landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Welzijnsraad

In de welzijnsraad hebben we een werkgroep “welzijnsdepot” opgericht.

(De naam “welzijnsdepot” als ideeënbus is een voorstel en kan zeker nog aangepast worden)

Om die werkgroep zo representatief mogelijk uit te bouwen hebben we tal van mensen nodig.

In eerste instantie zijn dat de mensen van onze welzijnsraad zelf, maar ook mensen van andere adviesorganen, mensen van alle strekkingen, verenigingen en individuele mensen zijn welkom.

Met andere woorden een diverse groep die zich samen willen inzetten voor onze burgers.

Het project welzijnsdepot zoals wij het zien, bestaat uit twee aspecten:

-1- Het welzijnsdepot met zijn activiteiten
We gaan nadenken over: aan welke sociale activiteiten is er een noodzaak? Welke mensen vallen uit de boot qua socio-cultureel engagement? Wat kunnen we zelf al aanbieden, kunnen we partners vinden zoals andere verenigingen, instellingen, individuen enz… In een later stadium kunnen we nadenken rond de vorm, de manier waarop we een activiteit kunnen aanbieden.

Een paar voorbeelden: kaartnamiddag, opleiding NL voor anderstaligen, info momenten, advies & opleidingen, zelf een danske placeren moet kunnen enz…

-2- Een ontmoetingsplaats, als optie voor de toekomst, waar mensen terecht kunnen voor alles en nog wat. Met de werkgroep gaan we zoeken naar de mogelijkheden en alles wat erbij komt kijken.

Heb je zin om mee te denken om iets sociaals uit de grond te stampen in Roosdaal, laat het ons weten.

inge.vanderstappen@roosdaal.be of deroo.andries@skynet.be

We komen de eerste keer samen op 3-12-2019 om 19u45 in de collegezaal van het gemeentehuis.

Met het oog op een betere samenwerking tussen alle actoren in de gezondheids- en welzijnssector, werd eind 2017 de eerstelijnszone Pajottenland opgericht door de lokale besturen Dilbeek, Ternat, Roosdaal, Lennik, Gooik, Herne, Galmaarden en Bever.

De eerstelijnszone Pajottenland heeft een projectaanvraag ingediend rond het "Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)". Dit is een samenwerkingsverband tussen minimaal 3 kernactoren: het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doestellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

Hiervoor is de eerstelijnszone Pajottenland op zoek naar een  "Projectmedewerker Geïntegreerd Breed Onthaal" , sollicitaties voor deze boeiende functie worden uiterlijk 23 juli 2019 verwacht bij het gemeentebestuur van Dilbeek. De uitgebreide informatie is beschikbaar op https://www.dilbeek.be/nl/projectmedewerker-ge%C3%AFntegreerd-breed-onthaal

Logo GROS

GROS (de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) stimuleert en coördineert het overleg tussen de verschillende plaatselijke actoren op het gebied van derdewereldproblematiek.

GROS adviseert het gemeentebestuur over het toekennen van en subsidies voor zuidwerking (projecten) en noordwerking (educatie).

Je kan in GROS  zetelen in persoonlijke naam ofwel als afgevaardigde van een vereniging of als lid van een werkgroep. Voorwaarden: je woont in Roosdaal, bent minimum 18 jaar en oefent geen politiek mandaat uit.

Lijkt het je een uitdaging om mee te werken,  mee na te denken,... meld dit dan ten laatste op vrijdag 29 maart 2019 aan Nicole Van Schepdael, nicole.vanschepdael@roosdaal.be, 054 89 49 01

Luiertafels

Kleine kinderen, kleine zorgen … Ouders met kleine babietjes herkennen het probleem zeker: net tijdens je bezoek aan het gemeentehuis, de bib, ... is je kindje toe aan een luierwissel en nergens is er hiervoor een geschikt, discreet plekje te vinden.

In Roosdaal ben je alvast van dit probleem verlost: sinds begin juni 2018 staan er in de toilettenruimtes van alle Roosdaalse openbare gebouwen luiertafels ter beschikking! 

Flyer Mamacafé Roosdaal

Georganiseerd door welzijnsraad, Gemeente Roosdaal

We maken het gezellig!

Moeder worden en moeder zijn is vaak een groot avontuur. Het kan ook een zoektocht zijn. Doe ik het goed? Waar vind ik meer informatie? Hebben anderen ook problemen met slapen, voeden, spelen, werken? Of hebben zij juist de antwoorden die jij zoekt? Bij het Mamacafé helpen we elkaar. Er is altijd één vroedvrouw aanwezig om met raad te helpen waar nodig. Eens per maand organiseren we een gezellige bijeenkomst met interessante thema’s zoals mama-zijn, borstvoeding en kolven, dragen, kinderschoentjes, voeding, slapen,…

Dansen met Senioren

Seniorenraad & Gemeentebestuur Roosdaal organiseren "Dansen met Senioren"

Ook in 2019 zal het project “Dansen met Senioren” verdergezet worden. Er wordt opnieuw geopteerd voor twee verschillende dansgroepen. De ene, Okra-Ledeberg danst, biedt vandaag al aangepast dansaanbod voor senioren, in de deelgemeente Ledeberg elke woensdagnamiddag van de maand. Helicon daarentegen is de meer modernere dans die waarschijnlijk vooral de medioren zal aanspreken. Het verhoopte doel om een serieuze groep op deze manier "uit hun zetel" te krijgen werd reeds bekomen en hopelijk neemt dit nog toe. Na 8 maanden aanleren en herhalen zullen de dansers hun prestatie opnieuw tonen aan het publiek.  Geïnteresseerd om uw beste beentje voor te zetten, aarzel dan niet om dit te melden aan Inge Vanderstappen (gegevens zie hieronder).

Praktische info:

Kostprijs: de lessen zijn gratis

Wanneer: Initiaties line-dance in de zaal van Kattem (Abeelstraat 81) – 13.30 uur tot 15.30 uur onder leiding van Wilfried Stockmans. Datums: 14/03; 18/04; 16/05; 13/06; 25/07; 19/09; 17/10 en 14/11.

Inschrijven: dienst welzijn en vrije tijd – Inge Vanderstappen – Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal – 054 89 13 53 – inge.vanderstappen@roosdaal.be!

Iedereen van harte welkom!

program\services

Kids ID

Heeft u plannen om met kinderen jonger dan 12 jaar op reis te gaan naar het buitenland? Vraag dan zeker tijdig de Kids-ID aan.

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar hebben een elektronisch identiteitsdocument, Kids-ID, nodig om te reizen naar alle landen van de Europese Unie.

Roosdaal in zee met 3Wplus

Vanaf 1 januari 2018 zal zowel de voor -en naschoolse opvang van GBS Triangel Roosdaal als de speelpleinwerking Zeppelin uitgevoerd worden door 3Wplus . De organisatie ligt nog steeds in handen van het gemeentebestuur, maar de praktische uitwerking gebeurt door deze vzw uit Lot.

De reden van deze overstap is de wens van het gemeentebestuur om een kwaliteitsvolle opvang en vakantiewerking te blijven waarborgen. Zo zullen de gekende begeleiders versterkt worden door een coördinator van 3Wplus .

Pagina 1 van 2