landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bellebeek

Ken jij het overstromingsrisico voor jouw woning of straat?

Herinner jij je nog de wateroverlast door de Bellebeek bij hevige regenbuien? Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen maar hoe is het nu gesteld met het overstromingsrisico in (onder andere) Roosdaal? En zijn we klaar voor de toekomst?

Benieuwd? Doe de test op de website bellebeek.riviercontract.be

Via de test kom je te weten hoe groot de overstromingskans is in jouw straat en hoe de kans op wateroverlast stijgt door de klimaatverandering.

Misschien ga je schrikken. Vaak beseffen we niet dat er een risico is of weten we niet wat we zelf kunnen doen om schade te voorkomen.

Riviercontract Bellebeek

Logo BellebeekOp 12 februari 2020 ondertekenden de gemeentebesturen van Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die de problematiek rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit verminderen. Het resultaat wordt vastgelegd in een riviercontract voor de Bellebeek.

Maar de overheid kan het niet alleen.

Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen … Daarom startte de Vlaamse Milieumaatschappij een project om iedereen te betrekken.

Met de online test op bellebeek.riviercontract.be wordt het startschot gegeven van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren, … om de problematiek rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit te verminderen in o.a. Roosdaal.

Ook jij kan op verschillende manieren bijdragen:

  • Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen op bellebeek.riviercontract.be.
  • Ga zelf aan de slag op ons Bellebeekforum op 14 april 2020 in GC Het Koetshuis (Kristus Koninglaan) in Roosdaal, samen met gemeenten Gooik en Lennik. Denk mee na en formulier voorstellen. Onthaal is vanaf 19u00, om 19u30 gaan we van start.

Op het einde van het traject leggen we de engagementen vast in een riviercontract voor de Bellebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad voor de uitvoering van concrete oplossingen, zodat we vooral van het water kunnen genieten.

Meer weten?

Surf naar bellebeek.riviercontract.be.