landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Logo Leve de Tuin

Aankondigingen 3 webinars - Duurzame tuinen:

Met drie online infosessies willen we een pad schetsen om van jouw tuin een groenere, duurzamere en meer klimaatbewuste tuin te maken. Klimaatbewust zorgt er hier ook voor dat je tuin klimaatrobuuster wordt en dus beter de extreme wordende variaties in ons klimaat kan weerstaan en helpen beheersen.

Elke sessie staat op zich maar kan ook gezien worden als een verdere uitwerking van een deel van de voorgaande sessie. Zo maken onthardingen een belangrijk deel uit van ons arsenaal tegen de waterproblematiek. In de tweede sessie wordt hier verder op ingegaan en bevat de sessie over het hergebruiken van materialen dan weer hoe we, naast andere fracties, het ‘afval’ van de ontharding kunnen hergebruiken in onze tuin.

Online infosessie 'Water in de Tuin'

Online infosessie 'Kleine ontharding'

Online infosessie 'Afval in de tuin'

DONDERDAG 7 MAART – 20 UUR DINSDAG 12 MAART – 20 UUR DONDERDAG 14 MAART – 20 UUR

Inschrijven kan via deze link: inschrijvingslink

 

Online infosessie 'Water in de Tuin'

Een overzicht van klein en minder kleine ingrepen om water in je tuin te houden

De weersomstandigheden worden extremer. Te droge en te natte periodes komen de laatste jaren meer en meer voor. Water in de tuin goed beheren is belangrijk voor jouw planten, de directe omgeving, maar ook voor onze bredere maatschappij. Tuincoach Wim toont allerhande kleine en grote technieken over hoe je water in je tuin kan verwerken en daarbij waterproblemen zoals schaarste en overlast kan aanpakken, maar ook over de functies die water in je tuin kan vervullen om je tuin om te vormen tot een spons die water opslaat voor droge tijden en je woning en de omgeving beschermt tegen overdadige regenval.

WEBINAR inschrijvingslink

DONDERDAG 7 MAART OM 20 UUR

Online infosessie 'Kleine ontharding, groenere omgeving'

Maak gevels, koertjes, terrassen en opritten groener met kleine ingrepen.

Laat je niet afschrikken bij het woord ‘Ontharden’. Met kleine ingrepen kan je er al voor zorgen dat jouw omgeving groener en koeler wordt en dat water opnieuw in de bodem kan dringen. In het nieuwe groen kunnen dieren bovendien voedsel en schuilplekken vinden wat meer kansen geeft aan de natuur. Van de verwijdering van één tegel tot gehele ontharding, van een klimplant tot een minituin. In dit webinar toont Tuincoach Wim de voordelen van een onthardingen met heel wat voorbeelden van ingrepen op ieders maat. Hij overloopt ook een plan van aanpak met aandachtspunten en een handvol praktische tips.

WEBINAR inschrijvingslink

DINSDAG 12 MAART 2024 OM 20 UUR

Online infosessie 'Afval in de tuin – hergebruiken of juist verwijderen'

Wanneer ‘afval’ geen Afval is maar nuttig of decoratief hergebruikt kan worden.

Hoe ga je om met ‘afval’ in je tuin wanneer je je tuin herinricht, onthardt of bv. een tuinberging sloopt? Welke restmaterialen kan je hergebruiken en hoe dan? In deze inspiratiesessie geeft Tuincoach Wim suggesties over hoe je snoeihout, sloophout, steenpuin … kan hergebruiken en een nieuwe nuttige of zelfs decoratieve functie kan geven in je tuin. En je krijgt info over waar je naartoe kan met afval dat je niet hergebruikt, of met gevaarlijk afval zoals asbestgolfplaten.

WEBINAR inschrijvingslink

DONDERDAG 14 MAART 2024 OM 20 UUR

De TuinCoach is een onderdeel van de afvalpreventiewerking van Intradura en het provinciaal project 'Leve de Tuin'.