Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Budget en jaarrekening

Binnen de krijtlijnen van het meerjarenplan 2014-2019 wordt jaarlijks door de gemeenteraad het budget goedgekeurd.

De evenwichten die uit het meerjarenplan blijken voor het betreffende budgetjaar moeten minimaal gerespecteerd worden binnen het jaarbudget.

Het budget 20198 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018.