landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Politiecolleges van AMOW, Dilbeek en TARL

Politiecolleges van AMOW, Dilbeek en TARL nemen princiepsbeslissing om een fusiezone uit te tekenen

De politiecolleges van AMOW, Dilbeek en TARL namen vandaag het besluit om in een studie de contouren van een groot gefuseerd politiekorps uit te werken.
Lees er alles over hieronder.

De politiecolleges van AMOW, Dilbeek en TARL namen vandaag het besluit om in een studie de contouren van een groot gefuseerd politiekorps uit te werken. Hierbij wordt aandacht besteed aan het definiëren van een gemeenschappelijke visie op gemeenschapsgerichte politiezorg en een nieuwe organisatiestructuur, maar ook aan budgettaire kwesties en de financiële verdeelsleutel van een toekomstige fusiezone. Zo een grote fusiezone zou zich uitstrekken over de gemeenten Affligem, Asse, Dilbeek, Liedekerke, Merchtem, Opwijk, Roosdaal, Ternat en Wemmel. Het personeelskader zou ongeveer 420 personeelsleden tellen.

De resultaten van deze studie worden verwacht tegen september 2024. Zij moeten toelaten om een definitieve en formele beslissing te nemen over een mogelijke fusie van de drie politiezones, die al een aantal jaren nauw samenwerken binnen de associatie PACE. De 9 betrokken burgemeesters en 3 korpschefs delen het besef dat een fusie tussen de drie zones kan leiden tot een betere dienstverlening aan de bevolking, en het uitbouwen van een sterkere, meer robuuste organisatie met voldoende capaciteit en expertise om beter het hoofd te bieden aan de snel evoluerende context.

De beslissing om deze studie uit te voeren, volgt uit de conclusies van eerder onderzoek waaruit is gebleken dat een fusie tussen de 3 politiezones heel wat mogelijkheden biedt om de politiezorg te verbeteren in de betrokken gemeenten. Daarnaast bleek hieruit ook dat het een sterk verhaal is om met de 3 politiezones samen in zee te gaan, aangezien elk van de 3 een meerwaarde kan betekenen in een nieuwe en grotere politiezone.

De opdracht voor deze opvolgstudie wordt gegeven aan een taskforce bestaande uit de korpschefs, telkens aangevuld met één medewerker uit de eigen politiezone. Vanuit de federale afdeling van de gouverneur wordt begeleiding en ondersteuning geboden.

“De lokale politiezorg staat vandaag voor heel wat uitdagingen. Stilstaan is onmogelijk, blijven evolueren en wendbaar reageren op de omgeving die ons omringt, is wat ons te doen staat,” zegt gouverneur Jan Spooren, “Schaalvergroting, met name de fusie van politiezones, wordt vaak naar voren geschoven als de oplossing voor de problemen die zich stellen. De studie die hier wordt uitgevoerd, kan aantonen of de fusie effectief een juiste keuze is. Een betere dienstverlening moet het doel zijn: een groter beleids- en operationeel vermogen om huidige en toekomstige uitdagingen voor de politie het hoofd te bieden.”

“Een mogelijke fusie is geen doel op zich, maar een middel tot meer operationele slagkracht en een kwaliteitsverbetering in de (basis)politiezorg”, zegt ook burgemeester Koen Van Elsen, momenteel voorzitter van de politieassociatie PACE. “Een besparing op het aantal medewerkers is niet aan de orde, maar we hebben wel de ambitie om een betere dienstverlening aan de burgers te leveren met (minstens) dezelfde middelen”.

De intentieverklaring wordt ter kennisgeving geagendeerd op de eerstkomende politieraden en gemeenteraden.