nr. omgevingsloket OMV_2018104304).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 11 oktober 2018, van Alfons Elpers, Kriebrugstraat 18 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 18, (afd. 1) sectie B 12 H (O.2018/118).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

23 oktober 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 november 2018 tot 5 december 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 september 2018, van Peter Dekeukelaere namens Scholen Sint-Franciscus vzw, Lostraat 175 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een sportveld op een perceel gelegen: Lostraat ZN, (afd. 2) sectie A 142 B (O.2018/111).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 oktober 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pasquale Lambot, Poelkbeekstraat 34 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 34, (afd. 1) sectie E 179 L en (afd. 1) sectie E 183 L (O.2018/92 - nr. omgevingsloket OMV_2018091508).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 oktober 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 september 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens INTOP EXPERTS), Statiestraat 8 te 1740 Ternat voor het verkavelen in 5 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Ledebergstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 295 C en (afd. 1) sectie C 297 P (O.V.2018/5 - nr. omgevingsloket OMV_2018059490).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2018 - bekendmaking gemeenteraadsbesluit van 27 september 2018 houdende principiële toestemming voor het plaatsen van cameratoezicht op het openbaar domein door politiezone TARL

Gemeenteraadsbesluit van 27 september 2018

3 oktober 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 oktober 2018 tot 9 november 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 september 2018, van mevrouw Sofie Mortelmans wonende te Holstraat 201 te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling voor het oprichten van een eengezinswoning (plat dak, bouwdiepte op gelijkvloers en verdieping) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie B 387 B en (afd. 3) sectie B 387 A (O.V.2018/11).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tine Vanden Driessche, Herststraat 9 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Herststraat 9, (afd. 4) sectie C 385 D (O.2018/81 - nr. omgevingsloket OMV_2018080892).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Muylaert Kamiel, Keerstraat 58 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn op 5 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat 58 (O.V.2018/4 - nr. omgevingsloket OMV_2018029030).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 september 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 oktober 2018 tot 9 november 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 september 2018, van Andre Devriendt namens Devriendt Agro BVBA, Koning Albertstraat 107 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 107, (afd. 3) sectie A 102 M (O.2018/101).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 september 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Rudi holemans, Korte Kamstraat 44 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een omheining en een poort op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 44, (afd. 1) sectie D 16 B (O.2018/78 - nr. omgevingsloket OMV_2018078281).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jimmy De Breucker, Brusselsesteenweg 355 te 1730 Asse-Kobbegem voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 3, (afd. 1) sectie E 263 K2 (O.2018/56 - nr. omgevingsloket OMV_2018052326).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 september 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 september 2018 tot 29 oktober 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 september 2018, van Kris en Linda Dedoncker-Vanlierde, Reusestraat 32 te 1760 tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Reusestraat 32, (afd. 4) sectie C 35 F (O.2018/104).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 september 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 september 2018 tot 25 oktober 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 mei 2018, van Filip De Coppel namens Azijnfabriek Sint-Martinus-Vinaigrerie Saint-Martin, Ramerstraat 26 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de regularisatie voor de hoogte van de silo's + hernieuwing en uitbreiding van de milieuvergunning op een perceel gelegen:   Ramerstraat 26, (afd. 2) sectie B 80 N2, (afd. 2) sectie B 80 P2, (afd. 2) sectie B 80 D2, (afd. 2) sectie B 80 E2, (afd. 2) sectie B 82 Y, (afd. 2) sectie B 82 A2, (afd. 2) sectie B 82 B2 en (afd. 2) sectie B 82 C2 (O.2018/59).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 september 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 september 2018 tot 18 oktober 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 september 2018, van Gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een kleuterblok bij een bestaande school Triangel Pamel op een perceel gelegen: Brusselstraat 27, (afd. 1) sectie C 62 W4 (O.2018/102).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Diederik Aelbrecht, Abeelstraat 85 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een tuinhuis op een perceel gelegen: Abeelstraat 85, (afd. 4) sectie C 431 M (O.2018/57 - nr. omgevingsloket OMV_2018054565).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Rudi Holemans, Korte Kamstraat 44 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit en een terras op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 44, (afd. 1) sectie D 16 B (O.2018/79 - nr. omgevingsloket OMV_2018078297).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 september 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Florence Ghisla, Daalbeekstraat 60 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding), plaatsen van een poolhouse en een zwembad op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 60, (afd. 3) sectie B 12 V (O.2018/80 - nr. omgevingsloket OMV_2018079161).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 september 2018 - openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 september 2018 tot 17 oktober 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 september 2018, van de heer Philippe Beckwée wonende te Blakmeers 38 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen verkavelingsvergunning van de perceelsgrenzen en de inplanting op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, (afd. 1) sectie C 889 B2 en (afd. 1) sectie C 889 C2 (O.V.2018/10).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 augustus 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 augustus 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wendy Van Eeckenrode, Poelkveldstraat 3 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een omheining op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 3, (afd. 1) sectie E 833 F (O.2018/61 - nr. omgevingsloket OMV_2018059741).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 augustus 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 augustus 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Elisabeth De Dobbeleer,  Vossenbunderstraat 1 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (uitbreiding en renovatie bijgebouw) op een perceel gelegen: Vossenbunderstraat 1, (afd. 3) sectie B 228 D, (afd. 3) sectie B 228 A, (afd. 3) sectie B 228 G, (afd. 3) sectie B 228 F, (afd. 3) sectie B 231, (afd. 3) sectie B 232/2 C, (afd. 3) sectie B 232 C en (afd. 3) sectie B 233 C (O.2018/74 - nr. omgevingsloket OMV_2018070045).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 augustus 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 augustus 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ludwig Timmermans, Keerstraat 4 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van bijgebouwen (regularisatie en aanpassingen) op een perceel gelegen: Keerstraat 4, (afd. 1) sectie C 638 B (O.2018/75 - nr. omgevingsloket OMV_2018076840).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 augustus 2018 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 augustus 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Tomasz Fortuniak, Looyeweg 7 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (renovatie en uitbreiding) op een perceel gelegen: Looyeweg 7, (afd. 4) sectie C 65 M (O.2018/76 - nr. omgevingsloket OMV_2018076857).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 augustus 2018 tot 14 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 juli 2018, van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een horecazaak met verbruikszaal op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2018/86).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 augustus 2018 tot 14 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 augustus 2018, van Maaike Bronselaer, Pamelse Klei 28 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gesloten afsluiting in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende materialen) op een perceel gelegen: Pamelse Klei 28 en 30, (afd. 1) sectie C 108 D2 en (afd. 1) sectie C 108 C2 (O.2018/94).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 augustus 2018 tot 14 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 augustus 2018, van de heer Jean Paul Van Capellen wonende te Hoogstraat 87 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 kavels met een nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Kleine Lostraat op een perceel gelegen: Kleine Lostraat 15, (afd. 1) sectie C 245 L (O.V.2018/9).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 augustus 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een stal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2018/24 - nr. omgevingsloket OMV_2018032516).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 augustus 2018 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 23 juli 2018, akte genomen van de melding, digitaal ontvangen op 29 juni 2018, van de heer Gunther Jacobs, Sleeststraat 1A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een melding klasse 3, standaardgarage op een perceel gelegen: Sleeststraat 1A, (afd. 2) sectie A 231 M (O.2018/82).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

1 augustus 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 augustus 2018 tot 5 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 3 juli 2018, van de heer Dimitri Van Horenbeeck, Kervijnstraat 27 te 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47, (afd. 3) sectie A 21 Y en (afd. 3) sectie A 23 (O.2018/83).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 juli 2018 een weigering omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Marie Noël Tondeurs-Rempfer, Berghofstrasse 13 te 85414 Kirchdorf (Duitsland) voor het slopen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Rijstraat 4, (afd. 1) sectie E 263 F en (afd. 1) sectie E 263 G (O.2018/60 - nr. omgevingsloket OMV_2018058684).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juli 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 augustus 2018 tot 5 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 juli 2018, van Jens en Kiani Lauwaert-Schouppe wonende te Eikauterstraat 3 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelingswijziging voor verharde oppervlakte, terras en bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 3, 23011 A 0289 C 0 0 (O.V.2018/8).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 juli 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 augustus 2018 tot 5 september 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 juli 2018, van de heer Thomas Pauwels wonende te Smissenbosstraat 67 te 1700 Dilbeek tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een verkavelingswijziging voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat, (afd. 3) sectie A 205 L (O.V.2018/7).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jos De Doncker, Groenenboomgaard 1 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Groenenboomgaard 1, (afd. 1) sectie C 138 D (O.2018/63 - nr. omgevingsloket OMV_2018065344).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan Van der Plas, Weverstraat 53 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een landbouwloods op een perceel gelegen: (afd. 4) sectie B 218 M2 en (afd. 4) sectie B 218 N2 (O.2018/55 - nr. omgevingsloket OMV_2018051812).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer David Hemmerijckx, Leliestraat 2A/1.2 te 9472 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: (afd. 1) sectie A 142 C3 (O.2018/70 - nr. omgevingsloket OMV_2018067037).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Albert Borloo wonende te Keerstraat 26 te 1760 Roosdaal voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bijstellen kavelgrenzen) op een perceel gelegen: Keerstraat 26 (O.V.2018/1 - nr. omgevingsloket OMV_2018011416).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dirk Charlier wonende te Keerstraat 31A te 1760 Roosdaal voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (plaatsen van een zwembadoverkapping) op een perceel gelegen: Keerstraat 31A (O.V.2018/2 - nr. omgevingsloket OMV_2018031899).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Johan Wyns, Poelkveldstraat 39 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (inrichten garage en aanpassen gevelopeningen) op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 39, (afd. 1) sectie E 758 D (O.2018/54 - nr. omgevingsloket OMV_2018045485).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frieda Bastaerts, Keerstraat 67 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Keerstraat 67, (afd. 1) sectie B 44 C (O.2018/49 - nr. omgevingsloket OMV_2018046182).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Vandenberghe, Bievegemberg 17 te 1760 Roosdaal en PVDB COLLECTIONS, Ninoofsesteenweg 205 te 1760 Roosdaal voor het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar restaurant + milieumelding klasse 3 (koelinstallatie met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 176 kW) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 205, Ninoofsesteenweg 207, Ninoofsesteenweg 209 en Ninoofsesteenweg 211, (afd. 2) sectie B 117 F2, (afd. 2) sectie B 117 Z en (afd. 2) sectie B 117 E2 (O.2018/21 - nr. omgevingsloket OMV_2018030084).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sara De Ruymaeker, Provincieplein 1 te 3010 Leuven voor het verbouwen van een tuinbouwschool tot plattelandscentrum (functiewijziging en gevelaanpassingen) op een perceel gelegen: Molenstraat 26, (afd. 1) sectie E 347 L (O.2018/36 - nr. omgevingsloket OMV_2018026723).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jonas Bockstal, Toekomststraat 52/2 te 9470 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Ramerstraat 41, (afd. 2) sectie B 105 A2 (O.2018/52 - nr. omgevingsloket OMV_2018048804).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunter Jack Vanden Broeck, Keerstraat 34 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Keerstraat 34, (afd. 1) sectie C 665 D (O.2018/51 - nr. omgevingsloket OMV_2018048567).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Ben De Ridder, Kaaitvaartstraat 70 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (plaatsen dakkapel) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 70, (afd. 1) sectie B 274/2 S (O.2018/48 - nr. omgevingsloket OMV_2018042598).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bavo Polaster, Akrenbos 105 te 1547 Bever voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Molenstraat 50, (afd. 1) sectie E 362 N (O.2018/28 - nr. omgevingsloket OMV_2018028220).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Julien Rutgeerts, Prinses Clementinalaan 86 te 9000 Gent voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (aangepaste inplanting en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Reigersbaan 29, (afd. 2) sectie B 75 F2 en (afd. 2) sectie B 75 H5 (O.2018/37 - nr. omgevingsloket OMV_2018037109).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Karel Cosijns, Kriebrugstraat 3 te 1760 Roosdaal voor het kappen van 36 populieren op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN , (afd. 1) sectie B 69 E (O.2018/40 - nr. omgevingsloket OMV_2018043602).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dries en Sofie Ceuppens-Geldhof, Ternatsestraat 27 te 1790 Affligem voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 22 A, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/18 - nr. omgevingsloket OMV_2018025383).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juli 2018 – besluit van 14 juni 2018 van de deputatie Vlaams-Brabant houdende gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 48

Besluit van de deputatie van Vlaams-Bravant van 14 juni 2018

3 juli 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 21 mei 2018, van Kris De Leener, Koning Albertstraat 46 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 46, (afd. 3) sectie B 33 H (O.2018/62).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik Bockstal, Lenniksebaan 90 te 1701 Dilbeek voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 3, (afd. 1) sectie C 255 N (O.2018/43 - nr. omgevingsloket OMV_2018043513).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frederik Bockstal, Lenniksebaan 90 te 1701 Dilbeek voor het verbouwen van een woning met handelsruimte (gevelrenovatie en plaatsen reclame) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 1, (afd. 1) sectie C 255 M (O.2018/42 - nr. omgevingsloket OMV_2018043472).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc De Bolle, Kaaitvaartstraat 69 te 1760 Roosdaal voor het kappen van een boom op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 69, (afd. 1) sectie B 113 K (O.2018/38 - nr. omgevingsloket OMV_2018040871).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sofie en Steven Verhevick-Verleysen wonende te Opperstraat 252A te 1770 Liedekerke voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (reliëfwijziging ifv ondergrondse praktijkruimte) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN (O.V.2018/3 - nr. omgevingsloket OMV_2018031466).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven en Sofie Verleysen-Verhevick, Opperstraat 252A te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning met praktrijkruimte in halfopen verband op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, (afd. 1) sectie C 99 E (O.2018/15 - nr. omgevingsloket OMV_2018014528).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mia Vanderschueren, Molenveldstraat 21 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Molenveldstraat 21, (afd. 1) sectie E 52 H (O.2018/35 - nr. omgevingsloket OMV_2018039854).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lucie Lateur, Kleemstraat 88 te 1760 Roosdaal voor het kappen van 37 populieren op een perceel gelegen: (afd. 2) sectie A 328 B en (afd. 2) sectie A 332 C (O.2018/30 - nr. omgevingsloket OMV_2018036053).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jens Van den Eede, Lostraat 23 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (gevelrenovatie, dakrenovatie en plaatsen afsluiting) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 219, (afd. 3) sectie A 208 G, (afd. 3) sectie A 209 D en (afd. 3) sectie A 209 E (O.2018/44 - nr. omgevingsloket OMV_2018043527).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 juli 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 juni 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Hans Van Droogenbroeck, Hendrik Vangassenstraat 25/9 te 9400 Ninove voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/29 - nr. omgevingsloket OMV_2018029082).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 juni 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 juli 2018 tot 7 augustus 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 mei 2018, van Katleen Evenepoel, Ramerstraat 42 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met nieuwe rooilijn op 6 meter uit de as van de Ramerstraat en op 4 meter uit de as van de Bundermeersweg op een perceel gelegen: Ramerstraat 40 en 42, (afd. 2) sectie B 146 R2 en (afd. 2) sectie B 146 S2 (O.V.2018/6).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 juni 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 juni 2018 tot 23 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 april 2018, van Jo Van Capellen namens Grondwerken De Meuter, Assesteenweg 117/A te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een reliëfwijziging op een perceel gelegen: Mansborreveld ZN, (afd. ) sectie A 504 C, (afd. ) sectie A 505, (afd. ) sectie A 507, (afd. 4) sectie A 381 K, (afd. 4) sectie A 381 L, (afd. 4) sectie A 382 E, (afd. 4) sectie A 382 B, (afd. 4) sectie A 382 D en (afd. 4) sectie A 385 (O.2018/47).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 juni 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 juni 2018 tot 23 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 19 mei 2018, van Intop Experts, Statiestraat 8 te 1740 Ternat en Wim Van den Cruijce, Statiestraat 8 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 5 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Ledebergstraat ZN, (afd. 1) sectie C 295 C en (afd. 1) sectie C 297 P (O.V.2018/5).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

12 juni 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 juni 2018 tot 12 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 mei 2018, van de heer Frank Beeckman namens De Doncker bvba, Nieuwe Kaai 20 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een klasse 2-inrichting bestaande uit het hernieuwen en uitbreiden van een betoncentrale op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 35 F2, 35 E2, 38 F, 39, 40 H en 40 G (O.2018/64).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

11 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erwin Messiaen wonende te Witteweg 30 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad, verharding en poolhouse op een perceel gelegen: Witteweg 30, (afd. 3) sectie B 180 L en (afd. 3) sectie B 180 M (O.2018/19 - nr. omgevingsloket OMV_2018027853).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dana Dée wonende te Kasteelstraat 112 te 1500 Halle voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koollochting 38, (afd. 3) sectie B 384 A (O.2018/22 - nr. omgevingsloket OMV_2018025863).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jo en Lissa Candries-Pipeleers wonende te Berchemstraat 50 te 1760 Roosdaal en Jo en Lissa Candries-Pipeleers wonende te Berchemstraat 50 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Berchemstraat 50, (afd. 1) sectie D 648 E en (afd. 1) sectie D 650 L (O.2018/25 - nr. omgevingsloket OMV_2018032943).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cindy Wauters wonende te Kaaistraat 54 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een verkoopsruimte voor ijs en drankenverkoop met overdekt terras op een perceel gelegen: Kaaistraat 54, (afd. 1) sectie A 29 V2 (O.2018/26 - nr. omgevingsloket OMV_2018034194).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cedric en Greet Dupont-Van de Velde wonende te Knoddelstraat 34 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband met praktijkruimte op een perceel gelegen: Berchemstraat ZN, (afd. 1) sectie E 648 C (O.2018/12 - nr. omgevingsloket OMV_2018017833).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juni 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Pamela Barbé wonende te Leermarkt 17 te 2800 Mechelen voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Brusselstraat 63, (afd. 1) sectie C 47 G3 en (afd. 1) sectie C 47 S3 (O.2018/13 - nr. omgevingsloket OMV_2018015276).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 juni 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 12 april 2018, van Marie-Louise Coppens wonende te Gasthuisstraat 183 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 183, (afd. 1) sectie E 290 K2 (O.2018/46).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 juni 2018

23 mei 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 mei 2018 tot 2 juli 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 april 2018, van de heer Kamiel Muylaert, Keerstraat 58 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn op 5 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat 58, (afd. 1) sectie C 682 B, (afd. 1) sectie C 718 B, (afd. 1) sectie C 718 D en (afd. 1) sectie C 718 C (O.V.2018/4).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 10 februari 2018, van Kris en Maïté Deschuyffeleer - Houet wonende te Berchemstraat 2 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (aanpassen gevelopeningen) op een perceel gelegen: Berchemstraat 2, (afd. 1) sectie D 408 D en (afd. 1) sectie D 409 D (O.2018/9).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de gemeente Roosdaal, mevrouw Christine Hemerijckx en mevrouw Emma Van der Maelen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het kappen van 4 bomen op een perceel gelegen: Lostraat ZN, (afd. 2) sectie B 14 (O.2018/6 - nr. omgevingsloket OMV_2018006983).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

 15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Omer De Backer wonende te Keerstraat 54/A te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (regularisatie) op een perceel gelegen: Kleemstraat 22, (afd. 2) sectie A 283 M2 en (afd. 2) sectie A 283 N2 (O.2018/8 - nr. omgevingsloket OMV_2018013978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Yilmaz CALLI wonende te Bevrijdingsstraat 66 te 9300 Aalst voor het bouwen van een handelsgebouw op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 44, (afd. 1) sectie E 524 L2 (O.2018/17 - nr. omgevingsloket OMV_2018025303).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 21 februari 2018, van Inge François wonende te Kleistraat 75 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning (vernieuwen dak) op een perceel gelegen: Eikauterstraat 7, (afd. 4) sectie A 288 C (O.2018/14).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 mei 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Eddie De Block namens INTRADURA gevestigd te Dorent 5 te 1620 Drogenbos voor het aanleg van een recyclagepark in toepassing van artikel 4.4.7. van de VCRO op een perceel gelegen: Opperheilbeekweg ZN, (afd. 1) sectie D 277 M (O.2018/16 - nr. omgevingsloket OMV_2018022978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunther De Buck wonende te Abeelstraat 70 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Abeelstraat 70, (afd. 4) sectie C 458 W (O.2018/7 - nr. omgevingsloket OMV_2018012448).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 mei 2018 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 23 april 2018, akte genomen van de melding klasse 3, Motorcrosswedstrijd Gooik, digitaal ontvangen op 21 maart 2018, van Auto - Motor-Club "De Toekomst" Dworp gevestigd te Kareelveldlaan 9 te 1653 Dworp en de heer Ivan Vogeleer wonende te Kareelveldlaan 6 te 1653 Beersel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het melding klasse 3, Motorcrosswedstrijd Gooik op een perceel gelegen: (afd. 3) sectie B 343, 344 en 345 (O.2018/33).

4 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Katia Moors wonende te Patattestraat 8a te 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO, op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 22, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/2 - nr. omgevingsloket OMV_2018003761).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 27 maart 2018, van Nadine Braeckmans wonende te Pamelstraat 25 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Pamelstraat 25, (afd. 1) sectie A 67 H (O.2018/31).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 28 maart 2018, van Maria Calogera Palmeri wonende te Reigersbaan 16 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda na afbraak pergola op een perceel gelegen: Reigersbaan 16, (afd. 2) sectie B 61 S2 en (afd. 2) sectie B 61 Y3 (O.2018/34).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer André Michel Goubert wonende te Lombeekstraat 29 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een publiciteitspaneel op een perceel gelegen: Lombeekstraat 29, (afd. 1) sectie D 50 K (O.2018/5 - nr. omgevingsloket OMV_2018007384).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 11 april 2018, van de heer Jens Van den Eede wonende te Lostraat 23 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 219, (afd. 3) sectie A 208 G, (afd. 3) sectie A 209 D en (afd. 3) sectie A 209 E (O.2018/41).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 mei 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Paul Boulez wonende te Gasthuisstraat 114A te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van 2 eengezinswoningen (1 woning tot 2 appartementen en gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 114A en Gasthuisstraat 116, (afd. 1) sectie C 84 H en (afd. 1) sectie C 84 G (O.2018/3 - nr. omgevingsloket OMV_2018005440).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 april 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 15 maart 2018, van Hendrik Nuyttens wonende te Bundermeersweg 5 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen:Bundermeersweg 5, (afd. 2) sectie B 146 M2 (O.2018/23).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

24 april 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 april 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Matthias Van Lul wonende te Koning Albertstraat 53 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 53, (afd. 3) sectie A 65 C (O.2018/1 - nr. omgevingsloket OMV_2018002683).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 april 2018 tot 23 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 maart 2018, van de heer Vandenberghe Philippe wonende te Bievegemberg 17 te 1760 Roosdaal en PVDB Collections gevestigd te Ninoofsesteenweg 205 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar restaurant + milieumelding klasse 3 (koelinstallatie met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 176 kW) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 209 en 211, (afd. 2) sectie B 117 Z (O.2018/21).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 april 2018 tot 14 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 maart 2018, van mevrouw Tiffany Van Muylder wonende te Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een stal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2018/24).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 april 2018 tot 14 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 maart 2018, van Dries en Sofie Ceuppens-Geldhof wonende te Ternatsestraat 27 te 1790 Affligem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.1.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/18).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 april 2018 tot 10 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 maart 2018, van de heer Dirk Charlier wonende te Keerstraat 31A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (plaatsen van een zwembadoverkapping) op een perceel gelegen: Keerstraat 31A (afd. 1) sectie A 93 L (O.V.2018/2).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 april 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 april 2018 tot 10 mei 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 maart 2018, van de heer Albert Borloo wonende te Keerstraat 26 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bijstellen kavelgrenzen) op een perceel gelegen: Keerstraat 26, (afd. 1) sectie C 659 H (O.V.2018/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 maart 2018 tot 30 april 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 maart 2018, van Eddie De Block namens Intradura gevestigd te Dorent 5 te 1620 Drogenbos tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een recyclagepark in toepassing van artikel 4.4.7. van de VCRO op een perceel gelegen: Opperheilbeekweg ZN, (afd. 1) sectie D 277 M (O.2018/16).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

26 maart 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 maart 2018 tot 30 april 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 maart 2018, van Steven en Sofie Verleysen-Verhevick, Opperstraat 252A te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijziging van de verkavelingsvoorschriften (oprichten praktijkruimte) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, afd 1 sectie C nr. 99 E (dossiernummer O.V.2018/3).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 maart 2018 - Besluit van 8 februari 2018 van de deputatie Vlaams-Brabant houdende goedkeuring rooilijnplannen (deel) en gedeeltelijke afschaffing en gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 54 en 55

16 februari 2018 - Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 februari 2018 tot 26 maart 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 januari 2018, van mevrouw Katia Moors, Patattestraat 8a te 1755 Gooik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kriebrugstraat ZN, afd 1 sectie B nr. 8 A (dossiernummer O.2018/2).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 februari 2018 - Bekendmaking collegebesluit van 25 januari 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 25 januari 2018, door het college werd goedgekeurd:

Gemeentelijke retributiereglement voor de vóór- en naschoolse kinderopvange en vakantiewerking - vaststelling tarieven

7 februari 2018 - Bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 25 januari 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 25 januari 2018, door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

25 januari 2018 - Bekendmaking

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 48 (deelgemeente Borchtlombeek), gedeelte van de Binnenstraat.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 29 januari 2018 tot en met 27 februari 2018.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 28 februari 2018.

8 januari 2018 - bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 21 december 2017

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaals brengt ter kennis van de bevolking dat , in vergadering van 21 december 2017, door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2018

13 december 2017 - bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 30 november 2017

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 30 november 2017 door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

19 september 2017 - openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing/verlegging en nieuwe rooilijn voor gedeelten van voetweg nr. 54 en 55 (deelgemeente Pamel), gedeelten begrepen tussen de Hoog-, Profetenstraat en de Pinijzekets.

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing/verlegging en nieuwe rooilijn voor gedeelten van voetweg nr. 54 en 55 (deelgemeente Pamel), gedeelten begrepen tussen de Hoog-, Profetenstraat en de Pinijzekets.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 25 september 2017 tot en met 25 oktober 2017.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 26 oktober 2017.

29 augustus 2017 - Bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrassportveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

besluit van 30 mei 2017 van de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal houdende goedkeuring van het reglement voor het gebruik van het ‘Kunstgrasveld Pamel-centrum’

11 augustus 2017 - besluit van de deputatie Vlaams-Brabant van 6 juli 2017 houdende gedeeltelijke afschaffing van voetweg 54

pdf Klik hier om het integrale besluit te bekijken

20 juni 2017 - Besluit van de gemeenteraad van 1 juni 2017 houdende goedkeuring van het belastingreglement op de aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard(omgevingsvergunning) voor de aanslagjaren 2017-2018

besluit van 1 juni 2017 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het belastingreglement op de aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard(omgevingsvergunning) voor de aanslagjaren 2017-2018

21 april 2017 - bekendmaking beslissing plan-m.e.r.-plicht van de aanvraag tot een planologisch attest voor de bvba Devriendt te Roosdaal

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat op verzoek van de dienst Mer van de Vlaamse Overheid, departement Omgeving, in uitvoering van de verplichting die volgen uit de omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007,

De screeningsnota en de beslissing dat er geen plan-MER nodig is omdat werd aangetoond dat het voorgenomen plan (uitbreiding van loods binnen de bedrijfszone) geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen,

ter inzage ligt, gedurende de periode van vrijdag 21 april 2017 tot en met maandag 22 mei 2017, op de milieudienst van de gemeente Roosdaal tijdens de openingsuren of raadpleegbaar is op de website www.mervlaanderen.be (dossiernummer SCRPL17039).

15 februari 2017 - besluit van de deputatie Vlaams-Brabant van 26 januari 2017 houdende gedeeltelijke afschaffing van voetweg 26

  pdf Klik hier om het integrale besluit te bekijken

7 februari 2017 - ontwerp onteigeningsplan - RUP Belle-Alliance bis (2)

Het ontwerp van het onteigeningsplan RUP Belle-Alliance bis (2) werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 januari 2017 en ligt voor iedereen ter inzage bij de technische dienst van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 13 februari 2017 tot en met 27 februari 2017.

Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 27 februari 2017, schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, ter kennis gebracht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

(openingsuren gemeentehuis: elke voormiddag van 8.30 tot 12 uur, dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur en woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur.)

7 februari 2017 - begrotingswijziging nr. 1 van de brandweerzone Vlaams-Brabant West

In uitvoering van artikel 90 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, brengt het college van burgemeester en schepenen eenieder ter kennis dat de begrotingswijziging nr. 1 van 2017 van de brandweerzone Vlaams-Brabant West ter inzage ligt van de bevolking op het gemeentesecretariaat, tijdens de gebruikelijke openingsuren.

1 februari 2017 - Openbaar onderzoek voetweg nr. 54

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 54 (deelgemeente Pamel) gedeelte begrepen tussen de Hoogstraat en de Ledebergstraat - percelen Roosdaal (Pamel) 1ste afdeling, sectie C nr. 527 n5, 527 p3 en 527 f2.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 13 februari 2017 tot en met 14 maart 2017.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 15 maart 2017.  

3 januari 2017 - bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 21 december 2016 houdende vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en van de aanvullende personenbelasting voor het jaar 2017

Inschrijven op onze digitale nieuwsbrief

Inschrijven op de digitale nieuwsbrief van de gemeente Roosdaal

* verplicht veld
/ / ( dd / mm / yyyy )
 

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2017

 

27 december - bekendmaking gebruiksreglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

27 december - bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

besluit van 22 december 2016 van de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal houdende goedkeuring van het retributiereglement voor het gebruik van het ‘Kunstgrasveld Pamel-centrum’

30 november 2016 - bekendmaking retributiereglement tijdelijke inname openbaar domein en werken aan de nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein

24 oktober 2016 - Terinzagelegging – kennisgevingsnota plan-MER GRUP Historisch gegroeide bedrijven in Oude Pamel te Roosdaal

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat op verzoek van de dienst Mer van de Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie, in uitvoering van artikel 4.2.8 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, titel IV Milieueffect- en veiligheidsrapportage:

De kennisgevingsnota van het opstarten van de procedure voor het opstellen van het plan MER Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan Historisch gegroeide bedrijven in het Oude Pamel (Bvba De Doncker, bvba Van Der Straeten)

ter inzage ligt, gedurende de periode van vrijdag 28 oktober 2016 tot en met dinsdag 27 november 2016, op de milieudienst van de gemeente Roosdaal tijdens de openingsuren of raadpleegbaar is op de website http://www.mervlaanderen.be/ (dossiernummer PL0232).

Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen overmaken aan de dienst Mer op het e-mail adres sarah.demunck@lne.vlaanderen.be

7 oktober 2016  Bekenmaking van de goedkeuring van het uitvoeringsplan ‘Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan “Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval” goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'. Deze twee plannen zijn hiermee opgeheven.

Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere actoren in de afval- en materialensector. Daarnaast hielden we rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt een focus op het lokale niveau.

Tijdens het openbaar onderzoek over dit plan, van 11 januari 2016 tot 10 maart 2016, ontving de OVAM 335 reacties. Hiervoor willen wij u van harte danken. Al deze reacties, samen met de overwegingen en de aanpassingen aan het plan, vindt u in het verslag van de inspraak en adviesreacties.

U vindt het uitvoeringsplan, samen met een samenvattende brochure, op www.ovam.be/uitvoeringsplan.

In uitvoering conform artikel 18, §10 van het Materialendecreet.

Milieudienst Roosdaal 054 89 13 32 - milieu@roosdaal.be

31 augustus 2016 - Openbaar onderzoek voetweg nr. 26

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 26 (deelgemeente O.L.V.-Lombeek) gedeelte aan de Derrevoortstraat - perceel Roosdaal (O.L.V.-Lombeek) 3de afdeling, sectie B nr. 315k.
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.
Het openbaar onderzoek loopt van 14 september 2016 tot en met 13 oktober 2016.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 14 oktober 2016.

30 juni 2016 - Besluit van 16 juni 2016 van de Deputatie van Vlaams-Brabant houdende goedkeuring rooilijnplan (deel) en gedeeltelijke verlegging van voetweg 42


27 juni 2016 - Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2016 houdende vaststelling van de jaarrekening 2015

 • besluit GR 23 juni 2016 houdende vaststelling van de jaarrekening 2015

 13 juni 2016 - Openbaar onderzoek “project 22.547 – afkoppeling inlaten Populierstraat - Bosstraat”

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van regelen met betrekking van werken door de nv Aquafin, in opdracht van het Vlaamse Gewest en in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar het dossier “project 22.547 – afkoppeling inlaten Populierstraat - Bosstraat”.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.
Het openbaar onderzoek loopt van 20 juni 2016 tot en met 20 juli 2016.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur of aanwezig zijn bij het afsluiten van het openbaar onderzoek op 20 juli 2016 om 12u00.

10 juni 2016 - Bekendmaking definitieve vaststelling rooilijn Reigersbaan

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het decreet van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling en de realisatie van rooilijnen, aan de bevolking bekend dat het rooilijnplan van de Reigersbaan (gedeelte tussen de Schilder Evenepoelstraat en de Heidestraat – buurtweg nr. 23), perceel Roosdaal (Strijtem) – 2de afdeling, sectie B nr. 68e definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016.

2 mei 2016 - Openbaar onderzoek “project 22.277A – aansluiting Derrevoortstraat”

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van regelen met betrekking van werken door de nv Aquafin, in opdracht van het Vlaamse Gewest en in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar het dossier “project 22.277A – aansluiting Derrevoortstraat”.
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.
Het openbaar onderzoek loopt van 9 mei 2016 tot en met 7 juni 2016.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur of aanwezig zijn bij het afsluiten van het openbaar onderzoek op 8 juni 2016 om 12u00.

14 april 2016 - Openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan begraafplaats Lostraat

Door de gemeenteraad werd op 24 maart 2016 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) begraafplaats Lostraat voorlopig vastgesteld.

De aanleiding voor de opmaak van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is de vraag naar bijkomende grond voor het begraven van overleden inwoners, samen met de intentie om de begraafplaats te voorzien van aangepaste en hedendaagse infrastructuur.

Het ontwerp van het RUP begraafplaats Lostraat ligt voor iedereen ter inzage bij de technische dienst van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 18 april 2016 tot en met 16 juni 2016. Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 16 juni 2016, schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, ter kennis gebracht worden aan de gemeentelijke commissie voor de ruimtelijke ordening (GECORO), Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Contactpersoon: Filip Uyttersprot - 054 89 13 34 - ruimtelijkeordening@roosdaal.be

5 april 2016 - Openbaar onderzoek rooilijn Reigersbaan

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het decreet van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling en de realisatie van rooilijnen, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de rooilijn in de Reigersbaan (gedeelte tussen de Schilder Evenepoelstraat en de Heidestraat – buurtweg nr. 23) – perceel Roosdaal (Strijtem) – 2de afdeling, sectie B nr. 68e.
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.
Het openbaar onderzoek loopt van 6 april 2016 tot en met 5 mei 2016.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 6 mei 2016.

30 maart 2016 - Bekendmaking definitieve vaststelling rooilijn Dieptstraat

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het decreet van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling en de realisatie van rooilijnen, aan de bevolking bekend dat het rooilijnplan van de Dieptstraat – percelen Roosdaal (Strijtem) – 2de afdeling, sectie A nr. 481k, 481b, 481p, 483v en 483w definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 maart 2016.

8 maart 2016 - Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

De burgemeester van de gemeente Roosdaal maakt bekend dat door de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, een milieuvergunningsaanvraag werd ingediend voor de verandering aan de exploitatie van een klasse 1-inrichting, een rioolwaterzuiveringsinstallatie, gelegen Nederwijk-Oost 269 te 9400 Ninove, met als voorwerp: het uitbreiden de diverse activiteiten omschreven in de rubrieken: 2.3.2.a, 2.3.2.e, 2.3.3.a, 2.4.3.a.1, 2.4.3.a.2, 3.6.4.3, 6.4.1, 16.3.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.4.1.a, 17.3.6.1.a, 17.4, 24.2.

Het dossier ligt ter inzage op de milieudienst (tel. 054 31 32 67) van stad Ninove van 18 februari 2016 tot 19 maart 2016 tijdens de kantooruren, Centrumlaan 100 te 9400 Ninove.

Gedurende die periode kunnen bezwaren aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar (de milieuambtenaar).

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

9 februari 2016 - Openbaar onderzoek voetweg nr. 42

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 42 (deelgemeente Pamel) gedeelte tussen de Brusselstraat en de Molenstraat - percelen Roosdaal (Pamel) 1ste afdeling, sectie C nr. 68, 81, 82a en 82b.
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.
Het openbaar onderzoek loopt van 29 februari 2016 tot en met 29 maart 2016.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 30 maart 2016.

2 februari 2016 - Openbaar onderzoek rooilijn Dieptstraat

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het decreet van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling en de realisatie van rooilijnen, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de rooilijn in de Dieptstraat – percelen Roosdaal (Strijtem) – 2de afdeling, sectie A nr. 481k, 481b, 481p, 483v en 483w.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 8 februari 2016 tot en met 8 maart 2016.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 9 maart 2016.

 30 december 2015 -  Bekendmaking van de gemeenteraadsbesluiten van 17 december 2015 houdende vaststelling van de aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de personenbelasting voor het jaar 2016

 De gemeenteraadsbesluiten kunnen gedownload worden in het e-loket in de rubriek "belastingen en retributies"

22 december 2015 - Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

De burgemeester van de gemeente Roosdaal maakt bekend dat door de Bouwcentrale De Doncker nv, Bellestraat 24 te 1790 Affligem, een milieuvergunningsaanvraag werd ingediend voor de verdere uitbating en de exploitatie van een klasse 1-inrichting een handel in bouwmaterialen met opslag van cement, een houtbewerkingsplaats en een doe-het-zelfhandel op de percelen afdeling 4, sectie A, nummer 20L en 21B, gelegen Knoddelstraat 36 te 1761 Roosdaal, met als voorwerp:

 • - de opslag van gevaarlijke producten 205 ton cement en 1 ton houtdrenkmiddel;
 • - de mechanische behandeling van hout tot 53,30 kW;
 • - de opslag van gevaarlijke producten in verpakkingen tot 30 liter of kg, tot 2000 liter;
 • - de opslag van diverse gevaarlijke producten met een vlampunt > dan 55 °C tot 2250 kg;
 • - de opslag van diverse gevaarlijke producten (aërosolen) tot 2000 liter;
 • - de opslag van houtproducten tot 610 m³ in een lokaal;
 • - de opslag van kunststoffen tot 15 ton in een lokaal;
 • - een noodgenerator, compressor, motoren, verdeelsysteem en het stallen van 8 stuks rollend materiaal.

Het dossier ligt ter inzage op de milieudienst (tel. 054/89 13 32) van de gemeente Roosdaal van 21 december 2015 tot 21 januari 2016 tijdens de kantooruren, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Gedurende die periode kunnen bezwaren aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar (de milieuambtenaar).

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

11 december 2015 - Bekendmaking besluit van de gemeenteraad van 26 november 2015 houdende goedkeuring van de gemeentelijke retributie op de bewonerskaart blauwe zone

  Klik hier om een afschrift van het gemeenteraadsbesluit te openen 

25 november 2015 - Bekendmaking besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 12 november 2015 houdende gedeeltelijke afschaffing van voetwegen 61, 61a, 78 en 80

Klik hier om de brief te openen houdende kennisgeving van het in titel genoemde besluit tot gedeeltelijke afschaffing van de voetwegen 61, 61a, 78 en 80 

18 november 2015 - Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

De burgemeester van de gemeente Roosdaal maakt bekend dat door de bvba Minak, Gasthuisstraat 13 te 1760 Roosdaal, een milieuvergunningsaanvraag werd ingediend voor de verdere uitbating en de verandering aan de exploitatie van een klasse 1-inrichting een bottelarij van water en frisdrank, op de percelen afdeling 1, sectie C, nummers 530y10-530e11-530f11-887h-884h-889e2, gelegen Gasthuisstraat 13 te 1760 Roosdaal, met als voorwerp:

 • het hernieuwen van de vergunning;
 • het uitbreiden en verminderen van de diverse activiteiten omschreven in de rubrieken: 3.4.2 - 6.4.1 - 10.1.2.b - 12.2.1 - 12.3.2 - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.3.2 - 17.3.3 - 17.3.4 - 17.3.6 - 17.3.7 -17.3.8 - 17.4 - 19.6.2.b - 23.2.1.b - 23.3.1.b - 24.4 - 29.5.2.1.b - 33.4.1.b - 39.1.2 - 39.4.1 -43.1.2.b - 53.8.3.
 • het toevoegen van percelen.

Het dossier ligt ter inzage op de milieudienst (tel. 054/89 13 32) van de gemeente Roosdaal van 18 november 2015 tot 18 december 2015 tijdens de kantooruren, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Gedurende die periode kunnen bezwaren aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar (de milieuambtenaar).

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

7 oktober 2015 - Bekendmaking van de goedkeuring door gemeenteraad op 24 september 2015 van de aanpassing nr.3 aan het MJP 2014-2019 en van de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2015

 De gemeenteraad keurde in zitting van 24 september 2015 volgde besluiten goed:

1 oktober 2015 - Openbaar onderzoek naar het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan - RUP Pamel-centrum

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan – RUP Pamel-centrum voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september 2015 en voor iedereen ter inzage ligt bij de technische dienst, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 2 oktober 2015 tot en met 30 november 2015.

Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 30 november 2015, schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, ter kennis gebracht worden aan de gemeentelijke commissie voor de ruimtelijke ordening (GECORO), Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Contactpersoon: Pieter Geerts 054/89.13.31 ruimtelijkeordening@roosdaal.be

7 augustus 2015 - Bekendmaking van het mestactieprogramma (MAP5): resultaat openbaar onderzoek en definitief mestactieprogramma

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat het vijfde mestactieprogramma - dat maatregelen bevat om de verontreiniging van water door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen – op 10 juli 2015 goedgekeurd werd in plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

De resultaten van het openbaar onderzoek en het definitieve mestactieprogramma kunt u consulteren op deze link.

7 augustus 2015 - Terinzagelegging van het plan-MER Lokaal afval- en materiaalplan, uitvoeringsplan voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2022

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat op verzoek van de dienst Mer van de Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie, in uitvoering van artikel 4.2.8 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, titel IV Milieuaffect- en veiligheidsrapportage:

- Plan-MER (PL0213) Lokaal afval- en materialenplan, uitvoeringsplan voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2016

ter inzage ligt, gedurende de periode van 27 juli 2015 tot en met 31 augustus 2015, bij de dienst Mer (Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel) of de Ovam (Stationsstraat 284 te 2800 Mechelen).

Het document is ook raadpleegbaar op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be (dossierdatabank, invullen PL0213).

Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen overmaken aan de dienst Mer op het e-mail adres annelies.hoebeeck@lne.vlaanderen.be of sven.wouters@lne.vlaanderen.be.

8 juni 2015 - Terinzagelegging begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2015 van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant WEST

De begrotingswijziging nr. 1, dienstjaar 2015 van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant WEST, vastgesteld door de zoneraad van 1 juni 2015, ligt gedurende 10 dagen ter inzage van het publiek op het gemeentehuis van Roosdaal.

4 juni 2015 - Terinzagelegging - openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat op verzoek van de dienst Mer van de Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie, in uitvoering van artikel 4.2.8 van het decreet van 5 april 1995  houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, titel IV Milieueffect- en veiligheidsrapportage:

De kennisgevingsnota van het plan MER Ruilverkaveling Gooik

ter inzage ligt, gedurende de periode van vrijdag 5 juni  2015 tot en met zaterdag 4 juli 2015, op de milieudienst van de gemeente Gooik en Roosdaal tijdens de openingsuren of raadpleegbaar is op de website http://www.mervlaanderen.be/ (dossiernummer PL0208).

Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen overmaken aan de dienst Mer op het e-mail adres koen.maertens.lne@lne.vlaanderen.be.

19 mei 2015 - Bekendmaking van een openbaar onderzoek over de aanvraag voor de exploitatie van een klasse 2-inrichting

De burgemeester brengt de inwoners in kennis dat door de nv Sint-Martinus Azijnfabriek, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend voor de verandering aan exploitatie van een klasse 2-inrichting, een azijnfabriek, op de percelen 80(d2, e2, n2,p2) en 82 (a2,b2,c2,y), gelegen Ramerstraat 26 te 1760 Roosdaal, met als voorwerp:

 • de uitbreiding van de productiecapaciteit van 291,75 kW naar 438,1 kW (rubrieken 45.15.2.a);
 • de uitbreiding van de grondwaterwinning van 15.000 m³/jaar naar 22.000 m³/jaar (rubriek 53.8.2);
 • de uitbreiding van de electriciteitsproductie (generator) van 250 kVA naar 500 kVA (rubriek 12.1.2);
 • de uitbreiding van de opslag van samengeperste gassen (compressor en koeling) van 218,4 kW naar 227,63 kW (rubriek 16.3.1.2);
 • er is geen uitbreiding van het aantal percelen;
 • een actualisatie van diverse meldingsplichtige inrichtingen (lozing afvalwater, bottelarij, transformator, accumulator, stallen van voertuigen, opslag gevaarlijke stoffen, opslag van hout, PET-flesproductie, opslag kunststoffen, labo, metaalbewerking, noodgroep, opslag papier en karton)

Het dossier ligt ter inzage op de milieudienst (tel. 054/89 13 32) van de gemeente Roosdaal van 20 mei 2015 tot en met 20 juni 2015 tijdens de kantooruren, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Gedurende die periode kunnen bezwaren aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan de milieuambtenaar (tel. 054/89 13 32 of milieu@roosdaal.be).

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

28 april 2015 -  Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

De burgemeester van de gemeente Roosdaal maakt bekend dat door de Bouwcentrale De Donc-ker nv, Bellestraat 24 te 1790 Affligem, is een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de ver-dere uitbating en de exploitatie van een klasse 1-inrichting een handel in bouwmaterialen met opslag van cement, op de percelen afdeling 4, sectie A, nummer 20L, gelegen Knoddelstraat 36 te 1761 Roosdaal, met als voorwerp:

 • de opslag van gevaarlijke producten 150 ton cement en 1 ton houtdrenkmiddel;
 • de mechanische behandeling van hout tot 53,30 kW;
 • de opslag van gevaarlijke producten in verpakkingen tot 25 liter of kg, tot 2000 liter;
 • de opslag van diverse gevaarlijke producten (P2-P3-milieugevaarlijk) tot 4500 kg of liter;
 • de opslag van houtproducten tot 610 m³ in een lokaal;
 • de opslag van kunststoffen tot 15 ton in een lokaal;
 • een noodgenerator, compressor, motor, verdeelsysteem en het stallen van 8 stuks rollend mate-riaal.

Het dossier ligt ter inzage op de milieudienst (tel. 054 89 13 32) van de gemeente Roosdaal van 28 april 2015 tot 28 mei 2015 tijdens de kantooruren, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Gedurende die periode kunnen bezwaren aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar (de milieuambtenaar).

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

21 april 2015 - Bekendmaking gemeenteljk aanvullend verkeersreglement (GAR) Hoogstraat

Het college van burgemeester en schepenen van Roosdaal brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 2 april 2015 de gemeenteraad beslist heeft, volgende gemeentelijke reglement aan te passen:

Hoogstraat: gemeenteljk aanvullend verkeersreglement (GAR)

De personen die tegen dit ontwerp bezwaar of opmerkingen willen inbrengen, worden verzocht deze schriftelijk te laten geworden aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 30 april 2015.

Het gemeentelijk reglement ligt ter inzage op de technische dienst, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.00 u, dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur en woensdagnamiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur

24 maart 2015 - Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

De burgemeester van de gemeente Roosdaal maakt bekend dat door de heer Eric Barbé, Goot-jesstraat 32 te 1760 Roosdaal, is een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de verdere uit-bating en de verandering aan de exploitatie van een klasse 1-inrichting een benzinestation, op de percelen afdeling 1, sectie A, nummers 120s en 120t, gelegen Gootjesstraat 32 te 1760 Roosdaal, met als voorwerp:

 • meer opslag diesel en minder benzine;
 • bijvoegen de opslag van propaangas;
 • de opslag van gevaarlijke producten in verpakkingen tot 25 liter of kg.

Het dossier ligt ter inzage op de milieudienst (tel. 054 89 13 32) van de gemeente Roosdaal van 20 maart 2015 tot 20 april 2015 tijdens de kantooruren, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Gedurende die periode kunnen bezwaren aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar (de milieuambtenaar).
 

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

17 maart 2015 - Openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5)

Het college van burgemeester en schepenen laat weten dat de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) een openbaar onderzoek startte op 6 maart 2015

over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5).

Tussen 6 maart en 4 mei 2015 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5) en het plan-MER bekijken op de VLM-website.

Wie dat wil, kan via een digitaal formulier op de VLM-website op een eenvoudige manier een reactie indienen. Alle reacties op het openbaar onderzoek die via dat digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2015-2018.

Inwoners die niet beschikken over een computer kunnen gebruik maken van de mogelijkheden in de bibliotheek of een afspraak maken op de milieudienst.

10 maart 2015 - Terinzagelegging - Openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat op verzoek van de dienst Mer van de Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie, in uitvoering van artikel 4.2.8 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, titel IV Milieueffect- en veiligheidsrapportage:

De kennisgevingsnota van het plan MER Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan Historisch gegroeide bedrijven in het Oude Pamel (Bvba De Doncker, bvba Van Der Straeten)

ter inzage ligt, gedurende de periode van maandag 9 maart 2015 tot en met dinsdag 7 april 2015, op de milieudienst van de gemeente Roosdaal tijdens de openingsuren of raadpleegbaar is op de website http://www.mervlaanderen.be/ (dossiernummer PL0202).

Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen overmaken aan de dienst Mer op het e-mail adres sarah.demunck@lne.viaanderen.be.

20 februari 2015 - bekendmaking openbaar onderzoek geheel of gedeeltelijke afschaffing voetwegen 61, 61a, 78 en 80  

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gehele of gedeeltelijke afschaffing van voetwegen nr. 61, 61a, 78 en 80 (deelgemeente Pamel) gedeelte tussen de Keerstraat, Sint-Rochusweg en de Kwinkeleer (binnengebied).

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 23 februari 2015 tot 26 maart 2015.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 26 maart 2015.

12 februari 2015 - bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 29 januari 2015:

23 januari 2015 - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ en tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten.

Voor elke speciale beschermingszone werd vastgelegd hoeveel habitatoppervlakte en welke populatiegrootte per soort er nodig is en welke de vereiste kwaliteit of welke de vereiste milieuomstandigheden zijn om een gunstige staat van instandhouding voor die gebieden te garanderen.

In Roosdaal is dit Berchembos.

Voor landbouwbedrijven in de onmiddellijke gebieden is er een voor de aantasting door vermesting een programmatische aanpak stikstof (PAS) opgemaakt met als doel in de eerste plaats het vermijden van een vergunningenstop en op langere termijn moet dit rechtszekerheid geven aan vergunning aanvragers.

Het besluit ligt ter inzage op de milieudienst van de gemeente Roosdaal, tijdens de kantooruren, tot einde februari 2015.

12 januari 2015 - bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 18 december 2014

30 december 2014 - onteigeningsmachtiging - RUP Pamel centrum

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat op 20 november 2014 bij besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding machtiging werd verleend om tot de onteigening over te gaan.

Het integrale onteigeningsdossier RUP Pamel centrum ligt voor iedereen ter inzage bij de technische dienst van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 5 januari 2015 tot en met 19 januari 2015.

(openingsuren gemeentehuis: elke voormiddag van 8.30 tot 12 uur, dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur en woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur.)

Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een hoger beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag nadat het besluit en alle relevante stukken aan de verzoeker werden betekend of de dag nadat hij er kennis van heeft kunnen hebben.  Een beroep ingesteld door de onteigenden en derde belanghebbenden is slecht ontvankelijk voordat de rechtelijke onteigeningsprocedure wordt ingezet.

3 december 2014 - inzage budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2014

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat de budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2014 (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 november 2014) gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek is neergelegd in het gemeentehuis van Roosdaal (dienst financiën) waar er zonder verplaatsing kennis van genomen kan worden.

3 oktober 2014 - aanpassing aanvullend reglement wegverkeer : Windmolenstraat / Keerstraat / Kriebrugstraat

Het college van burgemeester en schepenen van Roosdaal brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 25 september 2014 de gemeenteraad beslist heeft, volgende gemeentelijke reglementen aan te passen:

 • wegverkeer – gemeente Roosdaal – Windmolenstraat – aanvullend reglement
 • wegverkeer – gemeente Roosdaal – Keerstraat en Kriebrugstraat – aanvullend reglement

De personen die tegen dit ontwerp bezwaar willen inbrengen, worden verzocht deze schriftelijk te laten geworden aan het gemeentebestuur binnen de twintig dagen na deze bekendmaking, of zich op het gemeentehuis aan te bieden op 24 oktober 2014 tussen 9.00 uur en 12.00 uur, ten einde er hun mondelinge opmerkingen aan de afgevaardigde van het college mee te delen.

De gemeentelijke reglementen liggen ter inzage op de technische dienst, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.00 u en dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur van het gemeentehuis van Roosdaal.

2 oktober 2014 - Bekendmaking conformiteitattest voor het bodemsaneringsproject Provinciale Proeftuin Pamel

Van 3 oktober 2014 tot en met 3 november 2014 wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd over bodemsaneringsproject op het adres Molenstraat 26 te 1760 Roosdaal.

Het bodemsaneringsproject werd door Ovam conform verklaart, het conformiteitsattest (referentie C-8547) is ter inzage op de milieudienst.

Het bodemsaneringsrapport is ter inzage op de milieudienst of kan digitaal geraadpleegd worden via de link http://deimos.ovam.be/users/peperman/6886963.zip.

Burgers die zelf geen toegang hebben tot het internet kunnen hiervoor terecht in de bibliotheek, tijdens de openingsuren.

Inspraak mogelijkheden:

 • opmerkingen en bezwaren hetzij bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of afgegeven tegen ontvangstbewijs op het adres

Vlaamse overheid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst

Juridische Dienst

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

> te vermelden ‘BB-O-RE-20140421046 (Ovam dossiernummer 35220) Bodemsaneringsproject Provincie Vlaams-Brabant, Molenstraat 26 te 1760 Roosdaal’

24 september 2014 - Openbaar onderzoek actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020

Van 22 september 2014 tot en met 21 november 2014 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd door de OVAM, over het actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020.

Dit actieplan bouwt verder op het uitvoeringsplan Organisch-biologisch afval (2000) en het uitvoeringsplan Houtafval (2003). Het wil op verantwoorde wijze keuzes maken en actiegromma’s bundelen die een duurzaam beheer van de komende 5 jaar kunnen garanderen.

Dit actieplan (boek) is te raadplegen hetzij:

 • digitaal via de website www.ovam.be;
 • zij die niet beschikken over een computer kunnen de tekst raadplegen via de computer in de bibliotheek.

Opmerkingen en suggesties kunt u overmaken aan OVAM als volgt:

 • per brief op adres: Ovam- dienst Ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen;
 • per e-mail aan abraekev@ovam.be.


5 september 2014 - Besluit van 25 augustus 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende vaststelling van de retributiereglement voor het busvervoer van leerlingen Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - afdeling Roosdaal

24 juli 2014 - Ontwerp onteigeningsplan - RUP Belle-Alliance bis

Het ontwerp van het onteigeningsplan RUP Belle-Alliance bis werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2014 en ligt voor iedereen ter inzage bij de technische dienst van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 28 juli 2014 tot en met 11 augustus 2014.

Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 11 augustus 2014, schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, ter kennis gebracht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

(openingsuren gemeentehuis: elke voormiddag van 8.30 tot 12 uur, dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur en woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur.)

7 juli 2014 - Besluit van de gemeenteraad van 19 juni 2014 houdende goedkeuring van de belasting op het afleveren van administratieve stukken voor de periode 2014 - 2019

10 april 2014 - Ontwerp onteigeningsplan - RUP Pamel centrum

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat het ontwerp onteigeningsplan RUP Pamel centrum voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2014.

Het ontwerp van het onteigeningsplan RUP Pamel centrum ligt voor iedereen ter inzage bij de technische dienst van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 14 april 2014 tot en met 28 april 2014.

Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 28 april 2014, schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, ter kennis gebracht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

2 april 2014 - Besluit van 27 maart 2014 van de gemeenteraad houdende vaststelling van het retributiereglement voor de bibliotheek

2 april 2014 - Besluit van 27 maart 2014 van de gemeenteraad houdende vaststelling van het retributiereglement op het afleveren van  afschriften van bestuursdocumenten  

31 maart 2014 - Besluit van 17 maart 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende vaststelling van de retributie voor het busvervoer van leerlingen vanaf 1 juli 2014  

31 maart 2014 - Besluit van 17 maart 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende vaststelling van de retributie voor de voor- en naschoolse opvang vanaf 1 juli 2014  

17 februari 2014 - gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2014 houdende wijziging van het belastingsreglement m.b.t. hemelwaterafkoppeling

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 30 januari 2014 de gemeenteraad beslist heeft, het volgende gemeentelijk belastingsreglement te wijzigen:

"Gemeentebelasting 2014-2018 op het niet realiseren van de maximale afkoppeling van hemelwater en de correcte lozing van hemelwater en afvalwater afkomstig van gebouwen, bij een bestaand openbaar rioleringsstelsel, bij de aanleg van een openbaar gescheiden rioleringsstelsel of bij het plaatsen van een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA) bij een woning"

Wijziging

 • aanduiden van de belastingsperiode (2014-2018);
 • toepassingsgebied (artikel 1a, 1b en 2) werd herschreven in:
  • artikel 1 voor het niet-naleven van de stedenbouw- en milieuwetgeving in verband met de lozing van afvalwater en hemelwater;
  • artikel 2 voor het niet-naleven van de afkoppeling bij afkoppelingsprojecten.

De personen die tegen dit ontwerp bezwaar willen inbrengen worden verzocht deze schriftelijk te laten geworden aan het gemeentebestuur binnen de twintig dagen na deze bekendmaking, of zich op het gemeentehuis aan te bieden tijdens de kantooruren, ten einde er hun mondelinge opmerkingen aan de afgevaardigde van het college mee te delen.

17 februari 2014 - Openbaar onderzoek rooilijnplan Bosstraat

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat, overeenkomstig het decreet van 8 mei 2009, het ontwerp rooilijnplan Bosstraat voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 januari 2014.

Het ontwerp van rooilijnplan Bosstraat ligt voor iedereen ter inzage bij de technische dienst, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 17 februari 2014 tot en met 18 maart 2014.

In toepassing van artikel 16, vierde lid, van het decreet van 8 mei 2009 heeft een rooilijnplan ook gevolgen voor werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning is vereist.

Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 18 maart 2014, schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, ter kennis gebracht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

(Openingsuren gemeentehuis: elke voormiddag van 8.30 tot 12.00 uur, dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur, woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur.)

01 januari 2014 - Milieu - Besluit 4 oktober 2013 (Vlaamse regering) - ontwerp van wijziging van het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen

De burgemeester van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat de OVAM, in uitvoering van artikel 18 par. 7 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), het ontwerp van wijziging van het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen door de Vlaamse regering principieel goedgekeurd op 04 oktober 2013, ter inzage ligt, gedurende de periode van vrijdag 20 december 2013 tot en met donderdag 20 februari 2014, op de milieudienst van de gemeente Roosdaal.

Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen schriftelijk ter kennis brengen aan de Ovam, dienst Ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen of te mailen naar mailto:aadriaen@ovam.be