landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Hoofdprijs: 1.000,00 euro
Winnend nummer: 25 794 Reservenummer: 15 846
       
100,00 euro: 5 winnaars
Winnende nummers: 02 019
11 230
17 743
27 361
31 003
Reservenummers: 1 925
4 412
19 703
21 322
21 889
       
75,00 euro: 4 winnaars
2 967 – 10 911 – 13 917 – 27 127
 
50,00 euro: 20 winnaars
1 701 – 4 411 – 9 349 – 10 966 – 12 512 – 13 215 – 15 835 – 19 311 – 20 321 – 21 710 – 21 756 – 22 101 – 24 761 – 25 512 – 25 799 – 25 627 – 26 662 – 27 022 – 29 980 – 31 006
 
25,00 euro: 19 winnaars
2 017 – 2 446 – 8 597 – 8 732 – 11 078 – 13 336 – 14 071 – 16 185 – 16 777 – 19 704 – 17 952 – 20 310 – 21 740 – 21 762 – 24 137 – 26 498 – 27 196 – 30 156 – 30 790
 

Wie een winnend nummer heeft, meldt zich (met het winnend lotje) bij Nicole Van Schepdael, GC het Koetshuis, Strijtemplein 15 te 1760 Roosdaal, tel.: 054 89 49 01.

Winnend nummer van 1.000,00 euro en winnende nummers van 100,00 euro: tot en met vrijdag 21 februari 2020 om 12 uur.

Reservenummers: van maandag 24 februari 2020 tot en met vrijdag 13 maart 2020 om 12.00 uur.

Winnende nummers van 75,00, 50,00 en 25,00 euro tot en met vrijdag 13 maart 2020 om 12 uur.

Winnaars worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking!

Markten

In Roosdaal is er geen wekelijkse algemene markt, wel een "Boerenmarkt" op donderdagnamiddag van 16 tot 18 uur.

Deze markt vindt u aan de de Brusselstraat 27, net naast de gemeentelijke basisschool Triangel op de toegangsweg naar het gemeentelijk containerpark.

Op deze Boerenmarkt verkopen een tiental regionale standhouders hoofdzakelijk eigen producten (bakker, groenten en fruit, vishandel, ...)

Wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden.

De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

Een handelaar mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet hij op een duidelijk zichtbare manier de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur vermelden.

In 2019 wordt op volgende data een afwijking op de wekelijkse rustdag toegestaan:

 • Van dinsdag 16 april tot en met maandag 22 april: Pasen
 • Van donderdag 26 april tot en met woensdag 1 mei: Feest van de arbeid

 • Van maandag 6 mei tot en met zondag 12 mei: Moederdag

 • Van dinsdag 4 juni tot en met maandag  10 juni: Vaderdag en Pinksteren

 • Van maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober: Koopzondagen

 • Van zaterdag 26 oktober tot en met vrijdag 1 november: Allerheiligen

 • Van maandag 2 december tot en met zondag 8 december

 • Van maandag 9 december tot en met zondag 15 december

 • Van maandag 16 december tot en met zondag 22 december

 • Van maandag 23 december tot en met zondag 29 december

 • Van maandag 30 december tot en met zondag 5 januari.

Meer info: website FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Ambulante handel

Naast de wekelijkse markten kunt u ook waren verkopen op andere standplaatsen gelegen op het openbaar domein of op privéterrein.

Onder ambulante handel verstaan we standplaatsen voor verkoop, los van de wekelijkse markten. Bijvoorbeeld kippenkramen, mobiele koffiebars, foodtrucks, ...

Dergelijke standplaatsen kunnen op het openbaar domein staan, maar evengoed op privéterrein. Ook voor die laatste moet het college van burgemeester en schepenen toelating geven.

Foto bladeren

Bezoldigd personenvervoer

Voor het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) heb je een vergunning nodig. Deze vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Een vergund taxivoertuig of een voertuig dat gebruikt wordt voor een dienst voor het verhuren van voertuigen of ceremoniewagens zijn te herkennen aan de groene, geplastificieerde kaart opgemaakt door het gemeentebestuur.

Het 'bezoldigd personenvervoer' valt in te delen in 2 categorieën:

 • Taxi
 • Verhuur Voertuig met Bestuurder (VVB)

Soms gaat het om subtiele verschillen tussen een taxidienst en dienst VVB. Alles hangt af van het soort dienstverlening welke je aanbiedt.

Welke dienstverlening?

VVB

Je geeft een dienstverlening van minstens drie uur. Dit kan in ofwel één rit of met een combinatie van verschillende ritten.De ritten moeten vooraf geregistreerd zijn op de maatschappelijke zetel van de onderneming.Er moet steeds een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden. Deze moet aan boord van het voertuig zijn tijdens het uitvoeren van de dienst en moet door de klant, vóór het instappen, ondertekend worden.De betaling gebeurt nooit bij het uitstappen, maar achteraf door middel van een factuur. Je moet de betalingsbewijzen bij houden.

TAXI

In alle andere situaties moet je over een taxivergunning en taxivoertuig (verplicht uitgerust met een taxilicht, taxameter en randapperatuur) beschikken.

Vergunning aanvragen

Vul hiervoor het aanvraagformulier voor een taxidienst in of dat voor een dienst verhuur voertuig met bestuurder. Opgelet, deze aanvraagformulieren zijn verschillend van opmaak, kies dus het juiste. De formulieren moeten volledig ingevuld zijn en voorzien van de gevraagde bijlagen, enkel complete aanvragen kunnen verwerkt worden.

Kosten

De vergunning en benodigde voertuigkaarten worden gratis afgeleverd.

Voor de exploitatie van een taxidienst is er geen belasting van toepassing op het grondgebied van de gemeente Roosdaal.

Op Vlaams niveau worden VVB-voertuigen belast (250 euro/jaar/per voertuig + indexering).