landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Coronasubsidies

De gemeente Roosdaal ontving een bedrag van € 135 637,24 van de Vlaamse overheid dat bedoeld is om de sectoren cultuur, jeugd en sport te ondersteunen voor de geleden schade van de coronacrisis.

Op 29 oktober 2020 keurde de gemeenteraad het reglement ‘corona-subsidies’ goed waar verenigingen en individuele sporters gebruik kunnen van maken.
Het reglement is uiteindelijk gebaseerd op vijf pijlers of principes die we hieronder nog eens overlopen:
Pijler 1: Het eenmalig optrekken van de reguliere subsidies voor erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen (die betoelaagd worden binnen bestaande reglementen)
Pijler 2: Een eenmalige toelage ter compensatie van het verlies aan inkomsten, bijkomende kosten en doorlopende vaste kosten voor infrastructuur en werking ten gevolge van de crisis voor alle cultuur-, jeugd- en sportverenigingen.
Pijler 3: Een eenmalige toelage ter compensatie van het verlies aan inkomsten, bijkomende kosten en doorlopende vaste kosten voor infrastructuur en werking ten gevolge van de crisis voor verenigingen in andere sectoren;
Pijler 4: Een eenmalige toelage aan de vier Roosdaalse parochiale zalen;
Pijler 5: Een ‘coronasportpas’, waarbij een tussenkomst gegeven wordt aan de individuele sporters uit Roosdaal voor het volgen van indoor lessen en sportaanbod bij professionele aanbieders met een eigen sportinfrastructuur in Roosdaal.

Alle kosten en gederfde inkomsten die in aanmerking komen voor pijler 2, 3 en 4 zijn deze van de periode vanaf de start van de COVID19-pandemie in maart 2020 tot 31 december 2020. Aanvragen moeten ingediend worden voor 31 januari 2021.

Meer info, het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn te verkrijgen bij de dienst Welzijn & Vrije Tijd, Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal - 054/89 13 50 – vrijetijd@roosdaal.be