landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Het ministerieel besluit verbiedt verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021.

Dit betekent dat enkel essentiële reizen naar het buitenland toegestaan zijn, zoals:

 • reizen om professionele redenen;
 • reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders, leden van het Europees Parlement en gelijkgestelden;
 • reizen omwille van dwingende gezinsredenen;
 • reizen omwille van humanitaire redenen;
 • reizen die studiegerelateerd zijn;
 • verplaatsingen door inwoners van de grensgemeenten, hun directe buurgemeenten en de grensregio’s, als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn;
 • reizen om zorg te dragen voor dieren
 • reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;
 • reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;
 • reizen in het kader van een verhuizing;
 • doorreizen.

Wie een buitenlandse reis maakt die toegelaten is, moet vanaf 27 januari 2021 in het bezit zijn van een verklaring op eer. Personen die regelmatig naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld grensarbeiders of inwoners van grensgemeenten, moeten de verklaring op eer daarom slechts één keer invullen voor een welbepaalde activiteit.

Dit verandert niets aan de bestaande regels betreffende het invullen van het PLF-document, testen en quarantaine voor reizigers.

Niet-essentiële reizen vanuit landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone naar België waren al verboden. De regels voor reizigers uit deze landen veranderen niet. Naar België reizen kan in dat geval alleen mits voorleggen van een attest van essentiële reis of een visum.

Meer info: www.info-coronavirus.be/nl/reizen

CO, een reukloos maar gevaarlijk gas

Elk jaar sterven in België ongeveer 30 tot 50 mensen door CO-vergiftiging en worden 1.000 slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide-vergiftiging.

Enkel tips om CO-vergiftiging te vermijden:

 • Controleer of de kamers in de buurt van je verwarmingsapparatuur goed geventileerd zijn. Het gebrek aan frisse lucht veroorzaakt CO bij gebruik van een bijkomend verwarmingstoestel.
 • Onderhoud van je apparaten (kachels en boilers) en laat ze nakijken door een vakman als:
  • de vlam geel-oranje is,
  • je tekenen van corrosie of roest op je apparaten ziet.
 • Plaats detectoren op de juiste plaatsen
  • Plaats ten minste één koolmonoxidemelder in slaapkamers op slaaphoogte,
  • Plaats koolmonoxidemelders in andere kamers op zit- of loophoogte.
  • Plaats voor extra bescherming een CO-detector op 5 of 6 meter van een verwarmingstoestel.

 Is een persoon bewusteloos?

Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.

COVID-19
De risico’s op een koolmonoxidevergiftiging zijn nu nog groter. Door de huidige coronamaatregelen zitten mensen meer binnen én . Daar komt bij dat dit jaar minder mensen hun cv-ketel hebben laten controleren.

Huisartsenwachtpost Pageni: telefoon 1733

Vanaf 8 januari 2021 kan je bij de huisartsenwachtpost Pageni terecht voor dringende raadplegingen of huisbezoeken tijdens weekends en feestdagen.

Door COVID-19-epidemie werkt de wachtpost alleen op afspraak. Bel het nummer 1733 voor een dringende consultatie of een dringend huisbezoek aan te vragen.

Voor wie?

Voor alle inwoners van het Pajottenland, Geraardsbergen en Ninove.

Openingsuren?

Elk weekend: vrijdag vanaf 19u00 t.e.m. maandag 08u00

Elke officiële feestdag: dag voor feestdag vanaf 19u00 t.e.m. dag na feestdag 08u00

Hoe maak je een afspraak?

Je kan de huisartsenwachtpost tijdens weekends en feestdagen steeds bereiken via het telefoonnummer 1733.

Na het doorgeven van je postcode of gemeente, word je automatisch doorgeschakeld naar de huisartsenwachtpost in jouw regio, waar men je oproep verder beantwoordt.

Waar bevindt de huisartsenpost Pageni zich?

Bel eerst 1733 vóór je langskomt!

Locatie Lennik (hoofdpost)

Assesteenweg 191 bus A

1750 Lennik

Openingsuren:  vrijdag 19u00 t.e.m. maandag 08u00 (doorlopend)

Locatie Ophasselt (satellietpost)

Leopoldlaan 83 bus 401

9500 Ophasselt (cfr. ’t Hoogvelt)

Openingsuren:

  • vrijdag 19u00 – 23u00
  • zaterdag 8u00 – 23u00
  • zondag 8u00 – 23u00

Tussen 23u en 08u is enkel de hoofdpost te Lennik bereikbaar (via 1733)!

Wij hebben 11.361 redenen om vol te houden!

We hebben allemaal onze redenen om de Corona-maatregelen vol te houden: omdat we onze ouders weer willen knuffelen, omdat we willen fuiven, omdat we met vrienden willen samenkomen, omdat we onze hobby’s willen uitoefenen, omdat we snel ons normale leven terug willen... en omdat we deze rare tijden samen willen te boven komen.

De maatregelen vragen van ons enorme inspanningen. Is dat gemakkelijk? Nee. Maar ze zijn noodzakelijk als we zo snel mogelijk de draad weer willen oppikken.

Onze mentale veerkracht wordt op de proef gesteld. We voelen ons boos, angstig, soms eenzaam, ongeduldig ... We hebben een flinke dosis positieve energie nodig. En dat willen we graag met jullie - alle 11.631 inwoners - creëren.

Zet een positieve spreuk op je raam!

Daarom vragen we elke inwoner, elke vereniging, elke school en elke handelaar van Roosdaal om een positieve spreuk op zijn of haar raam te zetten. Spreuken met fijne woordspelingen of deugddoende boodschappen. Spreuken met een knipoog naar een voorbijganger of een virtueel schouderklopje naar een klant.

Zo toveren we een glimlach of ontroering op het gezicht van onze buren en steken we elkaar een hart onder de riem. Want we moeten hier samen door. En we moeten elkaar steunen.

Hoe doe je mee?

 1. Kies een spreuk uit deze lijst.
 2. Schrijf je spreuk op een papier en plaats het voor je venster of schrijf met een krijtbord je spreuk rechtstreeks op je raam.
 3. Plaats #RoosdaalHelpt bij je spreuk
 4. Neem dan een foto en mail deze door naar inge.vanderstappen@roosdaal.be en/of plaats hem op instagram of facebook met de vermelding #RoosdaalHelpt
Burenbemiddeling

Woon of werk je in een van de gemeenten van Vlaams-Brabant, dan hebben wij iets voor jou. De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de lokale besturen bij het opzetten van projecten burenbemiddeling. Van april tot en met mei 2021 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) een opleiding tot burenbemiddelaar in het provinciehuis in Leuven.

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door 2 goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund.

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak.

De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle 6 opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

Wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een beter samenleven kan een aanvraag indienen. Zie ook www.vlaamsbrabant.be/pivo (bestuursschool – vaardigheden) of www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling. Meer informatie kan je vragen via e-mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of telefonisch 016/26.78.41.

De opleiding is gepland op:

 • Vrijdag 23 april
 • Vrijdag 30 april
 • Vrijdag 7 mei
 • Woensdag 12 mei
 • Donderdag 20 mei
 • Vrijdag 28 mei

Gelet op de maatregelen bestaat de kans dat het theoretische gedeelte van de opleiding deels online plaats vindt.

Inschrijven kan na aanvraag via e-mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.
Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek.
Na dit gesprek word je al dan niet toegelaten tot de opleiding.

Affiche Hou je kot gezond!

Doe de check check check voor een gezond binnenmilieu

Door corona brengen we met z’n allen meer tijd door in onze woning, zeker nu het weer kouder en natter wordt. Dan is het natuurlijk extra belangrijk dat de lucht in je woning gezond is! Ververs je de lucht in je woning niet genoeg, dan kunnen vocht en schadelijke stoffen niet meer weg. Dit kan zorgen voor heel wat gezondheidsproblemen, zoals irritatie van de ogen en luchtwegen, hoofdpijn, allergie, astma ... of bij CO zelfs tot de dood. Iedereen kan last krijgen, maar zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en zieken zijn het meest kwetsbaar voor vervuilde lucht. Hoe kan je daar zelf iets aan doen?

Vier vuistregels om zelf de lucht in je woning gezonder te houden:

 1. Vuistregel 1: VentileerVentileer: ventileren is er voor zorgen dat je de hele tijd verse lucht in de woning krijgt en je vervuilende stoffen afvoert. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een raam op kiepstand of een kiertje te zetten, ventilatieroosters open te zetten of je ventilatiesysteem aan te zetten. 2. Vuistregel 2: VerluchtVerlucht: verluchten is er voor zorgen dat je in een korte tijd veel verse lucht binnen brengt, en vochtige of vervuilde lucht afvoert. Dat doe je typisch na het douchen, schoonmaken, slapen, klussen, als er veel mensen in een kamer zijn, het binnen drogen van de was,….
  Tijdens het verluchten zet je best je verwarming lager of uit.

 3. Vuistregel 3: Beperk vervuilende stoffen in huisBeperk schadelijke stoffen in de woning: vermijd luchtverfrissers, wierrookstokjes,… te gebruiken. Wil je dat toch doen? Let er dan op dat je de gebruiksaanwijzing leest en genoeg verlucht.Rook niet binnen. Roken vervuilt de binnenlucht echt ongelooflijk. Bij binnenroken zal verluchten nooit genoeg helpen om de schadelijke stoffen volledig te doen verdwijnen.

 4. Vuistregel 4: Vermijd CO-vergiftigingVermijd CO-vergiftiging: Elk jaar zijn heel wat mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging door toestellen met een vlam. Dit kunnen verwarmingstoestellen of waterverwarmingstoestellen zijn op gas, hout, kolen, …. Kortom: heeft een toestel een vlam, dan moet je opletten.
  Laat je verwarmingsinstallatie nakijken door een erkend technicus. Soms is dit wettelijk verplicht, maar het is sowieso altijd aangeraden om veilig en gezond te blijven. Wil je meer weten over wanneer en hoe je je toestellen moet laten nakijken?
  Check dan de verwarmingswegwijzer op www.veiligverwarmen.be.

Lees meer op www.gezondbinnen.be!

Roosdaal doet mee met het Grootste Lichtpunt tegen kanker

Kanker is donker.

Nu nog meer dan anders.
Daarom werd er naar heel Vlaanderen een oproep gedaan om mee te doen met Lichtpuntjes tegen Kanker, een gloednieuwe campagne van Kom op tegen Kanker.

Doel? Hartverwarmende troost, hoop en steun geven aan alle mensen met kanker. Samen zullen we het Grootste Lichtpunt tegen Kanker vormen op 14 november.

Ook de gemeente Roosdaal doet mee en draag 100 lichtpuntjes op aan een inwoner, collega, een familielid of iemand anders met kanker.

De opbrengst? Die gaat naar deze zorginitiatieven voor mensen met kanker. Samen zorgen we ervoor dat zij alle ondersteuning krijgen de ze verdienen.

Laat griep deze winter in de kou staan

Krijg jij voorrang voor een griepvaccinatie? Haal dan snel je griepprik!

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Een vaccinatie maakt de kans dat je griep krijgt, een stuk kleiner.
De COVID-19 epidemie maakt het dit jaar extra belangrijk voor risicogroepen om zich te laten vaccineren tegen de griep. Omwille van een beperkte beschikbaarheid van griepvaccins krijgen zij dan ook voorrang. Behoor je tot één van volgende groepen, vraag dan snel een voorschrift aan je arts en haal je vaccin voor 15 november. Vanaf 15 november kan iedereen een vaccin krijgen.

Wie kan zich laten vaccineren vóór 15 november?

 1. Iedereen die een verhoogd risico loopt op complicaties na een griepinfectie: dat zijn zwangere vrouwen, 65-plussers en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van hart, longen of nieren.
 2. Iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze risicogroepen
 3. Iedereen die onder hetzelfde dak woont als kinderen jonger dan 6 maanden.
 4. Iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
 5. Iedereen vanaf 50 jaar

Een vaccin biedt de beste bescherming tegen griep. De kans op griep wordt veel kleiner. Krijg je toch griep, dan ben je minder ziek en zijn er minder complicaties. Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige ziekte, zoals diabetes, verergert. Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?

Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Dit jaar komen ook alle 50-plussers in aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling. Het vaccin kost dan ongeveer 7 euro. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort? en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het je huisarts of huisapotheek.
Meer weten over griep en griepvaccinatie? Surf naar www.griepvaccinatie.be.