Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

ZMR uitvoering

Op deze pagina vind je meer informatie over de uitvoering van het Zacht Mobiliteitsplan Roosdaal, ZMR.


Omkadering

Op 31 maart 2022 werd het ZMR goedgekeurd door de gemeenteraad, inclusief een lijst met meer dan 170 actiepunten. Lees hier het volledige zacht mobiliteitsplan Roosdaal (ZMR).

Al deze actiepunten kunnen niet tegelijk uitgerold worden. Sommige actiepunten zijn quick wins en kunnen snel en goedkoop uitgevoerd worden. Andere actiepunten vragen meer tijd en/of meer budget. 

Het ZMR is geen tot op de letter af te punten lijst. Het is wel een (toekomst)visie, een leidraad en een richting die nauw gevolgd moet worden (over verschillende legislaturen heen) maar tegelijk ook open moet staan voor de steeds veranderende omstandigheden in een groeiend Roosdaal.

Door die veranderende omstandigheden worden sommige actiepunten misschien minder relevant of worden ze geannuleerd. Tegelijk kunnen nieuwe actiepunten aangevuld worden.

Hieronder geven we een stand van zaken. Het lokaal bestuur Roosdaal heeft de ambitie om de stand van zaken minstens 1 x per kalenderjaar op deze pagina aan te vullen.


Stand van zaken ZMR (laatste update bovenaan)

Update van 01/02/2024 

volledige lijst van actiepunten inclusief aanvullingen: filter in kolom B op "Aanvulling" 20220607 - Finaal actieplan ZMR laatste update 20240201.xlsx 
lijst van voltooide actiepunten uitgevoerd op het terrein 20240201 - stavaza voltooid.pdf
lijst van lopende actiepunten reeds in voorbereiding, onderzoek of procedure 20240201 - stavaza lopende.pdf
lijst van nog te behandelen actiepunten  nog op te starten, nog te bekijken 20240201 - stavaza tebehandelen.pdf
volgende prioriteiten al een tipje van de sluier ... 20240201 - volgende prioriteiten.pdf

 

20240201 grafiek

Update van 01/02/2023

in 2022 en 2023 worden door het college van burgemeester en schepenen de eerste prioriteiten vastgelegd en budgetten voorzien op basis van marktverkenning (o.a. markeringen, zones 30, schoolzones en fietssuggestiestroken, halfverhardingen voor trage wegen), aanbestedingen worden voorbereid. In de loop van 2023 worden de eerste uitvoeringen op het terrein zichtbaar.

Update van 31/03/2022

Lees hier het volledige zacht mobiliteitsplan Roosdaal (ZMR), goedgekeurd door de gemeenteraad op 31/03/2022.