landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Springende vrouw in natuur

Heb jij een opgewekt idee voor het Pajottenland?!

Het strategisch project Opgewekt Pajottenland lanceert een postkaartjesactie om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij het Pajottenland van de toekomst.

Heb jij ook een sprankelend en opgewekt idee voor Roosdaal? Laat het dan weten. Vul het postkaartje in en stop het in de bus, post het op Instagram, mail het of stuur het op per post.

Er zijn vijf soorten kaartjes met elk een eigen invalshoek: ‘Dit is mijn klimaatidee’, ‘Hier zie ik een plek om te bebossen’, ‘Dit verhard plekje zou ik graag ingegroend zien’, ‘Deze kansen zie ik voor het fietsnetwerk’ en ‘Deze daken zie ik graag ingezet voor zonne-energie’.

Je vindt de postkaartjes in het gemeentehuis Roosdaal.

Deel het via:

Meer info vind je op Opgewekt Pajottenland.

Opgewerkt Pajottenland