landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Affiche afspraken heropening speeltuintjes

Speelpleintjes terug open vanaf 27 mei 2020

In navolging van de communicatie van Minister van Jeugd Benjamin Dalle op vrijdag 22 mei 2020 heeft gemeentebestuur Roosdaal besloten om vanaf woensdag 27 mei de buurtspeeltuintjes terug open te stellen voor spelende kinderen. Dit betekent dat vanaf die dag kinderen tot en met 12 jaar en hun begeleiders terug welkom zijn om te spelen op de verschillende speelplekjes in onze gemeente, mits naleving van de afspraken.

De afspraken zijn:

  • Kinderen tot en met twaalf jaar mogen spelen op de speeltuintjes. Indien nodig worden ze begeleid door een ouder, voogd, begeleider,...
  • Aan de begeleiders (+ 12 jaar) vragen we om de afstand te bewaren en buiten de speelplek te blijven als er meerdere kinderen aan het spelen zijn.
  • Is het speelpleintje toch te druk? Wacht tot er voldoende afstand kan zijn, speel op een andere plek of kom later eens terug.
  • Voor en na het spelen dien je telkens de handen grondig te wassen.
  • Raak elkaar niet aan en deel geen speelmateriaal.
  • Heb je keelpijn, moet je hoesten, niezen,… blijf thuis!

Bedankt om ook een held te zijn en deze afspraken na te leven!

Nog vragen, bedenkingen? Contacteer de jeugddienst op jeugd@roosdaal.be.

Veel speelplezier!