landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Dr. Roosensstraat 2 dagen afgesloten

- Update 12/04: van maandag 16 tem vrijdag 20 april 2018 is er verminderde doorgang voor het verkeer te Dokter Roosensstraat 4 (wegversmalling door werf aan beide zijden van de weg). Er wordt beurtelings verkeer ingesteld. Mogelijk worden de werken vroeger beëindigd (20 april is de uiterste datum).

- Op donderdag en vrijdag 12 en 13 april 2018 wordt de Dokter Roosensstraat tijdelijk afgesloten omwille van werken ter hoogte van huisnummer 4 (nieuwbouw IMI). Oorspronkelijk werd er alleen ter hoogte van het voetpad gewerkt maar door onvoorziene werfomstandigheden (09/04/2018) heeft Eandis toch de volledige breedte van de weg nodig om de veiligheid te garanderen. Om de verkeershinder tot een minimum te beperken, wordt het afsluiten t.h.v. Dokter Roossensstraat 4 nog tijdens de Paasvakantie (12 en 13/04) uitgevoerd.
Er wordt een wegomlegging voorzien via de Jozef de Schepperstraat, Groenenboomgaard. Kapellestraat, Lombeekstraat en Ledebergdries.
Eandis brengt de bewoners op de hoogte via een brief. De bussen van De Lijn zullen omrijden. De (lokale) hulpdiensten worden op de hoogte gebracht van dit bericht.

20180409 Dr Roossensstraat