landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Werken Koning Albertstraat

Pagina-update 08/03/2022.

Hier vindt u informatie i.v.m. de riolerings- en wegeniswerken in de Koning Albertstraat, Roosdaal. Duur werken: 03/11/2020 - einde 2021.

De herinrichting en de aanleg van de fietsinfrastructuur gebeurt met steun van de Provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/kalbertstraat.


Contactgegevens

Infobrief

Fasering – verkeer (algemeen)

Fasering – verkeer (detail per fase)

Fase 1 (03/11/2020 – 28/02/2021)

Fase 2 (04/01/2021 – 31/12/2021)

Fase 3 (15/06/2021 – 15/10/2021)

Fase 4 (01/09/2021 – 31/12/2021)

Tijdlijn

Plannen

Updates (laatste: 08/03/2022)


Contactgegevens


Infobrief

Op 09/10/2020 wordt een infobrief bezorgd bij de bewoners in de werfzone en in de ruimere opgeving:


Fasering – verkeer (algemeen)

(Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.

omleggingprincipe_plan

 

Algemeen:

 • Doorgaand verkeer op het traject Lennik-Pamel wordt in beide rijrichtingen omgelegd via de Ninoofsesteenweg (N8) en Assesteenweg (N285), dit betekent met de wagen 3 minuten of 2,5 km extra reistijd (berekend via googlemaps - Belle Alliance tot kruispunt N285/Negenbunderstraat 3,9 km via K. Albertstraat versus 6,4 km via N8 en N285)
 • In de week van 12/10/2020 plaatst de aannemer vooraankondigingsborden.
 • In straten die grenzen aan de werfzone wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten.
 • De werfzone zelf wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (tolerantie bewoners en bezoekers/klanten voor ondernemingen/zelfstandigen).
 • Voetgangers en fietsers (afstappen) kunnen in principe altijd door. Wees voorzichting, het blijft een werf. Er is ook een alternatief (wandel- en) fietstraject. Zie verder bij de details per fase.
 • Rioleringswerken zijn “schuivende” werken: de put waar gewerkt wordt, schuift op. De aannemer verwittigt tijdig de bewoners in geval de werkput voor hun woning komt (zodat zij indien nodig de wagen buiten de werf kunnen plaatsen). De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf (“put”) voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom uw snelheid, het blijft een werf.
 • Matig ook uw snelheid in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • Mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • Zelfstandigen, bedrijven of ondernemingen
  • op twee locaties wordt een bord “Handelaars bereikbaar” geplaatst. Hier kunnen handelaars, afhankelijk van de zone waarin ze zich bevinden, hun logo/naam ophangen. Locaties:
   • kruispunt Koning Albertstraat/Daalbeekstraat (Roosdaal)
   • kruispunt Lombeeksesteenweg/Assesteenweg(N285) (Lennik)
  • verwittig uw klanten en leveranciers (informeer hen met de link www.roosdaal.be/kalbertstraat, plaats de link eventueel op uw website)
  • indien nodig: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres
  • het is mogelijk een hinderpremie aan te vragen (info via www.vlaio.be/hinderpremie)
 • Hulpdiensten zijn op de hoogte en houden rekening met de werfomstandigheden in geval van nood. Doe je een telefonische oproep naar de hulpdiensten, vermeld dan zeker nogmaals dat er werken zijn en vermeld ook duidelijk waar de woning zich bevindt of waar er hulp nodig is. Dit laat toe aan de hulpdiensten (politie, brandweer, ziekenwagen,…) zich nog sneller ter plaatse te begeven.
 • De Lijn wordt nauw betrokken tijdens de voorbereidingen en tijdens de werken. De Lijn voorziet een aangepaste dienstregeling zo veel als mogelijk. Meer info hieronder per fase en via www.delijn.be en https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/25808_werken_in_onze-lieve-vrouw-lombeek.
 • Buurgemeenten zijn op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen de inwoners over de werken.
 • Scholen in Roosdaal zijn op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen leerlingen en ouders.
 • Bpost werd op de hoogte gebracht.
 • U woont in de werfzone en bestelt een pakje dat geleverd wordt via een andere koerierdienst? Informeer de koerierdienst over de werken in uw straat. (Meestal kan je bij een online bestelling een opmerking geven bij het leveradres.)
 • Navigatieapp waze werd op de hoogte gebracht.
 • Huisvuilinzameling: Bewoners van woningen die door de werken tijdelijk niet bereikbaar zijn, kunnen hun huisvuil aanbieden aan de verzamelpunten die buiten de werkzone ingericht worden door het gemeentebestuur. Het aanbieden van huisvuil aan deze verzamelpunten dient steeds te gebeuren de dag voor de voorziene ophaling, na 18.00 uur.

  Is het voor u onmogelijk uw huisvuil naar één van de verzamelpunten te brengen, laat dit dan weten aan de werfleider (aannemer). Heb je een buur die moeilijk te been is? Misschien kan je helpen.


Fasering – verkeer (detail per fase)

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, covid).

 

20201009 fasering plan

 

 

Fase 1 (03/11/2020 – 28/02/2021)

 • Werf: Jozef Jansstraat + deeltje Koning Albertstraat
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te:
  • Jozef Jansstraat, gedeelte Koning Albertstraat
  • Kruispunten afgesloten:  Koning Albertstraat/Jozef Jansstraat (thv Koning Albertstraat 127)
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Koning Albertstraat (gedeelte buiten de werf)
  • Windmolenstraat
  • Koollochting
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (3 min of 2,5 km extra reistijd)
 • De Lijn: geen busvoorziening te centrum O.LV.-Lombeek. Er is wel een aangepaste dienstregeling via de bushalte in de Daalbeekstraat. Vanaf 23/11/2020 is er een uitbreiding van deze aangepaste dienstregeling van De Lijn: lijn 163, bediening centrum O.L.V.-Lombeek. Alle info: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/25808_werken_in_onze-lieve-vrouw-lombeek
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Windmolenstraat en Molenkauter.
 • Signalisatieplan fase 1

Fase 2 (04/01/2021 – 31/12/2021)

 • Werf: Koning Albertstraat (lange stuk)
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te
  • Koning Albertstraat (lange stuk tot aan Molenkauter)
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Centrum O.L.V.-Lombeek (Jozef Jansstraat, Koning Albertstraat (gedeelte tussen kruispunten met Jozef Jansstraat)
  • Windmolenstraat
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (3 min of 2,5 km extra reistijd)
 • De Lijn: geen busvoorziening in de werfzone, wel aanpassingen.
  • Aangepaste dienstregeling via de bushalte in de Daalbeekstraat.
  • Aangepaste dienstregeling van lijn 163, bediening centrum O.L.V.-Lombeek. Alle info: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/25808_werken_in_onze-lieve-vrouw-lombeek
  • Vanaf 19/04/2021 is een aangepast rijtraject voorzien voor schoolbus lijn 163 voorzien: deze volgt niet meer het tijdelijke alternatief via Koollochting en G. Pounchaustraat maar blijft wel het centrum O.L.V.-Lombeek bedienen en gebruikt Jozef Jansstraat en Koning Albertstraat als keerpunt. De Joze Jansstraat blijft afgesloten voor doorgaand verkeer (plaatselijk verkeer (bewoners) en De Lijn toegelaten).
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Windmolenstraat en Molenkauter enerzijds of via de Daalbeekstraat en voetwegen Heilbeekpad en Meiboompad die uitkomen in de Meiboomweg (zijstraat Jozef Jansstraat).
 • Signalisatieplan fase 2

Fase 3 (15/06/2021 – 15/10/2021)

 • Werf: kruispunt Daalbeekstraat/Molenkauter/Koning Albertstraat, Molenkauter (deel) en Daalbeekstraat (deel)
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te
  • kruispunt Daalbeekstraat/Molenkauter/Koning Albertstraat
  • Molenkauter (deel)
  • Daalbeekstraat (deel)
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Koning Albertstraat (wegvak tussen N8 en kruispunt met Daalbeekstraat tot aan de werf)
  • Koning Albertstraat (lange stuk: wegvak tussen het kruispunt met de Jozef Jansstraat en het kruispunt met de Daalbeekstraat tot aan de werf
  • Daalbeekstraat tot aan de werf
  • Molenkauter tot aan de werf
  • Jozef Jansstraat (+ uitgezonderd De Lijn)
  • Windmolenstraat
  • Vossenbunderstraat
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (3 min of 2,5 km extra reistijd)
 • Bijkomende wegomlegging (om het verkeer weg te leiden van de Vossenbunderstraat en Windmolenstraat) via Wijngaardbosstraat (Gooik), Oude Geraadsbergse baan en Geraardsbergsestraat)
 • De Lijn:
  • geen busvoorziening in de werfzone.
  • er is een aangepaste dienstregeling (buslijnen 163 en 142 volgen omlegging via N8/N285 en bedienen centrum O.LV. Lombeek en gebruiken Jozef Jansstraat en Koning Albertstraat als keerpunt.
  • buslijn 625 (met eindpunt in de Daalbeekstraat) zal de ovonde op de N8 nemen als keerpunt en eindhalte Schoon Verbond hebben.
  • meer info via www.delijn.be.
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Windmolenstraat en Molenkauter enerzijds of via de Daalbeekstraat en voetwegen Heilbeekpad en Meiboompad die uitkomen in de Meiboomweg (zijstraat Jozef Jansstraat).
 • Signalisatieplan fase 3
 • Tijdens het bouwverlof wordt er niet gewerkt. De omgeving blijft een werf en nog niet alles is afgewerkt. Daarom wordt doorgaand verkeer niet toegelaten en is er van 08/07 tot zeker 03/08/2021 een knip ingesteld (= geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer mogelijk) ter hoogte van Koning Albertstraat 90-92. De hulpdiensten zijn hiervan in kennis gesteld maar wanneer u in geval van nood (brand, ongeval, ramp, ...) de hulpdiensten belt, vermeld zeker nogmaals de knip!

20210708 knip


Fase 4 (01/09/2021 – 31/12/2021)

 • Start fase 4 op 29/09/2021
 • Werf: Koning Albertstraat (wegvak tussen het kruispunt met de Koollochting en het kruispunt met de Jozef Jansstraat)
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te
  • Koning Albertstraat (wegvak tussen het kruispunt met de Koollochting en het kruispunt met de Jozef Jansstraat)
  • Afgesloten:
   • kruispunt Windmolenstraat/Koollochting/Koning Albertstraat
   • kruispunt Jozef Jansstraat/Koning Albertstraat (t.h.v. Koning Albertstraat 163)
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Koning Albertstraat (wegvak tussen kruispunt met Daalbeekstraat en kruispunt met de Koollochting)
  • Centrum O.L.V.-Lombeek (Koning Albertstraat, wegvak tussen de kerk en het kuispunt Jozef Jansstraat)
  • Windmolenstraat
  • Koollochting
  • Vossenbunderstraat
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (3 min of 2,5 km extra reistijd)
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Jozef Jansstraat. Ter hoogte van de kruispunten van de werf (Windmolenstraat/Koollochting/Koning Albertstraat en Jozef Jansstraat/Koning Albertstraat t.h.v. Koning Albertstraat 163) voorziet de aannemer een doorgang voor fietsers.
 • Signalisatieplan fase 4
 • Tijdens het kerstverlof wordt er niet gewerkt. De omgeving blijft een werf. Doorgaand verkeer wordt niet toegelaten. Vanaf 24/12/2021 wordt een verkeersknip ingesteld (= geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer mogelijk) ter hoogte van Koning Albertstraat 139. De hulpdiensten zijn hiervan in kennis gesteld maar wanneer u in geval van nood (brand, ongeval, ramp, ...) de hulpdiensten belt, vermeld zeker nogmaals de knip!
 • Bekijk het aangepast signalisatieplan fase 4 (tot einde der werken)
 • Vanaf vrijdag 14/01/2022 bedienen de bussen van De Lijn opnieuw de Daalbeekstraat met de buslijnen 142, 163 en 625:
 • De laatste wegvakken van de toplaag van het asfalt (meerwerk Daalbeekstraat en fase 4) kunnen slechts aangelegd worden bij gunstige weersomstandigheden (afhankelijk van temperatuur en vochtigheid). Spijtig genoeg kon dit niet meer in december 2021. Dit zal begin maart 2022 gebeuren omdat de asfaltcentrales van de aannemer in onderhoud zijn tijdens de maanden januari-februari. Na het aanbrengen van deze toplaag asfalt volgt nog het aanbrengen van enkele wegmarkeringen en de fietssuggestiestrook (fase 4).

 • Het aanbrengen van de toplaag asfalt en de fietssuggestiestrook is voorzien op 28/02, 01/03 en 02/03/202.

 

 • De werken zijn afgerond. Er is geen tijdelijke verkeershinder meer. De bussen van De Lijn rijden terug volgens de normale reisroute. Uiterlijk op 08/03/2022 verwijdert de aannemer de laatste tijdelijke signalisatie.
 • De gemeente en de politie volgen, zeker in deze eerste periode na de herinrichting, het verkeersgedrag verder op. Indien nodig wordt op termijn bijgestuurd.

 Tijdlijn

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, covid).

20220308 fasering tijdlijn


 Plannen

Bekijk hier de plannen van de wegenis/bovenbouw.


Updates

08/03/2022

15/02/2022

 • Aanvulling datum asfaltering toplaag en fietssuggestiestrook, zie fase 4.

 20/01/2022

 • Aanvulling info wegmarkeringen en fietssuggestiestrook, zie fase 4

12/01/2022

 • Info laatste wegvakken toplaag asfalt (maart 2022), zie fase 4
 • Aanpassing De Lijn (bediening Daalbeekstraat), lijnen 142, 163, 625, zie fase 4
 • Aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

17/12/2021

 • Bouwverlof - instellen knip fase 4 (ter hoogte van Koning Albertstraat 139)
 • Aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

09/11/2021 - Aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

20/09/2021

 • Update fase 4: start fase 4 op 29/09/2021
 • Aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

13/09/2021 - Aanpassing algemene info hulpdiensten (herformulering)

08/07/2021

 • Bouwverlof - instellen knip fase 3 (ter hoogte van de huisnummers 90-92)
 • Aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

03/06/2021 - Aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator).

02/06/2021

Op 2-3-4-7-8 en 9 juni wordt gewerkt op het kruispunt Molenkauter/Koning Albertstraat/Daalbeekstraat om de laatste rioleringsputten (die in het kruispunt vallen) te plaatsen. Het kruispunt is dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Omlegging is voorzien via de N8.

De Lijn is op de hoogte en past de bediening aan: de eind- en vertrekhalte/keerpunt van de Daalbeekstraat wordt op die data verplaatst naar de halte Schoon Verbond. Vanaf 10 juni houdt De Lijn opnieuw halt t.h.v. de Daalbeekstraat, zo wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan scholieren.

23/04/2021

 • Aanpassing fase 3: de oorspronkelijke opsplitsing in fase 3a (kruispunt) en 3b (stukje Daalbeekstraat en Molenkauter) wordt omgevormd naar één fase 3.
 • Aanpassing signalisatieplan fase 3.
 • Aanpassing tijdlijn en planning.

21/04/2021

14/04/2021

 • Aanpassing informatie De Lijn in fase 2 (schoolbus lijn 163 rijdt niet meer via Gustaaf Ponchaustraat en Koollochting maar via Jozef Jansstraat).
 • Algemene planning: De start van fase 3a en fase 3b zal iets later dan voorzien gebeuren, vermoedelijk in de loop van mei 2021.
 • Aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

12/03/2021 - Aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator).

02/02/2021 - Aanpassing informatie busregeling De Lijn (vanaf half maart) in fase2.

11/01/2021 - Aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator).

07/01/2021 - Update info m.b.t. huisvuilinzameling.

16/12/2020 - Update info m.b.t. bussen De Lijn in fase 2. (lus Jozef Jansstraat vanaf ten vroegste 15/02/2021).

15/12/2020 - In de periode 21/12/2020 tot 03/01/2021 wordt er niet gewerkt. Daarom verzorgt de aannemer eind deze week de werf extra: 

 • Toegankelijkheid bewoners, fietsers en voetgangers (plaatsen minder hinder / rijplaten / voetgangersbruggen /afsluitingen (heras / veiligheidsnetten/ signalisatie...) waar nodig om op een veilige en vlotte manier de toegangen straat + huizen te verzekeren)
 • Ten allen tijde doorgang voor hulpdiensten voorzien
 • Putten dichtleggen of met draagkrachtige platen afdekken en signaleren (signalisatie in stand houden + werkend(e) knipperlicht(en) op bakens)
 • Deksels van alle inspectieputten en pompputten dichtleggen.
 • Opkuis werfzone; alle afval en materialen op 1 plaatst stockeren of afvoeren (materiaal zone),... (= proper en veilig achterlaten werf)
 • Machines goed afsluiten
 • Werf-en omleidingssignalisatie in stand houden. Knipperlichten dienen te functioneren, hekkens en borden te beveiligen tegen omvallen.
 • Straten en voetpaden borstelen (vrij van modder en resten), eventueel spoelen met water.
 • Tijdelijke afsluitingen voldoende stevig vastzetten (bestand tegen omwaaien)
 • Mogelijk maken en voorzieningen treffen dat alle regenwater voldoende af kan wateren (hevige onweersbuien of aanhoudende regenperiode.

11/12/2020

 • Info m.b.t. bussen De Lijn in fase 2. (lus Jozef Jansstraat vanaf 08/02/2021)
 • Detailupdate signalisatieplan fase 2.

03/12/2020 - Aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator).

23/11/2020 - Uitbreiding van de aangepaste dienstregeling van De Lijn: lijn 163, bediening centrum O.L.V.-Lombeek. Alle info: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/25808_werken_in_onze-lieve-vrouw-lombeek

13/11/2020 - Bericht van aannemer Besix Infra nv: op donderdag 19/11/2020 te Koning Albertstraat (wegvak tussen kruispunt met de Daalbeekstraat en het kruispunt met de Jozef Jansstraat) zal de aannemer het betonwegdek "beuken" (barsten maken in het beton als voorbereiding voor fase 2). De signalisatie blijft ongewijzigd. Bewoners kunnen van en naar hun woning, er is beperkte hinder (hoogstens kortstondig versperde doorgang), het gebeukte beton blijft overrijdbaar. Het kruispunt met de Daalbeekstraat zal 30 min kortstondig onderbroken zijn door de werfmachine.

13/11/2020 - Aanvulling contactgegevens: mobiel nummer werfleider.

10/11/2020 - Aanpassing info huisvuilinzameling (afvalpunten).

29/10/2020 - De Lijn plaatste info m.b.t. de aangepaste dienstregeling (fase 1) online (https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/25808_werken_in_onze-lieve-vrouw-lombeek). De url werd aangepast op deze pagina (fase1).

09/10/2020 - Inhoud pagina klaar en online geplaatst.

21/08/2020 - Pagina aangemaakt (vermelding dat info komende is).