landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

ANPR-camera

Installatie ANPR-camera’s in de gemeente Roosdaal

Wat is een ANPR-camera?

Een ANPR (Automatic Number Plate Recognition – automatische nummerplaatherkenning ) camera registreert de nummerplaat van elk voorbijrijdend motorvoertuig op een specifieke locatie. Vervolgens wordt de nummerplaat die werd geregistreerd op die locatie vergeleken met lijsten van nummerplaten die opgeslagen zijn in een politiedatabank. Deze lijsten, onder het beheer van de Federale Politie, bevatten de nummerplaten van voertuigen:

 • waarvan de geldigheid van het verzekeringsbewijs is vervallen;
 • waarvan de geldigheid van het keuringsbewijs is vervallen;
 • die internationaal geseind staan;
 • die geseind staan in de basisgegevensbank van de geïntegreerde politie.

Recentelijk werd zowel de Wet op het Politieambt als de Camerawet aangepast om het gebruik van deze camera’s ten gronde te regelen en in overeenstemming te brengen met de meest recente privacyregelgeving.

Waarom worden deze camera’s geïnstalleerd?

De ANPR-camera’s zullen gebruikt worden voor het bestrijden van criminaliteit door middel van preventie en repressie. De ANPR-camera’s bieden immers de mogelijkheid om een permanente en meer doorgedreven controle van het doorgaand verkeer langsheen grote verbindingswegen te organiseren.
Enerzijds laten de ANPR-camera’s toe om de pakkans te verhogen bij overtredingen van de verkeersregelgeving. Anderzijds wordt de pakkans verhoogd voor prioritaire criminaliteitsfenomenen zoals bijvoorbeeld diefstallen in gebouwen en diefstallen uit voertuigen waarvan gekend is dat daders de grote verbindingswegen gebruiken als invalspunt.

Hoe werkt zulke camera?

 • Stap 1: De ANPR-camera registreert 24/7
  • plaats
  • nummerplaat
  • landcode
  • tijdstip
  • foto van het voertuig
  • type voertuig
  • kleur voertuig
  • merk voertuig
  • model voertuig
 • Stap 2: De informatie die de ANPR-camera registreert, wordt automatisch gecontroleerd met de lijsten van nummerplaten in de politiedatabank.
 • Stap 3: Wanneer een nummerplaat geregistreerd staat in de politiedatabank, ontvangt de politiezone TARL onmiddellijk een melding over onder meer het tijdstip en de plaats waar het bijhorende voertuig op het grondgebied werd geregistreerd.
 • Stap 4: Bij meldingen van ernstige overtredingen of dringende seiningen zullen eenheden van de politiezone TARL onmiddellijk het desbetreffende voertuig trachten te intercepteren.
 • Stap 5: Wanneer meldingen minder prioritair zijn, kan via navolgend onderzoek een proces-verbaal worden opgesteld of de eigenaar van een voertuig worden verzocht zich aan te dienen op het hoofdcommissariaat van de politiezone TARL.
 • Stap 6: Wanneer de politiezone TARL vaststelt dat er bijvoorbeeld sprake is van een diefstallenplaag dan kan binnen een periode van 30 dagen de data die werd geregistreerd door de ANPR-camera’s worden geanalyseerd. Indien deze noodzaak zich voordoet na het verstrijken van een periode van 30 dagen dan heeft de politiezone TARL nog steeds deze mogelijkheid mits akkoord van de Procureur des Konings.

Waar worden de camera’s geïnstalleerd?

De ANPR-camera’s worden in Roosdaal geïnstalleerd op volgende plaatsen:

 • 1 camera op de Omer De Vidtslaan/N8
 • 1 camera op de N285

Deze camera’s vormen samen met de ANPR-camera’s die worden geplaatst in Ternat en Liedekerke alsook de ANPR-camera’s aanwezig op het grondgebied van Ninove en Lennik het bewakingsschild rondom de gemeente Roosdaal.

De installatie van de ANPR-camera’s is momenteel aan de gang. De implementatie en operationele werking ervan is voorzien tegen eind dit jaar.