landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Burenbemiddeling

Opleiding burenbemiddeling voor (vrijwillige) bemiddelaars

Woon of werk je in een van de gemeenten van Vlaams-Brabant, dan hebben wij iets voor jou. De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de lokale besturen bij het opzetten van projecten burenbemiddeling. Van april tot en met mei 2021 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) een opleiding tot burenbemiddelaar in het provinciehuis in Leuven.

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door 2 goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund.

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak.

De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle 6 opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

Wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een beter samenleven kan een aanvraag indienen. Zie ook www.vlaamsbrabant.be/pivo (bestuursschool – vaardigheden) of www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling. Meer informatie kan je vragen via e-mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of telefonisch 016/26.78.41.

De opleiding is gepland op:

  • Vrijdag 23 april
  • Vrijdag 30 april
  • Vrijdag 7 mei
  • Woensdag 12 mei
  • Donderdag 20 mei
  • Vrijdag 28 mei

Gelet op de maatregelen bestaat de kans dat het theoretische gedeelte van de opleiding deels online plaats vindt.

Inschrijven kan na aanvraag via e-mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.
Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek.
Na dit gesprek word je al dan niet toegelaten tot de opleiding.