landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Vegen herfstbladeren

Moet je herfstbladeren vegen voor je deur?

Sneeuw en ijzel zijn glad en riskant voor valpartijen, dat weet iedereen. Maar herfstbladeren kunnen ook voor gevaar zorgen, afhankelijk van de hoeveelheid en neerslag. Wat moet daar dan mee gebeuren?

Er is geen algemene regel over het opruimen van herfstbladeren.
Artikel 45. van ons politiereglement zegt:
‘Iedereen die, op om het even welke wijze, een openbare ruimte heeft bevuild of laten bevuilen, moet ervoor zorgen dat deze onverwijld opnieuw rein gemaakt wordt.’

Het gaat volgens onze GAS-ambtenaar vooral om een kwestie van goed burgerschap en respect voor de buurt.
Het zou niet mogen uitmaken of het bladeren zijn uit je eigen tuin, die van de buurman of van bomen van de gemeente. Opruimen is de boodschap in geval van risico. ‘Rein houden’ betekent dus niet fanatiek poetsen, maar het vermijden van gevaar voor valpartijen.
Ieder is hoe dan ook verantwoordelijk voor zijn eigen planten en bomen.
Het opruimen is de verantwoordelijkheid van de bewoner, dus niet van de eventuele verhuurder.
Bij meergezinswoningen is het meestal de bewoner is van de gelijkvloerse verdieping die de stoep netjes moet houden Bij leegstaande gebouwen en onbebouwde percelen ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar.

Wie nalatig is, is aansprakelijk. Iedere inwoner moet zijn stoep ‘met zin voor realisme’ proper houden. Je kan in de herfst moeilijk om het uur de stoep gaan vegen of bij wijze van spreken ’s nachts opstaan om te zien of er geen bladeren liggen.
Valt er iemand op de stoep of het fietspad, is dat een zaak voor de familiale verzekering of voor de burgerlijke aansprakelijkheid van een bedrijf. Maar het is altijd aan het slachtoffer om te bewijzen dat nalatigheid de oorzaak is geweest. Wanneer u bijvoorbeeld te laat bent voor de bus en u begint te rennen en valt over bladeren of sneeuw, bent u zelf onvoorzichtig geweest. In dat geval kan u zelf aansprakelijk worden gesteld. Of kan de rechter beslissen dat het om een gedeelde aansprakelijkheid gaat.
Als er problemen ontstaan op het gebied van verkeersveiligheid moeten inwoners dit signaleren aan de wijkpolitie of de gemeente. Zij zullen dan binnen de kortst mogelijke tijd gerichte actie ondernemen.

Tot slot: herfstbladeren mag je niet zomaar naar de goot of een afvoerputje vegen. De gemeente plaatst bladkorven op locaties waar veel bomen in de openbare ruimte staan. Hier kan elke bewoner de bladeren die hij opruimt op openbaar terrein in kwijt.