landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Laat je mazouttank niet lekken !

Verwijder ook uw mazouttank! (2e aanmelding)

Tussen januari en mei konden inwoners met een mazouttank deze aanmelden om deze via een groepsaankoop te laten verwijderen. Het werd een groot succes. In de vier deelnemende gemeenten samen werden al 68 tanks aangemeld. In onze gemeente waren dat er 14. Vanaf oktober zullen al deze deelnemers hun persoonlijke offerte ontvangen, volgens de prijzen afgesproken met de stuurgroep.

Heb je je tank nog niet aangemeld maar wens je dit toch nog te doen? Dat kan nog tot 15 oktober 2023 via dit formulier.

Wil je graag meer informatie voor je je persoonlijke offerte goedkeurt of je tank aanmeldt? Op 12 oktober 2023 organiseert de gemeente Roosdaal een infoavond voor alle geïnteresseerde inwoners. Deze zal doorgaan in de Raadzaal van het Lokaal Bestuur Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal om 19u00. Inschrijven kan via het formulier op de website.

21 maart 2023 - Laat je mazouttank niet lekken !

Staat er in je tuin of in je kelder een oude mazouttank die je niet meer gebruikt? Dan moet je deze laten verwijderen. In het geval dat de tank bijvoorbeeld onder je kelder zit, moet je deze laten opvullen.

Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je er voor dat die niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en liefst ook de tank zelf.

De wetgeving verplicht de sanering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als de verwijdering van een ondergrondse tank niet mogelijk is, moet deze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Dit zou anders kunnen leiden tot grondwater- en bodemverontreiniging en dit zou tot veel grotere kosten kunnen leiden.

Om het voor de inwoners eenvoudiger en goedkoper te maken, neemt Roosdaal deel aan de ‘tankslag’ van Haviland. Dit betekent dat een stuurgroep met geïnteresseerde burgers offertes zal opvragen en de beste aannemer(s) zullen kiezen.

Heb je een mazouttank staan die je niet meer gebruikt en/of wil je graag zetelen in deze stuurgroep? Meld je dan voor 15 mei 2023 geheel vrijblijvend aan via volgend formulier: https://forms.office.com/e/UmczrrRUey   

Wanneer de aannemer(s) bekend zijn ontvang je een offerte waarna je beslist of je effectief deelneemt of niet.