landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De Roosdaalse basisscholen hebben besloten om voor schooljaar 2020-2021 gezamenlijk te starten met de inschrijvingen op maandag 2 maart 2020 (m.u.v. Sint-Franciscus).

Scholen zonder capaciteitsbepaling

Basisscholen die alle leerlingen inschrijven dienen vanaf schooljaar 2020-2021 geen capaciteit meer te bepalen. Er zijn voor deze scholen ook geen voorrangsperiodes meer vastgelegd.

Scholen met capaciteitbepaling

Basisscholen die werken met capaciteitsbepaling werken met voorrangsperiodes, deze afspraken vind je onderaan bij het overzicht van de scholen.

In deze scholen kan een weigering gebeuren op basis van volgende argumenten:

1. De school moet je kind weigeren:

 • als je kind niet voldoet aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden;
 • als er geen vrije plaatsen meer zijn. De school maakt voor de start van de inschrijvingen bekend hoeveel plaatsen er zijn;
 • als er aanwijzingen zijn dat je kind afwisselend naar de ene en dan naar een andere school gaat.

2. De school mag je kind weigeren:

 • als je kind van die school gestuurd werd wegens tuchtmaatregelen tijdens het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het jaar daarvoor;
 • als je kind een inschrijvingsverslag voor buitengewoon onderwijs kreeg en de gewone school aantoont dat de nodige aanpassingen niet redelijk zijn. De school neemt die beslissing na overleg met ouders, CLB en klassenraad.

Als de school weigert je kind in te schrijven, dan moet deze school een document ‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’ bezorgen. Geeft de school dit document niet mee, dan is de inschrijving van je kind niet officieel geweigerd.

Vanaf 2 maart 2020 (m.u.v. voor Sint-Franciscus) kan je tijdens schooldagen, binnen de schooluren, je kind inschrijven op de betreffende school.

Contactgegevens en voorrangsregels Roosdaalse basis- en kleuterscholen

Gemeentelijke basisschool Triangel Pamel
Brusselstraat 27
Telefoon: 054 33 33 46
E-mail: directie@triangel-roosdaal.be
www.triangel-roosdaal.be

Gemeentelijke basisscholen Triangel Strijtem
Strijtemplein 30
Telefoon: 054 32 61 27
E-mail: vanessa.geeraerts@triangel-roosdaal.be
www.triangel-roosdaal.be

Gemeentelijke basisscholen Triangel Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
Koning Albertstraat 189
Telefoon: 054 32 61 35
E-mail: vanessa.geeraerts@triangel-roosdaal.be
www.triangel-roosdaal.be

IMI
Vestiging IMI Pamel, Brusselstraat 21
Telefoon: 054 32 31 03
Vestiging IMI Ledeberg, Kapelleweide 7
Telefoon: 054 32 31 02
E-mail: directie@imi-basis.be
www.imi-basis.be

Sint Amandusschool
Bosstraat 32
Telefoon: 053 66 52 88
E-mail: directie@sint-amandusschool.be
www.sintamandusschool.be

Voorrangsperiode Sint Amandusschool:

 • broers en zussen inschrijven vanaf 2 maart 2020,
 • kinderen van leerkrachten vanaf 16 maart 2020,
 • alle andere kinderen kunnen zich inschrijven vanaf 20 maart 2020

BuBaO Sint-Franciscus
Lostraat 175
Telefoon: 053 64 66 50
E-mail: info.bubao@sintfranciscus.be
www.sintfranciscus.be/index.php/homebubao

Voorrangsperiode BuBaO Sint-Franciscus:

 • Broers en zussen/ personeelsleden/ campusvoorrang: vanaf 20 april 2020
 • Nieuwe leerlingen: vanaf 5 mei 2020

BuBaO/ BuSO:
Capaciteitsbepaling:
Totale schoolcapaciteit BuBaO 135
Totale schoolcapaciteit BuSO: 240

 • kleuters: 27
 • kleuterslagere school: 75
 • specifieke doelgroepen:
  • GIW Wijland BuBaO/BuSO: 24
  • GIW Parol BuBaO/BuSO: 35
  • GIW Hoekhuis BuBaO/BuSO: 15
  • ASS: 49
  • Alternatief BuBaO/BuLO/BuSO: 7

BuLO
Capaciteitsbepaling:
Totale schoolcapaciteit:125

 • Type basisaanbod: 40
 • Type 1: 1
 • Type 8: 2
 • Type 9: 45
 • Type 3: 37
 • Alternatief BuBaO/BuLO/BuSO: 7
Schookinderen

Inschrijvingsbeleid Roosdaalse basisscholen

In de gemeente Roosdaal zijn er scholen gevestigd uit het :


Gemeentelijk basisonderwijs

De gemeentelijke basisschool “Triangel” heeft 3 afdelingen in de gemeente Roosdaal:

Vestiging Pamel

Brusselstraat 27

1760 Roosdaal

054 33 33 46

Directeur: Mevrouw Peggy Meert
directie@triangel-roosdaal.be

www.triangel-roosdaal.be

Foto gemeenteschool Triangel afdeling Pamel

Vestiging Strijtem

Strijtemplein 30

1760 Roosdaal

054 32 61 27

Directeur: Mevrouw Vanessa Geeraerts

vanessa.geeraerts@triangel-roosdaal.be

www.triangel-roosdaal.be

Foto gemeenteschool Triangel afdeling Strijtem

Vestiging O.L.V.-Lombeek

Koning Albertstraat 189

1760 Roosdaal

054 32 61 35

Directeur: Mevrouw Vanessa Geeraerts

vanessa.geeraerts@triangel-roosdaal.be

www.triangel-roosdaal.be

Foto gemeenteschool Triangel afdeling O.L.V.-Lombeek

 


  Vrij gesubsidieerd basisonderwijs

Sint-Amandusschool

sintamandus

Bosstraat 32
1761 Roosdaal - Borchtlombeek

053 66 52 88
Directeur: Mevrouw Anne Saerens
directie@sint-amandusschool.be

www.sintamandusschool.be


Immaculata Maria Instituut (IMI)

imibasis

Kapelleweide 7
1760 Roosdaal
054 32 31 02
Directeur: Dhr. Kris Thielemans
directie@imi-basis.be
www.imi-basis.be

Wijkafdeling:
Brusselstraat 21
054 32 31 03


BuBaO Sint-Franciscus

bubaosintfranciscus

Lostraat 175
1760 Roosdaal
053 64 66 50
Directeur: Mevr. Kristy Van Den Eeckhout
info.bubao@sintfranciscus.be
www.sintfranciscus.be


 

Vrij gesubsidieerd Secundair Onderwijs

Immaculata Maria Instituut (IMI) Secundair

imisecundair

Kapelleweide 5
1760 Roosdaal
054 32 31 01
Directeur: Mevr. Anja Van Mello
imi.secundair@imi.be
www.imi-secundair.be
Scholengemeenschap: SGKSO Kardinaal Kardijn, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle


BuSo Sint-Franciscus

busosintfranciscus

Lostraat 175
1760 Roosdaal
053 64 66 40
Directeur: Mevr. Ingrid Limbourg
info.buso@sintfranciscus.be
www.sintfranciscus.be

 
Academie muziek, woord en dans

In Roosdaal zijn er afdelingen van de academies:

--------------------------------------

Academie voor Muziek, Woord en Dans

Het aanbod van de academie in Roosdaal omvat:

Richting muziek

 • Creatief musiceren voor kinderen (vanaf 6 jaar)
 • Algemene muzikale vorming (vanaf 8 jaar)
 • Muziek voor volwassenen (vanaf 15 jaar)
 • Alle instrumenten (gitaar, viool, slagwerk, piano, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, hobo...

Richting woord

 • Woordinitiatie (vanaf 6 jaar)
 • Algemene verbale vorming (dictie vanaf 8 jaar)
 • Toneel
 • Voordacht
 • Creatief schrijven

Richting dans

 • Dansinitiatie (vanaf 6 jaar)
 • Klassieke dans (vanaf 8 jaar)
 • Hedendaagse dans

WOORDINITIATIE VOOR 6- EN 7-JARIGEN

De kleine praatvaar leeft zich uit in taal: spelen met letters, woorden, zinnen, versjes voordragen, ritmisch rappen, toneeltjes in elkaar steken, de eerste kennismaking met het podium.
Via de kinderlijke ervaring en verbeelding leert het kind zich inleven en verbaal uitdrukken.

 

krul contactStedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans Ninove
Filiaal Roosdaal

GC Het Koetshuis
Kristus Koninglaan z/n, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 49 09
academieninove@roosdaal.be
www.academieninove.be

 

 

Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten (ABAK) 

 20190619 logo ABAK LiedekerkeOp 1 september 2019 start het nieuwe schooljaar van het Deeltijds Kunst Onderwijs (DKO). Het DKO heeft het afgelopen schooljaar een grondige hervorming doorgemaakt. Dit  creëerde nieuwe  opportuniteiten zodat onze academie haar aanbod  opleidingen opnieuw heeft kunnen uitbreiden.

Vanaf 1 september 2019 wordt er  een nieuw vestigingsplaats opgericht in Roosdaal. Leerlingen van 6 tot 11 jaar zullen hier beeldatelier kunnen volgen op woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u10 en van 15u20 tot 17.00u Kinderen leren zich creatief ontplooien d.m.v. tekenen, schilderen, ruimtelijk werken, klei,….

ABAK Roosdaal
“Winkeltje St. Fransiscus
Lostraat 175
1760 Roosdaal

Inschrijven schooljaar 2019-2020

Inschrijven kan online via onze website:  https://www.liedekerke.be/ABAK of op het secretariaat van de academie Liedekerke.

ABAK Liedekerke                                                                  
Opperstraat 31
1770 Liedekerke
Tel. : 053 64 55 97

Email: gabk@liedekerke.be

Website: www.liedekerke.be

 

Het gemeentebestuur van Roosdaal is regelmatig op zoek naar nieuwe gemotiveerde mensen om de personeelsploeg te versterken. Wanneer er lopende vacatures zijn, verneemt u dat steeds via deze pagina.

Openstaande vacatures

De dienst personeel behandelt de dossiers in verband met de vacante betrekkingen bij het gemeentebestuur. Vacante betrekkingen worden via publicatie op de website en in persorganen onder de aandacht gebracht. Heb je interesse voor een bepaalde betrekking, dan vind je in de informatiefolder van de functie terug hoe je je kandidaat kan stellen. Lijst van openstaande vacatures:

Gemeentebestuur:

 • Momenteel geen openstaande vacatures

OCMW:

Externe partners:

 • Momenteel geen openstaande vacatures

Spontaan solliciteren

U kan steeds vrijblijvend solliciteren via een brief aan het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal of via mail personeelsdienst@roosdaal.be. Wij bewaren uw kandidatuur gedurende een jaar. Het is echter niet de werkwijze van het bestuur om vrijblijvende sollicitaties automatisch aan te schrijven bij de openstelling van een betrekking.

Vrijwilligers

Het gemeentebestuur doet geregeld een beroep op de inzet van talrijke enthousiaste vrijwilligers om actief mee te werken aan de organisatie van activiteiten die de gemeente inricht.  Vrijwilligerswerk gebeurt in principe onbezoldigd (kleine forfaitaire vergoeding of vergoeding in natura is mogelijk) en onverplicht en kan ook nooit als een tewerkstelling worden beschouwd.  De gemeente sluit voor de vrijwilligers een verzekering voor lichamelijke ongevallen af. De burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger die in opdracht van de dienst schade aan derden veroorzaakt, is eveneens verzekerd.

Om meer te vernemen over de specifieke regelingen bij de inzet van vrijwilligers, kan je altijd contact opnemen met de betrokken dienst die een oproep doet naar vrijwilligers. De contactgegevens vind je op de webpagina's van de betreffende diensten.

Vacatures in Roosdaal

Klik hier voor een directe link naar de VDAB-pagina met lopende vacatures in Roosdaal

 

krul contactDienst Personeel

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 12
personeelsdienst@roosdaal.be

Hoofdprijs: 1.000,00 euro
Winnend nummer: 25 794 Reservenummer: 15 846
       
100,00 euro: 5 winnaars
Winnende nummers: 02 019
11 230
17 743
27 361
31 003
Reservenummers: 1 925
4 412
19 703
21 322
21 889
       
75,00 euro: 4 winnaars
2 967 – 10 911 – 13 917 – 27 127
 
50,00 euro: 20 winnaars
1 701 – 4 411 – 9 349 – 10 966 – 12 512 – 13 215 – 15 835 – 19 311 – 20 321 – 21 710 – 21 756 – 22 101 – 24 761 – 25 512 – 25 799 – 25 627 – 26 662 – 27 022 – 29 980 – 31 006
 
25,00 euro: 19 winnaars
2 017 – 2 446 – 8 597 – 8 732 – 11 078 – 13 336 – 14 071 – 16 185 – 16 777 – 19 704 – 17 952 – 20 310 – 21 740 – 21 762 – 24 137 – 26 498 – 27 196 – 30 156 – 30 790
 

Wie een winnend nummer heeft, meldt zich (met het winnend lotje) bij Nicole Van Schepdael, GC het Koetshuis, Strijtemplein 15 te 1760 Roosdaal, tel.: 054 89 49 01.

Winnend nummer van 1.000,00 euro en winnende nummers van 100,00 euro: tot en met vrijdag 21 februari 2020 om 12 uur.

Reservenummers: van maandag 24 februari 2020 tot en met vrijdag 13 maart 2020 om 12.00 uur.

Winnende nummers van 75,00, 50,00 en 25,00 euro tot en met vrijdag 13 maart 2020 om 12 uur.

Winnaars worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking!

Markten

In Roosdaal is er geen wekelijkse algemene markt, wel een "Boerenmarkt" op donderdagnamiddag van 16 tot 18 uur.

Deze markt vindt u aan de de Brusselstraat 27, net naast de gemeentelijke basisschool Triangel op de toegangsweg naar het gemeentelijk containerpark.

Op deze Boerenmarkt verkopen een tiental regionale standhouders hoofdzakelijk eigen producten (bakker, groenten en fruit, vishandel, ...)

Wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden.

De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

Een handelaar mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet hij op een duidelijk zichtbare manier de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur vermelden.

In 2020 wordt op volgende data een afwijking op de wekelijkse rustdag toegestaan:

 • Pasen: van dinsdag 7 april tot en met maandag 13 april
 • Feest van de Arbeid: van zaterdag 25 april tot en met vrijdag 1 mei
 • Moederdag: van maandag 4 mei tot en met zondag 10 mei
 • Pinksteren: van dinsdag 26 mei tot en met maandag 1 juni
 • Vaderdag: van maandag 8 juni tot en met zondag 14 juni
 • Koopzondagen: van maandag 28 september tot en met zondag 4 oktober
 • Allerheiligen: van maandag 26 oktober tot en met zondag 1 november
 • Van maandag 30 november tot en met zondag 6 december
 • Van maandag 7 december tot en met zondag 13 december
 • Van maandag 14 december tot ne met zondag 20 december
 • Van maandag 21 december tot en met zondag 27 december
 • Van maandag 28 december tot en met zondag 3 januari 2021.

Meer info: website FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Ambulante handel

Naast de wekelijkse markten kunt u ook waren verkopen op andere standplaatsen gelegen op het openbaar domein of op privéterrein.

Onder ambulante handel verstaan we standplaatsen voor verkoop, los van de wekelijkse markten. Bijvoorbeeld kippenkramen, mobiele koffiebars, foodtrucks, ...

Dergelijke standplaatsen kunnen op het openbaar domein staan, maar evengoed op privéterrein. Ook voor die laatste moet het college van burgemeester en schepenen toelating geven.