landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bruine rat

Preventie tegen ratten: het advies van de rattenvanger

In onze streken komen vooral de bruine rat en in mindere mate ook de zwarte rat veelvuldig voor. Er zouden in België zelfs evenveel bruine ratten leven als mensen. Beide soorten leven graag in de buurt van mensen en volgen de beschaving in hun zoektocht naar voedsel en een woonplaats. Ze leven graag in een vochtige, niet te warme omgeving. Ideale woonplaatsen zijn dus (kruip)kelders, schuren, stallen, vuilnisbelten, houtopslagplaatsen enz. De kans is dus groot dat je er vroeg of laat mee te maken krijgt.

Ratten in en rond het huis kunnen verschillende problemen met zich meebrengen:

 • Knaagschade aan het huis en voorwerpen: ratten knagen om zich een weg te banen en om hun tanden kort te houden.
 • Knaagschade aan voedsel: ratten zoeken in en rond het huis naar voedsel en hebben graag wat variatie. Wanneer er ratten in de buurt zijn, zullen dus verschillende voedingsmiddelen aangetast worden.
 • Graafschade: wanneer ratten holen en gangen graven kunnen ze schade veroorzaken, voornamelijk aan dammen, treinbeddingen,…
 • Verspreiden van ziektes: ziektes worden voornamelijk verspreid via urine en uitwerpselen.

De beste manier om ratten de bestrijden is door ervoor te zorgen dat ze nooit langs komen door hen geen geschikte leefomgeving te voorzien. Volgende richtlijnen maken de kans op ratten aanzienlijk kleiner:

 • Laat geen etensresten slingeren en zorg dat voedsel bewaard worden in harde afgesloten dozen. Dit geldt ook voor het eten van huisdieren. Voeder ze bij voorkeur ’s morgens en ruim de restjes ’s avonds op.
 • Verzamel huisvuil in afgesloten bakken, niet in zakken en zorg dat het zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
 • Vermijd langdurige voedselopslag.
 • Beperk het aantal plaatsen waar de ratten nesten kunnen maken en te schuilen. Zorg daarom voor een opgeruimde tuin en binnenruimte (huis, stal, schuur,…).
 • Laat geen water staan, ook ratten moeten drinken.
 • Plaats compostvaten- en bakken op een verharde ondergrond en sluit deze goed af.

Hieronder nog enkele tips specifiek voor de houders van pluimvee:

 • De hygiëne in en rondom de kippenren dient optimaal te zijn. Hou de begroeiing rondom de kippenren laag en zorg dat er geen voer buiten het hok kan komen.
 • Maak barrières. Je kan bijvoorbeeld aan de binnenkant een opstaande rand maken van plexiglas. Je kan deze ook nog in de grond werken zodat muizen of ratten er niet onderdoor kunnen graven. Maak de kleinste openingen dicht.
 • Neem schuil- en nestelplaatsen in de omgeving zoveel als mogelijk weg.
 • Leg het voer in speciale voederbakken waar muizen en ratten geen toegang tot hebben.
 • Zorg dat voedsel in goed afgesloten bakken opgeslagen wordt.
 • Laat gemorst voedsel niet liggen, ruim het meteen op.

Een kippenhok is vaak onvoldoende doorgedacht gebouwd. De vloer is op balken gelegd en daar zit veel ruimte tussen. Die ruimte is ideaal voor muizen en ratten om zich te verstoppen en te nestelen.