landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bewegingsoefeningen Roosdaalse Senioren

Wil je een actievere levensstijl? Blijf dan vooral zoveel mogelijk bewegen en niet te lang stil zitten. Je moet niet 3 x per dag een wandeling doen. 
Door op de link te klikken krijg je een ruim aanbod van bewegingsoefeningen die je fit en gezond zal houden.

Start vaccinatie 90-plussers

Vaccinatiecentrum Koornmolen start op maandag 15 maart met het vaccineren van de 90-plussers uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal. Dat is goed nieuws, maar… we kunnen alle hulp gebruiken!

Ken je een 90-plusser?

 • Informeer dan even of hij/zij een uitnodiging heeft ontvangen. De uitnodiging komt deze week toe.
 • Help hem/haar met het bevestigen van de afspraak Volg hierbij de richtlijnen van de uitnodiging. De afspraak bevestigen kan telefonisch of digitaal.
 • Controleer of hij/zij vervoer heeft om naar het vaccinatiecentrum te gaan.
  • Wie zich moeilijk zelfstandig kan verplaatsen, mag één begeleider meebrengen.
  • Wie geen beroep kan doen op mensen uit de omgeving om zich naar het vaccinatiecentrum te begeven, neemt contact met ons op via welzijn@roosdaal.be (op weekdagen: van 9u tot 12u). Gelieve eerst contact met ons op te nemen alvorens de afspraak aan het vaccinatiecentrum te bevestigen.
 • Ter plaatse zijn er voldoende (rol)stoelen beschikbaar.
 • Herinner de gevaccineerde ook aan de datum voor het 2de vaccin en maak hier ook weer praktische afspraken over (vervoer, begeleider, …).

Samen lukt het om alle 90-plussers vlot en veilig gevaccineerd te laten worden! 💪

Ondertekend charter generatie rookvrij

In het kader van gezonde gemeente engageren de gemeenten Galmaarden, Lennik, Gooik, Liedekerke, Affligem, Ternat, Roosdaal en Pepingen zich om te streven naar een maatschappij waarin ieder kind geboren vanaf 2019, rookvrij kan opgroeien. Daarom zetten ze samen hun schouders onder het project generatie rookvrij. In 2020-2021 zullen tal van jeugd- en sportsites rookvrij worden gemaakt. Het is geenszins de bedoeling om rokers weg te jagen, we reken juist op hun hulp om dit project te laten slagen. Er zullen op deze sites rookvrije zones uitgewerkt worden, zodat kinderen niet rechtstreeks in contact komen met rokers. Uit onderzoek blijkt dat zien roken, doet roken!

Deze gemeenten vinden rookvrij opgroeien vanzelfsprekend en willen aan de hand van sensibilisatiematerialen de bezoekers/gebruikers van jeugd- en sportsites duidelijk maken dat ze zich achter dit project rond gezonde gemeente willen zetten. De deelnemende gemeenten verdienen dan ook het ‘generatie rookvrij’ label.

Het opzet was om in 2020-2021 te focussen op het rookvrij maken van sport - en speelterreinen. Er was bij de deelnemende gemeenten direct het nodige enthousiasme om op andere domeinen ook al inspanningen te leveren. Dit gaat bijvoorbeeld over rookvrije scholen, ingang van de lokale bibliotheken, speeltuintjes, ingang jeugdlokalen… We willen gemeenten blijven stimuleren om in een latere fase generatie rookvrij uit te breiden naar andere domeinen en locaties. De sites die zullen worden aangedaan, zijn per gemeente verschillend.

De kick off van het project generatie rookvrij maakt de link naar de wereldkinderkanderdag in februari 2021. Het verheugt ons dat grote evenementen zoals het WK Wielrennen in Leuven ook de kaart trekken van een rookvrije organisatie.

Om dit project in goede banen te leiden is er een samenwerking opgestart tussen de lokale ambtenaren gezonde gemeente in het Pajottenland en tussen de sportfunctionarissen, jeugdwerkers en LOGO Zenneland. We geven ook huis van het kind een rol in deze actie, omdat de doelgroep dezelfde is. Huis van het kind zal vooral bijdragen bij de communicatie naar ouders en opvoedingspartners.

De coördinatie van dit alles gebeurt door de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland en de coördinator van sportregio Pajottenland.
Op de website www.generatierookvrij.be kan je een overzicht vinden van alle partners waar het project al loopt en dat zijn er heel wat, aldus Bert Meganck van sportregio Pajottenland.

Alle schepencolleges, jeugddiensten en sportdiensten werden bevraagd en er kwamen heel wat sport -en jeugdsites uit de bevraging, wat aangeeft dat gemeenten zich hier toch willen voor inzetten zegt Bianca Vanreepinghen van de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland.
Daarom ondertekenden alle deelnemende gemeentebesturen het charter generatie rookvrij als bevestiging van hun engagement.

In september 2021 willen we heel wat van deze sites rookvrij hebben gemaakt aan de hand van het inzetten van tal van sensibilisatiematerialen zoals spandoeken, borden, beachvlaggen,...

vaccinatiecentrum legt reservelijst aan

Gezien het grote succes van de reservelijst, beslist vaccinatiecentrum Koornmolen om deze lijst tijdelijk op niet-actief te plaatsen. Dat jullie zich zo massaal kandidaat stelden, toont een grote vaccinatiebereidwilligheid en biedt ruim voldoende mogelijkheden om de openstaande plaatsen te vullen. Bedankt!

Eens geregistreerd hoef je niet zelf te bellen. Het  vaccinatiecentrum neemt contact met je op als er een plaats vrij komt en dit vanaf 2 april 2021.

De volgorde van oproeping is gebaseerd op het geboortejaar. Het vaccinatiecentrum gaat te werk volgens de prioriteiten die hen zijn opgelegd door Vlaanderen, dus momenteel zullen eerst 65+ opgeroepen worden.

Let op: het is een reservelijst! Er is geen garantie dat je opgeroepen wordt. De registratie vervangt dus zeker niet de uitnodiging die verstuurd wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Van zodra er begonnen wordt met een nieuwe categorie van uitnodigingen, zal er geëvalueerd worden of het formulier terug actief zal gezet worden.

Vaccinaties zijn belangrijk

Ook tijdens de COVID-19 epidemie is het belangrijk de aanbevolen vaccinaties op de aanbevolen vaccinatiemomenten te laten toedienen. Uitstel van vaccinatie leidt tot uitstel van de immuniteit. We willen niet dat de huidige corona-epidemie hierdoor het risico verhoogt op uitbraken van vaccineerbare infectieziekten, zoals mazelen. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie roept op om vaccinaties niet te verwaarlozen tijdens de huidige corona-epidemie. Daarom onderstrepen we dit jaar tijdens de Europese Vaccinatieweek van 26 april tot 2 mei het belang van de basisvaccinaties. De basisvaccinaties worden gratis aangeboden in de consultatiebureaus van Kind & Gezin, maar ook huisartsen en kinderartsen kunnen je baby vaccineren met een gratis vaccin.

De sporthal van het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen in Gooik werd de voorbije weken omgevormd tot een vaccinatiecentrum waar zo’n 35 000 inwoners uit Gooik, Herne, Bever, Lennik, Galmaarden en Roosdaal gevaccineerd zullen worden. Het kernteam Gooik kon hiervoor rekenen op heel wat helpende handen van de partners en de Eerstelijnszone Pajottenland, en het vlotte werk van Sound en Co, een lokaal bedrijf, met ervaring in standenbouw.

Start vaccinatie bevolking

Als er voldoende vaccins voorhanden zijn, starten we vanaf begin maart met de vaccinatie van de 65-plussers. Nadien komen de andere doelgroepen aan de beurt.

Het vaccinatiecentrum Koornmolen telt 4 vaccinatielijnen en kan, als er voldoende vaccins geleverd worden, zo’n 100 vaccins per uur toedienen. Het duurt zo’n halfuurtje of 4 stappen om je te laten vaccineren.

STAP 0: Je wordt welkom geheten, je koorts wordt gemeten en je uitnodiging wordt gecheckt. Dan kan je het Vaccinatiecentrum Koornmolen binnen.

STAP 1: Onthaal: een onthaalmedewerker checkt je gegevens.

STAP 2: Medische administratie: een verpleegkundige geeft je info over het vaccin en registreert je. Je medische voorgeschiedenis en je huidige gezondheidstoestand wordt overlopen.

STAP 3: Vaccinatie: een vaccinator vaccineert je. Er is 1 type vaccin per vaccinatieruimte. Je krijgt een spuitje in de bovenarm. 3 of 4 weken na het eerste spuitje, krijg je het tweede spuitje.
Na de vaccinatie duurt het 10 tot 14 dagen vooraleer je lichaam antistoffen begint aan te maken. Pas dan beschermt het vaccin je zo goed mogelijk tegen het coronavirus.

STAP 4: Wachtruimte: je moet een kwartiertje rusten onder toezicht van een arts die opvolgt of er eventuele bijwerkingen zijn.

Het is, zelfs na vaccinatie, belangrijk om de coronamaatregelen nog steeds te respecteren. Als er voldoende groepsimmuniteit is, kunnen er weer versoepelingen worden doorgevoerd. Uiteraard draag je tijdens het volledige traject van vaccinatie je mondmasker (geen sjaal, bandana, …), hou je altijd 1,5 meter afstand en ontsmet je je handen.

Uitnodigingsbrief

Wanneer je aan de beurt bent, krijg je zo’n 2 weken vooraf een uitnodiging per brief, mail en/of sms. Je kan het voorgestelde tijdstip (datum en uur) online of via telefoon aanpassen of weigeren. Past het voorgestelde moment je, dan bevestig je het voorstel online of via telefoon.

Je brengt je uitnodigingsbrief mee naar het vaccinatiecentrum. Ook bij het plaatsen van het tweede vaccins, breng je deze uitnodigingsbrief mee.

Alle info over de uitnodigingsbrief en de instructies lees je op www.roosdaal.be/uitnodigingsbrief.

Callcenter

Het Vaccinatiecentrum Koornmolen is telefonisch bereikbaar via een call center. Dit zal vanaf maandag 22 februari 2021 actief zijn. Kan je je afspraak niet online registeren, verzetten, … dan kan je dit telefonisch doen via het callcenter. Het nummer van het callcenter vind je terug op je uitnodiging.
Alle info over de uitnodigingsbrief en de instructies lees je op www.roosdaal.be/uitnodigingsbrief.

Vrijwilligers en medisch personeel

In het Vaccinatiecentrum Koornmolen zullen er elke dag ongeveer 30 vrijwilligers en medisch geschoolde personeelsleden aan de slag zijn.

Op vrijdag 26 februari 2021 worden de eerstelijnszorgers ((thuis)verpleegkundigen, tandartsen, …) en de vrijwilligers van het Vaccinatiecentrum Koornmolen gevaccineerd met de eerste 100 vaccins die geleverd worden.

De oproep naar vrijwilligers en medisch geschoold personeel in het Pajottenland was trouwens een groot succes. “Het is heel fijn om te zien dat er zoveel mensen willen helpen,” zeggen de 6 burgemeesters. “We hopen nu dat er zo snel als mogelijk gevaccineerd kan worden en we samen terug naar een normaal leven kunnen. Daarom is het belangrijk dat er een hoge groepsimmuniteit gehaald wordt en zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Pajotten zijn fiere mensen, die bezorgd zijn om hun medemens. Ze laten zich niet enkel vaccineren voor zichzelf, maar ook voor andere Pajotten! Zo kunnen we samen terug genieten van ons mooie Pajottenland!”

Meer info

Meer info lees je op www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord en www.roosdaal.be/vaccinatie.

Het ministerieel besluit verbiedt verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021.

Dit betekent dat enkel essentiële reizen naar het buitenland toegestaan zijn, zoals:

 • reizen om professionele redenen;
 • reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders, leden van het Europees Parlement en gelijkgestelden;
 • reizen omwille van dwingende gezinsredenen;
 • reizen omwille van humanitaire redenen;
 • reizen die studiegerelateerd zijn;
 • verplaatsingen door inwoners van de grensgemeenten, hun directe buurgemeenten en de grensregio’s, als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn;
 • reizen om zorg te dragen voor dieren
 • reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;
 • reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;
 • reizen in het kader van een verhuizing;
 • doorreizen.

Wie een buitenlandse reis maakt die toegelaten is, moet vanaf 27 januari 2021 in het bezit zijn van een verklaring op eer. Personen die regelmatig naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld grensarbeiders of inwoners van grensgemeenten, moeten de verklaring op eer daarom slechts één keer invullen voor een welbepaalde activiteit.

Dit verandert niets aan de bestaande regels betreffende het invullen van het PLF-document, testen en quarantaine voor reizigers.

Niet-essentiële reizen vanuit landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone naar België waren al verboden. De regels voor reizigers uit deze landen veranderen niet. Naar België reizen kan in dat geval alleen mits voorleggen van een attest van essentiële reis of een visum.

Meer info: www.info-coronavirus.be/nl/reizen

Cadeautjes

Wie van woensdag 23 december 2020 tot en met zondag 31 januari 2021 lokaal winkelt kan deelnemen aan de Nieuwjaarstombola.

Bij aankoop ontvang je van de deelnemende handelaar een kraslot. Er zijn loten met verschillende waarde in omloop.

Hoe werkt het?

Als je na krassen:

 • een lotje met “U maakt kans op…” in je bezit hebt, vul je alle gegevens op achterzijde van het lot in en steekt het lot in de urne bij de handelaar.
 • een lotje met “Leuke verrassing je aangeboden door je handelaar” in je bezit hebt, ontvang je van de handelaar een leuk gadget
 • een lotje met “Jammer’ in je bezit hebt, kan je hopen op volgende keer meer geluk.

Alle loten met geldwaarde worden na de activiteit opgehaald en hieruit worden de winnaars getrokken. Winnaars worden persoonlijk verwittigd!

Wat kan je winnen?

De prijzen zijn gemeentelijk geschenkencheques die je omruilt bij de handelaars die aan actie deelnemen.

Op dit ogenblik kan je al bij volgende handelszaken terecht:

 • Optiek Steven Boriau, Kerkstraat 50
 • Electro Van den Eede en Renders, Donkerstraat 12
 • Bakkerij Baevegems-Bulté, Ramerstraat 57
 • Perszaak Josie, Brusselstraat 32
 • Bloemen Flora, Brusselstraat 25
 • Beautycenter Nancy, Brusselstraat 16
 • Het Friethuis Brusselstraat 5
 • Schoonheidsinstituut Lutgart, Brusselstraat 4
 • ING-kantoor Sonck, Pamelse Klei 43
 • Orthopedie Lanckmans, Pamelse Klei 25
 • Profile Tyrecenter Omer de Vidtslaan 74
 • Streekproducten Brokantie, Korte Kamstraat 32
 • Morena Fashion, Kaaitvaartstraat 11

Handelaars die nog willen deelnemen aan de actie, schrijven 50,00 euro over op rekeningnummer BE33 0910 0017 6346 van het gemeentebestuur Roosdaal, met vermelding: “deelname Nieuwjaarstombola”. In ruil hiervoor ontvangen ze de affiche en 1 pakket met 100 krasloten.

Geniet van de warme eindejaarsdagen en veel succes!

Pagina 1 van 4