landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De Roosdaalse basisscholen hebben besloten om voor schooljaar 2020-2021 gezamenlijk te starten met de inschrijvingen op maandag 2 maart 2020 (m.u.v. Sint-Franciscus).

Scholen zonder capaciteitsbepaling

Basisscholen die alle leerlingen inschrijven dienen vanaf schooljaar 2020-2021 geen capaciteit meer te bepalen. Er zijn voor deze scholen ook geen voorrangsperiodes meer vastgelegd.

Scholen met capaciteitbepaling

Basisscholen die werken met capaciteitsbepaling werken met voorrangsperiodes, deze afspraken vind je onderaan bij het overzicht van de scholen.

In deze scholen kan een weigering gebeuren op basis van volgende argumenten:

1. De school moet je kind weigeren:

 • als je kind niet voldoet aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden;
 • als er geen vrije plaatsen meer zijn. De school maakt voor de start van de inschrijvingen bekend hoeveel plaatsen er zijn;
 • als er aanwijzingen zijn dat je kind afwisselend naar de ene en dan naar een andere school gaat.

2. De school mag je kind weigeren:

 • als je kind van die school gestuurd werd wegens tuchtmaatregelen tijdens het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het jaar daarvoor;
 • als je kind een inschrijvingsverslag voor buitengewoon onderwijs kreeg en de gewone school aantoont dat de nodige aanpassingen niet redelijk zijn. De school neemt die beslissing na overleg met ouders, CLB en klassenraad.

Als de school weigert je kind in te schrijven, dan moet deze school een document ‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’ bezorgen. Geeft de school dit document niet mee, dan is de inschrijving van je kind niet officieel geweigerd.

Vanaf 2 maart 2020 (m.u.v. voor Sint-Franciscus) kan je tijdens schooldagen, binnen de schooluren, je kind inschrijven op de betreffende school.

Contactgegevens en voorrangsregels Roosdaalse basis- en kleuterscholen

Gemeentelijke basisschool Triangel Pamel
Brusselstraat 27
Telefoon: 054 33 33 46
E-mail: directie@triangel-roosdaal.be
www.triangel-roosdaal.be

Gemeentelijke basisscholen Triangel Strijtem
Strijtemplein 30
Telefoon: 054 32 61 27
E-mail: vanessa.geeraerts@triangel-roosdaal.be
www.triangel-roosdaal.be

Gemeentelijke basisscholen Triangel Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
Koning Albertstraat 189
Telefoon: 054 32 61 35
E-mail: vanessa.geeraerts@triangel-roosdaal.be
www.triangel-roosdaal.be

IMI
Vestiging IMI Pamel, Brusselstraat 21
Telefoon: 054 32 31 03
Vestiging IMI Ledeberg, Kapelleweide 7
Telefoon: 054 32 31 02
E-mail: directie@imi-basis.be
www.imi-basis.be

Sint Amandusschool
Bosstraat 32
Telefoon: 053 66 52 88
E-mail: directie@sint-amandusschool.be
www.sintamandusschool.be

Voorrangsperiode Sint Amandusschool:

 • broers en zussen inschrijven vanaf 2 maart 2020,
 • kinderen van leerkrachten vanaf 16 maart 2020,
 • alle andere kinderen kunnen zich inschrijven vanaf 20 maart 2020

BuBaO Sint-Franciscus
Lostraat 175
Telefoon: 053 64 66 50
E-mail: info.bubao@sintfranciscus.be
www.sintfranciscus.be/index.php/homebubao

Voorrangsperiode BuBaO Sint-Franciscus:

 • Broers en zussen/ personeelsleden/ campusvoorrang: vanaf 20 april 2020
 • Nieuwe leerlingen: vanaf 5 mei 2020

BuBaO/ BuSO:
Capaciteitsbepaling:
Totale schoolcapaciteit BuBaO 135
Totale schoolcapaciteit BuSO: 240

 • kleuters: 27
 • kleuterslagere school: 75
 • specifieke doelgroepen:
  • GIW Wijland BuBaO/BuSO: 24
  • GIW Parol BuBaO/BuSO: 35
  • GIW Hoekhuis BuBaO/BuSO: 15
  • ASS: 49
  • Alternatief BuBaO/BuLO/BuSO: 7

BuLO
Capaciteitsbepaling:
Totale schoolcapaciteit:125

 • Type basisaanbod: 40
 • Type 1: 1
 • Type 8: 2
 • Type 9: 45
 • Type 3: 37
 • Alternatief BuBaO/BuLO/BuSO: 7
Schookinderen

Inschrijvingsbeleid Roosdaalse basisscholen

In de gemeente Roosdaal zijn er scholen gevestigd uit het :


Gemeentelijk basisonderwijs

De gemeentelijke basisschool “Triangel” heeft 3 afdelingen in de gemeente Roosdaal:

Vestiging Pamel

Brusselstraat 27

1760 Roosdaal

054 33 33 46

Directeur: Mevrouw Peggy Meert
directie@triangel-roosdaal.be

www.triangel-roosdaal.be

Foto gemeenteschool Triangel afdeling Pamel

Vestiging Strijtem

Strijtemplein 30

1760 Roosdaal

054 32 61 27

Directeur: Mevrouw Vanessa Geeraerts

vanessa.geeraerts@triangel-roosdaal.be

www.triangel-roosdaal.be

Foto gemeenteschool Triangel afdeling Strijtem

Vestiging O.L.V.-Lombeek

Koning Albertstraat 189

1760 Roosdaal

054 32 61 35

Directeur: Mevrouw Vanessa Geeraerts

vanessa.geeraerts@triangel-roosdaal.be

www.triangel-roosdaal.be

Foto gemeenteschool Triangel afdeling O.L.V.-Lombeek

 


  Vrij gesubsidieerd basisonderwijs

Sint-Amandusschool

sintamandus

Bosstraat 32
1761 Roosdaal - Borchtlombeek

053 66 52 88
Directeur: Mevrouw Anne Saerens
directie@sint-amandusschool.be

www.sintamandusschool.be


Immaculata Maria Instituut (IMI)

imibasis

Kapelleweide 7
1760 Roosdaal
054 32 31 02
Directeur: Dhr. Kris Thielemans
directie@imi-basis.be
www.imi-basis.be

Wijkafdeling:
Brusselstraat 21
054 32 31 03


BuBaO Sint-Franciscus

bubaosintfranciscus

Lostraat 175
1760 Roosdaal
053 64 66 50
Directeur: Mevr. Kristy Van Den Eeckhout
info.bubao@sintfranciscus.be
www.sintfranciscus.be


 

Vrij gesubsidieerd Secundair Onderwijs

Immaculata Maria Instituut (IMI) Secundair

imisecundair

Kapelleweide 5
1760 Roosdaal
054 32 31 01
Directeur: Mevr. Anja Van Mello
imi.secundair@imi.be
www.imi-secundair.be
Scholengemeenschap: SGKSO Kardinaal Kardijn, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle


BuSo Sint-Franciscus

busosintfranciscus

Lostraat 175
1760 Roosdaal
053 64 66 40
Directeur: Mevr. Ingrid Limbourg
info.buso@sintfranciscus.be
www.sintfranciscus.be