landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Affiche kerstmarkt

Actie Warmste Week door jeugdraad Roosdaal

De kerstperiode komt er aan, dus ook de Warmste Week van Studio Brussel. Onder het motto ‘iedereen zorgt voor iedereen’ hebben de jeugdraad en jeugdbewegingen van Roosdaal ook dit jaar een mooi project gevonden waar ze hun schouders onder willen zetten: het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG).

De jeugdraad en jeugdbewegingen zullen plaatjes draaien en lekkers verkopen tijdens de Kerstmarkt op 16 december op de speelplaats van Triangel Pamel. Iedereen kan een verzoeknummer aanvragen in ruil voor een vrije bijdrage en het goede doel steunen door een lekkere warme hap of drankje te kopen! De opbrengst gaat integraal naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG). Tegelijk zullen ook plastic dopjes ingezameld worden voor de Dopjesactie, eveneens ten voordele van het BCG. We bundelen de krachten met andere Roosdaalse organisaties bv. de Roosdaalse Sportraad vzw, GBS Triangel,.. om zo het ingezamelde bedrag nog te vergroten!

De Jeugdraad wil zich op deze manier inzetten voor mensen met een visuele beperking en hen helpen aan een broodnodige geleidehond. Assistentie van een geleidehond kan het leven van deze mensen op verschillende manieren verbeteren! Ze kunnen zich veiliger, zelfstandiger en sneller verplaatsen én krijgen er het fantastische gezelschap van een viervoeter bovenop. Met deze actie kunnen we dan ook mee een verschil maken voor mensen met een visuele beperking, maar ook honden aan een job helpen! En dat doen we op 2 manieren: door dopjes én centjes in te zamelen!

Affiche oproep dopjes

Kan je er niet geraken, maar wil je toch je steentje bijdragen? Geen probleem! Stuur je verzoekplaatje naar jeugd@roosdaal.be en stort je bedrag op het rekeningnummer van de jeugdraad: BE24 0012 7895 8538. Wil je helpen met de dopjesactie? Breng je verzamelde dopjes dan binnen op de jeugddienst, in de bibliotheek of in G.C. Koetshuis & Academie Roosdaal tijdens de openingsuren of bezorg ze aan één van de jeugdbewegingen!